Miske » Specials » Longaandoeningen

Longziektes en problemen met longen en luchtpijp

Longziektes en problemen met longen en luchtpijp De longen, die zich net onder de ribbenkast en boven het middenrif bevinden, behoren tot de hardst werkende organen in het lichaam. Zij zetten uit en trekken samen tot twintig keer per minuut, wat neerkomt op zo'n twintigduizend ademhalingen per dag. De longen leveren zuurstof aan alle lichaamsweefsels en zijn daarom bijzonder belangrijk. Diverse longaandoeningen en syndromen zorgen voor enkele vaak voorkomende symptomen: hoesten, slijm of bloed uit de longen ophoesten, borstpijn, kortademigheid, een piepende ademhaling, heesheid, …

Anatomie

Longen zijn kegelvormige, sponsachtige en niet-bezenuwde organen die de borstholte vullen en het grootste deel van de onderste luchtwegen uitmaken. De rechterlong bestaat uit drie lobben (kwabben), de linkerlong heeft er twee en bevat een uitsparing voor het hart. De rechterlong is gewoonlijk iets breder maar ook korter dan de linkerlong. Hierdoor heeft de lever voldoende ruimte. De linkerlong is smaller zodat er ruimte is voor het hart. De ruimte tussen de twee longen heet in medische termen "mediastinum". Hier bevinden zich het hart, de oesofagus (slokdarm), grote bloedvaten, de lymfeklieren, … Rond de longen bevindt zich de pleura (borstvlies: het weivlies dat de binnenzijde van de borstkas en de buitenkant van de longen bekleedt). De pleura bestaat uit een visceraal blad (het pleurablad dat de longen bedekt, zit rondom het longweefsel) en een pariëtaal blad (het gedeelte van het borstvlies dat tegen de ribben aanligt; dit zit tegen de thorax). Het gewicht van een long van een volwassen persoon varieert tussen de 325 en 680 gram.

Functie

De belangrijkste functie van de longen is het verstrekken van zuurstof (O2) aan haarvaten, zodat het bloed zuurstof krijgt. De longen verwijderen eveneens koolzuur (CO2) uit het lichaam, wat ontstaat bij de verbranding van voedingsstoffen.

Aandoeningen

Long gerelateerde problemen zijn soms genetisch, ontstaan uit slechte gewoonten en ongezonde voeding, of zijn veroorzaakt door virussen. Goed gekende luchtwegaandoeningen zijn een longontsteking, astma, een longembolie, emfyseem, pneumothorax, tuberculose, COPD, bronchuscarcinoom (longkanker), … Sommige (minder goed gekende) syndromen tasten eveneens voornamelijk de longen aan. Een aantal van deze syndromen zijn eveneens opgenomen in dit special.
Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Een geboorteafwijking is elke structurele afwijking die bij de geboorte aanwezig is waarbij de werking en/of het uiterlijk van het lichaam is aangetast. Deze stoornis ontstaat wanneer de baby zich ont…
Acute hoogteziekte: Te snel naar grote hoogte begeven

Acute hoogteziekte: Te snel naar grote hoogte begeven

Acute hoogteziekte is een ziekte die vooral bergbeklimmers, wandelaars, avonturiers, skiërs, of andere reizigers op grote hoogte treft. Door het te snel begeven naar een grote hoogte, krijgt het licha…
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): Longaandoening

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): Longaandoening

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is een levensbedreigende longaandoening waarbij onvoldoende zuurstof in de longen en in het bloed te vinden is. ARDS vloeit voort uit diverse ernstige aandoe…
Ademgeluiden: Geluiden van luchtwegen en longen

Ademgeluiden: Geluiden van luchtwegen en longen

Ademgeluiden zijn de geluiden die de longen maken tijdens de ademhaling. Ademgeluiden zijn een belangrijk onderdeel voor het diagnosticeren verschillende aandoeningen. Een arts voert bij een standaard…
Ademhalingsfalen: Ernstige ziekte met langzame ademhaling

Ademhalingsfalen: Ernstige ziekte met langzame ademhaling

Bij ademhalingsfalen de ademhalingssnelheid lager dan normaal. Hierdoor ontstaat een laag zuurstofniveau en een hoog kooldioxidegehalte in het bloed. Deze toestand komt tot stand door onder andere div…
Ademhalingsproblemen: Oorzaken van moeite met ademen

Ademhalingsproblemen: Oorzaken van moeite met ademen

Ademen is vanzelfsprekend. Maar sommige patiënten lijden aan een ziekte zoals astma of een allergie waardoor ze regelmatig te maken krijgen met ademhalingsproblemen. Af en toe ontstaan zelfs ademhalin…
Adenovirusinfectie: Symptomen aan luchtwegen en ogen

Adenovirusinfectie: Symptomen aan luchtwegen en ogen

Adenovirussen zijn een groep zeer besmettelijke virussen die vaak voorkomen bij kinderen. Niet altijd presenteert een patiënt zich met symptomen. Wanneer de patiënt toch symptomen ervaart, heeft hij m…
Airconditioning: Voordelen en nadelen van gebruik van airco

Airconditioning: Voordelen en nadelen van gebruik van airco

Wanneer het buiten erg warm en vochtig is, zoeken veel mensen verkoeling door middel van een airconditioner. Dit biedt naast het verkoelend effect tal van voordelen voor diverse mensen. Ondanks de ver…
Alfa1-antitrypsine-deficiëntie: Lever- en longaandoening

Alfa1-antitrypsine-deficiëntie: Lever- en longaandoening

Alfa1-antitrypsine-deficiëntie is een erfelijke long- en leverafwijking waarbij soms nog symptomen mogelijk zijn. De patiënt is vooral kortademig, heeft een piepende ademhaling, heeft moeite om zich i…
Allergisch astma: Ontstoken luchtwegen door allergenen

Allergisch astma: Ontstoken luchtwegen door allergenen

Allergisch astma is een aandoening waarbij een ontsteking van de onderste luchtwegen tot stand komt door het inademen van allergenen (uitlokkende stoffen van een allergische reactie). Voorbeelden van…
Alveolaire capillaire dysplasie: Aandoening van longblaasjes

Alveolaire capillaire dysplasie: Aandoening van longblaasjes

Alveolaire capillaire dysplasie is een levensbedreigende aangeboren longaandoening die vooral het bloedsysteem van de longen beïnvloedt. De patiënt vertoont symptomen van zuurstoftekort en heeft een v…
Antracose: Longziekte door inademing van koolstofdeeltjes

Antracose: Longziekte door inademing van koolstofdeeltjes

Antracose is een longaandoening die ontstaat bij mensen die werken met kolen, koolstof of roet. Wanneer mensen hieraan blootgesteld zijn, komen stofdeeltjes in de longen terecht. Dit leidt meestal tot…
Apneu (tijdelijk ophouden van ademhaling) bij prematuren

Apneu (tijdelijk ophouden van ademhaling) bij prematuren

Baby’s moeten voortdurend ademen om zuurstof te krijgen. Bij een te vroeggeboren baby is het deel van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) dat de ademhaling controleert, nog niet goed on…
Asbestose: Longaandoening door blootstelling aan asbest

Asbestose: Longaandoening door blootstelling aan asbest

Asbestose is een chronische longaandoening die zich kenmerkt door het inademen van asbestvezels waardoor littekenweefsel (fibrose) in de longen ontstaat. Hierdoor is het longweefsel niet in staat om o…
Aspergillose: Schimmelinfectie met longproblemen

Aspergillose: Schimmelinfectie met longproblemen

Aspergillose is een schimmelinfectie veroorzaakt door een schimmel van het geslacht Aspergillus. De meeste mensen ademen dagelijks schimmelsporen in maar zij vertonen geen symptomen. Patiënten met een…
Aspiratie van een vreemd voorwerp in het lichaam

Aspiratie van een vreemd voorwerp in het lichaam

Aspiratie van een vreemd lichaam vindt plaats wanneer een vreemd voorwerp (zoals speelgoed of munten) in het lichaam terecht kom en vervolgens de luchtweg gedeeltelijk of volledig doet verstoppen (luc…
Aspiratiepneumonie: Longontsteking door vreemde stoffen

Aspiratiepneumonie: Longontsteking door vreemde stoffen

Aspiratiepneumonie is een longontsteking die optreedt nadat de patiënt vreemde stoffen inademt zoals braaksel, voedsel of vloeistoffen. Dit leidt vervolgens tot een bacteriële infectie. Veel voorkomen…
Astma bij ouderen: Oorzaken, symptomen en behandeling

