Miske » Specials » Diabetes mellitus

Diabetesgerelateerde symptomen, behandelingen & complicaties

Diabetesgerelateerde symptomen, behandelingen & complicaties Diabetes, ook gekend als 'suikerziekte', is een chronische aandoening waarbij de bloedglucose of de bloedsuikerspiegel te hoog is (hyperglykemie). Na verloop van tijd ontstaan hierdoor ernstige gezondheidsproblemen aan veel lichaamssystemen, zoals aan de nieren, het hart, de ogen, de maag en darmen, ... Een bloed- en urineonderzoek zijn nodig voor het identificeren alsook opvolgen van de ziekte. De multidisciplinaire behandeling gebeurt ondersteunend omdat een genezing niet mogelijk is. De patiënt moet een gezonde levensstijl hanteren om complicaties als gevolg van diabetes te voorkomen of vertragen.

Epidemiologie suikerziekte

Kinderen, tieners, volwassen en ouderen krijgen te maken met diabetes, vooral omwille van overgewicht. Ook zwangere vrouwen lijden mogelijk aan suikerziekte (zwangerschapsdiabetes).

Oorzaken: Verhoogde bloedsuikerspiegel

Glucose is aanwezig in de voeding. Insuline, een hormoon geproduceerd door het pancreas (de alvleesklier), helpt de glucose om in de cellen te komen zodat energie vrijkomt. Bij diabetes type 1 maakt het lichaam geen insuline meer aan. Bij diabetes type 2, het meest voorkomende type, gebruikt het lichaam insuline niet goed of maakt het lichaam de insuline niet meer goed aan. Zonder voldoende insuline blijft de glucose in het bloed, hetgeen resulteert in hyperglykemie (een te hoge bloedsuikerspiegel). Risicofactoren voor de verhoogde bloedsuikerspiegel zijn onder andere overgewicht en een verhoogd cholesterolgehalte.

Prediabetes

Bij prediabetes is de bloedsuiker hoger dan normaal maar niet hoog genoeg is om onder de noemer 'diabetes' te vallen. Patiënten met diabetes hebben echter wel een verhoogd risico op het krijgen van diabetes type 2.

Symptomen

Diabetes mellitus veroorzaakt mogelijk ernstige problemen aan het hart (hartaandoeningen, een beroerte), de nieren, de zenuwen, de ogen, ... Overmatig veel dorst hebben, vermoeidheid, vaak plassen, een hongergevoel en gewichtsverlies zijn nog enkele andere kenmerken van suikerziekte. Bij diabetes type 1 komen de symptomen snel tot stand en deze zijn soms heel ernstig, terwijl bij type 2 de symptomen geleidelijk ontstaan.

Diagnose en onderzoeken van te hoog gehalte van bloedglucose

Via een urineonderzoek en bloedonderzoek is de arts in staat om diabetes mellitus op te sporen. Een speciaal bloedonderzoek (A1C-bloedtest) volgt het verhoogde bloedsuikergehalte op. Vooral bij diabetes type 2 zet de arts nog een glucose-tolerantietest in, waarbij patiënten een suikerdrankje moeten opdrinken. Twee uur na het drinken van dit drankje meet de arts het glucoseniveau. Wanneer dit hoger is dan 200 mg / dL (11,1 mmol / L), wijst dit op diabetes type 2.

Behandeling suikerziekte

Lichaamsbeweging, een gezond gewicht en een gezonde, aangepaste voeding zijn de belangrijkste zelfzorgmaatregelen bij diabetes mellitus. Daarnaast helpen medicijnen om het bloedglucosegehalte op peil te brengen en houden. Patiënten met diabetes krijgen twee tot vier keer per jaar een multidisciplinaire medische opvolging om complicaties zo goed mogelijk te voorkomen.

Complicaties van hyperglykemie

Tal van complicaties zijn mogelijk bij diabetes zoals diabetische retinopathie en maculaoedeem (beide oogaandoeningen) diabetische neuropathie), een diabetesvoet, diabetische nefropathie (nieraandoening), een hartaanval, een beroerte, ...

