Miske » Specials » Hersenaandoeningen
Miske: Informatie van A tot Z

Hersenafwijkingen en neurologische problemen

Hersenafwijkingen en neurologische problemen De hersenen zijn het controlecentrum van het lichaam dat verantwoordelijk is voor de regeling van vele organen. Wanneer de hersenen gezond zijn, werken het geheugen, het spraakcentrum, de beweging en de gedachten snel en automatisch. Wanneer zich echter problemen voordoen, ontstaan soms heel ernstige symptomen.

Oorzaken hersenschade

Een hersenaandoening of neurologische schade is het gevolg van onder andere een ontsteking, een verlies van hersencellen, een hersentumor en een trauma. Ook door de veroudering ontstaan soms hersenziekten. Genetische hersenaandoeningen zijn tevens mogelijk, waarbij de symptomen reeds bij de geboorte optreden. Bij andere hersenproblemen is de oorzaak niet bekend.

Symptomen hersenproblemen

De symptomen van hersenziekten variëren sterk, en zijn afhankelijk van het specifieke probleem. Een verlies van het gezichtsvermogen, communicatieproblemen, zwakte, verlamming, concentratieproblemen en verwardheid zijn enkele veel voorkomende problemen als gevolg van hersenschade. Soms is de schade aan de hersenen het gevolg van een syndroom waarbij ook andere klachten optreden, zoals aan de ogen, de ogen, de huid, de spieren, de slokdarm enzovoort.

Behandeling neurologische aandoeningen

In sommige gevallen ontstaat permanente schade. In andere gevallen zijn behandelingen zoals chirurgie, medicijnen of fysiotherapie nodig om het neurologisch probleem te corrigeren of de symptomen te verbeteren.
Aangezichtsverlamming: Schade gezichtszenuw of hersengebied

Aangezichtsverlamming: Schade gezichtszenuw of hersengebied

Een aangezichtsverlamming (gezichtsverlamming, faciale parese) treedt op wanneer een patiënt niet meer in staat is om enkele of alle spieren aan één kant van het gezicht te bewegen. Dit komt omdat de…
Absence: Type epilepsieaanval met kortdurende afwezigheid

Absence: Type epilepsieaanval met kortdurende afwezigheid

Een absence is de term voor een type epilepsieaanval waarbij een kind vaak gaat staren of dagdromen, en bijgevolg kortdurend even afwezig is. Daarnaast treden kortstondig automatische bewegingen op. B…
Aceruloplasminemie: Ophoping van ijzer in o.a. hersenen

Aceruloplasminemie: Ophoping van ijzer in o.a. hersenen

Aceruloplasminemie is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij de patiënt een abnormale ophoping van ijzer in de hersenen en verschillende interne organen heeft. Bij deze ziekte leidt een genmutatie…
Acromegalie: Overproductie groeihormoon bij hypofysetumor

Acromegalie: Overproductie groeihormoon bij hypofysetumor

Acromegalie is een hormonale aandoening waarbij het skelet en omgevende weke delen na de adolescentie langzaam groeien, zonder abnormale lengtegroei van het lichaam. Deze afwijking ontstaat doordat de…
Adrenoleukodystrofie: Neurodegeneratieve aandoening

Adrenoleukodystrofie: Neurodegeneratieve aandoening

Adrenoleukodystrofie is een vorm van leukodystrofie, een hersenaandoening waardoor de witte stof in de grote hersenen achteruitgaat. Bij de erfelijke aandoening die haast enkel mannen treft, treedt sc…
Afasie: Communicatieproblemen door hersenletsel

Afasie: Communicatieproblemen door hersenletsel

Afasie is een verworven taalstoornis veroorzaakt door een hersenletsel waarbij het spraakorgaan zelf nog wel intact is. Een beroerte is de belangrijkste oorzaak van deze hersenbeschadiging. Door afasi…
Agnosie: Probleem met herkenning van zintuiglijke informatie

Agnosie: Probleem met herkenning van zintuiglijke informatie

Agnosie is een zeldzame neurologische aandoening waarbij een patiënt niet in staat is om zintuiglijke informatie te herkennen, hoewel de zintuigen zelf nog intact zijn. Dit is het gevolg van schade aa…
Aicardi-syndroom: Neurologische aandoening

Aicardi-syndroom: Neurologische aandoening

In 1965 beschreef de Franse neuroloog Dr. Jean Aicardi voor het eerst het syndroom van Aicardi. Dit vrij zeldzaam syndroom kenmerkt zich door een ontbrekende hersenbalk, infantiele spasmen en een ooga…
Akoestisch neuroom: Goedaardige tumor in hersenzenuw

Akoestisch neuroom: Goedaardige tumor in hersenzenuw

Een akoestisch neuroom is een goedaardige tumor die groeit in de achtste hersenzenuw, ook bekend als de "nervus vestibulocochlearis". Deze zenuw verbindt de hersenen en het oor met elkaar. Het éne dee…
Allan-Herndon-Dudley syndroom: Neuromusculaire aandoening