Astma bij ouderen: Oorzaken, symptomen en behandeling

Astma is een chronische ontstekingsziekte waarbij de luchtwegen overmatig reageren op verschillende prikkels. Hierdoor ontstaat een ontsteking, wat resulteert in onder andere een hoest met slijmproduc…
Astma: Chronische ontsteking van de luchtwegen in de longen

Astma: Chronische ontsteking van de luchtwegen in de longen

Astma, wat staat voor “moeilijk ademen”, is één van de meest voorkomende chronische luchtwegaandoeningen waarbij de patiënt kortademig is, een piepende ademhaling heeft en tal van bijkomende symptomen…
Astma: Opflakkering van symptomen door weersomstandigheden

Astma: Opflakkering van symptomen door weersomstandigheden

Patiënten met astma (chronische ontsteking van luchtwegen in de longen) ervaren tijdens een aanval ademhalingsproblemen. Dit is te wijten aan een vernauwing van de luchtwegen in en uit de longen en de…
Atelectase: Instorting long door ineenkrimping longblaasjes

Atelectase: Instorting long door ineenkrimping longblaasjes

Atelectase is een volledige of gedeeltelijke instorting van een long of kwab van een long die ontstaat wanneer de kleine longblaasjes (alveoli) in de longen ineenkrimpen. Gasuitwisseling is bijgevolg…
Atypische pneumonie (longontsteking): Oorzaken en symptomen

Atypische pneumonie (longontsteking): Oorzaken en symptomen

Bij een atypische pneumonie is de bacteriële oorzaak van de longontsteking anders dan de gebruikelijke streptokokkenbacteriën die een gewone longontsteking veroorzaken. De atypische vorm heeft veelal…
Bacteriële longontsteking (pneumonie): Oorzaken en symptomen

Bacteriële longontsteking (pneumonie): Oorzaken en symptomen

Een bacteriële longontsteking (pneumonie) is het gevolg van een infectie van de longen door bacteriën. De ontsteking van de longen doet zich voor als een primair ziekteproces of als de laatste, dodeli…
Baritose: Stoflongziekte door blootstelling aan barietstof

Baritose: Stoflongziekte door blootstelling aan barietstof

Baritose is een zeer zeldzame, goedaardige vorm van een stoflongaandoening die zich presenteert bij mensen die langdurig barietstof inademen. De symptomen komen niet meteen tot uiting bij deze longzie…
Beroepsastma: Stoffen in werkomgeving vernauwen luchtwegen

Beroepsastma: Stoffen in werkomgeving vernauwen luchtwegen

Beroepsastma is wereldwijd de meest voorkomende werkgerelateerde longaandoening in de ontwikkelde landen. Onder andere bakkers, houtbewerkers, kappers, metaalbewerkers en plastic werknemers lopen door…
Berylliose: Metaalvergiftiging door blootstelling beryllium

Berylliose: Metaalvergiftiging door blootstelling beryllium

Berylliose is een vorm van metaalvergiftiging veroorzaakt door het vaak beroepsmatig inademen van stof, damp of verbindingen van beryllium of door het indringen van deze stof in de huid. De toxische e…
Blastomycose: Schimmelinfectie met aantasting huid en longen

Blastomycose: Schimmelinfectie met aantasting huid en longen

Blastomycose is een schimmelinfectie die optreedt na het inademen van microscopisch kleine schimmelsporen uit onder andere rotte bladeren en rot hout (ontbindend organisch materiaal) dat zich op een n…
Bloed ophoesten (hemoptyse): Oorzaken van bloedspuwing

Bloed ophoesten (hemoptyse): Oorzaken van bloedspuwing

Het ophoesten van bloed kent diverse oorzaken. Dit symptoom is een noodsituatie en is meestal te wijten aan een ernstig probleem aan de luchtwegen of de longen, al ontstaat het probleem soms ook buite…
Bloedstolsels: Oorzaken, soorten en symptomen van trombus

Bloedstolsels: Oorzaken, soorten en symptomen van trombus

Bloed stroomt constant en soepel door het lichaam. Bloedstolsels zijn gezond en levensreddend wanneer ze het bloeden van een snede of verwonding stoppen. Een bloedstolsel (trombus, bloedprop, bloedklo…
Blootstelling aan asbest: Ziekten aan longen en buikvlies

Blootstelling aan asbest: Ziekten aan longen en buikvlies

Patiënten die zijn blootgesteld aan asbest ontwikkelen op latere leeftijd soms bepaalde ziekten. Meestal tasten asbestgerelateerde aandoeningen de longen aan, maar deze treffen mogelijk ook de bekledi…
Bocavirusinfectie: Symptomen aan maag, darmen en luchtwegen

Bocavirusinfectie: Symptomen aan maag, darmen en luchtwegen

Het bocavirus is een in 2005 ontdekt virus dat vaak in combinatie met een ander virus een infectie of ziekte veroorzaakt bij een patiënt, meestal een jong kind. Veelal kampt de patiënt hierdoor met ma…
Bradypneu: Langzame ademhaling (traag ademen)

Bradypneu: Langzame ademhaling (traag ademen)

Bij bradypneu, een vertraagde ademhaling, maakt een persoon ouder dan twaalf jaar minder dan twaalf ademhalingen per minuut aan. Bij kinderen is sprake van een te langzame ademhaling wanneer minder da…
Brittle astma: Ernstige een aanhoudende symptomen van aanval

Brittle astma: Ernstige een aanhoudende symptomen van aanval

Astma is een aandoening waarbij een patiënt het moeilijk heeft om lucht in en uit de longen te krijgen. De luchtwegen in de longen zwellen en veroorzaken kortademigheid waardoor symptomen van een piep…
Bronchiëctasieën: Verwijde en geïrriteerde luchtwegen

Bronchiëctasieën: Verwijde en geïrriteerde luchtwegen

Bij bronchiëctasieën zijn de grote luchtwegen in de longen permanent verwijd en geïrriteerd. De bronchiën zijn hierdoor niet in staat om slijmerige afscheidingen (secretie) uit de longen te verwijdere…
Bronchiolitis obliterans: Longziekte met droge hoest

Bronchiolitis obliterans: Longziekte met droge hoest

Bronchiolitis obliterans is een zeldzame ontstekingsaandoening die resulteert in de obstructie (verstopping) van de kleinste luchtwegen van de longen (bronchiolen) als gevolg van een ontsteking. Deze…
Bronchiolitis: Luchtweginfectie met ademhalingsproblemen

Bronchiolitis: Luchtweginfectie met ademhalingsproblemen

Bronchiolitis is een respiratoire aandoening die de kleinste luchtwegen in de longen, de bronchiën aantast. Deze kleine, vertakkende bronchioli regelen de luchtstroom in de longen. Als ze besmet of be…
Bronchitis: Ontsteking van de luchtpijpvertakkingen

Bronchitis: Ontsteking van de luchtpijpvertakkingen

Bronchitis is de medische term voor “ontsteking van de luchtpijpvertakkingen”. De longen zelf zijn niet aangetast door de infectie. Hierbij ontstaat echter wel een zwelling waardoor de luchtwegen vern…
Bronchoalveolaire lavage: Onderzoek en spoeling van longen

Bronchoalveolaire lavage: Onderzoek en spoeling van longen

Een bronchoalveolaire lavage (broncho-alveolaire lavage, BAL) is een diagnostische procedure waarbij de arts cellen, vloeistof en ander materiaal verwijdert uit de kleinste luchtwegen en de longblaasj…
Bronchodilatoren: Luchtwegverwijders voor longaandoeningen

Bronchodilatoren: Luchtwegverwijders voor longaandoeningen

Bronchodilatoren (luchtwegverwijders) zijn enkel op doktersvoorschrift verkrijgbare geneesmiddelen die zorgen voor ontspannen luchtwegen en geopende luchtpijpvertakkingen (bronchiën) in de longen. Dez…
Bronchopneumonie: Ontsteking luchtpijpvertakkingen & longen

Bronchopneumonie: Ontsteking luchtpijpvertakkingen & longen

Bronchopneumonie (lobulaire pneumonie) is een type longontsteking waarbij zowel de alveoli (longblaasjes) in de longen als de bronchiën (luchtpijpvertakkingen) aangetast zijn. De symptomen van broncho…
Bronchopulmonale dysplasie: Longaandoening door beademing

Bronchopulmonale dysplasie: Longaandoening door beademing

Bronchopulmonale dysplasie (BPD) is een chronische longaandoening bij pasgeboren baby’s. Deze aandoening is het gevolg van beschadiging van de longen, wat veroorzaakt is door mechanische ventilatie (g…
Bronchoscopie: Inwendig kijkonderzoek luchtwegen (longen)

