Miske » Specials » Beeldvormende onderzoeken

Beeldvormende onderzoeken voor diagnostiek en/of behandeling

Beeldvormende onderzoeken voor diagnostiek en/of behandeling Beeldvormende onderzoeken vallen niet meer weg te denken uit de medische wereld. Enkele bekende voorbeelden van medische beeldvorming zijn onder andere een MRI-scan, een CT-scan, een PET-scan, echografie en radiografie. De aard van de gebruikte beeldvormingstechniek hangt af van de klachten en het deel van het lichaam dat de arts wil visualiseren. Dankzij de onderzoeksresultaten krijgt de arts een beeld van de organen en weefsels van de patiënt. Hiermee is hij in staat om een symptomen van een aandoening op te sporen en een diagnose te stellen. Medische beeldvorming is echter ook nodig als begeleiding voor, tijdens en/of na een behandeling.

Gebruikt materiaal

De scanners van het beeldvormende onderzoek gebruiken geluidsgolven, magnetische velden, stoffen of straling bij het onderzoek.
  • Geluidsgolven: De arts zet ultrageluid in bij echografie.
  • Magnetische velden: Magnetische Resonantie Imaging (een MRI-scan) maakt gebruik van magnetische velden.
  • Stoffen: (Radioactieve) contrastvloeistoffen (tracers) zijn in het lichaam in te brengen door deze in te slikken, in te spuiten (via een intraveneuze infusie) of in te brengen (bijvoorbeeld een klysma). Hierdoor krijgt de arts een duidelijk overzicht van het te onderzoeken weefsel of orgaan. Een PET-scan is een voorbeeld van deze nucleaire geneeskunde.
  • Straling: Dit gebeurt bij radiografie, computertomografie (CT-scan) en radionuclide scanning

Praktisch

Bij een aantal beeldvormende onderzoeken mag de patiënt niet eten of drinken vlak voor het onderzoek. Ook andere (kleinere) voorzorgsmaatregelen zijn soms vereist. Zo is het bij veel apparaten niet gewenst dat de patiënt metaal draagt, omdat dit interfereert met de onderzoeksresultaten of gevaar oplevert voor de patiënt. Bij een aantal apparaten komt de patiënt in een smalle buis terecht die rond de patiënt heen draait. Dit is voor sommige patiënten beangstigend, zeker wanneer ze aan claustrofobie lijden. Bijgevolg geeft de arts de patiënt indien nodig een kalmeermiddel. Bij alle onderzoeken is het nodig dat de patiënt stil blijft liggen, want ook dan verkrijgt de arts de beste resultaten met de meest scherpe beelden. Een gemeenschappelijk aspect van beeldvormende onderzoeken is dat de patiënt geen pijn heeft bij het onderzoek zelf. Soms duurt een onderzoek wel wat langer, of is een infusie met contrastvloeistof voor of tijdens het onderzoek vereist. Na het onderzoek mag de patiënt meestal meteen naar huis en bovendien mag hij zijn activiteiten meteen hervatten.

Overwegingen

Beeldvormend onderzoek biedt tal van voordelen. Het is veelal snel, pijnloos, veilig en nauwkeurig. Niettemin zijn er ook enkele (kleinere) nadelen en risico's aan verbonden. Niet alle patiënten komen in aanmerking voor beeldvormend onderzoek. Dit geldt voor sommige onderzoeken zeker voor vrouwen die (mogelijk) zwanger zijn of borstvoeding geven. Daarnaast vergaart de arts informatie over de eerdere en huidige medische toestand van de patiënt via een anamnese en via eerder verkregen onderzoeksresultaten. Bij bepaalde aandoeningen of eerdere (recente) medische problemen is het namelijk niet aangewezen om bepaalde beeldvormende onderzoeken uit te voeren.
(Diagnostische) laparoscopie: Onderzoek buikholte of bekken

(Diagnostische) laparoscopie: Onderzoek buikholte of bekken

Een laparoscopie is een inwendig kijkonderzoek waarbij de arts in staat is om de buikholte of het bekken van de patiënt te inspecteren. Dit is handig om een diagnose te stellen bij onder andere chroni…
24u pH-metrie: Meting reflux in slokdarm

