Miske » Specials » Hoofdpijn
Miske: Informatie van A tot Z

Hoofdpijnvormen en problemen met pijn aan het hoofd

Hoofdpijnvormen en problemen met pijn aan het hoofd Hoofdpijn is een heel vervelende aandoening die wereldwijd heel wat mensen treft. Heel wat oorzaken en risicofactoren zijn bekend voor hoofdpijn. Soms ontstaat de pijn aan het hoofd als gevolg van of als symptoom van een andere ziekte, infectie of ongeval. Maar in een aantal gevallen ontstaat hoofdpijn ook op zichzelf zonder een duidelijke oorzaak. De behandeling bestaat uit enkele zelfzorgmaatregelen en professionele, medische zorgen. Verder zijn de vooruitzichten variabel en hangen deze af van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt, de behandelingsmethode en de ernst, frequentie en locatie van de klachten. Sommige patiënten genezen spontaan terwijl anderen levenslang kampen met ernstige hoofdpijnklachten.

Soorten hoofdpijn

Hoofdpijn bestaat drie grote onderverdelingen:
  1. Primaire hoofdpijn: De hoofdpijn staat op zichzelf. Primaire hoofdpijn komt tot stand nadat na klinische en beeldvormende onderzoeken alle andere oorzaken voor secundaire hoofdpijn uitgesloten zijn. Deze primaire hoofdpijntypes zijn: migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en aangezichtshoofdpijn.
  2. Secundaire hoofdpijn: Deze hoofdpijn is het gevolg van andere lichamelijke afwijkingen, aandoeningen of infecties, een ongeval of een trauma
  3. Andere soorten hoofdpijn

Symptomen

Hoofdpijn bestaat in diverse soorten, en deze soorten hebben haast allemaal wel verschillende symptomen die variëren in locatie, ernst, frequentie en duur. Ook komt de pijn aan het hoofd aan één of beide zijden voor, al wisselt dit soms nog per episode en per patiënt. Hoofdpijn kent eveneens een acuut of chronisch karakter. Chronische hoofdpijn is aanhoudend, of verschijnt met tussenperiodes waarbij de symptomen zo nu en dan weer verschijnen. De hoofdpijn gaat vaak nog gepaard met andere lichamelijke maar ook mentale klachten. Misselijkheid, braken, een aura, concentratiestoornissen en verwardheid zijn enkele voorbeelden van mogelijke klachten die net voor, tijdens en/of na een aanval optreden.

Diagnose en onderzoeken

Als een patiënt bij de dokter komt met hoofdpijnklachten, voert de arts een zeer uitgebreide anamnese (vraaggesprek) evenals een grondig klinisch onderzoek uit. Meestal is het voor een arts niet meteen duidelijk dat de patiënt lijdt aan een bepaald type hoofdpijn. Meerdere diagnostische onderzoeken zijn hiervoor vereist.

Behandeling van pijn aan en rond hoofd

Bij sommige hoofdpijnvormen heeft een patiënt last van bepaalde zintuiglijke prikkels. Het is dan verstandig om deze te vermijden of verminderen, zoals bijvoorbeeld lichtflitsen, veel en/of luide geluiden en (sterke) geuren. Afhankelijk van het type hoofdpijn, zijn andere risicofactoren bekend die de patiënt mogelijk kan aanpakken zoals het voedings- en bewegingspatroon, stoppen met roken, het matigen van het alcoholgebruik, ... Een medische behandeling is in een aantal gevallen vereist. Medicatie en andere ondersteunende behandelingen zijn hiervoor inzetbaar.

Prognose ziekte

De prognose is variabel bij hoofdpijnklachten. Zo ervaren een aantal patiënten slechts éénmalig symptomen, bijvoorbeeld bij een ziekte of na een ongeval, en hebben ze nadien geen symptomen meer. Bij andere symptomen komen de klachten sporadisch of frequent terug. Tot slot kampen sommige mensen met aanhoudende hoofdpijn.
Abdominale migraine (buikmigraine): Plotse buikpijn bij kind

Abdominale migraine (buikmigraine): Plotse buikpijn bij kind

Abdominale migraine (buikmigraine) is een aandoening waarbij een patiënt, meestal een kind, om onbekende redenen (ernstige) pijn in het midden van de buik heeft. Dit symptoom, dat enkele uren tot dage…
Clusterhoofdpijn: Plotse, eenzijdige en pijnlijke hoofdpijn

Clusterhoofdpijn: Plotse, eenzijdige en pijnlijke hoofdpijn

Eén van de meest verschrikkelijke aandoeningen die gekend is bij mensen, en nog pijnlijker is dan een bevalling, is clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn is een periodiek-frequent optredende hoofdpijn di…
Donderslaghoofdpijn: Plotse, ernstige hoofdpijn

