Miske » Specials » Gezichtsaandoeningen

Aandoeningen aan en problemen met gezicht

Aandoeningen aan en problemen met gezicht Gezichtsaandoeningen of problemen met het aangezicht hebben tal van oorzaken. Soms ligt een eenvoudige verwonding aan de basis van pijn of een zwelling aan het aangezicht, maar ook diverse aangeboren en verworven aandoeningen en infecties veroorzaken gezichtsstoornissen. De patiënt ervaart milde tot ernstige symptomen door de gelaatsproblemen. Deze hebben al dan niet een groot effect op het dagelijks leven. Af en toe ontstaan zelfs levensbedreigende klachten door defecten aan het gezicht waardoor onmiddellijk medisch ingrijpen vereist is.

Oorzaken van gezichtsstoornissen

Gebroken botten, vooral de botten van de neus, het jukbeen en de kaak, zijn veelvoorkomende verwondingen aan het gelaat. Daarnaast veroorzaken tal van huidaandoeningen maar ook andere gezondheidsproblemen mogelijk voor problemen met het gezicht. Bepaalde ziekten leiden ook tot visusproblemen. Zenuwaandoeningen zoals trigeminusneuralgie of Bell's palsy (verlamming van Bell) veroorzaken bijvoorbeeld soms gezichtspijn, spasmen en problemen met de ogen of gezichtsbewegingen. Aangeboren afwijkingen treffen soms ook het gezicht. Ze leiden dan tot onderontwikkelde of ongebruikelijk prominente gelaatstrekken of een gebrek aan gezichtsuitdrukking. Een gespleten lip en gehemelte (schisis) is een veel voorkomende geboorteafwijking in het gezicht.

Symptomen aan gezicht

Aandoeningen en problemen aan het gezicht veroorzaken mogelijk pijn en functieproblemen met bijvoorbeeld de neus, de mond, de ogen of de ogen. Daarnaast is het uiterlijk mogen getroffen. In ernstige gevallen ontstaan grote problemen met het gezichtsvermogen, de spraak, de ademhaling en het slikvermogen. Een huiduitslag, een zwelling, roodheid, spasmen, zwakte of voor brandende, trillende of stekende of pijnlijke gevoelens in het aangezicht zijn enkele symptomen die mogelijk optreden in het gezicht. Wanneer de patiënt kampt met een aangeboren aandoening die het gezicht treft, is mogelijk sprake van een syndroom waarbij ook tal van andere lichaamsstructuren getroffen zijn, zoals de ogen, het hart, de vingers, de hersenen, ...

Behandeling van problemen met aangezicht

De behandeling loopt sterk uiteen. Soms is een behandeling onnodig en verdwijnt het probleem spontaan. Soms zet de arts medicatie, lasertherapie en/of een andere medische of chirurgische procedure in om de milde tot ernstige gezichtsstoornissen te verhelpen. Voor sommige ziekten is een uitgebreide, multidisciplinaire aanpak vereist waarbij de patiënt regelmatig opgevolgd dient te worden.
Aangezichtsverlamming: Schade gezichtszenuw of hersengebied

Aangezichtsverlamming: Schade gezichtszenuw of hersengebied

Een aangezichtsverlamming (gezichtsverlamming, faciale parese) treedt op wanneer een patiënt niet meer in staat is om enkele of alle spieren aan één kant van het gezicht te bewegen. Dit komt omdat de…
Aarskog-syndroom: Symptomen aan genitaliën, gezicht & skelet

Aarskog-syndroom: Symptomen aan genitaliën, gezicht & skelet

Het Aarskog-syndroom is een zeer zeldzame ziekte die voornamelijk mannen treft, hoewel vrouwen soms milde symptomen ervaren. De aandoening tast het gestalte, de spieren, het skelet, de genitaliën en h…
Acne bij pasgeborenen: Rode of witte bultjes op gezicht baby

Acne bij pasgeborenen: Rode of witte bultjes op gezicht baby

Sommige baby’s krijgen bij of kort na de geboorte te maken met de huidaandoening acne. Bij deze huidaandoening ontstaat een ontsteking van de talgklieren als gevolg van hormonale veranderingen of door…
Acrodysostose: Afwijkingen aan botten en gezicht

Acrodysostose: Afwijkingen aan botten en gezicht

Acrodysostose is een uiterst zeldzame aangeboren aandoening waarbij de patiënt skeletafwijkingen, groeivertragingen en een kort gestalte heeft in combinatie met typische gelaatstrekken en een verstand…
Acromicrische dysplasie: Afwijkingen aan skelet en gezicht