24u pH-metrie: Meting reflux in slokdarm

Op de ziekenhuisafdeling gastro-enterologie of endoscopie krijgen sommige patiënten met zuurbranden die niet (goed) reageren op zuurremmers, een 24-uurs pH-metrie. Via dit onderzoek meet de arts het t…
Abdominale echografie: Beeldvormend onderzoek van buikgebied

Abdominale echografie: Beeldvormend onderzoek van buikgebied

Een abdominale echografie is een type niet-invasief beeldvormend onderzoek. De arts gebruikt dit veilige onderzoek om te kijken naar organen in de buik, waaronder de lever, de galblaas, de milt, de al…
Abdominale MRI-scan: MRI-scan van de buik (onderzoek)

Abdominale MRI-scan: MRI-scan van de buik (onderzoek)

Een MRI-scan is een eenvoudig beeldvormend onderzoek dat gebruik maakt van krachtige magneten en radiogolven. Dankzij een abdominale MRI-scan verkrijgt de arts beelden van het inwendige van de buik. H…
Anale manometrie: Onderzoek met drukmeting van de anus

Anale manometrie: Onderzoek met drukmeting van de anus

Op de ziekenhuisafdeling gastro-enterologie krijgen sommige patiënten een anale manometrie, ook wel anorectale manometrie genoemd. Een patiënt lijdt mogelijk aan fecale incontinentie (ongewild verlies…
Angiografie: Radiografisch beeld van de bloedvaten

Angiografie: Radiografisch beeld van de bloedvaten

Een arts voert een angiografie uit om een bloedvat op een röntgenfoto zichtbaar te maken. Hij spuit via een katheter een vloeibaar contrastmiddel in het te onderzoeken bloedvat. Doordat dit contrastmi…
Anoscopie: Inwendig kijkonderzoek van de anus met anoscoop

Anoscopie: Inwendig kijkonderzoek van de anus met anoscoop

Een anoscopie is een eenvoudig, snel en niet-invasief inwendig kijkonderzoek waarmee de arts de anus, het anale kanaal en het lagere rectum onderzoekt. De arts gebruikt hiervoor een anoscoop (ook geke…
Aorta-angiografie: Onderzoek van bloedvaten van aorta

Aorta-angiografie: Onderzoek van bloedvaten van aorta

De aorta is de belangrijkste slagader in het lichaam. De grote lichaamsslagader begint in het linkerventrikel van het hart en strekt zich uit naar de onderbuik. De aorta is verantwoordelijk voor het l…
Arteriografie: Beeldvormend onderzoek van slagaders

Arteriografie: Beeldvormend onderzoek van slagaders

Een arteriografie is een beeldvormend onderzoek waarbij de arts dankzij een speciale kleurstof (contrastmiddel) röntgenfoto’s kan maken van de slagaders. De arts gebruikt dit onderzoek om de slagaders…
Bariumklysma: Onderzoek - Röntgenfoto dikke darm en rectum

Bariumklysma: Onderzoek - Röntgenfoto dikke darm en rectum

Een bariumklysma is een speciale vorm van radiografie van de dikke darm en het rectum. Hiervoor gebruikt de arts een speciale vloeistof (bariumsulfaat), die nodig is om specifieke delen van de dikke d…
Bariumsliktest: Röntgenfoto van problemen maag en slokdarm

Bariumsliktest: Röntgenfoto van problemen maag en slokdarm

Een bariumsliktest is een onderzoek waarbij de arts de oorzaak van onder andere slikproblemen, bloed braken en aanhoudend braken wil identificeren. Dankzij dit onderzoek is het bijvoorbeeld mogelijk o…
Biometrie: Onderzoek - Meting van de lenssterkte van de ogen

Biometrie: Onderzoek - Meting van de lenssterkte van de ogen

Een chirurg vervangt een troebele ooglens tijdens een staaroperatie door een kunst- of implantlens. Hierdoor krijgen patiënten na de ingreep weer een goed zicht. Voor deze ingreep is het nodig om de k…
Biopsie: Verwijderen van weefselmonster (biopt)

