Miske » Specials » Bloeddrukaandoeningen

Bloeddrukafwijkingen en bloeddruk meten

Bloeddrukafwijkingen en bloeddruk meten Wanneer het hart klopt, pompt het bloed rond in het lichaam, zodat het lichaam voldoende energie en zuurstof krijgt. Als het bloed beweegt, duwt dit tegen de wanden van de bloedvaten. De kracht hiervan is gekend als de bloeddruk. De systolische bloeddruk (het bovenste getal van een bloeddrukmeting) geeft aan hoeveel druk het bloed uitoefent tegen de vaatwanden als het hart klopt. De diastolische bloeddruk (het laagste getal) geeft aan hoeveel druk het bloed uitoefent tegen de vaatwanden terwijl het hart rust tussen de hartslagen. Het is belangrijk om de bloeddruk te kennen want zowel een te lage als te hoge bloeddruk veroorzaken mogelijk diverse symptomen en verhogen daarnaast leiden ze mogelijk tot ernstige aandoeningen.

Aandoeningen van de bloeddruk

Een hoge bloeddruk is één van de meest voorkomende en ook bekendste bloeddrukaandoeningen, vooral omdat dit het risico op tal van hart- en vaataandoeningen verhoogt. Ook een lage bloeddruk komt voor, en daarnaast presenteert een patiënt zich soms met bloeddrukschommelingen. Af en toe verandert de bloeddruk ook door bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij het opstaan of na het eten. Daarnaast veroorzaken sommige ziekten een geleidelijke of een snelle verlaging of verhoging van de bloeddruk. Dit uit zich vervolgens in milde tot ernstige symptomen. In sommige omstandigheden is een zeer snelle behandeling van de bloeddruk en de onderliggende oorzaak van deze bloeddrukwijziging nodig om het leven van de patiënt te redden.

Meten van bloeddruk

De arts meet meestal tijdens een lichamelijk onderzoek de bloeddruk van de patiënt. Maar hij beveelt soms ook een patiënt aan om de bloeddruk thuis te meten met een bloeddrukmeter. Soms krijgt een patiënt namelijk het advies om een ziekte te behandelen of voorkomen door het gebruik van medicatie of het doorvoeren van levensstijlaanpassingen. Dankzij het thuis meten van de bloeddruk krijgt de arts een idee van het effect van de werking van deze maatregelen op de bloeddruk.
Bloeddruk thuis meten: Bloeddrukmeters en correcte meting

Bloeddruk thuis meten: Bloeddrukmeters en correcte meting

De bloeddruk thuis meten gebeurt mogelijk op vraag van de arts. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de patiënt een hoge bloeddruk heeft en de arts de bloeddruk van de patiënt wil opvolgen bij medicatieg…
Chronische hoge bloeddruk (hypertensie): Complicaties

Chronische hoge bloeddruk (hypertensie): Complicaties

Een aanhoudende hoge bloeddruk (hypertensie) tast het lichaam aan waardoor uiteindelijk na verloop van tijd schade ontstaat aan verschillende mogelijke lichaamsdelen. Een hartaanval en beroerte zijn b…
De invloed van hoge bloeddruk op de ogen

De invloed van hoge bloeddruk op de ogen

Het oog krijgt via kleine, fijne bloedvaten bloed aangeleverd. Een hoge bloeddruk (hypertensie) belast de bloedvaten in de ogen en de oogzenuw waardoor mogelijk schade optreedt. De bloedvaten gaan imm…
Distributieve shock: Abnormale verdeling van bloedstroom

Distributieve shock: Abnormale verdeling van bloedstroom

Een distributieve shock (vaatverwijdende shock) is een aandoening waarbij een abnormale verdeling van de bloedstroom in de kleinste bloedvaten (haarvaten: capillairen) leidt tot onvoldoende bloedtoevo…
Gemaskeerde hypertensie: Hoge bloeddruk thuis, niet bij arts

Gemaskeerde hypertensie: Hoge bloeddruk thuis, niet bij arts

Het volgende is een veel voorkomend probleem: Patiënten hebben thuis een normale bloeddruk en wanneer ze de arts bezoeken, krijgen ze als het ware een ‘wittejasfobie’. Hun bloeddruk schiet daarbij de…
Hoge bloeddruk (hypertensie): Oorzaken en behandeling

Hoge bloeddruk (hypertensie): Oorzaken en behandeling

De bloeddruk is de kracht die door het bloed tegen de wanden van de bloedvaten wordt uitgeoefend. De druk is afhankelijk van het werk dat wordt gedaan door het hart en de weerstand van de bloedvaten.…
Hypertensie (verhoogde bloeddruk): Soorten en symptomen

Hypertensie (verhoogde bloeddruk): Soorten en symptomen

Hypertensie (een te hoge bloeddruk) verhoogt het risico op het krijgen van bepaalde ziektes en is daarom een stille doder. Van een te hoge bloeddruk is sprake wanneer deze hoger is dan 140/90 mm Hg. M…
Hypertensieve retinopathie: Oogziekte door te hoge bloeddruk