Acromicrische dysplasie: Afwijkingen aan skelet en gezicht

Bij acromicrische dysplasie, een zeldzame erfelijke skeletaandoening, heeft de patiënt een zeer kort gestalte, korte ledematen, stijve gewrichten en typische gelaatstrekken. De bevestiging van acromic…
Alagille-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, hart en lever

Alagille-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, hart en lever

Bij het Alagille-syndroom is de lever en het hart bij een patiënt aangetast in combinatie met typische afwijkingen aan het gezicht. De patiënt heeft defecten in de galwegen waardoor gal zich ophoopt i…
Anesthesia dolorosa: Pijn en gevoelloosheid in aangezicht

Anesthesia dolorosa: Pijn en gevoelloosheid in aangezicht

Anesthesia dolorosa betekent letterlijk ‘pijnlijke gevoelloosheid’. Deze pijnaandoening treedt op als gevolg van schade aan de nervus trigeminus (aangezichtszenuw). Dit komt namelijk tot stand na een…
Baller-Gerold syndroom: Afwijkingen aan bot, gezicht en huid

Baller-Gerold syndroom: Afwijkingen aan bot, gezicht en huid

Het Baller-Gerold syndroom is een zeldzame aandoening die duidelijk is bij de geboorte. De patiënt heeft opvallende misvormingen van de schedel en het gezicht, en ook afwijkingen aan de botten van de…
Baraitser-Winter-syndroom: Afwijkingen gezicht en hersenen

Baraitser-Winter-syndroom: Afwijkingen gezicht en hersenen

In 1988 beschreven Baraitser en Winter voor het eerst het Baraitser-Winter-syndroom. Dit is een aangeboren genetische aandoening die de ontwikkeling van vele lichaamsdelen beïnvloed, met name het gezi…
Bell’s palsy: Plotse aangezichtsverlamming door zenuwschade

Bell’s palsy: Plotse aangezichtsverlamming door zenuwschade

Bell's palsy is een aandoening waarbij plotse, tijdelijke aangezichtsverlamming optreedt. Dit is het gevolg van schade aan de aangezichtszenuw. Meestal heeft de patiënt tijdelijke zwakte aan één kant…
Bleke huidskleur (pallor): Oorzaken van bleekheid van huid

Bleke huidskleur (pallor): Oorzaken van bleekheid van huid

Bij mensen met bleekheid (pallor) is de normale huidskleur of de kleur van de slijmvliezen bleker (witter) dan normaal. Wanneer dit niet gepaard gaan met bleke lippen, een bleke tong, bleke handpalmen…
Bloom-syndroom: Afwijkingen aan gestalte, huid en gezicht

Bloom-syndroom: Afwijkingen aan gestalte, huid en gezicht

Het Bloom-syndroom is een erfelijke ziekte, gekenmerkt door een groeistoornis, een huiduitslag die zich vooral manifesteert bij de blootstelling aan zon en een sterk verhoogd risico op kanker. De pati…
Blozen: Verhoogde bloedstroom met roodheid in gezicht

Blozen: Verhoogde bloedstroom met roodheid in gezicht

Blozen (rubeosis, flush, flushing) wijst op een onvrijwillige, voorbijgaande en episodische roodheid van de huid. Dit is te wijten aan verwijde bloedvaten waardoor de bloedstroom verhoogd is. Blozen g…
Boomerang dysplasie: Symptomen aan skelet, gezicht & organen

Boomerang dysplasie: Symptomen aan skelet, gezicht & organen

Boomerang dysplasie is een zeldzame aandoening waarbij de botontwikkeling in het lichaam is aangetast. Meestal overlijden baby’s al voor de geboorte. Zij die levend ter wereld komen met Boomerang dysp…
Cantú-syndroom: Afwijkingen aan hart, haar en gezicht

Cantú-syndroom: Afwijkingen aan hart, haar en gezicht

Het Cantú-syndroom is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt bij de geboorte reeds overtollige haargroei heeft in combinatie met afwijkingen aan het hart en het gezicht. Daarnaast komen mentale e…
Chineesrestaurantsyndroom: Symptomen aan het gelaat

Chineesrestaurantsyndroom: Symptomen aan het gelaat

Bij het Chineesrestaurantsyndroom vertonen sommige patiënten symptomen na het eten van Chinees eten. Deze symptomen zijn zeer divers en concentreren zich vooral op het gelaat van de patiënt. Mononatri…
Christianson-syndroom: Afwijkingen aan hersenen en gezicht

