Miske » Specials » Koorts

Koorts & afwijkingen aan lichaamstemperatuur

Koorts & afwijkingen aan lichaamstemperatuur Een normale lichaamstemperatuur ligt tussen de 36-37°C. Wanneer dit hoger is, wijst dit op koorts (pyrexie, gecontroleerde hyperthermie). Koorts is een verdedigingsteken van het lichaam: Het probeert namelijk om een infectie te bestrijden. Door de stijging van de lichaamstemperatuur, lukt het meestal om de vreemde indringers te verslaan. Maar soms ontstaat eveneens ernstige koorts en ontstaan (levensbedreigende) complicaties.

Oorzaken van koorts en koortsaanvallen

Meestal veroorzaakt een infectie koorts. Bekende voorbeelden zijn een keelontsteking, griep, waterpokken of een longontsteking (pneumonie). Maar ook het gebruik van bepaalde medicijnen lokt mogelijk een hogere lichaamstemperatuur uit. Verder leidt een langdurige blootstelling aan silica stof (silicose), zon en zonlicht (zonnebrand) of hoge temperaturen (hitteberoerte) mogelijk tot koorts. Het misbruik van amfetaminen en alcohol zijn andere risicofactoren voor koorts. Daarnaast zijn tal van andere (auto-immuun)aandoeningen gerelateerd met koorts, zoals reumatoïde artritis (ontsteking van gewrichten en organen).

Symptomen

Koorts komt en gaat, ontstaat in pieken (piekkoorts), stijgt geleidelijk of heel snel en is mild tot ernstig. Koorts gaat heel vaak gepaard met koude rillingen. Meestal zijn zwakte, slaperigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, een gebrek aan eetlust en een algemeen ziek gevoel ook kenmerkende symptomen. Afhankelijk van de locatie van de aandoening treden bijkomende klachten op zoals onder andere concentratieproblemen, zweten, keelpijn, een verstopte neus, misselijkheid, een huiduitslag, tranende ogen, ... Bij ernstige symptomen krijgt een patiënt bijvoorbeeld te maken met verwardheid, irritatie, delirium, convulsies, ....

Diagnose en onderzoeken

Lichamelijk onderzoek

Een thermometer meet de lichaamstemperatuur en is inzetbaar voor het meten van de hoogte van de koorts. Het meten van de lichaamstemperatuur gebeurt wanneer een patiënt zo rustig mogelijk is, want tijdens een lichamelijke inspanning verhoogt de temperatuur. Koorts start wanneer de temperatuur meer bedraagt dan:
  • 37,2°C: meting van temperatuur onder de arm (oksel)
  • 37,7°C: meting in de mond
  • 37,5-38,3°C: meting in het rectum (anus)

Diagnostisch onderzoek

In een aantal omstandigheden moet de arts verdere onderzoeken uitvoeren, afhankelijk van de geassocieerde symptomen. Meestal voert de arts nog een bloedonderzoek, urineonderzoek, röntgenfoto, CT-scan en/of MRI-scan uit.

Behandeling van verhoogde lichaamstemperatuur

Lichte koorts (tot 38°C) behoeft geen behandeling. Het lichaam is namelijk bezig met het neutraliseren van de bacterie of het virus dat de infectie veroorzaakt. Wel is het nodig om voldoende vocht te blijven drinken om uitdroging (dehydratie) te voorkomen). Vrij verkrijgbare koortsverlagende medicijnen in de vorm van niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zijn beschikbaar voor het verminderen van de koorts. Verder zet de arts antibiotica (bestrijden van bacteriën) in. Wanneer de koorts hoger is dan 38°C, is in principe nog steeds geen professionele medische behandeling (tenzij andere ernstige symptomen optreden), maar de patiënt moet dit wel nauwkeurig opvolgen. Bij een verhoogde lichaamstemperatuur van 41°C is snel medisch ingrijpen vereist.

Prognose

Meestal is koorts niet ernstig en het gevolg van een maagdarmontsteking, een verkoudheid, griep of een oorontsteking. Soms echter wijst koorts op een ernstige infectie, zoals meningitis (ontsteking van de ruggenmerg- en hersenvliezen), een nierinfectie of een longontsteking. De vooruitzichten zijn in de meeste gevallen goed wanneer de patiënt in staat is om de koorts te doen verlagen.
Hitteberoerte: Oververhitting lichaam met ernstige symptomen

Hitteberoerte: Oververhitting lichaam met ernstige symptomen

Een hitteberoerte (warmtebevanging, warmtestuwing, hitteslag) is de meest ernstige warmtegerelateerde ziekte (vorm van hyperthermie). De aandoening is het gevolg van oververhitting van het lichaam, me…
Hittekrampen: Pijnlijke, korte spierkrampen door hitte

Hittekrampen: Pijnlijke, korte spierkrampen door hitte

Patiënten die sporten of een zware fysieke inspanning leveren in een warme omgeving, krijgen mogelijk te maken met hittekrampen. Deze onwillekeurige, kortstondige en pijnlijke spierkrampen zijn wellic…
Hyperpyrexie: Zeer hoge koorts door onderliggend probleem

Hyperpyrexie: Zeer hoge koorts door onderliggend probleem

Hyperpyrexie is een medische noodtoestand waarbij een patiënt zeer hoge koorts ervaart. Deze situatie is potentieel levensbedreigend en moet de arts zo snel mogelijk onder controle krijgen. Hyperpyrex…
Hyperthermie: Abnormaal hoge lichaamstemperatuur