Biopsie: Verwijderen van weefselmonster (biopt)

Een biopsie is een microscopisch of chemisch onderzoek van stukjes weefsel. Deze verkrijgt de arts via opzuiging, uitponsing, uitsnijding of afschaving. De anatoom-patholoog controleert vervolgens het…
Borstechografie: Onderzoek van borst met geluidsgolven

Borstechografie: Onderzoek van borst met geluidsgolven

Een borstechografie is een zeer veilig beeldvormend onderzoek waarbij hoogfrequente geluidsgolven worden gebruikt om de interne structuren van de borsten te onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld nuttig wan…
Botdichtheidsmeting bij osteoporose (onderzoek: DXA-scan)

Botdichtheidsmeting bij osteoporose (onderzoek: DXA-scan)

Een DXA-scan is een speciaal radiografisch onderzoek waarbij de arts de botdichtheid meet met lage doses röntgenstraling. Deze snelle en pijnloze scan waarbij geen verdoving nodig is en geen bijwerkin…
Botscan (botscintigrafie): Onderzoek opsporen botziekte

Botscan (botscintigrafie): Onderzoek opsporen botziekte

Een botscan (botscintigrafie) is een beeldvormend onderzoek dat de arts inzet om botaandoeningen te diagnosticeren en de ernst van de botziekte te identificeren, meestal omdat andere beeldvormende ond…
Bronchoscopie: Inwendig kijkonderzoek luchtwegen (longen)

Bronchoscopie: Inwendig kijkonderzoek luchtwegen (longen)

Een bronchoscopie is een inwendig kijkonderzoek waarbij de arts de keel, het strottenhoofd, de luchtpijp en de lagere luchtwegen beoordeelt. Hij is hiermee in staat de diagnose van een longaandoening…
Colonoscopie: Tips om het onderzoek te vergemakkelijken

Colonoscopie: Tips om het onderzoek te vergemakkelijken

Een colonoscopie (coloscopie) is een inwendig kijkonderzoek van de gehele dikke darm. Het onderzoek gebeurt met een endoscoop. Dit is een dunne buigzame slang met op het eind een kijker en een lampje.…
Colposcopie: Onderzoek baarmoederhals, vagina en vulva

Colposcopie: Onderzoek baarmoederhals, vagina en vulva

Een colposcopie is een inwendig kijkonderzoek van de baarmoederhals (schede), de vagina en de vulva. Hiervoor gebruikt de arts een colposcoop, een soort microscoop met een lichtje en vergroting aan om…
Corneatopografie: Onderzoek - Beeld van hoornvlies van oog

Corneatopografie: Onderzoek - Beeld van hoornvlies van oog

Een patiënt met hoornvliesafwijking krijgt soms een corneatopografie. Met behulp van geautomatiseerde beeldvormingstechnologie maakt de corneatopograaf een driedimensionale kaart van het hoornvlies. D…
CT-scan van de ogen en oogkas

CT-scan van de ogen en oogkas

Een computertomografie (CT-scan) van de oogkas is een beeldvormingstechniek die röntgenstralen gebruikt om gedetailleerde beelden van de oogkassen, de ogen en het omringende weefsel te maken. De CT-sc…
CT-scan: Onderzoek via dwarsdoorsneden van het lichaam

CT-scan: Onderzoek via dwarsdoorsneden van het lichaam

CT, wat staat voor computertomografie, is een diagnostische onderzoeksmethode om dwarsdoorsneden (schijfjes, dunne plakjes) van het lichaam of een lichaamsdeel te maken. Een speciaal groot apparaat me…
Cystoscopie: Onderzoek blaas met cystoscoop

Cystoscopie: Onderzoek blaas met cystoscoop

Een cystoscopie is een inwendig kijkonderzoek waarmee de uroloog vermoedelijke afwijkingen of ziekten in de plasbuis, prostaat of blaas opspoort. Mogelijke indicaties voor een cystoscopie zijn blaaspo…
Doppler-echografie: Beeldvormend onderzoek van bloedvaten

