Miske » Specials » Longaandoeningen
Miske: Informatie van A tot Z

Longziektes en problemen met longen en luchtpijp

Longziektes en problemen met longen en luchtpijp De longen, die zich net onder de ribbenkast en boven het middenrif bevinden, behoren tot de hardst werkende organen in het lichaam. Zij zetten uit en trekken samen tot twintig keer per minuut, wat neerkomt op zo'n twintigduizend ademhalingen per dag. De longen leveren zuurstof aan alle lichaamsweefsels en zijn daarom bijzonder belangrijk. Diverse longaandoeningen en syndromen zorgen voor enkele vaak voorkomende symptomen: hoesten, slijm of bloed uit de longen ophoesten, borstpijn, kortademigheid, een piepende ademhaling, heesheid, …

Anatomie

Longen zijn kegelvormige, sponsachtige en niet-bezenuwde organen die de borstholte vullen en het grootste deel van de onderste luchtwegen uitmaken. De rechterlong bestaat uit drie lobben (kwabben), de linkerlong heeft er twee en bevat een uitsparing voor het hart. De rechterlong is gewoonlijk iets breder maar ook korter dan de linkerlong. Hierdoor heeft de lever voldoende ruimte. De linkerlong is smaller zodat er ruimte is voor het hart. De ruimte tussen de twee longen heet in medische termen "mediastinum". Hier bevinden zich het hart, de oesofagus (slokdarm), grote bloedvaten, de lymfeklieren, … Rond de longen bevindt zich de pleura (borstvlies: het weivlies dat de binnenzijde van de borstkas en de buitenkant van de longen bekleedt). De pleura bestaat uit een visceraal blad (het pleurablad dat de longen bedekt, zit rondom het longweefsel) en een pariëtaal blad (het gedeelte van het borstvlies dat tegen de ribben aanligt; dit zit tegen de thorax). Het gewicht van een long van een volwassen persoon varieert tussen de 325 en 680 gram.

Functie

De belangrijkste functie van de longen is het verstrekken van zuurstof (O2) aan haarvaten, zodat het bloed zuurstof krijgt. De longen verwijderen eveneens koolzuur (CO2) uit het lichaam, wat ontstaat bij de verbranding van voedingsstoffen.

Aandoeningen

Long gerelateerde problemen zijn soms genetisch, ontstaan uit slechte gewoonten en ongezonde voeding, of zijn veroorzaakt door virussen. Goed gekende luchtwegaandoeningen zijn een longontsteking, astma, een longembolie, emfyseem, pneumothorax, tuberculose, COPD, bronchuscarcinoom (longkanker), … Sommige (minder goed gekende) syndromen tasten eveneens voornamelijk de longen aan. Een aantal van deze syndromen zijn eveneens opgenomen in dit special.
Acute hoogteziekte: Te snel naar grote hoogte begeven

Acute hoogteziekte: Te snel naar grote hoogte begeven

Acute hoogteziekte is een ziekte die vooral bergbeklimmers, wandelaars, avonturiers, skiërs, of andere reizigers op grote hoogte treft. Door het te snel begeven naar een grote hoogte, krijgt het licha…
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): Longaandoening

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): Longaandoening

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is een levensbedreigende longaandoening waarbij onvoldoende zuurstof in de longen en in het bloed te vinden is. ARDS vloeit voort uit diverse ernstige aandoe…
Ademgeluiden: Geluiden van luchtwegen en longen

Ademgeluiden: Geluiden van luchtwegen en longen

Ademgeluiden zijn de geluiden die de longen maken tijdens de ademhaling. Ademgeluiden zijn een belangrijk onderdeel voor het diagnosticeren verschillende aandoeningen. Een arts voert bij een standaard…
Adenovirusinfectie: Symptomen aan luchtwegen en ogen

Adenovirusinfectie: Symptomen aan luchtwegen en ogen

Adenovirussen zijn een groep zeer besmettelijke virussen die vaak voorkomen bij kinderen. Niet altijd presenteert een patiënt zich met symptomen. Wanneer de patiënt toch symptomen ervaart, heeft hij m…
Alfa1-antitrypsine-deficiëntie: Lever- en longaandoening

Alfa1-antitrypsine-deficiëntie: Lever- en longaandoening

Alfa1-antitrypsine-deficiëntie is een erfelijke long- en leverafwijking waarbij soms nog symptomen mogelijk zijn. De patiënt is vooral kortademig, heeft een piepende ademhaling, heeft moeite om zich i…
Alveolaire capillaire dysplasie: Aandoening van longblaasjes

