Miske » Specials » Bloedaandoeningen
Miske: Informatie van A tot Z

Bloedziektes en behandelingen van bloedafwijkingen

Bloedziektes en behandelingen van bloedafwijkingen Het lichaam kent drie soorten bloedcellen met name erytrocyten (rode bloedcellen of rode bloedlichaampjes), leukocyten (witte bloedcellen of witte bloedlichaampjes) en trombocyten (bloedplaatjes). De vorming van zowel de rode als witte bloedcellen als de bloedplaatjes gebeurt in het beenmerg, het zacht weefsel in de botten. Rode bloedcellen transporteren zuurstof naar de organen en weefsels van het lichaam. Witte bloedcellen helpen het lichaam bij het bestrijden van infecties. Bloedplaatjes zorgen voor de bloedstolling. Bloedaandoeningen tasten de vorming en de functie van één of meer van deze typen bloedcellen aan. Maar een bloedziekte is eveneens mogelijk op het vloeibare deel van het bloed, het zogenaamde plasma. In plasma bevinden zich bloedcellen, voedingsstoffen, afvalstoffen, hormonen en vele andere stoffen.

Verschillende bloedaandoeningen

Bloedaandoeningen, ook gekend als hematologische aandoeningen, zijn acuut of chronisch. De meeste bloedaandoeningen zijn erfelijk, maar tal van factoren leiden tot verworven bloedstoornissen. Voorts treden sommige bloedaandoeningen reeds bij de geboorte op, terwijl andere stoornissen pas op latere leeftijd tot uiting komen. Ook is het mogelijk dat een bloedaandoening onschuldig of goedaardig is, terwijl andere bloedaandoeningen indien onbehandeld levensbedreigend zijn.

Behandeling is afhankelijk van de oorzaak

Oorzaken van bloedaandoeningen zijn onder andere ziekten, bijwerkingen van medicijnen en een gebrek aan bepaalde voedingsstoffen. De behandeling van bloedziekten gebeurt door een hematologist. Dit is een arts die zich gespecialiseerd heeft in patiënten met bloedstoornissen. De prognose van bloedziekten varieert en is afhankelijk van het type van de bloedaandoening. Sommige patiënten hebben namelijk geen of slechts milde symptomen en hebben ook geen behandeling nodig, terwijl bij anderen medicatie, bloedtransfusies, vitaminen, een beenmergtransplantatie en chirurgie vereist is..

Symptomen bloedaandoeningen

Aandoeningen van de rode bloedcellen

Patiënten met een aandoening aan de rode bloedcellen zijn kortademig, hebben een snelle hartslag (tachypneu) en hebben concentratieproblemen door een gebrek aan zuurstofrijk bloed in de hersenen. Spierzwakte en vermoeidheid treden eveneens op.

Aandoeningen van de witte bloedcellen

Chronische infecties, een algemeen zwak gevoel, een onverklaarbaar gewichtsverlies en vermoeidheid zijn typische symptomen van aandoeningen van de witte bloedcellen.

Aandoeningen van de bloedplaatjes

Veel voorkomende symptomen van aandoeningen van de bloedplaatjes hebben betrekking op de huid, waarop gemakkelijk blauwe plekken ontstaan. Snijwonden of zweren genezen niet of erg langzaam. Voorts stelt bloed niet na een verwonding of snede. Tot slot heeft de patiënt met een bloedplaatjesaandoening vaak onverklaarbare neusbloedingen of bloedend tandvlees.