Doppler-echografie: Beeldvormend onderzoek van bloedvaten

Een Doppler-echografie (Doppleronderzoek) is een pijnloos beeldvormend onderzoek waarbij hoogfrequente geluidsgolven gebruikt worden om de beweging van vloeistoffen in de bloedvaten te bekijken. Dit i…
Echocardiografie: Onderzoek van het hart door geluidsgolven

Echocardiografie: Onderzoek van het hart door geluidsgolven

Een echocardiografie is een pijnloos onderzoek waarbij de arts geluidsgolven gebruikt om foto’s en beelden van het hart te maken. Hij krijgt een gedetailleerd beeld van de hartspieren, de grootte en v…
Echografie abdomen: Onderzoek buik via geluidsgolven

Echografie abdomen: Onderzoek buik via geluidsgolven

Op de ziekenhuisafdeling radiologie krijgen sommige patiënten door een radioloog een echografie van het abdomen. Mogelijke indicaties zijn onder andere buikpijn, nierstenen of een ontsteking. Met dit…
Echografie: Beeldvormend onderzoek via ultrageluid door arts

Echografie: Beeldvormend onderzoek via ultrageluid door arts

Echografie linken heel wat mensen meteen met een zwangere vrouw die via dit onderzoek een beeld te zien krijgt van haar ongeboren kind. Echografie valt echter nog veel breder in te zetten. Echografie…
Ejectiefractie: Onderzoek van pompfunctie van het hart

Ejectiefractie: Onderzoek van pompfunctie van het hart

Bij elke hartslag trekt het hart samen (contractie) en ontspant het zich. Iedere samentrekking duwt bloed uit de twee pompkamers (ventrikels). Wanneer het hart zich ontspant, vullen de ventrikels zich…
Elastografie: Beeldvormend onderzoek van stijfheid van lever

Elastografie: Beeldvormend onderzoek van stijfheid van lever

Een elastografie (leverelastografie) is een beeldvormend onderzoek waarbij de lever gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van de leveraandoening fibrose. Door deze aandoening vermindert de bloedtoevo…
Electroretinografie (ERG): Onderzoek van netvlies (in oog)

Electroretinografie (ERG): Onderzoek van netvlies (in oog)

Op het einde van de jaren 40 van de vorige eeuw zijn artsen in ziekenhuizen gestart met elektrofysiologische testen van patiënten met netvliesaandoeningen. Een van de mogelijke onderzoeken is een elec…
Elektro-encefalografie (EEG): Onderzoek van hersenactiviteit

Elektro-encefalografie (EEG): Onderzoek van hersenactiviteit

Een elektro-encefalografie is een medisch onderzoek waarmee de arts de elektrische activiteit van de hersenen meet. In de volksmond is een EEG, de afkorting van een elektro-encefalografie, gekend als…
Elektrocardiografie: Meting elektrische activiteit van hart

Elektrocardiografie: Meting elektrische activiteit van hart

Een elektrocardiografie is een snel, gemakkelijk, niet-invasief en pijnloos onderzoek waarbij de arts de elektrische activiteit van het hart meet, wat nodig is om de hartfunctie te beoordelen. De arts…
Elektromyografie: Meting van de elektrische spieractiviteit

Elektromyografie: Meting van de elektrische spieractiviteit

Een elektromyografie is een diagnostisch onderzoek dat de spierrespons of elektrische activiteit in reactie op een zenuwstimulatie van de spieren meet. Het onderzoek is nuttig voor het opsporen van ne…
Elektronystagmografie: Evenwichtsonderzoek

Elektronystagmografie: Evenwichtsonderzoek

Een elektronystagmografie is een diagnostisch onderzoek om onwillekeurige oogbewegingen (nystagmus) te meten. Dit is nodig om de diagnose van onder andere duizeligheid (vertigo) of evenwichtsproblemen…
Endoscopie: Inwendig kijkonderzoek van binnenkant lichaam