Bronchoscopie: Inwendig kijkonderzoek luchtwegen (longen)

Een bronchoscopie is een inwendig kijkonderzoek waarbij de arts de keel, het strottenhoofd, de luchtpijp en de lagere luchtwegen beoordeelt. Hij is hiermee in staat de diagnose van een longaandoening…
Bronchospasmen: Spierkrampen aan luchtpijp met ademnood

Bronchospasmen: Spierkrampen aan luchtpijp met ademnood

Bronchospasmen is een symptoom waarbij de spieren die langs de luchtwegen van de longen lopen, vernauwen of verstijven. Door de verkramping van de spieren rond de luchtpijp is de luchtstroom met 15% o…
Byssinose: Longaandoening na blootstelling katoenen stof

Byssinose: Longaandoening na blootstelling katoenen stof

Byssinose is een longaandoening die ontstaat nadat een patiënt katoenen stof en stof van andere plantaardige vezels zoals vlas, hennep of sisal inademt op het werk. Deze vorm van beroepsastma treft vo…
Caplan-syndroom: Stoflong met reumatoïde artritis

Caplan-syndroom: Stoflong met reumatoïde artritis

Het Caplan-syndroom is een beroepsziekte die voorkomt bij mijnwerkers met reumatoïde artritis (RA). Zij ontwikkelen naast RA ook nog pneumoconiose (stoflong). Bij de blootstelling aan de mijnbouwstof…
Chemische brandwonden: Behandeling van chemische verbranding

Chemische brandwonden: Behandeling van chemische verbranding

Bij het in contact komen van de huid of ogen met een zuur of base, treedt mogelijk een chemische brandwonde op. Dit gebeurt vaak per toeval thuis, op het werk of op school. Chemische verbranding veroo…
Chemische longontsteking: Inademen van irriterende stoffen

Chemische longontsteking: Inademen van irriterende stoffen

Een chemische longontsteking (chemische pneumonitis, chemische pneumonie) is een zeldzame vorm van longirritatie. In de meeste gevallen veroorzaken bacteriën of virussen een ontsteking van de longen.…
Chloorvergiftiging: Overmatige blootstelling aan chloor

Chloorvergiftiging: Overmatige blootstelling aan chloor

De lichtgroen-lichtgele chemische stof chloor zorgt ervoor dat bacteriën in water niet groeien. Chloor is inzetbaar voor het desinfecteren van drink- en zwembadwater en het zuiveren van afvalwater. In…
CHOPS-syndroom: Hartafwijkingen en luchtwegproblemen

CHOPS-syndroom: Hartafwijkingen en luchtwegproblemen

Een patiënt met het CHOPS-syndroom heeft diverse primaire symptomen waaronder een cognitieve beperking, een grof gezicht, hartafwijkingen, obesitas, luchtwegproblemen, een kort gestalte en skeletdyspl…
Chronisch hoesten: Oorzaken aanhoudende (hardnekkige) hoest

Chronisch hoesten: Oorzaken aanhoudende (hardnekkige) hoest

Hoesten doet iedereen wel eens, maar sommige patiënten hebben te maken met een hardnekkige hoest. Dit symptoom kent een milde tot ernstige oorzaak (soms ook meerdere oorzaken) en vormt onbehandeld mog…
Chronische bronchitis (ontsteking van luchtpijpvertakkingen)

Chronische bronchitis (ontsteking van luchtpijpvertakkingen)

Bronchiën (luchtpijpvertakkingen) zijn buisjes die lucht van en naar de longen vervoeren. Chronische bronchitis staat voor een ontsteking (zwelling en irritatie van de luchtpijpvertakkingen. Door de o…
Chronische granulomateuze ziekte: Infecties aan organen

Chronische granulomateuze ziekte: Infecties aan organen

Chronische granulomateuze ziekte (CGD) is een erfelijke aandoening waarbij bepaalde cellen van het immuunsysteem niet goed functioneren. Deze verstoring van het immuunsysteem leidt tot voortdurende en…
Churg-Strauss-syndroom: Auto-immuunaandoening

Churg-Strauss-syndroom: Auto-immuunaandoening

Het Churg-Strauss-syndroom is een zeldzame auto-immuunaandoening waardoor kleine tot middelgrote slagaders en aders ontstoken zijn. Dit ontstekingsproces van de bloedvaten is beter bekend als vasculit…
Cladosporium-schimmels: Symptomen bij de mens

Cladosporium-schimmels: Symptomen bij de mens

Schimmels bevinden zich op vele plaatsen, zoals op de bodem maar ook binnen en buiten het huis. Cladosporium is een voorbeeld van een schimmelgeslacht dat zich in en rond het huis van iemand bevindt.…
CMV pneumonie (cytomegalovirus): longinfectie

CMV pneumonie (cytomegalovirus): longinfectie

Het cytomegalovirus (CMV) is een gebruikelijk virus waarvan de meeste gezonde personen met een normaal afweersysteem zich spontaan herstellen. Dit soort herpesvirus tast mogelijk echter de longen, lev…
Congenitaal centraal hypoventilatiesyndroom (CCHS)

Congenitaal centraal hypoventilatiesyndroom (CCHS)

Het congenitaal centraal hypoventilatiesyndroom is een levensbedreigende aandoening van het autonome zenuwstelsel waarbij de ademhalingscontrole verminderd of afwezig is. Dit manifesteert zich vooral…
Congenitale hernia diafragmatica: Aangeboren middenrifbreuk

Congenitale hernia diafragmatica: Aangeboren middenrifbreuk

Congenitale hernia diafragmatica kenmerkt zich door een defect in het middenrif. Dit is de spier onder de longen die verantwoordelijk is voor de ademhaling. Door de middenrifbreuk verplaatsen de organ…
COPD: Longaandoening - Chronisch obstructief longlijden

COPD: Longaandoening - Chronisch obstructief longlijden

COPD of chronic obstructive pulmonary disease is een chronische longziekte gekenmerkt door luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en afbraak van longweefsel. Een belangrijke oorzaak van COPD is roken.…
COVID-19: Complicaties van coronavirusinfectie

COVID-19: Complicaties van coronavirusinfectie

COVID-19 is de afkorting van ‘coronavirus disease 2019. Deze virale infectie is het gevolg van een infectie met het coronavirus. De meeste patiënten hebben geen of slechts milde symptomen die thuis go…
Cryptokokkose: Schimmelinfectie met aantasting longen & huid

Cryptokokkose: Schimmelinfectie met aantasting longen & huid

Cryptokokkose is een schimmelinfectie veroorzaakt door het inademen van de schimmel Cryptococcus neoformans of Cryptococcus gattii. De symptomen presenteren zich hoofdzakelijk bij patiënten met een ve…
Decompressieziekte (duikersziekte): Oorzaken en behandeling

Decompressieziekte (duikersziekte): Oorzaken en behandeling

Decompressieziekte (aerobullose, caissonziekte, duikersziekte) verwijst naar letsels veroorzaakt door een snelle afname van de omgevingsdruk van lucht of water. Duikers zijn het vaakst aangetast door…
Droge hoest (kriebelhoest): Oorzaken en behandeling

Droge hoest (kriebelhoest): Oorzaken en behandeling

Bij een droge hoest produceert de patiënt geen slijm. Deze vervelende hoest komt vaak als een reflex voor en dan vormt dit geen reden tot bezorgdheid. Soms is een droge hoest een symptoom van een aand…
Eisenmenger-syndroom: Complicatie aangeboren hartafwijking

Eisenmenger-syndroom: Complicatie aangeboren hartafwijking

Het Eisenmenger-syndroom is een complicatie van een aangeboren hartafwijking (ventrikelseptumdefect). Hierdoor ontwikkelt zich een gat tussen de twee hartkamers wat leidt tot abnormaal circulerend blo…
Emfyseem: Longaandoening met kortademigheid en hoesten

Emfyseem: Longaandoening met kortademigheid en hoesten

Bij emfyseem, een chronische longaandoening, zijn de longblaasjes (alveoli) ingestort, uitgerekt, te opgeblazen, vernietigd of versmald. De elasticiteit van de wanden van de longblaasjes is namelijk a…
Empyeem (pus of etter) in longen, vaak door longontsteking

Empyeem (pus of etter) in longen, vaak door longontsteking

Bij een empyeem verzamelt zich pus (etter) in de ruimte tussen de longen en de binnenkant van de borstwand (pleurale ruimte of borstholte). In etter bevinden zich bacteriën, cellen die een ontsteking…
Eosinofiele astma: Belemmerde luchtstroom met kortademigheid

