Miske » Specials » Huidinfecties

Huidinfectie door bacteriën, virussen of schimmels

Huidinfectie door bacteriën, virussen of schimmels Bij de geboorte of op latere leeftijd ontwikkelen sommige patiënten een huidinfectie. Deze komt tot stand door virussen, bacteriën, schimmels of andere ziekmakende organismen. Meestal ontstaat de infectie doordat het ziekmakende organisme in de huid terechtkomt via een wonde, zweer of schram. Sommige aandoeningen ontstaan reeds bij de geboorte omdat de moeder dit heeft doorgegeven aan de baby, terwijl andere infecties later tot stand komen.

Oorzaken

Soms tasten goede bacteriën die op de huid en slijmvliezen leven, plots de eigen weefsels aan. Dit is dan vaak het gevolg van een trauma, een chirurgische ingreep of een infectie. Ziekmakende organismen zijn echter ook te vinden op besmette dieren, zoals onder andere bij teken, muggen, andere insecten of vee. Deze komen via huid-op-huid-contact of een beet van dit dier bij de mens terecht. Huidinfecties treffen mogelijk iedereen, maar vooral patiënten met een zwak immuunsysteem zoals baby's, ouderen, patiënten met HIV/AIDS, diabetes of longproblemen, zijn getroffen. Ook het nemen van bepaalde medicijnen en beenmergtransplantatie maakt de patiënt zwakker waardoor het immuunsysteem vaak moeite heeft om de infectie te bestrijden.

Symptomen

Soms verschijnen de symptomen vrijwel meteen na de besmetting, maar meestal bedraagt de incubatietijd enkele dagen tot weken. Plots of geleidelijk aan ontwikkelt de patiënt jeukende pijnloze of juist pijnlijke huidletsels, vlekken, knobbeltjes, pukkels, zweren en abcessen die al dan niet bloeden of gepaard gaan met een afscheiding. Deze hebben diverse kleuren, vormen en randen die kunnen veranderen.

Behandeling

Vaak is een snelle diagnose en behandeling nodig omdat de infectie anders heel ernstige misvormingen veroorzaakt aan de huid. Maar ook verspreidt de infectie zich in het lichaam waardoor meerdere organen en weefsels getroffen worden. Medicijnen zoals antibiotica (geneesmiddelen tegen bacteriën), antimycotica (schimmeldodende medicijnen) en antivirale geneesmiddelen (medicatie tegen virussen) zijn hierbij nuttig.
Acrodermatitis chronica atrophicans: Ziekte met huidatrofie

Acrodermatitis chronica atrophicans: Ziekte met huidatrofie

Acrodermatitis chronica atrophicans is een zeldzame huidaandoening die resulteert uit het derde of late stadium van Europese Lyme-borreliose (ziekte van Lyme). Bij de aandoening ontstaat eerst een ont…
Actinomycose: Bacteriële infectie met zwelling en ettering

Actinomycose: Bacteriële infectie met zwelling en ettering

Actinomycose is een zeldzame chronische infectie die vaak het gezicht en de hals en soms ook nog de longen, de darmen, het bekken en andere lichaamsgebieden aantast. Bacteriën veroorzaken deze aandoen…
Antrax (miltvuur): Infectie met symptomen aan huid en longen

Antrax (miltvuur): Infectie met symptomen aan huid en longen

Antrax is een zeldzame doch ernstige infectieziekte die veroorzaakt is door de sporenvormende bacterie Bacillus anthracis. Vooral runderen zijn ziek, maar door direct of indirect contact met zieke die…
Aquariumgranuloom: Huidinfectie met pijnlijk knobbeltje

Aquariumgranuloom: Huidinfectie met pijnlijk knobbeltje

Een aquariumgranuloom is een chronische huidinfectie. De bacterie Mycobacterium marinum veroorzaakt deze huidaandoening. Hierbij ontstaan op de ellebogen, de vingers of de handrug roodachtige bultjes…
Artropode ectoparasieten: Infecties door geleedpotigen

Artropode ectoparasieten: Infecties door geleedpotigen

Artropoden is de medische term voor ‘geleedpotigen.’ Ectoparasieten zijn dierlijke parasieten bij de mens, die behalve op de huid, ook tussen de haren en in de kleding aanwezig zijn. Voorbeelden van d…
Bacteriële huidinfecties: Huidinfectie door bacteriën

Bacteriële huidinfecties: Huidinfectie door bacteriën

Bacteriën zijn levende organismen die overal op het lichaam aanwezig zijn. Velen zijn onschadelijk of zelfs goed voor mensen, maar sommige bacteriën veroorzaken problemen. Een snede in de huid - bijvo…
Blastomycose: Schimmelinfectie met aantasting huid en longen

