Miske » Specials » Elektrolytenbalans

Elektrolytenstoornissen in het lichaam

Elektrolytenstoornissen in het lichaam Elektrolyten zijn bepaalde voedingsstoffen (of chemicaliën) in het lichaam die iemand binnenkrijgt via de voeding. Deze hebben tal van belangrijke functies, zoals het regelen van de hartslag, de samentrekking van de spieren enzovoort. De belangrijkste elektrolyten binnen het lichaam omvatten calcium, magnesium, kalium, natrium, chloride en fosfaat. Elektrolyten verlaten het lichaam door beweging, zweten, plassen enzovoort. Een slechte voeding, te weinig of te veel beweging, en ziek zijn leiden bijgevolg tot een verstoring van de elektrolytenbalans. Door diverse aandoeningen ontstaat een verstoring in het elektrolytensysteem wat tal van (ernstige) symptomen met zich meebrengt.

Soorten elektrolyten

  • Calcium: Is nodig voor spiercontracties, zenuwsignalering, bloedstolling, celdeling, en vorming / behoud van botten en tanden
  • Chloride: Zorgt voor de vochtbalans
  • Kalium: Houdt de bloeddruk stabiel, reguleert hartcontracties, helpt bij spierfuncties.
  • Magnesium: Is nodig voor spiercontracties, juiste hartritme, zenuwfunctie, botsteun en kracht, angst verminderen, spijsvertering, en het een stabiele proteïne-vochtbalans
  • Natrium: Handhaaft vochtbalans, wat nodig is voor spiercontracties, en helpt bij zenuwsignalering

Verstoring elektrolytenbalans

Een verstoorde elektrolytenbalans is het gevolg van een kortdurende ziekte, een nierziekte, een verzwakt immuunsysteem, endocriene stoornissen, uitdroging (dehydratie) en/of een onderliggende chronische aandoening. Vochtverlies komt vaak voor bij een elektrolytenonbalans. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij langdurig braken of chronische diarree, maar ook door het eten van te weinig voedzame voedingsproducten. Daarnaast spelen andere omgevingsfactoren een rol, zoals medicatiegebruik en hormonale onevenwichtigheden.

Symptomen

Lichamelijke symptomen van een problemen met het elektrolytenevenwicht zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, spierpijn, zwakte, stuiptrekkingen, epileptische aanvallen, misselijkheid, diarree, constipatie, dorst, koorts, buikkrampen, een versnelde hartslag, een onregelmatige hartslag, hartkloppingen, botaandoeningen, gewrichtsproblemen, duizeligheid, gevoelloosheid en pijn in de gewrichten, veranderingen in de eetlust of het lichaamsgewicht. Maar ook mentale tekenen treden op door een verstoorde elektrolytenbalans, zoals angst, prikkelbaarheid, verwardheid, rusteloosheid, concentratieproblemen enzovoort.

Diagnose en onderzoek naar de evenwichtsproblemen van de elektrolytenbalans

Een bloed- en urineonderzoek zijn zeker nodig bij patiënten waarvan de arts vermoedt dat ze lijden aan een probleem met de elektrolytenbalans. Daarnaast voert hij bijkomende onderzoeken uit zoals een echografie, een radiografie (röntgenfoto) en/of een elektrocardiografie want sommige problemen leiden tot complicaties aan het hart.

Normale niveaus van de elektrolyten

De hoeveelheden van de elektrolyten meet de arts per liter bloed. Enkele normale waarden zijn bekend, en een verstoring treedt op wanneer de waarde hoger of lager is dan de normale waarde.

De prefix "hyper" duidt op een verhoogde aanwezigheid van deze elektrolyt, terwijl "hypo" het tegenovergestelde aangeeft (verlaagde aanwezigheid". De suffix "ëmie" geeft aan dat dit de elektrolytwaarde in het bloed betreft.

