Miske » Specials » Hersenaandoeningen

Hersenafwijkingen en neurologische problemen

Hersenafwijkingen en neurologische problemen De hersenen zijn het controlecentrum van het lichaam dat verantwoordelijk is voor de regeling van vele organen. Wanneer de hersenen gezond zijn, werken het geheugen, het spraakcentrum, de beweging en de gedachten snel en automatisch. Wanneer zich echter problemen voordoen, ontstaan soms heel ernstige symptomen.

Oorzaken hersenschade

Een hersenaandoening of neurologische schade is het gevolg van onder andere een ontsteking, een verlies van hersencellen, een hersentumor en een trauma. Ook door de veroudering ontstaan soms hersenziekten. Genetische hersenaandoeningen zijn tevens mogelijk, waarbij de symptomen reeds bij de geboorte optreden. Bij andere hersenproblemen is de oorzaak niet bekend.

Symptomen hersenproblemen

De symptomen van hersenziekten variëren sterk, en zijn afhankelijk van het specifieke probleem. Een verlies van het gezichtsvermogen, communicatieproblemen, zwakte, verlamming, concentratieproblemen en verwardheid zijn enkele veel voorkomende problemen als gevolg van hersenschade. Soms is de schade aan de hersenen het gevolg van een syndroom waarbij ook andere klachten optreden, zoals aan de ogen, de ogen, de huid, de spieren, de slokdarm enzovoort.

Behandeling neurologische aandoeningen

In sommige gevallen ontstaat permanente schade. In andere gevallen zijn behandelingen zoals chirurgie, medicijnen of fysiotherapie nodig om het neurologisch probleem te corrigeren of de symptomen te verbeteren.
Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Een geboorteafwijking is elke structurele afwijking die bij de geboorte aanwezig is waarbij de werking en/of het uiterlijk van het lichaam is aangetast. Deze stoornis ontstaat wanneer de baby zich ont…
Aangezichtsverlamming: Schade gezichtszenuw of hersengebied

Aangezichtsverlamming: Schade gezichtszenuw of hersengebied

Een aangezichtsverlamming (gezichtsverlamming, faciale parese) treedt op wanneer een patiënt niet meer in staat is om enkele of alle spieren aan één kant van het gezicht te bewegen. Dit komt omdat de…
Aanvallen die lijken op epilepsie (epileptische aanvallen)

Aanvallen die lijken op epilepsie (epileptische aanvallen)

Door abnormale elektrische ontladingen in de hersenen ontstaat mogelijk een epileptische aanval. De aanvallen gaan gepaard met enkele typische symptomen zoals tijdelijk niet kunnen reageren, zich niet…
Absence: Type epilepsieaanval met kortdurende afwezigheid

Absence: Type epilepsieaanval met kortdurende afwezigheid

Een absence is de term voor een type epilepsieaanval waarbij een kind vaak gaat staren of dagdromen, en bijgevolg kortdurend even afwezig is. Daarnaast treden kortstondig automatische bewegingen op. B…
Acathisie: Bewegingsdrang na nemen van medicijnen

Acathisie: Bewegingsdrang na nemen van medicijnen

Acathisie is een symptoom waarbij een patiënt op een oncontroleerbare manier de benen verplaatst. Deze motorische onrust treedt op als gevolg van het nemen van bepaalde geneesmiddelen voor de behandel…
Aceruloplasminemie: Ophoping van ijzer in o.a. hersenen

Aceruloplasminemie: Ophoping van ijzer in o.a. hersenen

Aceruloplasminemie is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij de patiënt een abnormale ophoping van ijzer in de hersenen en verschillende interne organen heeft. Bij deze ziekte leidt een genmutatie…
Acromegalie: Overproductie groeihormoon bij hypofysetumor

Acromegalie: Overproductie groeihormoon bij hypofysetumor

Acromegalie is een hormonale aandoening waarbij het skelet en omgevende weke delen na de adolescentie langzaam groeien, zonder abnormale lengtegroei van het lichaam. Deze afwijking ontstaat doordat de…
Acute flaccid myelitis: Verlamming en zwakte bij kinderen

Acute flaccid myelitis: Verlamming en zwakte bij kinderen

Acute flaccid myelitis (AFM) is een zeldzame neurologische aandoening waarbij de grijze stof (deel van het ruggenmerg) ontstoken is door een virale infectie of schadelijke stoffen in de omgeving. Door…
ADHD: Moeite met aandacht en controleren van energie

ADHD: Moeite met aandacht en controleren van energie

ADHD is de afkorting voor ‘attention deficit hyperactivity disorder’ (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). Deze ontwikkelingsstoornis komt tot stand door een combinatie van genetische factore…
ADHD: Uitlokkende factoren van neurologische aandoening

ADHD: Uitlokkende factoren van neurologische aandoening

ADHD is de afkorting van 'aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit'. Deze neurologische aandoening ontstaat vaak bij jonge kinderen en gaat door tot in de volwassenheid. Patiënten met ADHD ervaren…
Adrenoleukodystrofie: Neurodegeneratieve aandoening

Adrenoleukodystrofie: Neurodegeneratieve aandoening

Adrenoleukodystrofie is een vorm van leukodystrofie, een hersenaandoening waardoor de witte stof in de grote hersenen achteruitgaat. Bij de erfelijke aandoening die haast enkel mannen treft, treedt sc…
Afasie: Communicatieproblemen door hersenletsel

Afasie: Communicatieproblemen door hersenletsel

Afasie is een verworven taalstoornis veroorzaakt door een hersenletsel waarbij het spraakorgaan zelf nog wel intact is. Een beroerte is de belangrijkste oorzaak van deze hersenbeschadiging. Door afasi…
Agnosie: Probleem met herkenning van zintuiglijke informatie

Agnosie: Probleem met herkenning van zintuiglijke informatie

Agnosie is een zeldzame neurologische aandoening waarbij een patiënt niet in staat is om zintuiglijke informatie te herkennen, hoewel de zintuigen zelf nog intact zijn. Dit is het gevolg van schade aa…
Aicardi-syndroom: Neurologische aandoening

Aicardi-syndroom: Neurologische aandoening

In 1965 beschreef de Franse neuroloog Dr. Jean Aicardi voor het eerst het syndroom van Aicardi. Dit vrij zeldzaam syndroom kenmerkt zich door een ontbrekende hersenbalk, infantiele spasmen en een ooga…
Akinesie: Oorzaken en behandelingen van bewegingloosheid

Akinesie: Oorzaken en behandelingen van bewegingloosheid

Akinesie is een symptoom waarbij een patiënt zijn spieren niet meer zelfstandig kan bewegen. Het lichaam voelt bij deze neurologische stoornis als ‘bevroren’ aan. Vaak is akinesie geassocieerd met de…
Akoestisch neuroom: Goedaardige tumor in hersenzenuw

Akoestisch neuroom: Goedaardige tumor in hersenzenuw

Een akoestisch neuroom is een goedaardige tumor die groeit in de achtste hersenzenuw, ook bekend als de "nervus vestibulocochlearis". Deze zenuw verbindt de hersenen en het oor met elkaar. Het éne dee…
Alcoholische neuropathie: Symptomen aan o.a. armen en benen

Alcoholische neuropathie: Symptomen aan o.a. armen en benen

Alcoholische neuropathie is een aandoening waarbij schade ontstaat aan de perifere zenuwen door overmatig alcoholgebruik. Pijn, tintelingen en gevoelloosheid in de armen en benen zijn hierbij kenmerke…
Alfavirussen: Infectie door alfavirus met diverse symptomen

Alfavirussen: Infectie door alfavirus met diverse symptomen

Diverse Oude en Nieuwe Wereld-alfavirussen zijn in staat om mensen via een muggenbeet te infecteren. Ze veroorzaken spectrum van een klinische klachten. Meestal ontstaan niet-specifieke symptomen zoal…
Allan-Herndon-Dudley syndroom: Neuromusculaire aandoening

Allan-Herndon-Dudley syndroom: Neuromusculaire aandoening

Het Allan-Herndon-Dudley syndroom is een neuromusculaire aandoening waarbij de patiënt een verstandelijke beperking en bewegingsproblemen heeft door een zwakke spierspanning en een onderontwikkeling v…
Allodynie: Pijn bij niet-pijnlijke pijnprikkel

Allodynie: Pijn bij niet-pijnlijke pijnprikkel

Allodynie (letterlijk vertaald: ‘andere pijn’) is een stoornis in de pijngewaarwording. De patiënt ervaart hierbij niet-pijnlijke prikkels als pijnlijk. Een aandoening die zenuwschade veroorzaakt, bre…
Alpers Huttenlocher-syndroom: Neurodegeneratieve aandoening

Alpers Huttenlocher-syndroom: Neurodegeneratieve aandoening

Het Alpers Huttenlocher-syndroom is een neurodegeneratieve aandoening waarbij de hersenen en motoriek aftakelen. Daarnaast heeft de patiënt een leverziekte en heeft hij last van hardnekkige epilepsie.…
Amyloïdose: Afzettingen van amyloïde in weefsels en organen

Amyloïdose: Afzettingen van amyloïde in weefsels en organen

Amyloïdose (amyloidosis) is een aangeboren of verworven multisystemische aandoening waarbij amyloïde (abnormaal eiwit) zich ophoopt in de weefsels en organen. De vorm en functie van de weefsels en org…
Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS): Neurologische aandoening

Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS): Neurologische aandoening

Amyotrofe laterale sclerose (ALS) is een snel progressieve neurologische aandoening waarbij zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen stilaan afsterven. Hierdoor zijn de zenuwen en spieren aangetas…
Andermann-syndroom: Afwijkingen aan spieren en hersenen

Andermann-syndroom: Afwijkingen aan spieren en hersenen

Bij het Andermann-syndroom komen hersenafwijkingen in combinatie met spier- en gewrichtsproblemen voor. Deze erfelijke ziekte brengt progressieve schade toe aan het zenuwstelsel. De symptomen van het…
Anencefalie: (Gedeeltelijke) afwezigheid van de hersenen

Anencefalie: (Gedeeltelijke) afwezigheid van de hersenen

Bij anencefalie komt een patiënt ter wereld zonder hersenen. Door deze misvorming ontbreekt een deel van het schedeldak en zijn de hersenen gedegenereerd of ontbreken ze grotendeels. De neurale buis,…
Anesthesia dolorosa: Pijn en gevoelloosheid in aangezicht

Anesthesia dolorosa: Pijn en gevoelloosheid in aangezicht

Anesthesia dolorosa betekent letterlijk ‘pijnlijke gevoelloosheid’. Deze pijnaandoening treedt op als gevolg van schade aan de nervus trigeminus (aangezichtszenuw). Dit komt namelijk tot stand na een…
Apraxie: Doelbewuste handelingen niet kunnen uitvoeren

Apraxie: Doelbewuste handelingen niet kunnen uitvoeren

Bij apraxie, een hersen- en zenuwstelselaandoening die aangeboren of verworven is, is een patiënt niet in staat om doelbewuste handelingen uit te voeren. Bepaalde activiteiten of bewegingen uitvoeren…
Arachnoïditis: Ontsteking in hersenen met chronische rugpijn

Arachnoïditis: Ontsteking in hersenen met chronische rugpijn

Het middelste hersenvlies is in medische termen gekend als het arachnoïdea of spinnenwebvlies. Het arachnoïdea omringt en beschermt de zenuwen van het ruggenmerg. Bij een arachnoïditis of arachnitis o…
Arbovirusinfectie: Virale infectie door arbovirus

Arbovirusinfectie: Virale infectie door arbovirus

Een arbovirusinfectie is een groep van virale infecties die overgedragen zijn door geleedpotigen (artropoden) zoal muggen, teken en zandlagen. De meeste infectieziekten zijn enkel in tropische landen…
Arts-syndroom: Neurologische aandoening

Arts-syndroom: Neurologische aandoening

Het Arts-syndroom is een uiterst zeldzame aandoening die ernstige neurologische problemen bij voornamelijk mannen veroorzaakt. Vrouwen vertonen doorgaans veel mildere symptomen. Aangeboren diep percep…
Asparagine synthetasedeficiëntie: Ernstige aandoening

Asparagine synthetasedeficiëntie: Ernstige aandoening

Asparagine synthetasedeficiëntie is een neurometabolische aandoening die zich kenmerkt door onder andere een aangeboren te klein hoofd, een ernstige ontwikkelingsachterstand, hardnekkige convulsies en…
Astrocytoom: Tumor uit astrocyten in hersenen of ruggenmerg

Astrocytoom: Tumor uit astrocyten in hersenen of ruggenmerg

Een astrocytoom is een vorm van kanker die zich vormt in de hersenen of het ruggenmerg. Dit soort tumor start in de astrocyten, bepaalde hersencellen die zenuwcellen ondersteunen. De tekenen van een a…
Ataxie van Friedreich: Neurodegeneratieve aandoening

Ataxie van Friedreich: Neurodegeneratieve aandoening

Ataxie van Friedreich is een zeldzame neurodegeneratieve aandoening die schade aan het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat veroorzaakt. Ook hart- en spraakproblemen komen geregeld voor, net als vele…
Ataxie: Problemen met coördinatie door schade aan hersenen