Blastomycose: Schimmelinfectie met aantasting huid en longen

Blastomycose is een schimmelinfectie die optreedt na het inademen van microscopisch kleine schimmelsporen uit onder andere rotte bladeren en rot hout (ontbindend organisch materiaal) dat zich op een n…
Bubbelbad-folliculitis: Jeukende uitslag door bubbelbaden

Bubbelbad-folliculitis: Jeukende uitslag door bubbelbaden

Bubbelbad-folliculitis (pseudomonas folliculitis of jacuzzi folliculitis) is één van die complicaties die optreden na het nemen van een onjuist behandeld bubbelbad, warm zwembad of een jacuzzi. De pat…
Buruli ulcus: Bacteriële huidinfectie met zwelling en zweren

Buruli ulcus: Bacteriële huidinfectie met zwelling en zweren

Een buruli-ulcus - ook gekend als een burulizweer - is een ernstige chronische bacteriële huidinfectie, die mogelijk gepaard gaat met zwelling en zweren. De bacterie Mycobacterium ulcerans veroorzaakt…
Candidiasis: Schimmelinfectie door gist Candida

Candidiasis: Schimmelinfectie door gist Candida

Candidiasis is een schimmel(gist)ziekte van huid en slijmvliezen die het bloed, de geslachtsorganen, de huid, de nagels, de keel en/of de mond treft. Vaak is dit het gevolg van de overmatige groei van…
Cellulitis: Huidinfectie met rode en gezwollen huid

Cellulitis: Huidinfectie met rode en gezwollen huid

Cellulitis is een veel voorkomende huidinfectie veroorzaakt door bacteriën. Het tast de middelste laag van de huid (dermis) en de daaronder liggende weefsels aan. Soms zijn de spieren eveneens getroff…
Chromoblastomycose (chromomycose): Schimmelinfectie aan huid

Chromoblastomycose (chromomycose): Schimmelinfectie aan huid

Chromoblastomycose (chromomycose) is een infectieziekte die vooral optreedt in (sub)tropische gebieden. Op de huid van een ledemaat ontstaan diverse huidletsels als gevolg van een schimmelinfectie. Me…
Chronische granulomateuze ziekte: Infecties aan organen

Chronische granulomateuze ziekte: Infecties aan organen

Chronische granulomateuze ziekte (CGD) is een erfelijke aandoening waarbij bepaalde cellen van het immuunsysteem niet goed functioneren. Deze verstoring van het immuunsysteem leidt tot voortdurende en…
Coccidioïdomycose: Milde schimmelinfectie

Coccidioïdomycose: Milde schimmelinfectie

Coccidioïdomycose is een schimmelinfectie die vooral optreedt in de Verenigde Staten. Deze schimmelziekte is het gevolg van de inademing van een in de bodem levende schimmel. Meestal ontwikkelt een pa…
Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Huidproblemen

Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Huidproblemen

Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) moeten zich er van bewust zijn dat ze sneller te maken krijgen met huidaandoeningen en infecties aan de huid. Pijn, jeuk, een brandend gevoel, blaren en…
Cryptokokkose: Schimmelinfectie met aantasting longen & huid

Cryptokokkose: Schimmelinfectie met aantasting longen & huid

Cryptokokkose is een schimmelinfectie veroorzaakt door het inademen van de schimmel Cryptococcus neoformans of Cryptococcus gattii. De symptomen presenteren zich hoofdzakelijk bij patiënten met een ve…
Cutane candidiasis: Schimmelinfectie aan de huid

Cutane candidiasis: Schimmelinfectie aan de huid

Een candida-infectie van de huid (cutane candidiasis) is een schimmelinfectie die de huid treft. Het lichaam bezit normaal gesproken diverse kiemen, waaronder bacteriën en schimmels. Sommige hiervan z…
Cutane larva migrans: Worminfectie met jeuk aan huid

Cutane larva migrans: Worminfectie met jeuk aan huid

Cutane larva migrans is een tropische infectieziekte die mensen oplopen door met de huid contact te hebben met een besmette grond. Daar bevinden zich larven van niet-menselijke afkomst, die na contact…
Cysticercose: Varkensworminfectie in verschillende weefsels

Cysticercose: Varkensworminfectie in verschillende weefsels

Cysticercose, ook gekend als cysticercosis, is een infectie veroorzaakt is door de parasiet Taenia solium, een varkenslintworm. Vooral in ontwikkelingslanden is de parasiet actief. De patiënt heeft do…
De pest: Infectieziekte door beet van vlo of besmette rat

De pest: Infectieziekte door beet van vlo of besmette rat

De pest is een besmettelijke epidemische ziekte veroorzaakt door de pestbacil Yersinia pestis, (een bacterie) overgebracht door de rattenvlo, die na de dood van de rat (door pest) op de mens oversprin…
Debridement: Verwijdering van dood weefsel uit wonde

