Miske » Specials » Hoofdpijn

Hoofdpijnvormen en problemen met pijn aan het hoofd

Hoofdpijnvormen en problemen met pijn aan het hoofd Hoofdpijn is een heel vervelende aandoening die wereldwijd heel wat mensen treft. Heel wat oorzaken en risicofactoren zijn bekend voor hoofdpijn. Soms ontstaat de pijn aan het hoofd als gevolg van of als symptoom van een andere ziekte, infectie of ongeval. Maar in een aantal gevallen ontstaat hoofdpijn ook op zichzelf zonder een duidelijke oorzaak. De behandeling bestaat uit enkele zelfzorgmaatregelen en professionele, medische zorgen. Verder zijn de vooruitzichten variabel en hangen deze af van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt, de behandelingsmethode en de ernst, frequentie en locatie van de klachten. Sommige patiënten genezen spontaan terwijl anderen levenslang kampen met ernstige hoofdpijnklachten.

Soorten hoofdpijn

Hoofdpijn bestaat drie grote onderverdelingen:
  1. Primaire hoofdpijn: De hoofdpijn staat op zichzelf. Primaire hoofdpijn komt tot stand nadat na klinische en beeldvormende onderzoeken alle andere oorzaken voor secundaire hoofdpijn uitgesloten zijn. Deze primaire hoofdpijntypes zijn: migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en aangezichtshoofdpijn.
  2. Secundaire hoofdpijn: Deze hoofdpijn is het gevolg van andere lichamelijke afwijkingen, aandoeningen of infecties, een ongeval of een trauma
  3. Andere soorten hoofdpijn

Symptomen

Hoofdpijn bestaat in diverse soorten, en deze soorten hebben haast allemaal wel verschillende symptomen die variëren in locatie, ernst, frequentie en duur. Ook komt de pijn aan het hoofd aan één of beide zijden voor, al wisselt dit soms nog per episode en per patiënt. Hoofdpijn kent eveneens een acuut of chronisch karakter. Chronische hoofdpijn is aanhoudend, of verschijnt met tussenperiodes waarbij de symptomen zo nu en dan weer verschijnen. De hoofdpijn gaat vaak nog gepaard met andere lichamelijke maar ook mentale klachten. Misselijkheid, braken, een aura, concentratiestoornissen en verwardheid zijn enkele voorbeelden van mogelijke klachten die net voor, tijdens en/of na een aanval optreden.

Diagnose en onderzoeken

Als een patiënt bij de dokter komt met hoofdpijnklachten, voert de arts een zeer uitgebreide anamnese (vraaggesprek) evenals een grondig klinisch onderzoek uit. Meestal is het voor een arts niet meteen duidelijk dat de patiënt lijdt aan een bepaald type hoofdpijn. Meerdere diagnostische onderzoeken zijn hiervoor vereist.

Behandeling van pijn aan en rond hoofd

Bij sommige hoofdpijnvormen heeft een patiënt last van bepaalde zintuiglijke prikkels. Het is dan verstandig om deze te vermijden of verminderen, zoals bijvoorbeeld lichtflitsen, veel en/of luide geluiden en (sterke) geuren. Afhankelijk van het type hoofdpijn, zijn andere risicofactoren bekend die de patiënt mogelijk kan aanpakken zoals het voedings- en bewegingspatroon, stoppen met roken, het matigen van het alcoholgebruik, ... Een medische behandeling is in een aantal gevallen vereist. Medicatie en andere ondersteunende behandelingen zijn hiervoor inzetbaar.