Ataxie: Problemen met coördinatie door schade aan hersenen

Ataxie is een term voor een groep van aandoeningen die de coördinatie, balans en het spraakvermogen van een patiënt aantasten. Daarom hebben patiënten met ataxie vaak problemen met het evenwicht (bala…
Atherosclerose of arteriosclerose: Slagaderverkalking

Atherosclerose of arteriosclerose: Slagaderverkalking

Atherosclerose is een aandoening waarbij de slagaders verdikt of verhard zijn als gevolg van een ophoping van een brijachtige substantie (plaques) in de binnenwand van een slagader. Deze plaques, die…
Athetose: Neurologisch symptoom met bewegingsproblemen

Athetose: Neurologisch symptoom met bewegingsproblemen

Athetose (athetosis) is een neurologisch symptoom waarbij een patiënt langzame, onvrijwillige, ingewikkelde, kronkelende bewegingen van de vingers, de handen, de tenen en de voeten en soms ook de arme…
Autismespectrumstoornis (autisme): Oorzaken en symptomen

Autismespectrumstoornis (autisme): Oorzaken en symptomen

Een autismespectrumstoornis is een complexe neurologische ontwikkelingsstoornis waarbij een patiënt problemen ervaart met sociale interactie en communicatie en daarnaast typische herhaalde gedragingen…
Autonome dysreflexie: Symptomen door ruggenmergletsel

Autonome dysreflexie: Symptomen door ruggenmergletsel

Autonome dysreflexie is een levensbedreigende aandoening waarbij bij patiënten met een ruggenmergletsel, iets gebeurt onder de plaats van het letsel waarop het lichaam abnormaal reageert. De patiënt k…
Autonome neuropathie: Schade aan autonome zenuwen

Autonome neuropathie: Schade aan autonome zenuwen

Autonome neuropathie is een reeks van symptomen die optreden wanneer schade aan de autonome zenuwen ontstaan. Dit zijn zenuwen die dagelijks diverse belangrijke lichaamsfuncties besturen zoals de bloe…
Baraitser-Winter-syndroom: Afwijkingen gezicht en hersenen

Baraitser-Winter-syndroom: Afwijkingen gezicht en hersenen

In 1988 beschreven Baraitser en Winter voor het eerst het Baraitser-Winter-syndroom. Dit is een aangeboren genetische aandoening die de ontwikkeling van vele lichaamsdelen beïnvloed, met name het gezi…
Beknelde zenuw (zenuwcompressie): Symptomen en behandeling

Beknelde zenuw (zenuwcompressie): Symptomen en behandeling

Een beknelde zenuw (zenuwcompressie) treedt op wanneer omringende weefsels te veel druk uitoefenen op de zenuw. Zenuwen zijn piepkleine vezels die berichten van de hersenen door het lichaam dragen en…
Bell’s palsy: Plotse aangezichtsverlamming door zenuwschade

Bell’s palsy: Plotse aangezichtsverlamming door zenuwschade

Bell's palsy is een aandoening waarbij plotse, tijdelijke aangezichtsverlamming optreedt. Dit is het gevolg van schade aan de aangezichtszenuw. Meestal heeft de patiënt tijdelijke zwakte aan één kant…
Benigne fasciculatiesyndroom: Onvrijwillige spiertrekkingen

Benigne fasciculatiesyndroom: Onvrijwillige spiertrekkingen

Het benigne fasciculatiesyndroom (BFS) is een neurologische aandoening met een onbekende oorzaak. De aandoening veroorzaakt kleine, onvrijwillige spiertrekkingen in de ledematen of in het gehele licha…
Beroerte: Onvoldoende bloedtoevoer naar hersenen

Beroerte: Onvoldoende bloedtoevoer naar hersenen

Elke twee seconden krijgt iemand ergens in de wereld een beroerte. Bij een beroerte hebben de hersenen te weinig zuurstof en voedingsstoffen, waardoor de hersencellen afsterven. Een beroerte bestaat i…
Bewustzijnsverlies (bewusteloosheid): Oorzaken & behandeling

Bewustzijnsverlies (bewusteloosheid): Oorzaken & behandeling

Een patiënt die bewusteloos is, kan plotseling niet reageren op prikkels zoals mensen en activiteiten en andere dingen van buitenaf. De patiënt lijkt te slapen, maar bewustzijnsverlies is niet hetzelf…
Bloedstolsels: Oorzaken, soorten en symptomen van trombus

Bloedstolsels: Oorzaken, soorten en symptomen van trombus

Bloed stroomt constant en soepel door het lichaam. Bloedstolsels zijn gezond en levensreddend wanneer ze het bloeden van een snede of verwonding stoppen. Een bloedstolsel (trombus, bloedprop, bloedklo…
Bradykinesie: Langzame bewegingen en reflexen (traagheid)

Bradykinesie: Langzame bewegingen en reflexen (traagheid)

Bradykinesie (hypokinesie, bewegingstraagheid) duidt op een abnormale traagheid in lichamelijke bewegingen. Meestal is bradykinesie geassocieerd met de ziekte van Parkinson, al komt het symptoom ook t…
Brandende handen: Oorzaken van branderig gevoel aan handen

Brandende handen: Oorzaken van branderig gevoel aan handen

Tal van oorzaken zijn bekend voor een brandend gevoel in de handen. Meestal is echter sprake van een probleem met de bloedcirculatie of een neurologisch probleem. Een constant of met tussenpozen brand…
CADASIL: Hersenaandoening met beroerte en migraine

CADASIL: Hersenaandoening met beroerte en migraine

Cerebrale autosomaal dominante arteriopathie met subcorticale infarcten en leukoencefalopathie (CADASIL) is een erfelijke hersenaandoening waarbij een patiënt op elk moment in het leven mogelijk te ma…
Cafeïneoverdosis: Problemen met hart, maag, darm & hersenen

Cafeïneoverdosis: Problemen met hart, maag, darm & hersenen

Cafeïne, wat van nature aanwezig is in bepaalde planten, valt eveneens synthetisch te produceren. Dit gebruikt de voedingsindustrie dan als additief in voedingsmiddelen zoals bepaalde frisdranken en s…
Cauda equina-syndroom: Zenuwschade met lage rugpijn

Cauda equina-syndroom: Zenuwschade met lage rugpijn

Lage rugpijn is een veel voorkomend symptoom dat sporadisch een teken is van het cauda equina-syndroom. Bij deze zeldzame aandoening ontstaat druk op de spinale zenuwwortels, bijvoorbeeld als gevolg v…
Cerebrale hypoxie: Gebrek aan zuurstof aan hersenen

Cerebrale hypoxie: Gebrek aan zuurstof aan hersenen

Cerebrale hypoxie is een toestand waarbij de hersenen onvoldoende zuurstof (en voedingsstoffen) krijgen. Hierdoor komt de hersenfunctie in de problemen daar de hersenen constant zuurstof en voedingsst…
Cerebrale visuele inperking (CVI): Hersenaandoening

Cerebrale visuele inperking (CVI): Hersenaandoening

Bij een cerebrale visuele inperking, een hersenaandoening, is schade opgetreden aan de visuele banen of de visuele cortex in de hersenen. Het oog functioneert normaal bij deze afwijking, maar de herse…
Christianson-syndroom: Afwijkingen aan hersenen en gezicht

Christianson-syndroom: Afwijkingen aan hersenen en gezicht

Het Christianson-syndroom is een genetische aandoening waarbij de ontwikkeling van de hersenen is aangetast. Deze X-gebonden aandoening treft enkel mannen. De patiënt heeft een verstandelijke beperkin…
Coats plus-syndroom: Afwijkingen aan ogen, botten & hersenen

Coats plus-syndroom: Afwijkingen aan ogen, botten & hersenen

Het Coats plus-syndroom kenmerkt zich door een netvliesaandoening gecombineerd met afwijkingen aan de botten, hersenen en het spijsverteringsstelsel. Het symptomen bij deze erfelijke aandoening presen…
Coffin-Siris syndroom: Afwijkingen aan hersenen en skelet

Coffin-Siris syndroom: Afwijkingen aan hersenen en skelet

Een patiënt met het Coffin-Siris syndroom heeft naast een verstandelijke handicap en ontwikkelingsproblemen ook vaak afwijkingen aan het gezicht en de vingers en/of tenen. Bovendien presenteert de pat…
Coma: Oorzaken, soorten, symptomen, diagnose en behandeling

Coma: Oorzaken, soorten, symptomen, diagnose en behandeling

Een patiënt die in een coma ligt, bevindt zich in een langdurige staat van diepe bewusteloosheid. Tijdens een coma reageert een patiënt niet op de omgeving. De patiënt leeft en ziet eruit alsof hij sl…
Complex regionaal pijnsyndroom: Pijnaandoening aan ledematen

Complex regionaal pijnsyndroom: Pijnaandoening aan ledematen

Het complex regionaal pijnsyndroom een zeldzame chronische pijnaandoening die tot stand komt als complicatie na een letsel of operatie of anders spontaan verschijnt. De progressieve ziekte kenmerkt zi…
Concentratieproblemen: Tips voor verbeteren van concentratie

Concentratieproblemen: Tips voor verbeteren van concentratie

Concentratie is het vermogen om efficiënt de aandacht te richten op taken die uitgevoerd moeten worden. Dankzij voldoende concentratie is het mogelijk om afleidingen te blokkeren, zoals irrelevante ge…
Convulsies (stuipen): Oncontroleerbare bewegingen

Convulsies (stuipen): Oncontroleerbare bewegingen

Tijdens convulsies gaat een patiënt oncontroleerbaar snel en ritmisch trillen, waarbij de spieren herhaaldelijk samentrekken en ontspannen. Daarbij treden ook veranderingen in het bewustzijn op. Een c…
Coprolalie: Onvrijwillige drang tot uitspreken vuile taal

Coprolalie: Onvrijwillige drang tot uitspreken vuile taal

Coprolalie is de medische term voor het onvrijwillige uiten van obscene woorden of sociaal onaangepast en afwijkende opmerkingen. Het uitspreken van vuile woorden of zinnen is het resultaat van schade…
Craniofaryngioom: Goedaardige hersentumor bij hypofyse

Craniofaryngioom: Goedaardige hersentumor bij hypofyse

Een craniofaryngioom is een goedaardige tumor die zich aan de hersenbasis nabij de hypofyse ontwikkelt. Vooral kinderen zijn getroffen door dit soort hersentumor. De traag groeiende tumor veroorzaakt…
Cyanidevergiftiging: Symptomen bij blootstelling aan cyanide

Cyanidevergiftiging: Symptomen bij blootstelling aan cyanide

Cyanide is een snelwerkende stof die traditioneel bekend staat als een gif. Cyanidevergiftiging duidt op vergiftigingsverschijnselen die optreden als gevolg van een acute of chronische blootstelling a…
De invloed van roken op de gezondheid van de hersenen

De invloed van roken op de gezondheid van de hersenen

Roken heeft tal van negatieve effecten op de gezondheid. Rokers ervaren onder andere sneller of vaker oogproblemen, mondproblemen, huidproblemen, longaandoeningen, hartaandoeningen en kanker. Ook heef…
Dekaban-Arima-syndroom: Afwezige kleine hersenen

Dekaban-Arima-syndroom: Afwezige kleine hersenen

Het Dekaban-Arima-syndroom (DAS) is een zeldzame aandoening waarbij de kleine hersenen afwezig of onderontwikkeld zijn. De kleine hersenen, die zich tussen de linker- en rechterhersenhelften bevinden,…
Delleman-syndroom: Afwijkingen aan ogen, hersenen en huid

Delleman-syndroom: Afwijkingen aan ogen, hersenen en huid

Het Delleman-syndroom is een uiterst zeldzame aangeboren aandoening die zich kenmerkt door een verstandelijke beperking in combinatie met afwijkingen aan de ogen, het centrale zenuwstelsel, de huid en…
Dementie: Oorzaken, risicofactoren, symptomen en tips

Dementie: Oorzaken, risicofactoren, symptomen en tips

Ongeveer vijf tot vijftien procent van alle 65-plussers lijdt aan een vorm van dementie. Dementie duidt op een achteruitgang van de mentale functie die ernstig genoeg is om het dagelijks leven te vers…
Desoriëntatie: Oorzaken en behandeling gedesoriënteerd zijn

Desoriëntatie: Oorzaken en behandeling gedesoriënteerd zijn

Desoriëntatie is een symptoom waarbij een patiënt kortstondig verward is. Hij weet niet meer wat de tijd of datum is, waar hij is en wie hij is. De meeste mensen ervaren dit beangstigende symptoom wel…
Diabetische neuropathie: Zenuwschade door diabetes met pijn

Diabetische neuropathie: Zenuwschade door diabetes met pijn

Zenuwschade door diabetes, bekend als diabetische neuropathie, is één van de meest voorkomende complicaties bij patiënten die langdurig aan diabetes lijden. Circa 70% van de diabetici krijgt ooit te m…
Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation, DBS)

Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation, DBS)

Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation, DBS) is een chirurgische procedure waarbij de arts een neurostimulator (soort apparaat) in de hersenen plaatst. Dit geeft vervolgens elektrische signale…
Donnai Barrow-syndroom: Aangeboren hersenaandoening