Hyperthermie: Abnormaal hoge lichaamstemperatuur

Hyperthermie is een groep van warmtegerelateerde aandoeningen waarbij een snelle stijging van de lichaamstemperatuur optreedt boven de 40 °C. In deze situatie is het warmteregulatiesysteem van het lic…
Hypothermie (onderkoeling): Verlaagde lichaamstemperatuur

Hypothermie (onderkoeling): Verlaagde lichaamstemperatuur

Hypothermie (onderkoeling) is een symptoom waarbij de interne lichaamstemperatuur abnormaal laag is. Normaal gesproken is de normale lichaamstemperatuur 37 °C. Van hypothermie is sprake wanneer deze l…
Koorts en verhoogde lichaamstemperatuur met zwakte

Koorts en verhoogde lichaamstemperatuur met zwakte

Koorts is de tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur als gevolg van een ziekte of aandoening. Dit symptoom treedt mogelijk op elke leeftijd op. De meeste patiënten voelen zich fysiek zwak. In…
Koortsstuipen bij kinderen: Meestal onschuldig bij infectie

Koortsstuipen bij kinderen: Meestal onschuldig bij infectie

Heel jonge kinderen hebben af en toe koortsstuipen. Hierdoor ontstaan stuipen (toevallen, sterke krampaanvallen) in combinatie met koorts. Meestal komen koortsstuipen slechts kortstondig voor als gevo…
Koude-intolerantie: Oorzaken van sneller koud hebben

Koude-intolerantie: Oorzaken van sneller koud hebben

Patiënten met koude-intolerantie hebben het koud terwijl anderen zich comfortabel of zelfs warm voelen. Zelfs het aandoen van extra kledij of het zich begeven in warme temperaturen vermindert het koud…
Nipah-virus: Griepachtige symptomen en ademnood

Nipah-virus: Griepachtige symptomen en ademnood

Het Nipah-virus wordt overdragen van een geïnfecteerd dier op mensen, van mensen op mensen of via besmette voeding. Bij geïnfecteerde patiënten ontstaan diverse symptomen zoals ademhalingsproblemen en…
NSAID's: Pijn en ontsteking verlichten en koorts verlagen

NSAID's: Pijn en ontsteking verlichten en koorts verlagen

NSAID's staat voor "niet-steroïde anti-inflammatoire drugs". Artsen zetten deze ruim beschikbare en frequent gebruikte geneesmiddelen op grote schaal in om pijn, zwelling en ontsteking bij allerlei aa…
Rattenbeetziekte: Koorts en veel symptomen door knaagdieren

Rattenbeetziekte: Koorts en veel symptomen door knaagdieren

De rattenbeetziekte (rattenbeetkoorts) is een zeldzame bacteriële infectieziekte die het gevolg is van onder andere contact met een (vloeistoffen of uitwerpselen) van een besmette rat of andere knaagd…
Relapsing fever: Aandoeningen met terugkerende koorts

Relapsing fever: Aandoeningen met terugkerende koorts

Relapsing fevers zijn aandoeningen waarbij een patiënt een infectie met koorts heeft waarbij hij duidelijk herstelt, maar na één week of langer één of meer recidieven krijgt met opnieuw koorts. De rel…
Rillingen na blootstelling aan koude of gepaard met koorts

Rillingen na blootstelling aan koude of gepaard met koorts

Bij rillingen gebeurt een herhaaldelijke spanning en ontspanning van de spieren. De term "rillingen" verwijst vaak naar een gevoel van koude na blootstelling aan een koude, wat enkel bij langdurige of…
Rillingen zonder koorts: Oorzaken en symptomen

Rillingen zonder koorts: Oorzaken en symptomen

Bij rillingen gaat het lichaam rillen of trillen. De spieren trekken samen en ontspannen zich. Het lichaam probeert namelijk om warmte te produceren om de interne temperatuur te verhogen. Rillingen ga…
Virale hemorragische koorts: Ernstig ziektebeeld door virus

Virale hemorragische koorts: Ernstig ziektebeeld door virus

Virale hemorragische koorts zijn een diverse groep menselijke ziekten waarbij een virale infectie leidt tot koorts en bloedingen, zoals onder andere ebola en gele koorts. Alle soorten virale hemorragi…
Warmte-intolerantie: Oorzaken van sneller warm hebben

Warmte-intolerantie: Oorzaken van sneller warm hebben

Warmte-intolerantie is een symptoom waarbij het lichaam niet in staat is om de temperatuur goed te regelen, waardoor patiënten het sneller te warm hebben. Een gevoeligheid voor warmte is vaak te wijte…
Zonnesteek: Oververhitting lichaam door defect koelsysteem

Zonnesteek: Oververhitting lichaam door defect koelsysteem

Een zonnesteek (oververhitting, warmte-uitputting, hitte-uitputting) is een aandoening waarbij het lichaam oververhit raakt. Bij de aandoening werkt het koelsysteem van het lichaam niet goed, waardoor…
Gepubliceerd door Miske op 14-08-2017, laatst gewijzigd op 17-07-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Geraadpleegd op 15 augustus 2017:
  • Fever: Causes, Symptoms and Treatments, http://www.medicalnewstoday.com/articles/168266.php en http://www.medicalnewstoday.com/articles/168266.php?page=2