Debridement: Verwijdering van dood weefsel uit wonde

Een debridement is een medische procedure waarbij de arts dood, beschadigd of geïnfecteerd weefsel verwijdert. Een schone wonde is namelijk nodig om de genezing van het resterende gezonde weefsel te b…
Dengue: Virale infectie met koorts en huiduitslag

Dengue: Virale infectie met koorts en huiduitslag

Dengue is volgens de World Health Organization (WHO) de belangrijkste door muggen overgebrachte virale infectie ter wereld. De ziekte komt vooral in tropische streken voor, maar de muggen verspreiden…
Ecthyma: Huidinfectie met puisten (zweren)

Ecthyma: Huidinfectie met puisten (zweren)

Ecthyma is een puistenvormende huidinfectie vergelijkbaar met impetigo (etterige huidontsteking), alleen zijn de wonden dieper. Bacteriën veroorzaken deze huidletsels die slechts langzaam genezen en v…
Eczema herpeticum: Complicatie eczeem met virale infectie

Eczema herpeticum: Complicatie eczeem met virale infectie

Eczema herpeticum is een complicatie van eczeem. De huid van een patiënt komt hierbij in contact met het herpesvirus, meestal het herpes simplex 1-virus. Hierdoor ontstaat ernstige blaarvorming op de…
Ehrlichiose: Bacteriële infectie door tekenbeet

Ehrlichiose: Bacteriële infectie door tekenbeet

Ehrlichiose is een bacteriële infectie overgebracht door een tekenbeet. Deze wereldwijd voorkomende infectieziekte veroorzaakt griepachtige verschijnselen zoals koorts, vermoeidheid en diarree maar oo…
Elefantiasis: Verdikking en verharding van huid

Elefantiasis: Verdikking en verharding van huid

Elefantiasis is een in de tropen voorkomende chronische huidziekte, veroorzaakt door een draadworm. De larven van deze worm komen bij de mens terecht door herhaaldelijke beten van een besmette vrouwel…
Erysipelas: Vuurrode huiduitslag met verhoogde rand

Erysipelas: Vuurrode huiduitslag met verhoogde rand

Erysipelas is een bacteriële huidinfectie die vaak tot stand komt door een wondje of een huidzweer. De huidziekte resulteert in een vuurrode huiduitslag op het gezicht of de benen met een verhoogde ra…
Erysipeloïd: Bacteriële huidinfectie aan hand en vingers

Erysipeloïd: Bacteriële huidinfectie aan hand en vingers

Erysipeloïd is een acute goedaardige huidinfectie die veroorzaakt is door bacteriën. Deze bacteriën komen het lichaam binnen via een huidwonde. De overdracht van de bacteriën gebeurt bij mensen door d…
Erythema infectiosum: Ziekte met huiduitslag & gewrichtspijn

Erythema infectiosum: Ziekte met huiduitslag & gewrichtspijn

Erythema infectiosum is een milde ziekte die leidt tot een huiduitslag op de wangen, armen en benen. Vooral bij volwassenen treden ook gewrichtsklachten op. Deze aandoening is het gevolg van een virus…
Erythema migrans: Rode huiduitslag na besmette tekenbeet

Erythema migrans: Rode huiduitslag na besmette tekenbeet

Erythema migrans is een zich uitbreidende huiduitslag die tot stand komt in de vroege fase van de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme is een bacteriële infectie veroorzaakt door een tekenbeet die is b…
Erythema nodosum: Huidinfectie met pijnlijke knobbeltjes

Erythema nodosum: Huidinfectie met pijnlijke knobbeltjes

Erythema nodosum is een huidinfectie in een deel van de vetlaag van de huid. Hierbij ontstaan vooral onder de knieën maar mogelijk ook nog op andere plaatsen, pijnlijke en rode knobbeltjes. Dit is een…
Erythrasma: Huidinfectie met roodbruine plekken in huidplooi

Erythrasma: Huidinfectie met roodbruine plekken in huidplooi

Erythrasma (lieskring) is een chronische huidinfectie. Bacteriën die normaal gesproken voornamelijk op de huid leven, veroorzaken de ziekte. De huidziekte presenteert zich vaak in de huidplooien zoals…
Folliculitis: Ontsteking haarzakjes met pijn & jeuk aan huid

Folliculitis: Ontsteking haarzakjes met pijn & jeuk aan huid

Bij folliculitis (haarwortelontsteking, haarzakontsteking) zijn één of meer haarzakjes (haarfollikels) ontstoken. Deze goedaardige huidaandoening komt tot stand doordat de beschadigde huid besmet raak…
Framboesia: Bacteriële infectie met huidproblemen

Framboesia: Bacteriële infectie met huidproblemen

Framboesia is een chronische infectie, veroorzaakt door de bacterie Treponema pertenue. Deze verwaarloosde tropische aandoening komt vooral voor in het platteland waar hygiëne ontbreekt en de toegang…
Gangreen: Afsterven van weefsel met wijzigingen aan de huid