Allan-Herndon-Dudley syndroom: Neuromusculaire aandoening

Het Allan-Herndon-Dudley syndroom is een neuromusculaire aandoening waarbij de patiënt een verstandelijke beperking en bewegingsproblemen heeft door een zwakke spierspanning en een onderontwikkeling v…
Alpers Huttenlocher-syndroom: Neurodegeneratieve aandoening

Alpers Huttenlocher-syndroom: Neurodegeneratieve aandoening

Het Alpers Huttenlocher-syndroom is een neurodegeneratieve aandoening waarbij de hersenen en motoriek aftakelen. Daarnaast heeft de patiënt een leverziekte en heeft hij last van hardnekkige epilepsie.…
Amyloïdose: Afzettingen van amyloïde in weefsels en organen

Amyloïdose: Afzettingen van amyloïde in weefsels en organen

Amyloïdose (amyloidosis) is een aangeboren of verworven multisystemische aandoening waarbij amyloïde (abnormaal eiwit) zich ophoopt in de weefsels en organen. De vorm en functie van de weefsels en org…
Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS): Neurologische aandoening

Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS): Neurologische aandoening

Amyotrofe laterale sclerose (ALS) is een snel progressieve neurologische aandoening waarbij zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen stilaan afsterven. Hierdoor zijn de zenuwen en spieren aangetas…
Andermann-syndroom: Afwijkingen aan spieren en hersenen

Andermann-syndroom: Afwijkingen aan spieren en hersenen

Bij het Andermann-syndroom komen hersenafwijkingen in combinatie met spier- en gewrichtsproblemen voor. Deze erfelijke ziekte brengt progressieve schade toe aan het zenuwstelsel. De symptomen van het…
Anencefalie: (Gedeeltelijke) afwezigheid van de hersenen

Anencefalie: (Gedeeltelijke) afwezigheid van de hersenen

Bij anencefalie komt een patiënt ter wereld zonder hersenen. Door deze misvorming ontbreekt een deel van het schedeldak en zijn de hersenen gedegenereerd of ontbreken ze grotendeels. De neurale buis,…
Apraxie: Doelbewuste handelingen niet kunnen uitvoeren

Apraxie: Doelbewuste handelingen niet kunnen uitvoeren

Bij apraxie, een hersen- en zenuwstelselaandoening die aangeboren of verworven is, is een patiënt niet in staat om doelbewuste handelingen uit te voeren. Bepaalde activiteiten of bewegingen uitvoeren…
Arachnoïditis: Chronische rugpijn en neurologische problemen

Arachnoïditis: Chronische rugpijn en neurologische problemen

Het middelste hersenvlies is in medische termen gekend als het arachnoïdea of spinnenwebvlies. Het arachnoïdea omringt en beschermt de zenuwen van het ruggenmerg. Bij een arachnoïditis of arachnitis o…
Arts-syndroom: Neurologische aandoening

Arts-syndroom: Neurologische aandoening

Het Arts-syndroom is een uiterst zeldzame aandoening die ernstige neurologische problemen bij voornamelijk mannen veroorzaakt. Vrouwen vertonen doorgaans veel mildere symptomen. Aangeboren diep percep…
Ataxie van Friedreich: Neurodegeneratieve aandoening

Ataxie van Friedreich: Neurodegeneratieve aandoening

Ataxie van Friedreich is een zeldzame neurodegeneratieve aandoening die schade aan het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat veroorzaakt. Ook hart- en spraakproblemen komen geregeld voor, net als vele…
Ataxie: Problemen met coördinatie door schade aan hersenen

Ataxie: Problemen met coördinatie door schade aan hersenen

Ataxie is een term voor een groep van aandoeningen die de coördinatie, balans en het spraakvermogen van een patiënt aantasten. Daarom hebben patiënten met ataxie vaak problemen met het evenwicht (bala…
Atherosclerose of arteriosclerose: Slagaderverkalking

Atherosclerose of arteriosclerose: Slagaderverkalking

Atherosclerose is een aandoening waarbij de slagaders verdikt of verhard zijn als gevolg van een ophoping van een brijachtige substantie (plaques) in de binnenwand van een slagader. Deze plaques, die…
Baraitser-Winter-syndroom: Afwijkingen gezicht en hersenen

Baraitser-Winter-syndroom: Afwijkingen gezicht en hersenen

In 1988 beschreven Baraitser en Winter voor het eerst het Baraitser-Winter-syndroom. Dit is een aangeboren genetische aandoening die de ontwikkeling van vele lichaamsdelen beïnvloed, met name het gezi…
Bellís palsy: Plotse aangezichtsverlamming door zenuwschade

Bellís palsy: Plotse aangezichtsverlamming door zenuwschade

Bell's palsy is een aandoening waarbij plotse, tijdelijke aangezichtsverlamming optreedt. Dit is het gevolg van schade aan de aangezichtszenuw. Meestal heeft de patiënt tijdelijke zwakte aan één kant…
Cafeïneoverdosis: Problemen met hart, maag, darm & hersenen

Cafeïneoverdosis: Problemen met hart, maag, darm & hersenen

Cafeïne, wat van nature aanwezig is in bepaalde planten, valt eveneens synthetisch te produceren. Dit gebruikt de voedingsindustrie dan als additief in voedingsmiddelen zoals bepaalde frisdranken en s…
Cerebrale visuele inperking (CVI): Hersenaandoening