Hypertensieve retinopathie: Oogziekte door te hoge bloeddruk

Hypertensie, de medische term voor een te hoge bloeddruk, leidt mogelijk tot meerdere schadelijke oogaandoeningen, zoals hypertensieve retinopathie, optische neuropathie en hypertensieve choroidopathi…
Hypotensie (te lage bloeddruk): Symptomen en behandeling

Hypotensie (te lage bloeddruk): Symptomen en behandeling

Hypotensie is de medische term voor een lage bloeddruk. Door een te lage bloeddruk krijgen het hart, de hersenen en andere delen van het lichaam niet genoeg bloed. Duizeligheid en flauwvallen zijn vee…
Labiele hypertensie: Plots van normale naar hoge bloeddruk

Labiele hypertensie: Plots van normale naar hoge bloeddruk

Patiënten met labiele hypertensie hebben plotselinge schommelingen in de bloeddruk. De bloeddruk gaat snel van normaal naar abnormaal hoog en dan weer terug naar normaal. Meestal ligt stress of angst…
Liddle-syndroom: Aandoening met erfelijke hoge bloeddruk

Liddle-syndroom: Aandoening met erfelijke hoge bloeddruk

Het Liddle-syndroom is een zeldzame, erfelijke vorm van een hoge bloeddruk (hypertensie) die al in de kindertijd start. Ook een verlaagd kaliumgehalte in het bloed is kenmerkend bij de aandoening. Spi…
Maligne hypertensie: Zeer hoge bloeddruk met orgaanschade

Maligne hypertensie: Zeer hoge bloeddruk met orgaanschade

Maligne hypertensie (versnelde hypertensie) is een aandoening die een zeer hoge bloeddruk met zich meebrengt. Deze hoge bloeddruk komt plotseling op en de symptomen die hiermee gepaard gaan, verergere…
Nierhypertensie: Hoge bloeddruk door slagader(s) van nieren

Nierhypertensie: Hoge bloeddruk door slagader(s) van nieren

Renale hypertensie (renovasculaire hypertensie, nierhypertensie) is een aandoening waarbij de bloedvaten vernauwen die bloed aan de nieren leveren. Hierdoor ontstaat geleidelijk een verhoogde bloeddru…
Orthostatische hypotensie: Plotseling duizelig na opstaan

Orthostatische hypotensie: Plotseling duizelig na opstaan

Orthostatische hypotensie, wat ook gekend is als posturale hypotensie, is een aandoening waarbij de patiënt een plotselinge lage bloeddruk heeft wanneer hij recht gaat staan vanuit een zittende of lig…
Postprandiale hypotensie: Lage bloeddruk na de maaltijd

Postprandiale hypotensie: Lage bloeddruk na de maaltijd

Bij postprandiale hypotensie ontstaat plots een zeer lage bloeddruk die binnen de twee uur na het eten van een maaltijd optreedt. Deze veel voorkomende aandoening komt voor bij bijna één op drie ouder…
POTS: Snelle hartslag en lage bloeddruk bij opstaan

POTS: Snelle hartslag en lage bloeddruk bij opstaan

POTS staat voor posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom. Dit is een groep van aandoeningen waarbij patiënten een snellere hartslag en een lagere bloeddruk krijgen wanneer ze recht gaan staan. Een…
Resistente hypertensie: Hoge bloeddruk ondanks 3 medicijnen

Resistente hypertensie: Hoge bloeddruk ondanks 3 medicijnen

Een hoge bloeddruk (hypertensie) is één van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten, een wereldwijde oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Resistentie hypertensie duidt op een hoge…
Schommelingen in de bloeddruk (bloeddrukschommelingen)

Schommelingen in de bloeddruk (bloeddrukschommelingen)

De bloeddruk is de kracht die het bloed uitoefent op de wanden van de bloedvaten. Artsen meten de bloeddruk regelmatig. Dit bepaalt immers de gezondheid van de bloedvaten en het hart. Heel wat factore…
Wittejasseneffect: Hoge bloeddruk (hypertensie) bij arts

Wittejasseneffect: Hoge bloeddruk (hypertensie) bij arts

De bloeddruk stijgt en daalt gedurende de dag als reactie op wat een persoon doet en wat er om hem heen gebeurt. Wittejassenhypertensie (wittejassensyndroom, wittejasseneffect) is een aandoening waarb…
Gepubliceerd door Miske op 27-01-2017, laatst gewijzigd op 06-03-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Bykst, Pixabay
  • Geraadpleegd op 27 januari 2017:
  • Understanding Blood Pressure Readings, http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure/AboutHighBloodPressure/Understanding-Blood-Pressure-Readings_UCM_301764_Article.jsp#.WItD_VPhD0c
  • What is blood pressure?, http://www.bloodpressureuk.org/BloodPressureandyou/Thebasics/Bloodpressure
  • What is high blood pressure?, http://www.bloodpressureuk.org/BloodPressureandyou/Thebasics/Whatishigh