Donnai Barrow-syndroom: Aangeboren hersenaandoening

Het Donnai Barrow-syndroom is een erfelijke aangeboren aandoening die vele delen van het lichaam beïnvloedt. Diverse afwijkingen aan het gezicht, de ogen en hersenen zijn zichtbaar bij dit syndroom, e…
Dopaminetekort door probleem in hersenen of aandoening

Dopaminetekort door probleem in hersenen of aandoening

In het lichaam is van nature dopamine aanwezig. Deze chemische stof is een neurotransmitter. Dit houdt in dat dopamine signalen van het lichaam naar de hersenen stuurt. Dopamine is belangrijk voor zow…
Duchenne spierdystrofie: Neurologische en spieraandoening

Duchenne spierdystrofie: Neurologische en spieraandoening

Duchenne spierdystrofie, vaak beter bekend als de ziekte van Duchenne, is een erfelijke aandoening die vrijwel alleen bij mannen voorkomt. Vanaf de kinderleeftijd ontstaan snel progressieve spier- en…
Duizeligheid en vertigo: Oorzaken van duizelig gevoel

Duizeligheid en vertigo: Oorzaken van duizelig gevoel

Duizeligheid is een term die zowel duidt op ‘licht in het hoofd’ (symptoom) als op vertigo (aandoening met duizeligheid). Een duizelig gevoel kent tal van oorzaken en soorten. De milde, matige tot ern…
Dunnevezelneuropathie: Neurologische aandoening met pijn

Dunnevezelneuropathie: Neurologische aandoening met pijn

Dunnevezelneuropathie is een neurologische aandoening waarbij kleine vezels van het perifere zenuwstelsel zijn aangetast. Vaak komt dit tot stand door veranderingen in bepaalde genen, al liggen soms o…
Dysartrie: Spraakstoornis met onduidelijke spraak

Dysartrie: Spraakstoornis met onduidelijke spraak

Dysartrie (dysarthria) is de medische term voor een spraakstoornis, die tot stand komt als gevolg van een neurologische aandoening. De spieren in de lippen, de tong, de stembanden en het middenrif wer…
Dysautonomie: Aandoening aan het autonome zenuwstelsel

Dysautonomie: Aandoening aan het autonome zenuwstelsel

Naar schatting lijden wereldwijd zeventig miljoen mensen aan dysautonomie. Dysautonomie (autonome dysfunctie) is een aandoening waarbij het autonome zenuwstelsel niet goed werkt. Hierdoor werken het h…
Dyscalculie: Rekenkundige leerstoornis bij kind

Dyscalculie: Rekenkundige leerstoornis bij kind

Moeite hebben met rekenen, komt bij kinderen vaak voor. Soms heeft een kind echter grote problemen met getallen of anders haalt hij erg lage punten op wiskundetesten, terwijl hij toch goed scoort bij…
Dysesthesie: Abnormale gewaarwordingen door zenuwschade

Dysesthesie: Abnormale gewaarwordingen door zenuwschade

Dysesthesie is een medische term die staat voor abnormale gevoelens. Patiënten met dit symptoom ervaren onaangename, pijnlijke sensaties, bijvoorbeeld bij aanraking maar ook spontaan. Naast de pijn ka…
Dysgrafie: Leerstoornis - Problemen met schrijven & motoriek

Dysgrafie: Leerstoornis - Problemen met schrijven & motoriek

Dysgrafie is een aandoening waarbij kinderen slechte schrijfvaardigheden hebben zonder dat ze lijden aan een intellectuele stoornis. Bij kinderen ontstaan problemen op het vlak van de fijne motoriek,…
Dyslexie: Leerstoornis - Moeite met lezen en spellen

Dyslexie: Leerstoornis - Moeite met lezen en spellen

Dyslexie (legasthenie, leeszwakte) is een aandoening waarbij een patiënt het lastig heeft om te leren lezen en schrijven (spellen). Dit gebeurt door een probleem met de verwerking van grafische symbol…
Echolalie: Herhalen van geluiden, woorden of zinnen

Echolalie: Herhalen van geluiden, woorden of zinnen

Bij echolalie heeft een patiënt de drang tot het naspreken of herhalen van eigen woorden of die van een ander. Normaal communiceren is bij deze "tic" met andere woorden niet mogelijk, en ook het uiten…
Elektro-encefalografie (EEG): Onderzoek van hersenactiviteit

Elektro-encefalografie (EEG): Onderzoek van hersenactiviteit

Een elektro-encefalografie is een medisch onderzoek waarmee de arts de elektrische activiteit van de hersenen meet. In de volksmond is een EEG, de afkorting van een elektro-encefalografie, gekend als…
Emanuel-syndroom: Motorische en mentale achterstand

Emanuel-syndroom: Motorische en mentale achterstand

Het Emanuel-syndroom is een aandoening die ontstaat door de aanwezigheid van een extra chromosoom. Patiënten met deze afwijking hebben en mentale en motorische achterstand. Daarnaast komen mogelijk af…
Encefalitis: Ontsteking van hersenen (hersenontsteking)

Encefalitis: Ontsteking van hersenen (hersenontsteking)

Bij encefalitis ontstaat een acute ontsteking van het hersenweefsel, wat meestal het gevolg is van een bacteriële of virusinfectieziekte. Meestal verschijnen eerst griepachtige symptomen zoals koorts,…
Encefalomalacie: Verweking van hersenen met hersenschade

Encefalomalacie: Verweking van hersenen met hersenschade

Encefalomalacie betekent letterlijk vertaald ‘hersenverweking’. Dit is een aandoening waarbij een patiënt ernstige hersenschade oploopt doordat het hersenweefsel als het ware verweekt of afsterft. Mee…
Encefalopathie: Ziekte, stoornis of schade aan hersenen

Encefalopathie: Ziekte, stoornis of schade aan hersenen

Encefalopathie staat voor een ziekte, stoornis of schade aan de hersenen. De term verwijst naar tijdelijke of permanente situaties waarbij de structuur of functie van de hersenen aangetast is. Het bel…
Ependymoom: Tumor in hersenen of ruggenmerg

Ependymoom: Tumor in hersenen of ruggenmerg

Een ependymoom is een zeldzame vorm van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg die ontstaat uit één van de ondersteunende cellen van het centrale zenuwstelsel. De primaire kwaadaardige tumor veroo…
Epilepsie: Neurologische ziekte met epileptische aanvallen

Epilepsie: Neurologische ziekte met epileptische aanvallen

Epilepsie is een neurologische aandoening waarbij een patiënt meermaals onvoorspelbare epileptische aanvallen ervaart. Tijdens deze episoden treden ongecontroleerde en abnormale ontladingen van hersen…
Essentiële tremor: Bevingen aan hand en andere lichaamsdelen

Essentiële tremor: Bevingen aan hand en andere lichaamsdelen

Essentiële tremor (goedaardige tremor, familiale tremor of idiopathische tremor) is een progressieve neurologische aandoening. De patiënt ervaart hierbij oncontroleerbare bevingen in de armen, handen…
Familiale dysautonomie: Progressieve neurologische ziekte

Familiale dysautonomie: Progressieve neurologische ziekte

Familiale dysautonomie is een erfelijke neurologische aandoening waarbij de zenuwen in het hele lichaam aangetast zijn. De patiënt verliest de coördinatie en controle over verschillende lichaamsfuncti…
Fenylketonurie (PKU): Afwijkingen aan hersenen en lichaam

Fenylketonurie (PKU): Afwijkingen aan hersenen en lichaam

Bij fenylketonurie ontstaat door een enzymdeficiëntie een opbouw van fenylalanine. Vooral de hersenen zijn aangetast door de ophoping van dit aminozuur (bouwsteen van eiwitten). Hierdoor ontstaan dive…
Flauwvallen (syncope): Tijdelijk verlies van bewustzijn

Flauwvallen (syncope): Tijdelijk verlies van bewustzijn

Bij het flauwvallen (syncope) verliest een patiënt plotseling en tijdelijk het bewustzijn. Een syncope treedt op wanneer de hersenen niet genoeg zuurstof krijgen. Het flauwvallen duurt slechts enkele…
Focale (epileptische) aanvallen: Verstoring in deel hersenen

Focale (epileptische) aanvallen: Verstoring in deel hersenen

Epilepsie is in te delen in focale aanvallen en gegeneraliseerde aanvallen. De aanvallen doen zich voor wanneer er een verstoring is van elektrische impulsen in een deel van de hersenen. Wanneer de pa…
Foreign accent syndrome (buitenlandsaccentsyndroom)

Foreign accent syndrome (buitenlandsaccentsyndroom)

Het foreign accent syndrome (buitenlandsaccentsyndroom) is een neurologische aandoening waarbij patiënten spraakpatronen met een vreemd accent ontwikkelen die anders zijn dan hun eigen accent. Patiënt…
Formicatie: Kriebelend gevoel alsof insecten op huid lopen

Formicatie: Kriebelend gevoel alsof insecten op huid lopen

Sommige patiënten hebben het gevoel alsof mieren of insecten op de huid kruipen. Deze gevoelsstoornis staat bekend als ‘formicatie’. De naam is afkomstig van het Latijnse woord ‘formica’, wat mier bet…
Foster Kennedy-syndroom: Tumor in frontale kwab van hersenen

Foster Kennedy-syndroom: Tumor in frontale kwab van hersenen

Het Foster Kennedy-syndroom is een zeldzame aandoening waarbij een tumor in de frontale kwab van de hersenen symptomen veroorzaakt. Dit resulteert in druk op één oogzenuw, en druk in de hersenschedel…
Fragiele X-syndroom: Lichamelijke en mentale symptomen

Fragiele X-syndroom: Lichamelijke en mentale symptomen

Het fragiele X-syndroom is een X-chromosomaal gebonden erfelijke afwijking. Het is de meest voorkomende vorm van een erfelijke verstandelijke beperking die voornamelijk bij mannen optreedt. Vrouwen zi…
Frontotemporale dementie: Progressieve hersenaandoening

Frontotemporale dementie: Progressieve hersenaandoening

Frontotemporale dementie is een zeldzame vorm van dementie. Dementie is de medische term voor "aftakeling van het geestelijk vermogen" wat vaak voorkomt bij veroudering. Bij frontotemporale dementie z…
Fucosidose: Stofwisselingsziekte met schade aan hersencellen

Fucosidose: Stofwisselingsziekte met schade aan hersencellen

Fucosidose is een stofwisselingsaandoening die de hersenen aantast. Hierdoor ontstaan zowel neurologische als fysieke problemen. Patiënten hebben namelijk een progressieve verstandelijke handicap en e…
Galloway-Mowat syndroom: Afwijkingen aan nieren en hersenen

Galloway-Mowat syndroom: Afwijkingen aan nieren en hersenen

Het Galloway-Mowat syndroom is een erfelijke aandoening waarbij de patiënt kampt met ernstige afwijkingen aan de hersenen, het gezicht en de ogen, en een nieraandoening (nefrotisch syndroom). Ook een…
Ganglioneuroblastoom: Tumor uit zenuwweefsel, vaak in buik

Ganglioneuroblastoom: Tumor uit zenuwweefsel, vaak in buik

Een ganglioneuroblastoom is een tumor die ontstaat uit zenuwweefsels. De tumor is intermediair; hij bevindt zich tussen een goedaardig en kwaadaardig stadium. Vaak zijn kinderen aangetast door deze tu…
Ganglioneuroom: Goedaardige tumor van autonome zenuwcellen

Ganglioneuroom: Goedaardige tumor van autonome zenuwcellen

Een ganglioneuroom is een zeldzame en goedaardige tumor van de autonome zenuwcellen. Ganglioneuromen komen het meest frequent voor in de buik, maar deze tumoren komen soms ook ook op andere plaatsen t…
Geheugenverlies: Oorzaken van verlies van geheugenfunctie

Geheugenverlies: Oorzaken van verlies van geheugenfunctie

Het geheugen is een plaats waar mensen informatie opslaan, bewaren en terughalen. Wanneer er schade optreedt aan het deel van de hersenen dat deze functies uitvoert, treedt mogelijk geheugenverlies op…
Gerstmann-Sträussler-Scheinker-syndroom: Hersenziekte

Gerstmann-Sträussler-Scheinker-syndroom: Hersenziekte

Het Gerstmann-Sträussler-Scheinker-syndroom (GSS) is een uiterst zeldzame, meestal familiale, dodelijke neurodegeneratieve aandoening. De patiënt ontwikkelt bij deze vorm van een prionziekte spraakpro…
Gigantisme: Overmatige groei door hypofysetumor in hersenen

Gigantisme: Overmatige groei door hypofysetumor in hersenen

Bij de uiterst zeldzame aandoening gigantisme ontstaat een overmatige groei met goede proporties als gevolg van een overproductie van groeihormoon tijdens de kindertijd. Meestal is een hypofysetumor i…
Glioblastoom: Agressieve hersentumor (kanker aan hersenen)

Glioblastoom: Agressieve hersentumor (kanker aan hersenen)

Glioblastomen (glioblastoma multiforme, GBM), is een uiterst agressieve kanker die in de hersenen begint. Aanvankelijk zijn de symptomen van een glioblastoom niet-specifiek, zoals hoofdpijn, persoonli…
Glioom: Primaire hersentumor met schade aan hersenen