Alveolaire capillaire dysplasie: Aandoening van longblaasjes

Alveolaire capillaire dysplasie is een levensbedreigende aangeboren longaandoening die vooral het bloedsysteem van de longen beïnvloedt. De patiënt vertoont symptomen van zuurstoftekort en heeft een v…
Apneu (tijdelijk ophouden van ademhaling) bij prematuren

Apneu (tijdelijk ophouden van ademhaling) bij prematuren

Baby’s moeten voortdurend ademen om zuurstof te krijgen. Bij een te vroeggeboren baby is het deel van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) dat de ademhaling controleert, nog niet goed on…
Asbestose: Longaandoening door blootstelling aan asbest

Asbestose: Longaandoening door blootstelling aan asbest

Asbestose is een chronische longaandoening die zich kenmerkt door het inademen van asbestvezels waardoor littekenweefsel (fibrose) in de longen ontstaat. Hierdoor is het longweefsel niet in staat om o…
Aspergillose: Schimmelinfectie met longproblemen

Aspergillose: Schimmelinfectie met longproblemen

Aspergillose is een schimmelinfectie veroorzaakt door een schimmel van het geslacht Aspergillus. De meeste mensen ademen dagelijks schimmelsporen in maar zij vertonen geen symptomen. Patiënten met een…
Aspiratiepneumonie: Longontsteking door vreemde stoffen

Aspiratiepneumonie: Longontsteking door vreemde stoffen

Aspiratiepneumonie is een longontsteking die optreedt nadat de patiënt vreemde stoffen inademt zoals braaksel, voedsel of vloeistoffen. Dit leidt vervolgens tot een bacteriële infectie. Veel voorkomen…
Astma: Chronische ontsteking van de luchtwegen in de longen

Astma: Chronische ontsteking van de luchtwegen in de longen

Astma, wat staat voor “moeilijk ademen”, is één van de meest voorkomende chronische luchtwegaandoeningen waarbij de patiënt kortademig is, een piepende ademhaling heeft en tal van bijkomende symptomen…
Atelectase: Instorting long door ineenkrimping longblaasjes

Atelectase: Instorting long door ineenkrimping longblaasjes

Atelectase is een volledige of gedeeltelijke instorting van een long of kwab van een long die ontstaat wanneer de kleine longblaasjes (alveoli) in de longen ineenkrimpen. Gasuitwisseling is bijgevolg…
Atypische pneumonie (longontsteking)

Atypische pneumonie (longontsteking)

Bij een atypische pneumonie is de bacteriële oorzaak van de longontsteking anders dan de gebruikelijke streptokokkenbacteriën die een gewone longontsteking veroorzaken. De atypische vorm heeft veelal…
Beroepsastma: Stoffen in werkomgeving vernauwen luchtwegen

Beroepsastma: Stoffen in werkomgeving vernauwen luchtwegen

Beroepsastma is wereldwijd de meest voorkomende werkgerelateerde longaandoening in de ontwikkelde landen. Onder andere bakkers, houtbewerkers, kappers, metaalbewerkers en plastic werknemers lopen door…
Berylliose: Metaalvergiftiging door blootstelling beryllium

Berylliose: Metaalvergiftiging door blootstelling beryllium

Berylliose is een vorm van metaalvergiftiging veroorzaakt door het vaak beroepsmatig inademen van stof, damp of verbindingen van beryllium of door het indringen van deze stof in de huid. De toxische e…
Blastomycose: Schimmelinfectie met aantasting huid en longen

Blastomycose: Schimmelinfectie met aantasting huid en longen

Blastomycose is een schimmelinfectie die optreedt na het inademen van microscopisch kleine schimmelsporen uit onder andere rotte bladeren en rot hout (ontbindend organisch materiaal) dat zich op een n…
Blootstelling aan asbest: Ziekten aan longen en buikvlies

Blootstelling aan asbest: Ziekten aan longen en buikvlies

Patiënten die zijn blootgesteld aan asbest ontwikkelen op latere leeftijd soms bepaalde ziekten. Meestal tasten asbestgerelateerde aandoeningen de longen aan, maar deze treffen mogelijk ook de bekledi…
Bocavirusinfectie: Symptomen aan maag, darmen en luchtwegen

Bocavirusinfectie: Symptomen aan maag, darmen en luchtwegen

Het bocavirus is een in 2005 ontdekt virus dat vaak in combinatie met een ander virus een infectie of ziekte veroorzaakt bij een patiënt, meestal een jong kind. Veelal kampt de patiënt hierdoor met ma…
Bronchiëctasieën: Verwijde en geïrriteerde luchtwegen