Aandoeningen van het bloedplasma

Botpijn, constipatie, misselijkheid, verwardheid, een slechte eetlust, een overmatige dorst, gewichtsverlies en gevoelloosheid of zwakte in de benen zijn enkele symptomen waarmee een patiënt met een bloedplasma-aandoening zich mogelijk presenteert.
4 soorten leukemie: AML, ALL, CML en CLL

4 soorten leukemie: AML, ALL, CML en CLL

Bij leukemie, een vorm van bloedkanker, treden kwaadaardige woekeringen van de witte bloedcellen op. Deze vermenigvuldigen zich ongecontroleerd. Hierdoor tasten ze het beenmerg, de lymfeklieren en de…
Aase-Smith-syndroom: Afwijkingen bloed (anemie) en duimen

Aase-Smith-syndroom: Afwijkingen bloed (anemie) en duimen

Het Aase-Smith-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening die zich kenmerkt door misvormingen van de duim, hypoplastische anemie en mogelijk nog andere craniofaciale afwijkingen. Het syndroom, dat…
Aceruloplasminemie: Ophoping van ijzer in o.a. hersenen

Aceruloplasminemie: Ophoping van ijzer in o.a. hersenen

Aceruloplasminemie is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij de patiënt een abnormale ophoping van ijzer in de hersenen en verschillende interne organen heeft. Bij deze ziekte leidt een genmutatie…
Acidose: Te hoge zuurgraad van het bloed

Acidose: Te hoge zuurgraad van het bloed

Acidose is een aandoening waarbij te veel zuur in de lichaamsvloeistoffen aanwezig is. Normaal gesproken hebben mensen met gezonde nieren en de longen geen ernstige acidose maar wanneer problemen aanw…
Acute lymfatische leukemie (ALL): Acute vorm van bloedkanker

Acute lymfatische leukemie (ALL): Acute vorm van bloedkanker

Acute lymfatische leukemie is een vorm van kanker van het bloed en het beenmerg. Deze snel vorderende ziekte creëert onrijpe in plaats van volwassen lymfocyten (type witte bloedcellen) die normale blo…
Acute myeloïde leukemie (AML): Acute vorm van bloedkanker

Acute myeloïde leukemie (AML): Acute vorm van bloedkanker

Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker. Bij AML start de snel groeiende en agressieve kanker in het beenmerg, het weefsel dat zorgt voor de vorming van alle bloedcellen. De leukemie…
Afibrinogenemie: Bloedstollingsaandoening met bloedingen

Afibrinogenemie: Bloedstollingsaandoening met bloedingen

Afibrinogenemie is zeldzame bloedstollingsziekte. Hierbij ontstaan problemen bij de vorming van fibrinogeen waardoor dit eiwit in het plasma ontbreekt of nauwelijks aanwezig is. Dit resulteert in alle…
Agammaglobulinemie: Infecties door tekort aan antistoffen

Agammaglobulinemie: Infecties door tekort aan antistoffen

Bij agammaglobulinemie ontbreken beschermende gammaglobulinen (immunoglobulinen, antistoffen) volledig. Door deze erfelijke immuunaandoening heeft de patiënt een verhoogd risico op het ontwikkelen van…
Agranulocytose: Bloedaandoening met tekort aan granulocyten

Agranulocytose: Bloedaandoening met tekort aan granulocyten

Agranulocytose is een zeldzame aandoening waarbij gekorrelde witte bloedcellen (= granulocyten) sterk verminderd zijn of ontbreken. Het beenmerg is bij deze bloedziekte niet in staat om een bepaald ty…
Alkalose: Te lage zuurgraad van het bloed

Alkalose: Te lage zuurgraad van het bloed

Alkalose is een aandoening waarbij de patiënt lichaamsvloeistoffen heeft die overmatig basisch (alkalisch) zijn. Mensen met gezonde nieren en longen hebben normaliter geen ernstige alkalose, maar wann…
Anemie (tekort aan rode bloedcellen): Soorten en oorzaken

Anemie (tekort aan rode bloedcellen): Soorten en oorzaken

Anemie is een toestand van een tekort van rode bloedcellen. Er zijn drie grote oorzaken van anemie: de patiënt verliest ergens in het lichaam bloed, hij maakt te weinig bloed aan en hij breekt te veel…
Aplastische anemie: Bloedarmoede door beenmergfalen

Aplastische anemie: Bloedarmoede door beenmergfalen

Aplastische anemie is een aangeboren of verworven vorm van bloedarmoede. Bij patiënten met aplastische anemie maakt het lichaam onvoldoende rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes aan omd…
Argininosuccinemie: Ophoping van ammoniak in bloed

