Miske » Specials » Bloedaandoeningen

Bloedziektes en behandelingen van bloedafwijkingen

Bloedziektes en behandelingen van bloedafwijkingen Het lichaam kent drie soorten bloedcellen met name erytrocyten (rode bloedcellen of rode bloedlichaampjes), leukocyten (witte bloedcellen of witte bloedlichaampjes) en trombocyten (bloedplaatjes). De vorming van zowel de rode als witte bloedcellen als de bloedplaatjes gebeurt in het beenmerg, het zacht weefsel in de botten. Rode bloedcellen transporteren zuurstof naar de organen en weefsels van het lichaam. Witte bloedcellen helpen het lichaam bij het bestrijden van infecties. Bloedplaatjes zorgen voor de bloedstolling. Bloedaandoeningen tasten de vorming en de functie van één of meer van deze typen bloedcellen aan. Maar een bloedziekte is eveneens mogelijk op het vloeibare deel van het bloed, het zogenaamde plasma. In plasma bevinden zich bloedcellen, voedingsstoffen, afvalstoffen, hormonen en vele andere stoffen.

Verschillende bloedaandoeningen

Bloedaandoeningen, ook gekend als hematologische aandoeningen, zijn acuut of chronisch. De meeste bloedaandoeningen zijn erfelijk, maar tal van factoren leiden tot verworven bloedstoornissen. Voorts treden sommige bloedaandoeningen reeds bij de geboorte op, terwijl andere stoornissen pas op latere leeftijd tot uiting komen. Ook is het mogelijk dat een bloedaandoening onschuldig of goedaardig is, terwijl andere bloedaandoeningen indien onbehandeld levensbedreigend zijn.

Behandeling is afhankelijk van de oorzaak

Oorzaken van bloedaandoeningen zijn onder andere ziekten, bijwerkingen van medicijnen en een gebrek aan bepaalde voedingsstoffen. De behandeling van bloedziekten gebeurt door een hematologist. Dit is een arts die zich gespecialiseerd heeft in patiënten met bloedstoornissen. De prognose van bloedziekten varieert en is afhankelijk van het type van de bloedaandoening. Sommige patiënten hebben namelijk geen of slechts milde symptomen en hebben ook geen behandeling nodig, terwijl bij anderen medicatie, bloedtransfusies, vitaminen, een beenmergtransplantatie en chirurgie vereist is..

Symptomen bloedaandoeningen

Aandoeningen van de rode bloedcellen

Patiënten met een aandoening aan de rode bloedcellen zijn kortademig, hebben een snelle hartslag (tachypneu) en hebben concentratieproblemen door een gebrek aan zuurstofrijk bloed in de hersenen. Spierzwakte en vermoeidheid treden eveneens op.

Aandoeningen van de witte bloedcellen

Chronische infecties, een algemeen zwak gevoel, een onverklaarbaar gewichtsverlies en vermoeidheid zijn typische symptomen van aandoeningen van de witte bloedcellen.

Aandoeningen van de bloedplaatjes

Veel voorkomende symptomen van aandoeningen van de bloedplaatjes hebben betrekking op de huid, waarop gemakkelijk blauwe plekken ontstaan. Snijwonden of zweren genezen niet of erg langzaam. Voorts stelt bloed niet na een verwonding of snede. Tot slot heeft de patiënt met een bloedplaatjesaandoening vaak onverklaarbare neusbloedingen of bloedend tandvlees.

Aandoeningen van het bloedplasma

Botpijn, constipatie, misselijkheid, verwardheid, een slechte eetlust, een overmatige dorst, gewichtsverlies en gevoelloosheid of zwakte in de benen zijn enkele symptomen waarmee een patiënt met een bloedplasma-aandoening zich mogelijk presenteert.
4 soorten leukemie: AML, ALL, CML en CLL

4 soorten leukemie: AML, ALL, CML en CLL

Bij leukemie, een vorm van bloedkanker, treden kwaadaardige woekeringen van de witte bloedcellen op. Deze vermenigvuldigen zich ongecontroleerd. Hierdoor tasten ze het beenmerg, de lymfeklieren en de…
Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Een geboorteafwijking is elke structurele afwijking die bij de geboorte aanwezig is waarbij de werking en/of het uiterlijk van het lichaam is aangetast. Deze stoornis ontstaat wanneer de baby zich ont…
Aase-Smith-syndroom: Afwijkingen bloed (anemie) en duimen

Aase-Smith-syndroom: Afwijkingen bloed (anemie) en duimen

Het Aase-Smith-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening die zich kenmerkt door misvormingen van de duim, hypoplastische anemie en mogelijk nog andere craniofaciale afwijkingen. Het syndroom, dat…
ABO-incompatibiliteit: Reactie op incompatibele bloedgroep

ABO-incompatibiliteit: Reactie op incompatibele bloedgroep

A, B, AB en O zijn de vier bloedgroepen. De typen zijn gebaseerd op kleine stoffen (moleculen) op het oppervlak van de bloedcellen. Wanneer mensen met een bepaalde bloedgroep bloed krijgen van een per…
Aceruloplasminemie: Ophoping van ijzer in o.a. hersenen

Aceruloplasminemie: Ophoping van ijzer in o.a. hersenen

Aceruloplasminemie is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij de patiënt een abnormale ophoping van ijzer in de hersenen en verschillende interne organen heeft. Bij deze ziekte leidt een genmutatie…
Acidose: Te hoge zuurgraad van het bloed

Acidose: Te hoge zuurgraad van het bloed

Acidose is een aandoening waarbij te veel zuur in de lichaamsvloeistoffen aanwezig is. Normaal gesproken hebben mensen met gezonde nieren en de longen geen ernstige acidose maar wanneer problemen aanw…
Acute lymfatische leukemie (ALL): Acute vorm van bloedkanker

Acute lymfatische leukemie (ALL): Acute vorm van bloedkanker

Acute lymfatische leukemie is een vorm van kanker van het bloed en het beenmerg. Deze snel vorderende ziekte creëert onrijpe in plaats van volwassen lymfocyten (type witte bloedcellen) die normale blo…
Acute myeloïde leukemie (AML): Acute vorm van bloedkanker

Acute myeloïde leukemie (AML): Acute vorm van bloedkanker

Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker. Bij AML start de snel groeiende en agressieve kanker in het beenmerg, het weefsel dat zorgt voor de vorming van alle bloedcellen. De leukemie…
Acute promyelocytenleukemie: Vorm van bloedkanker