Donderslaghoofdpijn: Plotse, ernstige hoofdpijn

Eén van de zeldzame vormen van hoofdpijn is gekend als 'donderslaghoofdpijn' (donderslag hoofdpijn, thunderclap hoofdpijn). Dit is een type hoofdpijn waarbij de pijn als een donderslag bij heldere hem…
Frontale hoofdpijn: Pijn aan voorhoofdsgebied

Frontale hoofdpijn: Pijn aan voorhoofdsgebied

Hoofdpijn bestaat in erg veel vormen. Deze ontstaat ook op diverse plaatsen, bijvoorbeeld op de kruin of aan het achterhoofd. Hoofdpijn in het voorhoofdsgebied, ook gekend als ‘frontale hoofdpijn’ is…
Hemiplegische migraine: Hoofdpijn en neurologische symptomen

Hemiplegische migraine: Hoofdpijn en neurologische symptomen

Eén van de zeldzame vormen van migraine is 'hemiplegische migraine'. Bij deze ziekte ervaart een patiënt spierzwakte aan één zijde van het lichaam, in combinatie met migraine (hoofdpijn). Tijdens een…
Menstruele migraine: Hoofdpijn in/rond de menstruatieperiode

Menstruele migraine: Hoofdpijn in/rond de menstruatieperiode

Veel vrouwen denken dat de hoofdpijn die ze rond en tijdens de menstruatie hebben gewoon bij de menstruatie zelf hoort. Ze vinden het vervelend, maar vermoeden dat dit een familietrekje is, zeggen dat…
Migraine: Aanvallen van een aura en/of eenzijdige hoofdpijn

Migraine: Aanvallen van een aura en/of eenzijdige hoofdpijn

Migraine (hemicranie) is een vaak voorkomende neurologische aandoening. Deze vorm van hoofdpijn heeft een onbekende etiologie. Diverse risicofactoren zijn echter wel bekend voor het uitlokken van een…
Nachtelijke hoofdpijn: Knallende hoofdpijn tijdens de slaap

Nachtelijke hoofdpijn: Knallende hoofdpijn tijdens de slaap

Nachtelijke hoofdpijn is een zeldzame vorm van hoofdpijn waarbij een patiënt tijdens elk stadium van de slaap ontwaakt met knallende hoofdpijn, die meestal aan beide kanten van het hoofd te voelen is.…
Ochtendhoofdpijn: Oorzaken van hoofdpijn in vroege ochtend

Ochtendhoofdpijn: Oorzaken van hoofdpijn in vroege ochtend

Veel mensen ontwaken ’s morgens met hoofdpijn, gekend als ‘ochtendhoofdpijn. Dit is geen prettige start van de dag, en zet vaak een grote rem op de dagelijkse activiteiten. Veel onderliggende probleme…
Oogmigraine: Aanvallen van tijdelijke blindheid en hoofdpijn

Oogmigraine: Aanvallen van tijdelijke blindheid en hoofdpijn

Oogmigraine is een aandoening waarbij de patiënt meerdere korte aanvallen van tijdelijke blindheid in combinatie met hoofdpijn (migraine) ervaart. Tal van andere symptomen zijn hierbij mogelijk. Deze…
Oogproblemen & hoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Oogproblemen & hoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Mensen staan er vaak niet bij stil dat dagelijkse activiteiten vermoeide ogen in combinatie met hoofdpijn met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn langdurig lezen, schrijven en autorijden. Voldoe…
Spanningshoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Spanningshoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Spanningshoofdpijn (spierspanningshoofdpijn) is een vaak voorkomende vorm van hoofdpijn die veelal geen bekende oorzaak heeft. Diverse risicofactoren zoals stress en het gebruik van bepaalde medicijne…
Trigeminusneuralgie: Aangezichtspijn met pijnscheuten

Trigeminusneuralgie: Aangezichtspijn met pijnscheuten

Trigeminusneuralgie (aangezichtspijn) is een chronische zenuwstoornis waarbij pijnscheuten ontstaan in delen van het gezicht. Dit is het gevolg van druk of schade aan één van de zenuwen in het gezicht…
Vertexpijn: Hoofdpijn boven op het hoofd (pijn aan kruin)

Vertexpijn: Hoofdpijn boven op het hoofd (pijn aan kruin)

Vertex is de medische term voor ‘top van het hoofd / kruin’. Bij vertexpijn ontstaat met andere woorden hoofdpijn boven op het hoofd. Dit soms bevreemdend gevoel doet denken aan gewicht boven op de sc…
Gepubliceerd door Miske op 24-07-2017, laatst gewijzigd op 27-11-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • De Huisarts, 6 oktober 2011, http://www.roulartamedica.be/nl/prof/huisarts/magazine/articles/printarticle-2795730.htm, geraadpleegd in december 2011
Schrijf mee!