Calcium: 5-5,5 mEq / L - hypercalciëmie of hypocalciëmie
Chloride: 97-107 mEq / L - hyperchloremie of hypochloremie
Kalium: 5-5,3 mEq / L - hyperkaliëmie of hypokaliëmie
Magnesium: 1,5-2,5 mEq / L - hypermagnesiëmie of hypomagnesiëmie
Natrium: 136-145 mEq / L - hypernatriëmie of hyponatriëmie

Bron waarden: https://draxe.com/electrolyte-imbalance/, geraadpleegd op 27 januari 2017
Calciumsupplementen: Indicatie, gebruik en bijwerkingen

Calciumsupplementen: Indicatie, gebruik en bijwerkingen

Ongeveer één op de drie mensen krijgt onvoldoende calcium binnen via de voeding. Dit calcium is essentieel voor het opbouwen en behouden van sterke botten. Calcium is nodig voor de werking van spieren…
Dehydratie (uitdroging): Tekort aan vocht in de weefsels

Dehydratie (uitdroging): Tekort aan vocht in de weefsels

Uitdroging treedt op wanneer de vochtbalanshouding in het lichaam verstoord is en er een tekort aan vocht in de weefsels ontstaat. Het lichaam heeft hierbij meer vocht verloren dan de patiënt inneemt.…
Elektrolyten: Functies en soorten, verstoorde balans

Elektrolyten: Functies en soorten, verstoorde balans

Elektrolyten zijn mineralen die zich in het bloed, de urine, de weefsels en andere plekken in het lichaam bevinden. De inname van elektrolyten gebeurt via drank, voeding en supplementen. Dankzij een g…
Hypercalciëmie: Verhoogd calciumgehalte van het bloed

Hypercalciëmie: Verhoogd calciumgehalte van het bloed

Van hypercalciëmie is sprake wanneer zich in het bloed een abnormaal hoge hoeveelheid calcium bevindt. Calcium is nodig door het lichaam te laten functioneren. Calcium speelt een belangrijke rol bij d…
Hyperchloremie: Verhoogd chloridegehalte in het bloed

Hyperchloremie: Verhoogd chloridegehalte in het bloed

Hyperchloremie is een aandoening waarbij teveel chloride in het bloed aanwezig is. Chloride is een elektrolyt, die nodig is voor tal van belangrijke lichaamsfuncties, waaronder onder andere het behoud…
Hyperfosfatemie: Overmatig veel fosfaat in het bloed

Hyperfosfatemie: Overmatig veel fosfaat in het bloed

Hyperfosfatemie is een toestand waarbij een verhoogd fosfaatgehalte in het bloed optreedt. Veelal is dit het gevolg van nierfalen, maar diverse andere aandoeningen en omgevingsfactoren veroorzaken dit…
Hyperkaliëmie: Verhoogd kaliumgehalte in het bloed

Hyperkaliëmie: Verhoogd kaliumgehalte in het bloed

Bij hyperkaliëmie ontstaat een hoeveelheid kalium in het bloed die hoger is dan normaal. Soms ontstaat acute hyperkaliëmie na een zware lichamelijke inspanning en dan heeft dit geen pathologische bete…
Hypermagnesiëmie: Verhoogd magnesiumgehalte in het bloed

Hypermagnesiëmie: Verhoogd magnesiumgehalte in het bloed

Hypermagnesiëmie is de medische term voor een verhoogd magnesiumgehalte in het bloed. Magnesium is belangrijk voor de botten waarin zich ook het meeste magnesium bevindt. Maar dit mineraal is eveneens…
Hypernatriëmie: Te veel natrium in het bloed

Hypernatriëmie: Te veel natrium in het bloed

Door een tekort aan water, een verlies van water of een overmatige toediening van natrium, krijgt een patiënt hypernatriëmie. Bij een mild verhoogd natriumgehalte in het bloed ontstaan algemene klacht…
Hypocalciëmie: Verlaagd calciumgehalte in het bloed