Prognose van een te hoge bloedsuiker

Diabetes is een levenslange ziekte en een genezing is niet mogelijk. Een strenge controle op de bloedglucosewaarden voorkomt of vertraagt complicaties. Maar gezondheidsproblemen door diabetes komen zelfs tot stand bij patiënten die zich goed houden aan de levensstijl voor diabetespatiënten en waarbij een normale bloedsuikerspiegel aanwezig is.
Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Een geboorteafwijking is elke structurele afwijking die bij de geboorte aanwezig is waarbij de werking en/of het uiterlijk van het lichaam is aangetast. Deze stoornis ontstaat wanneer de baby zich ont…
Ademgeur van aceton: Fruitige adem, vaak door diabetes

Ademgeur van aceton: Fruitige adem, vaak door diabetes

Wanneer mensen sterk ruikend voedsel gegeten hebben, ruikt de adem naar dit voedsel. Ook wanneer mensen een slechte mondgeur hebben, duidt dit bijvoorbeeld op een slechte mondhygiëne. Maar de ademgeur…
Belang van goede mondhygiëne bij diabetes (suikerziekte)

Belang van goede mondhygiëne bij diabetes (suikerziekte)

Heel wat diabetespatiënten zijn er zich niet van bewust dat ze extra gevoelig zijn voor mondaandoeningen zoals tandvleesontstekingen. Het is van primordiaal belang om deze problemen voor te zijn. Bij…
Bloedonderzoek HbA1c-test: Diabetes opsporen en opvolgen

Bloedonderzoek HbA1c-test: Diabetes opsporen en opvolgen

De HbA1c-test is een laboratoriumonderzoek dat het gemiddelde bloedsuikergehalte (glucose) van de afgelopen drie maanden weergeeft. Dit is nodig zodat de arts in staat is om diabetes (suikerziekte) go…
Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Handproblemen

Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Handproblemen

Diabetes mellitus (suikerziekte) heeft een groot aantal complicaties, zoals nefropathie (nieraandoening) of neuropathie (zenuwaandoening). Ook komen handproblemen sneller voor bij patiënten met suiker…
Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Huidproblemen

Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Huidproblemen

Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) moeten zich er van bewust zijn dat ze sneller te maken krijgen met huidaandoeningen en infecties aan de huid. Pijn, jeuk, een brandend gevoel, blaren en…
Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Mondproblemen

Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Mondproblemen

De relatie tussen ernstige tandvleesaandoeningen en suikerziekte is tweerichtingsverkeer. Niet alleen zijn patiënten met diabetes mellitus vatbaarder voor ernstige tandvleesaandoeningen, maar ernstige…
Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Oogproblemen

Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Oogproblemen

Diabetes (suikerziekte) is een aandoening waarbij het lichaam niet in staat is om suiker goed op te slaan. Bij alle vormen van diabetes ontstaan vaak schommelingen in de bloedsuikerspiegel die de bloe…
Complicaties diabetes mellitus: Been- en voetproblemen

Complicaties diabetes mellitus: Been- en voetproblemen

De voeten en benen zijn veel voorkomende plaatsen voor complicaties bij patiënten met diabetes mellitus, en daarom is goede voetverzorging erg belangrijk. Bij diabetici ontstaat mogelijk schade aan de…
Complicaties diabetes mellitus: Slaapproblemen

Complicaties diabetes mellitus: Slaapproblemen

Patiënten met diabetes mellitus hebben vaak slechte slaapgewoonten, zoals moeilijk in slaap vallen of slecht door kunnen slapen. Sommige patiënten met diabetes mellitus krijgen te veel slaap, terwijl…
Diabetes mellitus en risico op hart- en vaataandoeningen

Diabetes mellitus en risico op hart- en vaataandoeningen

Hart- en vaataandoeningen komen vaak voor bij patiënten met suikerziekte. Gemiddeld 65% van de patiënten met diabetes mellitus sterft aan een soort hartaandoening of een beroerte. Het risico op overli…
Diabetes mellitus type 1 (suikerziekte): Geen insuline

Diabetes mellitus type 1 (suikerziekte): Geen insuline

Diabetes mellitus type 1 is een chronische ziekte waarbij er een hoog suikergehalte (glucose) in het bloed is (hyperglykemie). Bij deze minder vaak voorkomende vorm van suikerziekte maakt het lichaam…
Diabetes mellitus type 2 (suikerziekte) bij kinderen