Argininosuccinemie: Ophoping van ammoniak in bloed

Argininosuccinemie is een erfelijke aandoening waarbij ammoniak zich ophoopt in het bloed door een tekort of gebrek aan het enzym argininosuccinaatsynthetase lyase (ASL). Ammoniak, dat zich vormt wann…
Beenmergpunctie: Onderzoek van bloedcellen en beenmerg

Beenmergpunctie: Onderzoek van bloedcellen en beenmerg

Soms is een patiënt ziek en biedt een bloedonderzoek onvoldoende informatie over de aanwezige gezondheidsproblemen van een patiënt. De arts besluit daarop soms om een beenmergpunctie (beenmergonderzoe…
Bernard-Soulier syndroom: Aandoening van bloedplaatjes

Bernard-Soulier syndroom: Aandoening van bloedplaatjes

Het Bernard-Soulier syndroom is een zeldzame erfelijke bloedplaatjesaandoening gekenmerkt door trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes), erg grote bloedplaatjes, en een gebrek aan kwalitatieve bloed…
Bloedaandoening trombocytose: Verhoogd aantal bloedplaatjes

Bloedaandoening trombocytose: Verhoogd aantal bloedplaatjes

Trombocytose, dat ook gekend is als "trombocytemie" is een toestand waarbij de patiënt een verhoogd aantal bloedplaatjes in het bloed heeft. Hierdoor ontstaat zeer snel stolling in een intact bloedvat…
Bloedarmoede (anemie) tijdens de zwangerschap

Bloedarmoede (anemie) tijdens de zwangerschap

Zwangere vrouwen krijgen relatief vaak te maken met bloedarmoede (anemie). Het bloed bevat dan niet genoeg rode bloedcellen waardoor onvoldoende zuurstof naar de weefsels en de baby getransporteerd ka…
Bloedtransfusie: Soorten en risico’s

Bloedtransfusie: Soorten en risico’s

Een bloedtransfusie is levensbelangrijk voor een patiënt die (dringend) bloed nodig heeft tijdens of na een operatie, ongeval of ziekte. De patiënt ontvangt via een bloedtransfusie bloed van onbekende…
Bloedziekte thalassemie: Tekort hemoglobine leidt tot anemie

Bloedziekte thalassemie: Tekort hemoglobine leidt tot anemie

Thalassemie is een erfelijke bloedaandoening waarbij het lichaam een abnormale vorm van hemoglobine aanmaakt. In de rode bloedcellen is het eiwit hemoglobine verantwoordelijk voor het transport van zu…
Chronische lymfatische leukemie (CLL): Vorm van bloedkanker

Chronische lymfatische leukemie (CLL): Vorm van bloedkanker

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een vorm van kanker die start bij de lymfocyten, een soort witte bloedcellen. Lymfocyten bevinden zich in het beenmerg dat verantwoordelijk is voor de vorming…
Chronische myeloïde leukemie (CML): Vorm van bloedkanker

Chronische myeloïde leukemie (CML): Vorm van bloedkanker

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een zeldzame vorm van kanker waarbij in het beenmerg een ongecontroleerde groei ontstaat van onrijpe en rijpe myeloïde cellen, een soort witte bloedcellen. De zie…
Cryoglobulinemie: Symptomen aan huid, nieren en zenuwen

Cryoglobulinemie: Symptomen aan huid, nieren en zenuwen

De naam 'cryoglobulinemie' betekent letterlijk 'koud antilichaam in het bloed', wat verwijst naar de chemische eigenschappen van de antilichamen die deze ziekte veroorzaken. Bij cryoglobulinemie bevin…
Erfelijke sferocytose: Bloedaandoening met geelzucht

Erfelijke sferocytose: Bloedaandoening met geelzucht

Erfelijke sferocytose is een bloedaandoening waarbij een afbraak van rode bloedcellen gebeurt. Dit is het gevolg van veranderingen in een gen waardoor defecten in membraaneiwitten van rode bloedcellen…
Fanconi anemie: Tekort van alle bloedcellen en afwijkingen

