Miske » Specials » Ehbo

Eerste Hulp Bij Ongevallen

Eerste Hulp Bij Ongevallen EHBO staat voor “Eerste Hulp Bij Ongevallen”. Een ongeval is immers snel gebeurd. Denk maar aan een bijensteek of het water uit een hete pot die op de handen terechtkomt. Tijdens het wachten op hulp is een helper in staat om het leven van de patiënt te redden door het adequaat en snel toedienen van de eerste zorgen. Ook geeft hij door middel van EHBO een waarborg op een volledig (of gedeeltelijk) herstel. Daarnet belet de toediener van EHBO dat letsels verergeren. Door de grote variëteit aan ongevallen, is het onmogelijk om essentiële regels vast te leggen. Dit hangt ook af van het aantal slachtoffers, de eventuele omgeving, het beschikbaar materiaal enzovoort. Enkele tips helpen wel bij het stabiliseren van de patiënt.

Hulp inroepen

De helper is steeds rustig en bekwaam om hulp te verlenen. Hij belt vooreerst de hulpdiensten via het Europese alarmnummer 112. Hij geeft zoveel mogelijk nuttige informatie mee zoals:
 • de eigen naam
 • de exacte locatie
 • de aard van het ongeval
 • de aard van de verwondingen
 • het aantal slachtoffers
 • de algemene toestand van het slachtoffer (of de slachtoffers) en ook of hij eventueel gekneld is

EHBO toedienen

Indien mogelijk haalt hij de patiënt meteen uit de benarde situatie en legt hij hem op een veilige plaats. Ligt de patiënt reeds op een veilige plaats, dan is het nutteloos om hem te verplaatsen. Ook is het belangrijk om voldoende zuurstof vrij te houden voor de patiënt, door bijvoorbeeld kijklustigen op afstand te houden. Een veilige en comfortabele houding van de patiënt is belangrijk, maar weet de helper niet meteen welke houding goed is, dan vraagt hij dit best na aan een professional omdat de toestand anders mogelijk verergert. De patiënt mag voorts niet afkoelen. Meteen handelen is tot slot nodig bij ernstig bloedverlies (bloed stelpen) en bij bewusteloosheid met ademhalingstoestand (reanimatie).

Hulpmiddelen

Het is belangrijk om over een EHBO-verbanddoos (in de buurt) te beschikken. Daarnaast is het voor sommige helpers nuttig dat ze een EHBO-app op de GSM of smartphone hebben staan. De app staat de helper bij tijdens het hulpverleningsproces wanneer nog geen medische begeleiding aanwezig is.

EHBO-app
 • Apple: https://itunes.apple.com/be/app/ehbo-app/id403206332?mt=8
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rodekruis.android&hl=nl
Acetonvergiftiging: Problemen met ademhaling en bewustzijn

Acetonvergiftiging: Problemen met ademhaling en bewustzijn

Aceton (Dimethyl formaldehyde, dimethylketon) is een chemische stof die zich in veel huishoudelijke producten bevindt zoals nagellakremover en sommige lakken, lijmen en schoonmaakmiddelen. Externe ver…
Bijna-verdrinking: Oorzaken, symptomen en behandeling

Bijna-verdrinking: Oorzaken, symptomen en behandeling

Een bijna-verdrinking is een ademhalingsstoornis die optreedt wanneer een patiënt zich in of onder vloeistof (meestal water) bevindt. De normale gasuitwisselingen in de longen kan hierdoor niet plaats…
Cafeïneoverdosis: Problemen met hart, maag, darm & hersenen

Cafeïneoverdosis: Problemen met hart, maag, darm & hersenen

Cafeïne, wat van nature aanwezig is in bepaalde planten, valt eveneens synthetisch te produceren. Dit gebruikt de voedingsindustrie dan als additief in voedingsmiddelen zoals bepaalde frisdranken en s…
EHBO bij bevriezing en verzorgen van vrieswonden

EHBO bij bevriezing en verzorgen van vrieswonden

Bij bevriezing ontstaan letsels aan de huid die veroorzaakt zijn door vochtige koude. Het lichaam kan in deze toestand de lichaamstemperatuur niet op peil houden. Vooral de neus, de oren, de handen (v…
EHBO bij brandwonden: Koelen met water

EHBO bij brandwonden: Koelen met water

Wanneer het lichaam in contact komt met hoge temperaturen, ontstaan brandwonden. Hitte van voorwerpen, dampen, vlammen, straling en vloeistoffen zijn enkele oorzaken van deze kleine tot ernstige brand…
EHBO bij een astma-aanval (chronische longaandoening)

EHBO bij een astma-aanval (chronische longaandoening)

Astma is een chronische longaandoening waarbij de luchtwegen in de longen vernauwen en ontstoken zijn. Astma veroorzaakt terugkerende perioden van een piepende ademhaling, een beklemmend gevoel op de…
EHBO bij een beroerte (C.V.A. / Cerebro Vasculair Accident)

EHBO bij een beroerte (C.V.A. / Cerebro Vasculair Accident)

Een beroerte is eveneens gekend als een C.V.A of Cerebro Vasculair Accident. Deze acuut optredende medische toestand ontstaat wanneer de bloedtoevoer naar een gedeelte van de hersenen stopt. Wanneer d…
EHBO bij een bijtwonde van een dier of mens

EHBO bij een bijtwonde van een dier of mens

Meestal is een bijtwonde het gevolg van een beet van een dier zoals een hond of paard, al veroorzaken mensen mogelijk eveneens bijtwonden. Meestal is een kind of een oudere persoon gebeten door een di…
EHBO bij een hartaanval: Hartmedicatie en/of reanimatie

EHBO bij een hartaanval: Hartmedicatie en/of reanimatie

Bij een hartaanval (hartinfarct) krijgt het hart onvoldoende bloed, wat onder andere symptomen van kortademigheid, uitstralende pijn naar de (linker)arm en een bleke huidskleur met zich meebrengt. Het…
EHBO bij een hersenschudding en hersenkneuzing

EHBO bij een hersenschudding en hersenkneuzing

Geheugenverlies en bewusteloosheid zijn twee kenmerkende symptomen die verschijnen bij een patiënt met een hersenschudding of hersenkneuzing. Deze stoornissen, waarbij de hersenen als het ware door el…
EHBO bij een hitteslag (hitteberoerte)

EHBO bij een hitteslag (hitteberoerte)

Een hitteslag treedt op wanneer sprake is van een oververwarming van het lichaam, door langdurig verblijf in een vochtig en warm milieu, zonder directe inwerking van de zon. Dit gebeurt bij onder ande…
EHBO bij een luxatie of ontwrichting (gewricht uit de kom)

EHBO bij een luxatie of ontwrichting (gewricht uit de kom)

Bij een ontwrichting hebben het gewrichtskapel en de gewrichtsbanden geen contact meer met elkaar. Dit treedt op nadat een bot door een krachtige ruk of draai uit de normale positie van een gewricht i…
EHBO bij een shock: Bloedverlies in het lichaam

EHBO bij een shock: Bloedverlies in het lichaam

Een shock is een acute, levensbedreigende aandoening in de bloedcirculatie waardoor het lichaam onvoldoende zuurstofrijk bloed krijgt. Als gevolg hiervan krijgen de cellen en organen niet voldoende zu…
EHBO bij een slangenbeet

EHBO bij een slangenbeet

Slangenbeten treden niet zo frequent op in België en Nederland. Hier komen slechts drie slangensoorten voor waarbij enkel de adder – die vooral in hoogveengebieden te vinden is – giftig is. Patiënten…
EHBO bij een verstuiking (gewrichtsbanden zijn uitgerekt)

EHBO bij een verstuiking (gewrichtsbanden zijn uitgerekt)