Gangreen: Afsterven van weefsel met wijzigingen aan de huid

Gangreen (gangraena) is een ernstige aandoening waarbij lichaamsweefsel (van meestal de handen of voeten) afsterft. Dit is het gevolg van een tekort aan zuurstofrijk bloed dat resulteert uit een onder…
Gasgangreen: Bacteriële infectie met ophoping van gas

Gasgangreen: Bacteriële infectie met ophoping van gas

Gasgangreen is een bacteriële infectie waarbij de huid afsterft. Dit is meestal te wijten aan een type bacteriën die de huid infecteren na een wondletsel. Typisch aan de infectie is dat de bacteriën g…
Geïnfecteerd eczeem: Eczeeminfectie door gebarsten huid

Geïnfecteerd eczeem: Eczeeminfectie door gebarsten huid

Eczeem is in feite een breed scala van aandoeningen waarbij een patiënt een rode, jeukende en ontstoken huid ervaart. Eén op de vijf baby’s en jonge kinderen lijdt aan eczeem, maar deze doelgroep ontg…
Gordelroos: Infectie met huiduitslag & symptomen aan gezicht

Gordelroos: Infectie met huiduitslag & symptomen aan gezicht

Gordelroos is een virale infectie die tot stand komt nadat het waterpokkenvirus lange tijd inactief in het zenuwweefsel in de buurt van ruggenmerg en de hersenen heeft gelegen en plots weer actief wor…
Haakworminfectie: Infectie met haakworm door lopen op grond

Haakworminfectie: Infectie met haakworm door lopen op grond

Ongeveer één op de vier mensen wereldwijd lijdt aan een haakworminfectie. Dit komt voornamelijk voor in ontwikkelingslanden en dit zowel bij kinderen als volwassenen. De larven bevinden zich op de gro…
Haarzakjesmijt (Demodex folliculorum): Symptomen huid & ogen

Haarzakjesmijt (Demodex folliculorum): Symptomen huid & ogen

De mijt Demodex folliculorum is een soort parasiet die leeft op mensen. Meestal zijn deze mijten ongevaarlijk en veroorzaken ze geen symptomen. Wanneer zich echter grotere aantallen D. folliculorummij…
Herpes gladiatorum: Virale huidinfectie met blaren en koorts

Herpes gladiatorum: Virale huidinfectie met blaren en koorts

Herpes gladiatorum (matherpes) is een zeer besmettelijke huidinfectie veroorzaakt door het herpes simplex-virus. Contactsporters krijgen vaak te maken met de virale infectieziekte die overdraagbaar is…
HPV-infectie: Virale infectie door humaan papillomavirus

HPV-infectie: Virale infectie door humaan papillomavirus

Een humaan papillomavirus-infectie (HPV-infectie) is een virale infectie veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Meestal veroorzaken deze infecties geen symptomen en verdwijnen de virussen s…
Huiduitslag bij meningitis (hersenvliesontsteking)

Huiduitslag bij meningitis (hersenvliesontsteking)

Bepaalde virussen, bacteriën of schimmels veroorzaken meningitis (hersenvliesontsteking). Deze infectieziekte gaat vaak (maar niet altijd) gepaard met een kenmerkende huiduitslag, ook gekend als een p…
Huiduitslag op, rond of tussen borsten: Oorzaken van uitslag

Huiduitslag op, rond of tussen borsten: Oorzaken van uitslag

Veel verschillende factoren veroorzaken mogelijk een huiduitslag op, tussen of rond de borsten, al is er niet altijd een duidelijke oorzaak aanwezig. Het is belangrijk om de huiduitslag te laten contr…
Huiduitslag: Veel voorkomende oorzaken van uitslag op huid

Huiduitslag: Veel voorkomende oorzaken van uitslag op huid

Heel veel aandoeningen, infecties en stoffen leiden mogelijk tot een besmettelijke of niet-besmettelijke uitslag op de huid. De uitslag kenmerkt zich door een verandering in de kleur en textuur van de…
Huidzweren: Oorzaken en soorten van zweer of zweren op huid

Huidzweren: Oorzaken en soorten van zweer of zweren op huid

Door een letsel, bloedcirculatieproblemen of druk ontstaat mogelijk een zweer op de huid. Deze huidzweer is een soort open wonde die meestal een lange hersteltijd nodig heeft. Op elk deel van de huid…
Impetigo: Bacteriële huidinfectie op gezicht en ledematen

Impetigo: Bacteriële huidinfectie op gezicht en ledematen

Impetigo (krantenbaard) is een bacteriële huidaandoening die een etterige huiduitslag op het gezicht en de ledematen veroorzaakt. Vaak tast de ziekte jonge kinderen aan, al komt de ziekte ook voor bij…
Infecties aan hoofdhuid: Oorzaken, symptomen en behandeling