Fanconi anemie: Tekort van alle bloedcellen en afwijkingen

Fanconi anemie is een erfelijke bloedaandoening die vooral het beenmerg maar ook andere lichaamsorganen treft. Door beenmergfalen ontstaat een verlaagde productie van alle soorten bloedcellen. Fysieke…
Ferriprieve anemie: Bloedarmoede door ijzertekort

Ferriprieve anemie: Bloedarmoede door ijzertekort

Rode bloedcellen bezorgen zuurstof aan de lichaamsweefsels. Anemie is een aandoening waarbij het lichaam niet genoeg gezonde rode bloedcellen aanmaakt. Bij ferriprieve anemie (ijzergebreksanemie) tree…
Haarcelleukemie: Bloedkanker met overmatige, harige B-cellen

Haarcelleukemie: Bloedkanker met overmatige, harige B-cellen

Haarcelleukemie (HCL) is een langzaam progressieve vorm van bloedkanker die voorkomt bij volwassenen. Dit treft namelijk B-lymfocyten, een soort witte bloedcellen die normaal gezien infecties bestrijd…
Hemochromatose: IJzerstapelingsziekte met orgaanschade

Hemochromatose: IJzerstapelingsziekte met orgaanschade

Hemochromatose is een ijzerstapelingsaandoening waarbij beschadiging van lichaamsweefsels optreedt; doordat het lichaam slechts weinig ijzer kan uitscheiden. Deze ijzeropslagziekte komt mogelijk bij d…
Hemofilie: Bloedingsziekte door ontbreken stollingsfactoren

Hemofilie: Bloedingsziekte door ontbreken stollingsfactoren

Hemofilie is een zeldzame erfelijke bloedingsaandoening waarbij het bloed niet normaal stolt. Hierdoor ontwikkelt een patiënt bloedingen die langer dan normaal duren na een blessure. Af en toe treden…
Hemolytische anemie: Voortijdige afbraak rode bloedcellen

Hemolytische anemie: Voortijdige afbraak rode bloedcellen

Hemolytische anemie is een vorm van bloedarmoede waarbij rode bloedcellen voortijdig worden vernietigd en verwijderd uit de bloedstroom. De vernietiging van de rode bloedcellen is te wijten aan vele m…
Hypercalciëmie: Verhoogd calciumgehalte van het bloed

Hypercalciëmie: Verhoogd calciumgehalte van het bloed

Van hypercalciëmie is sprake wanneer zich in het bloed een abnormaal hoge hoeveelheid calcium bevindt. Calcium is nodig door het lichaam te laten functioneren. Calcium speelt een belangrijke rol bij d…
Hyperfosfatemie: Overmatig veel fosfaat in het bloed

Hyperfosfatemie: Overmatig veel fosfaat in het bloed

Hyperfosfatemie is een toestand waarbij een verhoogd fosfaatgehalte in het bloed optreedt. Veelal is dit het gevolg van nierfalen, maar diverse andere aandoeningen en omgevingsfactoren veroorzaken dit…
Hyperkaliëmie: Verhoogd kaliumgehalte in het bloed

Hyperkaliëmie: Verhoogd kaliumgehalte in het bloed

Bij hyperkaliëmie ontstaat een hoeveelheid kalium in het bloed die hoger is dan normaal. Soms ontstaat acute hyperkaliëmie na een zware lichamelijke inspanning en dan heeft dit geen pathologische bete…
Hyperlipidemie: Verhoogde vetten in het bloed

Hyperlipidemie: Verhoogde vetten in het bloed

Cholesterol en triglyceriden zijn lipiden (= vetten). Hyperlipidemie is een toestand waarbij de concentratie van lipiden zoals triglyceriden en/of cholesterol in het bloed te hoog is. Hyperlipidemie k…
Hypermagnesiëmie: Verhoogd magnesiumgehalte in het bloed