Cerebrale visuele inperking (CVI): Hersenaandoening

Bij een cerebrale visuele inperking, een hersenaandoening, is schade opgetreden aan de visuele banen of de visuele cortex in de hersenen. Het oog functioneert normaal bij deze afwijking, maar de herse…
Christianson-syndroom: Afwijkingen aan hersenen en gezicht

Christianson-syndroom: Afwijkingen aan hersenen en gezicht

Het Christianson-syndroom is een genetische aandoening waarbij de ontwikkeling van de hersenen is aangetast. Deze X-gebonden aandoening treft enkel mannen. De patiënt heeft een verstandelijke beperkin…
Coats plus-syndroom: Afwijkingen aan ogen, botten & hersenen

Coats plus-syndroom: Afwijkingen aan ogen, botten & hersenen

Het Coats plus-syndroom kenmerkt zich door een netvliesaandoening gecombineerd met afwijkingen aan de botten, hersenen en het spijsverteringsstelsel. Het symptomen bij deze erfelijke aandoening presen…
Coffin-Siris syndroom: Afwijkingen aan hersenen en skelet

Coffin-Siris syndroom: Afwijkingen aan hersenen en skelet

Een patiënt met het Coffin-Siris syndroom heeft naast een verstandelijke handicap en ontwikkelingsproblemen ook nog afwijkingen aan het gezicht en de vingers en/of tenen. Bovendien presenteert de pati…
Dekaban-Arima-syndroom: Afwezige kleine hersenen

Dekaban-Arima-syndroom: Afwezige kleine hersenen

Het Dekaban-Arima-syndroom (DAS) is een zeldzame aandoening waarbij de kleine hersenen afwezig of onderontwikkeld zijn. De kleine hersenen, die zich tussen de linker- en rechter hersenhelften bevinden…
Delleman-syndroom: Afwijkingen aan ogen, hersenen en huid

Delleman-syndroom: Afwijkingen aan ogen, hersenen en huid

Het Delleman-syndroom is een uiterst zeldzame aangeboren aandoening die zich kenmerkt door een verstandelijke beperking in combinatie met afwijkingen aan de ogen, het centrale zenuwstelsel, de huid en…
Donnai Barrow-syndroom: Hersenaandoening

Donnai Barrow-syndroom: Hersenaandoening

Het Donnai Barrow-syndroom is een erfelijke aangeboren aandoening die vele delen van het lichaam beïnvloedt. Diverse afwijkingen aan het gezicht, de ogen en hersenen zijn zichtbaar bij dit syndroom, e…
Duchenne spierdystrofie: Neurologische en spieraandoening

Duchenne spierdystrofie: Neurologische en spieraandoening

Duchenne spierdystrofie, vaak beter bekend als de ziekte van Duchenne, is een erfelijke aandoening die vrijwel alleen bij mannen voorkomt. Vanaf de kinderleeftijd ontstaan snel progressieve spier- en…
Echolalie: Herhalen van geluiden, woorden of zinnen

Echolalie: Herhalen van geluiden, woorden of zinnen

Bij echolalie heeft een patiënt de drang tot het naspreken of herhalen van eigen woorden of die van een ander. Normaal communiceren is bij deze "tic" met andere woorden niet mogelijk, en ook het uiten…
Encefalitis: Ontsteking van hersenen (hersenontsteking)

Encefalitis: Ontsteking van hersenen (hersenontsteking)

Bij encefalitis ontstaat een acute ontsteking van het hersenweefsel, wat meestal het gevolg is van een bacteriële of virusinfectieziekte. Meestal verschijnen eerst griepachtige symptomen zoals koorts,…
Ependymoom: Tumor in hersenen of ruggenmerg

Ependymoom: Tumor in hersenen of ruggenmerg

Een ependymoom is een zeldzame vorm van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg die ontstaat uit één van de ondersteunende cellen van het centrale zenuwstelsel. De primaire kwaadaardige tumor veroo…
Fenylketonurie (PKU): Afwijkingen aan hersenen en lichaam

Fenylketonurie (PKU): Afwijkingen aan hersenen en lichaam

Bij fenylketonurie ontstaat door een enzymdeficiëntie een opbouw van fenylalanine. Vooral de hersenen zijn aangetast door de ophoping van dit aminozuur (bouwsteen van eiwitten). Hierdoor ontstaan dive…
Frontotemporale dementie: Progressieve hersenaandoening

Frontotemporale dementie: Progressieve hersenaandoening

Frontotemporale dementie is een zeldzame vorm van dementie. Dementie is de medische term voor "aftakeling van het geestelijk vermogen" wat vaak voorkomt bij veroudering. Bij frontotemporale dementie z…
Fucosidose: Stofwisselingsziekte met schade aan hersencellen

Fucosidose: Stofwisselingsziekte met schade aan hersencellen

Fucosidose is een stofwisselingsaandoening die de hersenen aantast. Hierdoor ontstaan zowel neurologische als fysieke problemen. Patiënten hebben namelijk een progressieve verstandelijke handicap en e…
Galloway-Mowat syndroom: Afwijkingen aan nieren en hersenen