Eosinofiele astma: Belemmerde luchtstroom met kortademigheid

Astma is een groep van aandoeningen waarbij de luchtwegen in de longen ontstoken zijn. Verschillende types van astma zijn mogelijk. Zo zijn verschillen mogelijk wat betreft de startleeftijd van de sym…
Extrinsieke allergische alveolitis: Longaandoening

Extrinsieke allergische alveolitis: Longaandoening

Extrinsieke allergische alveolitis heeft een moeilijke naam maar de omschrijving is eenvoudig. “Extrinsiek” verwijst naar de oorzaak die buiten het lichaam gelegen is. “Allergisch” duidt op een allerg…
Fietsergometrie: Fietstest voor zuurstofvoorziening hart

Fietsergometrie: Fietstest voor zuurstofvoorziening hart

De fietsergometrie (fietstest of fietsergometrisch onderzoek) is een onderzoek waarbij de cardioloog en hartfunctielaborant door middel van een flinke inspanning (het fietsen), de zuurstofvoorziening…
Fryns-syndroom: Afwijkingen gezicht, ledematen en middenrif

Fryns-syndroom: Afwijkingen gezicht, ledematen en middenrif

Het Fryns-syndroom kenmerkt zich door afwijkingen aan het gezicht, de ledematen en het middenrif. Daarnaast zijn andere symptomen mogelijk. De primaire kenmerken van de aandoening zijn reeds bij de ge…
Gedissemineerde tuberculose: Verspreide bacteriële infectie

Gedissemineerde tuberculose: Verspreide bacteriële infectie

Gedissemineerde tuberculose is een besmettelijke bacteriële infectie waarbij mycobacteriën (een bepaald geslacht van bacteriën) zich via het bloed of lymfesysteem uit de longen naar andere lichaamsdel…
Gegeneraliseerde lymfatische anomalie: Overgroei lymfevaten

Gegeneraliseerde lymfatische anomalie: Overgroei lymfevaten

Gegeneraliseerde lymfatische anomalie (GLA, lymfangiomatose) is een zeldzame, multisystemische aandoening waarbij tumoren of cysten zich vormen in de lymfevaten, en dan vooral in de longen en botten.…
Geleofysieke dysplasie: Afwijkingen botten, gezicht en hart

Geleofysieke dysplasie: Afwijkingen botten, gezicht en hart

Geleofysieke dysplasie is een vorm van dwerggroei die zich kenmerkt door korte handen en voeten, contracturen, typische gelaatstrekken, progressieve cardiale hartklepafwijkingen en een verdikte huid.…
Geneesmiddel geïnduceerde longaandoening

Geneesmiddel geïnduceerde longaandoening

Een longaandoening die voortkomt uit medicatie, ook gekend als een geneesmiddel geïnduceerde longaandoening, is geen op zichzelf staande longaandoening. De luchtwegproblemen zijn namelijk het gevolg v…
Goodpasture-syndroom: Symptomen aan nieren en longen

Goodpasture-syndroom: Symptomen aan nieren en longen

Het Goodpasture-syndroom is een zeldzame aandoening waarbij de nieren en longen zijn aangetast. Een foute reactie van het immuunsysteem veroorzaakt namelijk bloedingen in de luchtzakjes (alveoli) van…
Griepcomplicaties: Soorten aandoeningen door influenza

Griepcomplicaties: Soorten aandoeningen door influenza

De griep (influenza) is een zeer besmettelijke ziekte die resulteert uit een infectie met het influenzavirus (griepvirus). Meestal ontstaat deze vaak voorkomende luchtwegaandoening in de herfst en de…
Hantavirus: Virale infectie door besmetting met knaagdieren

Hantavirus: Virale infectie door besmetting met knaagdieren

Het hantavirus is een virale infectie die bij de mens veroorzaakt is door uitwerpselen, urine en speeksel van knaagdieren. Veel symptomen van de infectieziekte lijken op griep zoals koorts en spierpij…
Hepatopulmonaal syndroom: Longcomplicatie door leverziekte

Hepatopulmonaal syndroom: Longcomplicatie door leverziekte

Het hepatopulmonaal syndroom is een longcomplicatie die optreedt bij een leverziekte. Bij de aandoening treedt een verwijding van de bloedvaten in de longen op, waardoor de longen niet meer goed zuurs…
Histoplasmose: Schimmelinfectie met longproblemen

Histoplasmose: Schimmelinfectie met longproblemen

Histoplasmose is een infectieziekte, veroorzaakt door het inademen van de schimmel Histoplasma capsulatum. Deze bevindt zich vooral op de bodem waar uitwerpselen liggen van vleermuizen en vogels. Veel…
Hoesten: Oorzaken, soorten en behandeling van kuchen

Hoesten: Oorzaken, soorten en behandeling van kuchen

Een hoest is een reflexactie om de luchtwegen vrij te maken van slijm en irriterende stoffen zoals stof of rook. Een ‘droge hoest (niet-productieve hoest) houdt in dat de patiënt geen slijm moet ophoe…
Hypercapnie: Verhoogd koolstofdioxide in bloed

Hypercapnie: Verhoogd koolstofdioxide in bloed

Hypercapnie (hypercarbie) is een aandoening waarbij te veel koolstofdioxide in het bloed aanwezig is. Vaak is dit het gevolg van hypoventilatie of een verstoorde ademhaling waarbij er niet genoeg zuur…
Hyperventilatie: Snelle & diepe ademhaling, vaak door ziekte

Hyperventilatie: Snelle & diepe ademhaling, vaak door ziekte

Een patiënt met hyperventilatie heeft een snelle en diepe ademhaling. Diverse milde tot ernstige emotionele en fysieke aandoeningen veroorzaken hyperventilatie. Vaak treden bij ernstige of levensbedre…
Idiopathische longfibrose: Littekenweefsel in de longen

Idiopathische longfibrose: Littekenweefsel in de longen

Idiopathische longfibrose is een chronische longaandoening die gekenmerkt is door een progressieve achteruitgang van de longfunctie. In het longweefsel ontstaan littekens waardoor de patiënt kortademi…
Inademingsletsels: Inademing van giftige stoffen

Inademingsletsels: Inademing van giftige stoffen

Wanneer mensen giftige stoffen zoals chemicaliën of rook (van een brand) inademen, krijgen ze te maken met een inademingsletsel, een acuut letsel dat de luchtwegen en longen treft. Dit kenmerkt zich d…
Influenza (griep): Oorzaken, typen van virus en preventie

Influenza (griep): Oorzaken, typen van virus en preventie

De griep (influenza) is een zeer besmettelijke virale luchtweginfectie veroorzaakt door verschillende griepvirussen die leiden tot milde tot ernstige infecties. De belangrijkste symptomen van griep zi…
Inspanningsastma: Hoesten en kortademigheid na sporten

Inspanningsastma: Hoesten en kortademigheid na sporten

Inspanningsastma (inspanningsgebonden bronchoconstrictie) is een aandoening waarbij de luchtwegen in de longen vernauwd en ontstoken zijn na krachtige of langdurige lichaamsbeweging of lichamelijke in…
Interstitiële longziekte: Littekens en ontsteking in longen

Interstitiële longziekte: Littekens en ontsteking in longen

Een interstitiële longziekte is een groep van aandoeningen waarbij ontstekingen en de vorming van littekenweefsel in de longen optreden. Deze veelal progressieve ziekten tasten allen het interstitium…
Kartagener-syndroom: Afwijkingen aan luchtwegen en organen

Kartagener-syndroom: Afwijkingen aan luchtwegen en organen

Het Kartagener-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening. Deze ziekte veroorzaakt afwijkingen aan de luchtwegen waardoor chronische sinusitis (bijholteontsteking) en bronchiëctasieën (uitzetting e…
Kinkhoest (pertussis) bij volwassenen: Infectie met hoesten

Kinkhoest (pertussis) bij volwassenen: Infectie met hoesten

Kinkhoest (pertussis) is een zeer besmettelijke bacteriële infectie die meestal baby’s treft, al treft de aandoening mogelijk patiënten van alle leeftijden. Kinkhoest treft bijgevolg ook volwassenen.…
Kinkhoest: Bacteriële infectie met hoesten en ademnood

Kinkhoest: Bacteriële infectie met hoesten en ademnood

Kinkhoest is een zeer besmettelijke bacteriële kinderziekte die oncontroleerbare, hevig hoesten veroorzaakt. Door het felle hoesten heeft de patiënt mogelijk ademhalingsproblemen. Een gierend ademhali…
Kleincellige longkanker: Oorzaken, symptomen en behandeling