Acute promyelocytenleukemie: Vorm van bloedkanker

Acute promyelocytenleukemie (APML) is een zeldzame variant van acute myeloïde leukemie. Dit is een vorm van bloedkanker die meestal optreedt bij jongvolwassenen als gevolg van veranderingen in twee be…
Afibrinogenemie: Bloedstollingsaandoening met bloedingen

Afibrinogenemie: Bloedstollingsaandoening met bloedingen

Afibrinogenemie is zeldzame bloedstollingsziekte. Hierbij ontstaan problemen bij de vorming van fibrinogeen waardoor dit eiwit in het plasma ontbreekt of nauwelijks aanwezig is. Dit resulteert in alle…
Agammaglobulinemie: Infecties door tekort aan antistoffen

Agammaglobulinemie: Infecties door tekort aan antistoffen

Bij agammaglobulinemie ontbreken beschermende gammaglobulinen (immunoglobulinen, antistoffen) volledig. Door deze erfelijke immuunaandoening heeft de patiënt een verhoogd risico op het ontwikkelen van…
Agranulocytose: Bloedaandoening met tekort aan granulocyten

Agranulocytose: Bloedaandoening met tekort aan granulocyten

Agranulocytose is een zeldzame aandoening waarbij gekorrelde witte bloedcellen (= granulocyten) sterk verminderd zijn of ontbreken. Het beenmerg is bij deze bloedziekte niet in staat om een bepaald ty…
Alkalose: Te lage zuurgraad van het bloed

Alkalose: Te lage zuurgraad van het bloed

Alkalose is een aandoening waarbij de patiënt lichaamsvloeistoffen heeft die overmatig basisch (alkalisch) zijn. Mensen met gezonde nieren en longen hebben normaliter geen ernstige alkalose, maar wann…
Anaplastisch grootcellig lymfoom: Vorm van bloedkanker

Anaplastisch grootcellig lymfoom: Vorm van bloedkanker

Een anaplastisch grootcellig lymfoom is een zeldzaam en ernstig type bloedkanker met een onbekende oorzaak. De kanker is aanwezig in heel het lichaam of anders is deze op de huid aanwezig. Bij een sys…
Anemie (bloedarmoede): Soorten tekort aan rode bloedcellen

Anemie (bloedarmoede): Soorten tekort aan rode bloedcellen

De rode bloedcellen werken als een transportsysteem dat zuurstof naar de lichaamsweefsels transporteert. Patiënten met bloedarmoede produceren onvoldoende rode bloedcellen, of anders werken deze celle…
Anemie (tekort aan rode bloedcellen): Soorten en oorzaken

Anemie (tekort aan rode bloedcellen): Soorten en oorzaken

Anemie is een toestand van een tekort van rode bloedcellen. Er zijn drie grote oorzaken van anemie: de patiënt verliest ergens in het lichaam bloed, hij maakt te weinig bloed aan en hij breekt te veel…
Antitrombine III-deficiëntie: Ziekte met meer bloedstolsels

Antitrombine III-deficiëntie: Ziekte met meer bloedstolsels

Antitrombine III-deficiëntie (AT-III deficiëntie) is een aandoening waarbij bloedstolsels ontstaan door te lage hoeveelheden van het eiwit antitrombine III in het bloed. De aandoening ontstaat zowel b…
Aplastische anemie: Bloedarmoede door beenmergfalen

Aplastische anemie: Bloedarmoede door beenmergfalen

Aplastische anemie is een aangeboren of verworven vorm van bloedarmoede. Bij patiënten met aplastische anemie maakt het lichaam onvoldoende rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes aan omd…
Argininosuccinemie: Ophoping van ammoniak in bloed

Argininosuccinemie: Ophoping van ammoniak in bloed

Argininosuccinemie is een erfelijke aandoening waarbij ammoniak zich ophoopt in het bloed door een tekort of gebrek aan het enzym argininosuccinaatsynthetase lyase (ASL). Ammoniak, dat zich vormt wann…
Basofilie: Verhoogd aantal basofielen in het bloed

Basofilie: Verhoogd aantal basofielen in het bloed

Het beenmerg produceert alle typen bloedcellen: witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Basofielen zijn een type witte bloedcellen die een minimale hoeveelheid (minder dan 3%) celpopulat…
Beenmergfalen: Onvoldoende productie van bloedcellen

Beenmergfalen: Onvoldoende productie van bloedcellen

Het beenmerg is het zachte, sponsachtige midden van de botten. Het beenmerg is de plaats waar alle bloedcellen worden aangemaakt. Beenmergfalen is een aandoening waarbij het beenmerg onvoldoende rode…
Beenmergkanker: Kanker van bloedcellen

Beenmergkanker: Kanker van bloedcellen

Beenmerg is een sponsachtig weefsel dat zich in het midden van sommige botten bevindt, waaronder de heupen en de dijbenen. Beenmerg bevat stamcellen die zich ontwikkelen tot de drie soorten bloedcelle…
Beenmergpunctie: Onderzoek van bloedcellen en beenmerg

Beenmergpunctie: Onderzoek van bloedcellen en beenmerg

Soms is een patiënt ziek en biedt een bloedonderzoek onvoldoende informatie over de aanwezige gezondheidsproblemen van een patiënt. De arts besluit daarop soms om een beenmergpunctie (beenmergonderzoe…
Beenmergtransplantatie (stamceltransplantatie): De procedure

Beenmergtransplantatie (stamceltransplantatie): De procedure

Beenmerg is het zachte, sponsachtige weefsel in de botten. Het beenmerg produceert bloedstamcellen. Stamcellen zijn onrijpe cellen in het beenmerg die vorm geven aan de verschillende bloedcellen: rode…
Bernard-Soulier syndroom: Aandoening van bloedplaatjes

Bernard-Soulier syndroom: Aandoening van bloedplaatjes

Het Bernard-Soulier syndroom is een zeldzame erfelijke bloedplaatjesaandoening gekenmerkt door trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes), erg grote bloedplaatjes, en een gebrek aan kwalitatieve bloed…
Blackfan-Diamond anemie: Aangeboren vorm van bloedarmoede

Blackfan-Diamond anemie: Aangeboren vorm van bloedarmoede

Blackfan-Diamond anemie is een erfelijke vorm van beenmergfalen. Door deze bloedaandoening is het beenmerg niet meer in staat om voldoende rode bloedcellen te produceren. Rode bloedcellen zorgen ervoo…
Bloed, bloedcomponenten en bloedproducten