Galloway-Mowat syndroom: Afwijkingen aan nieren en hersenen

Het Galloway-Mowat syndroom is een erfelijke aandoening waarbij de patiënt kampt met ernstige afwijkingen aan de hersenen, het gezicht en de ogen, en een nieraandoening (nefrotisch syndroom). Ook een…
Gigantisme: Overmatige groei door hypofysetumor in hersenen

Gigantisme: Overmatige groei door hypofysetumor in hersenen

Bij de uiterst zeldzame aandoening gigantisme ontstaat een overmatige groei met goede proporties als gevolg van een overproductie van groeihormoon tijdens de kindertijd. Meestal is een hypofysetumor i…
Hallucinaties: Waanvoorstellingen en onechte percepties

Hallucinaties: Waanvoorstellingen en onechte percepties

Gezonde mensen ervaren af en toe ook hallucinaties, zoals in de normale rouw bij het kort zien van of horen van de stem van een geliefde, of tijdens de overgang tussen het slapen en waken. Maar ook ta…
Hersenabces: Verzameling van pus in hersenen

Hersenabces: Verzameling van pus in hersenen

Een hersenabces is een verzameling van pus, immuuncellen, en ander materiaal dat zich ophoopt in de hersenen, meestal als gevolg van een bacteriële infectie of schimmelinfectie. Sommige doelgroepen, v…
Hersenschudding: Mild hersenletsel door stoot tegen schedel

Hersenschudding: Mild hersenletsel door stoot tegen schedel

De meest voorkomende en minst ernstige vorm van een hersenverwonding is gekend als een hersenschudding. Een hersenschudding treedt op wanneer het hoofd plotseling een (bewegend) object aanraakt met al…
Horner-syndroom: Neurologische aandoening

Horner-syndroom: Neurologische aandoening

Het Horner-syndroom is een relatief zeldzame neurologische aandoening gekenmerkt door een vernauwde pupil (miosis), een afhangend bovenste ooglid (ptosis), een teruggetrokken oogbol en de onmogelijkhe…
Hydrocefalie: Te veel hersen- en ruggenmergvocht in schedel

Hydrocefalie: Te veel hersen- en ruggenmergvocht in schedel

Hydrocefalie is de medische term voor een waterhoofd. Dit houdt in dat zich bij een patiënt te veel hersenvocht in de schedel bevindt wat leidt tot zwelling van de hersenen. Deze aangeboren of verworv…
Ito-syndroom: Neurocutane aandoening

Ito-syndroom: Neurocutane aandoening

Het Ito-syndroom is een neurocutane aandoening waardoor zowel de huid als het zenuwstelsel aangetast zijn. Deze zeldzame aandoening kenmerkt zich door het verlies van de huidskleur op bepaalde lichaam…
Japanse encefalitis: Hersenontsteking door infectie met mug

Japanse encefalitis: Hersenontsteking door infectie met mug

Japanse encefalitis staat voor een vorm van een hersenontsteking die zich vooral presenteert in Zuidoost-Azië. De verspreiding van deze virale infectie gebeurt via besmsette muggen. Meestal vertonen p…
Joubert-syndroom: Neurologische aandoening

Joubert-syndroom: Neurologische aandoening

Het Joubert-syndroom is een zeldzame hersenenaandoening waarbij de patiënt geen of een onderontwikkelde hersenstam (maaltandteken) en cerebellaire vermis heeft. De cerebellaire vermis regelt de balans…
Kabuki-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, hersenen en skelet

Kabuki-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, hersenen en skelet

Het Kabuki-syndroom is een zeldzame, multisystemische aandoening waarbij de patiënt afwijkingen heeft aan het gezicht, de hersenen en het skelet. Groeivertragingen, oogproblemen, een verstandelijke ha…
Kennedy-syndroom: Neuromusculaire aandoening

Kennedy-syndroom: Neuromusculaire aandoening

Het Kennedy-syndroom is een zeldzame X-gebonden recessieve erfelijke progressieve neuromusculaire aandoening die spierzwakte en spieratrofie in het gehele lichaam veroorzaakt, vooral in de armen en be…
Knobloch-syndroom: Aandoening ogen en hersenen

Knobloch-syndroom: Aandoening ogen en hersenen

Het Knobloch-syndroom is een zeldzame genetische ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door ernstige problemen met het gezichtsvermogen en een schedeldefect. Vaak is een patiënt hierdoor op jongvolwassen l…
Kuru: Neurologische aandoening na eten van besmette hersenen

Kuru: Neurologische aandoening na eten van besmette hersenen

Kuru is een zeldzame neurologische aandoening die tot stand komt na een vorm van kannibalisme waarbij vooral vrouwen en kinderen geïnfecteerd hersenweefsel opeten. De ziekte kenmerkt zich door onder a…
Landau-Kleffner Syndroom: Taalstoornis en gedragsafwijkingen

Landau-Kleffner Syndroom: Taalstoornis en gedragsafwijkingen

Het Landau-Kleffner syndroom is een zeldzame progressieve taalstoornis waarbij een kind langzaam of plots het taalbegrip en daarna de spreektaal verliest. Dit is het gevolg van voortdurende epileptisc…
Leigh-syndroom: Neurologische aandoening