Hypocalciëmie: Verlaagd calciumgehalte in het bloed

Calcium is aanwezig in heel wat lichaamsstructuren zoals onder andere het bot, het bloed, de spieren en het hart. In een aantal omstandigheden ontstaat een verlaagd calciumgehalte in het bloed, wat ge…
Hypochloremie: Verlaagde chloridewaarden in bloed

Hypochloremie: Verlaagde chloridewaarden in bloed

Chloride is een elektrolyt dat samenwerkt met andere elektrolyten zoals kalium en natrium. Dankzij deze elektrolyten is het mogelijk om de vochtregulatie en zuur- en basebalans in het lichaam op peil…
Hypofosfatemie: Verlaagd fosfaatgehalte (fosfor) in bloed

Hypofosfatemie: Verlaagd fosfaatgehalte (fosfor) in bloed

Fosfaat (fosfor) is een belangrijk mineraal voor het lichaam, dat mensen opnemen via de voeding. Samen met calcium is fosfor nodig voor het behoud van sterke botten. Daarnaast zorgt fosfaat onder ande…
Hypokaliëmie: Tekort aan kalium in het bloed

Hypokaliëmie: Tekort aan kalium in het bloed

Hypokaliëmie is de medische term voor een laag kaliumgehalte in het bloed. Kalium is een mineraal (elektrolyt) in het lichaam dat essentieel is voor de goede werking van zenuw- en spiercellen, vooral…
Hypomagnesiëmie: Magnesiumtekort in het bloed

Hypomagnesiëmie: Magnesiumtekort in het bloed

Hypomagnesiëmie is de medische term voor een laag magnesiumgehalte in het bloed. Bij deze elektrolytenonbalans is het magnesiumgehalte lager dan normaal. De normale volwassen waarde voor magnesium 1,5…
Hyponatriëmie: Laag natriumgehalte in het bloed

Hyponatriëmie: Laag natriumgehalte in het bloed

Hyponatriëmie is de medische term voor een aandoening waarbij de hoeveelheid natrium (zout) in het bloed lager is dan normaal. Natrium is een elektrolyt, wat staat voor een verbinding die helpt bij de…
IJzersupplementen: Indicatie, gebruik en bijwerkingen

IJzersupplementen: Indicatie, gebruik en bijwerkingen

IJzer is een mineraal. Het meeste ijzer in het lichaam bevindt zich in het hemoglobine van rode bloedcellen en in het myoglobine van spiercellen. IJzer is nodig voor het transport van zuurstof en kool…
Melk-alkalisyndroom: Inname te veel calcium en alkali

Melk-alkalisyndroom: Inname te veel calcium en alkali

Het melk-alkalisyndroom is een verworven aandoening die tot stand komt door het opnemen van te veel calcium en opneembare alkali. Gemeenschappelijke bronnen van calcium en alkali zijn voedingssuppleme…
Rachitis: Tekort aan vitamine D, calcium of fosfaat

Rachitis: Tekort aan vitamine D, calcium of fosfaat

Bij rachitis (Engelse ziekte) verzachten en verweken de botten, hetgeen een gevolg is van een tekort aan vitamine D, calcium of fosfaat. De patiënt, meestal een jong kind, krijgt deze botaandoening al…
Syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon

Syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon

In Nederland krijgen jaarlijks circa 2.500 mensen te maken met het syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH, ectopische ADH-uitscheiding). Deze aandoening treedt op wanneer e…
Uitdroging bij baby's: Symptomen, behandeling en preventie

Uitdroging bij baby's: Symptomen, behandeling en preventie

Baby’s die lijden aan uitdroging (dehydratie) hebben onvoldoende vocht in het lichaam. Dit gebeurt wanneer een baby meer vocht verliest dan dat hij opneemt. Dit gebeurt door een onvoldoende opname van…
Gepubliceerd door Miske op 27-01-2017, laatst gewijzigd op 26-06-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Geraadpleegd op 27 januari 2017:
  • Electrolyte Disorders, http://www.healthline.com/health/electrolyte-disorders
  • Electrolyte Imbalance, https://draxe.com/electrolyte-imbalance/