Infecties aan hoofdhuid: Oorzaken, symptomen en behandeling

De hoofdhuid geraakt soms geïnfecteerd door schimmels of bacteriën die de hoofdhuid binnendringen via de haarzakjes of een beschadigde huid. Diverse huidaandoeningen en infecties veroorzaken mogelijk…
Intertrigo: Rode smetplekken in huidplooien door wrijving

Intertrigo: Rode smetplekken in huidplooien door wrijving

Intertrigo is een ontsteking van de huid die vooral ontstaat in warme, vochtige lichaamsgebieden waar twee huidoppervlakken (huidplooien) tegen elkaar wrijven of drukken waardoor schimmels of bacterië…
Jeukende bultjes na het scheren: Oorzaken en behandelingen

Jeukende bultjes na het scheren: Oorzaken en behandelingen

Een tijdelijk glad uiterlijk van de huid verkrijgen mensen door het lichaamshaar te scheren. Het verwijderen van het lichaamshaar verloopt snel en eenvoudig met een scheermes. Wanneer mensen zich echt…
Jeukende huid (pruritus): Oorzaken van jeukend huidgebied

Jeukende huid (pruritus): Oorzaken van jeukend huidgebied

Jeuk (pruritus) op de huid is een vervelend gevoel dat heel het lichaam treft of enkel optreedt in een bepaald gebied. Soms verschijnt ook een huiduitslag in het jeukende gebied. Een milde tot matig j…
Jeukende wenkbrauwen: Oorzaken van jeuk aan wenkbrauw

Jeukende wenkbrauwen: Oorzaken van jeuk aan wenkbrauw

Jeukende wenkbrauwen zijn een vervelend symptoom maar in de meeste gevallen verdwijnt de wenkbrauwjeuk spontaan. Jeuk aan de wenkbrauwen wijst bij een aantal patiënten op bijvoorbeeld een huidaandoeni…
Leishmaniasis: Infectie met symptomen aan huid & ingewanden

Leishmaniasis: Infectie met symptomen aan huid & ingewanden

Leishmaniasis is een besmettelijke infectieziekte die vooral voorkomt in arme (sub)tropische gebieden. De patiënt loopt deze ziekte op door een beet van de vrouwelijke zandvlieg die besmet is met de p…
Lepra: Infectie met zenuwschade en symptomen aan ogen & huid

Lepra: Infectie met zenuwschade en symptomen aan ogen & huid

Lepra is een licht besmettelijke chronische infectieziekte veroorzaakt door blootstelling aan de bacterie Mycobacterium leprae. De patiënt heeft hierbij voornamelijk problemen heeft met de huid, de pe…
Majeed-syndroom: Ziekte met symptomen aan bloed, bot en huid

Majeed-syndroom: Ziekte met symptomen aan bloed, bot en huid

Het Majeed-syndroom is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt door een verandering in een gen te maken krijgt met symptomen aan het bot (ontsteking), het bloed (bloedarmoede) en de huid (huidonts…
Mazelen: Virale infectieziekte met symptomen aan ogen & huid

Mazelen: Virale infectieziekte met symptomen aan ogen & huid

Mazelen is een acute besmettelijke infectieziekte, veroorzaakt door een virus. De infectie gaat gepaard met algemene symptomen zoals koorts en keelpijn, maar ook ooggerelateerde problemen en een huidu…
Molluscum contagiosum: Huidinfectie met parelwitte letsels

Molluscum contagiosum: Huidinfectie met parelwitte letsels

Molluscum contagiosum is een relatief veel voorkomende huidinfectie veroorzaakt door een virus. Bij deze besmettelijke aandoening ontstaan verhoogde, parelachtige papels of knobbeltjes op vrijwel alle…
Mondspruw: Schimmelinfectie aan mond met witte vlekken

Mondspruw: Schimmelinfectie aan mond met witte vlekken

Een aantal patiënten lijdt aan orale candidiasis, beter bekend als mondspruw. Deze schimmel Candida tast de slijmvliezen van de mond aan. De veel voorkomende infectie wordt veroorzaakt door de Candida…
Necrotiserende fasciitis: Necrose door vleesetende bacterie

Necrotiserende fasciitis: Necrose door vleesetende bacterie

Necrotiserende fasciitis is een snel uitbreidende acute ontsteking van het onderhuids weefsel. De ziekte, die het gevolg is van vleesetende bacteriën, leidt op korte tijd tot het afsterven van weefsel…
Neonatale herpes: Herpesinfectie bij pasgeboren baby

Neonatale herpes: Herpesinfectie bij pasgeboren baby

Neonatale herpes is een herpesinfectie bij een pasgeboren baby. Deze aandoening is het gevolg van het herpes simplex-virus, een zeer besmettelijk virus dat bij volwassenen genitale zweren en koortsbla…
Nocardia-infectie: Symptomen aan longen, hersenen en huid