Leigh-syndroom: Neurologische aandoening

Het Leigh-syndroom is een zeldzame ernstige neurologische aandoening die zich kenmerkt door de degeneratie van het centrale zenuwstelsel waarbij de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuw zijn aangeta…
Lesch-Nyhan syndroom: Afwijkingen aan beweging en gedrag

Lesch-Nyhan syndroom: Afwijkingen aan beweging en gedrag

Het Lesch-Nyhan syndroom is een erfelijke aandoening waarbij problemen ontstaan met het verwerken van purinen in het lichaam omdat hiervoor een bepaald enzym ontbreekt. De zeldzame aandoening brengt g…
Lowe-syndroom: Afwijkingen aan ogen, nieren en hersenen

Lowe-syndroom: Afwijkingen aan ogen, nieren en hersenen

Het Lowe-syndroom is een erfelijke multisystemische aandoening waarbij een patiënt vooral afwijkingen heeft aan de hersenen, nieren en ogen. Bijkomende symptomen zijn eveneens gerapporteerd. De behand…
Medulloblastoom: Hersentumor in kleine hersenen

Medulloblastoom: Hersentumor in kleine hersenen

Een medulloblastoom is een maligne (kwaadaardige) hersentumor die ontstaat in het cerebellum, de kleine hersenen. Dit is het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het evenwicht, de coördin…
Meningeoom: Tumor op hersen- en ruggenmergsvliezen

Meningeoom: Tumor op hersen- en ruggenmergsvliezen

Een meningeoom is een tumor die zich vormt op de hersen- en ruggenmergsvliezen, in medische termen gekend al de 'meningen'. Deze langzaam groeiende tumor die voornamelijk ontstaat vanuit het spinnenwe…
Meningitis: Hersenvliesontsteking met hoofdpijn & stijve nek

Meningitis: Hersenvliesontsteking met hoofdpijn & stijve nek

De meningen Ė de medische term voor hersen- of ruggenmergvliezen Ė dienen als beschermend effect voor de hersenen. Door een infectie of door andere oorzaken ontstaat soms een ontsteking van deze besch…
Menkes-syndroom: Symptomen aan gezicht, haar en hersenen

Menkes-syndroom: Symptomen aan gezicht, haar en hersenen

Het Menkes-syndroom is een ernstige stofwisselingsziekte waarbij een opstapeling van koper gebeurt in het lichaam. Zuigelingen met deze ziekte krijgen te maken met een verstandelijke handicap, botlets…
Metachromatische leukodystrofie: Fysieke & mentale symptomen

Metachromatische leukodystrofie: Fysieke & mentale symptomen

Metachromatische leukodystrofie (MLD) is een zeldzame genetische aandoening waarbij de zenuwen, de spieren en andere organen zijn aangetast. Naast allerlei fysieke problemen, heeft de patiënt ook gedr…
Miller Fisher-syndroom: Neurologische aandoening

Miller Fisher-syndroom: Neurologische aandoening

Het Miller Fisher-syndroom is een variant van het Guillain-Barré-syndroom. Het is een zeldzame, verworven neurologische aandoening die zich kenmerkt door een abnormale coördinatie (ataxie), verlamming…
Moyamoya: Vernauwing van de slagader in de hersenen

Moyamoya: Vernauwing van de slagader in de hersenen

Moyamoya is een zeldzame, progressieve aandoening waarbij de grote bloedvaten in de hersenen verbreden. Dit resulteert in een een smallere doorgang (vernauwing) waardoor de zuurstoftoevoer belemmerd i…
Mucormycose: Schimmelziekte aan sinussen, hersenen en longen

Mucormycose: Schimmelziekte aan sinussen, hersenen en longen

Mucormycose is een zeldzame maar ernstige schimmelaandoening (mycose) waarbij de bloedvatwanden van vooral de sinussen, hersenen en longen zijn aangetast. Deze schimmelziekte vindt vooral plaats bij p…
Myotonia congenita: Neuromusculaire aandoening

Myotonia congenita: Neuromusculaire aandoening

Myotonia congenita is een zeldzame erfelijke neuromusculaire aandoening gekenmerkt door problemen met de spanning en samentrekking van skeletspieren. Patiënten met deze aandoening hebben periodes van…
Neuroblastoom: Kanker uitgaande van zenuwcellen bij kinderen

Neuroblastoom: Kanker uitgaande van zenuwcellen bij kinderen

Een neuroblastoom is een zeldzame vorm van kanker die uitgaat van onrijpe zenuwcellen in verschillende lichaamsgebieden. Meestal treft de ziekte babyís en jonge kinderen. Een neuroblastoom komt het va…
Neurosyfilis: Vormen & Lichamelijke en mentale symptomen

Neurosyfilis: Vormen & Lichamelijke en mentale symptomen

Neurosyfilis is een bacteriële infectie van de hersenen of het ruggenmerg. Deze aandoening komt als complicatie voor bij patiënten die jarenlang onbehandeld rondlopen met syfilis, een seksueel overdra…
Nocardia-infectie: Symptomen aan longen, hersenen en huid