Prognose ziekte

De prognose is variabel bij hoofdpijnklachten. Zo ervaren een aantal patiënten slechts éénmalig symptomen, bijvoorbeeld bij een ziekte of na een ongeval, en hebben ze nadien geen symptomen meer. Bij andere symptomen komen de klachten sporadisch of frequent terug. Tot slot kampen sommige mensen met aanhoudende hoofdpijn.
Abdominale migraine (buikmigraine): Plotse buikpijn bij kind

Abdominale migraine (buikmigraine): Plotse buikpijn bij kind

Abdominale migraine (buikmigraine) is een aandoening waarbij een patiënt, meestal een kind, om onbekende redenen (ernstige) pijn in het midden van de buik heeft. Dit symptoom, dat enkele uren tot dage…
Basilaire migraine: Aura en hoofdpijn aan achterhoofdgebied

Basilaire migraine: Aura en hoofdpijn aan achterhoofdgebied

Migraine is een vorm van hevige hoofdpijn waarbij een patiënt vaak misselijk is en overgevoelig is voor licht. Basilaire migraine is een zeldzame vorm van migraine waarbij de hersenstam aan de achterk…
Cervicogene hoofdpijn: Eenzijdige pijn afkomstig uit nek

Cervicogene hoofdpijn: Eenzijdige pijn afkomstig uit nek

Cervicogene hoofdpijn is een vorm van hoofdpijn die ontstaat in de nek, maar voelbaar is in het hoofd. Deze vorm van secundaire hoofdpijn is het gevolg van een onderliggende aandoening, zoals een nekl…
Chronische hoofdpijn: Oorzaken van chronische hoofdpijn

Chronische hoofdpijn: Oorzaken van chronische hoofdpijn

Sommige patiënten kampen met langdurige hoofdpijn (chronische dagelijkse hoofdpijn), die niet verdwijnt na het gebruik van medicatie. Dit soort hoofdpijn duurt enkele uren of dagen, is slopend en maak…
Clusterhoofdpijn: Plotse, eenzijdige en pijnlijke hoofdpijn

Clusterhoofdpijn: Plotse, eenzijdige en pijnlijke hoofdpijn

Eén van de meest verschrikkelijke aandoeningen die gekend is bij mensen, en nog pijnlijker is dan een bevalling, is clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn is een periodiek-frequent optredende hoofdpijn di…
Donderslaghoofdpijn: Plotse, ernstige hoofdpijn

Donderslaghoofdpijn: Plotse, ernstige hoofdpijn

Eén van de zeldzame vormen van hoofdpijn is gekend als 'donderslaghoofdpijn' (donderslag hoofdpijn, thunderclap hoofdpijn). Dit is een type hoofdpijn waarbij de pijn als een donderslag bij heldere hem…
Druk in het hoofd: Oorzaken van drukkend gevoel in schedel

Druk in het hoofd: Oorzaken van drukkend gevoel in schedel

Druk in het hoofd is een symptoom dat vaak te wijten is aan diverse vormen van hoofdpijn of een sinusitis. Ook ernstigere oorzaken zijn bekend voor een drukkend gevoel in de schedel, zoals een hersenv…
Eenzijdige hoofdpijn: Oorzaken van hoofdpijn aan één zijde

Eenzijdige hoofdpijn: Oorzaken van hoofdpijn aan één zijde

Bij sommige aandoeningen en ook door het medicatiegebruik, ontstaat hoofdpijn aan één zijde. De eenzijdige hoofdpijn (unilaterale hoofdpijn) gaat soms nog wel gepaard met andere klachten, zoals proble…
Frontale hoofdpijn: Pijn aan voorhoofdsgebied

Frontale hoofdpijn: Pijn aan voorhoofdsgebied

Hoofdpijn bestaat in erg veel vormen. Deze ontstaat ook op diverse plaatsen, bijvoorbeeld op de kruin of aan het achterhoofd. Hoofdpijn in het voorhoofdsgebied, ook gekend als ‘frontale hoofdpijn’ is…
Gezwollen slapen: Zwelling van slaap aan zijkant van hoofd

Gezwollen slapen: Zwelling van slaap aan zijkant van hoofd

Aan beide zijkanten van het hoofd bevindt zich de slaap. Soms ontstaat een letsel aan de slaap, waardoor deze gaat opzwellen. Het zwellen van de slaap of slapen is een veel voorkomende aandoening en t…
Hemicrania continua: Constante eenzijdige hoofdpijn

Hemicrania continua: Constante eenzijdige hoofdpijn

Hemicrania continua is een vorm van hoofdpijn zonder bekende oorzaak en risicofactoren anno oktober 2020. De patiënt (meestal een vrouw) ervaart constante, eenzijdige hoofdpijn met ook dagelijks nog e…
Hemiplegische migraine: Hoofdpijn en neurologische symptomen