Bronchiëctasieën: Verwijde en geïrriteerde luchtwegen

Bij bronchiëctasieën zijn de grote luchtwegen in de longen permanent verwijd en geïrriteerd. De bronchiën zijn hierdoor niet in staat om slijmerige afscheidingen (secretie) uit de longen te verwijdere…
Bronchiolitis: Luchtweginfectie met ademhalingsproblemen

Bronchiolitis: Luchtweginfectie met ademhalingsproblemen

Bronchiolitis is een respiratoire aandoening die de kleinste luchtwegen in de longen, de bronchiën aantast. Deze kleine, vertakkende bronchioli regelen de luchtstroom in de longen. Als ze besmet of be…
Bronchitis: Ontsteking van de luchtpijpvertakkingen

Bronchitis: Ontsteking van de luchtpijpvertakkingen

Bronchitis is de medische term voor “ontsteking van de luchtpijpvertakkingen”. De longen zelf zijn niet aangetast door de infectie. Hierbij ontstaat echter wel een zwelling waardoor de luchtwegen vern…
Bronchopulmonale dysplasie: Longaandoening door beademing

Bronchopulmonale dysplasie: Longaandoening door beademing

Bronchopulmonale dysplasie (BPD) is een chronische longaandoening bij pasgeboren baby’s. Deze aandoening is het gevolg van beschadiging van de longen, wat veroorzaakt is door mechanische ventilatie (g…
Bronchoscopie: Inwendig kijkonderzoek luchtwegen (longen)

Bronchoscopie: Inwendig kijkonderzoek luchtwegen (longen)

Een bronchoscopie is een inwendig kijkonderzoek waarbij de arts de keel, het strottenhoofd, de luchtpijp en de lagere luchtwegen beoordeelt. Hij is hiermee in staat de diagnose van een longaandoening…
Bronchuscarcinoom: Longkanker

Bronchuscarcinoom: Longkanker

Bronchuscarcinoom ontstaat uit de mucosa van de luchtwegen; het is een kwaadaardig gezwel in de longen doordat de cellen van de luchtwegen zich ongeremd delen. Bronchuscarcinoom is onder te verdelen i…
Byssinose: Longaandoening na blootstelling katoenen stof

Byssinose: Longaandoening na blootstelling katoenen stof

Byssinose is een longaandoening die ontstaat nadat een patiënt katoenen stof en stof van andere plantaardige vezels zoals vlas, hennep of sisal inademt op het werk. Deze vorm van beroepsastma treft vo…
Caplan-syndroom: Stoflong met reumatoïde artritis

Caplan-syndroom: Stoflong met reumatoïde artritis

Het Caplan-syndroom is een beroepsziekte die voorkomt bij mijnwerkers met reumatoïde artritis (RA). Zij ontwikkelen naast RA ook nog pneumoconiose (stoflong). Bij de blootstelling aan de mijnbouwstof…
CHOPS-syndroom: Hartafwijkingen en luchtwegproblemen

CHOPS-syndroom: Hartafwijkingen en luchtwegproblemen

Een patiënt met het CHOPS-syndroom heeft diverse primaire symptomen waaronder een cognitieve beperking, een grof gezicht, hartafwijkingen, obesitas, luchtwegproblemen, een kort gestalte en skeletdyspl…
Chronische granulomateuze ziekte: Infecties aan organen

Chronische granulomateuze ziekte: Infecties aan organen

Chronische granulomateuze ziekte (CGD) is een erfelijke aandoening waarbij bepaalde cellen van het immuunsysteem niet goed functioneren. Deze verstoring van het immuunsysteem leidt tot voortdurende en…
Churg-Strauss-syndroom: Auto-immuunaandoening

Churg-Strauss-syndroom: Auto-immuunaandoening

Het Churg-Strauss-syndroom is een zeldzame auto-immuunaandoening waardoor kleine tot middelgrote slagaders en aders ontstoken zijn. Dit ontstekingsproces van de bloedvaten is beter bekend als vasculit…
CMV pneumonie (cytomegalovirus): longinfectie

CMV pneumonie (cytomegalovirus): longinfectie

Het cytomegalovirus (CMV) is een gebruikelijk virus waarvan de meeste gezonde personen met een normaal afweersysteem zich spontaan herstellen. Dit soort herpesvirus tast mogelijk echter de longen, lev…
Congenitaal centraal hypoventilatiesyndroom (CCHS)

Congenitaal centraal hypoventilatiesyndroom (CCHS)

Het congenitaal centraal hypoventilatiesyndroom is een levensbedreigende aandoening van het autonome zenuwstelsel waarbij de ademhalingscontrole verminderd of afwezig is. Dit manifesteert zich vooral…
Congenitale hernia diafragmatica: Aangeboren middenrifbreuk