Nocardia-infectie: Symptomen aan longen, hersenen en huid

Een Nocardia-infectie is een bacteriële infectie die vooral de longen, de hersenen en de huid aantast. Vooral bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem is de bacterie potentieel gevaarlijk en zijn…
Opisthotonus: Naar achter gerichte houding (bij zuigelingen)

Opisthotonus: Naar achter gerichte houding (bij zuigelingen)

Opisthotonus is een symptoom waarbij een patiënt zijn lichaam krampachtig achterover strekt. Deze naar achter gerichte houding is meestal een onderdeel van een ernstige aandoening of een medisch probl…
Opticusglioom: Hersentumor die uitgaat van een oogzenuw

Opticusglioom: Hersentumor die uitgaat van een oogzenuw

Een glioom is een tumor die groeit in verschillende delen van de hersenen; deze heeft mogelijk in zeldzame gevallen eveneens invloed op de ogen. Eén of beide oogzenuwen die visuele informatie van elk…
Pitt-Hopkins syndroom: Afwijkingen aan gezicht en hersenen

Pitt-Hopkins syndroom: Afwijkingen aan gezicht en hersenen

Bij het Pitt-Hopkins syndroom heeft de patiënt een matige tot ernstige verstandelijke beperking en een vertraagde ontwikkeling, ademhalingsproblemen, terugkerende aanvallen (epilepsie), en typische ge…
Porfyrie: Aandoening met symptomen aan huid of zenuwstelsel

Porfyrie: Aandoening met symptomen aan huid of zenuwstelsel

Porfyrie is onderdeel van een groep aandoeningen waarbij vooral de huid en het zenuwstelsel zijn aangetast. Bij porfyrie is het lichaam namelijk door een genetische mutatie niet in staat om heem aan t…
Progressieve supranucleaire verlamming: Hersenaandoening

Progressieve supranucleaire verlamming: Hersenaandoening

Progressieve supranucleaire verlamming is een zeldzame multisystemische hersenaandoening waardoor het gezichts-, spraak- en denkvermogen en de motoriek van een patiënt zijn aangetast. De symptomen zij…
Pseudotumor cerebri: Verhoogde druk in schedel

Pseudotumor cerebri: Verhoogde druk in schedel

Bij pseudotumor cerebri, neemt de druk binnen de schedel toe. Dit lijkt door een tumor te komen, maar is het in werkelijkheid niet. Vooral ooggerelateerde symptomen treden op bij deze potentieel ernst…
Rett-syndroom: Neurologische aandoening, vooral bij meisjes

Rett-syndroom: Neurologische aandoening, vooral bij meisjes

Het Rett-syndroom is een neurologische aandoening en ontwikkelingsstoornis die door een genetische verandering tot stand komt. Bijna steeds zijn meisjes getroffen door deze zeldzame, ernstige ziekte.…
Reye-syndroom: Zwelling hersenen en lever bij kinderen

Reye-syndroom: Zwelling hersenen en lever bij kinderen

Het Reye-syndroom, dat geen bekende oorzaak heeft, veroorzaakt een plotselinge (acute) zwelling aan de hersenen en lever. Deze zeldzame maar ernstige aandoening treft voornamelijk kinderen en tieners…
Riley-Day-syndroom: Symptomen autonome zenuwstelsel

Riley-Day-syndroom: Symptomen autonome zenuwstelsel

Het Riley-Day-syndroom is een erfelijke aandoening die zenuwen door het hele lichaam aantast. Deze aandoening van het autonome zenuwstelsel beïnvloedt namelijk elk belangrijk lichaamssysteem waardoor…
Sheehan-syndroom: Onvoldoende werking hypofyse

Sheehan-syndroom: Onvoldoende werking hypofyse

De hypofyse is een hormoonproducerende klier onderaan de hersenen die voor tal van lichaamsfunctie erg belangrijk is. Het Sheehan-syndroom is een aandoening waarbij de hypofyse in de hersenen onvoldoe…
Smith-Magenis syndroom: Neurologische aandoening

Smith-Magenis syndroom: Neurologische aandoening

Het Smith-Magenis syndroom is een genetische aandoening waarbij de patiënt een verstandelijke beperking en andere mentale problemen, typische gelaatstrekken en slaapstoornissen heeft. Tal van bijkomen…
Sotos-syndroom: Neurologische aandoening

Sotos-syndroom: Neurologische aandoening

Het Sotos-syndroom is een genetische niet-progressieve neurologische aandoening die al zichtbaar is vanaf de geboorte. De patiënt vertoont typische gelaatstrekken, een abnormale groei, verzwakte spier…
Sturge-Weber-syndroom: Symptomen aan hersenen, huid en ogen

Sturge-Weber-syndroom: Symptomen aan hersenen, huid en ogen

Het Sturge-Weber-syndroom is een zeldzame aandoening. Een kind met deze aandoening heeft een wijnvlek (meestal op het gezicht) en ervaart mogelijk neurologische problemen waaronder epilepsie. Ook oogg…
Stuwingspapil: Zwelling oogzenuw door verhoogde hersendruk