Bloed, bloedcomponenten en bloedproducten

Bloedcomponenten zoals rode bloedcelconcentraten en bloedplaatjesconcentraten, vers ingevroren plasma en cryoprecipitaat, worden bereid uit een enkele bloeddonatie door eenvoudige scheidingsmethoden z…
Bloedaandoening trombocytose: Verhoogd aantal bloedplaatjes

Bloedaandoening trombocytose: Verhoogd aantal bloedplaatjes

Trombocytose, dat ook gekend is als "trombocytemie" is een toestand waarbij de patiënt een verhoogd aantal bloedplaatjes in het bloed heeft. Hierdoor ontstaat zeer snel stolling in een intact bloedvat…
Bloedarmoede (anemie) tijdens de zwangerschap

Bloedarmoede (anemie) tijdens de zwangerschap

Zwangere vrouwen krijgen relatief vaak te maken met bloedarmoede (anemie). Het bloed bevat dan niet genoeg rode bloedcellen waardoor onvoldoende zuurstof naar de weefsels en de baby getransporteerd ka…
Bloedarmoede (anemie) van de chronische ziekte

Bloedarmoede (anemie) van de chronische ziekte

Bloedarmoede van de chronische ziekte verwijst naar lage niveaus van rode bloedcellen als gevolg van auto-immuunziekten of andere chronische ziekten. Chronische ziekten zijn ziekten die langer dan dri…
Bloedtransfusie: Soorten en risico’s

Bloedtransfusie: Soorten en risico’s

Een bloedtransfusie is levensbelangrijk voor een patiënt die (dringend) bloed nodig heeft tijdens of na een operatie, ongeval of ziekte. De patiënt ontvangt via een bloedtransfusie bloed van onbekende…
Bloedziekte thalassemie: Tekort hemoglobine leidt tot anemie

Bloedziekte thalassemie: Tekort hemoglobine leidt tot anemie

Thalassemie is een erfelijke bloedaandoening waarbij het lichaam een abnormale vorm van hemoglobine aanmaakt. In de rode bloedcellen is het eiwit hemoglobine verantwoordelijk voor het transport van zu…
Borsthematoom: Ophoping bloed in borst met huidverkleuring

Borsthematoom: Ophoping bloed in borst met huidverkleuring

Een borsthematoom is een verzameling (ophoping) van bloed in de borst. Dit resulteert uit inwendige bloedingen. Borsthematomen ontstaan mogelijk als gevolg van een door trauma (borstletsel of operatie…
Cholesterol: LDL (slechte) en HDL (goede) cholesterolwaarden

Cholesterol: LDL (slechte) en HDL (goede) cholesterolwaarden

Cholesterol is een wasachtige, vetachtige substantie die zich in alle cellen in het lichaam bevindt. Cholesterol zit in sommige voedingsmiddelen, zoals vlees en zuivelproducten. Ook de lever maakt cho…
Chronische lymfatische leukemie (CLL): Vorm van bloedkanker

Chronische lymfatische leukemie (CLL): Vorm van bloedkanker

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een vorm van kanker die start bij de lymfocyten, een soort witte bloedcellen. Lymfocyten bevinden zich in het beenmerg dat verantwoordelijk is voor de vorming…
Chronische myeloïde leukemie (CML): Vorm van bloedkanker

Chronische myeloïde leukemie (CML): Vorm van bloedkanker

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een zeldzame vorm van kanker waarbij in het beenmerg een ongecontroleerde groei ontstaat van onrijpe en rijpe myeloïde cellen, een soort witte bloedcellen. De zie…
Chronische veneuze insufficiëntie: Pijn en zwelling aan been

Chronische veneuze insufficiëntie: Pijn en zwelling aan been

De aderen in de benen hebben een belangrijke functie; ze dragen namelijk bloed terug naar het hart. Ze hebben eenrichtingskleppen (ventielen) die er voor zorgen dat bloed niet terugstroomt. Patiënten…
Cryoglobulinemie: Symptomen aan huid, nieren en zenuwen

Cryoglobulinemie: Symptomen aan huid, nieren en zenuwen

De naam 'cryoglobulinemie' betekent letterlijk 'koud antilichaam in het bloed', wat verwijst naar de chemische eigenschappen van de antilichamen die deze ziekte veroorzaken. Bij cryoglobulinemie bevin…
Cutaan T-cel lymfoom: Bloedkanker met symptomen aan de huid

Cutaan T-cel lymfoom: Bloedkanker met symptomen aan de huid

Een cutaan T-cel lymfoom is een zeldzame vorm van kanker die start in een type witte bloedcellen (lymfocyten) en die daarna de huid aanvalt. Deze kanker komt vaak voor bij oudere mannen, en doet qua k…
Cutis marmorata telangiectatica congenita: Vaataandoening

Cutis marmorata telangiectatica congenita: Vaataandoening

Cutis marmorata telangiectatica congenita (CMTC, syndroom van Lohuizen) is een zeldzame aangeboren ziekte waarbij een blauw of paars patroon op de huid ontstaat dat er gemarmerd of als een visnet uitz…
Dik bloed (hypercoagulabiliteit): Oorzaken van dikker bloed

Dik bloed (hypercoagulabiliteit): Oorzaken van dikker bloed

Hypercoagulabiliteit is een aandoening waarbij het bloed dikker en plakkeriger is dan normaal. Een patiënt met deze bloedingsaandoening krijgt sneller te maken met overmatige bloedstolsels. Een afwijk…
Erfelijke elliptocytose: Bloedziekte met milde bloedarmoede

Erfelijke elliptocytose: Bloedziekte met milde bloedarmoede

Erfelijke elliptocytose (ovalocytose) is erfelijke vorm van bloedziekte waarbij een abnormaal groot aantal rode bloedcellen elliptisch van vorm is in plaats van de typische biconcave schijfvorm. De me…
Erfelijke hemochromatose: Aandoening met ophoping van ijzer

Erfelijke hemochromatose: Aandoening met ophoping van ijzer

Erfelijke hemochromatose is een erfelijke ziekte waarbij een overmatige ijzerafzetting in verschillende organen plaatsvindt. Deze aandoening, die tot stand komt door een genetische verandering, veroor…
Erfelijke sferocytose: Bloedaandoening met geelzucht

Erfelijke sferocytose: Bloedaandoening met geelzucht

Erfelijke sferocytose is een bloedaandoening waarbij een afbraak van rode bloedcellen gebeurt. Dit is het gevolg van veranderingen in een gen waardoor defecten in membraaneiwitten van rode bloedcellen…
Evans-syndroom: Vernietiging bloedcelen en bloedplaatjes