Nocardia-infectie: Symptomen aan longen, hersenen en huid

Een Nocardia-infectie is een bacteriële infectie die vooral de longen, de hersenen en de huid aantast. Vooral bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem is de bacterie potentieel gevaarlijk en zijn…
Noma: Gangreen met misvormingen aan gezicht door infectie

Noma: Gangreen met misvormingen aan gezicht door infectie

Noma is een vorm van gangreen. Bij gangreen sterft weefsel af door een chronisch tekort van zuurstof met een zwarte kleuring van het gebied. De snel progressieve aandoening komt voornamelijk voor bij…
Onchocerciasis: Infectieziekte met symptomen aan huid & ogen

Onchocerciasis: Infectieziekte met symptomen aan huid & ogen

Onchocerciasis is een parasitaire infectieziekte veroorzaakt door een worm. Deze ziekte komt vooral voor in bepaalde gebieden van Amerika en Afrika. Door herhaalde blootstelling aan beten van de zwart…
Orf: Virale huidinfectie door contact met schapen of geiten

Orf: Virale huidinfectie door contact met schapen of geiten

Orf is een virale huidinfectie waarbij mensen klachten ervaren na het in contact komen met geïnfecteerde dieren of voorwerpen (vooral van geiten en schapen). De meeste patiënten ervaren gedurende circ…
Parvovirus B19-infectie: Soorten ziekten door virus

Parvovirus B19-infectie: Soorten ziekten door virus

Het parvovirus B19 is een virus dat alleen mensen infecteert. Het virus veroorzaakt de vijfde ziekte (erythema infectiosum) die meestal voorkomt bij jonge kinderen, maar soms ook volwassenen treft. Ve…
Pasteurella multocida (pasteurellose): Bacteriële infectie

Pasteurella multocida (pasteurellose): Bacteriële infectie

Een beet van een hond of kat veroorzaakt mogelijk een infectie met de bacterie Pasteurella multocida. Deze bacteriële infectie, gekend als pasteurellose, brengt voornamelijk huidgerelateerde symptomen…
Pijnlijke huiduitslag: Oorzaken van uitslag op huid met pijn

Pijnlijke huiduitslag: Oorzaken van uitslag op huid met pijn

Tal van aandoeningen veroorzaken een huiduitslag op één of meer gebieden van het lichaam. Meestal ligt een infectie aan de basis van de pijnlijke uitslag, maar ook een allergische reactie, een drukzwe…
Pinta: Bacteriële infectie met goedaardige huidletsels

Pinta: Bacteriële infectie met goedaardige huidletsels

Pinta is een zeldzame tropische infectieziekte waarbij de huid is aangetast. Dit is het gevolg van een bepaald type bacterie dat overdraagbaar is via nauw contact. De chronische huidletsels presentere…
Pityriasis versicolor: Huidinfectie met schilferige vlekken

Pityriasis versicolor: Huidinfectie met schilferige vlekken

Pityriasis versicolor (tinea versicolor, zomergist) is een chronische niet-besmettelijke huidinfectie die vooral de romp aantast. De gist Malassezia veroorzaakt vooral in vochtige, warme omstandighede…
Q-koorts: Bacteriële infectie met griepachtige symptomen

Q-koorts: Bacteriële infectie met griepachtige symptomen

Q-koorts is een bacteriële infectieziekte die wereldwijd voorkomt en tot stand komt door bacteriën die te vinden zijn in heel wat mogelijke besmette dieren. Meestal ontstaan milde, griepachtige sympto…
Ramsay Hunt-syndroom: Huiduitslag oren door varicella zoster

Ramsay Hunt-syndroom: Huiduitslag oren door varicella zoster

Het Ramsay Hunt-syndroom is een pijnlijke uitslag rond het oor die optreedt wanneer het varicella zoster virus de zevende hersenzenuw infecteert. Dit virus heeft op jonge leeftijd reeds waterpokken ve…
Reumatische koorts: Complicatie van streptokokkeninfectie

Reumatische koorts: Complicatie van streptokokkeninfectie

Reumatische koorts is een aandoening die tot stand komt als complicatie van een onbehandelde infectie met streptococcus bacteriën groep A (zoals bij een keelontsteking en roodvonk). Hierdoor ontstaan…
Rodehond (rubella): Huiduitslag gezicht, romp, armen, benen

Rodehond (rubella): Huiduitslag gezicht, romp, armen, benen

Rodehond is een infectie waarbij de patiënt een rozerode uitslag heeft op de huid die gaat van het gezicht naar de romp en tot slot naar de armen en benen. Na enkele dagen verdwijnt deze vrij onschuld…
Roodvonk: Bacteriële infectie met keelpijn en huiduitslag