Christianson-syndroom: Afwijkingen aan hersenen en gezicht

Het Christianson-syndroom is een genetische aandoening waarbij de ontwikkeling van de hersenen is aangetast. Deze X-gebonden aandoening treft enkel mannen. De patiënt heeft een verstandelijke beperkin…
Cohen-syndroom: Afwijkingen aan spieren en gezicht

Cohen-syndroom: Afwijkingen aan spieren en gezicht

Het Cohen-syndroom is een uiterst variabele erfelijke aandoening gekenmerkt door een verstandelijke beperking, verminderde spierspanning (hypotonie), obesitas en afwijkingen aan het hoofd, het gezicht…
Droge huid op gezicht: Behandeling van droogheid

Droge huid op gezicht: Behandeling van droogheid

Sommige patiënten lijden aan een droge gezichtshuid. De droge huid van het gezicht is bijvoorbeeld het gevolg van veranderingen in temperatuur of vochtigheid, het gebruik van zepen met agressieve chem…
Eczeem op het gezicht: Behandeling van gezichtseczeem

Eczeem op het gezicht: Behandeling van gezichtseczeem

Eczeem is een aandoening waarbij een patiënt een rode schilferige en jeukende huid krijgt. De chronische huidziekte treft mogelijk diverse lichaamsdelen, en verschillende soorten eczeem leiden mogelij…
Erfelijk angio-oedeem: Onderhuidse zwelling van gezicht

Erfelijk angio-oedeem: Onderhuidse zwelling van gezicht

Erfelijk angio-oedeem is een zeldzame maar ernstige erfelijke aandoening. De ziekte veroorzaakt een onderhuidse zwelling, hoofdzakelijk van het gezicht, de bovenste luchtwegen en de ingewanden. Divers…
Filippi-syndroom: Afwijkingen gezicht, vingers en/of tenen

Filippi-syndroom: Afwijkingen gezicht, vingers en/of tenen

Het Filippi-syndroom is een craniodigitaal syndroom. Dit houdt in dat de patiënt met dit syndroom afwijkingen heeft aan het hoofd en de vingers en/of tenen. De symptomen van de ziekte zijn enkel via o…
Freeman-Sheldon-syndroom: Symptomen aan gezicht en ledematen

Freeman-Sheldon-syndroom: Symptomen aan gezicht en ledematen

Bij het Freeman-Sheldon-syndroom ontstaan afwijkingen aan het gezicht, de ogen, de handen en de voeten. Daarnaast reageert de patiënt mogelijk sterk op bepaalde medicijnen. Diverse operaties zijn nodi…
Fryns-syndroom: Afwijkingen gezicht, ledematen en middenrif

Fryns-syndroom: Afwijkingen gezicht, ledematen en middenrif

Het Fryns-syndroom kenmerkt zich door afwijkingen aan het gezicht, de ledematen en het middenrif. Daarnaast zijn andere symptomen mogelijk. De primaire kenmerken van de aandoening zijn reeds bij de ge…
GAPO-syndroom: Afwijkingen van groei, gezicht, tanden & ogen

GAPO-syndroom: Afwijkingen van groei, gezicht, tanden & ogen

Het GAPO-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij vooral afwijkingen ontstaan aan het gezicht. Het acroniem “GAPO” is afgeleid van de belangrijkste kenmerken: groeivertraging, alopecia (h…
Gebrek aan gezichtsuitdrukkingen: Oorzaken en symptomen

Gebrek aan gezichtsuitdrukkingen: Oorzaken en symptomen

Gezichtsuitdrukkingen zijn één van de belangrijkste aspecten van de menselijke communicatie. Het gezicht is verantwoordelijk voor het communiceren van gedachten, ideeën en emoties. In een aantal omsta…
Gebroken en ontwrichte kaak: Oorzaken en symptomen

Gebroken en ontwrichte kaak: Oorzaken en symptomen

Bij een gebroken kaak (mandibulaire fractuur) is er een breuk in het kaakbot. Een ontwrichte kaak (kaakdislocatie) betekent dat het onderste deel van de kaak uit zijn normale positie is verplaatst ter…
Geleofysieke dysplasie: Afwijkingen botten, gezicht en hart

Geleofysieke dysplasie: Afwijkingen botten, gezicht en hart

Geleofysieke dysplasie is een vorm van dwerggroei die zich kenmerkt door korte handen en voeten, contracturen, typische gelaatstrekken, progressieve cardiale hartklepafwijkingen en een verdikte huid.…
Gevoelloosheid in gezicht: Oorzaken van verdoofd gevoel