Evans-syndroom: Vernietiging bloedcelen en bloedplaatjes

Het Evans-syndroom is een zeer zeldzame auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem van een patiënt de eigen rode bloedcellen, witte bloedcellen en/of bloedplaatjes aanvalt. De symptomen bestaan bijvo…
Familiaire hypercholesterolemie: Verhoogd cholesterolgehalte

Familiaire hypercholesterolemie: Verhoogd cholesterolgehalte

Familiaire hypercholesterolemie is een erfelijke aandoening waarbij het LDL-cholesterolgehalte in het bloed (slechte cholesterol) reeds in de kindertijd sterk verhoogd is. Dit leidt tot een vernauwing…
Fanconi anemie: Tekort van alle bloedcellen en afwijkingen

Fanconi anemie: Tekort van alle bloedcellen en afwijkingen

Fanconi anemie is een erfelijke bloedaandoening die vooral het beenmerg maar ook andere lichaamsorganen treft. Door beenmergfalen ontstaat een verlaagde productie van alle soorten bloedcellen. Fysieke…
Ferriprieve anemie: Bloedarmoede door ijzertekort

Ferriprieve anemie: Bloedarmoede door ijzertekort

Rode bloedcellen bezorgen zuurstof aan de lichaamsweefsels. Anemie is een aandoening waarbij het lichaam niet genoeg gezonde rode bloedcellen aanmaakt. Bij ferriprieve anemie (ijzergebreksanemie) tree…
Fibromusculaire dysplasie: Abnormale groei in wand slagader

Fibromusculaire dysplasie: Abnormale groei in wand slagader

Fibromusculaire dysplasie is een bloedvataandoening waarbij een abnormale groei in de wanden van de middelgrote en grote slagaders tot stand komt, wat uiteindelijk leidt tot een verminderde bloedstroo…
Flebolieten (aderstenen): Verkalkte bloedstolsels in aderen

Flebolieten (aderstenen): Verkalkte bloedstolsels in aderen

Flebolieten (aderstenen) zijn kleine, ronde verkalkte bloedstolsels die zich bevinden in de aderen van een patiënt, meestal het bekkengebied. De goedaardige aderstenen zijn meestal bij de geboorte al…
Folliculair lymfoom: Vorm van langzaam groeiende bloedkanker

Folliculair lymfoom: Vorm van langzaam groeiende bloedkanker

Het meest voorkomende type bloedkanker is een lymfoom, dat ontstaat door een defect in lymfocyten (soort witte bloedcellen). Een folliculair lymfoom is een type langzaam groeiende vorm van kanker met…
Haarcelleukemie: Bloedkanker met overmatige, harige B-cellen

Haarcelleukemie: Bloedkanker met overmatige, harige B-cellen

Haarcelleukemie (HCL) is een langzaam progressieve vorm van bloedkanker die voorkomt bij volwassenen. Dit treft namelijk B-lymfocyten, een soort witte bloedcellen die normaal gezien infecties bestrijd…
Hematoom: Bloed buiten bloedvaten met blauwe plekken

Hematoom: Bloed buiten bloedvaten met blauwe plekken

Een hematoom is een veel voorkomende aandoening waarbij bloed zich verzamelt buiten de bloedvaten. De bloedvatwand is namelijk beschadigd waardoor bloed weglekt in weefsels waar dit niet thuishoort. M…
Hemochromatose: IJzerstapelingsziekte met orgaanschade

Hemochromatose: IJzerstapelingsziekte met orgaanschade

Hemochromatose is een ijzerstapelingsaandoening waarbij beschadiging van lichaamsweefsels optreedt; doordat het lichaam slechts weinig ijzer kan uitscheiden. Deze ijzeropslagziekte komt mogelijk bij d…
Hemofilie B: Bloedstollingsziekte met langdurige bloedingen

Hemofilie B: Bloedstollingsziekte met langdurige bloedingen

Hemofilie B (ziekte van Christmas) is een erfelijke bloedstollingsaandoening waarbij een patiënt gemakkelijk inwendige en uitwendige bloedingen krijgt. Door een genetische verandering ontstaat namelij…
Hemofilie: Bloedingsziekte door ontbreken stollingsfactoren

Hemofilie: Bloedingsziekte door ontbreken stollingsfactoren

Hemofilie is een zeldzame erfelijke bloedingsaandoening waarbij het bloed niet normaal stolt. Hierdoor ontwikkelt een patiënt bloedingen die langer dan normaal duren na een blessure. Af en toe treden…
Hemoglobine: Lage of hoge hemoglobinewaarden in het bloed

Hemoglobine: Lage of hoge hemoglobinewaarden in het bloed

Hemoglobine is een specifiek ijzerrijk eiwit dat aanwezig is in rode bloedcellen. Hemoglobine transporteert zuurstof uit de longen naar de weefsels van het lichaam en brengt kooldioxide terug van de w…
Hemolytische anemie: Voortijdige afbraak rode bloedcellen

Hemolytische anemie: Voortijdige afbraak rode bloedcellen

Hemolytische anemie is een vorm van bloedarmoede waarbij rode bloedcellen voortijdig worden vernietigd en verwijderd uit de bloedstroom. De vernietiging van de rode bloedcellen is te wijten aan vele m…
Hemolytische ziekte van de pasgeborene: Aandoening bij baby

Hemolytische ziekte van de pasgeborene: Aandoening bij baby

Hemolytische ziekte van de pasgeborene is een bloedaandoening die tot stand komt bij een foetus of een pasgeboren baby. Normaal gesproken leven rode bloedcellen ongeveer 120 dagen in het lichaam. Bij…
Hemothorax: Verzameling van bloed in borstholte

Hemothorax: Verzameling van bloed in borstholte

Een hemothorax is een verzameling van bloed in de ruimte tussen de borstwand en het longvlies (de pleuraholte). Meestal is dit het gevolg van een trauma aan de borstkas, maar medische factoren en enke…
Hypercalciëmie: Verhoogd calciumgehalte van het bloed

Hypercalciëmie: Verhoogd calciumgehalte van het bloed

Van hypercalciëmie is sprake wanneer zich in het bloed een abnormaal hoge hoeveelheid calcium bevindt. Calcium is nodig door het lichaam te laten functioneren. Calcium speelt een belangrijke rol bij d…
Hyperfosfatemie: Overmatig veel fosfaat in het bloed

