Miske » Specials » Vinger en teenafwijkingen
Miske: Informatie van A tot Z

Vinger- en/of teenproblemen door afwijkingen of ziekten

Vinger- en/of teenproblemen door afwijkingen of ziekten Door een genetisch defect, een ziekte of een trauma treden bij een aantal patiënten afwijkingen op aan de hand(en) en/of voet(en). Afwijkingen aan de vingers en/of tenen gaan soms gepaard met een ziekte of syndroom, al komt dit ook geïsoleerd voor. Pijn en functieverlies zijn de belangrijkste symptomen, al zijn deze ook niet bij elk vinger- of teenprobleem aanwezig. Het is belangrijk dat de arts het onderliggend probleem van de vinger- of teenafwijking kan diagnosticeren om zo snel mogelijk een correcte behandeling in te zetten.

Symptomen aan vingers en tenen

De vingers en/of tenen zijn gekromd, permanent gebogen, samengegroeid of abnormaal groot, kort of lang. Ook heeft de patiënt mogelijk extra vingers en/of tenen. Ook andere symptomen zoals pijnlijke, gezwollen of anders gekleurde vingers komen voor. Bij sommige ziektes komen zelfs soms meerdere afwijkingen tegelijkertijd voor. Deze afwijking presenteert zich aan één of beide handen of voeten. De symptomen zijn soms al aanwezig bij de geboorte, maar soms is het probleem nog meer zichtbaar wanneer de patiënt veroudert of wanneer het letsel of de ziekte tot stand komt. De patiënt ervaart niet steeds een functieverlies door deze afwijkingen, maar af en toe treden ernstige problemen op indien dit onbehandeld blijft. Daarnaast zijn sommige afwijkingen cosmetisch storend.

Diagnose en onderzoeken van vingerproblemen en teenafwijkingen

Een röntgenfoto onthult eventuele botafwijkingen. Daarnaast zijn andere beeldvormende onderzoeken en laboratoriumtesten nodig om zo een beeld te krijgen over de mogelijk onderliggende oorzaak van de vinger- en/of teenproblemen.

Behandeling vingerafwijkingen en teenproblemen

De arts behandelt het medisch probleem dat leidt tot de afwijking aan de vingers en/of tenen. Hiervoor is medicatie soms vereist. De behandeling verloopt in bepaalde situaties ook via orthopedische hulpmiddelen zoals onder andere spalken, gipsen of prothesen. Wanneer functieverlies optreedt en/of wanneer de afwijking andere structuren in de nabije omgeving dreigt te schaden en/of wanneer ernstige cosmetische problemen aanwezig zijn, is chirurgie vereist. Bij de meeste afwijkingen gebeurt deze operatie reeds in de kindertijd. Soms zijn ook meerdere chirurgische ingrepen vereist voordat een effectief resultaat bereikt wordt.
Arachnodactylie: Lange, slanke en gebogen vingers

Arachnodactylie: Lange, slanke en gebogen vingers

Arachnodactylie is een symptoom waarbij de vingers onevenredig lang, slank en gebogen zijn in vergelijking met de rest van de hand. De vingers hebben dan het uiterlijk van de poten van een spin. Arach…
Brachydactylie: Korte vingers en/of tenen

Brachydactylie: Korte vingers en/of tenen

Bij brachydactylie, dat erfelijk is, heeft een patiënt korte vingers en/of tenen door opvallend korte botten. Dit treedt soms geïsoleerd op, maar is ook mogelijk onderdeel van een syndroom. Vaak heeft…
Camptodactylie: Permanent gebogen vinger of teen

Camptodactylie: Permanent gebogen vinger of teen

Bij camptodactylie is een patiënt niet in staat om zijn vinger of teen te strekken. De gebogen vinger (of teen) is meestal het gevolg van een beperking in het gewricht tussen het basiskootje en het mi…
Clinodactylie: Kromming van de vingers of tenen

Clinodactylie: Kromming van de vingers of tenen

Bij clinodactylie treedt een zijwaartse verkromming op aan één of meer vingers of tenen. Door deze afwijking is de vinger of teen abnormaal gebogen. Dit betreft meestal de vijfde vinger. Clinodactylie…
Filippi-syndroom: Afwijkingen gezicht, vingers en/of tenen