Diabetes mellitus type 2 (suikerziekte) bij kinderen

Diabetes mellitus type 2 is een chronische aandoening die zich op elke leeftijd kan ontwikkelen. Diabetes mellitus type 2 (suikerziekte) komt steeds vaker voor bij kinderen, omdat meer en meer kindere…
Diabetes mellitus: Voorzorgen bij en risico's van operatie

Diabetes mellitus: Voorzorgen bij en risico's van operatie

Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) die een operatie moeten ondergaan, moeten vaak speciale voorzorgen nemen voor en na een operatie. Ook de artsen moeten rekening houden met een diabetespa…
Diabetes: Behandeling via o.a. educatie, voeding & insuline

Diabetes: Behandeling via o.a. educatie, voeding & insuline

Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) krijgen net na de diagnose voorlichting over hun ziekte en wat dit met zich meebrengt. De behandeling van de ziekte bestaat voor een groot stuk uit een z…
Diabetesvoet: Zenuwschade en minder bloedstroom bij diabetes

Diabetesvoet: Zenuwschade en minder bloedstroom bij diabetes

Bij patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) ontstaat schade aan de zenuwen of bloedvaten, waardoor mogelijk een wonde of zweer aan de voet ontstaat die de patiënt niet voelt. De tenen sterven h…
Diabetisch maculaoedeem: Oogaandoening door diabetes

Diabetisch maculaoedeem: Oogaandoening door diabetes

Een hoge bloedsuikerspiegel bij diabetes mellitus (suikerziekte) leidt tot tal van aandoeningen, ook oogziekten. De meest voorkomende oogaandoening is diabetisch maculaoedeem. Enkele kenmerkende sympt…
Diabetische blaren: Huidblaren bij diabetes mellitus

Diabetische blaren: Huidblaren bij diabetes mellitus

Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) krijgen soms te maken met blaren op de huid, gekend als ‘diabetische blaren’. De blaren verschijnen het vaakst bij patiënten met ongecontroleerde diabete…
Diabetische dermopathie: Ronde huidletsels door suikerziekte

Diabetische dermopathie: Ronde huidletsels door suikerziekte

Diabetische dermopathie (suikervlekken) is een goedaardige huidaandoening met onbekende oorzaak die meestal tot stand komt bij patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte). Patiënten met diabetes me…
Diabetische gastroparese: Trage maaglediging door diabetes

Diabetische gastroparese: Trage maaglediging door diabetes

Diabetes mellitus tast na verloop van tijd vele lichaamsdelen aan, zoals de nervus vagus. Deze zenuw bepaalt hoe snel de maag leegloopt. Wanneer schade ontstaat aan deze zenuw, vertraagt de spijsverte…
Diabetische ketoacidose (DKA): Complicatie van diabetes

Diabetische ketoacidose (DKA): Complicatie van diabetes

Diabetische ketoacidose (DKA) is een acute, ernstige, levensbedreigende complicatie van diabetes (suikerziekte) die vooral optreedt bij patiënten met diabetes type 1, maar af en toe ook verschijnt bij…
Diabetische nefropathie: Nierziekte door diabetes

Diabetische nefropathie: Nierziekte door diabetes

Diabetische nefropathie (diabetische nierziekte) is een soort nieraandoening die gebruikelijk is bij diabetici, vooral bij patiënten bij wie diabetes (suikerziekte) niet goed gereguleerd is. De nieren…
Diabetische neuropathie: Zenuwschade door diabetes met pijn

Diabetische neuropathie: Zenuwschade door diabetes met pijn

Zenuwschade door diabetes, bekend als diabetische neuropathie, is één van de meest voorkomende complicaties bij patiënten die langdurig aan diabetes lijden. Circa 70% van de diabetici krijgt ooit te m…
Diabetische retinopathie: Oogaandoening door diabetes

Diabetische retinopathie: Oogaandoening door diabetes

Diabetische retinopathie is een complicatie van diabetes mellitus (suikerziekte). Door een te hoge bloedsuikerspiegel zijn de bloedvaten in het netvlies (achterkant van het oog) aangetast. Ze zwellen…
Hyperglykemie: Verhoogde bloedsuikerspiegel

Hyperglykemie: Verhoogde bloedsuikerspiegel

Hyperglykemie (hyperglycemie, hyper) is een symptoom waarbij de bloedsuikerspiegel (bloedglucose) verhoogd is. Vaak wijst hyperglykemie op diabetes mellitus (suikerziekte), al zijn ook nog andere oorz…
Hypoglykemie: Verlaagde bloedsuikerspiegel