Gevoelloosheid in gezicht: Oorzaken van verdoofd gevoel

Een paar zenuwen die langs de linker- en rechterkant van het hoofd lopen, zijn nodig voor voelen van pijn, temperatuur, aanraking en andere gewaarwordingen. Wanneer deze zenuwen schade oplopen (druk,…
Gezichtsblindheid: Onvermogen om gezichten te herkennen

Gezichtsblindheid: Onvermogen om gezichten te herkennen

Bij gezichtsblindheid is een patiënt niet in staat om gezichten te herkennen. Deze neurologische aandoening begint bij de geboorte door hersenafwijkingen, of op latere leeftijd door hersenschade. Gezi…
Gezichtspijn: Oorzaken van pijn aan gelaat of aangezicht

Gezichtspijn: Oorzaken van pijn aan gelaat of aangezicht

Pijn in het gezicht is een symptoom waarvoor verschillende fysieke maar ook psychische oorzaken bestaan. Het diagnosticeren van de oorzaak is bijgevolg soms erg complex. De milde tot ernstige constant…
Gezwollen gezicht: Oorzaken van zwelling van gelaat

Gezwollen gezicht: Oorzaken van zwelling van gelaat

Bij een gezwollen gezicht ontstaat een opeenhoping van vocht in de weefsels van het gezicht. De zwelling in het gezicht heeft veel verschillende oorzaken, variërend van mild tot levensbedreigend. De p…
Gezwollen kaak/wang: Oorzaken van zwelling kaken of wangen

Gezwollen kaak/wang: Oorzaken van zwelling kaken of wangen

De kaak bestaat uit twee botten, namelijk de bovenkaak (bovenste bot) en de onderkaak (onderste bot). Het temporomandibulair gewricht verbindt de onderkaak met de schedel en zorgt voor de kauwbeweging…
Glossofaryngeale neuralgie: Zenuwpijn in het gezicht

Glossofaryngeale neuralgie: Zenuwpijn in het gezicht

Bij glossofaryngeale neuralgie ontstaat schade van de negende schedelzenuw. Hierdoor ervaren patiënten extreme pijn in de achterkant van de keel, de tong en het oor. Hoewel de exacte oorzaak niet beke…
Goldenhar-Gorlin-syndroom: Symptomen gezicht, oren en ogen

Goldenhar-Gorlin-syndroom: Symptomen gezicht, oren en ogen

Bij het Goldenhar-Gorlin-syndroom heeft een patiënt aangeboren afwijkingen aan het gezicht, de ogen en de oren. Het erfelijke syndroom is het gevolg van de slechte ontwikkeling van de eerste twee kieu…
Gordelroos: Infectie met huiduitslag & symptomen aan gezicht

Gordelroos: Infectie met huiduitslag & symptomen aan gezicht

Gordelroos is een virale infectie die tot stand komt nadat het waterpokkenvirus lange tijd inactief in het zenuwweefsel in de buurt van ruggenmerg en de hersenen heeft gelegen en plots weer actief wor…
Granuloma faciale: Huidaandoening met letsels in gezicht

Granuloma faciale: Huidaandoening met letsels in gezicht

Granuloma faciale (granuloma faciale eosinophilicum) is een zeldzame, goedaardige chronische huidaandoening waarbij patiënten meestal op het gezicht huidletsels met variabele kenmerken hebben. De oorz…
Harlekijnsyndroom: Niet kunnen zweten en blozen aan één kant

Harlekijnsyndroom: Niet kunnen zweten en blozen aan één kant

Het harlekijnsyndroom (Harlequin syndrome) is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt asymmetrisch zweet en bloost op het bovenste gebied van de borst, de nek en het gezicht. De aandoening ontstaa…
Hay-Wells syndroom: Afwijkingen aan ogen, huid en gezicht

Hay-Wells syndroom: Afwijkingen aan ogen, huid en gezicht

Bij het Hay-Wells syndroom ontwikkelen de ectodormale weefsels waaronder huid, haar, tanden en zweetklieren zich bij een patiënt abnormaal. Een waaier van symptomen zijn hierbij mogelijk maar presente…
Hemifaciale microsomie: Onderontwikkelde kant van gezicht

Hemifaciale microsomie: Onderontwikkelde kant van gezicht

Hemifaciale microsomie is een aangeboren aandoening waarbij in de meeste gevallen één helft van het gezicht onderontwikkeld is. Hierdoor ontstaan afwijkingen aan het oor, de mond of de kaak, maar ook…
Hemifaciale spasmen: Onvrijwillige spierkrampen in gezicht