Hypermagnesiëmie: Verhoogd magnesiumgehalte in het bloed

Hypermagnesiëmie is de medische term voor een verhoogd magnesiumgehalte in het bloed. Magnesium is belangrijk voor de botten waarin zich ook het meeste magnesium bevindt. Maar dit mineraal is eveneens…
Hypocalciëmie: Verlaagd calciumgehalte in het bloed

Hypocalciëmie: Verlaagd calciumgehalte in het bloed

Calcium is aanwezig in heel wat lichaamsstructuren zoals onder andere het bot, het bloed, de spieren en het hart. In een aantal omstandigheden ontstaat een verlaagd calciumgehalte in het bloed, wat ge…
Hypokaliëmie: Tekort aan kalium in het bloed

Hypokaliëmie: Tekort aan kalium in het bloed

Hypokaliëmie is de medische term voor een laag kaliumgehalte in het bloed. Kalium is een mineraal (elektrolyt) in het lichaam dat essentieel is voor de goede werking van zenuw- en spiercellen, vooral…
Hypomagnesiëmie: Magnesiumtekort in het bloed

Hypomagnesiëmie: Magnesiumtekort in het bloed

Hypomagnesiëmie is de medische term voor een laag magnesiumgehalte in het bloed. Bij deze elektrolytenonbalans is het magnesiumgehalte lager dan normaal. De normale volwassen waarde voor magnesium 1,5…
Hyponatriëmie: Laag natriumgehalte in het bloed

Hyponatriëmie: Laag natriumgehalte in het bloed

Hyponatriëmie is de medische term voor een aandoening waarbij de hoeveelheid natrium (zout) in het bloed lager is dan normaal. Natrium is een elektrolyt, wat staat voor een verbinding die helpt bij de…
Leukopenie: Verlaagd aantal witte bloedcellen (leukocyten)

Leukopenie: Verlaagd aantal witte bloedcellen (leukocyten)

Witte bloedcellen zijn belangrijk voor het immuunsysteem; zij beschermen het lichaam namelijk tegen vreemde indringers. Bij leukopenie bevinden zich minder witte bloedcellen dan normaal in het bloed.…
Majeed-syndroom: Ziekte met symptomen aan bloed, bot en huid

Majeed-syndroom: Ziekte met symptomen aan bloed, bot en huid

Het Majeed-syndroom is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt door een verandering in een gen te maken krijgt met symptomen aan het bot (ontsteking), het bloed (bloedarmoede) en de huid (huidonts…
Mastocytose: Huidaandoening met ophoping van mestcellen

Mastocytose: Huidaandoening met ophoping van mestcellen

Mastocytose is een zeldzame aandoening waarbij abnormale accumulaties (ophopingen) van mestcellen in de huid, het beenmerg en de inwendige organen (lever, milt, maag-darmkanaal en lymfeknopen) ontstaa…
Myelofibrose: Beenmergaandoening met tekort van bloedcellen

Myelofibrose: Beenmergaandoening met tekort van bloedcellen

Bij myelofibrose ontstaat bindweefsel in het beenmerg, waardoor de aanmaak van bloedcellen, ook gekend als “hematopoëse” verloren gaat. Hierdoor krijgt de patiënt een breed scala van symptomen, gaande…
Neutropenie: Laag aantal neutrofielen (witte bloedcellen)

Neutropenie: Laag aantal neutrofielen (witte bloedcellen)

Neutropenie is een toestand waarbij het aantal neutrofiele granulocyten alias neutrofielen, abnormaal laag is. Neutrofielen zijn een type witte bloedcellen in het immuunsysteem die het lichaam helpen…
Osler-Weber-Rendu syndroom: Bloedvataandoening

Osler-Weber-Rendu syndroom: Bloedvataandoening

Het Osler-Weber-Rendu syndroom is een erfelijke bloedvataandoening waardoor de patiënt mogelijk overmatig gaat bloeden. Kleine bloedingen zijn gekend als teleangiëctasieën en treden op in de huid en s…
Paterson-Kelly-syndroom: Slikproblemen en ijzergebrek