Hyperfosfatemie: Overmatig veel fosfaat in het bloed

Hyperfosfatemie is een toestand waarbij een verhoogd fosfaatgehalte in het bloed optreedt. Veelal is dit het gevolg van nierfalen, maar diverse andere aandoeningen en omgevingsfactoren veroorzaken dit…
Hyperkaliëmie: Verhoogd kaliumgehalte in het bloed

Hyperkaliëmie: Verhoogd kaliumgehalte in het bloed

Bij hyperkaliëmie ontstaat een hoeveelheid kalium in het bloed die hoger is dan normaal. Soms ontstaat acute hyperkaliëmie na een zware lichamelijke inspanning en dan heeft dit geen pathologische bete…
Hyperlipidemie: Verhoogde vetten in het bloed

Hyperlipidemie: Verhoogde vetten in het bloed

Cholesterol en triglyceriden zijn lipiden (= vetten). Hyperlipidemie is een toestand waarbij de concentratie van lipiden zoals triglyceriden en/of cholesterol in het bloed te hoog is. Hyperlipidemie k…
Hypermagnesiëmie: Verhoogd magnesiumgehalte in het bloed

Hypermagnesiëmie: Verhoogd magnesiumgehalte in het bloed

Hypermagnesiëmie is de medische term voor een verhoogd magnesiumgehalte in het bloed. Magnesium is belangrijk voor de botten waarin zich ook het meeste magnesium bevindt. Maar dit mineraal is eveneens…
Hyperurikemie: Verhoogde urinezuurspiegels in bloed

Hyperurikemie: Verhoogde urinezuurspiegels in bloed

Hyperurikemie is de medische term voor een abnormaal hoge urinezuurspiegels in het bloed. Mogelijk produceert een patiënt meer urinezuur dan normaal, bijvoorbeeld omwille van het consumeren van meer p…
Hypervolemie (overmatig veel bloedvolume): Oorzaken

Hypervolemie (overmatig veel bloedvolume): Oorzaken

Bij patiënten met hypervolemie is overmatig veel vocht in het bloed aanwezig. Het lichaam heeft voldoende vocht nodig om goed te functioneren, maar hoewel het lichaam voldoende vocht nodig heeft om ge…
Hypoalbuminemie: Verlaagde albuminewaarden in bloed

Hypoalbuminemie: Verlaagde albuminewaarden in bloed

Albumine is een in water oplosbaar eiwit in het bloed dat overvloedig aanwezig is in bloedplasma. Dit eiwit, dat geproduceerd wordt in de lever, is essentieel voor het behoud van een goede gezondheid.…
Hypocalciëmie: Verlaagd calciumgehalte in het bloed

Hypocalciëmie: Verlaagd calciumgehalte in het bloed

Calcium is aanwezig in heel wat lichaamsstructuren zoals onder andere het bot, het bloed, de spieren en het hart. In een aantal omstandigheden ontstaat een verlaagd calciumgehalte in het bloed, wat ge…
Hypokaliëmie: Tekort aan kalium in het bloed

Hypokaliëmie: Tekort aan kalium in het bloed

Hypokaliëmie is de medische term voor een laag kaliumgehalte in het bloed. Kalium is een mineraal (elektrolyt) in het lichaam dat essentieel is voor de goede werking van zenuw- en spiercellen, vooral…
Hypomagnesiëmie: Magnesiumtekort in het bloed

Hypomagnesiëmie: Magnesiumtekort in het bloed

Hypomagnesiëmie is de medische term voor een laag magnesiumgehalte in het bloed. Bij deze elektrolytenonbalans is het magnesiumgehalte lager dan normaal. De normale volwassen waarde voor magnesium 1,5…
Hyponatriëmie: Laag natriumgehalte in het bloed

Hyponatriëmie: Laag natriumgehalte in het bloed

Hyponatriëmie is de medische term voor een aandoening waarbij de hoeveelheid natrium (zout) in het bloed lager is dan normaal. Natrium is een elektrolyt, wat staat voor een verbinding die helpt bij de…
Hypovolemische shock door onvoldoende bloed in het lichaam

Hypovolemische shock door onvoldoende bloed in het lichaam

Een hypovolemische shock, ook gekend als een hemorragische shock, vereist onmiddellijk medische hulp. Door onvoldoende bloedvolume is het hart namelijk niet meer in staat om voldoende bloed te pompen…
Immuun trombocytopenische purpura: Bloedaandoening

Immuun trombocytopenische purpura: Bloedaandoening

Immuun trombocytopenische purpura is een bloedaandoening waarbij het aantal bloedplaatjes verlaagd is. Deze bloedziekte komt tot stand doordat het immuunsysteem bloedplaatjes afbreekt die noodzakelijk…
Ischemie: Tekort aan zuurstof en voedingsstoffen in bloedvat

Ischemie: Tekort aan zuurstof en voedingsstoffen in bloedvat

Het lichaam heeft zuurstof en voedingsstoffen nodig om te kunnen functioneren. Ischemie is de medische term voor een beperkte bloedtoevoer naar weefsels als gevolg van een verstopping van de bloedvate…
Lactaatacidose: Opbouw van lactaat (melkzuur) in het bloed

Lactaatacidose: Opbouw van lactaat (melkzuur) in het bloed

Lactaatacidose is een aandoening waarbij zich lactaat (zuurrest van melkzuur) in het lichaam opbouwt en het niet snel genoeg kan verbranden. Medicijnen, een (genetische) ziekte en overmatig sporten ve…
Langerhans celhistiocytose: Multisystemische aandoening

Langerhans celhistiocytose: Multisystemische aandoening

Langerhans celhistiocytose (LCH) een aandoening met een abnormale toename van het aantal gespecialiseerde witte bloedcellen (histiocyten), wellicht als gevolg van genetische veranderingen. Dit resulte…
Leukemie: Oorzaken, risicofactoren, typen en symptomen

Leukemie: Oorzaken, risicofactoren, typen en symptomen

Leukemie is het resultaat van de snelle overproductie van abnormale witte bloedcellen. Leukemie treedt op wanneer abnormale witte bloedcellen in het beenmerg snel toenemen en normale bloedcellen verni…
Leukopenie: Verlaagd aantal witte bloedcellen (leukocyten)

Leukopenie: Verlaagd aantal witte bloedcellen (leukocyten)

Witte bloedcellen zijn belangrijk voor het immuunsysteem; zij beschermen het lichaam namelijk tegen vreemde indringers. Bij leukopenie bevinden zich minder witte bloedcellen dan normaal in het bloed.…
Lymfocytopenie: Tekort aan lymfocyten (witte bloedcellen)