Congenitale hernia diafragmatica: Aangeboren middenrifbreuk

Congenitale hernia diafragmatica kenmerkt zich door een defect in het middenrif. Dit is de spier onder de longen die verantwoordelijk is voor de ademhaling. Door de middenrifbreuk verplaatsen de organ…
COPD: Chronisch obstructief longlijden

COPD: Chronisch obstructief longlijden

COPD of chronic obstructive pulmonary disease is een chronische longziekte gekenmerkt door luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en afbraak van longweefsel. Een belangrijke oorzaak van COPD is roken.…
Cryptokokkose: Schimmelinfectie met aantasting longen & huid

Cryptokokkose: Schimmelinfectie met aantasting longen & huid

Cryptokokkose is een schimmelinfectie veroorzaakt door het inademen van de schimmel Cryptococcus neoformans of Cryptococcus gattii. De symptomen presenteren zich hoofdzakelijk bij patiënten met een ve…
Eisenmenger-syndroom: Complicatie aangeboren hartafwijking

Eisenmenger-syndroom: Complicatie aangeboren hartafwijking

Het Eisenmenger-syndroom is een complicatie van een aangeboren hartafwijking (ventrikelseptumdefect). Hierdoor ontwikkelt zich een gat tussen de twee hartkamers wat leidt tot abnormaal circulerend blo…
Emfyseem: Longaandoening met kortademigheid en hoesten

Emfyseem: Longaandoening met kortademigheid en hoesten

Bij emfyseem, een chronische longaandoening, zijn de longblaasjes (alveoli) ingestort, uitgerekt, te opgeblazen, vernietigd of versmald. De elasticiteit van de wanden van de longblaasjes is namelijk a…
Empyeem (pus of etter) in longen, vaak door longontsteking

Empyeem (pus of etter) in longen, vaak door longontsteking

Bij een empyeem verzamelt zich pus (etter) in de ruimte tussen de longen en de binnenkant van de borstwand (pleurale ruimte of borstholte). In etter bevinden zich bacteriën, cellen die een ontsteking…
Extrinsieke allergische alveolitis: Longaandoening

Extrinsieke allergische alveolitis: Longaandoening

Extrinsieke allergische alveolitis heeft een moeilijke naam maar de omschrijving is eenvoudig. “Extrinsiek” verwijst naar de oorzaak die buiten het lichaam gelegen is. “Allergisch” duidt op een allerg…
Fietsergometrie: Fietstest voor zuurstofvoorziening hart

Fietsergometrie: Fietstest voor zuurstofvoorziening hart

De fietsergometrie (fietstest of fietsergometrisch onderzoek) is een onderzoek waarbij de cardioloog en hartfunctielaborant door middel van een flinke inspanning (het fietsen), de zuurstofvoorziening…
Fryns-syndroom: Afwijkingen gezicht, ledematen en middenrif

Fryns-syndroom: Afwijkingen gezicht, ledematen en middenrif

Het Fryns-syndroom kenmerkt zich door afwijkingen aan het gezicht, de ledematen en het middenrif. Daarnaast zijn andere symptomen mogelijk. De primaire kenmerken van de aandoening zijn reeds bij de ge…
Geleofysieke dysplasie: Afwijkingen botten, gezicht en hart

Geleofysieke dysplasie: Afwijkingen botten, gezicht en hart

Geleofysieke dysplasie is een vorm van dwerggroei die zich kenmerkt door korte handen en voeten, contracturen, typische gelaatstrekken, progressieve cardiale hartklepafwijkingen en een verdikte huid.…
Geneesmiddel geïnduceerde longaandoening

Geneesmiddel geïnduceerde longaandoening

Een longaandoening die voortkomt uit medicatie, ook gekend als een geneesmiddel geïnduceerde longaandoening, is geen op zichzelf staande longaandoening. De luchtwegproblemen zijn namelijk het gevolg v…
Goodpasture-syndroom: Symptomen aan nieren en longen

Goodpasture-syndroom: Symptomen aan nieren en longen

Het Goodpasture-syndroom is een zeldzame aandoening waarbij de nieren en longen zijn aangetast. Een foute reactie van het immuunsysteem veroorzaakt namelijk bloedingen in de luchtzakjes (alveoli) van…
Hantavirus: Virale infectie door besmetting met knaagdieren

Hantavirus: Virale infectie door besmetting met knaagdieren

Het hantavirus is een virale infectie die bij de mens veroorzaakt is door uitwerpselen, urine en speeksel van knaagdieren. Veel symptomen van de infectieziekte lijken op griep zoals koorts en spierpij…
Histoplasmose: Schimmelinfectie met longproblemen