Hemifaciale spasmen: Onvrijwillige spierkrampen in gezicht

Hemifaciale spasmen zijn aandoeningen waarbij de spieren onvrijwillige spiersamentrekkingen aan één kant van het gezicht, meestal de linkerzijde. Meestal ontstaat dit door een ader die druk uitoefent…
Hyaluronzuur: Gezondheidsvoordelen vochtvasthoudende stof

Hyaluronzuur: Gezondheidsvoordelen vochtvasthoudende stof

Hyaluronzuur komt van nature voor in het menselijk lichaam. De heldere, kleverige stof werkt is vooral in de huid aanwezig maar ook in het bindweefsel en de ogen. De natuurlijke stof werkt als een mag…
Impetigo: Bacteriële huidinfectie op gezicht en ledematen

Impetigo: Bacteriële huidinfectie op gezicht en ledematen

Impetigo (krantenbaard) is een bacteriële huidaandoening die een etterige huiduitslag op het gezicht en de ledematen veroorzaakt. Vaak tast de ziekte jonge kinderen aan, al komt de ziekte ook voor bij…
Jackson-Weiss-syndroom: Afwijkingen aan gezicht en voeten

Jackson-Weiss-syndroom: Afwijkingen aan gezicht en voeten

Het Jackson-Weiss-syndroom is een zeldzame aandoening gekenmerkt door opvallende afwijkingen van het hoofd en gezicht door een voortijdige sluiting van de schedelnaden tussen bepaalde schedelbotten (c…
Jeukend gezicht: Oorzaken en behandeling van jeuk aan gelaat

Jeukend gezicht: Oorzaken en behandeling van jeuk aan gelaat

Soms kampen patiënten met jeuk aan het gezicht, dat al dan niet gepaard gaat met andere symptomen zoals een huiduitslag of jeuk aan andere lichaamsdelen. Gezichtsjeuk kent meerdere oorzaken, zoals een…
Kabuki-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, hersenen en skelet

Kabuki-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, hersenen en skelet

Het Kabuki-syndroom is een zeldzame, multisystemische aandoening waarbij de patiënt afwijkingen heeft aan het gezicht, de hersenen en het skelet. Groeivertragingen, oogproblemen, een verstandelijke ha…
LADD-syndroom: Afwijkingen aan gezicht en ledematen

LADD-syndroom: Afwijkingen aan gezicht en ledematen

Het LADD-syndroom is een uiterst zeldzame erfelijke aandoening die zich kenmerkt door aangeboren afwijkingen aan de ogen, oren, mond en vingers/tenen. Heel wat (chirurgische) behandelingen zijn mogeli…
Larsen-syndroom: Symptomen aan gezicht, luchtwegen en skelet

Larsen-syndroom: Symptomen aan gezicht, luchtwegen en skelet

Het Larsen-syndroom is een zeldzame, erfelijke skeletaandoening met zeer variabele symptomen. Meestal hebben de patiënten afwijkingen aan het skelet, het gezicht en de luchtwegen, al komen soms nog me…
Legius-syndroom: Symptomen aan huid, gezicht en hoofd

Legius-syndroom: Symptomen aan huid, gezicht en hoofd

Het Legius-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een patiënt voornamelijk te maken krijgt met afwijkingen aan de huid (donkere vlekken in de huid) en het gezicht in combinatie met gedr…
Marshall-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, oren en ogen

Marshall-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, oren en ogen

Het Marshall-syndroom is een aandoening waarbij de patiënt afwijkingen heeft aan het gezicht, de ogen, de oren en het skelet. De behandeling van deze genetische aandoening bestaat vooral uit chirurgie…
MED13L-syndroom: Aandoening met symptomen aan hart & gezicht

MED13L-syndroom: Aandoening met symptomen aan hart & gezicht

Het MED13L-syndroom is een zeldzame ontwikkelingsstoornis waarbij een patiënt een ontwikkelingsachterstand, een intellectuele achterstand en afwijkende gelaatstrekken heeft. Bovendien kampen sommige p…
Mee-eters (open comedones): Kleine zwarte bultjes op gezicht

Mee-eters (open comedones): Kleine zwarte bultjes op gezicht

Mee-eters (open comedones) zijn kleine, donkere huidletsels die vaak op het gezicht en in de nek verschijnen. Vaak zijn deze pijnloze, minuscule huidbultjes aanwezig bij de huidaandoening acne waarbij…
Melkersson-Rosenthal syndroom: Symptomen aan gezicht

Melkersson-Rosenthal syndroom: Symptomen aan gezicht

Het Melkersson-Rosenthal syndroom is een zeldzame neurologische aandoening. Een terugkerende verlamming en zwelling van het gezicht, een ontstoken bovenlip en groeven op de tong zijn de belangrijkste…
Melnick-Needles syndroom: Symptomen aan gezicht en skelet