Stuwingspapil: Zwelling oogzenuw door verhoogde hersendruk

Een stuwingspapil is een aandoening waarbij de oogzenuw gezwollen is door een verhoogde druk in of rond de hersenen. Deze verhoogde hersendruk is het gevolg van o.a. een abces, een hoofdwonde of het g…
Subarachnoïdale bloeding: Bloeding tussen hersenvliezen

Subarachnoïdale bloeding: Bloeding tussen hersenvliezen

Jaarlijks krijgen circa 1.000 mensen in Nederland te maken met een subarachnoïdale bloeding (SAB). Bij een subarachnoïdale bloeding vindt in de hersenen een bloeding plaats in de ruimte onder het midd…
Susac-syndroom: Afwijkingen aan oren, ogen en hersenen

Susac-syndroom: Afwijkingen aan oren, ogen en hersenen

Het Susac-syndroom is een zeldzame neurologische aandoening die zich kenmerkt door afsluitingen aan de slagaders van de hersenen, het slakkenhuis (in de oren) en het netvlies (in de ogen). De pathogen…
Synesthesie: Waarneming van zintuig prikkelt ander zintuig

Synesthesie: Waarneming van zintuig prikkelt ander zintuig

Synesthesie is een merkwaardige aandoening waarbij een waarneming van een zintuig een ander zintuig prikkelt. Een breed scala van verschillende synesthetische ervaringen zijn mogelijk. Zo ziet een pat…
Tardieve dyskinesie: Bewegingsstoornis na gebruik medicatie

Tardieve dyskinesie: Bewegingsstoornis na gebruik medicatie

Tardieve dyskinesie is een aandoening waarbij een patiënt onwillekeurige bewegingen van de tong, lippen, het gezicht, de romp en de ledematen vertoont. Deze bewegingen zijn geassocieerd met bepaalde n…
Toxoplasmose: Infectie met symptomen aan hersenen en ogen

Toxoplasmose: Infectie met symptomen aan hersenen en ogen

Toxoplasmose is een infectie die veroorzaakt is door de parasiet Toxoplasma gondii. Eén van de bekendste overdrachtsvormen is het contact met kattenbakvulling, maar de verspreiding van de parasiet geb…
Triple A-syndroom: Afwijkingen hersenen, ogen, slokdarm

Triple A-syndroom: Afwijkingen hersenen, ogen, slokdarm

Het Triple A-syndroom is een zeer zeldzame erfelijke aandoening die gekenmerkt is door bijnierinsufficiëntie, achalasie (een slokdarmafwijking), alacrima (een oogafwijking) en andere neurologische sym…
Tubereuze sclerose: Neurocutane aandoening met tumoren

Tubereuze sclerose: Neurocutane aandoening met tumoren

Tubereuze sclerose is een neurocutane aandoening, waarbij zowel de hersenen en het ruggenmerg (centrale zenuwstelsel) als de huid betrokken zijn. Daarnaast treft deze genetische aandoening ook nog and…
Verlamming zesde hersenzenuw: Oogbewegingsstoornis

Verlamming zesde hersenzenuw: Oogbewegingsstoornis

Voor het maken van oogbewegingen zijn oogspieren nodig. Een bepaalde oogspier, de musculus rectus lateralis, zorgt voor de beweging van het oog naar buiten, weg van de neus. Deze oogspier wordt aanges…
Verwardheid: Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

Verwardheid: Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

Bij verwardheid is een patiënt niet in staat om helder en snel te denken. Hierbij treedt een lichte desoriëntatie in tijd, plaats en persoon soms op, wat mogelijk gepaard gaat met een lichte bewustzij…
Walker-Warburg-syndroom: Afwijkingen hersenen en spieren

Walker-Warburg-syndroom: Afwijkingen hersenen en spieren

Het Walker-Warburg-syndroom is een zeer ernstige erfelijke multisystemische aandoening. Een patiënt komt ter wereld met spierdystrofie en daarnaast heeft hij oog- en hersenafwijkingen. De prognose van…
Wallenberg-syndroom: Beroerte in verlengde merg van hersenen

Wallenberg-syndroom: Beroerte in verlengde merg van hersenen

Het Wallenberg-syndroom is een zeldzame neurologische aandoening waarbij een infarct of beroerte optreedt in de laterale medulla. De laterale medulla is de medische term voor het verlengde merg. Dit i…
Weaver-syndroom: Neurologische aandoening

Weaver-syndroom: Neurologische aandoening

Het Weaver-syndroom is een aandoening die invloed heeft op vele delen van het lichaam. De patiënt heeft skeletafwijkingen, een karakteristiek uiterlijk, ontwikkelingsstoornissen, neurologische afwijki…
Wilson-syndroom: Koperstapeling in lever en hersenen

Wilson-syndroom: Koperstapeling in lever en hersenen

Het Wilson-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening veroorzaakt door een stapeling van koper in het lichaam. In het lichaam zijn reeds kleine hoeveelheden koper aanwezig, maar deze plast iemand u…
Wolfram-syndroom: Neurodegeneratieve aandoening