Paterson-Kelly-syndroom: Slikproblemen en ijzergebrek

Patiënten die lijden aan langdurige bloedarmoede door ijzertekort, lijden mogelijk aan het Paterson-Kelly-syndroom. Slikproblemen zijn de typische symptomen van dit syndroom, in combinatie met vermoei…
Pernicieuze anemie: Falen van absorptie vitamine B12

Pernicieuze anemie: Falen van absorptie vitamine B12

Pernicieuze anemie is een aangeboren of verworven auto-immuunaandoening waarbij het lichaam onvoldoende rode bloedcellen heeft. Deze zorgen normaalgezien voor de zuurstoftoevoer naar lichaamsweefsels.…
Plasmaferese: Verwijdering en vervanging van plasma in bloed

Plasmaferese: Verwijdering en vervanging van plasma in bloed

In het bloed bevinden zich bloedcellen en plasma. Plasma is het vloeibare deel van het bloed dat een gele kleur heeft. Dit bevat afvalstoffen, eiwitten, mineralen, voedingsstoffen en water. Bij sommig…
Polyarteritis nodosa: Bloedvatziekte met variabele symptomen

Polyarteritis nodosa: Bloedvatziekte met variabele symptomen

Polyarteritis nodosa is een ernstige bloedvatziekte. De kleine en middelgrote slagaders zijn hierbij opgezwollen en beschadigd door een auto-immuunreactie van het eigen lichaam. Het ziektebeeld is ste…
Polycythemia vera: Bloedziekte met toename alle bloedcellen

Polycythemia vera: Bloedziekte met toename alle bloedcellen

Polycythemia vera is een zeldzame chronische bloedziekte waarbij het beenmerg alle type bloedcellen (vooral rode bloedcellen) produceert. Door het verhoogde bloedvolume verdikt het bloed, waardoor de…
Purpura van Henoch-Schönlein: Ontsteking van bloedvaten

Purpura van Henoch-Schönlein: Ontsteking van bloedvaten

Henoch-Schönlein purpura is een bloedvataandoening. Kenmerkend aan de auto-immuunaandoening zijn de paarsrode vlekken op de huid die veroorzaakt zijn door de onderhuidse huidbloedingen (purpura). Deze…
Scheurbuik: Vitamine C-tekort met bloedingen en zwakte

Scheurbuik: Vitamine C-tekort met bloedingen en zwakte

Een scheurbuik is een aandoening waarbij een patiënt een tekort heeft aan vitamine C. Zwakte, bloedarmoede, gezwollen tandvlees en de neiging tot allerlei bloedingen zijn kenmerkende symptomen van dez…
Seniele purpura: Blauwe en bruine vlekken bij ouderen

Seniele purpura: Blauwe en bruine vlekken bij ouderen

Ongeveer tien procent van de ouderen krijgt te maken met seniele purpura. Bij deze veelvoorkomende aandoening krijgen patiënten door een mild trauma, door een ziekte of door andere omgevingsfactoren v…
Sepsis (bloedvergiftiging): Levensbedreigende aandoening

Sepsis (bloedvergiftiging): Levensbedreigende aandoening

Sepsis treedt op wanneer chemische stoffen vrijkomen in de bloedbaan om de infectie te bestrijden, ontstekingsreacties in het lichaam veroorzaken. Bij deze levensbedreigende toestand vermenigvuldigen…
Sikkelcelanemie: Bloedaandoening van rode bloedcellen

Sikkelcelanemie: Bloedaandoening van rode bloedcellen

Bij sikkelcelanemie verliezen de rode bloedcellen hun normale ronde vorm en krijgen ze de vorm van een halve maan (of sikkelvorm). Rode bloedcellen transporteren zuurstof door het lichaam, waardoor bi…
Slechte bloedcirculatie (bloedsomloop) verbeteren

Slechte bloedcirculatie (bloedsomloop) verbeteren

Het lichaam heeft zuurstofrijk bloed nodig, dat het krijgt dankzij de bloedsomloop. Hierdoor krijgen cellen in het lichaam voldoende zuurstof om goed te functioneren. Het transport van voedingsstoffen…
Spataders: Oorzaken en behandelingen van spataderen in benen