Glioom: Primaire hersentumor met schade aan hersenen

Gliomen zijn één van de meest voorkomende soorten primaire hersentumoren. De tumor ontwikkelt zich bijgevolg in de hersenen en het ruggenmerg en ontstaat niet door uitzaaiingen van een andere kankervo…
Glutenataxie: Schade aan hersenen door eten van gluten

Glutenataxie: Schade aan hersenen door eten van gluten

Glutenataxie (neurocoeliakie) is een zeldzame neurologische aandoening waarbij patiënten heel hevig reageren op het eten van gluten. Het lichaam valt namelijk per ongeluk de hersenen aan, waardoor spr…
Hallucinaties: Waanvoorstellingen en onechte percepties

Hallucinaties: Waanvoorstellingen en onechte percepties

Gezonde mensen ervaren af en toe ook hallucinaties, zoals in de normale rouw bij het kort zien van of horen van de stem van een geliefde, of tijdens de overgang tussen het slapen en waken. Maar ook ta…
Hemangioblastoom: Tumor in hersenen of ruggenmerg

Hemangioblastoom: Tumor in hersenen of ruggenmerg

Een hemangioblastoom is een zeldzame, langzaam groeiende tumor die ontstaat in de bloedvaten van de hersenen, het ruggenmerg of het netvlies van het oog. De goedaardige tumor komt soms voor bij patiën…
Hemiparese en hemiplegie: Zwakte en verlamming aan één kant

Hemiparese en hemiplegie: Zwakte en verlamming aan één kant

Hemiparese is een medische term die duidt op zwakte aan de helft van het lichaam, terwijl hemiplegie verwijst naar verlamming aan één kant van het lichaam. Verlamming is een extreme vorm van zwakte en…
Hemiplegische migraine: Hoofdpijn en neurologische symptomen

Hemiplegische migraine: Hoofdpijn en neurologische symptomen

Eén van de zeldzame vormen van migraine is 'hemiplegische migraine'. Bij deze ziekte ervaart een patiënt spierzwakte aan één zijde van het lichaam, in combinatie met migraine (hoofdpijn). Tijdens een…
Hepatische encefalopathie: Hersenaandoening door leverziekte

Hepatische encefalopathie: Hersenaandoening door leverziekte

Patiënten met een chronische leverziekte ervaren mogelijk diverse wijzigingen inzake het gedrag, de stemming, de spraak, de slaap of de beweging. Deze symptomen wijzen mogelijk op hepatische encefalop…
Hersenabces: Verzameling van pus in hersenen

Hersenabces: Verzameling van pus in hersenen

Een hersenabces is een verzameling van pus, immuuncellen, en ander materiaal dat zich ophoopt in de hersenen, meestal als gevolg van een bacteriële infectie of schimmelinfectie. Sommige doelgroepen, v…
Hersenaneurysma: Uitstulping in wand van slagader hersenen

Hersenaneurysma: Uitstulping in wand van slagader hersenen

Een hersenaneurysma is een abnormale uitstulping in de wand van een slagader in de hersenen. Hersenaneurysmata lijken alarmerend, maar meestal veroorzaken ze geen symptomen of gezondheidsproblemen. In…
Hersenatrofie (cerebrale atrofie): Krimpen van hersenen

Hersenatrofie (cerebrale atrofie): Krimpen van hersenen

Cerebrale atrofie of hersenatrofie verwijst naar het progressieve verlies van neuronen (hersencellen). Hierdoor ontstaat een kleinere hersengrootte. Één enkel hersendeel is aangetast of heel de hersen…
Hersenbloeding: Oorzaken van intracerebrale bloeding

Hersenbloeding: Oorzaken van intracerebrale bloeding

Een intracerebrale bloeding (hersenbloeding) is een aandoening waarbij plotseling een ziek bloedvat in de hersenen barst, waardoor bloed lekt in de grote hersenen. Dit leidt tot schade aan het hersenw…
Hersenetende amoebe: Infectie met Naegleria fowleri

Hersenetende amoebe: Infectie met Naegleria fowleri

Naegleria fowleri is een vrijlevende bacterie-etende amoebe (eencellig organisme) die zich vooral in warm zoet water bevindt. Zeer zelden veroorzaakt deze amoebe een plotselinge en dodelijke herseninf…
Hersengezondheid: Tips voor goede hersenfunctie

Hersengezondheid: Tips voor goede hersenfunctie

De hersenen zijn nodig voor de controle over de motoriek, het oordeel, de emotie, de taal, de perceptie, het geheugen, de gedachte, de aandacht, het vermogen om taken te plannen en uit te voeren, en h…
Hersenmetastasen: Uitzaaiingen van kanker in hersenen

Hersenmetastasen: Uitzaaiingen van kanker in hersenen

Wanneer primaire (oorspronkelijke) kanker uitzaait naar de hersenen, is in medische termen sprake van ‘hersenmetastasen‘ of ook wel ‘cerebrale metastasen’. Bij circa 10-30% van alle kankerpatiënten me…
Hersenmist (brain fog): Geheugen- en concentratieproblemen

Hersenmist (brain fog): Geheugen- en concentratieproblemen

Hersenmist (brain fog) is een symptoom waarbij door diverse aandoeningen en omgevingsfactoren problemen ontstaan met het geheugen en de concentratie. De patiënt heeft namelijk bij brain fog het gevoel…
Hersenschudding: Mild hersenletsel door stoot tegen schedel

Hersenschudding: Mild hersenletsel door stoot tegen schedel

De meest voorkomende en minst ernstige vorm van een hersenverwonding is gekend als een hersenschudding. Een hersenschudding treedt op wanneer het hoofd plotseling een (bewegend) object aanraakt met al…
Hersenstamberoerte: Soorten, oorzaken en behandeling

Hersenstamberoerte: Soorten, oorzaken en behandeling

De hersenstam bevindt zich net boven het ruggenmerg. De hersenstam is verantwoordelijk voor automatische functies zoals de hartslag, de ademhaling, de lichaamstemperatuur en de bloeddruk. De hersensta…
Hersentrauma: Hoofdletsel door trauma met veel symptomen

Hersentrauma: Hoofdletsel door trauma met veel symptomen

Bij een hersentrauma ontstaat een hoofdletsel dat resulteert in schade aan de hersenen. Deze schade veroorzaakt mogelijk breed spectrum van mogelijke klachten, die onder andere afhankelijk zijn van de…
Hersentumor: Soorten, typen, symptomen en behandeling

Hersentumor: Soorten, typen, symptomen en behandeling

Een hersentumor is een gezwel of groei van abnormale cellen dat zich in de hersenen of het ruggenmerg ontwikkelt. Een goedaardige (benigne) of kwaadaardige (maligne) hersentumor verstoort mogelijk de…
Hersenverlamming: Symptomen aan spieren en bewegingen

Hersenverlamming: Symptomen aan spieren en bewegingen

Hersenverlamming (cerebrale parese) is een groep van neurologische aandoeningen waarbij de spieren en bewegingen zijn aangetast. Cerebrale parese vindt plaats wanneer de bepaalde hersendelen die de be…
Hersenzenuwen: Functie en schade aan craniale zenuwen

Hersenzenuwen: Functie en schade aan craniale zenuwen

Hersenzenuwen zijn de zenuwen die rechtstreeks uit de hersenen komen (inclusief de hersenstam). Hersenzenuwen geven informatie door tussen de hersenen en lichaamsdelen, voornamelijk naar en van gebied…
Hersenzwelling: Oorzaken en behandeling van cerebraal oedeem

Hersenzwelling: Oorzaken en behandeling van cerebraal oedeem

Een hersenzwelling ontstaat wanneer vocht zich rond de hersenen opbouwt, waardoor de druk (intracraniale druk) verhoogt. Deze zwelling is de reactie van het lichaam op een verwonding, een infectie of…
Hoofdletsels bij kinderen voorkomen: Tips en adviezen

Hoofdletsels bij kinderen voorkomen: Tips en adviezen

Elk kind loopt wel eens een letsel op zoals een schram of blauwe plek. In de meeste gevallen is het kind snel hersteld van deze verwonding. Een letsel aan het hoofd is echter mogelijk ernstiger. Een p…
Horner-syndroom: Neurologische aandoening

Horner-syndroom: Neurologische aandoening

Het Horner-syndroom is een relatief zeldzame neurologische aandoening gekenmerkt door een vernauwde pupil (miosis), een afhangend bovenste ooglid (ptosis), een teruggetrokken oogbol en de onmogelijkhe…
Hydrocefalie: Te veel hersen- en ruggenmergvocht in schedel

Hydrocefalie: Te veel hersen- en ruggenmergvocht in schedel

Hydrocefalie is de medische term voor een waterhoofd. Dit houdt in dat zich bij een patiënt te veel hersenvocht in de schedel bevindt wat leidt tot zwelling van de hersenen. Deze aangeboren of verworv…
Hyperthymesia: Superieur autobiografisch geheugen

Hyperthymesia: Superieur autobiografisch geheugen

Hyperthymesia is een neurologische aandoening waarbij een persoon een diepgaand, gedetailleerd autobiografisch geheugen heeft. Een persoon met een dergelijke mentale toestand onthoudt een groot aantal…
Hypofyseadenoom: Goedaardig gezwel in hypofyse van hersenen

Hypofyseadenoom: Goedaardig gezwel in hypofyse van hersenen

De hypofyse is een kleine gecompliceerde klier aan de hersenbasis. Het maakt verschillende belangrijke hormonen die de groei en de activiteit van verschillende andere belangrijke klieren in het lichaa…
Hypofysetumoren: Tumor in hypofyse met veel symptomen

Hypofysetumoren: Tumor in hypofyse met veel symptomen

De hypofyse is een erwtgrote structuur in de hersenbasis. De klier beheert een heleboel belangrijke lichaamsfuncties, zoals de groei, de hartslag en het vermogen om kinderen te krijgen. Deze ‘hoofdkli…
Hypopituïtarisme: Gebrek aan hormonen door hypofyse

Hypopituïtarisme: Gebrek aan hormonen door hypofyse

De hypofyse (glandula pituitaria) in de hersenen produceert een aantal hormonen of chemicaliën die vrijkomen in het bloed. Deze hormonen zijn belangrijk voor de werking van andere klieren in het licha…
Ito-syndroom: Neurocutane aandoening

Ito-syndroom: Neurocutane aandoening

Het Ito-syndroom is een neurocutane aandoening waardoor zowel de huid als het zenuwstelsel aangetast zijn. Deze zeldzame aandoening kenmerkt zich door het verlies van de huidskleur op bepaalde lichaam…
Japanse encefalitis: Hersenontsteking door infectie met mug

Japanse encefalitis: Hersenontsteking door infectie met mug

Japanse encefalitis staat voor een vorm van een hersenontsteking die zich vooral presenteert in Zuidoost-Azië. De verspreiding van deze virale infectie gebeurt via besmsette muggen. Meestal vertonen p…
Jongdementie: Vormen van dementie met vroeg begin

Jongdementie: Vormen van dementie met vroeg begin

Patiënten die voor 65-jarige leeftijd te maken krijgen met dementie, lijden aan jongdementie. Het denken, redeneren, communiceren en onthouden verloopt steeds moeilijker bij patiënten met (jong)dement…
Joubert-syndroom: Neurologische aandoening

Joubert-syndroom: Neurologische aandoening

Het Joubert-syndroom is een zeldzame hersenenaandoening waarbij de patiënt geen of een onderontwikkelde hersenstam (maaltandteken) en cerebellaire vermis heeft. De cerebellaire vermis regelt de balans…
Kabuki-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, hersenen en skelet

Kabuki-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, hersenen en skelet

Het Kabuki-syndroom is een zeldzame, multisystemische aandoening waarbij de patiënt afwijkingen heeft aan het gezicht, de hersenen en het skelet. Groeivertragingen, oogproblemen, een verstandelijke ha…
Kennedy-syndroom: Neuromusculaire aandoening

Kennedy-syndroom: Neuromusculaire aandoening

Het Kennedy-syndroom is een zeldzame X-gebonden recessieve erfelijke progressieve neuromusculaire aandoening die spierzwakte en spieratrofie in het gehele lichaam veroorzaakt, vooral in de armen en be…
Kernicterus: Ernstige geelzucht met hersenschade

Kernicterus: Ernstige geelzucht met hersenschade

Kernicterus (chronische bilirubine encefalopathie) is een vorm van hersenschade die resulteert uit ernstige, onbehandelde geelzucht (icterus) of een te hoog bilirubinegehalte in het bloed. Deze aandoe…
Knikkebolziekte: Neurologische aandoening met hoofdknikken

Knikkebolziekte: Neurologische aandoening met hoofdknikken

De knikkebolziekte is een neurologische aandoening met onbekende oorzaak die vooral tot stand komt in Tanzania, Noord-Oganda en Zuid-Soedan. De aandoening, die vooral kinderen aantast, leidt tot progr…
Knobloch-syndroom: Aandoening ogen en hersenen

Knobloch-syndroom: Aandoening ogen en hersenen

Het Knobloch-syndroom is een zeldzame genetische ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door ernstige problemen met het gezichtsvermogen en een schedeldefect. Vaak is een patiënt hierdoor op jongvolwassen l…
Kuru: Neurologische aandoening na eten van besmette hersenen

Kuru: Neurologische aandoening na eten van besmette hersenen

Kuru is een zeldzame neurologische aandoening die tot stand komt na een vorm van kannibalisme waarbij vooral vrouwen en kinderen geïnfecteerd hersenweefsel opeten. De ziekte kenmerkt zich door onder a…
Landau-Kleffner Syndroom: Taalstoornis en gedragsafwijkingen

Landau-Kleffner Syndroom: Taalstoornis en gedragsafwijkingen

Het Landau-Kleffner syndroom is een zeldzame progressieve taalstoornis waarbij een kind langzaam of plots het taalbegrip en daarna de spreektaal verliest. Dit is het gevolg van voortdurende epileptisc…
Leerstoornissen: Oorzaken en soorten leerproblemen

Leerstoornissen: Oorzaken en soorten leerproblemen

Een patiënt met leerstoornissen heeft problemen om dingen te leren. Dit manifesteert zich op veel vlakken, zoals bijvoorbeeld problemen inzake het begrijpen wat mensen zeggen, het spreken, het lezen,…
Leigh-syndroom: Neurologische aandoening

Leigh-syndroom: Neurologische aandoening

Het Leigh-syndroom is een zeldzame ernstige neurologische aandoening die zich kenmerkt door de degeneratie van het centrale zenuwstelsel waarbij de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuw zijn aangeta…
Lekkend hersenvocht: Oorzaken, symptomen en behandeling

Lekkend hersenvocht: Oorzaken, symptomen en behandeling

Hersenvocht (cerebrospinale vloeistof) is een heldere vloeistof die de hersenen en het ruggenmerg omringt. Het beschermt de hersenen en het ruggenmerg tegen letsel en dient ook als voedingsstofafgifte…
Lennox-Gastaut-syndroom: Ernstige vorm van epilepsie

Lennox-Gastaut-syndroom: Ernstige vorm van epilepsie

Het Lennox-Gastaut-syndroom (childhood epileptic encephalopathy) is een zeldzame en ernstige vorm van epilepsie die begint in de kindertijd. Kinderen met het Lennox-Gastaut-syndroom hebben vaak versch…
Lesch-Nyhan syndroom: Afwijkingen aan beweging en gedrag

Lesch-Nyhan syndroom: Afwijkingen aan beweging en gedrag

Het Lesch-Nyhan syndroom is een erfelijke aandoening waarbij problemen ontstaan met het verwerken van purinen in het lichaam omdat hiervoor een bepaald enzym ontbreekt. De zeldzame aandoening brengt g…
Lewy-body-dementie: Problemen met denken, slaap en humeur

Lewy-body-dementie: Problemen met denken, slaap en humeur

Lewy bodies (Lewy-lichaampjes) zijn abnormale klonten van eiwitten die zich vormen in de hersenen. Door een opeenhoping van de Lewy bodies ontstaat Lewy-body-dementie (dementie met Lewy body-lichaampj…
Lissencefalie: Hersenaandoening met neurologische symptomen

Lissencefalie: Hersenaandoening met neurologische symptomen

Af en toe komt een baby ter wereld met lissencefalie, een hersenaandoening waarbij de hersenen geen vouwen, plooien of groeven hebben maar wel een glad oppervlak. Dit kent genetische oorzaken maar ook…
Locked-in-syndroom: Opgesloten in eigen lichaam

Locked-in-syndroom: Opgesloten in eigen lichaam

Het locked-in-syndroom is een neurologische toestand waarbij een patiënt als het ware ‘opgesloten’ zit in zijn eigen lichaam. Op de ogen na is de patiënt namelijk volledig verlamd, al is hij zich wel…
Lowe-syndroom: Afwijkingen aan ogen, nieren en hersenen

Lowe-syndroom: Afwijkingen aan ogen, nieren en hersenen

Het Lowe-syndroom is een erfelijke multisystemische aandoening waarbij een patiënt vooral afwijkingen heeft aan de hersenen, nieren en ogen. Bijkomende symptomen zijn eveneens gerapporteerd. De behand…
Lumbale punctie (ruggenprik): Onderzoek van hersenvocht

Lumbale punctie (ruggenprik): Onderzoek van hersenvocht

Een lumbale punctie is een medisch onderzoek waarbij de arts met een naald monsters hersenvocht (cerebrospinale vloeistof, liquor, lumbaalvocht) verzamelt uit de lage rug. Hij laat dit in een laborato…
Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCMV): Virale infectie

Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCMV): Virale infectie

Het Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCMV, lymfocytaire choriomeningitis virus) is een virale infectie. Mensen verwerven LCMV wanneer ze in contact komen met de secreties van geïnfecteerde knaagdie…
Maligne neurolepticasyndroom: Reactie op antipsychotica

Maligne neurolepticasyndroom: Reactie op antipsychotica

Het maligne neurolepticasyndroom is een zeldzame reactie op antipsychotica (oude benaming: neuroleptica). Dit zijn medicijnen die de arts inzet voor het behandelen van diverse psychische aandoeningen…
Maple syrup urine disease (MSUD): Stofwisselingsaandoening

Maple syrup urine disease (MSUD): Stofwisselingsaandoening

Maple syrup urine disease (MSUD) is een zeldzame erfelijke stofwisselingsaandoening waarbij het lichaam niet in staat is om bepaalde delen van eiwitten af te breken. Progressieve hersenschade is het h…
MED13L-syndroom: Aandoening met symptomen aan hart & gezicht

MED13L-syndroom: Aandoening met symptomen aan hart & gezicht

Het MED13L-syndroom is een zeldzame ontwikkelingsstoornis waarbij een patiënt een ontwikkelingsachterstand, een intellectuele achterstand en afwijkende gelaatstrekken heeft. Bovendien kampen sommige p…
Medulloblastoom: Hersentumor in kleine hersenen

Medulloblastoom: Hersentumor in kleine hersenen

Een medulloblastoom is een maligne (kwaadaardige) hersentumor die ontstaat in het cerebellum, de kleine hersenen. Dit is het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het evenwicht, de coördin…
MEGDEL-syndroom: Stofwisselingsziekte

MEGDEL-syndroom: Stofwisselingsziekte

Het MEGDEL-syndroom is een uiterst zeldzame erfelijke stofwisselingsaandoening die tot stand komt door veranderingen in een gen. Patiënten met deze ziekte kampen met allerlei verschillende symptomen,…
Melkersson-Rosenthal syndroom: Symptomen aan gezicht

Melkersson-Rosenthal syndroom: Symptomen aan gezicht

Het Melkersson-Rosenthal syndroom is een zeldzame neurologische aandoening. Een terugkerende verlamming en zwelling van het gezicht, een ontstoken bovenlip en groeven op de tong zijn de belangrijkste…
Meningeoom: Tumor op hersen- en ruggenmergsvliezen

Meningeoom: Tumor op hersen- en ruggenmergsvliezen

Een meningeoom is een tumor die zich vormt op de hersen- en ruggenmergsvliezen, in medische termen gekend al de 'meningen'. Deze langzaam groeiende tumor die voornamelijk ontstaat vanuit het spinnenwe…
Meningitis: Hersenvliesontsteking met hoofdpijn & stijve nek

Meningitis: Hersenvliesontsteking met hoofdpijn & stijve nek

De meningen – de medische term voor hersen- of ruggenmergvliezen – dienen als beschermend effect voor de hersenen. Door een infectie of door andere oorzaken ontstaat soms een ontsteking van deze besch…
Meningokokkenmeningitis: Bacteriële hersenvliesontsteking

Meningokokkenmeningitis: Bacteriële hersenvliesontsteking

Meningitis is een infectie van de hersenvliezen; dit zijn de membranen die de hersenen en het ruggenmerg bedekken. Meningitis is mogelijk het gevolg van een speciale soort bacteriën, namelijk de menin…
Meningokokkenziekte: Sepsis en meningitis door bacteriën

Meningokokkenziekte: Sepsis en meningitis door bacteriën

Meningokokkenziekte (meningokokkemie) is een ernstige besmettelijke aandoening veroorzaakt door meningokokken, een type bacteriën. Wanneer de bacteriën het neusslijmvlies en de bloedbaan binnendringen…
Menkes-syndroom: Symptomen aan gezicht, haar en hersenen

Menkes-syndroom: Symptomen aan gezicht, haar en hersenen

Het Menkes-syndroom is een ernstige stofwisselingsziekte waarbij een opstapeling van koper gebeurt in het lichaam. Zuigelingen met deze ziekte krijgen te maken met een verstandelijke handicap, botlets…
Metachromatische leukodystrofie: Fysieke & mentale symptomen

Metachromatische leukodystrofie: Fysieke & mentale symptomen

Metachromatische leukodystrofie (MLD) is een zeldzame genetische aandoening waarbij de zenuwen, de spieren en andere organen zijn aangetast. Naast allerlei fysieke problemen, heeft de patiënt ook gedr…
Migraine: Aanvallen van een aura en/of eenzijdige hoofdpijn

Migraine: Aanvallen van een aura en/of eenzijdige hoofdpijn

Migraine (hemicranie) is een vaak voorkomende neurologische aandoening. Deze vorm van hoofdpijn heeft een onbekende etiologie. Diverse risicofactoren zijn echter wel bekend voor het uitlokken van een…
Miller Fisher-syndroom: Neurologische aandoening

Miller Fisher-syndroom: Neurologische aandoening

Het Miller Fisher-syndroom is een variant van het Guillain-Barré-syndroom. Het is een zeldzame, verworven neurologische aandoening die zich kenmerkt door een abnormale coördinatie (ataxie), verlamming…
Miller-Dieker-syndroom: Afwijkingen aan hersenen en gezicht

Miller-Dieker-syndroom: Afwijkingen aan hersenen en gezicht

Ongeveer 1 op de 100.000 kinderen komt ter wereld met het Miller-Dieker-syndroom. Het Miller-Dieker-syndroom is een genetische aandoening waarbij een misvorming van de hersenen optreedt. De patiënt he…
Mitochondriale myopathieën: Symptomen aan spieren & hersenen

Mitochondriale myopathieën: Symptomen aan spieren & hersenen

Mitochondriën zijn kleine structuren die in bijna alle cellen voorkomen. Deze kleine energiefabrieken zijn vooral belangrijk voor de spier- en zenuwcellen. Mitochondriale myopathieën duiden op een gro…
Mononeuropathie: Aandoening met zenuwschade aan één zenuw

Mononeuropathie: Aandoening met zenuwschade aan één zenuw

Mononeuropathie is een aandoening waarbij één enkele zenuw beschadigd is die buiten de hersenen en het ruggenmerg gelegen is (perifere zenuw). Hierdoor is de werking van de zenuw aangetast. Dit uit zi…
Motorneuronziekte: Progressieve verzwakking van spieren

Motorneuronziekte: Progressieve verzwakking van spieren

Motorneuronen zijn zenuwcellen die elektrische signalen naar de spieren sturen, zodat de spieren kunnen functioneren. Motorneuronziekten zijn een groep zeldzame maar ernstige aandoeningen waarbij alle…
Mowat-Wilson syndroom: Symptomen aan gezicht en hersenen

Mowat-Wilson syndroom: Symptomen aan gezicht en hersenen

Door een verandering in een gen komen sommige baby’s ter wereld met het Mowat-Wilson syndroom. Deze zeldzame aandoening brengt voornamelijk symptomen aan de darmen, het gezicht en de hersenen met zich…
Moyamoya: Vernauwing van de slagader in de hersenen

Moyamoya: Vernauwing van de slagader in de hersenen

Moyamoya is een zeldzame, progressieve aandoening waarbij de grote bloedvaten in de hersenen verbreden. Dit resulteert in een een smallere doorgang (vernauwing) waardoor de zuurstoftoevoer belemmerd i…
Mucormycose: Schimmelziekte aan sinussen, hersenen en longen

Mucormycose: Schimmelziekte aan sinussen, hersenen en longen

Mucormycose is een zeldzame maar ernstige schimmelaandoening (mycose) waarbij de bloedvatwanden van vooral de sinussen, hersenen en longen zijn aangetast. Deze schimmelziekte vindt vooral plaats bij p…
Myelomeningocele: Vorm spina bifida met neurologische schade

Myelomeningocele: Vorm spina bifida met neurologische schade

Bij baby's met myelomeningocele ontwikkelen sommige botten van de rug (wervels) zich niet goed en sluiten ze niet volledig rond het ruggenmerg. Bij deze vorm van spina bifida (open rug) ontstaat bijge…
Myotonia congenita: Neuromusculaire aandoening

Myotonia congenita: Neuromusculaire aandoening

Myotonia congenita is een zeldzame erfelijke neuromusculaire aandoening gekenmerkt door problemen met de spanning en samentrekking van skeletspieren. Patiënten met deze aandoening hebben periodes van…
Neuro-endocriene tumoren: Tumor met variabele symptomen

Neuro-endocriene tumoren: Tumor met variabele symptomen

Neuro-endocriene tumor Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn tumoren die ontstaan uit cellen die hormonen produceren. Velen van deze tumoren zijn goedaardig, terwijl sommige kwaadaardig zijn. NET komen…
Neuroblastoom: Kanker uitgaande van zenuwcellen bij kinderen

Neuroblastoom: Kanker uitgaande van zenuwcellen bij kinderen

Een neuroblastoom is een zeldzame vorm van kanker die uitgaat van onrijpe zenuwcellen in verschillende lichaamsgebieden. Meestal treft de ziekte baby’s en jonge kinderen. Een neuroblastoom komt het va…
Neurogene shock: Daling van bloeddruk door ruggenmergletsel