Hemiplegische migraine: Hoofdpijn en neurologische symptomen

Eén van de zeldzame vormen van migraine is 'hemiplegische migraine'. Bij deze ziekte ervaart een patiënt spierzwakte aan één zijde van het lichaam, in combinatie met migraine (hoofdpijn). Tijdens een…
Hoesthoofdpijn: Hoofdpijn na hoesten, niezen of persen

Hoesthoofdpijn: Hoofdpijn na hoesten, niezen of persen

Sommige patiënten krijgen te maken met hoofdpijn aan beide kanten van het hoofd bij het hoesten, niezen, persen of andere vormen van inspanning. Hoesthoofdpijn (Valsalva-manoeuvrehoofdpijn) bestaat in…
Hongerhoofdpijn: Hoofdpijn door hongergevoelens

Hongerhoofdpijn: Hoofdpijn door hongergevoelens

Hongerhoofdpijn is een symptoom dat vrijwel iedereen op een bepaald moment in het leven wel eens ervaren heeft. Het lichaam heeft de hele dag een bepaalde hoeveelheid voeding nodig voor een optimale f…
Hoofdpijn aan achterkant hoofd: Pijn aan achterzijde hoofd

Hoofdpijn aan achterkant hoofd: Pijn aan achterzijde hoofd

Hoofdpijn komt mogelijk overal op het hoofd tot stand. Pijn in de achterkant van het hoofd is een veel voorkomend symptoom van enkele typen hoofdpijn, zoals bijvoorbeeld clusterhoofdpijn, inspanningsh…
Hoofdpijn bij kinderen: Oorzaken, symptomen en behandeling

Hoofdpijn bij kinderen: Oorzaken, symptomen en behandeling

Net zoals volwassenen kampen ook kinderen vaak met hoofdpijn, zoals migraine of spanningshoofdpijn. Vaak is hoofdpijn niet ernstig en te wijten aan stress of spanning. Af en toe liggen echter ernstige…
Hoofdpijn door gebruik van medicatie (medicijnen)

Hoofdpijn door gebruik van medicatie (medicijnen)

Het nemen van medicijnen veroorzaakt mogelijk bijwerkingen, waaronder hoofdpijn. Diverse geneesmiddelen, waaronder anticonceptiepillen, medicijnen voor het hart en zelfs pijnstillers, leiden mogelijk…
Hoofdpijn tijdens menopauze bij vrouwen

Hoofdpijn tijdens menopauze bij vrouwen

Door hormonale veranderingen krijgen vrouwen in de menopauze meer te maken met verschillende soorten hoofdpijn, zoals migraine, sinushoofdpijn en spanningshoofdpijn. De hoofdpijn gaat bovendien mogeli…
Hoofdpijn tijdens zwangerschap: Soorten en oorzaken

Hoofdpijn tijdens zwangerschap: Soorten en oorzaken

Hoofdpijn is één van de meest voorkomende ongemakken tijdens de zwangerschap. Hoofdpijn treedt op elk moment tijdens de zwangerschap mogelijk op, maar deze komt meestal voor tijdens het eerste en derd…
Hypnische hoofdpijn: Ontwaken tijdens nacht door hoofdpijn

Hypnische hoofdpijn: Ontwaken tijdens nacht door hoofdpijn

Ouderen die ’s nachts ontwaken van hoofdpijn aan beide kant van het hoofd, lijden mogelijk aan hypnische hoofdpijn (slaaphoofdpijn, wekkerhoofdpijn). Deze zeldzame vorm van hoofdpijn treedt meermaals…
IJshoofdpijn: Pijn aan hoofd door contact met koude

IJshoofdpijn: Pijn aan hoofd door contact met koude

IJshoofdpijn is een vorm van kortdurende hoofdpijn die ontstaat wanneer een patiënt iets eet, drinkt of inademt dat koud is. De stekende pijn treedt binnen enkele seconden op en situeert zich meestal…
Inspanningshoofdpijn: Hoofdpijn tijdens of na beweging

