Miske » Specials » Psychische stoornissen
Miske: Informatie van A tot Z

Psychische aandoeningen en mentale symptomen

Psychische aandoeningen en mentale symptomen Psychische stoornissen kennen tal van mogelijke oorzaken. Bij een heleboel ziekten spelen genen en een familiegeschiedenis een rol. Daarnaast dragen levenservaringen, zoals stress of een geschiedenis van misbruik bij aan de totstandkoming van mentale problemen. Ook een traumatisch hersenletsel, het gebruik van drugs, kanker, de blootstelling van een moeder aan virussen of giftige chemische stoffen tijdens de zwangerschap en een hersentumor zijn een risicofactor voor problemen met de mentale gezondheid.

Epidemiologie psychische stoornissen

Wereldwijd lijdt ongeveer 1 op de 5 mensen aan een psychologisch probleem. Psychische aandoeningen treden overal in de wereld, in elke cultuur, bij beide geslachten en in alle sociaaleconomische groepen op.

Voorbeelden psychische aandoeningen

Er zijn veel verschillende mogelijke psychische aandoeningen. De meest voorkomende typen zijn:
 • angststoornissen
 • bipolaire stoornis
 • depressie
 • dissociatieve stoornissen
 • eetstoornissen
 • impulscontrole en verslavingsaandoeningen
 • nagebootste stoornissen
 • obsessieve-compulsieve stoornis
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • psychotische stoornissen (zoals schizofrenie)
 • seksuele stoornissen
 • somatische symptoom aandoeningen (voorheen psychosomatische stoornis of somatoforme stoornis)
 • stemmingsstoornissen
 • stressrespons syndromen (voorheen aanpassingsstoornissen)
 • ticstoornissen

Symptomen: Wijzigingen in persoonlijkheid, denken en sociale interactie

Mentale ziekten brengen wijzigingen aan in de persoonlijkheid, de denkprocessen en de sociale interacties van de betrokken patiënt. Bij psychologische ziekten treden bijgevolg tal van klachten op, zoals isolatie, nervositeit, slaap- of eetlustwijzigingen, verwardheid, apathie, rusteloosheid, agressie, stemmingswisselingen, ... Meestal ervaren de partner, familieleden, vrienden, collega's, leraren of patiënten zelf kleine of grote wijzigingen in het denkpatroon, de gevoelens of andere gedragingen die plots of geleidelijk ontstaan, afhankelijk van de etiologie.

Behandeling via medicatie en psychologische hulp

Professionele hulp inroepen

Niet altijd gaat een patiënt snel met de symptomen naar een arts, een psycholoog of naar een medewerker in de geestelijke gezondheidszorg. Het is niettemin belangrijk om deze waarschuwingssignalen zo snel mogelijk op te pikken want een vroegtijdige interventie kan helpen bij het verminderen van de ernst van de ziekte. Het probleem erkennen en hulp inroepen is met andere woorden een belangrijke factor in het genezen van of leven met het psychisch probleem.

(Symptomen van) ziekte behandelen

De arts probeert steeds de oorzaak te behandelen of uitlokkende factor van de geestelijke problemen te vermijden bij de patiënt. Zo wijzigt de arts bijvoorbeeld het medicatiegebruik en behandelt hij het onderliggende medisch probleem dat de psychische klachten veroorzaakt. Indien nodig zet hij medicatie en/of psychotherapie in. Ook de patiënt zelf kan soms aanpassingen doen om de mentale problemen te verminderen of voorkomen. Dit gebeurt door het stopzetten van het alcohol- of drugsgebruik, het zorgen voor minder stress en het zorgen voor een gezonde levensstijl met gezonde voeding, goede slaapgewoonten en voldoende beweging.
Agitatie: Rusteloosheid door medische of psychische oorzaken

Agitatie: Rusteloosheid door medische of psychische oorzaken

Bij agitatie is een patiënt extreem opgewonden, wat een zeer onaangename toestand is. Een geagiteerde patiënt is aangewakkerd, gespannen, opgewonden, prikkelbaar of verward. Zowel medische (lichamelij…
Agorafobie: Angst voor drukke situaties en plaatsen