Endoscopie: Inwendig kijkonderzoek van binnenkant lichaam

Een endoscopie is een procedure waarbij de arts de binnenkant van het lichaam onderzoekt met behulp van een endoscoop, een soort instrument. Een endoscoop is een lange, dunne, flexibele buis met aan h…
Enteroscopie: Inwendig onderzoek dunne darm met endoscoop

Enteroscopie: Inwendig onderzoek dunne darm met endoscoop

Tijdens een enteroscopie krijgt een gastro-enteroloog een beeld van de gehele of een groot gedeelte van de dunne darm. De arts gebruikt een endoscoop (een dunne, flexibele slang met een aangesloten ca…
FFR-meting via CT-scan: Beeld van vernauwing kransslagaders

FFR-meting via CT-scan: Beeld van vernauwing kransslagaders

Bij een vernauwing (stenose) van slagaders rond het hart krijgt de patiënt op de cardiologie-afdeling bij een hartkatheterisatie een Fractional Flow Reserve-meting (FFR), dat de druk in het bloedvat v…
Fietsergometrie: Fietstest voor zuurstofvoorziening hart

Fietsergometrie: Fietstest voor zuurstofvoorziening hart

De fietsergometrie (fietstest of fietsergometrisch onderzoek) is een onderzoek waarbij de cardioloog en hartfunctielaborant door middel van een flinke inspanning (het fietsen), de zuurstofvoorziening…
Fluorescentieangiografie (onderzoek bloedvaten netvlies)

Fluorescentieangiografie (onderzoek bloedvaten netvlies)

Met behulp van een fluorescentieangiografie, ook wel FAG-onderzoek genoemd, fotografeert de oogarts de bloedvaten van het netvlies van het oog. Hierdoor brengt hij de locatie en ernst van een netvlies…
Fluoroscopie: Onderzoek van bewegende lichaamsstructuren

Fluoroscopie: Onderzoek van bewegende lichaamsstructuren

Een fluoroscopie, ook gekend als een röntgenfilm, is een methode waarbij de arts de bewegende lichaamsstructuren in beeld brengt. Hiervoor maakt hij gebruik van een speciaal apparaat dat een continue…
Fundusfotografie: Foto’s van de achterkant van het oog

Fundusfotografie: Foto’s van de achterkant van het oog

Met een fundusfoto bekijkt de oogarts het glasachtige lichaam, de macula, de retina, de choroidea (vaatvliezen), de oogzenuw en de aan- en afvoerende bloedvaten. De term “fundus” staat namelijk voor d…
Gonioscopie: Inspectie van de drainagehoek bij glaucoom

Gonioscopie: Inspectie van de drainagehoek bij glaucoom

Een oogarts voert een gonioscopie uit om te kijken naar het voorste deel van het oog (voorkamer) tussen het hoornvlies en de iris. Dit oogonderzoek is pijnloos en is standaard bij een uitgebreid oogon…
HIDA-scan: Radiografisch onderzoek van galwegen en lever

HIDA-scan: Radiografisch onderzoek van galwegen en lever

Een HIDA-scan is een beeldvormend onderzoek waarbij de arts de lever, de galblaas en de galwegen bestudeert. De arts gebruikt een kleine hoeveelheid radioactieve stof, wat gekend is als een "tracer",…
Holter-monitoring: 24-uurs bewaking van hart met toestel

Holter-monitoring: 24-uurs bewaking van hart met toestel

Een standaard ECG is een momentopname van de algehele elektrische activiteit van het hart, maar dankzij de Holter-meting is het mogelijk om het hart gedurende 24 uur op te volgen. Dit onderzoek vindt…
Hysterosalpingografie: Beeld van baarmoeder en eileiders

Hysterosalpingografie: Beeld van baarmoeder en eileiders

Een hysterosalpingografie is een radiografisch onderzoek waarbij de gynaecoloog de baarmoeder en de eileider in beeld krijgt door middel van contrastvloeistof. Dankzij fluoroscopie krijgt de gynaecolo…
Hysteroscopie: Inwendig kijkonderzoek van de baarmoeder