Inspanningshoofdpijn: Hoofdpijn tijdens of na beweging

Inspanningshoofdpijn is een zeldzame vorm van hoofdpijn waarbij patiënten hoofdpijn ervaren tijdens of na een zware training of fysieke inspanning. Deze primaire vorm van hoofdpijn resulteert niet uit…
Menstruele migraine: Hoofdpijn in/rond de menstruatieperiode

Menstruele migraine: Hoofdpijn in/rond de menstruatieperiode

Veel vrouwen denken dat de hoofdpijn die ze rond en tijdens de menstruatie hebben gewoon bij de menstruatie zelf hoort. Ze vinden het vervelend, maar vermoeden dat dit een familietrekje is, zeggen dat…
Migraine: Aanvallen van een aura en/of eenzijdige hoofdpijn

Migraine: Aanvallen van een aura en/of eenzijdige hoofdpijn

Migraine (hemicranie) is een vaak voorkomende neurologische aandoening. Deze vorm van hoofdpijn heeft een onbekende etiologie. Diverse risicofactoren zijn echter wel bekend voor het uitlokken van een…
Migraine: Uitlokkende voedingsmiddelen en dranken

Migraine: Uitlokkende voedingsmiddelen en dranken

Migraine is een vorm van eenzijdige, kloppende hoofdpijn die soms dagen aanhoudt. Er is anno oktober 2020 geen remedie voor migraine, de slopende soort hoofdpijn die soms gepaard gaat met misselijkhei…
Nachtelijke hoofdpijn: Knallende hoofdpijn tijdens de slaap

Nachtelijke hoofdpijn: Knallende hoofdpijn tijdens de slaap

Nachtelijke hoofdpijn is een zeldzame vorm van hoofdpijn waarbij een patiënt tijdens elk stadium van de slaap ontwaakt met knallende hoofdpijn, die meestal aan beide kanten van het hoofd te voelen is.…
Occipitalis neuralgie: Achterhoofdpijn door schade aan zenuw

Occipitalis neuralgie: Achterhoofdpijn door schade aan zenuw

Occiput is de medische term voor het achterhoofd. Bij occipitalis neuralgie (occipitale neuralgie) ervaart de patiënt aanvallen van ernstige achterhoofdpijn als gevolg van irritatie of druk aan de ner…
Ochtendhoofdpijn: Oorzaken van hoofdpijn in vroege ochtend

Ochtendhoofdpijn: Oorzaken van hoofdpijn in vroege ochtend

Veel mensen ontwaken ’s morgens met hoofdpijn, gekend als ‘ochtendhoofdpijn. Dit is geen prettige start van de dag, en zet vaak een grote rem op de dagelijkse activiteiten. Veel onderliggende probleme…
Oogmigraine: Aanvallen van tijdelijke blindheid en hoofdpijn

Oogmigraine: Aanvallen van tijdelijke blindheid en hoofdpijn

Oogmigraine is een aandoening waarbij de patiënt meerdere korte aanvallen van tijdelijke blindheid in combinatie met hoofdpijn (migraine) ervaart. Tal van andere symptomen zijn hierbij mogelijk. Deze…
Oogproblemen & hoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Oogproblemen & hoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Mensen staan er vaak niet bij stil dat dagelijkse activiteiten vermoeide ogen in combinatie met hoofdpijn met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn langdurig lezen, schrijven en autorijden. Voldoe…
Paroxysmale hemicranie: Aanvallen van eenzijdige hoofdpijn

Paroxysmale hemicranie: Aanvallen van eenzijdige hoofdpijn

Paroxysmale hemicranie (syndroom van Sjaastad) is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt aanvallen van hoofdpijn ervaart aan één kant aan het gezicht. Naast de hoofdpijnklachten treden tijdens ee…
Reboundhoofdpijn: Hoofdpijn door medicatie voor hoofdpijn

Reboundhoofdpijn: Hoofdpijn door medicatie voor hoofdpijn

Wanneer hoofdpijn optreedt, nemen veel patiënten een vrij verkrijgbare pijnstiller, zoals paracetamol, aspirine of pijnstillende medicijnen met cafeïne. Sommige patiënten volgen de richtlijnen uit de…
Sinushoofdpijn: Druk in sinussen door allergie of infectie