Melnick-Needles syndroom: Symptomen aan gezicht en skelet

Het Melnick-Needles syndroom is een zogenaamde otopalatodigitale aandoening, wat inhoudt dat problemen aan de oren, het gehemelte en de vingers voorkomen. Deze zeldzame ernstige aandoening waarbij jon…
Menkes-syndroom: Symptomen aan gezicht, haar en hersenen

Menkes-syndroom: Symptomen aan gezicht, haar en hersenen

Het Menkes-syndroom is een ernstige stofwisselingsziekte waarbij een opstapeling van koper gebeurt in het lichaam. Zuigelingen met deze ziekte krijgen te maken met een verstandelijke handicap, botlets…
Milia: Huidaandoening met kleine bultjes op het gezicht

Milia: Huidaandoening met kleine bultjes op het gezicht

Bij een baby ontwikkelt zich vaak een huiduitslag met kleine bultjes op de neus, de kin, het voorhoofd of de wangen. Deze huiduitslag, gekend als milia, lijkt alarmerend voor ouders, maar is volledig…
Miller-Dieker-syndroom: Afwijkingen aan hersenen en gezicht

Miller-Dieker-syndroom: Afwijkingen aan hersenen en gezicht

Ongeveer 1 op de 100.000 kinderen komt ter wereld met het Miller-Dieker-syndroom. Het Miller-Dieker-syndroom is een genetische aandoening waarbij een misvorming van de hersenen optreedt. De patiënt he…
Morquio-syndroom: Afwijkingen aan gezicht en skelet

Morquio-syndroom: Afwijkingen aan gezicht en skelet

Het Morquio-syndroom is een stofwisselingsziekte waarbij het lichaam lange ketens van suikermoleculen niet kan afbreken doordat hiervoor een stof ontbreekt of onvoldoende aanwezig is. Deze ketens van…
Mowat-Wilson syndroom: Symptomen aan gezicht en hersenen

Mowat-Wilson syndroom: Symptomen aan gezicht en hersenen

Door een verandering in een gen komen sommige baby’s ter wereld met het Mowat-Wilson syndroom. Deze zeldzame aandoening brengt voornamelijk symptomen aan de darmen, het gezicht en de hersenen met zich…
Mucopolysaccharidose type VI: Afwijkingen gezicht en skelet

Mucopolysaccharidose type VI: Afwijkingen gezicht en skelet

Mucopolysacharidose Type VI is een zeldzame lysosomale stapelingsziekte gekenmerkt door een tekort aan arylsulfatase B (ASB). Bij deze progressieve en erfelijke aandoening vergroten weefsels en organe…
Muenke-syndroom: Afwijkingen aan hoofd (schedel) en gezicht

Muenke-syndroom: Afwijkingen aan hoofd (schedel) en gezicht

Bij het Muenke-syndroom, een erfelijke aandoening, komt een baby ter wereld met vroegtijdig gesloten kroonnaden in de schedel (schedelnaden). Het hoofd en gezicht vertonen hierdoor afwijkingen. Bovend…
Myasthenia gravis: Symptomen aan gezicht, ledematen en ogen

Myasthenia gravis: Symptomen aan gezicht, ledematen en ogen

Myasthenia gravis is een neuromusculaire aandoening waarbij de normale communicatie tussen de zenuwen en spieren verstoord is. Deze auto-immuunaandoening veroorzaakt zwakte aan de ogen, de het gezicht…
Möbius-syndroom: Verlamming van aangezicht en oogspieren

Möbius-syndroom: Verlamming van aangezicht en oogspieren

Het Möbius-syndroom is een zeldzame neurologische aandoening die vooral de spieren van de gezichtsuitdrukking en oogbewegingen beïnvloedt doordat de zesde en zevende hersenzenuw onderontwikkeld zijn.…
Naevus van Hori: Huidziekte met bruine vlekken in gezicht

Naevus van Hori: Huidziekte met bruine vlekken in gezicht

Vooral Aziatische vrouwen krijgen mogelijk te maken met bruinachtige vlekken in het gezicht. De goedaardige huidaandoening komt tot stand doordat melanocyten niet aanwezig zijn in de bovenste huidlaag…
Noma: Gangreen met misvormingen aan gezicht door infectie