Histoplasmose: Schimmelinfectie met longproblemen

Histoplasmose is een infectieziekte, veroorzaakt door het inademen van de schimmel Histoplasma capsulatum. Deze bevindt zich vooral op de bodem waar uitwerpselen liggen van vleermuizen en vogels. Veel…
Idiopathische longfibrose: Littekenweefsel in de longen

Idiopathische longfibrose: Littekenweefsel in de longen

Idiopathische longfibrose is een chronische longaandoening die gekenmerkt is door een progressieve achteruitgang van de longfunctie. In het longweefsel ontstaan littekens waardoor de patiënt kortademi…
Kartagener-syndroom: Afwijkingen aan luchtwegen en organen

Kartagener-syndroom: Afwijkingen aan luchtwegen en organen

Het Kartagener-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening. Deze ziekte veroorzaakt afwijkingen aan de luchtwegen waardoor chronische sinusitis (bijholteontsteking) en bronchiëctasieën (uitzetting e…
Kinkhoest: Bacteriële infectie met hoesten en ademnood

Kinkhoest: Bacteriële infectie met hoesten en ademnood

Kinkhoest is een zeer besmettelijke bacteriële kinderziekte die oncontroleerbare, hevig hoesten veroorzaakt. Door het felle hoesten heeft de patiënt mogelijk ademhalingsproblemen. Een gierend ademhali…
LEOPARD-syndroom: Symptomen aan huid, ogen, hart en groei

LEOPARD-syndroom: Symptomen aan huid, ogen, hart en groei

Het LEOPARD-syndroom is een zeer zeldzame erfelijke aandoening waarbij de patiënt problemen heeft met de huid, de ogen, de longen, de genitaliën, het hart en de mentale en lichamelijke groei. Hoewel d…
Long naaldbiopsie: Onderzoek weefsel uit longen

Long naaldbiopsie: Onderzoek weefsel uit longen

Een long naaldbiopsie is een pijnloos en niet-invasief onderzoek waarbij de arts een stukje longweefsel verwijdert voor verder onderzoek. Vaak zijn nodules (knobbeltjes) wel te zien via beeldvormende…
Longaandoening silicose: Blootstelling (inademen) van silica

Longaandoening silicose: Blootstelling (inademen) van silica

Silicose is een longaandoening waarbij een patiënt kleine stukjes silica inademt. Dit is een mineraal dat deel uitmaakt van zand, steen, rots, klei, graniet en minerale ertsen zoals kwarts. Voornameli…
Longabces: Bacteriële infectie met abces in longen

Longabces: Bacteriële infectie met abces in longen

Bij een longabces heeft de patiënt pus in een niet-eerder bestaande holte in het longweefsel, veroorzaakt door een bacteriële infectie. Door de infectie sterft weefsel af (necrose) en ontwikkelt zich…
Longembolie: Afsluiting van slagader in longen

Longembolie: Afsluiting van slagader in longen

Bij een longembolie ontstaat een afsluiting van een slagader in de longen. De meest voorkomende oorzaak van deze verstopping is een bloedstolsel van een massa cellen. Deze bloedprop ontstaat mogelijk…
Longinfarct: Afsterven longweefsel door afsluiting slagader

Longinfarct: Afsterven longweefsel door afsluiting slagader

Bij een longinfarct sterft longweefsel af na een afsluiting van de slagaderen naar het aangetaste deel. De bloedvoorziening van de longen gebeurt door grote slagaderen waarbij niet snel een afsluiting…
Longmetastasen: Uitzaaiingen van kanker in de longen

Longmetastasen: Uitzaaiingen van kanker in de longen

Longmetastasen zijn kankergezwellen die elders in het lichaam gestart zijn en zich via het bloed of de lymfevaten verspreiden naar de longen. Dit kent diverse mogelijke oorzaken. Kanker verspreidt zic…
Longoedeem: Vocht in de longen door linkerhartfalen

Longoedeem: Vocht in de longen door linkerhartfalen

Bij longoedeem zijn de longblaasjes gevuld met vocht omdat de linkerkant van het hart niet goed meer werkt. Deze ophoping van vocht leidt tot kortademigheid. Meestal zijn hartproblemen de oorzaak van…
Longontsteking (pneumonie): Ontsteking onderste luchtwegen

Longontsteking (pneumonie): Ontsteking onderste luchtwegen

Bij een longontsteking (medische term: pneumonie) is het longweefsel in de onderste luchtwegen geïnfecteerd. Ook de bronchiën (luchtpijpvertakkingen en bronchioli (de kleinste vertakkingen van de luch…
Longtransplantatie: Longen van donor bij longaandoening