Kleincellige longkanker: Oorzaken, symptomen en behandeling

Kleincellige longkanker is een agressieve vorm van longkanker die meestal tot stand komt door roken. Typische symptomen zijn hoesten, pijn op de borst, kortademigheid en gewichtsverlies. Kleincellige…
Kortademigheid: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Kortademigheid: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Bij heel wat aandoeningen is een patiënt niet goed in staat om diep adem te halen. Deze bemoeilijkte ademhaling, gekend als ‘kortademigheid’, is voor de patiënt doorgaans enorm angstaanjagend waardoor…
Kroep: Virale infectie met blaffende hoest bij kinderen

Kroep: Virale infectie met blaffende hoest bij kinderen

Kroep (laryngotracheobronchitis) is een hogere luchtweginfectie die voornamelijk bij kinderen optreedt. Door de infectie is de ademhaling belemmerd waardoor de patiënt kampt met een kenmerkende ‘blaff…
LEOPARD-syndroom: Symptomen aan huid, ogen, hart en groei

LEOPARD-syndroom: Symptomen aan huid, ogen, hart en groei

Het LEOPARD-syndroom is een zeer zeldzame erfelijke aandoening waarbij de patiënt problemen heeft met de huid, de ogen, de longen, de genitaliën, het hart en de mentale en lichamelijke groei. Hoewel d…
Lipoïde longontsteking: Symptomen door vetten in longen

Lipoïde longontsteking: Symptomen door vetten in longen

Een lipoïde longontsteking (lipoïdpneumonie, lipidepneumonie) is een specifieke vorm van een longontsteking (pneumonie) die ontstaat wanneer lipiden (vetten) de longen binnenkomen. Dit gebeurt door br…
Long naaldbiopsie: Onderzoek weefsel uit longen

Long naaldbiopsie: Onderzoek weefsel uit longen

Een long naaldbiopsie is een pijnloos en niet-invasief onderzoek waarbij de arts een stukje longweefsel verwijdert voor verder onderzoek. Vaak zijn nodules (knobbeltjes) wel te zien via beeldvormende…
Longaandoening silicose: Blootstelling (inademen) van silica

Longaandoening silicose: Blootstelling (inademen) van silica

Silicose is een longaandoening waarbij een patiënt kleine stukjes silica inademt. Dit is een mineraal dat deel uitmaakt van zand, steen, rots, klei, graniet en minerale ertsen zoals kwarts. Voornameli…
Longabces: Bacteriële infectie met abces in longen

Longabces: Bacteriële infectie met abces in longen

Bij een longabces heeft de patiënt pus in een niet-eerder bestaande holte in het longweefsel, veroorzaakt door een bacteriële infectie. Door de infectie sterft weefsel af (necrose) en ontwikkelt zich…
Longcysten: Oorzaken van cysten in de longen

Longcysten: Oorzaken van cysten in de longen

Longcysten zijn longblaaszakjes die lucht bevatten. In de meeste gevallen zijn longcysten onderdeel van het verouderingsproces van de longen. De meeste personen zijn dan ouder dan veertig jaar en hebb…
Longembolie: Afsluiting van slagader in longen

Longembolie: Afsluiting van slagader in longen

Bij een longembolie ontstaat een afsluiting van een slagader in de longen. De meest voorkomende oorzaak van deze verstopping is een bloedstolsel van een massa cellen. Deze bloedprop ontstaat mogelijk…
Longfibrose: Littekenvorming in longen met kortademigheid

Longfibrose: Littekenvorming in longen met kortademigheid

Longfibrose is een luchtwegaandoening waarbij zich littekens vormen in de longweefsels, wat leidt tot ernstige ademhalingsproblemen. Littekenvorming (fibrose) leidt tot een verdikking van de wanden en…
Longgezondheid: Tips voor gezonde longen & goede longfunctie

Longgezondheid: Tips voor gezonde longen & goede longfunctie

Mensen willen graag gezonder worden, maar ze vergeten hierbij vaak de longen. Net als het hart, de gewrichten en andere lichaamsdelen, verouderen de longen met de tijd. Ze worden minder flexibel en ve…
Longinfarct: Afsterven longweefsel door afsluiting slagader

Longinfarct: Afsterven longweefsel door afsluiting slagader

Bij een longinfarct sterft longweefsel af na een afsluiting van de slagaderen naar het aangetaste deel. De bloedvoorziening van de longen gebeurt door grote slagaderen waarbij niet snel een afsluiting…
Longkanker (bronchuscarcinoom): Kanker in longen

Longkanker (bronchuscarcinoom): Kanker in longen

Een bronchuscarcinoom (longkanker) ontstaat uit de mucosa (slijmvliezen) van de luchtwegen. Bij longkanker vormt zich een kwaadaardig gezwel in de longen doordat de cellen van de luchtwegen zich onger…
Longkneuzing (longcontusie): Pijn op de borst door trauma

Longkneuzing (longcontusie): Pijn op de borst door trauma

Een longcontusie (longkneuzing) is een blauwe plek van de longen, veroorzaakt door een trauma aan de borstkas. Pijn op de borst, bloed ophoesten en een blauwe huidskleur zijn enkele mogelijke symptome…
Longknobbeltjes: Oorzaken van noduli (knobbels) in longen

Longknobbeltjes: Oorzaken van noduli (knobbels) in longen

Een longknobbeltje is een gezwelletje in de long dat kleiner is dan drie centimeter in diameter. De longknobbeltjes zijn goedaardig of kwaadaardig. De goedaardige gezwelletjes zijn het gevolg van dive…
Longmetastasen: Uitzaaiingen van kanker in de longen

Longmetastasen: Uitzaaiingen van kanker in de longen

Longmetastasen zijn kankergezwellen die elders in het lichaam gestart zijn en zich via het bloed of de lymfevaten verspreiden naar de longen. Dit kent diverse mogelijke oorzaken. Kanker verspreidt zic…
Longoedeem: Vocht in de longen door linkerhartfalen

Longoedeem: Vocht in de longen door linkerhartfalen

Bij longoedeem zijn de longblaasjes gevuld met vocht omdat de linkerkant van het hart niet goed meer werkt. Deze ophoping van vocht leidt tot kortademigheid. Meestal zijn hartproblemen de oorzaak van…
Longontsteking (pneumonie): Ontsteking onderste luchtwegen

Longontsteking (pneumonie): Ontsteking onderste luchtwegen

Bij een longontsteking (medische term: pneumonie) is het longweefsel in de onderste luchtwegen geïnfecteerd. Ook de bronchiën (luchtpijpvertakkingen en bronchioli (de kleinste vertakkingen van de luch…
Longontsteking bij kinderen (pediatrische pneumonie)

Longontsteking bij kinderen (pediatrische pneumonie)

Een longontsteking is een infectie waarbij de luchtzakjes van de longen aangetast zijn. Wanneer de ontsteking van de longen optreedt bij een kind jonger dan tien jaar, spreken artsen over ‘pediatrisch…
Longtransplantatie: Longen van donor bij longaandoening

Longtransplantatie: Longen van donor bij longaandoening

Een longtransplantatie is een belangrijke operatie voor patiënten met levensbedreigende schade aan de longen of een longaandoening. Voor patiënten met een ernstige longziekte waarbij alle andere medis…
Luchtbevochtiger: Apparaat dat luchtvochtigheid verhoogt

Luchtbevochtiger: Apparaat dat luchtvochtigheid verhoogt

Luchtbevochtigers zijn apparaten die vocht toevoegen aan de lucht. Dit is nuttig om bepaalde symptomen van aandoeningen te verminderen, zoals een droge huid, astma en andere luchtwegproblemen. Het is…
Luchtvervuiling: Oorzaken en effecten vervuilde lucht

Luchtvervuiling: Oorzaken en effecten vervuilde lucht

De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat luchtvervuiling een vorm van vervuiling van de binnen- of buitenomgeving is die ontstaat door een chemisch, fysisch of biologisch middel dat de natuurlijke ke…
Lymfangioleiomyomatosis: Aandoening met kortademigheid

Lymfangioleiomyomatosis: Aandoening met kortademigheid

Het lymfestelsel bestaat uit een netwerk van bloedvaten die lymfevocht en immuuncellen door het hele lichaam transporteren. Lymfevloeistof helpt immuuncellen, eiwitten en andere stoffen uit te wissele…
Mediastinitis: Ontsteking van borstkasruimte tussen longen