Roodvonk: Bacteriële infectie met keelpijn en huiduitslag

Roodvonk is een bacteriële infectie waarbij vooral kinderen zijn getroffen. Enkele kenmerkende symptomen omvatten keelpijn, kleurwijzigingen van de tong en een huiduitslag. Deze milde ziekte valt goed…
Schilferige huid: Oorzaken van schilferende huidgebieden

Schilferige huid: Oorzaken van schilferende huidgebieden

Sommige patiënten kampen met een schilferende huid. Dit is vaak het gevolg van en droge huid. Maar wanneer vrij verkrijgbare producten de schilfers op de huid niet verhelpen, lijdt de patiënt mogelijk…
Schimmel huidinfecties: Huidinfectie door schimmels

Schimmel huidinfecties: Huidinfectie door schimmels

Schimmels zijn levende organismen die andere levende dingen voeden. Schimmels groeien vaak in warme, vochtige omgevingen. Schimmels infecteren mogelijk de huid en slijmvliezen van mensen. Het dragen v…
Slechte wondgenezing: Oorzaken van langzaam of traag herstel

Slechte wondgenezing: Oorzaken van langzaam of traag herstel

Wanneer een wonde (snijwonde, schaafwonde, blaar, …) ontstaat op de huid, bijvoorbeeld door zichzelf te verbranden, begint het lichaam met een wondgenezingsproces om de beschadigde huid te herstellen.…
Splinter: Typen en verwijdering van splinters uit huid

Splinter: Typen en verwijdering van splinters uit huid

Splinters doen zich voor wanneer een klein, dun stuk materiaal dat deel uitmaakt van een groter object, in de huid prikt en ingesloten raakt. Het vreemde lichaam blijft dus bij een splinter in het wee…
Sporotrichose: Huidinfectie door schimmel

Sporotrichose: Huidinfectie door schimmel

Sporotrichose is een huidinfectie, veroorzaakt door een schimmel die zich vooral in planten en op de bodem bevindt. De patiënt loopt deze infectie op via een huidwonde of door het inademen van de schi…
Tatoeage: Complicaties na krijgen van tattoo

Tatoeage: Complicaties na krijgen van tattoo

Steeds meer mensen krijgen tatoeages en meestal gaat dit niet gepaard met problemen. Circa tien procent van de getatoeëerde mensen, ervaart echter complicaties door hun tatoeage. Deze complicaties ont…
Tinea (ringworm): Huidinfecties door schimmels

Tinea (ringworm): Huidinfecties door schimmels

Tinea (dermatofytosen, ringworm) zijn huidziekten die veroorzaakt zijn door een soort schimmels. De verspreiding gebeurt zeer snel door direct en indirect contact met besmette mensen, dieren of voorwe…
Tinea axillaris: Ringworm (schimmelinfectie) in oksels

Tinea axillaris: Ringworm (schimmelinfectie) in oksels

Ringworm in de oksel is een schimmelinfectie aan het okselgebied, veroorzaakt door een schimmel. Okselschimmel komt onder andere sneller tot stand bij mensen die erg veel zweten. Patiënten met de huid…
Tinea barbae: Schimmelinfectie aan baardstreek van mannen

Tinea barbae: Schimmelinfectie aan baardstreek van mannen

Tinea barbae is een vrij zeldzame schimmelinfectie van de haren van de baardstreek van volwassen mannen. De overdracht van de infectie gebeurt van een besmet dier (meestal rund of paard) op mens. Door…
Tinea capitis (hoofdschimmel): Schimmelinfectie op hoofdhuid

Tinea capitis (hoofdschimmel): Schimmelinfectie op hoofdhuid

Bij tinea capitis (hoofdschimmel, dermatomycosis capitis), een schimmelinfectie, is de behaarde hoofdhuid aangetast. Deze snel verspreidende infectie komt vooral voor bij kinderen, vooral met een donk…
Tinea corporis (lichaamsschimmel): Ringvormige huiduitslag

Tinea corporis (lichaamsschimmel): Ringvormige huiduitslag

Tinea corporis is de medische term voor "lichaamsschimmel". Deze besmettelijke huidinfectie tast vooral de onbehaarde lichaamsdelen aan, vaak in de vorm van ringworm, omdat vaak sprake is van een ring…
Tinea cruris (liesschimmel): Schimmelinfectie aan liesgebied

Tinea cruris (liesschimmel): Schimmelinfectie aan liesgebied

Liesschimmel (tinea cruris) is een vorm van ringworm, een schimmelinfectie die de buitenste lagen van de huid treft. Bij de veel voorkomende huidaandoening verschijnt een jeukende, pijnlijke huiduitsl…
Tinea faciei: Schimmelinfectie met rode vlekken aan gezicht

Tinea faciei: Schimmelinfectie met rode vlekken aan gezicht

Tinea faciei (gezichtsringworm, ringworm van het gezicht) is een schimmelinfectie veroorzaakt door menselijke of dierlijke schimmels. De infectieziekte manifesteert aan het gezicht in de vorm oppervla…
Tinea incognito: Schimmelinfectie huid door corticosteroïde