Sinushoofdpijn: Druk in sinussen door allergie of infectie

De sinussen zijn met lucht gevulde ruimtes in het voorhoofd, de jukbeenderen en achter de neusbrug. Ze zijn verbonden met de neusholte door kleine kanalen. De sinussen dragen bij aan de sterkte en sta…
Spanningshoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Spanningshoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Spanningshoofdpijn (spierspanningshoofdpijn) is een vaak voorkomende vorm van hoofdpijn die veelal geen bekende oorzaak heeft. Diverse risicofactoren zoals stress en het gebruik van bepaalde medicijne…
Spinale hoofdpijn: Hoofdpijn na ruggenprik (lumbale punctie)

Spinale hoofdpijn: Hoofdpijn na ruggenprik (lumbale punctie)

Spinale hoofdpijn (post-lumbale punctiehoofdpijn) is een vervelende bijwerking van een ruggenprik (lumbale punctie). Dit soort hoofdpijn treedt op bij ongeveer de helft van de patiënten die deze proce…
Status migrainosus: Langdurige en ernstige migraineaanvallen

Status migrainosus: Langdurige en ernstige migraineaanvallen

Migraine is een vorm van hoofdpijn die ook gepaard gaat met andere symptomen zoals misselijkheid en problemen met het gezichtsvermogen. Een migraineaanval houdt gewoonlijk enkele uren tot dagen aan. W…
Stille migraine: Fasen en symptomen van migraine zonder pijn

Stille migraine: Fasen en symptomen van migraine zonder pijn

Stille migraine is een aandoening waarbij de patiënt één of meer van de typische migrainesymptomen heeft, behalve pijn. De slopende aandoening gaat bijvoorbeeld gepaard met symptomen zoals maagpijn, d…
Trigeminusneuralgie: Aangezichtspijn met pijnscheuten

Trigeminusneuralgie: Aangezichtspijn met pijnscheuten

Trigeminusneuralgie (aangezichtspijn) is een chronische zenuwstoornis waarbij pijnscheuten ontstaan in delen van het gezicht. Dit is het gevolg van druk of schade aan één van de zenuwen in het gezicht…
Vertexpijn: Hoofdpijn boven op het hoofd (pijn aan kruin)

Vertexpijn: Hoofdpijn boven op het hoofd (pijn aan kruin)

Vertex is de medische term voor ‘top van het hoofd / kruin’. Bij vertexpijn ontstaat met andere woorden hoofdpijn boven op het hoofd. Dit soms bevreemdend gevoel doet denken aan gewicht boven op de sc…
Vestibulaire migraine: Neurologische ziekte met duizeligheid

Vestibulaire migraine: Neurologische ziekte met duizeligheid

Vestibulaire migraine is een neurologische aandoening waarbij een patiënt met een voorgeschiedenis van migraine herhaalde duizeligheid heeft. De patiënt ervaart duizeligheid, al dan niet gepaard met h…
Warmtehoofdpijn: Oorzaken en symptomen door hitte

Warmtehoofdpijn: Oorzaken en symptomen door hitte

In warme weersomstandigheden of tijdens fysieke inspanningen waarbij de lichaamstemperatuur in de hoogte schiet, kampen patiënten sneller met warmtehoofdpijn. Uitdroging en warmtegerelateerde aandoeni…
Zwaar hoofd: Oorzaken van zwaarte of zwaar gevoel aan hoofd

Zwaar hoofd: Oorzaken van zwaarte of zwaar gevoel aan hoofd

Meer dan negentig procent van de bevolking heeft op een bepaald moment in het leven last van een zwaar aanvoelend hoofd. Vooral wanneer het zwaar hoofdgevoel regelmatig optreedt, is dit een reden van…
Gepubliceerd door Miske op 24-07-2017, laatst gewijzigd op 08-06-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • De Huisarts, 6 oktober 2011, http://www.roulartamedica.be/nl/prof/huisarts/magazine/articles/printarticle-2795730.htm, geraadpleegd in december 2011