Neurogene shock: Daling van bloeddruk door ruggenmergletsel

Een neurogene shock (vasogene shock) is een toestand die tot stand komt door ernstige schade aan het centrale zenuwstelsel, zoals een ruggenmergletsel. Een neurogene shock resulteert in een lage bloed…
Neurologisch onderzoek: Onderdelen van testen zenuwstelsel

Neurologisch onderzoek: Onderdelen van testen zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen van deze gebieden. Een neuroloog voert een neurologisch onderzoek uit om medische aandoeningen te identificeren die het zenuwstel…
Neurosarcoïdose: Complicatie van sarcoïdose aan zenuwstelsel

Neurosarcoïdose: Complicatie van sarcoïdose aan zenuwstelsel

Sarcoïdose is een systemische ontstekingsaandoening waarbij meerdere lichaamsdelen aangetast zijn zoals de longen, de lymfeklieren, de ogen en de huid. Wanneer als complicatie het centrale zenuwstelse…
Neurosyfilis: Vormen & Lichamelijke en mentale symptomen

Neurosyfilis: Vormen & Lichamelijke en mentale symptomen

Neurosyfilis is een bacteriële infectie van de hersenen of het ruggenmerg. Deze aandoening komt als complicatie voor bij patiënten die jarenlang onbehandeld rondlopen met syfilis, een seksueel overdra…
Nocardia-infectie: Symptomen aan longen, hersenen en huid

Nocardia-infectie: Symptomen aan longen, hersenen en huid

Een Nocardia-infectie is een bacteriële infectie die vooral de longen, de hersenen en de huid aantast. Vooral bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem is de bacterie potentieel gevaarlijk en zijn…
Oedeem (vochtretentie): Getroffen lichaamsdelen en oorzaken

Oedeem (vochtretentie): Getroffen lichaamsdelen en oorzaken

Het menselijk lichaam gebruikt een complex systeem om de vochtbalans in het lichaam te handhaven. Hormonale factoren, het cardiovasculaire systeem, de urinewegen, de lever en de nieren spelen allemaal…
Opisthotonus: Naar achter gerichte houding (bij zuigelingen)

Opisthotonus: Naar achter gerichte houding (bij zuigelingen)

Opisthotonus is een symptoom waarbij een patiënt zijn lichaam krampachtig achterover strekt. Deze naar achter gerichte houding is meestal een onderdeel van een ernstige aandoening of een medisch probl…
Opticusglioom: Tumor in hersenen met aantasting oogzenuw

Opticusglioom: Tumor in hersenen met aantasting oogzenuw

Een glioom is een tumor die groeit in verschillende delen van de hersenen; deze heeft mogelijk in zeldzame gevallen eveneens invloed op de ogen. Eén of beide oogzenuwen die visuele informatie van elk…
PACS1-syndroom: Aandoening met neurologische symptomen

PACS1-syndroom: Aandoening met neurologische symptomen

Het PACS1-syndroom is een zeldzame aandoening die tot stand komt door een verandering in een gen. Getroffen patiënten ervaren een verstandelijke handicap en spraak- en taalproblemen. Daarnaast hebben…
Palinopsie: Direct of vertraagd nabeelden zien

Palinopsie: Direct of vertraagd nabeelden zien

Palinopsie (visuele perseveratie) is een aandoening waarbij patiënten een aanhoudende herhaling van een visueel beeld zien nadat de visuele prikkel verdwenen is. Ze zien hierbij een soort nabeeld van…
Pallister-Hall-syndroom: Afwijkingen aan skelet en hersenen

Pallister-Hall-syndroom: Afwijkingen aan skelet en hersenen

Het Pallister-Hall-syndroom (Hall-Palister-syndroom, hypothalamisch hamatoblastoomsyndroom) is een uiterst zeldzame aangeboren aandoening waarbij een patiënt afwijkingen heeft aan de genitaliën en het…
Paraplegie: Verlamming onderlichaam met verlies van gevoel

Paraplegie: Verlamming onderlichaam met verlies van gevoel

Paraplegie duidt op een volledige of gedeeltelijke verlamming van de onderste helft van het lichaam. Meestal is deze aandoening het gevolg van schade aan de hersenen en/of het ruggenmerg, bijvoorbeeld…
Paresthesieën: Tintelingen in ledematen door druk op zenuw

Paresthesieën: Tintelingen in ledematen door druk op zenuw

Iedereen heeft wel eens tijdelijk last gehad van paresthesieën. Dit is het tintelend, jeukend en/of brandend gevoel of de gevoelloosheid in de ledematen dat ontstaat door een druk op een zenuw, bijvoo…
Parkinsonisme: Ziekte van Parkinson en bijkomende symptomen

Parkinsonisme: Ziekte van Parkinson en bijkomende symptomen

Parkinsonisme is een aandoening waarbij een patiënt symptomen en hersenafwijkingen heeft die vaak geassocieerd zijn met de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening…
Patau-syndroom (trisomie 13): Ernstige aangeboren aandoening

Patau-syndroom (trisomie 13): Ernstige aangeboren aandoening

Het Patau-syndroom (trisomie 13) is een zeldzame, ernstige genetische aandoening waarbij een extra kopie van chromosoom 13 in sommige of alle cellen van het lichaam aanwezig is. Vaak overlijdt een bab…
Perifere neuropathie: Schade aan zenuwen met pijn en zwakte

Perifere neuropathie: Schade aan zenuwen met pijn en zwakte

Perifere neuropathie is een zenuwaandoening waarbij alle zenuwen buiten deze van de hersenen en het ruggenmerg mogelijk aangetast zijn. Patiënten met deze aandoening ervaren diverse gevoelsverandering…
Perry-syndroom: Progressieve neurologische aandoening

Perry-syndroom: Progressieve neurologische aandoening

Het uiterst zeldzame Perry-syndroom is een progressieve neurologische aandoening waarbij een patiënt kampt met bewegingsafwijkingen, gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen en een abnormaal langzame…
Pitt-Hopkins syndroom: Afwijkingen aan gezicht en hersenen

Pitt-Hopkins syndroom: Afwijkingen aan gezicht en hersenen

Bij het Pitt-Hopkins syndroom heeft de patiënt een matige tot ernstige verstandelijke beperking en een vertraagde ontwikkeling, ademhalingsproblemen, terugkerende aanvallen (epilepsie), en typische ge…
Pneumokokkenmeningitis: Hersenvliesontsteking door bacterie

Pneumokokkenmeningitis: Hersenvliesontsteking door bacterie

De hersenvliezen zijn de vliezen (membranen) die het ruggenmerg en de hersenen bedekken en beschermen. Bij meningitis zijn de hersenvliezen geïnfecteerd, waardoor ze opzwellen. Meestal zijn virussen h…
Polyneuropathie: Schade aan meerdere perifere zenuwen

Polyneuropathie: Schade aan meerdere perifere zenuwen

Polyneuropathie is een aandoening waarbij meerdere perifere zenuwen beschadigd zijn Dit zijn de zenuwen die buiten de hersenen en het centrale zenuwstelsel gelegen zijn. De aandoening is het gevolg va…
Porfyrie: Aandoening met symptomen aan huid of zenuwstelsel

Porfyrie: Aandoening met symptomen aan huid of zenuwstelsel

Porfyrie is onderdeel van een groep aandoeningen waarbij vooral de huid en het zenuwstelsel zijn aangetast. Bij porfyrie is het lichaam namelijk door een genetische mutatie niet in staat om heem aan t…
Postcommotioneel syndroom: Slepende symptomen na hoofdletsel

Postcommotioneel syndroom: Slepende symptomen na hoofdletsel

Het postcommotioneel syndroom is een aandoening die meestal gepaard gaat met een hoofdletsel, meer bepaald een hersenschudding of een mild traumatisch hersenletsel. De patiënt ervaart hierbij symptome…
Presyncope: Bijna flauwvallen (licht gevoel in het hoofd)

Presyncope: Bijna flauwvallen (licht gevoel in het hoofd)

Een licht gevoel in het hoofd (presyncope) is een veel voorkomend en vervelend gevoel waarbij een patiënt een gevoel van flauwvallen heeft. Hij valt echter niet flauw en verliest het bewustzijn ook ni…
Prionziekten: Dodelijke hersenziekten door prionen

Prionziekten: Dodelijke hersenziekten door prionen

Prionziekten zijn een groep van verschillende aandoeningen waarbij de hersenen en het zenuwstelsel aangetast zijn door prionen. Prionen zijn kleine eiwitten die de gezonde hersencellen beschadigen wan…
Progressieve supranucleaire verlamming: Hersenaandoening

Progressieve supranucleaire verlamming: Hersenaandoening

Progressieve supranucleaire verlamming is een zeldzame multisystemische hersenaandoening waardoor het gezichts-, spraak- en denkvermogen en de motoriek van een patiënt zijn aangetast. De symptomen zij…
Prolactinoom: Goedaardige hypofysetumor met onvruchtbaarheid

Prolactinoom: Goedaardige hypofysetumor met onvruchtbaarheid

Een prolactinoom is een goedaardige hypofysetumor die het hormoon prolactine produceert. Hierdoor ontstaat een verhoogd prolactinegehalte in het bloed (hyperprolactinemie). Zowel door de grootte van d…
Proteus-syndroom: Ziekte met overgroei organen en weefsels

Proteus-syndroom: Ziekte met overgroei organen en weefsels

Het Proteus-syndroom is een zeldzame genetische aandoening waarbij een patiënt een overgroei van de botten, de huid en andere weefsels ervaart. De symptomen van aangeboren aandoening presenteren zich…
Pseudobulbair effect: Plots oncontroleerbaar huilen/lachen

Pseudobulbair effect: Plots oncontroleerbaar huilen/lachen

Erg veel huilen bij verdriet en vreugdevol lachen bij plezier zijn normale onderdelen van een gezond leven. Sommige patiënten moeten echter plotseling en oncontroleerbaar lachen en huilen, en dit vaak…
Pseudotumor cerebri: Verhoogde druk in schedel

Pseudotumor cerebri: Verhoogde druk in schedel

Bij pseudotumor cerebri, neemt de druk binnen de schedel toe. Dit lijkt door een tumor te komen, maar is het in werkelijkheid niet. Vooral ooggerelateerde symptomen treden op bij deze potentieel ernst…
Renpenning-syndroom: Verstandelijke handicap bij mannen

Renpenning-syndroom: Verstandelijke handicap bij mannen

Het Renpenning-syndroom is een erfelijke aandoening die vrijwel uitsluitend mannen treft. Een vertraagde ontwikkeling, een verstandelijke handicap en afwijkingen aan het gezicht, de ogen en het skelet…
Rett-syndroom: Neurologische aandoening, vooral bij meisjes

Rett-syndroom: Neurologische aandoening, vooral bij meisjes

Het Rett-syndroom is een neurologische aandoening en ontwikkelingsstoornis die door een genetische verandering tot stand komt. Bijna steeds zijn meisjes getroffen door deze zeldzame, ernstige ziekte.…
Reye-syndroom: Zwelling hersenen en lever bij kinderen

Reye-syndroom: Zwelling hersenen en lever bij kinderen

Het Reye-syndroom, dat geen bekende oorzaak heeft, veroorzaakt een plotselinge (acute) zwelling aan de hersenen en lever. Deze zeldzame maar ernstige aandoening treft voornamelijk kinderen en tieners…
Riley-Day-syndroom: Symptomen autonome zenuwstelsel

Riley-Day-syndroom: Symptomen autonome zenuwstelsel

Het Riley-Day-syndroom is een erfelijke aandoening die zenuwen door het hele lichaam aantast. Deze aandoening van het autonome zenuwstelsel beïnvloedt namelijk elk belangrijk lichaamssysteem waardoor…
Ruggenmergletsel (dwarslaesie): Schade aan ruggenmerg

Ruggenmergletsel (dwarslaesie): Schade aan ruggenmerg

Een dwarslaesie (ruggenmergletsel) is een ernstige situatie die onmiddellijke medische zorg vereist. Bij deze aandoening ontstaat schade aan een deel van het ruggenmerg of aan de zenuwen aan het einde…
Sanfilippo-syndroom: Stapelingsziekte met ernstige symptomen

Sanfilippo-syndroom: Stapelingsziekte met ernstige symptomen

Het Sanfilippo-syndroom (ziekte van Sanfilippo, Mucopolysaccharidosis III, MPS III) is een zeldzame autosomaal recessieve stofwisselingsziekte die voornamelijk de hersenen en het ruggenmerg aantast. D…
Savantsyndroom: Aandoening met uitzonderlijke vermogens

Savantsyndroom: Aandoening met uitzonderlijke vermogens

Het savantsyndroom (savant syndroom) is een aandoening waarbij een patiënt met een significante verstandelijke beperking bepaalde vermogens vertoont die ver boven het gemiddelde liggen. Het savantsynd…
Schedelfractuur: Breuk in schedel door hoofdtrauma

Schedelfractuur: Breuk in schedel door hoofdtrauma

Door een valpartij of auto-ongeluk ontstaat mogelijk een breuk in de schedel. De onderliggende oorzaak van een schedelbreuk (schedelfractuur) is een hoofdtrauma waarbij ten minste één bot in de schede…
Serotoninesyndroom: Te veel serotonine in het lichaam