Mediastinitis: Ontsteking van borstkasruimte tussen longen

Bij mediastinitis is de ruimte in de borstkas tussen de beide longen ontstoken. In het mediastinum bevinden zich het hart, de grote bloedvaten, de luchtpijp (trachea), de slokdarm, de thymus (zwezerik…
Mediastinoscopie: Onderzoek ruimte in borstkas tussen longen

Mediastinoscopie: Onderzoek ruimte in borstkas tussen longen

Een mediastinoscopie is een onderzoek waarbij de arts een speciaal instrument, een mediastinoscoop, plaatst in de ruimte in de borstkas tussen de longen (mediastinum). Hij is tijdens dit onderzoek tev…
Melioidose: Bacteriële infectie met symptomen aan longen

Melioidose: Bacteriële infectie met symptomen aan longen

Melioidose is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Burkholderia pseudomallei. Deze bacteriën zijn vooral in delen van Azië en Australië aanwezig op de bodem en in het water. De overdracht v…
Mesothelioom: Kanker in longen door blootstelling aan asbest

Mesothelioom: Kanker in longen door blootstelling aan asbest

Het weefsel dat de longen, de maag, het hart en andere organen bekleedt, is gekend als het mesothelium. Mesothelioom is een agressieve en dodelijke kanker, die optreedt in de bekleding van deze organe…
Middle-East Respiratory Syndrome (MERS): Luchtweginfectie

Middle-East Respiratory Syndrome (MERS): Luchtweginfectie

Het Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) is een ernstige luchtweginfectie die het gevolg is van een virus dat vermoedelijk verspreid wordt via dieren. Patiënten ervaren hierbij variabele symptomen…
Mucormycose: Schimmelziekte aan sinussen, hersenen en longen

Mucormycose: Schimmelziekte aan sinussen, hersenen en longen

Mucormycose is een zeldzame maar ernstige schimmelaandoening (mycose) waarbij de bloedvatwanden van vooral de sinussen, hersenen en longen zijn aangetast. Deze schimmelziekte vindt vooral plaats bij p…
Mucoviscidose: Taaislijmziekte met verstopping van organen

Mucoviscidose: Taaislijmziekte met verstopping van organen

Mucoviscidose, gekend als cystische fibrose of taaislijmziekte, is een erfelijke aandoening waarbij de patiënt problemen heeft met de pancreas (alvleesklier), lever en galwegen en de luchtwegen. Een d…
Mycoplasma-pneumonie: Atypische longontsteking

Mycoplasma-pneumonie: Atypische longontsteking

Een Mycoplasma-longontsteking (Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma-pneumonie) is een meestal milde longontsteking die vooral jonge mensen treft. Bacteriën veroorzaken deze vorm van een atypische longont…
Nachtelijk hoesten: Oorzaken van kuchen tijdens de nacht

Nachtelijk hoesten: Oorzaken van kuchen tijdens de nacht

Een hoest is een essentiële beschermende en verdedigende handeling om overtollig slijm en irriterende en schadelijke stoffen uit de longen te verwijderen. Een nachtelijke hoest is een vervelend en mog…
Natte (productieve) hoest: Oorzaken van hoesten met slijm

Natte (productieve) hoest: Oorzaken van hoesten met slijm

Een hoest is droog (niet-productief, zonder slijm) of nat (productief, met slijm). Bij een natte hoest komt een opruimproces van de luchtwegen tot stand, hetgeen een natuurlijk reinigingsproces is. Ve…
Natte verdrinking: Vloeistof in longen met constant hoesten

Natte verdrinking: Vloeistof in longen met constant hoesten

Natte verdrinking is een vorm van verdrinking waarbij de symptomen tot 48 na blootstelling aan het water tot stand komen. Een kleine stroom water inademen zorgt voor irritatie en een zwelling van de l…
Niet-kleincellige longkanker: Oorzaken en symptomen

Niet-kleincellige longkanker: Oorzaken en symptomen

Niet-kleincellige longkanker is de meest voorkomende vorm van longkanker. Rokers of patiënten die meeroken zijn het vaakst aangetast door niet-kleincellige longkanker. Typische symptomen van niet-klei…
Nocardia-infectie: Symptomen aan longen, hersenen en huid

Nocardia-infectie: Symptomen aan longen, hersenen en huid

Een Nocardia-infectie is een bacteriële infectie die vooral de longen, de hersenen en de huid aantast. Vooral bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem is de bacterie potentieel gevaarlijk en zijn…
Obstructieve longziekte: Chronische longaandoening met hoest

Obstructieve longziekte: Chronische longaandoening met hoest

Chronische longaandoeningen zijn in te delen in drie categorieën: obstructief, restrictief of gemengd. Bij restrictieve longaandoeningen zijn de longen niet goed in staat om zich uit te zetten bij de…
Oedeem (vochtretentie): Getroffen lichaamsdelen en oorzaken

Oedeem (vochtretentie): Getroffen lichaamsdelen en oorzaken

Het menselijk lichaam gebruikt een complex systeem om de vochtbalans in het lichaam te handhaven. Hormonale factoren, het cardiovasculaire systeem, de urinewegen, de lever en de nieren spelen allemaal…
Onweerastma: Astma-aanval door onweer en hoog aantal pollen

Onweerastma: Astma-aanval door onweer en hoog aantal pollen

Onweersastma is een uiterst zeldzame vorm van astma (chronische ontsteking van luchtwegen in de longen) die het gevolg is van een ongewone combinatie van hoog stuifmeel (meestal in de late lente tot d…
Overgevoeligheidspneumonitis: Longontsteking

Overgevoeligheidspneumonitis: Longontsteking

Tijdens het uitoefenen van een beroep of hobby ademt een patiënt mogelijk dampen van schimmels, (myco)bacteriën, chemicaliën of dierlijke eiwitten in. Hierop ontstaat in sommige gevallen een overgevoe…
Overmatige blootstelling aan chloor: Symptomen & behandeling

Overmatige blootstelling aan chloor: Symptomen & behandeling

Chloor is een van nature voorkomend element; symbool Cl, atoomnummer 17 op het periodiek systeem. Het is een zeer gevaarlijke gifstof die veel toepassingen kent, zoals voorwerpen ontsmetten en bleken.…
Pancoast-syndroom: Vorm van longkanker met longtoptumor

Pancoast-syndroom: Vorm van longkanker met longtoptumor

Het Pancoast-syndroom is een zeldzame vorm van longkanker die tot stand komt wanneer een kwaadaardig gezwel zich in de longtop, de bovenkant van de longen, bevindt. Door de positie van de tumor, tast…
Paragonimiasis: Worminfectie met symptomen aan buik & longen

Paragonimiasis: Worminfectie met symptomen aan buik & longen

Paragonimiasis is een parasitaire infectie veroorzaakt door platwormen. Patiënten lopen deze ziekte op na het eten van besmet rauw of onvoldoende verhitte schaaldieren. De patiënt heeft hierbij voorna…
Parainfluenza: Virale infectie met symptomen aan luchtwegen

Parainfluenza: Virale infectie met symptomen aan luchtwegen

Parainfluenza is een virale infectieziekte die vooral jonge kinderen treft. Zowel infecties aan de hogere en lagere luchtwegen komen tot stand. De ziekte veroorzaakt heel vaak klachten die lijken op e…
Passief roken: Problemen door tweedehands roken (meeroken)

Passief roken: Problemen door tweedehands roken (meeroken)

Passief roken duidt op het onwillekeurig inademen van rook (sigaretten, sigaren, waterpijpen) uit de omgeving, ook al rookt een persoon zelf niet. Ook passief roken leidt tot gezondheidsgevolgen. De o…
Pierre Robin-syndroom: Afwijkingen kaak, tong, mond

Pierre Robin-syndroom: Afwijkingen kaak, tong, mond

Een pasgeboren patiënt met het Pierre Robin-syndroom heeft gelaatsafwijkingen. De patiënt heeft afwijkingen aan de kaak, mond en tanden met bijgevolg voedings- en ademhalingsproblemen. Hierdoor zijn e…
Pijn bij ademen: Oorzaken en symptomen van ademhalingspijn

Pijn bij ademen: Oorzaken en symptomen van ademhalingspijn

Sommige patiënten voelen pijn wanneer ze ademhalen. Dit gebeurt bij de in- en/of uitademing. Vaak is dit te wijten aan een infectie of verwonding, maar ook ernstigere problemen liggen mogelijk aan de…
Pijn op de borst: Oorzaken en symptomen van borstpijn