Bij een verstuiking zijn de gewrichtsbanden uitgerekt of gedeeltelijke gescheurd. Niettemin is het gewricht zelf nog intact. Een verstuiking is heel gebruikelijk, en ontstaat bijvoorbeeld door het oms…
EHBO bij elektrische schok (elektrocutie)

EHBO bij elektrische schok (elektrocutie)

Een elektrische schok (elektrocutie) treedt op wanneer een patiënt in contact komt met een elektrische stroom die door het lichaam gaat. Dit veroorzaakt vaak aanzienlijke letsels zoals brandwonden en…
EHBO bij epilepsieaanvallen: Evaluatie en veilige omgeving

EHBO bij epilepsieaanvallen: Evaluatie en veilige omgeving

Bij epilepsie treden aanvalsgewijze hevige, schokkende ritmische bewegingen op van het lichaam of van een lichaamsdeel. Vaak volgt eerst een fase van spierstijfheid en dan van spierschokken. Op de ton…
EHBO bij hyperventilatie-aanval (ademhalingsproblemen)

EHBO bij hyperventilatie-aanval (ademhalingsproblemen)

Bij hyperventilatie kent de patiënt ademhalingsproblemen waarbij onder andere een snelle en diepe ademhaling, flauwvallen en angst optreden. Bij de diepe ademhaling die de patiënt uitoefent tijdens ee…
EHBO bij insectenbeten (wespen, bijen, mieren en teken)

EHBO bij insectenbeten (wespen, bijen, mieren en teken)

Een insectenbeet vindt snel plaats wanneer iemand bijvoorbeeld werkt in de tuin, buiten picknickt of buiten schildert. Steken van wespen, bijen, horzels, hommels en mieren zijn mogelijk zeer pijnlijk…
EHBO bij onderkoeling: Onderkoelde patiënt langzaam opwarmen

EHBO bij onderkoeling: Onderkoelde patiënt langzaam opwarmen

Door een langere blootstelling aan koude, daalt de lichaamstemperatuur van een patiënt. Onderkoeling vindt plaats wanneer de lichaamstemperatuur onder 34°C bedraagt. Koelt het lichaam verder af tot ee…
EHBO bij oppervlakkige kneuzingen

EHBO bij oppervlakkige kneuzingen

Door plots uitwendig geweld met een stomp voorwerp zoals een schop, de bumper van een wagen, een hamer enzovoort, ontstaat een een kneuzing. Hierdoor ontstaat een verscheuring van de inwendige weefsel…
EHBO bij schotwonden

EHBO bij schotwonden

Schotwonden door vuurwapens veroorzaken verschillende letsels. Vaak treffen ze ook één of meer organen. Een kleine wonde heeft mogelijk een kleine ingangswonde maar een grotere weefselschade op het ui…
EHBO bij snijwonden en steekwonden

EHBO bij snijwonden en steekwonden

Snij- en steekwonden zijn doorgaans eenvoudige wonden waarbij enkel de huid of slijmvliezen beschadigd zijn. Deze horen bij het dagelijks leven en kennen een vaak mild karakter. Niettemin bezoekt een…
EHBO bij verdrinking: Uit het water redden en reanimeren

EHBO bij verdrinking: Uit het water redden en reanimeren

Verdrinking gebeurt snel bij een ongeval bij bijvoorbeeld patiënten die de zwemkunsten nog niet goed beheersen, maar ook bij patiënten die plots ziek worden in het water. Bij verdrinking is snelle hul…
EHBO bij vergiftiging met koolmonoxide (CO-intoxicatie)

EHBO bij vergiftiging met koolmonoxide (CO-intoxicatie)

Koolmonoxidevergiftiging … een sluipende moordenaar. Dit reuk-, smaak- en kleurloze gas beschadigt de hersenen en resulteert mogelijk in de dood. De vergiftiging komt snel tot stand door een slechte w…
EHBO bij verstikking (belemmering van luchtwegen)