Longtransplantatie: Longen van donor bij longaandoening

Een longtransplantatie is een belangrijke operatie voor patiënten met levensbedreigende schade aan de longen of een longaandoening. Voor patiënten met een ernstige longziekte waarbij alle andere medis…
Mediastinitis: Ontsteking van borstkasruimte tussen longen

Mediastinitis: Ontsteking van borstkasruimte tussen longen

Bij mediastinitis is de ruimte in de borstkas tussen de beide longen ontstoken. In het mediastinum bevinden zich het hart, de grote bloedvaten, de luchtpijp (trachea), de slokdarm, de thymus (zwezerik…
Mediastinoscopie: Onderzoek ruimte in borstkas tussen longen

Mediastinoscopie: Onderzoek ruimte in borstkas tussen longen

Een mediastinoscopie is een onderzoek waarbij de arts een speciaal instrument, een mediastinoscoop, plaatst in de ruimte in de borstkas tussen de longen (mediastinum). Hij is tijdens dit onderzoek tev…
Mesothelioom: Kanker in longen door blootstelling aan asbest

Mesothelioom: Kanker in longen door blootstelling aan asbest

Het weefsel dat de longen, de maag, het hart en andere organen bekleedt, is gekend als het mesothelium. Mesothelioom is een agressieve en dodelijke kanker, die optreedt in de bekleding van deze organe…
Mucormycose: Schimmelziekte aan sinussen, hersenen en longen

Mucormycose: Schimmelziekte aan sinussen, hersenen en longen

Mucormycose is een zeldzame maar ernstige schimmelaandoening (mycose) waarbij de bloedvatwanden van vooral de sinussen, hersenen en longen zijn aangetast. Deze schimmelziekte vindt vooral plaats bij p…
Mucoviscidose: Taaislijmziekte met verstopping van organen

Mucoviscidose: Taaislijmziekte met verstopping van organen

Mucoviscidose, gekend als cystische fibrose of taaislijmziekte, is een erfelijke aandoening waarbij de patiënt problemen heeft met de pancreas (alvleesklier), lever en galwegen en de luchtwegen. Een d…
Nocardia-infectie: Symptomen aan longen, hersenen en huid

Nocardia-infectie: Symptomen aan longen, hersenen en huid

Een Nocardia-infectie is een bacteriële infectie die vooral de longen, de hersenen en de huid aantast. Vooral bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem is de bacterie potentieel gevaarlijk en zijn…
Overgevoeligheidspneumonitis: Longontsteking

Overgevoeligheidspneumonitis: Longontsteking

Tijdens het uitoefenen van een beroep of hobby ademt een patiënt mogelijk dampen van schimmels, (myco)bacteriën, chemicaliën of dierlijke eiwitten in. Hierop ontstaat in sommige gevallen een overgevoe…
Pancoast-syndroom: Vorm van longkanker met longtoptumor

Pancoast-syndroom: Vorm van longkanker met longtoptumor

Het Pancoast-syndroom is een zeldzame vorm van longkanker die tot stand komt wanneer een kwaadaardig gezwel zich in de longtop, de bovenkant van de longen, bevindt. Door de positie van de tumor, tast…
Pierre Robin-syndroom: Afwijkingen kaak, tong, mond

Pierre Robin-syndroom: Afwijkingen kaak, tong, mond

Een pasgeboren patiënt met het Pierre Robin-syndroom heeft gelaatsafwijkingen. De patiënt heeft afwijkingen aan de kaak, mond en tanden met bijgevolg voedings- en ademhalingsproblemen. Hierdoor zijn e…
Pleura-effusie: Vochtophoping tussen borstvlies en longvlies

Pleura-effusie: Vochtophoping tussen borstvlies en longvlies

Bij een pleura-effusie hoopt vocht zich op tussen het longvlies (buitenste oppervlak van de long) en het borstvlies (pleura: wand van de borstholte). De ophoping van vocht, die te wijten is aan vele m…
Pleuritis: Borstvliesontsteking met pijn op de borst

Pleuritis: Borstvliesontsteking met pijn op de borst

De pleura of het borstvlies is het vlies dat de binnenzijde van de borstkas en de buitenkant van de longen bekleedt. Van pleuritis is sprake wanneer het borstvlies ontstoken is. De borstvliesontstekin…
Pneumothorax: Klaplong of ingeklapte long

Pneumothorax: Klaplong of ingeklapte long

Een klaplong treedt op wanneer lucht uit de longen ontsnapt. De lucht vult vervolgens de ruimte buiten de long, tussen de longen en de borstwand. Deze luchtopbouw zet druk op de longen, waardoor ze ni…
Potter-syndroom: Ernstige groeistoornis