Noma: Gangreen met misvormingen aan gezicht door infectie

Noma is een vorm van gangreen. Bij gangreen sterft weefsel af door een chronisch tekort van zuurstof met een zwarte kleuring van het gebied. De snel progressieve aandoening komt voornamelijk voor bij…
Ochoa-syndroom: Symptomen aan gezicht en urinewegen

Ochoa-syndroom: Symptomen aan gezicht en urinewegen

Het Ochoa-syndroom is een uiterst zeldzame aandoening waarbij een patiënt abnormale gezichtsuitdrukkingen toont waardoor hij een omgekeerde glimlach lijkt te hebben. Verder komen plasproblemen tot uit…
Oedeem (vochtretentie): Getroffen lichaamsdelen en oorzaken

Oedeem (vochtretentie): Getroffen lichaamsdelen en oorzaken

Het menselijk lichaam gebruikt een complex systeem om de vochtbalans in het lichaam te handhaven. Hormonale factoren, het cardiovasculaire systeem, de urinewegen, de lever en de nieren spelen allemaal…
Overtollige haargroei in gezicht (gezichtshaar) bij vrouwen

Overtollige haargroei in gezicht (gezichtshaar) bij vrouwen

Alle vrouwen hebben haar op hun lichaam en gezicht, maar meestal zijn deze haren heel fijn en licht van kleur waardoor ze niet zo opvallen. Soms kampt een vrouw echter met dik, grof en donker haar, he…
Pansinusitis: Ontsteking van alle sinussen met gezichtspijn

Pansinusitis: Ontsteking van alle sinussen met gezichtspijn

Normaal gesproken is één van de twee sinusgroepen aangetast bij een sinusinfectie of sinusitis (ontsteking van de neusbijholten). Pansinusitis is een aandoening waarbij alle sinussen in het hoofd geïn…
Pitt-Hopkins syndroom: Afwijkingen aan gezicht en hersenen

Pitt-Hopkins syndroom: Afwijkingen aan gezicht en hersenen

Bij het Pitt-Hopkins syndroom heeft de patiënt een matige tot ernstige verstandelijke beperking en een vertraagde ontwikkeling, ademhalingsproblemen, terugkerende aanvallen (epilepsie), en typische ge…
Potocki-Shaffer syndroom: Symptomen aan bot en gezicht

Potocki-Shaffer syndroom: Symptomen aan bot en gezicht

Het Potocki-Shaffer syndroom is een aandoening waarbij een klein tot groot stuk genetisch materiaal verwijderd is door een erfelijk foutje. Hierdoor verschijnen tal van symptomen, zoals een mentale en…
Robinow-Syndroom: Afwijkingen aan gestalte, gezicht & skelet

Robinow-Syndroom: Afwijkingen aan gestalte, gezicht & skelet

Het Robinow-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij de patiënt afwijkingen heeft aan het gestalte, het hoofd, het gezicht, het skelet en/of de genitaliën. De erfelijke aandoening bestaat…
Rode vlekken (plekken) op gezicht: Oorzaken van vlekjes

Rode vlekken (plekken) op gezicht: Oorzaken van vlekjes

Sommige patiënten kampen met één of meer rode vlekken op het gezicht die bij de geboorte zijn ontstaan of later in het leven tot stand zijn gekomen. Deze vlekjes kennen diverse mogelijke oorzaken die…
Rosacea: Huidaandoening met roodheid en zwelling in gezicht

Rosacea: Huidaandoening met roodheid en zwelling in gezicht

Rosacea is een veel voorkomend chronisch huidprobleem waardoor het gezicht blijvend rood is. Dit gaat soms gepaard met zwelling en huidzweren die er uitzien als acne, terwijl rosacea eigenlijk niet he…
Roze of rode wangen: Oorzaken van roodheid aan kaken

Roze of rode wangen: Oorzaken van roodheid aan kaken

Roze wangen lijken een teken van een goede gezondheid, maar soms zijn ze echter een teken van een gezondheidsaandoening. Rode kaken zijn het gevolg van een verwijding van de bloedvaten in de buurt van…
Schisis: Aangeboren gespleten lip en/of gehemelte

Schisis: Aangeboren gespleten lip en/of gehemelte

Schisis is wereldwijd één van de meest voorkomende aangeboren gezichtsafwijkingen. Hierbij komt een baby ter wereld met een opening of spleet van (een gedeelte van) de bovenlip, het gehemelte van de m…
Speekselklierstenen: Pijn en zwelling in mond en gezicht

Speekselklierstenen: Pijn en zwelling in mond en gezicht

Een speekselkliersteen is een verkalkte structuur die zich vormt in de speekselklieren. Deze stenen zorgen voor een obstructie van de klieren, waardoor de afvloed van speeksel in de mond gedeeltelijk…
Spitz naevus: Goedaardig type roze moedervlek op gezicht