Lymfocytopenie: Tekort aan lymfocyten (witte bloedcellen)

Lymfocytopenie (lymfopenie) duidt op een tekort aan lymfocyten in het bloed. Lymfocyten zijn een soort witte bloedcellen die essentieel zijn voor een normale functie van het immuunsysteem. Lymfocyten…
Macrocytaire anemie: Bloedarmoede met grote rode bloedcellen

Macrocytaire anemie: Bloedarmoede met grote rode bloedcellen

Macrocytaire anemie is een vorm van bloedarmoede waarbij de patiënt abnormaal grote rode bloedcellen heeft. De rode bloedcellen hebben net zoals bij alle andere vormen van anemie een laag hemoglobineg…
Majeed-syndroom: Ziekte met symptomen aan bloed, bot en huid

Majeed-syndroom: Ziekte met symptomen aan bloed, bot en huid

Het Majeed-syndroom is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt door een verandering in een gen te maken krijgt met symptomen aan het bot (ontsteking), het bloed (bloedarmoede) en de huid (huidonts…
Mastocytose: Huidaandoening met ophoping van mestcellen

Mastocytose: Huidaandoening met ophoping van mestcellen

Mastocytose is een zeldzame aandoening waarbij abnormale accumulaties (ophopingen) van mestcellen in de huid, het beenmerg en de inwendige organen (lever, milt, maag-darmkanaal en lymfeknopen) ontstaa…
Meningokokkenziekte: Sepsis en meningitis door bacteriën

Meningokokkenziekte: Sepsis en meningitis door bacteriën

Meningokokkenziekte (meningokokkemie) is een ernstige besmettelijke aandoening veroorzaakt door meningokokken, een type bacteriën. Wanneer de bacteriën het neusslijmvlies en de bloedbaan binnendringen…
Myelodysplastisch syndroom: Verstoorde productie bloedcellen

Myelodysplastisch syndroom: Verstoorde productie bloedcellen

Het myelodysplastisch syndroom (MDS, myelodysplasie) is een verzameling van beenmergaandoeningen waarbij de productie bloedcellen in het beenmerg verstoord is door een DNA-fout. Dit leidt tot een teko…
Myelofibrose: Beenmergaandoening met tekort van bloedcellen

Myelofibrose: Beenmergaandoening met tekort van bloedcellen

Bij myelofibrose ontstaat bindweefsel in het beenmerg, waardoor de aanmaak van bloedcellen, ook gekend als “hematopoëse” verloren gaat. Hierdoor krijgt de patiënt een breed scala van symptomen, gaande…
Myeloom: Vorm bloedkanker met symptomen aan nieren en botten

Myeloom: Vorm bloedkanker met symptomen aan nieren en botten

Een myeloom (myeloma) is een vorm van bloedkanker die voortkomt uit de plasmacellen. Plasmacellen zijn een soort witte bloedcellen gemaakt in het beenmerg. Botpijn, nierschade en snel te maken krijgen…
Necrotiserende enterocolitis: Afsterven van weefsels in darm

Necrotiserende enterocolitis: Afsterven van weefsels in darm

Necrotiserende enterocolitis (NEC) is een aandoening waarbij schade optreedt aan de weefsels in de binnenwand van de dunne of dikke darm, waardoor de weefsels uiteindelijk afsterven. De aandoening kom…
Necrotiserende vasculitis: Ontsteking van wand bloedvaten

Necrotiserende vasculitis: Ontsteking van wand bloedvaten

Necrotiserende vasculitis (systemische necrotiserende vasculitis) is een groep aandoeningen waarbij een ontsteking van de bloedvatwanden optreedt, waardoor uiteindelijk de weefsels te weinig bloed kri…
Neutrofielen: Abnormale niveaus van soort witte bloedcellen

Neutrofielen: Abnormale niveaus van soort witte bloedcellen

Het hebben van een gezond aantal neutrofielen in het bloed en het beenmerg is cruciaal voor de juiste werking van het immuunsysteem. Neutrofielen zijn een soort witte bloedcellen die beschadigde weefs…
Neutropenie: Laag aantal neutrofielen (witte bloedcellen)

Neutropenie: Laag aantal neutrofielen (witte bloedcellen)

Neutropenie is een toestand waarbij het aantal neutrofiele granulocyten alias neutrofielen, abnormaal laag is. Neutrofielen zijn een type witte bloedcellen in het immuunsysteem die het lichaam helpen…
Osler-Weber-Rendu syndroom: Bloedvataandoening

Osler-Weber-Rendu syndroom: Bloedvataandoening

Het Osler-Weber-Rendu syndroom is een erfelijke bloedvataandoening waardoor de patiënt mogelijk overmatig gaat bloeden. Kleine bloedingen zijn gekend als teleangiëctasieën en treden op in de huid en s…
Pagofagie: IJsverslaving door ijzertekort in het bloed

Pagofagie: IJsverslaving door ijzertekort in het bloed

Pagofagie is een zeldzame aandoening waarbij patiënten (vooral kinderen en zwangere vrouwen) verslaafd zijn aan ijs dat enkel bestaat uit bevroren water (geen consumptie-ijs). In veruit de meeste geva…
Pancytopenie: Verlaagd aantal van alle bloedcellen

Pancytopenie: Verlaagd aantal van alle bloedcellen

Het beenmerg produceert de drie noodzakelijke bloedcellen in het lichaam: rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes. Pancytopenie is een symptoom waarbij de patiënt lage tellingen heeft voor alle dri…
Parkes Weber-syndroom: Symptomen aan vaatsysteem en ledemaat

Parkes Weber-syndroom: Symptomen aan vaatsysteem en ledemaat

Het Parkes Weber-syndroom (PKWS) is een aandoening waarbij enerzijds vaatafwijkingen ontstaan en anderzijds ook afwijkingen aan een ledemaat optreden. De patiënt heeft door een genetische mutatie of a…
Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie: Bloedaandoening

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie: Bloedaandoening

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) is een zeldzame verworven bloedaandoening waarbij een versnelde bloedafbraak optreedt als gevolg van veranderingen in een gen. De rode bloedcellen gaan enk…
Parvovirus B19-infectie: Soorten ziekten door virus

Parvovirus B19-infectie: Soorten ziekten door virus

Het parvovirus B19 is een virus dat alleen mensen infecteert. Het virus veroorzaakt de vijfde ziekte (erythema infectiosum) die meestal voorkomt bij jonge kinderen, maar soms ook volwassenen treft. Ve…
Paterson-Kelly-syndroom: Slikproblemen en ijzergebrek