Hysteroscopie: Inwendig kijkonderzoek van de baarmoeder

Een hysteroscopie is een relatief veilig inwendig kijkonderzoek van de baarmoederholte (uterus, hystera, mètra). Dit onderzoek gebeurt met behulp van een hysteroscoop, een flexibel buisje waarmee de g…
Laryngoscopie: Onderzoek keel, strottenhoofd en stembanden

Laryngoscopie: Onderzoek keel, strottenhoofd en stembanden

Bij een laryngoscopie voert een arts een onderzoek uit van de achterkant van de keel om problemen met de keel, de stembanden of het strottenhoofd op te sporen. Hij gebruikt hiervoor een speciaal instr…
Lumbale punctie (ruggenprik): Onderzoek van hersenvocht

Lumbale punctie (ruggenprik): Onderzoek van hersenvocht

Een lumbale punctie is een medisch onderzoek waarbij de arts met een naald monsters hersenvocht (cerebrospinale vloeistof, liquor, lumbaalvocht) verzamelt uit de lage rug. Hij laat dit in een laborato…
Mammografie: Röntgenfoto borsten voor opsporen borstkanker

Mammografie: Röntgenfoto borsten voor opsporen borstkanker

Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten (mamma), wat nodig is bij vrouwen alsook mannen om tijdig borsttumoren en borstkanker op te sporen. Bij dit soms wat ongemakkelijk onderzoek drukt een…
Mediastinoscopie: Onderzoek ruimte in borstkas tussen longen

Mediastinoscopie: Onderzoek ruimte in borstkas tussen longen

Een mediastinoscopie is een onderzoek waarbij de arts een speciaal instrument, een mediastinoscoop, plaatst in de ruimte in de borstkas tussen de longen (mediastinum). Hij is tijdens dit onderzoek tev…
MRI-scan: Dwarsdoorsneden van het lichaam via een magneet

MRI-scan: Dwarsdoorsneden van het lichaam via een magneet

MRI staat voor magnetic resonance imaging. Dit is een beeldvormend onderzoek waarbij de scanner bestaat uit een krachtige magneet waarin zich radiogolven bevinden. Bij het onderzoek komt een lichaamsd…
Octreotide-scan: Onderzoek - Neuro-endocriene tumor opsporen

Octreotide-scan: Onderzoek - Neuro-endocriene tumor opsporen

Een octreotide-scan (somatostatine scan, SRS-scan) is een speciaal beeldvormend onderzoek voor het opsporen van neuro-endocriene tumoren (NET: tumoren die ontstaan uit cellen die hormonen produceren).…
Oesophagogastroduodenoscopie: Het onderzoek

Oesophagogastroduodenoscopie: Het onderzoek

Op de dienst Endoscopie of gastro-enterologie in het ziekenhuis krijgen sommige patiënten een hoge gastro-intestinale endoscopie (GI-endoscopie), ook gekend als een oesophagogastroduodenoscopie. Met d…
Oftalmoscopie (fundoscopie): Onderzoek achterkant van oog

Oftalmoscopie (fundoscopie): Onderzoek achterkant van oog

Oftalmoscopie is van onschatbare waarde voor het opsporen van tal van oogaandoeningen. De oogarts bekijkt via een oftalmoscoop de achterkant van het oog, de fundus. De fundus – de binnenste structuren…
Oog- en oogkasechografie (oogechografie)

Oog- en oogkasechografie (oogechografie)

Een oog- en oogkasechografie is een onderzoek dat gebruik maakt van hoogfrequente geluidsgolven. De oogarts maakt met een oogechografie gedetailleerde beelden en doet metingen van het oog en de oogkas…
Otoscopie: Inwendig gehooronderzoek van het oor of de oren

Otoscopie: Inwendig gehooronderzoek van het oor of de oren

De arts voert een gehooronderzoek uit met behulp van een otoscoop. Dit is een inwendig kijkinstrument waarop een vergrootglas bevestigd is. Met een otoscopie krijgt de arts een idee over de mogelijke…
Pachymetrie: Oogonderzoek - Meten van dikte van hoornvlies