Spitz naevus: Goedaardig type roze moedervlek op gezicht

Een Spitz naevus is een zeldzaam type moedervlek op de huid. Dit roze of ander uniform gekleurd huidletsel treft meestal kinderen en jongvolwassenen. Een arts moet verdachte huidletsels steeds onderzo…
Sproeten: Platte, cirkelvormige donkere vlekjes op gezicht

Sproeten: Platte, cirkelvormige donkere vlekjes op gezicht

Sproeten (efeliden) zijn donkere vlekjes die vooral tijdens zonnige maanden verschijnen op huidgebieden die aan de zon zijn blootgesteld. Vaak komen deze tot uiting bij mensen met een lichte huidskleu…
Stijve kaak: Oorzaken van kaakstijfheid (strakke kaken)

Stijve kaak: Oorzaken van kaakstijfheid (strakke kaken)

Af en toe kampen patiënten met stijfheid van het kaakgewricht, een zeer ongemakkelijk symptoom. Diverse aandoeningen, ontstekingsaandoeningen of anatomische afwijkingen leiden mogelijk tot een stijve…
Syndroom van Ascher: Afwijkingen gezicht, ogen & schildklier

Syndroom van Ascher: Afwijkingen gezicht, ogen & schildklier

De Praagse oogarts Ascher beschreef in 1920 voor het eerst het Ascher-syndroom. In België en Nederland samen lijden wellicht een handvol mensen aan deze zeer zeldzame en soms erfelijke aangeboren aand…
Temporomandibulaire dysfunctie: Pijn aan kaak en gezicht

Temporomandibulaire dysfunctie: Pijn aan kaak en gezicht

Het temporomandibulair gewricht (TMD-gewricht) bevindt zich aan de schedelbasis. TMD zorgt voor de bewegingen om onder andere te kunnen kauwen en praten. Het gewricht verbindt de onderkaak en het temp…
Tics (zenuwtrekjes) in gezicht: Oorzaken van ticstoornissen

Tics (zenuwtrekjes) in gezicht: Oorzaken van ticstoornissen

Bij een tic in het gezicht (mimische spasmen) ontstaat een herhaalde, onvrijwillige, ongecontroleerde kramp in de gezichtsspieren. Dit vervelend zenuwtrekje komt regelmatig voor en is storend voor de…
Tinea faciei: Schimmelinfectie met rode vlekken aan gezicht

Tinea faciei: Schimmelinfectie met rode vlekken aan gezicht

Tinea faciei (gezichtsringworm, ringworm van het gezicht) is een schimmelinfectie veroorzaakt door menselijke of dierlijke schimmels. De infectieziekte manifesteert aan het gezicht in de vorm oppervla…
Trigeminusneuralgie: Aangezichtspijn met pijnscheuten

Trigeminusneuralgie: Aangezichtspijn met pijnscheuten

Trigeminusneuralgie (aangezichtspijn) is een chronische zenuwstoornis waarbij pijnscheuten ontstaan in delen van het gezicht. Dit is het gevolg van druk of schade aan één van de zenuwen in het gezicht…
Van der Woude-syndroom: Afwijkingen aan gezicht

Van der Woude-syndroom: Afwijkingen aan gezicht

Het Van der Woude-syndroom is een autosomaal dominante erfelijke aandoening waarbij de patiënt vanaf de geboorte een gespleten lip en/of een gespleten gehemelte en typische kuiltjes in de onderste lip…
Witte vlekken op gezicht: Oorzaken witte gezichtsplekken

Witte vlekken op gezicht: Oorzaken witte gezichtsplekken

Af en toe kampen patiënten met witte vlekken of stipjes op het gezicht. Deze huidverkleuring vloeit voort uit een afname (of afwezigheid) van melanine in de huid. Melanine is het pigment dat verantwoo…
Zwakte in gezicht (gezichtszwakte): Oorzaken van zwak gelaat

Zwakte in gezicht (gezichtszwakte): Oorzaken van zwak gelaat

Gezichtszwakte is een medisch teken dat geassocieerd wordt met diverse aandoeningen, zoals neurofibromatose of een spontane lekkage van hersenvocht. Heel wat mogelijke tekenen gaan mogelijk gepaard me…
Gepubliceerd door Miske op 04-12-2018, laatst gewijzigd op 09-03-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Geraadpleegd op 4 december 2018:
  • Facial Injuries and Disorders, https://medlineplus.gov/facialinjuriesanddisorders.html