Paterson-Kelly-syndroom: Slikproblemen en ijzergebrek

Patiënten die lijden aan langdurige bloedarmoede door ijzertekort, lijden mogelijk aan het Paterson-Kelly-syndroom. Slikproblemen zijn de typische symptomen van dit syndroom, in combinatie met vermoei…
Pearson-syndroom: Symptomen aan alvleesklier en bloed

Pearson-syndroom: Symptomen aan alvleesklier en bloed

Het Pearson-syndroom is een uiterst zeldzame ziekte waarbij een probleem aanwezig is met de mitochondriën (energieproducerende cellen) door een mutatie. De mitochondriale ziekte kenmerkt zich door blo…
Perifere vasculaire ziekte: Pijn en kramp aan been

Perifere vasculaire ziekte: Pijn en kramp aan been

Een perifere vasculaire ziekte is een aandoening van de bloedvaten die de benen en voeten treft. De ziekte ontstaat door een vernauwing en verharding van de slagaders. Dit veroorzaakt een verminderde…
Pernicieuze anemie: Falen van absorptie vitamine B12

Pernicieuze anemie: Falen van absorptie vitamine B12

Pernicieuze anemie is een aangeboren of verworven auto-immuunaandoening waarbij het lichaam onvoldoende rode bloedcellen heeft. Deze zorgen normaalgezien voor de zuurstoftoevoer naar lichaamsweefsels.…
Petechiën: Kleine, rode, vlakke puntbloedingen op huid

Petechiën: Kleine, rode, vlakke puntbloedingen op huid

Petechiën zijn kleine, ronde, niet-verheven bloedvlekjes die op het huidoppervlak verschijnen als gevolg van kleine of grote gezondheidsproblemen. Deze kleine puntbloedingen verschijnen door inwendig…
Plasmaferese: Verwijdering en vervanging van plasma in bloed

Plasmaferese: Verwijdering en vervanging van plasma in bloed

In het bloed bevinden zich bloedcellen en plasma. Plasma is het vloeibare deel van het bloed dat een gele kleur heeft. Dit bevat afvalstoffen, eiwitten, mineralen, voedingsstoffen en water. Bij sommig…
Polyarteritis nodosa: Bloedvatziekte met variabele symptomen

Polyarteritis nodosa: Bloedvatziekte met variabele symptomen

Polyarteritis nodosa is een ernstige bloedvatziekte. De kleine en middelgrote slagaders zijn hierbij opgezwollen en beschadigd door een auto-immuunreactie van het eigen lichaam. Het ziektebeeld is ste…
Polycythemia vera: Bloedziekte met toename alle bloedcellen

Polycythemia vera: Bloedziekte met toename alle bloedcellen

Polycythemia vera is een zeldzame chronische bloedziekte waarbij het beenmerg alle type bloedcellen (vooral rode bloedcellen) produceert. Door het verhoogde bloedvolume verdikt het bloed, waardoor de…
Postpartum-anemie: Bloedarmoede van vrouw na de bevalling

Postpartum-anemie: Bloedarmoede van vrouw na de bevalling

Postpartum-anemie is een complicatie die bij pas bevallen moeders optreedt. Hierbij ontstaat een chronisch tekort aan ijzer na de bevalling. Duizeligheid, een bleke huid, vermoeidheid en verwardheid z…
Purpura van Henoch-Schönlein: Ontsteking van bloedvaten

Purpura van Henoch-Schönlein: Ontsteking van bloedvaten

Henoch-Schönlein purpura is een bloedvataandoening. Kenmerkend aan de auto-immuunaandoening zijn de paarsrode vlekken op de huid die veroorzaakt zijn door de onderhuidse huidbloedingen (purpura). Deze…
Scheurbuik: Vitamine C-tekort met bloedingen en zwakte

Scheurbuik: Vitamine C-tekort met bloedingen en zwakte

Een scheurbuik is een aandoening waarbij een patiënt een tekort heeft aan vitamine C. Zwakte, bloedarmoede, gezwollen tandvlees en de neiging tot allerlei bloedingen zijn kenmerkende symptomen van dez…
Sclerotherapie: Behandeling van spataders via injectie

Sclerotherapie: Behandeling van spataders via injectie

Sclerotherapie is een behandeling waarbij een arts medicijnen in bloedvaten of lymfevaten injecteert, die ervoor zorgen dat deze krimpen. De arts gebruikt sclerotherapie vaak voor de behandeling van s…
Seniele purpura: Blauwe en bruine vlekken bij ouderen

Seniele purpura: Blauwe en bruine vlekken bij ouderen

Ongeveer tien procent van de ouderen krijgt te maken met seniele purpura. Bij deze veelvoorkomende aandoening krijgen patiënten door een mild trauma, door een ziekte of door andere omgevingsfactoren v…
Sepsis (bloedvergiftiging): Levensbedreigende aandoening

Sepsis (bloedvergiftiging): Levensbedreigende aandoening

Sepsis treedt op wanneer chemische stoffen vrijkomen in de bloedbaan om de infectie te bestrijden, ontstekingsreacties in het lichaam veroorzaken. Bij deze levensbedreigende toestand vermenigvuldigen…
Septische shock: Complicatie van sepsis met lage bloeddruk

Septische shock: Complicatie van sepsis met lage bloeddruk

Een septische shock is een ernstige en levensbedreigende complicatie van sepsis, wat een extreme reactie is op een infectie in het lichaam. Sepsis ontstaat doordat het immuunsysteem zelf een ontstekin…
Shock: Oorzaken, soorten, symptomen, behandeling en prognose

Shock: Oorzaken, soorten, symptomen, behandeling en prognose

Een shock is een levensbedreigende aandoening die optreedt wanneer het lichaam onvoldoende bloedstroom krijgt. Door een gebrek aan bloedstroom krijgen de cellen en organen niet genoeg zuurstof en voed…
Sideroblastische anemie: Bloedarmoede met ophoping van ijzer

Sideroblastische anemie: Bloedarmoede met ophoping van ijzer

Sideroblastische anemie is een vorm van bloedarmoede waarbij de normale productie van het beenmerg gestoord is. Het ijzer in rode bloedcellen wordt onvoldoende gebruikt om hemoglobine te maken, ook al…
Sikkelcelanemie: Bloedaandoening van rode bloedcellen