Agorafobie: Angst voor drukke situaties en plaatsen

Ongeveer 2% van de bevolking heeft ooit in het leven wel eens een paniekaanval. Ongeveer één derde daarvan ontwikkelt agorafobie, de medische term voor “pleinvrees” of “straatvrees”. Dit is een angsts…
Apathie: Gebrek aan motivatie in het leven

Apathie: Gebrek aan motivatie in het leven

Apathie staat voor lusteloosheid en ongevoeligheid voor indrukken van buiten. Personen met apathie vertonen een gebrek aan interesse in activiteiten en/of interactie met anderen. Dit heeft gevolgen vo…
Asthenie: Verlies van kracht, zwakte en vermoeidheid

Asthenie: Verlies van kracht, zwakte en vermoeidheid

Asthenie (asthenia) is de medische term voor een verlies van kracht, zwakte, vermoeidheid of een gebrek aan energie. Dit symptoom is het gevolg van psychische en lichamelijke aandoeningen, de verouder…
Bipolaire stoornis: Psychische ziekte (stemmingsstoornis)

Bipolaire stoornis: Psychische ziekte (stemmingsstoornis)

Een bipolaire stoornis is een chronische, episodische psychische aandoening. Een patiënt ervaart hierbij extreme stemmingswisselingen met emotionele hoogtepunten (manie of hypomanie) en dieptepunten (…
Boulimie: Oncontroleerbare vreetbuien en compenserend gedrag

Boulimie: Oncontroleerbare vreetbuien en compenserend gedrag

Boulimie is een eetstoornis waarbij een patiënt regelmatig ongecontroleerd een zeer grote hoeveelheid voedsel eet (oncontroleerbare vreetbuien). Daarna gebruikt de patiënt als compensatiegedrag versch…
Delirium: Acute verwardheid met wijzigingen in hersenfunctie

Delirium: Acute verwardheid met wijzigingen in hersenfunctie

Bij een delirium is de patiënt plotseling ernstig verward als gevolg van de snelle veranderingen in de hersenfunctie. Deze wijzigingen doen zich voor bij een lichamelijke of psychische aandoening. Hie…
Fonofobie: Overgevoeligheid voor geluid (geluidsschuwheid)

Fonofobie: Overgevoeligheid voor geluid (geluidsschuwheid)

Bij geluidsschuwheid (fonofobie), een angststoornis, heeft een patiënt een aanhoudende, abnormale, en ongegronde angst voor vaak normale, onschadelijke omgevingsgeluiden. Plotselinge harde en onverwac…
Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Soort angststoornis

Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Soort angststoornis

Een posttraumatische stressstoornis of “het posttraumatische stressyndroom” (PTSS) is een soort angststoornis. Dit treedt op nadat de patiënt betrokken is geweest bij een extreem emotioneel, schokkend…
Trichotillomanie: Terugkerende drang om haren uit te trekken

Trichotillomanie: Terugkerende drang om haren uit te trekken

Trichotillomanie is een psychische aandoening in de impulscontrole waardoor een patiënt een terugkerende, onweerstaanbare drang heeft om op verschillende lichaamsgebieden haar uit te trekken waardoor…
Verlegen blaas (paruresis): Vorm van sociale fobie (angst)

Verlegen blaas (paruresis): Vorm van sociale fobie (angst)

Patiënten met een verlegen blaas hebben een sociale fobie waarbij het urineren in bijvoorbeeld openbare toiletten of in de buurt van anderen onmogelijk is. Het plassen thuis is mogelijk maar elders lu…
Verwardheid: Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

Verwardheid: Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

Bij verwardheid is een patiënt niet in staat om helder en snel te denken. Hierbij treedt een lichte desoriëntatie in tijd, plaats en persoon soms op, wat mogelijk gepaard gaat met een lichte bewustzij…
Gepubliceerd door Miske op 30-01-2017, laatst gewijzigd op 07-09-2017. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Geraadpleegd op 29 januari 2017:
 • Mental Disorders, http://teenmentalhealth.org/learn/mental-disorders/
 • Mental Disorders, https://medlineplus.gov/mentaldisorders.html
 • Types of Mental Illness, http://www.webmd.com/mental-health/mental-health-types-illness#2 en http://www.webmd.com/mental-health/mental-health-types-illness#1
 • Warning Signs of Mental Illness, https://www.psychiatry.org/patients-families/warning-signs-of-mental-illness
Schrijf mee!