Hypoglykemie: Verlaagde bloedsuikerspiegel

De hersenen gebruiken veel energie en voor een goede werking hebben ze een voortdurende aanvoer van glucose nodig. Bij hypoglykemie (hypoglycemie, hypo) is de bloedsuikerspiegel verlaagd waardoor het…
Insulineresistentie: Cellen zijn ongevoelig voor insuline

Insulineresistentie: Cellen zijn ongevoelig voor insuline

Insulineresistentie (verminderde glucosetolerantie) is een veel voorkomende aandoening waarbij cellen in de spieren, het lichaamsvet en de lever niet meer reageren op het hormoon insuline. Hierdoor wo…
Ketonurie: Ketonen in urine (vaak door diabetes mellitus)

Ketonurie: Ketonen in urine (vaak door diabetes mellitus)

Ketonurie is een aandoening waarbij ketonen in de urine aanwezig zijn. Ketonen zijn in water oplosbare moleculen. De lever produceert ketonen door de afbraak van vetzuren. Keton in de urine wijst vaak…
Latent autoimmune diabetes of adults (LADA)

Latent autoimmune diabetes of adults (LADA)

Circa 15% van de patiënten die de diagnose van diabetes mellitus (suikerziekte) type 2 heeft gekregen, lijdt aan 'latent autoimmune diabetes of adults' (LADA). LADA is een vorm van diabetes mellitus t…
Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY)

Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY)

In 2018 lijden in Nederland vermoedelijk circa 20.000 patiënten aan Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY). Dit is een zeldzame erfelijke vorm van diabetes mellitus (suikerziekte) waarbij de alvl…
Metabool syndroom: Symptomen met kans op o.a. diabetes

Metabool syndroom: Symptomen met kans op o.a. diabetes

Het metabool syndroom is geen ziekte op zich, maar wel een groep van risicofactoren (hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerspiegel, ongezond cholesterolgehalte en buikvet). Deze risicofactoren apart zijn on…
Polydipsie: Overmatige dorst door onderliggend probleem

Polydipsie: Overmatige dorst door onderliggend probleem

Gewoon dorst hebben komt veel voor, bijvoorbeeld na het eten van zout voedsel, na langdurige blootstelling aan de hete zon of na een inspanning. Het dorstgevoel verdwijnt dan weer na het drinken. Bij…
Prediabetes: Alarmsignaal van diabetes (suikerziekte)

Prediabetes: Alarmsignaal van diabetes (suikerziekte)

Circa 6% van de volwassen bevolking heeft prediabetes (gestoorde glucoseintolerantie). Dit is een alarmsignaal waarbij de bloedsuikerspiegel verhoogd is, maar nog niet hoog genoeg is om te spreken van…
Rabson-Mendenhall-syndroom: Ziekte met insulineresistentie

Rabson-Mendenhall-syndroom: Ziekte met insulineresistentie

Bij het Rabson-Mendenhall-syndroom kan het lichaam insuline niet gebruiken zoals het zou moeten. De insulineresistentie leidt uiteindelijk tot een erg hoge bloedsuikerspiegel en diabetes mellitus (sui…
Scleroedema diabeticorum: Verharde en verdikte huid

Scleroedema diabeticorum: Verharde en verdikte huid

Scleroedema diabeticorum is een bindweefselaandoening die optreedt bij sommige patiënten met slecht gecontroleerde diabetes mellitus (suikerziekte). Door de bindweefselaandoening kampen patiënten met…
Zwangerschapsdiabetes: Verhoogde bloedsuikerspiegel

Zwangerschapsdiabetes: Verhoogde bloedsuikerspiegel

Tot 9% van de zwangere vrouwen lijdt aan zwangerschapsdiabetes. Bij deze aandoening treedt een gestoorde koolhydraatstofwisseling op die uitsluitend plaatsvindt tijdens de zwangerschap. Door de zwange…
Gepubliceerd door Miske op 23-08-2017, laatst gewijzigd op 30-01-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Geraadpleegd op 22 augustus 2017:
  • Diabetes, https://medlineplus.gov/diabetes.html
  • Diabetes, https://medlineplus.gov/ency/article/001214.htm