Sikkelcelanemie: Bloedaandoening van rode bloedcellen

Bij sikkelcelanemie verliezen de rode bloedcellen hun normale ronde vorm en krijgen ze de vorm van een halve maan (of sikkelvorm). Rode bloedcellen transporteren zuurstof door het lichaam, waardoor bi…
Sikkelcelcrisis: Pijn door zuurstoftekort in lichaamsdelen

Sikkelcelcrisis: Pijn door zuurstoftekort in lichaamsdelen

Rode bloedcellen zijn meestal rond. Door hun vorm kunnen ze gemakkelijk door het lichaam bewegen. Maar wanneer een patiënt lijdt aan sikkelcelziekte, zijn sommige cellen gebogen (zoals een sikkel) en…
Slechte bloedcirculatie (bloedsomloop) verbeteren

Slechte bloedcirculatie (bloedsomloop) verbeteren

Het lichaam heeft zuurstofrijk bloed nodig, dat het krijgt dankzij de bloedsomloop. Hierdoor krijgen cellen in het lichaam voldoende zuurstof om goed te functioneren. Het transport van voedingsstoffen…
Spataders: Oorzaken en behandelingen van spataderen in benen

Spataders: Oorzaken en behandelingen van spataderen in benen

Bij spataders zijn zichtbare donkerpaarse tot blauwe aderen op de benen en voeten aanwezig. Deze aandoening treedt vaak op door een foute of langdurige houding of door weinig beweging van de aderen, a…
Toxisch shock syndroom: Ernstige bacteriële infectie

Toxisch shock syndroom: Ernstige bacteriële infectie

Het toxisch shock syndroom is een ernstige bacteriële infectie waarbij de patiënt koorts, een schok en problemen met verschillende lichaamsorganen ervaart. De infectieziekte ontstaat als gevolg van ee…
Trombocytopenie: Tekort aan bloedplaatjes

Trombocytopenie: Tekort aan bloedplaatjes

Normaalgezien hebben mensen 150.000 tot 450.000/mm3 bloedplaatjes in het circulerende bloed. Het beenmerg produceert voortdurende nieuwe bloedplaatjes aangezien bloedplaatjes maar tien dagen leven. Wa…
Trombose: Soorten, symptomen en risicofactoren bloedstolsel

Trombose: Soorten, symptomen en risicofactoren bloedstolsel

Slagaders brengen bloed van het hart naar de organen. Aderen sturen het bloed terug naar het hart. Bij een trombose vormt zich een bloedstolsel in een bloedvat. Het stolsel kan het bloedvat blokkeren…
Vasculaire malformaties: Soorten misvormingen van bloedvaten

Vasculaire malformaties: Soorten misvormingen van bloedvaten

Vasculaire malformatie is een brede term. Het vasculaire systeem van het lichaam omvat zowel bloed- als lymfevaten, waardoor bloed en andere stoffen in een zeer specifiek patroon kunnen stromen. Soms…
Vasoconstrictie: Bloedvatvernauwing (vernauwde bloedvaten)

Vasoconstrictie: Bloedvatvernauwing (vernauwde bloedvaten)

Vasoconstrictie duidt op de vernauwing (constrictie) van de bloedvaten. Diverse aandoeningen maar ook medicatiegebruik en andere omgevingsfactoren verhogen de kans op deze toestand. Door de vernauwde…
Verspreide intravasculaire coagulatie: Bloedstollingsziekte

Verspreide intravasculaire coagulatie: Bloedstollingsziekte

Verspreide intravasculaire coagulatie is een ernstige aandoening waarbij in het hele lichaam in kleine bloedvaten bloedstolsels gevormd worden. Deze bloedstolsels verminderen of blokkeren de bloedstro…
Verworven bloedplaatjesdysfunctie: Ziekte van bloedstolling

Verworven bloedplaatjesdysfunctie: Ziekte van bloedstolling

Bloedplaatjes vormen bloedstolsels om bloedingen te stelpen en een wonde te genezen. Bij sommige patiënten werken deze plaatjes niet zoals het hoort waardoor de bloedstolling niet goed verloopt. Dit s…
Vetemboliesyndroom: Vet in bloedbaan met variabele symptomen

Vetemboliesyndroom: Vet in bloedbaan met variabele symptomen

Het vetemboliesyndroom is een zeldzame aandoening die optreedt wanneer vet in de bloedbaan terechtkomt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een botbreuk of een leverletsel. De symptomen starten meestal binne…
Wiskott-Aldrich-syndroom: Problemen met bloedstolling & huid

Wiskott-Aldrich-syndroom: Problemen met bloedstolling & huid

Het Wiskott-Aldrich-syndroom is een aangeboren aandoening waarbij voornamelijk mannelijke patiënten problemen krijgen met het immuunsysteem en het bloed. Infecties en bloedingen komen hierdoor sneller…
Ziekte van Glanzmann: Bloedstollingsaandoening

Ziekte van Glanzmann: Bloedstollingsaandoening

De ziekte van Glanzmann is een zeldzame aangeboren bloedstollingsaandoening. De bloedplaatjes klonteren niet meer samen en het vormen van bloedstolsels verloopt hierbij niet meer goed. De patiënt heef…
Ziekte van Kahler: Kanker van plasmacellen met botpijn

Ziekte van Kahler: Kanker van plasmacellen met botpijn

De ziekte van Kahler is een progressieve vorm van bloedkanker die begint in plasmacellen, een type witte bloedcel. Deze cellen maken deel uit van het immuunsysteem, dat het lichaam beschermt tegen zie…
Ziekte van von Willebrand: Bloedstollingsaandoening

Ziekte van von Willebrand: Bloedstollingsaandoening

De ziekte van von Willebrand is een meestal erfelijke aandoening waarbij de bloedstolling is aangetast door een defect of afwezig stollingseiwit. De bloedziekte veroorzaakt gemakkelijk of langdurige b…
Gepubliceerd door Miske op 08-04-2016, laatst gewijzigd op 20-05-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Skeeze, Pixabay
  • Cursus Medische Wetenschappen, Medical Management Assistant, academiejaar 2012-2013, Thomas More Turnhout, docente: Dr. Hilde Vandenhoudt
  • http://www.hematology.org/Patients/Blood-Disorders.aspx
  • http://www.healthline.com/health/blood-cell-disorders#types3
  • https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/blooddisorders.html
  • http://www.seattlecca.org/diseases/blood-disorders-facts.cfm
  • http://www.livestrong.com/article/82295-plasma-cell-diseases/
  • http://www.nhoh.com/types-blood-diseases