Filippi-syndroom: Afwijkingen gezicht, vingers en/of tenen

Het Filippi-syndroom is een craniodigitaal syndroom. Dit houdt in dat de patiënt met dit syndroom afwijkingen heeft aan het hoofd en de vingers en/of tenen. De symptomen van de ziekte zijn enkel via o…
Greig-syndroom: Afwijkingen aan hoofd, vingers en tenen

Greig-syndroom: Afwijkingen aan hoofd, vingers en tenen

Bij het erfelijke Greig-syndroom heeft een patiënt afwijkingen aan de vingers en tenen en aan het hoofd en gezicht. Polysyndactylie (extra of vergroeide vingers en tenen), macrocefalie (een vergroot h…
Hamerteen: Abnormale bocht in middelste gewricht van teen

Hamerteen: Abnormale bocht in middelste gewricht van teen

Een hamerteen (digitus malleus) is een misvorming van de teen. Hierbij ontstaat een abnormale bocht in het middelste gewrichtselement van een teen. Dit is het gevolg van een onbalans in de spieren, pe…
Jicht: Ziekte met pijn aan grote teen en andere gewrichten

Jicht: Ziekte met pijn aan grote teen en andere gewrichten

Jicht is een pijnlijke aandoening die optreedt wanneer urinezuur (een afvalstof) zich ophoopt in het bloed en vervolgens een ontsteking in de gewrichten en/of zachte weefsels veroorzaakt. De ophoping…
Macrodactylie: Abnormaal grote vingers en/of tenen

Macrodactylie: Abnormaal grote vingers en/of tenen

Macrodactylie is een zeldzame aangeboren aandoening waarbij reuzengroei (hypertrofie) optreedt van de vingers of tenen. Deze zijn met andere woorden abnormaal groot als gevolg van de sterke groei van…
Perniones: Winterhanden en wintervoeten (wintertenen)

Perniones: Winterhanden en wintervoeten (wintertenen)

Ongeveer 10% van de mensen is gevoelig voor het ontwikkelen van winterhanden en/of wintertenen. Bij winterhanden en wintertenen ontstaan jeukende en/of gevoelige rode of paarse bultjes als een reactie…
Pijn in vinger of vingers door verwondingen en aandoeningen

Pijn in vinger of vingers door verwondingen en aandoeningen

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met wat pijn aan één of meer vingers. In de meeste gevallen is de vingerpijn niet ernstig en verdwijnt deze spontaan. Door enkele zelfzorgmaatregelen verlicht de…
Polydactylie: Extra vinger (vingers) of teen (tenen)

Polydactylie: Extra vinger (vingers) of teen (tenen)

Polydactylie betekent letterlijk: “veel vingers of tenen hebben”. Bij deze aangeboren afwijking (congenitale anomalie) heeft een patiënt bijgevolg zes of nog meer vingers of tenen. Bij de meeste patië…
Raynaudfenomeen: Wijzigingen in huidskleur met koude en pijn

Raynaudfenomeen: Wijzigingen in huidskleur met koude en pijn

Het fenomeen van Raynaud is een aandoening die de bloedvaten in de vingers en tenen aantast. De patiënt krijgt hierbij episodische aanvallen, waarbij de bloedvaten in de vingers en tenen vernauwen, me…
Syndactylie: Samengegroeide vingers en/of tenen

Syndactylie: Samengegroeide vingers en/of tenen

Syndactylie verwijst naar een aangeboren fusie van twee of meer vingers en/of tenen. Normaal gezien scheiden de vingers en tenen zich van elkaar tijdens de zesde en achtste week van de embryonale ontw…
Gepubliceerd door Miske op 16-08-2016, laatst gewijzigd op 28-03-2017. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: User:pschemp / Wikimedia Commons
  • Congenital Hand Deformities, http://emedicine.medscape.com/article/1285233-overview#showall, geraadpleegd op 13 augustus 2016
Schrijf mee!