Pijn op de borst: Oorzaken en symptomen van borstpijn

Pijn op de borst associëren mensen vaak met een probleem aan het hart. Ook problemen met de longen, het spijsverteringskanaal, de spieren en botten en de slokdarm veroorzaken borstpijn. Daarnaast zijn…
Pleura-effusie: Vochtophoping tussen borstvlies en longvlies

Pleura-effusie: Vochtophoping tussen borstvlies en longvlies

Bij een pleura-effusie hoopt vocht zich op tussen het longvlies (buitenste oppervlak van de long) en het borstvlies (pleura: wand van de borstholte). De ophoping van vocht, die te wijten is aan vele m…
Pleuritis: Borstvliesontsteking met pijn op de borst

Pleuritis: Borstvliesontsteking met pijn op de borst

De pleura of het borstvlies is het vlies dat de binnenzijde van de borstkas en de buitenkant van de longen bekleedt. Van pleuritis is sprake wanneer het borstvlies ontstoken is. De borstvliesontstekin…
Pneumoconiose (stoflongen): Inademen van fijne stofdeeltjes

Pneumoconiose (stoflongen): Inademen van fijne stofdeeltjes

Pneumoconiose is de medische term voor ‘stoflong’. Dit is een longaandoening die vooral ontstaat in een werkomgeving waar fijne stofdeeltjes binnendringen in de longen, en zo schade veroorzaken. Diver…
Pneumocystis jiroveci-pneumonie: Longinfectie door schimmel

Pneumocystis jiroveci-pneumonie: Longinfectie door schimmel

Pneumocystis (jiroveci)-pneumonie is een ernstige longinfectie veroorzaakt door een schimmel. Deze longontsteking veroorzaakt vooral symptomen bij patiënten met een zwak immuunsysteem, bijvoorbeeld do…
Pneumokokkenpneumonie: Longontsteking door bacterie

Pneumokokkenpneumonie: Longontsteking door bacterie

Pneumonie in de medische term voor een longontsteking. Pneumokokken zijn een type bacteriën. Pneumokokkenpneumonie is bijgevolg een bacteriële longontsteking veroorzaakt door de bacterie Streptococcus…
Pneumomediastinum: Vrije lucht in ruimte tussen longen

Pneumomediastinum: Vrije lucht in ruimte tussen longen

Bij pneumomediastinum (mediastinaal emfyseem) bevindt zich vrije lucht in het mediastinum. Het mediastinum is de ruimte in het midden van de borst, tussen de longen en rond het hart. De aandoening ont…
Pneumothorax: Klaplong of ingeklapte long

Pneumothorax: Klaplong of ingeklapte long

Een klaplong treedt op wanneer lucht uit de longen ontsnapt. De lucht vult vervolgens de ruimte buiten de long, tussen de longen en de borstwand. Deze luchtopbouw zet druk op de longen, waardoor ze ni…
Potter-syndroom: Ernstige groeistoornis

Potter-syndroom: Ernstige groeistoornis

Bij het Potter-syndroom heeft een pasgeboren patiënt afwijkingen aan het gezicht, de ledematen, de longen en de nieren door een tekort aan vruchtwater in de baarmoeder. De nieren van de patiënt zijn e…
Pseudokroep of valse kroep: Blaffende hoest met benauwdheid

Pseudokroep of valse kroep: Blaffende hoest met benauwdheid

Pseudokroep (valse kroep) is een virusinfectie aan het strottenhoofd en de luchtpijp die meestal in de herfst of vroege winter optreedt. Deze ziekte komt bij de meeste patiënten voor in de vroege jeug…
Psittacose: Infectie (ziekte) door besmetting vogels

Psittacose: Infectie (ziekte) door besmetting vogels

Bij psittacosis heeft een patiënt een infectie opgelopen met Chlamydophila psittaci, een soort bacterie die te vinden is in de uitwerpselen van vogels. Vogels verspreiden de infectie naar de mens, al…
Pulmonale actinomycose: Bacteriële infectie aan de longen

Pulmonale actinomycose: Bacteriële infectie aan de longen

Pulmonale actinomycose is een zeldzame, chronische en langzaam progressieve bacteriële infectie aan de longen, veroorzaakt door onder andere een slechte mondhygiëne. De bacteriën die zich normaal gezi…
Pulmonale arteriële hypertensie: Aandoening aan de longen

Pulmonale arteriële hypertensie: Aandoening aan de longen

Pulmonale arteriële hypertensie is een levensbedreigende progressieve aandoening gekenmerkt door abnormaal hoge bloeddruk (hypertensie) in de longslagader. Dit is het bloedvat dat bloed transporteert…
Pulmonale hypoplasie (onderontwikkelde longen): Oorzaken

Pulmonale hypoplasie (onderontwikkelde longen): Oorzaken

Pulmonale hypoplasie is een aandoening waarbij de longen van een baby zich niet goed ontwikkelen tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder. De alveoli (longblaasjes), die nodig zijn voor de uitwisselin…
Pulsoximetrie: Meting van het zuurstofgehalte in het bloed

Pulsoximetrie: Meting van het zuurstofgehalte in het bloed

Bij een pulsoximetrie (ook gekend als een "polsoximetrie") meet de arts het zuurstofgehalte (zuurstofverzadiging, zuurstofsaturatie) in het bloed. Deze test maakt gebruik van een probe, een soort klem…
Radiatiepneumonitis (bestralingslongontsteking)

Radiatiepneumonitis (bestralingslongontsteking)

Radiatiepneumonitis (bestralingslongontsteking) is een ontsteking van het longweefsel. De longaandoening verschijnt vaak enkele weken tot maanden nadat een patiënt een radiotherapiebehandeling heeft,…
Radiotherapie bij longtumor door oncoloog en radiotherapeut

Radiotherapie bij longtumor door oncoloog en radiotherapeut

Patiënten met longkanker krijgen veelal een bestralingsbehandeling (radiotherapie) om de longtumor te verkleinen of vernietigen waardoor de pijn vermindert en de symptomen verdwijnen. Een arts combine…
Respiratoir syncytieel virus (RSV): Symptomen aan luchtwegen

Respiratoir syncytieel virus (RSV): Symptomen aan luchtwegen

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is een veel voorkomend virus dat vooral klachten bij zuigelingen en patiënten met een zwak immuunsysteem veroorzaakt. Patiënten krijgen bij een besmetting met di…
Restrictieve longziekte: Chronische longaandoening met hoest

Restrictieve longziekte: Chronische longaandoening met hoest

Een restrictieve longaandoening is een vorm van een chronische longziekte. Bij restrictieve longziekten zijn de longen niet in de mogelijkheid om zich tijdens het inademen uit te zetten. Dit komt door…
Reumatoïde longziekte: Longprobleem door reumatoïde artritis

Reumatoïde longziekte: Longprobleem door reumatoïde artritis

Een reumatoïde longziekte is een longaandoening die het gevolg is van reumatoïde artritis, een auto-immuunaandoening. Reumatoïde artritis tast meestal de gewrichten aan, maar bij sommige patiënten zij…
Reutelende geluiden (reutels) bij ademhaling door longziekte

Reutelende geluiden (reutels) bij ademhaling door longziekte

De arts is dankzij zijn stethoscoop in staat om de ademgeluiden van de patiënt te analyseren. Soms bemerkt hij abnormale ademgeluiden, wat een probleem met de longen of luchtwegen aangeeft. Zo hoort h…
Roken: Effecten en gevaren van tabaksrook

Roken: Effecten en gevaren van tabaksrook

Het roken van sigaretten zorgt voor zowel de rokers zelf als voor de omgeving voor tal van gevaren. Het roken van sigaretten is verslavend en schadelijk voor de gezondheid. Rokers maar ook passieve ro…
Rokershoest: Hardnekkige hoest met slijm door roken

Rokershoest: Hardnekkige hoest met slijm door roken

Roken brengt heel wat mogelijke klachten met zich mee, onder andere chronisch hoesten. Deze typische hoest is gekend als een ‘rokershoest’. Bij de hoest tracht het lichaam de chemicaliën van tabaksroo…
Sarcoïdose: Aandoening aan huid, longen, ogen, zenuwstelsel

Sarcoïdose: Aandoening aan huid, longen, ogen, zenuwstelsel

Sarcoïdose is een multisystemische granolumateuze ontstekingsziekte (auto-immuunaandoening) met onbekende etiologie. Zowel de huid, longen, ogen als het zenuwstelsel zijn mogelijk aangetast bij sarcoï…
Siderose: Longziekte door blootstelling aan ijzerstof