Serotoninesyndroom: Te veel serotonine in het lichaam

Het lichaam maakt de neurotransmitter (boodschapperstof) serotonine aan. Serotonine is nodig voor de communicatie van de hersencellen met andere cellen in het zenuwstelsel. Te weinig serotonine in het…
Sheehan-syndroom: Onvoldoende werking hypofyse

Sheehan-syndroom: Onvoldoende werking hypofyse

De hypofyse is een hormoonproducerende klier onderaan de hersenen die voor tal van lichaamsfunctie erg belangrijk is. Het Sheehan-syndroom is een aandoening waarbij de hypofyse in de hersenen onvoldoe…
Shy-Drager-syndroom: Progressieve neurologische aandoening

Shy-Drager-syndroom: Progressieve neurologische aandoening

Het Shy-Drager-syndroom is een zeldzame neurologische aandoening waarbij bepaalde zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg geleidelijk afsterven. Door de degeneratieve aandoening werken bepaalde l…
Sinustrombose: Bloedstolsel in sinus cavernosus in hersenen

Sinustrombose: Bloedstolsel in sinus cavernosus in hersenen

Een (caverneuze) sinustrombose is een zeer zeldzame, levensbedreigende aandoening die volwassenen en kinderen mogelijk treft. Bij deze aandoening blokkeert een bloedstolsel een ader die door een holle…
Sjögren-Larsson syndroom: Symptomen aan huid en hersenen

Sjögren-Larsson syndroom: Symptomen aan huid en hersenen

Het Sjögren-Larsson syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij de patiënt ter wereld komt met een droge, schilferige huid. Neurologische stoornissen zijn ook kenmerkend, zoals spierstijfhei…
Smith-Kingsmore-syndroom: Aandoening met veel symptomen

Smith-Kingsmore-syndroom: Aandoening met veel symptomen

Het Smith-Kingsmore-syndroom is een zeldzame genetische aandoening. De neurologische aandoening kenmerkt zich door een hoofd dat groter is dan normaal (macrocefalie), een ontwikkelingsachterstand, een…
Smith-Magenis syndroom: Neurologische aandoening

Smith-Magenis syndroom: Neurologische aandoening

Het Smith-Magenis syndroom is een genetische aandoening waarbij de patiënt een verstandelijke beperking en andere mentale problemen, typische gelaatstrekken en slaapstoornissen heeft. Tal van bijkomen…
Sotos-syndroom: Neurologische aandoening

Sotos-syndroom: Neurologische aandoening

Het Sotos-syndroom is een genetische niet-progressieve neurologische aandoening die al zichtbaar is vanaf de geboorte. De patiënt vertoont typische gelaatstrekken, een abnormale groei, verzwakte spier…
Spasmodische dysfonie: Neurologische stemstoornis

Spasmodische dysfonie: Neurologische stemstoornis

Laryngeale dystonie (laryngeale dystonie) is een aandoening waarbij krampen ontstaan in de spieren die nodig zijn om een stem te genereren. Dit resulteert in onderbrekingen in de stem, vaak om de paar…
Spina bifida (open rug): Aangeboren afwijking bij baby

Spina bifida (open rug): Aangeboren afwijking bij baby

Spina bifida (open rug) is een neuraal buisdefect, een type aangeboren afwijking van de hersenen, de ruggengraat of het ruggenmerg. De aandoening treedt op wanneer de wervelkolom van de foetus niet vo…
Spinocerebellaire ataxie: Evenwichts- & coördinatieproblemen

Spinocerebellaire ataxie: Evenwichts- & coördinatieproblemen

Spinocerebellaire ataxie is een progressieve neurologische aandoening waarbij de spieren geen goede signalen krijgen van de hersenen. De bewegingsstoornis kenmerkt zich door onder andere een ongecoörd…
Spraakproblemen: Oorzaken van plotse problemen met spreken

Spraakproblemen: Oorzaken van plotse problemen met spreken

Door te praten is het mogelijk om gedachten en verhalen met anderen te delen. Sommige mensen hebben echter problemen met deze vanzelfsprekende activiteit omdat ze opeens niet meer kunnen praten (op de…
Status epilepticus: Aanhoudende epileptische aanvallen

Status epilepticus: Aanhoudende epileptische aanvallen

Epilepsie is een aandoening waarbij een patiënt epileptische aanvallen krijgt als gevolg van abnormale elektrische ontladingen in de hersenen. De meeste epileptische aanvallen duren minder dan twee mi…
Stille beroerte: Hersenaandoening zonder herkenbare tekenen

Stille beroerte: Hersenaandoening zonder herkenbare tekenen

Één op de drie zeventigplussers heeft al eens minstens één keer een stille beroerte gehad. Een stille beroerte (asymptomatisch herseninfarct) is een beroerte die geen uiterlijke symptomen heeft die ge…
Stotteren (spraakstoornis in vloeiendheid): Oorzaken

Stotteren (spraakstoornis in vloeiendheid): Oorzaken

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de vloeiendheid van spraak aangetast is. De spreker herhaalt hierdoor vaak dwangmatig de lettergrepen of geluiden van één woord. Stotteren start veelal tijdens…
Strømme-syndroom: Symptomen aan hersenen, darmen en ogen

Strømme-syndroom: Symptomen aan hersenen, darmen en ogen

Het Strømme-syndroom is een zeer zeldzame genetische aandoening waarbij een deel van de darm ontbreekt, oogafwijkingen aanwezig zijn en de patiënt een klein hoofd heeft. Ook andere afwijkingen komen t…
Sturge-Weber-syndroom: Symptomen aan hersenen, huid en ogen

Sturge-Weber-syndroom: Symptomen aan hersenen, huid en ogen

Het Sturge-Weber-syndroom is een zeldzame aandoening. Een kind met deze aandoening heeft een wijnvlek (meestal op het gezicht) en ervaart mogelijk neurologische problemen waaronder epilepsie. Ook oogg…
Stuwingspapil: Zwelling oogzenuw door verhoogde hersendruk

Stuwingspapil: Zwelling oogzenuw door verhoogde hersendruk

Een stuwingspapil is een aandoening waarbij de oogzenuw gezwollen is door een verhoogde druk in of rond de hersenen. Deze verhoogde hersendruk is het gevolg van o.a. een abces, een hoofdwonde of het g…
Subarachnoïdale bloeding: Bloeding tussen hersenvliezen

Subarachnoïdale bloeding: Bloeding tussen hersenvliezen

Jaarlijks krijgen circa 1.000 mensen in Nederland te maken met een subarachnoïdale bloeding (SAB). Bij een subarachnoïdale bloeding vindt in de hersenen een bloeding plaats in de ruimte onder het midd…
Subduraal hematoom: Bloeding onder schedel, buiten hersenen

Subduraal hematoom: Bloeding onder schedel, buiten hersenen

Een subduraal hematoom is een verzameling bloed tussen de bedekking van de hersenen (dura) en het oppervlak van de hersenen. Subdurale hematomen zijn meestal het gevolg van een ernstig hoofdletsel. De…
Susac-syndroom: Afwijkingen aan oren, ogen en hersenen

Susac-syndroom: Afwijkingen aan oren, ogen en hersenen

Het Susac-syndroom is een zeldzame neurologische aandoening die zich kenmerkt door afsluitingen aan de slagaders van de hersenen, het slakkenhuis (in de oren) en het netvlies (in de ogen). De pathogen…
Sydenham’s chorea: Neurologische bewegingsstoornis

Sydenham’s chorea: Neurologische bewegingsstoornis

Sydenham’s chorea is een voorbijgaande neurologische aandoening die vooral kinderen en jongvolwassen treft. De patiënt maakt hierbij allerlei kronkelende en onwillekeurige bewegingen met de spieren va…
Syndroom van Down (trisomie 21): Oorzaken en behandeling

Syndroom van Down (trisomie 21): Oorzaken en behandeling

Het lichaam heeft het juiste aantal genen nodig voor een goede, normale werking. Patiënten met het syndroom van Down komen ter wereld met een extra chromosoom. Chromosomen zijn bundels genen. Patiënte…
Syndroom van Gilles de la Tourette: Vocale & motorische tics

Syndroom van Gilles de la Tourette: Vocale & motorische tics

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neurolopsychologische aandoening waarbij een patiënt milde tot ernstig oncontroleerbare herhaalde, snelle bewegingen en/of geluiden maakt. Veelal ontstaan…
Synesthesie: Waarneming van zintuig prikkelt ander zintuig

Synesthesie: Waarneming van zintuig prikkelt ander zintuig

Synesthesie is een merkwaardige aandoening waarbij een waarneming van een zintuig een ander zintuig prikkelt. Een breed scala van verschillende synesthetische ervaringen zijn mogelijk. Zo ziet een pat…
Tactiele hallucinaties: Onecht gevoel van aanraking

Tactiele hallucinaties: Onecht gevoel van aanraking

Patiënten die lijden aan hallucinaties nemen dingen waar die in werkelijkheid niet bestaan. Deze valse zintuiglijke waarneming zonder echte externe prikkels is meestal visueel of auditief, maar af en…
Tardieve dyskinesie: Bewegingsstoornis na gebruik medicatie

Tardieve dyskinesie: Bewegingsstoornis na gebruik medicatie

Tardieve dyskinesie is een aandoening waarbij een patiënt onwillekeurige bewegingen van de tong, lippen, het gezicht, de romp en de ledematen vertoont. Deze bewegingen zijn geassocieerd met bepaalde n…
TENS (transcutane elektrische zenuwstimulatie): Toepassingen

TENS (transcutane elektrische zenuwstimulatie): Toepassingen

Een TENS-apparaat is een apparaat met batterijvoeding dat sommige patiënten gebruiken om pijn te behandelen. TENS is de Engelse afkorting voor transcutaneous electrical nerve stimulation (transcutane…
Tetraplegie: Verlamming van vier ledematen en romp

Tetraplegie: Verlamming van vier ledematen en romp

Nekletsels (beschadiging van cervicale wervelkolom) leiden mogelijk tot schade aan het ruggenmerg. Tetraplegie (quadriplegie) is een aandoening waarbij de vier ledematen en de romp verlamd zijn. De aa…
TIA (transient ischemic attack): Tijdelijke functie-uitval

TIA (transient ischemic attack): Tijdelijke functie-uitval

Een TIA (transient ischemic attack) verwijst naar een tijdelijk gestopte bloedtoevoer naar (een deel van) de hersenen. Deze ‘kleine beroerte’ ontstaat plots en veroorzaakt neurologische uitvalverschij…
Tijdelijk geheugenverlies: Aanval van desoriëntatie in tijd

Tijdelijk geheugenverlies: Aanval van desoriëntatie in tijd

Tijdelijk geheugenverlies (transiënte amnesie, transient global amnesia) is een plotse, tijdelijke episode van geheugenverlies die niet aan een neurologische aandoening toe te schrijven is. Tijdens ee…
Tintelingen aan hoofd: Oorzaken van hoofdtintelingen

Tintelingen aan hoofd: Oorzaken van hoofdtintelingen

Af en toe ervaren patiënten tintelingen (paresthesieën), die veelal voelbaar zijn in de benen of voeten. Deze acute of chronische tintelende gevoelens komen echter ook soms tot stand aan het hoofd. Na…
Tintelingen aan hoofdhuid: Oorzaken van paresthesieën

Tintelingen aan hoofdhuid: Oorzaken van paresthesieën

Paresthesieën, het gevoel van tintelingen en prikkelingen, komt soms ook tot stand op de hoofdhuid. Meestal is dit een tijdelijk probleem, dat te wijten is aan bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen…
Toxoplasmose: Infectie met symptomen aan hersenen en ogen

Toxoplasmose: Infectie met symptomen aan hersenen en ogen

Toxoplasmose is een infectie die veroorzaakt is door de parasiet Toxoplasma gondii. Eén van de bekendste overdrachtsvormen is het contact met kattenbakvulling, maar de verspreiding van de parasiet geb…
Trigeminusneuralgie: Aangezichtspijn met pijnscheuten

Trigeminusneuralgie: Aangezichtspijn met pijnscheuten

Trigeminusneuralgie (aangezichtspijn) is een chronische zenuwstoornis waarbij pijnscheuten ontstaan in delen van het gezicht. Dit is het gevolg van druk of schade aan één van de zenuwen in het gezicht…
Triple A-syndroom: Afwijkingen hersenen, ogen, slokdarm

Triple A-syndroom: Afwijkingen hersenen, ogen, slokdarm

Het Triple A-syndroom is een zeer zeldzame erfelijke aandoening die gekenmerkt is door bijnierinsufficiëntie, achalasie (een slokdarmafwijking), alacrima (een oogafwijking) en andere neurologische sym…
Tubereuze sclerose: Neurocutane aandoening met tumoren

Tubereuze sclerose: Neurocutane aandoening met tumoren

Tubereuze sclerose is een neurocutane aandoening, waarbij zowel de hersenen en het ruggenmerg (centrale zenuwstelsel) als de huid betrokken zijn. Daarnaast treft deze genetische aandoening ook nog and…
Turcot-syndroom: Aandoening met darmpoliepen en hersentumor

