Miske » Specials » Vinger en teenafwijkingen
Miske: Informatie van A tot Z

Afwijkingen in de botgroei van vingers en/of tenen

Afwijkingen in de botgroei van vingers en/of tenen Door een genetisch defect treden bij een aantal patiënten afwijkingen op aan de hand(en) en/of voet(en). Een abnormale botgroei resulteert in afwijkingen aan de vinger(s) en/of teen/tenen die vaak bij de geboorte zichtbaar zijn. Een röntgenfoto onthult de botafwijkingen, en geeft in combinatie met andere beeldvormende onderzoeken en laboratoriumtesten ook een beeld over de mogelijk onderliggende oorzaak van dit symptoom. Afwijkingen aan de vingers en/of tenen gaan namelijk soms gepaard met een ziekte of syndroom. Het is belangrijk dat de arts hiervan op de hoogte is, want met een juiste diagnose krijgt de patiënt een zo geschikt mogelijke behandeling.

Oorzaken

Soms zijn de afwijkingen aan de vinger(s) en/of teen / tenen) onderdeel van een aandoening of syndroom, zoals onder andere bij het Fraser-syndroom. Ze komen echter ook geïsoleerd voor, en dan heeft de patiënt geen andere symptomen.

Symptomen

De vingers en/of tenen zijn gekromd, permanent gebogen, samengegroeid of abnormaal groot, kort of lang. Ook heeft de patiënt mogelijk extra vingers en/of tenen. Bij sommige ziektes komen zelfs soms meerdere afwijkingen tegelijkertijd voor. Deze afwijking presenteert zich aan één of beide handen of voeten. De symptomen zijn vaak al aanwezig bij de geboorte, maar soms is het probleem nog meer zichtbaar wanneer de patiënt veroudert. De patiënt ervaart niet steeds een functieverlies door deze afwijkingen, maar af en toe treden ernstige problemen op indien dit onbehandeld blijft. Daarnaast zijn sommige afwijkingen cosmetisch storend.

Behandeling

De behandeling verloopt vooral via orthopedische hulpmiddelen zoals onder andere spalken, gipsen of prothesen. Wanneer functieverlies optreedt en/of wanneer de afwijking andere structuren in de nabije omgeving dreigt te schaden en/of wanneer ernstige cosmetische problemen aanwezig zijn, is chirurgie vereist. Bij de meeste afwijkingen gebeurt deze operatie reeds in de kindertijd. Soms zijn ook meerdere chirurgische ingrepen vereist voordat een effectief resultaat bereikt wordt.
Arachnodactylie: Lange, slanke en gebogen vingers

Arachnodactylie: Lange, slanke en gebogen vingers

Arachnodactylie is een symptoom waarbij de vingers onevenredig lang, slank en gebogen zijn in vergelijking met de rest van de hand. De vingers hebben dan het uiterlijk van de poten van een spin. Arach…
Brachydactylie: Korte vingers en/of tenen

Brachydactylie: Korte vingers en/of tenen

Bij brachydactylie, dat erfelijk is, heeft een patiënt korte vingers en/of tenen door opvallend korte botten. Dit treedt soms geïsoleerd op, maar is ook mogelijk onderdeel van een syndroom. Vaak heeft…
Camptodactylie: Permanent gebogen vinger of teen

Camptodactylie: Permanent gebogen vinger of teen

Bij camptodactylie is een patiënt niet in staat om zijn vinger of teen te strekken. De gebogen vinger (of teen) is meestal het gevolg van een beperking in het gewricht tussen het basiskootje en het mi…
Clinodactylie: Kromming van de vingers of tenen

Clinodactylie: Kromming van de vingers of tenen

Bij clinodactylie treedt een zijwaartse verkromming op aan één of meer vingers of tenen. Door deze afwijking is de vinger of teen abnormaal gebogen. Dit betreft meestal de vijfde vinger. Clinodactylie…
Macrodactylie: Abnormaal grote vingers en/of tenen

Macrodactylie: Abnormaal grote vingers en/of tenen

Macrodactylie is een zeldzame aangeboren aandoening waarbij reuzengroei (hypertrofie) optreedt van de vingers of tenen. Deze zijn met andere woorden abnormaal groot als gevolg van de sterke groei van…
Polydactylie: Extra vinger (vingers) of teen (tenen)

Polydactylie: Extra vinger (vingers) of teen (tenen)

Polydactylie betekent letterlijk: “veel vingers of tenen hebben”. Bij deze aangeboren afwijking (congenitale anomalie) heeft een patiënt bijgevolg zes of nog meer vingers of tenen. Bij de meeste patië…
Syndactylie: Samengegroeide vingers en/of tenen

Syndactylie: Samengegroeide vingers en/of tenen

Syndactylie verwijst naar een aangeboren fusie van twee of meer vingers en/of tenen. Normaal gezien scheiden de vingers en tenen zich van elkaar tijdens de zesde en achtste week van de embryonale ontw…
Gepubliceerd door Miske op 16-08-2016, laatst gewijzigd op 17-10-2016. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: User:pschemp / Wikimedia Commons
  • Congenital Hand Deformities, http://emedicine.medscape.com/article/1285233-overview#showall, geraadpleegd op 13 augustus 2016
Schrijf mee!