EHBO bij verstikking (belemmering van luchtwegen)

Verstikkingsgevaar verschuilt zich in vele mogelijke situaties. Zo blijft soms iets in de keel hangen tijdens het eten. Of een kind steekt uit nieuwsgierigheid iets in de mond wat blijft hangen in de…
EHBO bij vreemd voorwerp in de neus bij kinderen

EHBO bij vreemd voorwerp in de neus bij kinderen

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Vooral twee tot vijfjarigen stoppen gemakkelijk kleine voorwerpen zoals onder andere een kraaltje, een kiezelsteentje of een erwtje in een neusgat. Hierdoo…
EHBO bij vreemd voorwerp of insect in het oor

EHBO bij vreemd voorwerp of insect in het oor

Meestal stoppen kinderen een vreemd voorwerp in de oren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een knikker, een kraaltje, een knoop, een parel, een stuk speelgoed of een erwt. Ook kruipt een insect so…
EHBO en medische hulp bij letsels aan het oog (oogletsels)

EHBO en medische hulp bij letsels aan het oog (oogletsels)

Brandwonden, wonden aan het ooglid, krassen aan de ogen en vreemde materialen in de ogen zijn slechts enkele voorbeelden van oogletsels. Verwondingen aan het oog zijn niet altijd ernstig, maar het is…
Overdosis van tandpasta (met fluoride) bij kinderen

Overdosis van tandpasta (met fluoride) bij kinderen

Tandpasta is een product om de tanden te reinigen. In diverse tandpasta's zitten giftige ingrediënten met name sodium fluoride en triclosan. Vooral kinderen zijn vaker getroffen door een overdosis van…
Schaafwonden: Symptomen en behandeling van schaafplekken

Schaafwonden: Symptomen en behandeling van schaafplekken

Een schaafwonde (schaafwond) is een veel voorkomend type letsel dat optreedt wanneer de huid wordt geschaafd of afgescheurd. Meestal is een schaafwonde een soort wonde waarbij de eerste huidlaag wordt…
Tekenbeten voorkomen en teken verwijderen bij mensen

Tekenbeten voorkomen en teken verwijderen bij mensen

Elke lente en zomer (april tot september) is het weer hetzelfde liedje. Je hond of kat heeft één of meer teken. Net voor of tijdens het tekenseizoen bestaan voor dieren allerlei tekenbanden, sprays, p…
Vergiftiging door inademen of inslikken van terpentijnolie

Vergiftiging door inademen of inslikken van terpentijnolie

Terpentijnolie is een stof die afkomstig is van pijnbomen. Terpentijn is een giftige stof die zich in kwast- en penseelreinigers en poetsmiddelen voor de vloer en meubels bevindt. Terpentijnolievergif…
Vergiftiging: Oorzaken, symptomen, behandeling en preventie

Vergiftiging: Oorzaken, symptomen, behandeling en preventie

Van vergiftiging is sprake wanneer een patiënt blootgesteld wordt aan een schadelijke stof zoals te vinden in medicijnen, chemicaliën, gif of gassen. De vergiftigingsverschijnselen treden op als gevol…
Gepubliceerd door Miske op 15-08-2016, laatst gewijzigd op 01-04-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: InspiredImages, Pixabay
 • EHBO – Rode Kruis, https://itunes.apple.com/be/app/ehbo-app/id403206332?mt=8, geraadpleegd op 14 augustus 2016
 • EHBO – Rode Kruis, https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rodekruis.android&hl=nl, geraadpleegd op 14 augustus 2016
 • First aid, https://medlineplus.gov/firstaid.html, geraadpleegd op 14 augustus 2016
 • Hygiëne & EHBO, Docente: Ann Eyskens, Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Thomas More Turnhout, 3 Bachelor Office Management, Medical Management Assistant, Academiejaar 2013-2014, digitale cursus dus paginanummer onbekend, geraadpleegd op 14 augustus 2016