Turcot-syndroom: Aandoening met darmpoliepen en hersentumor

Het Turcot-syndroom is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt zowel poliepen in de darmen als tumoren van het centrale zenuwstelsel heeft. Darmpoliepen kenmerken zich door onder andere diarree en…
Vasculaire dementie: Problemen met denken, praten en plannen

Vasculaire dementie: Problemen met denken, praten en plannen

Bij patiënten met vasculaire dementie zijn de hersenen beschadigd door problemen met de bloedtoevoer naar de hersenen. Dit is vaak te wijten aan een beroerte of een hart- en vaataandoening. Geheugenve…
Vasovagale syncope: Flauwvallen na uitlokkende factor

Vasovagale syncope: Flauwvallen na uitlokkende factor

Een vasovagale syncope (neurocardiogene syncope) is een veel voorkomende aandoening waarbij een patiënt flauwvalt omdat het lichaam reageert op een bepaalde uitlokkende situatie. De hersenen krijgen k…
Verlamming (paralyse): Soorten, oorzaken en symptomen

Verlamming (paralyse): Soorten, oorzaken en symptomen

Een verlamming (paralyse, paralysis) verwijst naar een tijdelijk of permanent verlies van vrijwillige spierbewegingen in één of meer lichaamsdelen. Er zijn diverse types verlamming mogelijk. Verlamde…
Verlamming zesde hersenzenuw: Oogbewegingsstoornis

Verlamming zesde hersenzenuw: Oogbewegingsstoornis

Voor het maken van oogbewegingen zijn oogspieren nodig. Een bepaalde oogspier, de musculus rectus lateralis, zorgt voor de beweging van het oog naar buiten, weg van de neus. Deze oogspier wordt aanges…
Verminderde proprioceptie: Problemen met houding en balans

Verminderde proprioceptie: Problemen met houding en balans

Proprioceptie staat voor het onbewuste bewustzijn of de perceptie van de locatie van het lichaam in relatie tot waar het is en wat het doet. Soms staat propriorceptie bekend als het ‘zesde zintuig’. E…
Verwardheid: Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

Verwardheid: Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

Bij verwardheid is een patiënt niet in staat om helder en snel te denken. Hierbij treedt een lichte desoriëntatie in tijd, plaats en persoon soms op, wat mogelijk gepaard gaat met een lichte bewustzij…
Visuele agnosie: Niet kunnen herkennen van objecten & mensen

Visuele agnosie: Niet kunnen herkennen van objecten & mensen

Visuele agnosie is een zeldzame neurologische aandoening waarbij een patiënt niet in staat is om bekende mensen of gewone objecten te herkennen ondanks dat de primaire visuele perceptie zelf intact is…
Visuele hallucinaties: Oorzaken van zien van onechte beelden

Visuele hallucinaties: Oorzaken van zien van onechte beelden

Sommige patiënten lijden aan visuele hallucinaties. Hierbij zijn ze er van overtuigd dat ze iets gezien hebben, maar in werkelijkheid is dit visuele beeld niet aanwezig. Deze mogelijk enge en stresser…
Walker-Warburg-syndroom: Afwijkingen hersenen en spieren

Walker-Warburg-syndroom: Afwijkingen hersenen en spieren

Het Walker-Warburg-syndroom is een zeer ernstige erfelijke multisystemische aandoening. Een patiënt komt ter wereld met spierdystrofie en daarnaast heeft hij oog- en hersenafwijkingen. De prognose van…
Wallenberg-syndroom: Beroerte in verlengde merg van hersenen

Wallenberg-syndroom: Beroerte in verlengde merg van hersenen

Het Wallenberg-syndroom is een zeldzame neurologische aandoening waarbij een infarct of beroerte optreedt in de laterale medulla. De laterale medulla is de medische term voor het verlengde merg. Dit i…
Waterintoxicatie (watervergiftiging): Overmatige waterinname

Waterintoxicatie (watervergiftiging): Overmatige waterinname

Water is de bron van leven voor alle cellen en organen in het lichaam. Vrouwen hebben gemiddeld 2,7 liter per dag nodig, bij mannen bedraagt dit 3,7 liter. Dit is wel variabel en afhankelijk van het l…
Weaver-syndroom: Neurologische aandoening

Weaver-syndroom: Neurologische aandoening

Het Weaver-syndroom is een aandoening die invloed heeft op vele delen van het lichaam. De patiënt heeft skeletafwijkingen, een karakteristiek uiterlijk, ontwikkelingsstoornissen, neurologische afwijki…
Wernicke-Korsakov syndroom: Schade aan hersenen

Wernicke-Korsakov syndroom: Schade aan hersenen

Het Wernicke-Korsakov syndroom is een neurologisch-psychiatrisch ziektebeeld waarbij een tekort aan thiamine (vitamine B1) ontstaat. Vaak is chronisch alcoholmisbruik hiervan de oorzaak, al zijn ook a…
Wilson-syndroom: Koperstapeling in lever en hersenen

Wilson-syndroom: Koperstapeling in lever en hersenen

Het Wilson-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening veroorzaakt door een stapeling van koper in het lichaam. In het lichaam zijn reeds kleine hoeveelheden koper aanwezig, maar deze plast iemand u…
Wolfram-syndroom: Neurodegeneratieve aandoening

Wolfram-syndroom: Neurodegeneratieve aandoening

Het Wolfram-syndroom is een zeldzame en ernstige autosomaal recessieve neurodegeneratieve ziekte. Het Wolfram-syndroom is ook bekend onder de afkorting "DIDMOAD" omwille van vier vrij klassieke gemeen…
Xeroderma pigmentosum: Symptomen aan huid, ogen en hersenen

Xeroderma pigmentosum: Symptomen aan huid, ogen en hersenen

Xeroderma pigmentosum (droge, gepigmenteerde huid) is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een patiënt extreem gevoelig is voor UV-stralen die afkomstig zijn van de zon. Deze aandoening tast erg…
Xia-Gibbs-syndroom: Neurologische aandoening

Xia-Gibbs-syndroom: Neurologische aandoening

Het Xia-Gibbs-syndroom is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt diverse neurologische en andere tekenen heeft zoals onder andere een verstandelijke handicap, spraakproblemen, een lage spierspann…
Zellweger-syndroom: Progressieve hersenaandoening

Zellweger-syndroom: Progressieve hersenaandoening

Het syndroom van Zellweger is een ernstige erfelijke aandoening waarbij progressieve schade in de hersenen ontstaat. Hierdoor ontstaan net na de geboorte tal van neurologische symptomen zoals probleme…
Zenuwbiopsie: Procedure voor verwijdering van stukje zenuw

Zenuwbiopsie: Procedure voor verwijdering van stukje zenuw

Een zenuwbiopsie is het verwijderen van een klein stukje zenuw voor verder onderzoek in een laboratorium. Gevoelloosheid, pijn of zwakte in de ledematen wijzen vaak in de richting van zenuwschade. Doo…
Zenuwpijn (neuralgie): Pijn door zenuwschade

Zenuwpijn (neuralgie): Pijn door zenuwschade

Zenuwpijn (neuralgie, neuropathische pijn) is een symptoom waarbij een patiënt frustrerende tot verwoestende pijn ervaart in meestal de voeten en benen, maar soms ook de handen en armen. De pijn voelt…
Ziekte van Alexander: Neurodegeneratieve aandoening

Ziekte van Alexander: Neurodegeneratieve aandoening

De ziekte van Alexander is een progressieve en vaak dodelijke neurodegeneratieve ziekte waarbij de witte stof in de hersenen zich vernietigt. Deze erfelijke aandoening is dan ook een vorm van een leuk…
Ziekte van Alzheimer: Vorm van dementie (geheugenverlies)

Ziekte van Alzheimer: Vorm van dementie (geheugenverlies)

De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie, een ziekte waarbij de geheugenfunctie achteruitgaat. 60 tot 80% van de patiënten met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Bij deze ziekte is het ge…
Ziekte van Balo: Auto-immuunaandoening met hoofdpijn

Ziekte van Balo: Auto-immuunaandoening met hoofdpijn

De ziekte van Balo is een zeldzame en progressieve ziekte met onbekende oorzaak waarbij schade aan het hersenweefsel en letsels in de hersenen ontstaan. De aandoening doet denken aan multiple sclerose…
Ziekte van Batten: Fysieke en neurologische achteruitgang

Ziekte van Batten: Fysieke en neurologische achteruitgang

De ziekte van Batten is één van de ongeveer vijftig aandoeningen die gegroepeerd is als een lysosomale stapelingsziekte. Dit houdt in dat genetische veranderingen plaatsvinden die schade toebrengen aa…
Ziekte van Binswanger: Progressieve neurologische aandoening

Ziekte van Binswanger: Progressieve neurologische aandoening

De ziekte van Binswanger is een progressieve neurologische aandoening die meestal voorkomt bij ouderen. De ziekte is het gevolg van atherosclerose (slagaderverkalking) aan de bloedvaten in de hersenen…
Ziekte van Canavan: Schade aan zenuwcellen in hersenen

Ziekte van Canavan: Schade aan zenuwcellen in hersenen

De ziekte van Canavan is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij schade ontstaat aan de zenuwcellen (neuronen) in de hersenen door een genetische verandering. Hierdoor ontstaan diverse klachten bij…
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob: Progressieve hersenaandoening

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob: Progressieve hersenaandoening

De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een snel progressieve vorm van hersenbeschadiging. Het normale prion, en soort eiwit in de hersenen, verandert bij de ziekte in een ziekmakend eiwit waardoor e…
Ziekte van Fabry: Stapelingsziekte met opbouw van vetten

Ziekte van Fabry: Stapelingsziekte met opbouw van vetten

De ziekte van Fabry is een erfelijke aandoening waarbij een opbouw van een bepaald type vet (globotriaosylceramide) plaatsvindt in de lichaamscellen. Dit veroorzaakt klachten aan allerlei lichaamssyst…
Ziekte van Hallervorden-Spatz: Neurodegeneratieve aandoening

Ziekte van Hallervorden-Spatz: Neurodegeneratieve aandoening

De ziekte van Hallervorden-Spatz is een zeldzame aandoening gekenmerkt door een progressieve degeneratie van het centrale zenuwstelsel. De ziekte ontwikkelt zich door een accumulatie (ophoping) van ij…
Ziekte van Huntington: Progressieve neurologische aandoening

Ziekte van Huntington: Progressieve neurologische aandoening

De ziekte van Huntington (Huntington chorea) is een erfelijke ziekte waarbij zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen afsterven. De progressieve neurologische aandoening is het gevolg van bijkome…
Ziekte van Krabbe: Neurodegeneratieve aandoening

Ziekte van Krabbe: Neurodegeneratieve aandoening

De ziekte van Krabbe is één van de meest ernstige en dodelijke ziekten ter wereld. Bij deze neurodegeneratieve aandoening gaat de functie van het zenuwstelsel langzaam achteruit. Dit is het gevolg van…
Ziekte van Kufs: Neurodegeneratieve aandoening

Ziekte van Kufs: Neurodegeneratieve aandoening

De ziekte van Kufs is een zeer zeldzame neurodegeneratieve aandoening die vooral het zenuwstelsel aantast. De belangrijkste symptomen van deze progressieve aandoening zijn problemen met de motoriek en…
Ziekte van Machado-Joseph: Neurodegeneratieve aandoening

Ziekte van Machado-Joseph: Neurodegeneratieve aandoening

De zeldzame neurodegeneratieve aandoening van Machado-Joseph is een vorm van ataxie (een gebrek aan spiercontrole of coördinatie) waarbij tal van symptomen mogelijk zijn. Deze erfelijke en progressiev…
Ziekte van Niemann-Pick: Progressieve stofwisselingsziekte

Ziekte van Niemann-Pick: Progressieve stofwisselingsziekte

De ziekte van Niemann-Pick is een erfelijke aandoening waarbij vetstoffen (lipiden) zich ophopen in cellen van de milt, lever en hersenen. Door deze stofwisselingsziekte treden diverse in ernst variab…
Ziekte van Parkinson: Complicaties neurologische aandoening

Ziekte van Parkinson: Complicaties neurologische aandoening

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij mogelijk heel veel verschillende symptomen optreden. De typische symptomen van de ziekte van Parkinson zijn bevingen, langzame beweginge…
Ziekte van Parkinson: Neurologische aandoening met bevingen

Ziekte van Parkinson: Neurologische aandoening met bevingen

Bij de ziekte van Parkinson sterven om onbekende redenen bepaalde hersencellen af die de beweging en coördinatie reguleren. De neurologische aandoening leidt bijgevolg tot een breed en variabel patroo…
Ziekte van Pelizaeus-Merzbacher: Hersenaandoening

Ziekte van Pelizaeus-Merzbacher: Hersenaandoening

De ziekte van Pelizaeus-Merzbacher, die bestaat uit twee types, is een leukodystrofie-aandoening van het centraal zenuwstelsel. Hierbij is de beschermlaag van de zenuwen in de hersenen en ruggenmerg n…
Gepubliceerd door Miske op 30-01-2017, laatst gewijzigd op 07-09-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Martabystron, Pixabay
  • Geraadpleegd op 28 januari 2017:
  • Brain Diseases, http://www.webmd.com/brain/brain-diseases#1
  • Brain Disorders, https://medlineplus.gov/braindiseases.html