Pachymetrie: Oogonderzoek - Meten van dikte van hoornvlies

Een oogarts voert een pachymetrie uit bij o.a. een patiënt op verdenking van glaucoom of een patiënt die een refractieve chirurgie dient te ondergaan. De oogarts meet via dit onderzoek de dikte van he…
Peniele duplex: Onderzoek van de bloedvaten van de penis

Peniele duplex: Onderzoek van de bloedvaten van de penis

Een mogelijk urologisch onderzoek is een peniele duplex-scan, ook gekend als een peniele Doppler-echografie. Met dit vrijwel pijnloos onderzoek kijkt de uroloog naar de werking van de bloedvaten van d…
PET-scan: Onderzoek rond stofwisseling in het lichaam

PET-scan: Onderzoek rond stofwisseling in het lichaam

PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Dit is een beeldvormend onderzoek dat informatie geeft over de stofwisseling (op een bepaalde plek in het lichaam). De cellen van het lichaam gebruiken bepa…
Proctoscopie: Inwendig kijkonderzoek van endeldarm en anus

Proctoscopie: Inwendig kijkonderzoek van endeldarm en anus

Een proctoscopie is een inwendig kijkonderzoek van de anus en het slijmvlies van de endeldarm. Het onderzoek gebeurt door middel van een proctoscoop. Dit is een dunne buigzame slang met op het eind ee…
Prostaatechografie: Onderzoek prostaat met geluidsgolven

Prostaatechografie: Onderzoek prostaat met geluidsgolven

De prostaat is een klier die zich aan de onderzijde van de blaas rond de urethra bevindt. Dit is op de plaats waar de blaas overgaat in de plasbuis. De prostaat dient onder meer voor de productie van…
Pulsoximetrie: Meting van het zuurstofgehalte in het bloed

Pulsoximetrie: Meting van het zuurstofgehalte in het bloed

Bij een pulsoximetrie (ook gekend als een "polsoximetrie") meet de arts het zuurstofgehalte (zuurstofverzadiging, zuurstofsaturatie) in het bloed. Deze test maakt gebruik van een probe, een soort klem…
Radiografie: Onderzoek van het lichaam met röntgenstralen

Radiografie: Onderzoek van het lichaam met röntgenstralen

In tal van medische toepassingen gebruikt de arts radiografie. Deze beeldvormende onderzoekstechniek gebruikt röntgenstralen (x-stralen) via een röntgenapparaat om lichaamsweefsels van een patiënt wee…
Röntgenfoto van borstkas (thoraxfoto): Procedure onderzoek

Röntgenfoto van borstkas (thoraxfoto): Procedure onderzoek

Een röntgenfoto's van de borstkas (thoraxfoto, X-thorax) is een vaak ingezet beeldvormend onderzoek waarmee de arts het hart, de longen, de luchtwegen, de bloedvaten en de botten van de wervelkolom en…
Schildklierscan: Nucleair beeldvormend onderzoek

Schildklierscan: Nucleair beeldvormend onderzoek

De schildklier is een klier in de hals van de patiënt die het metabolisme (stofwisseling) regelt, een chemisch proces dat de snelheid regelt waarmee het lichaam voedsel omzet in energie. Een schildkli…
Sialografie: Radiografisch onderzoek van de speekselklieren

Sialografie: Radiografisch onderzoek van de speekselklieren

Bij een sialografie voert een arts een radiografisch onderzoek uit van de afvoergang en de vertakkingen in de speekselklieren. Het resultaat van dit beeldvormend onderzoek is een “sialogram”. Sialogra…
Sigmoïdoscopie: Onderzoek van laatste gedeelte dikke darm

Sigmoïdoscopie: Onderzoek van laatste gedeelte dikke darm

Een sigmoïdoscopie (sigmoidscopie) is een inwendig kijkonderzoek van de endeldarm en het laatste deel van de dikke darm. De arts ontdekt hiermee eventuele bloedingen, ontstekingen, vernauwingen, polie…
Slokdarmmanometrie: Onderzoek van de slokdarmfunctie