Spataders: Oorzaken en behandelingen van spataderen in benen

Bij spataders zijn zichtbare donkerpaarse tot blauwe aderen op de benen en voeten aanwezig. Deze aandoening treedt vaak op door een foute of langdurige houding of door weinig beweging van de aderen, a…
Toxisch shock syndroom: Ernstige bacteriële infectie

Toxisch shock syndroom: Ernstige bacteriële infectie

Het toxisch shock syndroom is een ernstige bacteriële infectie waarbij de patiënt koorts, een schok en problemen met verschillende lichaamsorganen ervaart. De infectieziekte ontstaat als gevolg van ee…
Trombocytopenie: Tekort aan bloedplaatjes

Trombocytopenie: Tekort aan bloedplaatjes

Normaalgezien hebben mensen 150.000 tot 450.000/mm3 bloedplaatjes in het circulerende bloed. Het beenmerg produceert voortdurende nieuwe bloedplaatjes aangezien bloedplaatjes maar tien dagen leven. Wa…
Verspreide intravasculaire coagulatie: Bloedstollingsziekte

Verspreide intravasculaire coagulatie: Bloedstollingsziekte

Verspreide intravasculaire coagulatie is een ernstige aandoening waarbij in het hele lichaam in kleine bloedvaten bloedstolsels gevormd worden. Deze bloedstolsels verminderen of blokkeren de bloedstro…
Verworven bloedplaatjesdysfunctie: Ziekte van bloedstolling

Verworven bloedplaatjesdysfunctie: Ziekte van bloedstolling

Bloedplaatjes vormen bloedstolsels om bloedingen te stelpen en een wonde te genezen. Bij sommige patiënten werken deze plaatjes niet zoals het hoort waardoor de bloedstolling niet goed verloopt. Dit s…
Wiskott-Aldrich-syndroom: Problemen met bloedstolling & huid

Wiskott-Aldrich-syndroom: Problemen met bloedstolling & huid

Het Wiskott-Aldrich-syndroom is een aangeboren aandoening waarbij voornamelijk mannelijke patiënten problemen krijgen met het immuunsysteem en het bloed. Infecties en bloedingen komen hierdoor sneller…
Ziekte van Glanzmann: Bloedstollingsaandoening

Ziekte van Glanzmann: Bloedstollingsaandoening

De ziekte van Glanzmann is een zeldzame aangeboren bloedstollingsaandoening. De bloedplaatjes klonteren niet meer samen en het vormen van bloedstolsels verloopt hierbij niet meer goed. De patiënt heef…
Ziekte van Kahler: Kanker van plasmacellen met botpijn

Ziekte van Kahler: Kanker van plasmacellen met botpijn

De ziekte van Kahler is een progressieve vorm van bloedkanker die begint in plasmacellen, een type witte bloedcel. Deze cellen maken deel uit van het immuunsysteem, dat het lichaam beschermt tegen zie…
Ziekte van von Willebrand: Bloedstollingsaandoening

Ziekte van von Willebrand: Bloedstollingsaandoening

De ziekte van von Willebrand is een meestal erfelijke aandoening waarbij de bloedstolling is aangetast door een defect of afwezig stollingseiwit. De bloedziekte veroorzaakt gemakkelijk of langdurige b…
Gepubliceerd door Miske op 08-04-2016, laatst gewijzigd op 25-09-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Skeeze, Pixabay
  • Cursus Medische Wetenschappen, Medical Management Assistant, academiejaar 2012-2013, Thomas More Turnhout, docente: Dr. Hilde Vandenhoudt
  • http://www.hematology.org/Patients/Blood-Disorders.aspx
  • http://www.healthline.com/health/blood-cell-disorders#types3
  • https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/blooddisorders.html
  • http://www.seattlecca.org/diseases/blood-disorders-facts.cfm
  • http://www.livestrong.com/article/82295-plasma-cell-diseases/
  • http://www.nhoh.com/types-blood-diseases
Schrijf mee!