Wolfram-syndroom: Neurodegeneratieve aandoening

Het Wolfram-syndroom is een zeldzame en ernstige autosomaal recessieve neurodegeneratieve ziekte. Het Wolfram-syndroom is ook bekend onder de afkorting "DIDMOAD" omwille van vier vrij klassieke gemeen…
Xeroderma pigmentosum: Symptomen aan huid, ogen en hersenen

Xeroderma pigmentosum: Symptomen aan huid, ogen en hersenen

Xeroderma pigmentosum (droge, gepigmenteerde huid) is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een patiënt extreem gevoelig is voor UV-stralen die afkomstig zijn van de zon. Deze aandoening tast erg…
Ziekte van Alexander: Neurodegeneratieve aandoening

Ziekte van Alexander: Neurodegeneratieve aandoening

De ziekte van Alexander is een progressieve en vaak dodelijke neurodegeneratieve ziekte waarbij de witte stof in de hersenen zich vernietigt. Deze erfelijke aandoening is dan ook een vorm van een leuk…
Ziekte van Alzheimer: Vorm van dementie (geheugenverlies)

Ziekte van Alzheimer: Vorm van dementie (geheugenverlies)

De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie, een ziekte waarbij de geheugenfunctie achteruitgaat. 60 tot 80% van de patiënten met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Bij deze ziekte is het ge…
Ziekte van Batten: Fysieke en neurologische achteruitgang

Ziekte van Batten: Fysieke en neurologische achteruitgang

De ziekte van Batten is één van de ongeveer vijftig aandoeningen die gegroepeerd is als een lysosomale stapelingsziekte. Dit houdt in dat genetische veranderingen plaatsvinden die schade toebrengen aa…
Ziekte van Binswanger: Progressieve neurologische aandoening

Ziekte van Binswanger: Progressieve neurologische aandoening

De ziekte van Binswanger is een progressieve neurologische aandoening die meestal voorkomt bij ouderen. De ziekte is het gevolg van atherosclerose (slagaderverkalking) aan de bloedvaten in de hersenen…
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob: Progressieve hersenaandoening

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob: Progressieve hersenaandoening

De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een snel progressieve vorm van hersenbeschadiging. Het normale prion, en soort eiwit in de hersenen, verandert bij de ziekte in een ziekmakend eiwit waardoor e…
Ziekte van Hallervorden-Spatz: Neurodegeneratieve aandoening

Ziekte van Hallervorden-Spatz: Neurodegeneratieve aandoening

De ziekte van Hallervorden-Spatz is een zeldzame aandoening gekenmerkt door een progressieve degeneratie van het centrale zenuwstelsel. De ziekte ontwikkelt zich door een accumulatie (ophoping) van ij…
Ziekte van Huntington: Progressieve neurologische aandoening

Ziekte van Huntington: Progressieve neurologische aandoening

De ziekte van Huntington (Huntington chorea) is een erfelijke ziekte waarbij zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen afsterven. De progressieve neurologische aandoening is het gevolg van bijkome…
Ziekte van Krabbe: Neurodegeneratieve aandoening

Ziekte van Krabbe: Neurodegeneratieve aandoening

De ziekte van Krabbe is één van de meest ernstige en dodelijke ziekten ter wereld. Bij deze neurodegeneratieve aandoening gaat de functie van het zenuwstelsel langzaam achteruit. Dit is het gevolg van…
Ziekte van Kufs: Neurodegeneratieve aandoening

Ziekte van Kufs: Neurodegeneratieve aandoening

De ziekte van Kufs is een zeer zeldzame neurodegeneratieve aandoening die vooral het zenuwstelsel aantast. De belangrijkste symptomen van deze progressieve aandoening zijn problemen met de motoriek en…
Ziekte van Machado-Joseph: Neurodegeneratieve aandoening

Ziekte van Machado-Joseph: Neurodegeneratieve aandoening

De zeldzame neurodegeneratieve aandoening van Machado-Joseph is een vorm van ataxie (een gebrek aan spiercontrole of coördinatie) waarbij tal van symptomen mogelijk zijn. Deze erfelijke en progressiev…
Ziekte van Niemann-Pick: Progressieve stofwisselingsziekte

Ziekte van Niemann-Pick: Progressieve stofwisselingsziekte

De ziekte van Niemann-Pick is een erfelijke aandoening waarbij vetstoffen (lipiden) zich ophopen in cellen van de milt, lever en hersenen. Door deze stofwisselingsziekte treden diverse in ernst variab…
Ziekte van Pelizaeus-Merzbacher: Hersenaandoening

Ziekte van Pelizaeus-Merzbacher: Hersenaandoening

De ziekte van Pelizaeus-Merzbacher, die bestaat uit twee types, is een leukodystrofie-aandoening van het centraal zenuwstelsel. Hierbij is de beschermlaag van de zenuwen in de hersenen en ruggenmerg n…
Gepubliceerd door Miske op 30-01-2017, laatst gewijzigd op 23-03-2017. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Martabystron / Pixabay
  • Geraadpleegd op 28 januari 2017:
  • Brain Diseases, http://www.webmd.com/brain/brain-diseases#1
  • Brain Disorders, https://medlineplus.gov/braindiseases.html
Schrijf mee!