Potter-syndroom: Ernstige groeistoornis

Bij het Potter-syndroom heeft een pasgeboren patiënt afwijkingen aan het gezicht, de ledematen, de longen en de nieren door een tekort aan vruchtwater in de baarmoeder. De nieren van de patiënt zijn e…
Pseudokroep of valse kroep: Blaffende hoest met benauwdheid

Pseudokroep of valse kroep: Blaffende hoest met benauwdheid

Pseudokroep (valse kroep) is een virusinfectie aan het strottenhoofd en de luchtpijp die meestal in de herfst of vroege winter optreedt. Deze ziekte komt bij de meeste patiënten voor in de vroege jeug…
Psittacose: Infectie (ziekte) door besmetting vogels

Psittacose: Infectie (ziekte) door besmetting vogels

Bij psittacosis heeft een patiënt een infectie opgelopen met Chlamydophila psittaci, een soort bacterie die te vinden is in de uitwerpselen van vogels. Vogels verspreiden de infectie naar de mens, al…
Pulmonale actinomycose: Bacteriële infectie aan de longen

Pulmonale actinomycose: Bacteriële infectie aan de longen

Pulmonale actinomycose is een zeldzame, chronische en langzaam progressieve bacteriële infectie aan de longen, veroorzaakt door onder andere een slechte mondhygiëne. De bacteriën die zich normaal gezi…
Pulmonale arteriële hypertensie: Aandoening aan de longen

Pulmonale arteriële hypertensie: Aandoening aan de longen

Pulmonale arteriële hypertensie is een levensbedreigende progressieve aandoening gekenmerkt door abnormaal hoge bloeddruk (hypertensie) in de longslagader. Dit is het bloedvat dat bloed transporteert…
Pulmonale hypoplasie (onderontwikkelde longen): Oorzaken

Pulmonale hypoplasie (onderontwikkelde longen): Oorzaken

Pulmonale hypoplasie is een aandoening waarbij de longen van een baby zich niet goed ontwikkelen tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder. De alveoli (longblaasjes), die nodig zijn voor de uitwisselin…
Pulsoximetrie: Meting van het zuurstofgehalte in het bloed

Pulsoximetrie: Meting van het zuurstofgehalte in het bloed

Bij een pulsoximetrie (ook gekend als een "polsoximetrie") meet de arts het zuurstofgehalte (zuurstofverzadiging, zuurstofsaturatie) in het bloed. Deze test maakt gebruik van een probe, een soort klem…
Radiotherapie bij longtumor door oncoloog en radiotherapeut

Radiotherapie bij longtumor door oncoloog en radiotherapeut

Patiënten met een longtumor krijgen veelal een bestralingsbehandeling (radiotherapie) om de longtumor te verkleinen of vernietigen waardoor de pijn vermindert en de symptomen verdwijnen. Een arts comb…
Sarcoïdose: Aandoening aan huid, longen, ogen, zenuwstelsel

Sarcoïdose: Aandoening aan huid, longen, ogen, zenuwstelsel

Sarcoïdose is een multisystemische granolumateuze ontstekingsziekte (auto-immuunaandoening) met onbekende etiologie. Zowel de huid, longen, ogen als het zenuwstelsel zijn mogelijk aangetast bij sarcoï…
Siderose: Longziekte door blootstelling aan ijzerstof

Siderose: Longziekte door blootstelling aan ijzerstof

Siderose is een longziekte veroorzaakt door het inademen van ijzer of ijzeroxide stofdeeltjes. Siderose is een beroepsziekte omdat patiënten ijzeren stof in de beroepsomgeving inademt. De ophoping van…
Slimme zorgpleister met monitoring voor COPD-patiënten

Slimme zorgpleister met monitoring voor COPD-patiënten

Philips heeft samen met het Nijmeegse Radboud Universitair Medisch Centrum een slimme pleister voor COPD-patiënten ontwikkeld. De zorgpatch is onderdeel van het nieuwe digitale zorgplatform van Philip…
Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 (SMARD)

Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 (SMARD)

Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 is een ernstige neuromusculaire aandoening die zich kenmerkt door progressieve spierzwakte en ademhalingsproblemen. Permanente ademhalingsondersteuning i…
Spirometrie: Onderzoek om de longfunctie te meten

Spirometrie: Onderzoek om de longfunctie te meten

Een spirometrie is een eenvoudig, niet-invasief, pijnloos en veilig medisch onderzoek dat de arts inzet bij het vaststellen en opvolgen van bepaalde longaandoeningen. Hierbij meet hij de hoeveelheid l…
Sporotrichose: Huidinfectie door schimmel