Siderose: Longziekte door blootstelling aan ijzerstof

Siderose is een longziekte veroorzaakt door het inademen van ijzer of ijzeroxide stofdeeltjes. Siderose is een beroepsziekte omdat patiënten ijzeren stof in de beroepsomgeving inademt. De ophoping van…
Slimme zorgpleister met monitoring voor COPD-patiënten

Slimme zorgpleister met monitoring voor COPD-patiënten

Philips heeft samen met het Nijmeegse Radboud Universitair Medisch Centrum een slimme pleister voor COPD-patiënten ontwikkeld. De zorgpatch is onderdeel van het nieuwe digitale zorgplatform van Philip…
Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 (SMARD)

Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 (SMARD)

Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 is een ernstige neuromusculaire aandoening die zich kenmerkt door progressieve spierzwakte en ademhalingsproblemen. Permanente ademhalingsondersteuning i…
Spirometrie: Onderzoek om de longfunctie te meten

Spirometrie: Onderzoek om de longfunctie te meten

Een spirometrie is een eenvoudig, niet-invasief, pijnloos en veilig medisch onderzoek dat de arts inzet bij het vaststellen en opvolgen van bepaalde longaandoeningen. Hierbij meet hij de hoeveelheid l…
Sporotrichose: Huidinfectie door schimmel

Sporotrichose: Huidinfectie door schimmel

Sporotrichose is een huidinfectie, veroorzaakt door een schimmel die zich vooral in planten en op de bodem bevindt. De patiënt loopt deze infectie op via een huidwonde of door het inademen van de schi…
Sputum (slijm): Oorzaken van gewijzigde kleur en textuur

Sputum (slijm): Oorzaken van gewijzigde kleur en textuur

Mensen die niet roken en verder gezond zijn, produceren dagelijks circa 1 tot 1,5 liter mucus, de medische term voor "slijm". Slijm stroomt in principe met een regelmatige snelheid door de luchtwegen,…
Sputumcultuur (onderzoek) bij longgerelateerde aandoeningen

Sputumcultuur (onderzoek) bij longgerelateerde aandoeningen

Wanneer de patiënt een luchtweginfectie of een longgerelateerde aandoening heeft, produceren de longen een dikke, taaie stof die in medische termen bekend staat als sputum (slijm). Dit sputum, dat nie…
Status asthmaticus: Ernstig acuut astma met kortademigheid

Status asthmaticus: Ernstig acuut astma met kortademigheid

De incidentie en prevalentie van ernstig astma nemen zowel bij volwassenen als bij kinderen toe anno oktober 2020. Alle patiënten met astma, een chronische ontsteking van de luchtwegen in de longen, l…
Stridor: Gierende, piepende ademhaling

Stridor: Gierende, piepende ademhaling

Stridor is een abnormaal, gierend bijgeluid dat een patiënt vertoont bij de in- of uitademhaling. Het geluid heeft een hoge toon en geeft hierdoor een eerder muzikaal ademgeluid. Afhankelijk van het t…
Systemische lupus erythematosus (SLE): Auto-immuunaandoening

Systemische lupus erythematosus (SLE): Auto-immuunaandoening

Systemische lupus erythematosus (SLE) is een chronische auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem van het lichaam ten onrechte gezond weefsel aanvalt. Het leidt tot een ontsteking en beschadiging va…
Tachypneu: Snelle, oppervlakkige ademhaling

Tachypneu: Snelle, oppervlakkige ademhaling

Tachypneu is een snelle, oppervlakkige ademhaling waarbij de patiënt meer dan twintig ademhalingen per minuut heeft. Dit symptoom heeft vele mogelijke oorzaken. Tachypneu is in de meeste gevallen een…
Thoracentese: Overtollig vocht in de pleuraholte verwijderen

Thoracentese: Overtollig vocht in de pleuraholte verwijderen

Een thoracentese een onderzoek waarbij de arts de wand van een met vloeistof gevulde pleuraholte aanprikt en het vocht verwijdert. De pleuraholte is de holte tussen borstvlies en longvlies. Normaalgez…
Thoracoscopie: Inwendig kijkonderzoek van borstholte

Thoracoscopie: Inwendig kijkonderzoek van borstholte

De pleuraholte is de holte tussen het longvlies (bekleedt longen) en het borstvlies (bekleedt de borstholte). Deze kleine holte bevat een beetje pleuravocht. Wanneer afwijkingen aan de vliezen of in d…
Thoracotomie: Chirurgische insnijding van de borstkas

Thoracotomie: Chirurgische insnijding van de borstkas

Een thoracotomie is een medische term die verwijst naar een chirurgische insnijding van de borstkas (thorax), hetgeen de arts uitvoert om snel toegang te krijgen tot de organen in de borst. Vaak is de…
Tracheïtis: Ontsteking van luchtpijp (luchtpijpontsteking)

Tracheïtis: Ontsteking van luchtpijp (luchtpijpontsteking)

De luchtpijp is een belangrijk onderdeel van de luchtwegen van het lichaam. Wanneer lucht door de neus of mond komt, gaat deze door het strottenhoofd en langs de luchtpijp. De trachea vertakt dan in t…
Tracheostomie: Nieuwe opening door hals naar luchtpijp

Tracheostomie: Nieuwe opening door hals naar luchtpijp

Een tracheostomie is een chirurgische ingreep waarbij de chirurg een nieuwe uitmonding (opening) maakt door de hals naar de trachea (luchtpijp). Hij voert deze ingreep uit om afscheidingen uit de long…
Tuberculose: Bacteriële infectie met longproblemen

Tuberculose: Bacteriële infectie met longproblemen

Tuberculose is een potentieel ernstige infectieziekte die vooral de longen en/of andere organen met tuberkelbacillen treft. De verspreiding gebeurt het vaakst via druppelinfectie in de lucht. Niet ied…
Veteranenziekte (legionellose): Ernstige longontsteking

Veteranenziekte (legionellose): Ernstige longontsteking

De veteranenziekte is een vorm van een ernstige longontsteking die optreedt wanneer een persoon de legionellabacterie inademt. Neurologische complicaties en algemene symptomen komen ook tot stand bij…
Virale longontsteking (pneumonie): Oorzaken van ontsteking

Virale longontsteking (pneumonie): Oorzaken van ontsteking

Virale pneumonie is een aandoening waarbij een virus een longontsteking veroorzaakt. Bij de meeste patiënten ontstaat de virale longontsteking als complicatie van een verkoudheid of de griep. Kortadem…
Vogelgriep: Griepachtige en longgerelateerde symptomen

Vogelgriep: Griepachtige en longgerelateerde symptomen

Vogelgriep is een zeer zeldzame besmettelijke vogelziekte bij de mens die vooral voorkomt in Aziatische landen. De ziekte is het gevolg van een virus dat mogelijk diverse vogels overbrengen op de mens…
Wandelende longontsteking: Milde longinfectie met hoesten

Wandelende longontsteking: Milde longinfectie met hoesten

Een wandelende longontsteking (atypische longontsteking) is een milde vorm van een longontsteking (pneumonie) waarvoor in de meeste gevallen geen ziekenhuisopname vereist is. Vaak lijden patiënten aan…
Wheezing: Piepend geluid bij uitademing

Wheezing: Piepend geluid bij uitademing

Bij het (uit)ademen is het mogelijk dat mensen een fluitend of piepend geluid maken, hetgeen gekend is als ‘wheezing’. Wheezing verschijnt bij veel long- en luchtwegstoornissen en dit op elke leeftijd…
Zuurvaste kleuring: Onderzoek naar tuberculose of nocardiose

Zuurvaste kleuring: Onderzoek naar tuberculose of nocardiose

De zuurvaste kleuring is een laboratoriumonderzoek waardoor de laborant bepaalt of een monster van weefsel, bloed of andere lichaamsvloeistoffen besmet is met de bacteriën die tuberculose, nocardiose…
Gepubliceerd door Miske op 18-02-2016, laatst gewijzigd op 11-05-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Bykst, Pixabay
  • Anatomie en fysiologie van de mens, L.L. Kirchmann, zestiende druk, uitgeverij: Elsevier Gezondheidszorg, blz. 294-295
  • Cursus Medische Wetenschappen, Dr. Hilde Vandenhoudt, academiejaar 2012-2013
  • http://www.healthline.com/human-body-maps/lung#seoBlock
  • http://www.livescience.com/52250-lung.html
  • http://www.pathology.med.ohio-state.edu/residents/autopsy.asp
  • http://www.thoracic.org/copd-guidelines/for-patients/anatomy-and-function-of-the-normal-lung.php
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Long_(orgaan)