Slokdarmmanometrie: Onderzoek van de slokdarmfunctie

De slokdarm is een lange, gespierde buis die voedsel van de mond naar de maag brengt via golfachtige bewegingen (peristaltiek). Wanneer een patiënt slikt, dan trekken de spieren in de slokdarm samen o…
Spirometrie: Onderzoek om de longfunctie te meten

Spirometrie: Onderzoek om de longfunctie te meten

Een spirometrie is een eenvoudig, niet-invasief, pijnloos en veilig medisch onderzoek dat de arts inzet bij het vaststellen en opvolgen van bepaalde longaandoeningen. Hierbij meet hij de hoeveelheid l…
Sputumcultuur (onderzoek) bij longgerelateerde aandoeningen

Sputumcultuur (onderzoek) bij longgerelateerde aandoeningen

Wanneer de patiënt een luchtweginfectie of een longgerelateerde aandoening heeft, produceren de longen een dikke, taaie stof die in medische termen bekend staat als sputum (slijm). Dit sputum, dat nie…
Tonometrie: Oogdrukmeting om glaucoom op te sporen

Tonometrie: Oogdrukmeting om glaucoom op te sporen

Wie ouder is dan 40 jaar laat best regelmatig een oogonderzoek uitvoeren om glaucoom vroegtijdig op te sporen. Vooral Afro-Amerikanen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze oogaandoeni…
Transilluminatie: Onderzoek lichaamsgebieden met lichtbron

Transilluminatie: Onderzoek lichaamsgebieden met lichtbron

Via transilluminatie schijnt een arts een lichtbron op een lichaamsgebied of orgaan. Hij is door middel van dit niet-invasief, niet belastend, snel en veilig onderzoek in staat om afwijkingen zichtbaa…
Transvaginale echografie: Onderzoek via sonde in vagina

Transvaginale echografie: Onderzoek via sonde in vagina

Een transvaginale echografie is een onderzoek waarmee de gynaecoloog via hoogfrequente geluidsgolven kijkt naar de voortplantingsorganen van een vrouw (baarmoeder, eileiders, eierstokken, baarmoederha…
Tympanometrie: Onderzoek van het middenoor

Tympanometrie: Onderzoek van het middenoor

Bij een tympanometrie onderzoekt de audioloog het middenoor (trommelholte). Een tympanometrie helpt bij de diagnosestelling van aandoeningen die leiden tot gehoorverlies, vooral bij kinderen. Zo voert…
Uroflowmetrie: Onderzoek urinestraal door uroloog

Uroflowmetrie: Onderzoek urinestraal door uroloog

Uroflowmetrie is een niet-invasief, veilig en eenvoudig urologisch onderzoek waarbij de uroloog enkele metingen doet: het plasvolume, de snelheid waarmee de urine loslaat (maximale flow), de gemiddeld…
Videocapsule-endoscopie van de dunne darm: Onderzoek

Videocapsule-endoscopie van de dunne darm: Onderzoek

Patiënten krijgen veelal eerst een gastroscopie of een colonoscopie bij onverklaarbare maagdarmproblemen zoals bloedarmoede of bloedverlies in de stoelgang. Indien via deze onderzoeken geen oorzaak ge…
Virtuele colonoscopie (CT-colonografie): Test van dikke darm

Virtuele colonoscopie (CT-colonografie): Test van dikke darm

Een virtuele colonoscopie (CT-colonografie) is een speciaal beeldvormend onderzoek waarmee de arts de dikke darm kan inspecteren. Op deze manier is het mogelijk om kanker, poliepen of andere ziekten i…
Zwangerschapsechografie: Beeld van ontwikkeling baby

Zwangerschapsechografie: Beeld van ontwikkeling baby

Een zwangerschapsechografie (prenatale echografie) is een veilig beeldvormend onderzoek dat hoogfrequente geluidsgolven gebruikt om een beeld te krijgen van hoe een baby zich ontwikkelt in de baarmoed…
Gepubliceerd door Miske op 18-04-2016, laatst gewijzigd op 25-05-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: UpSticksNGo, Flickr (CC BY-2.0)
  • http://www.merckmanuals.com/home/special-subjects/common-imaging-tests/overview-of-imaging-tests
  • https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diagnosticimaging.html