Sporotrichose: Huidinfectie door schimmel

Sporotrichose is een huidinfectie, veroorzaakt door een schimmel die zich vooral in planten en op de bodem bevindt. De patiënt loopt deze infectie op via een huidwonde of door het inademen van de schi…
Sputumcultuur (onderzoek) bij longgerelateerde aandoeningen

Sputumcultuur (onderzoek) bij longgerelateerde aandoeningen

Wanneer de patiënt een luchtweginfectie of een longgerelateerde aandoening heeft, produceren de longen een dikke, taaie stof die in medische termen bekend staat als sputum (slijm). Dit sputum, dat nie…
Stridor: Gierende, piepende ademhaling

Stridor: Gierende, piepende ademhaling

Stridor is een abnormaal, gierend bijgeluid dat een patiënt vertoont bij de in- of uitademhaling. Het geluid heeft een hoge toon en geeft hierdoor een eerder muzikaal ademgeluid. Afhankelijk van het t…
Systemische lupus erythematosus (SLE): Auto-immuunaandoening

Systemische lupus erythematosus (SLE): Auto-immuunaandoening

Systemische lupus erythematosus (SLE) is een chronische auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem van het lichaam ten onrechte gezond weefsel aanvalt. Het leidt tot een ontsteking en beschadiging va…
Tachypneu: Snelle, oppervlakkige ademhaling

Tachypneu: Snelle, oppervlakkige ademhaling

Tachypneu is een snelle, oppervlakkige ademhaling waarbij de patiënt meer dan twintig ademhalingen per minuut heeft. Dit symptoom heeft vele mogelijke oorzaken. Tachypneu is in de meeste gevallen een…
Thoracentese: Overtollig vocht in de pleuraholte verwijderen

Thoracentese: Overtollig vocht in de pleuraholte verwijderen

Een thoracentese een onderzoek waarbij de arts de wand van een met vloeistof gevulde pleuraholte aanprikt en het vocht verwijdert. De pleuraholte is de holte tussen borstvlies en longvlies. Normaalgez…
Tracheïtis: Ontsteking van luchtpijp (luchtpijpontsteking)

Tracheïtis: Ontsteking van luchtpijp (luchtpijpontsteking)

De luchtpijp is een belangrijk onderdeel van de luchtwegen van het lichaam. Wanneer lucht door de neus of mond komt, gaat deze door het strottenhoofd en langs de luchtpijp. De trachea vertakt dan in t…
Tracheostomie: Nieuwe opening door hals naar luchtpijp

Tracheostomie: Nieuwe opening door hals naar luchtpijp

Een tracheostomie is een chirurgische ingreep waarbij de chirurg een nieuwe uitmonding (opening) maakt door de hals naar de trachea (luchtpijp). Hij voert deze ingreep uit om afscheidingen uit de long…
Tuberculose: Bacteriële infectie met longproblemen

Tuberculose: Bacteriële infectie met longproblemen

Tuberculose is een potentieel ernstige infectieziekte die vooral de longen en/of andere organen met tuberkelbacillen treft. De verspreiding gebeurt het vaakst via druppelinfectie in de lucht. Niet ied…
Vogelgriep: Griepachtige en longgerelateerde symptomen

Vogelgriep: Griepachtige en longgerelateerde symptomen

Vogelgriep is een zeer zeldzame besmettelijke vogelziekte bij de mens die vooral voorkomt in Aziatische landen. De ziekte is het gevolg van een virus dat mogelijk diverse vogels overbrengen op de mens…
Zuurvaste kleuring: Onderzoek naar tuberculose of nocardiose

Zuurvaste kleuring: Onderzoek naar tuberculose of nocardiose

De zuurvaste kleuring is een laboratoriumonderzoek waardoor de laborant bepaalt of een monster van weefsel, bloed of andere lichaamsvloeistoffen besmet is met de bacteriën die tuberculose, nocardiose…
Gepubliceerd door Miske op 18-02-2016, laatst gewijzigd op 18-04-2017. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Bykst / Pixabay
  • Anatomie en fysiologie van de mens, L.L. Kirchmann, zestiende druk, uitgeverij: Elsevier Gezondheidszorg, blz. 294-295
  • Cursus Medische Wetenschappen, Dr. Hilde Vandenhoudt, academiejaar 2012-2013
  • http://www.healthline.com/human-body-maps/lung#seoBlock
  • http://www.livescience.com/52250-lung.html
  • http://www.pathology.med.ohio-state.edu/residents/autopsy.asp
  • http://www.thoracic.org/copd-guidelines/for-patients/anatomy-and-function-of-the-normal-lung.php
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Long_(orgaan)
Schrijf mee!