Tinea incognito: Schimmelinfectie huid door corticosteroïde

Tinea incognito (tinea incognita) is een schimmelinfectie van de huid waarvoor de klinische presentatie is gewijzigd door een behandeling met topische steroïden (krachtige ontstekingsremmers die op de…
Tinea manuum (handschimmel): Schimmelinfectie van hand

Tinea manuum (handschimmel): Schimmelinfectie van hand

Tinea manuum is een besmettelijke schimmelinfectie van de handen veroorzaakt door dermatofyten, een schimmelsoort. De huidinfectie kenmerkt zich door een rode, ringvormige huiduitslag die zich vanaf d…
Tinea nigra: Donkere vlek in handpalmen door gist (schimmel)

Tinea nigra: Donkere vlek in handpalmen door gist (schimmel)

Tinea nigra is een tropische huidaandoening die die veroorzaakt is door een gist (schimmel). De schimmelinfectie tast voornamelijk de handpalmen aan en veroorzaakt daar één of meer donkere vlekken. Bu…
Toxoplasmose: Infectie met symptomen aan hersenen en ogen

Toxoplasmose: Infectie met symptomen aan hersenen en ogen

Toxoplasmose is een infectie die veroorzaakt is door de parasiet Toxoplasma gondii. Eén van de bekendste overdrachtsvormen is het contact met kattenbakvulling, maar de verspreiding van de parasiet geb…
Tungiasis: Huidinfectie met pijnlijke en jeukende voet

Tungiasis: Huidinfectie met pijnlijke en jeukende voet

Tungiasis, ook gekend als de zandvlooienziekte, is een huidinfectie die zich vooral voordoet aan de voet. De veroorzaker is een zandvlo die vooral actief is in de arme plattelandsbevolking en op plaat…
Veel voorkomende besmettelijke huidaandoeningen

Veel voorkomende besmettelijke huidaandoeningen

Veel huidaandoeningen gaan gepaard met een huiduitslag of huidletsels. Meestal zijn deze huidziekten onschuldig en niet-besmettelijk. Soms verspreiden de huidproblemen zich echter snel naar andere lic…
Vibrio-infectie: Bacteriële infectie op huid, in buik of oor

Vibrio-infectie: Bacteriële infectie op huid, in buik of oor

Vibrio-bacteriën zijn bacteriën die leven in kustwateren. Enkele soorten veroorzaken mogelijk bij mensen ziekten, wat dan bekend staat als een vibio-infectie (vibriosis, vibriose). Buikgriep (gastro-e…
Virale huidinfectie: Huidinfecties veroorzaakt door virus

Virale huidinfectie: Huidinfecties veroorzaakt door virus

De meest voorkomende virussen die leiden tot een virale infectie, komen uit één van de drie groepen virussen: pokkenvirus, humaan papillomavirus en herpesvirus. Er zijn verschillende manieren om virus…
Waterpokken: Infectie met algemene symptomen en huiduitslag

Waterpokken: Infectie met algemene symptomen en huiduitslag

Waterpokken is een zeer besmettelijke, maar meestal milde ziekte die vooral voorkomt bij kinderen. Het Varicella zoster-virus is de oorzaak van varicella, de medische term van waterpokken. De patiënt…
Wondinfectie: Oorzaken en symptomen van wondinfecties

Wondinfectie: Oorzaken en symptomen van wondinfecties

Wanneer ziekmakende organismen binnendringen in levensvatbaar weefsel van een wonde ontstaat een wondinfectie. Een infectie van de wonde activeert de immuunreactie van het lichaam, waardoor een ontste…
Yersinia enterocolitica: Bacteriële infectie met diarree

Yersinia enterocolitica: Bacteriële infectie met diarree

Yersinia enterocolitica is een infectieziekte die veroorzaakt is door de bacterie Yersinia entercolitica. De overdracht van deze bacterie gebeurt vooral door het eten van besmet vlees of voedingsprodu…
Ziekte van Lyme: Bacteriële infectie door tekenbeet

Ziekte van Lyme: Bacteriële infectie door tekenbeet

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi en wordt bij de mens overgebracht door de beet van een geïnfecteerde teek. Typische symptomen omvatten koorts, koude rillinge…
Ziekte van Milroy: Zwelling van onderbenen en huidinfectie

Ziekte van Milroy: Zwelling van onderbenen en huidinfectie

Bij de ziekte van Milroy is ontstaat schade in het lymfesysteem dat vloeistof en immuuncellen (van het afweersysteem) produceert en vervoert door het hele lichaam. Doordat de lymfevloeistof niet meer…
Gepubliceerd door Miske op 19-01-2017, laatst gewijzigd op 17-04-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties