Miske » Specials » Mond en kaakproblemen

Mondaandoeningen - Problemen met tong, lippen, tanden & kaak

Mondaandoeningen - Problemen met tong, lippen, tanden & kaak De mond is één van de belangrijkste onderdelen van het lichaam. Problemen in of aan de mond, de keel, de tanden, de tong, de kaak en/of de lippen veroorzaken problemen met eten, drinken of zelfs lachen. Een goede levensstijl die bestaat uit een vezelrijke, gevarieerde voeding in combinatie met een regelmatige mondverzorging, voorkomen heel wat aandoeningen. Niettemin presenteren de symptomen van bepaalde afwijkingen zich reeds bij de geboorte waardoor de structuur van de kaak, tanden, tong of mond veranderd is. Vaak is een chirurgische correctie hierbij dan vereist.

Oorzaken afwijkingen

Deze aandoeningen zijn het gevolg van het nemen van medicijnen of het consumeren van bepaalde dranken of voedingsmiddelen. Ook ziekmakende organismen zoals virussen, schimmels en bacteriën leiden mogelijk tot mond-, keel- en tandziekten. Maar genetica en andere aangeboren of verworven aandoeningen spelen eveneens een rol.

Symptomen mond- en kaakafwijkingen

Bekende mondproblemen omvatten bijvoorbeeld kwijlen, aften, keelpijn, een droge mond of en ontsteking van het mondslijmvlies. Ook afwijkingen aan de tong komen voor waarbij de kleur, vorm en textuur gewijzigd kan zijn. Tandvlees- of tandproblemen veroorzaken ook heel wat problemen en pijn bij mensen. Bij bepaalde tandafwijkingen is de kaakstand tevens aangetast waardoor het uiterlijk aangetast is.

Behandeling mond- en keelaandoeningen

De behandeling van mondaandoeningen is afhankelijk van de oorzaak het probleem. Een goede mondhygiëne door het regelmatig poetsen en flossen van de tanden is alleszins belangrijk, zeker ook voor patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Voor sommige aandoeningen is een medische behandeling niet vereist en volstaan wat zelfzorgmaatregelen, terwijl bij andere problemen medicijnen, een chirurgische en/of tandheelkundige behandeling aanbevolen zijn. Bepaalde vormen van kanker presenteren zich ook in of aan de mond, wat dan behandeld wordt via chemotherapie en/of radiotherapie.
Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Een geboorteafwijking is elke structurele afwijking die bij de geboorte aanwezig is waarbij de werking en/of het uiterlijk van het lichaam is aangetast. Deze stoornis ontstaat wanneer de baby zich ont…
Aangezichtsverlamming: Schade gezichtszenuw of hersengebied

Aangezichtsverlamming: Schade gezichtszenuw of hersengebied

Een aangezichtsverlamming (gezichtsverlamming, faciale parese) treedt op wanneer een patiënt niet meer in staat is om enkele of alle spieren aan één kant van het gezicht te bewegen. Dit komt omdat de…
Aardbeientong: Felrode tong met hobbelige papillen

Aardbeientong: Felrode tong met hobbelige papillen

Een aardbeientong (aardbeitong) is een symptoom waarbij de patiënt een meestal felrode tong heeft met hobbelige papillen, zodat dit het uiterlijk krijgt van een aardbei (of framboos). De felrode tongk…
Acatalasemie: Ernstig tekort aan catalase met mondzweren

Acatalasemie: Ernstig tekort aan catalase met mondzweren

Acatalasemie is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt een ernstig tekort heeft aan het enzym catalase. Wijzigingen in het CAT-gen veroorzaken de metabole aandoening. De stofwisselingsziekte leid…
Acrodermatitis enteropathica: Symptomen aan huid en ogen

Acrodermatitis enteropathica: Symptomen aan huid en ogen

Acrodermatitis enteropathica is een aandoening waarbij een patiënt onvoldoende zink kan opnemen in de voeding. De symptomen van de ziekte verschijnen bij de geboorte, al verschijnen de symptomen bij b…
Actinische cheilitis: Ontsteking van lip door zonneschade

Actinische cheilitis: Ontsteking van lip door zonneschade

Actinische cheilitis is letterlijk vertaald ‘ontsteking van de lip door blootstelling aan straling’. Bij deze huidaandoening ontstaat een droge en verdikte lip doordat het slijmvlies van de lip ontsto…
Ademgeur van aceton: Fruitige adem, vaak door diabetes

Ademgeur van aceton: Fruitige adem, vaak door diabetes

Wanneer mensen sterk ruikend voedsel gegeten hebben, ruikt de adem naar dit voedsel. Ook wanneer mensen een slechte mondgeur hebben, duidt dit bijvoorbeeld op een slechte mondhygiëne. Maar de ademgeur…
Ademgeur van ontlasting: Oorzaken van van adem met poeplucht

Ademgeur van ontlasting: Oorzaken van van adem met poeplucht

Sommige patiënten kampen met een beschamend probleem. Zij hebben namelijk een vieze ademgeur die doet denken aan poep. Bacteriën die op de tong leven, zijn vooral verantwoordelijk voor deze slechte ad…
Afteuze mondzweren: Pijnlijke aften (zweren) in de mond

Afteuze mondzweren: Pijnlijke aften (zweren) in de mond

Aften zijn erosies, overgaande in zweertjes van het mondslijmvlies. Afteuze mondzweren zijn bijgevolg pijnlijke zweertjes die overal in de mond verschijnen. Een kleine zweer of kleine zweren genezen m…
Amandelstenen: Steenvorming op amandelen met slechte adem

Amandelstenen: Steenvorming op amandelen met slechte adem

De amandelen (tonsillen) bevinden zich achteraan in de keel. Ze zijn gemaakt van weefsel dat lymfocyten bevat. Lymfocyten voorkomen en bestrijden infecties. Bovendien zitten ze vol met gaatjes die gek…
Ameloblastoom: Goedaardige, pijnloze tumor in de kaak

Ameloblastoom: Goedaardige, pijnloze tumor in de kaak

Een ameloblastoom is een kaakgezwel, ontstaan uit emailvormend epitheel van de tandaanleg. Deze tumor of cyste is veelal benigne (goedaardig) maar de weefselgroei is mogelijk agressief in het betrokke…
Amelogenesis imperfecta: Afwijkingen aan tandglazuur

Amelogenesis imperfecta: Afwijkingen aan tandglazuur

Amelogenesis imperfecta is een tandaandoening waarbij het tandglazuur afwijkend is of ontbreekt. Heel wat tandafwijkingen treden hierbij op. Zo is het glazuur onregelmatig en ook de tandkleur is afwij…
Anafylaxie: Ernstige allergische reactie

Anafylaxie: Ernstige allergische reactie

Anafylaxie (anafylactische reactie / anafylactische shock) is de medische term voor een ernstige allergische reactie. Een anafylactische reactie is vaak het gevolg van een allergie voor voedsel, insec…
Angst en fobie voor de tandarts: Oorzaken, symptomen en tips

Angst en fobie voor de tandarts: Oorzaken, symptomen en tips

Een op de vier mensen is bang voor een bezoek aan de tandarts. Deze angst heeft voor iedereen een andere betekenis. Misschien denkt de persoon dat de behandeling pijn zal doen, of dat de geluiden en g…
Ankyloglossie: Tongafwijking met te kort tongriempje

Ankyloglossie: Tongafwijking met te kort tongriempje

De tongriem (tongriempje, frenulum linguae) is een slijmvliesplooi (soort huidstrook) die de tong verbindt met de onderkant van de mond. Bij ankyloglossie is het tongriempje korter dan normaal. Deze a…
Apert-syndroom: Craniofaciale afwijking

Apert-syndroom: Craniofaciale afwijking

Het Apert-syndroom is een genetische aandoening waarbij de naden van de schedelbeenderen eerder sluiten dan normaal (craniosynostose). De schedelontwikkeling verloopt hierdoor abnormaal waardoor de vo…
Barber Say-syndroom: Afwijkingen aan beharing, mond en ogen

Barber Say-syndroom: Afwijkingen aan beharing, mond en ogen

In 1982 beschreef N. Barber et al een nieuw syndroom dat hij voor het eerst zag bij een 3,5-jarig meisje. Het Barber-Say-syndroom is een uiterst zeldzame aangeboren aandoening gekenmerkt door ectropio…
Belang van goede mondhygiëne bij diabetes (suikerziekte)

Belang van goede mondhygiëne bij diabetes (suikerziekte)

Heel wat diabetespatiënten zijn er zich niet van bewust dat ze extra gevoelig zijn voor mondaandoeningen zoals tandvleesontstekingen. Het is van primordiaal belang om deze problemen voor te zijn. Bij…
Benauwdheid in keel: Oorzaken van strak en beklemmend gevoel

Benauwdheid in keel: Oorzaken van strak en beklemmend gevoel

Sommige patiënten ervaren een constant of met tussenpozen optredend benauwd gevoel in de keel. Deze vorm van milde tot ernstige keelspanning kent veel oorzaken. Een beklemmend gevoel in de keel result…
Bittere smaak in mond: Oorzaken van bitter smaakgevoel

Bittere smaak in mond: Oorzaken van bitter smaakgevoel

Een bittere smaak in de mond resulteert mogelijk uit een aantal tijdelijke of chronische aandoeningen zoals een infectie of een beroerte. Maar ook omgevingsfactoren zoals medicatiegebruik en roken lei…
Bloedblaren in mond: Oorzaken & behandelingen van bloedblaar

Bloedblaren in mond: Oorzaken & behandelingen van bloedblaar

Bloedblaren zijn met bloed en vocht gevulde blaren die zich veelal op de huid bevinden. De slijmvliezen zijn echter ook soms betrokken, waardoor de oogleden of de mond getroffen zijn door één of meer…
Bloedend tandvlees: Oorzaken en tips bij tandvleesbloeding

Bloedend tandvlees: Oorzaken en tips bij tandvleesbloeding

Gezond tandvlees heeft een gezonde, roze kleur. Bij het dagelijks poetsen van de tanden is het mogelijk even schrikken wanneer het tandvlees een rode kleur heeft. Vaak zijn enkele omgevingsfactoren hi…
Brandende keel: Oorzaken van branderig gevoel in keel

Brandende keel: Oorzaken van branderig gevoel in keel

Een branderige keel is meestal geen ernstig symptoom. Dit is meestal het resultaat van een veel voorkomende infectie zoals een verkoudheid of een keelontsteking. Sporadisch resulteert een brandend gev…
Bruxisme: Onbewust tandenknarsen met pijn aan tanden en kaak

Bruxisme: Onbewust tandenknarsen met pijn aan tanden en kaak

Bruxisme, de medische term voor tandenknarsen, is een aandoening waarbij de patiënt de tanden slijpt en de kaak dichtklemt. Bij meer dan 80% van de patiënten gebeurt dit onbewust, en dan vooral ’s nac…
Bultje (knobbeltje, gezwelletje) op gehemelte: Oorzaken

Bultje (knobbeltje, gezwelletje) op gehemelte: Oorzaken

Een gezwelletje op het gehemelte is een symptoom dat vaak te wijten is aan een eenvoudige infectie of gemakkelijk te behandelen aandoening. Gaat een bultje in de mond echter niet snel weg, dan wijst d…
Bultjes op tandvlees: Oorzaken van puistjes en knobbeltjes

Bultjes op tandvlees: Oorzaken van puistjes en knobbeltjes

Knobbels en bultjes bevinden zich mogelijk overal op het lichaam, zelfs op het tandvlees of op andere plaatsen in de mond. Sommige bultjes zijn ernstiger dan andere. Een zwangerschap, medicatiegebruik…
Cheilitis glandularis: Ontsteking en zwelling van onderlip

Cheilitis glandularis: Ontsteking en zwelling van onderlip

Cheilitis glandularis is een zeldzame ontstekingsziekte van het slijmvlies van de onderlip. Deze lipaandoening komt om onduidelijke redenen tot stand (februari 2020), al is langdurige blootstelling aa…
Cherubisme: Botaandoening met kaakafwijkingen

Cherubisme: Botaandoening met kaakafwijkingen

Cherubisme is een botaandoening die zich kenmerkt door een progressieve, pijnloze, bilaterale uitbreiding (groei) van de onderkaak en/of bovenkaak als gevolg van de vervanging van het bot door bindwee…
Chronisch keelschrapen: Oorzaken, symptomen en behandeling

Chronisch keelschrapen: Oorzaken, symptomen en behandeling

De keel schrapen is een normale reactie op irritatie of iets dat vastzit in de achterkant van de keel. Soms is het ook een gewoonte. Wanneer dit echter frequent optreedt en hierbij ook andere symptome…
Chronische keelpijn: Oorzaken van aanhoudende pijnlijke keel

Chronische keelpijn: Oorzaken van aanhoudende pijnlijke keel

Sommige patiënten kampen met aanhoudende keelpijn. De langdurige pijnlijke keel is dan vaak te wijten aan bijvoorbeeld een allergie, een keelamandelontsteking of zelfs luchtvervuiling. Bij een zere ke…
Chronische laryngitis: Aanhoudende strottenhoofdontsteking

Chronische laryngitis: Aanhoudende strottenhoofdontsteking

Laryngitis is een ontsteking van de stembanden waarbij heesheid of stemverlies optreedt. Deze aandoening bestaat in een acute en een chronische vorm. Bij chronische laryngitis houden de klachten meer…
Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Mondproblemen

Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Mondproblemen

De relatie tussen ernstige tandvleesaandoeningen en suikerziekte is tweerichtingsverkeer. Niet alleen zijn patiënten met diabetes mellitus vatbaarder voor ernstige tandvleesaandoeningen, maar ernstige…
Cyanose: Blauwverkleuring van huid, nagels en lippen

Cyanose: Blauwverkleuring van huid, nagels en lippen

Wanneer een patiënt een laag zuurstofgehalte in het bloed heeft, of een slechte bloedsomloop heeft, ontstaat een blauwverkleuring van de huid, nagels en/of lippen van een patiënt. Cyanose bestaat in c…
Cytomegalie-infectie: Infectie door cytomegalovirus (CMV)

Cytomegalie-infectie: Infectie door cytomegalovirus (CMV)

Eén van de herpesvirussen, het cytomegalovirus (CMV), veroorzaakt een cytomegalie-infectie. De verspreiding van het CMV gebeurt door middel van nauw contact met lichaamsvloeistoffen. De meeste patiënt…
Difterie: Bacteriële infectie van keel en luchtwegen

Difterie: Bacteriële infectie van keel en luchtwegen

Difterie is een besmettelijke en meestal toxische slijmvliesontsteking van de keel en de luchtwegen. Bacteriën scheiden hierbij gifstoffen af die onder andere ademhalingsproblemen, keelpijn, koorts en…
Dik, plakkerig speeksel: Oorzaken van kleverig slijm in mond

Dik, plakkerig speeksel: Oorzaken van kleverig slijm in mond

Speeksel zorgt ervoor dat voedsel wordt afgebroken, voedselresten van de tanden worden gespoeld en de mond wordt beschermd tegen een infectie. In bepaalde omstandigheden voelt het speeksel echter plot…
Dode tand: Tandpijn en veranderde tandkleur

Dode tand: Tandpijn en veranderde tandkleur

Bij zowel tandbederf als een tandverwonding is de zenuw in een tand mogelijk afgestorven. De tand krijgt hierdoor geen bloed meer, waardoor sprake is van een dode tand (of niet-vitale tand). Tandpijn…
Donker tandvlees: Oorzaken van zwarte of bruine verkleuring

Donker tandvlees: Oorzaken van zwarte of bruine verkleuring

Gezond tandvlees heeft een roze en soms bruine kleur, afhankelijk van de etniciteit of leeftijd van de persoon. Plots zwart of donker gekleurd tandvlees wijst mogelijk op het gebruik van bepaalde medi…
Donkere vlekken op lippen: Oorzaken van zwarte vlekjes

Donkere vlekken op lippen: Oorzaken van zwarte vlekjes

Meestal is een patiënt ongerust wanneer één of meer zwarte vlekken op de lippen ontstaan. Deze kennen veel oorzaken, zoals bijvoorbeeld medicatiegebruik, roken en slecht passende tandheelkundige appar…
Droge huid rond mond: Oorzaken uitdroging rond mondgebied

Droge huid rond mond: Oorzaken uitdroging rond mondgebied

Een droge huid komt vrijwel overal op het lichaam mogelijk tot uiting, ook rondom de mond. Dit merkbare en vaak gênante symptoom kent heel wat mogelijke oorzaken, zoals uitdroging, een allergie en irr…
Droge keel: Oorzaken en symptomen van uitgedroogde keel

Droge keel: Oorzaken en symptomen van uitgedroogde keel

Een droge keel is een veel voorkomend symptoom. Vooral tijdens de koelere maanden van het jaar lijden mensen aan de droog aanvoelende keel, al treedt dit symptoom op alle mogelijke tijdstippen op, afh…
Droge lippen: Oorzaken van schrale, gebarsten lippen

Droge lippen: Oorzaken van schrale, gebarsten lippen

Veel patiënten kampen met droge lippen en dan vooral in de koude wintermaanden. De blootstelling aan koude en droge lucht is een grote risicofactor voor schrale lippen. Gebarsten lippen komen echter o…
Droge mond tijdens de nacht: Oorzaken en behandeling

Droge mond tijdens de nacht: Oorzaken en behandeling

Een goede nachtrust is belangrijk voor een goede gezondheid. Sommige patiënten kampen echter regelmatig met slaapproblemen omdat ze ’s nachts ontwaken doordat ze lijden aan een droge mond (xerostomie)…
Droge tong: Oorzaken en behandeling van uitgedroogde tong

Droge tong: Oorzaken en behandeling van uitgedroogde tong

Een gezonde tong is roze van kleur en heeft smaakpapillen (kleine bultjes). De tong moet goed worden bevochtigd met speeksel. Het speeksel zorgt ervoor dat voedsel afgebroken kan worden vóór de spijsv…
Duimzuigen: Complicaties van zuigen op vinger of vingers

Duimzuigen: Complicaties van zuigen op vinger of vingers

Veel baby's en kinderen zuigen op hun duimen of vingers. Sommigen beginnen zelfs al met vingerzuigen als ze nog in de baarmoeder zitten. Baby’s komen ter wereld met een zuigreflex, zodat ze zich gemak…
Eagle-syndroom: Verlenging van botuitsteeksel van slaapbeen

Eagle-syndroom: Verlenging van botuitsteeksel van slaapbeen

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 250 mensen de diagnose van het Eagle-syndroom. Het syndroom van Eagle is een aandoening waarbij een botuitsteeksel van het slaapbeen langer is dan normaal. Ze d…
Ectodermale dysplasie: Groep aandoeningen met veel symptomen

Ectodermale dysplasie: Groep aandoeningen met veel symptomen

Ectodermale dysplasie is een groep aandoeningen waarbij bij de patiënt een abnormale ontwikkeling optreedt van het haar, de nagels, de huid, de tanden en/of de zweetklieren. Deze erfelijke groep van a…
Epiglottitis: Levensbedreigende ontsteking van strotklepje

Epiglottitis: Levensbedreigende ontsteking van strotklepje

Bij een epiglottitis is het strotklepje achteraan de tong ontstoken. Infecties evenals diverse externe factoren leiden tot deze gevaarlijke aandoening. Ademhalingsproblemen en slikproblemen komen freq…
Epstein-parels: Goedaardige bultjes in gehemelte van baby's

Epstein-parels: Goedaardige bultjes in gehemelte van baby's

Epstein-parels zijn kleine witte tot gele cysten. Deze vormen zich op het tandvlees en het gehemelte (dak van de mond) bij een pasgeboren baby. De aandoening lijkt alarmerend, maar de knobbeltjes vero…
Erytroplakie: Rode vlekken in mond met risico op kanker

Erytroplakie: Rode vlekken in mond met risico op kanker

Erytroplakie (erytroplasie) is een zeldzame aandoening waarbij platte rode letsels op slijmvliesgebieden ontstaan. De mond is sporadisch aangetast. Rokers en alcoholisten lijden het vaakst aan deze ro…
Feingold-syndroom: Craniofaciale afwijking

Feingold-syndroom: Craniofaciale afwijking

Het Feingold-syndroom kenmerkt zich door microcefalie (een klein hoofd) in combinatie met afwijkingen aan ledematen, de slokdarm en de twaalfvingerige darm en soms eveneens een verstandelijke beperkin…
Fordyce-vlekken: Plekjes naast lippen en op geslachtsdelen

Fordyce-vlekken: Plekjes naast lippen en op geslachtsdelen

Fordyce-vlekken (plekjes van Fordyce) zijn niet-besmettelijke kleine verhoogde bultjes die op de schacht van de penis, de schaamlippen, het scrotum (balzak) of naast de lippen verschijnen. Deze goedaa…
GAPO-syndroom: Afwijkingen van groei, gezicht, tanden & ogen

GAPO-syndroom: Afwijkingen van groei, gezicht, tanden & ogen

Het GAPO-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij vooral afwijkingen ontstaan aan het gezicht. Het acroniem “GAPO” is afgeleid van de belangrijkste kenmerken: groeivertraging, alopecia (h…
Gele tanden: Oorzaken van geelverkleuring van tanden

Gele tanden: Oorzaken van geelverkleuring van tanden

Af en toe komen patiënten ter wereld met één of meer gele tanden. In de meeste gevallen echter veroorzaken enkele gewoonten, ziekten of andere factoren een geelverkleuring van één of meer tanden. Niet…
Gele tong: Oorzaken en symptomen van gelige tongkleur

Gele tong: Oorzaken en symptomen van gelige tongkleur

Een tong heeft normaal gesproken een lichtroze kleur. Wanneer dit een geel uiterlijk heeft, lijkt dit heel alarmerend. Meestal is een gele tong maar een tijdelijk symptoom, veroorzaakt door het gebrui…
Gevoelige tanden: Oorzaken en behandeling van gevoeligheid

Gevoelige tanden: Oorzaken en behandeling van gevoeligheid

Patiënten met gevoelige tanden krijgen te maken met plotse, intense pijnscheuten wanneer ze bepaalde voedingsmiddelen of dranken consumeren of blootgesteld zijn aan koude lucht. Bij patiënten waarbij…
Gezwollen bovenlip (bovenlipzwelling): Oorzaken & symptomen

Gezwollen bovenlip (bovenlipzwelling): Oorzaken & symptomen

Af en toe krijgt iemand te maken met een gedeeltelijke of gehele gezwollen bovenlip die geleidelijk of plots ontstaat en altijd aanwezig is of enkel tijdens bepaalde momenten van de dag of nacht versc…
Gezwollen smaakpapillen: Oorzaken van zwelling papillen

Gezwollen smaakpapillen: Oorzaken van zwelling papillen

Smaakpapillen zijn kleine zintuigen die zich als kleine ronde bultjes aan de achterkant van de tong bevinden. Dankzij de ongeveer tienduizend smaakpapillen zijn mensen in staat om diverse smaken te pr…
Gezwollen tandvlees: Oorzaken van zwelling van tandvlees

Gezwollen tandvlees: Oorzaken van zwelling van tandvlees

Gezwollen tandvlees is mogelijk te wijten aan een mild en snel te verhelpen probleem, zoals te krachtig de tanden poetsen en flossen. Soms duidt een zwelling van het tandvlees echter op een tandvleesa…
Gingivitis: Ontsteking van tandvlees door plaque op tanden

Gingivitis: Ontsteking van tandvlees door plaque op tanden

Bij gingivitis (ulitis) is het tandvlees ontstoken. De directe oorzaak van gingivitis is de vorming van een plaque, een zachte, kleverige, kleurloze film van bacteriën die zich vormt op de tanden en h…
Gingivostomatitis: Ontsteking mondslijmvlies en tandvlees

Gingivostomatitis: Ontsteking mondslijmvlies en tandvlees

Gingivostomatitis is een ontsteking waarbij het mondslijmvlies en het tandvlees ontstoken zijn. De patiënt heeft hierdoor pijnlijke mondzweren die gepaard gaan met gezwollen tandvlees. Een virale of b…
Gladde tong (afwezige smaakpapillen): Oorzaken

Gladde tong (afwezige smaakpapillen): Oorzaken

De tong is nodig voor het kauwen, proeven en slikken. Doordat mensen de tong vrijwel continu gebruiken gedurende de dag, zijn afwijkingen heel snel duidelijk. Een gladde tong treedt op wanneer de norm…
Globus pharyngeus: Brokgevoel in keel (meestal onschuldig)

Globus pharyngeus: Brokgevoel in keel (meestal onschuldig)

Ongeveer één op de twintig patiënten die een KNO-arts bezoekt, heeft last van globus pharyngeus, een symptoom waarbij een brokgevoel in de keel optreedt. De keel lijkt daardoor gedeeltelijk geblokkeer…
Glossitis: Ontsteking van tong met glad & rood tongoppervlak

Glossitis: Ontsteking van tong met glad & rood tongoppervlak

Bij glossitis is het slijmvlies van de tong gezwollen. Dit is meestal het gevolg van een ontsteking, een infectie, een trauma, een allergie en bepaalde aandoeningen. De ontsteking van het tongslijmvli…
Goltz-Gorlin-syndroom: Craniofaciale afwijking

Goltz-Gorlin-syndroom: Craniofaciale afwijking

Het Goltz-Gorlin-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening gekenmerkt door een scala van afwijkingen aan de huid, handen en voeten, ogen, het gezicht, en mogelijk ook nog aan andere organen en wee…
Gonorroe: Symptomen aan urinewegen, ogen, keel en bloedbaan

Gonorroe: Symptomen aan urinewegen, ogen, keel en bloedbaan

Gonorroe is één van de meest voorkomende geslachtsziekten, veroorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoeae. Urogenitale infecties komen hierbij vaak voor, maar de infectie veroorzaakt een breed spe…
Gordon-syndroom: Ziekte met schisis en stijfheid gewrichten

Gordon-syndroom: Ziekte met schisis en stijfheid gewrichten

Het Gordon-syndroom is een uiterst zeldzame aandoening. Deze aandoening is een vorm van distale arthrogryposes, aandoeningen waarbij stijfheid en een verminderde mobiliteit van bepaalde gewrichten van…
Granulomateuze cheilitis: Chronische zwelling van lippen

Granulomateuze cheilitis: Chronische zwelling van lippen

Granulomateuze cheilitis is een cosmetisch verontrustende aandoening met onbekende oorzaak waarbij de patiënt een aanhoudende, zwelling van één of beide lippen ervaart. Soms komen ook andere zwellinge…
Groene tong: Oorzaken van groengekleurde tong

Groene tong: Oorzaken van groengekleurde tong

De tong is normaal gesproken roze van kleur. Het eten van een lolly of een ander voedingsmiddel met een groene kleurstof bezorgt mensen snel een groene tong. Maar soms gebeurt een onverklaarbare veran…
Halitose: Slechte adem (stinkende ademgeur)

Halitose: Slechte adem (stinkende ademgeur)

Een ademgeur is de geur van de lucht die de patiënt uitademt uit de mond. Een slechte adem is het gevolg van een slechte mondgezondheid (droge mond of tandprobleem) of is een teken van ander gezondhei…
Hand-, voet- en mondziekte: Aandoening bij jonge kinderen

Hand-, voet- en mondziekte: Aandoening bij jonge kinderen

De hand-, voet- en mondziekte is een aandoening die vooral bij kinderen voorkomt. Een virus veroorzaakt deze ziekte die meestal slechts milde symptomen met zich meebrengt aan de handen, de voeten en d…
Heesheid (Schorheid): Oorzaken van hese (schorre) stem

Heesheid (Schorheid): Oorzaken van hese (schorre) stem

Ongeveer één op de drie mensen ervaart op een bepaald moment in het leven heesheid. Patiënten met een hese stem zijn niet goed in staat om geluiden te maken bij het spreken. De stemgeluiden klinken zw…
Hemifaciale microsomie: Onderontwikkelde kant van gezicht

Hemifaciale microsomie: Onderontwikkelde kant van gezicht

Hemifaciale microsomie is een aangeboren aandoening waarbij in de meeste gevallen één helft van het gezicht onderontwikkeld is. Hierdoor ontstaan afwijkingen aan het oor, de mond of de kaak, maar ook…
Herpangina: Milde virusinfectie met blaasjes in mond en keel

Herpangina: Milde virusinfectie met blaasjes in mond en keel

Herpagina is een acute, goedaardige virusinfectie die voornamelijk optreedt bij kinderen. Het kind ontwikkelt bij deze aandoening pijnlijke blaasjes en zweertjes in vooral de mond en keel. De diagnose…
Herpes simplex-infecties: Types, verspreiding en symptomen

Herpes simplex-infecties: Types, verspreiding en symptomen

Herpes simplex (HSV) is een zeer veel voorkomende virale infectie die afhankelijk van het type meestal de mond (HSV-1), de geslachtsdelen of de anale gebieden (HSV-2) aantast, al zijn mogelijk ook and…
Hikken: Oorzaken en behandeling van hikaanvallen

Hikken: Oorzaken en behandeling van hikaanvallen

De hik (singultus) is meestal een vervelend, kortstondig en symptoom dat onverwacht optreedt bij alle mogelijke leeftijdsgroepen. Normaal gesproken verdwijnen hikaanvallen zonder medische behandeling.…
Hoekige cheilitis: Irritatie aan mondhoeken van lippen

Hoekige cheilitis: Irritatie aan mondhoeken van lippen

Hoekige cheilitis is een vorm van een lipontsteking waarbij in de mondhoeken (waar de lippen elkaar tegenkomen) pijn en irritatie ontstaan. Dit komt door een infectie van schimmels, bacteriën of virus…
Hyperdontie (bijkomende tanden): Extra tanden in mond

Hyperdontie (bijkomende tanden): Extra tanden in mond

Minder dan vier procent van de bevolking lijdt aan hyperdontie. Dit is is de medische term voor een aandoening waarbij een patiënt één of meer tanden heeft dan de gebruikelijke 32 permanente tanden. D…
Infectie aan tandwortelkanaal door wortelkanaalbehandeling

Infectie aan tandwortelkanaal door wortelkanaalbehandeling

Wanneer een infectie of schade aan een tand aanwezig is, volgt mogelijk een wortelkanaalbehandeling. Door deze meestal veilige procedure veroorzaakt ontstaat af en toe een infectie in het tandwortelka…
Jeuk in de mond: Oorzaken, symptomen en behandeling

Jeuk in de mond: Oorzaken, symptomen en behandeling

Mogelijk lijden patiënten aan jeuk in de mond. Veel oorzaken zijn bekend voor een jeukende mond, zoals een infectie of een voedselallergie. Sommige oorzaken van mondjeuk zijn echter ernstiger, zoals e…
Jeukend tandvlees: Oorzaken van tandvlees dat jeukt

Jeukend tandvlees: Oorzaken van tandvlees dat jeukt

Gezond tandvlees beschermt de tanden. In een aantal omstandigheden ervaren mensen jeukend tandvlees. Dit wijst vaak op de aanwezigheid van bacteriën tussen de tanden en het tandvlees. Veel oorzaken zi…
Jeukende (kriebelende) keel: Oorzaken en behandelingen

Jeukende (kriebelende) keel: Oorzaken en behandelingen

Een jeukende keel is meestal het gevolg van een aandoening maar ook enkele omgevingsfactoren zijn bekend voor dit vervelend gevoel. De keeljeuk gaat vaak met zwelling en een krassend gevoel gepaard, w…
Jeukende lippen: Oorzaken van jeuk aan lipgebied

Jeukende lippen: Oorzaken van jeuk aan lipgebied

Jeukende lippen komen vaak voor en de meeste mensen negeren dit. Het is echter toch belangrijk om te weten wat de jeuk aan de lippen veroorzaakt. Soms wijst dit namelijk op een ernstige infectie waarv…
Jeukende tong: Oorzaken van jeuk aan tong (tongjeuk)

Jeukende tong: Oorzaken van jeuk aan tong (tongjeuk)

De tong is een complexe spier, die nodig is voor het kauwen en proeven van voedsel. Op het tongoppervlak liggen diverse receptoren (smaakpapillen). Sommige patiënten ervaren een jeukende tong, hetgeen…
Kaakgezwellen: Soorten odontogene cysten en tumoren

Kaakgezwellen: Soorten odontogene cysten en tumoren

In de kaak van een patiënt bevindt zich mogelijk een tumor (abnormale groei of weefselmassa) of cyste (bevat vloeibaar of halfvast materiaal). Dit zeldzaam letsel ontwikkelt zich in het kaakbot of de…
Kauwproblemen: Behandeling van en tips bij moeite met kauwen

Kauwproblemen: Behandeling van en tips bij moeite met kauwen

Soms hebben patiënten moeite met het kauwen van voedsel. Dit gebeurt bij bepaalde neurologische en andere aandoeningen, maar ook als bijwerking van bepaalde medicijnen en therapieën. Sommige kauwprobl…
Keelamandelen (tonsillen): Soorten aandoeningen

Keelamandelen (tonsillen): Soorten aandoeningen

De keelamandelen (tonsillen) zijn ovaalvormige kleine klieren die zich aan weerszijden van het achterste deel van de keel bevinden. Ze dienen als de eerste verdedigingslinie van het immuunsysteem tege…
Keelkanker: Kanker in keel, stembanden of keelamandelen

Keelkanker: Kanker in keel, stembanden of keelamandelen

Bij keelkanker ontstaat een ongecontroleerde groei van schadelijke cellen in delen van de keel. Deze vorm van kanker ontstaat in de keelholte (farynx), de stembanden of de keelamandelen. De oorzaak hi…
Keelontsteking (faryngitis): Oorzaken van ontsteking keel

Keelontsteking (faryngitis): Oorzaken van ontsteking keel

Een keelontsteking (faryngitis) is een ontsteking van de slijmvliezen die zich achteraan in de keel (farynx: keelholte) bevinden. Meestal is een ontsteking van de keelholte te wijten aan virale infect…
Keelpijn: Oorzaken van pijn aan keel (pijnlijke keel)

Keelpijn: Oorzaken van pijn aan keel (pijnlijke keel)

De keel (keelholte, farynx) is een buis die voedsel naar de slokdarm brengt. Daarnaast voert de keel lucht naar de luchtpijp en het strottenhoofd. Keelpijn is een vaak voorkomend symptoom. Veelal vero…
Keelslijmen: Oorzaken van opbouw van slijm in keel

Keelslijmen: Oorzaken van opbouw van slijm in keel

Keelslijmen zijn kleverige, stroperige substanties die zich vaak achter in de keel ophopen en een heel ongemakkelijk gevoel veroorzaken. De klieren in de keel en neus produceren ongeveer één tot twee…
Keelzweren: Zweer in keel, slokdarm of stembanden met pijn

Keelzweren: Zweer in keel, slokdarm of stembanden met pijn

Zweren vormen zich vaak in de maag (maagzweer) of op de huid (huidzweer). Een zweer ontstaat echter mogelijk ook in de keel, de stembanden of de slokdarm, en dan is sprake van de overkoepelende term ‘…
Klierkoorts: Infectie door Epstein-Barr virus met keelpijn

Klierkoorts: Infectie door Epstein-Barr virus met keelpijn

Klierkoorts is een virale infectie die onder andere vermoeidheid, koorts, een pijnlijke keel, en gezwollen lymfeklieren (meestal in de nek) met zich meebrengt. Het Epstein-Barr virus is in de meeste g…
Klikkende geluiden in kaak: Oorzaken van knallend gevoel

Klikkende geluiden in kaak: Oorzaken van knallend gevoel

Een klikkend geluid aan de kaak is een mogelijk pijnlijk en irritant gevoel. Dit is vooral te wijten aan overbelasting of een probleem met de temporomandibulaire gewrichten (verbinden het kaakbeen met…
Kloofjestong: Tongafwijking met groeven of kloven in de tong

Kloofjestong: Tongafwijking met groeven of kloven in de tong

Een kloofjestong is een goedaardige tongafwijking waarbij een patiënt diepe groeven (kloven) in het dorsale oppervlak van de tong (bovenoppervlak) heeft. Deze ondiepe of diepe groef of groeven zien er…
Kniest-dysplasie: Craniofaciale afwijkingen

Kniest-dysplasie: Craniofaciale afwijkingen

Bij Kniest-dysplasie heeft een patiënt dwerggroei in combinatie met afwijkingen aan het skelet, de ogen en de oren. Tevens zijn bijkomende symptomen mogelijk. De meeste symptomen van deze aangeboren e…
Koortslip & koortsblaasjes: Virale infectie door herpesvirus

Koortslip & koortsblaasjes: Virale infectie door herpesvirus

Koortsblaasjes zijn een veel voorkomende virale infectie, veroorzaakt door een herpesvirus. Op en rond de lippen bevinden zich dan met vocht gevulde blaasjes die zich groeperen. Als de blaasjes openbr…
Kunstgebit: Complicaties door dragen van tandprothese

Kunstgebit: Complicaties door dragen van tandprothese

Kunstgebitten (tandprotheses, gebitsprotheses, valse tanden) vervangen ontbrekende tanden. Een tandprothese wordt ondersteund door de omringende zachte en harde weefsels van de mondholte. Patiënten ku…
Kwijlen tijdens slaap: Oorzaken kwijlgedrag tijdens de nacht

Kwijlen tijdens slaap: Oorzaken kwijlgedrag tijdens de nacht

Bij patiënten die kwijlen, loopt het speeksel uit de mond. Zowel volwassenen als kinderen kwijlen als er een overmatige ophoping van speeksel in de mond is en als de slikreflex ontspannen is. Dit gebe…
Kwijlen: Speeksel uit mond door infecties of aandoeningen

Kwijlen: Speeksel uit mond door infecties of aandoeningen

Bij kwijlen stroomt onbedoeld het speeksel buiten de mond. Kwijlen gebeurt standaard bij heel wat jonge kinderen bij de tandontwikkeling en bij ziektes. (Overmatig) kwijlen komt echter eveneens voor b…
Landkaarttong: Vlekken op tong door ontbrekende papillen

Landkaarttong: Vlekken op tong door ontbrekende papillen

Een landkaarttong is een goedaardige tongaandoening waarbij vooral aan de bovenkant en zijkanten van de tong gladde en rode vlekken verschijnen, wat doet denken aan het uiterlijk van een landkaart. De…
Laryngitis: Ontsteking strottenhoofd en stembanden

Laryngitis: Ontsteking strottenhoofd en stembanden

Bij een strottenhoofdontsteking (laryngitis) ontstaat een zwelling en irritatie (ontsteking) van het strottenhoofd. Laryngitis bestaat in een acute en chronische vorm. Dit is meestal te wijten aan het…
Laryngoscopie: Onderzoek keel, strottenhoofd en stembanden

Laryngoscopie: Onderzoek keel, strottenhoofd en stembanden

Bij een laryngoscopie voert een arts een onderzoek uit van de achterkant van de keel om problemen met de keel, de stembanden of het strottenhoofd op te sporen. Hij gebruikt hiervoor een speciaal instr…
Laryngospasme: Plotse kramp aan spieren van strottenhoofd

Laryngospasme: Plotse kramp aan spieren van strottenhoofd

Laryngospasme (strottenhoofdkramp) is een zeldzame aandoening waarbij een plotselinge en oncontroleerbare kramp ontstaat aan de spieren van het strottenhoofd. De stembanden blokkeren op deze manier de…
Larynxpapillomatose: Goedaardige tumoren langs luchtwegen

Larynxpapillomatose: Goedaardige tumoren langs luchtwegen

Larynxpapillomatose is een zeldzame aandoening waarbij goedaardige tumoren (papillomen) zich vormen langs de luchtwegen. Er zijn twee vormen op basis van de startleeftijd, namelijk een vorm bij kinder…
Lemierre-syndroom: Bacteriële infectie met keelontsteking

Lemierre-syndroom: Bacteriële infectie met keelontsteking

Het syndroom van Lemierre is een bacteriële infectie die een keelontsteking veroorzaakt. Deze ontsteking breidt zich echter uit naar een belangrijk bloedvat, waarna vervolgens een bloedvergiftiging en…
Leukoplakie: Verdikte witte vlekken in mond en wangen

Leukoplakie: Verdikte witte vlekken in mond en wangen

Leukoplakie is een aandoening die het slijmvlies van de mond aantast. Hierdoor bevinden zich verdikte witte vlekken op de tong, in de mond of aan de binnenzijde van de wangen. Deze vlekken komen tot s…
Lichen planus: Symptomen aan mond, huid en geslachtsorganen

Lichen planus: Symptomen aan mond, huid en geslachtsorganen

Lichen planus is een relatief milde ontstekingsreactie van de huid en slijmvliezen. Bij deze aandoening ontwikkelt de patiënt een jeukende uitslag op voornamelijk de huid of in de mond. Maar ook de ge…
Lipbijten: Oorzaken en behandelingen van bijten op lip

Lipbijten: Oorzaken en behandelingen van bijten op lip

Op de lip bijten (cheilofagie) is een vaak voorkomend probleem. Dit heeft dezelfde oorzaken als wangbijten of mondbijten. Vooral wanneer mensen bijten aan de binnenkant van de lip, treden hierbij bijk…
Lipbiopsie: Verwijdering van letsel of speekselklieren

Lipbiopsie: Verwijdering van letsel of speekselklieren

Mensen hebben circa duizend kleine speekselklieren langs de binnenkant van de mond. Deze klieren produceren slijm en speeksel zodat de bekleding van de mond vochtig en gesmeerd blijft. Een lipbiopsie…
Lipbultjes: Oorzaken en behandeling van knobbeltjes op lip

Lipbultjes: Oorzaken en behandeling van knobbeltjes op lip

Lipbultjes hebben veel mogelijke oorzaken, zoals infecties, een allergische reactie en een lipblessure. De lipbultjes zijn al dan niet pijnlijk. De grootte en het uiterlijk zijn ook variabel. Daarnaas…
Lipeczeem: Droge, rode, pijnlijke lippen door huidaandoening

Lipeczeem: Droge, rode, pijnlijke lippen door huidaandoening

Eczeem op de lippen (lipdermatitis of eczemateuze cheilitis) is een huidaandoening die rode, schilferende en droge lippen veroorzaakt. Lipeczeem ontstaat meestal na contact met irriterende stoffen of…
Lipgezondheid: Tips voor gezonde en stralende lippen

Lipgezondheid: Tips voor gezonde en stralende lippen

De lippen missen de bescherming die de rest van de huid wel geniet. Ze hebben namelijk geen talg- of zweetklieren en ze worden voortdurend blootgesteld aan irriterende stoffen waaronder het puntje van…
Lipinfectie: Oorzaken en symptomen van infectie aan lip(pen)

Lipinfectie: Oorzaken en symptomen van infectie aan lip(pen)

Bij lipinfecties ontstaan ongemakkelijke en lelijke wondjes aan de lip. Diverse infecties leiden tot geïnfecteerde lippen. Ook een tekort aan voedingsstoffen, en zelfs koud weer veroorzaakt mogelijk i…
Lipkanker: Irritatie, pijn en bloedende knobbel op de lip

Lipkanker: Irritatie, pijn en bloedende knobbel op de lip

Lipkanker is de meest voorkomende vorm van mondkanker die de huid van de lippen aantast. Dit komt onder andere voor bij patiënten die zich langdurig blootstellen aan de zon zonder de lip te beschermen…
Lipverkleuring: Oorzaken van andere lippenkleur

Lipverkleuring: Oorzaken van andere lippenkleur

In sommige gevallen krijgen de lippen een lichtere of een donkerdere uitstraling. De andere lipkleur ontstaat vooral door hormonale veranderingen in het lichaam, zoals bij een zwangerschap, of het ete…
Loopgraafmond: Bacteriële infectie met tandvleesproblemen

Loopgraafmond: Bacteriële infectie met tandvleesproblemen

Een loopgraafmond is een zeldzame bacteriële infectie waarbij snel een ernstige ontsteking van het tandvlees ontstaat. Deze aandoening resulteert meestal uit een milde tandvleesontsteking die plots de…
Luchtwegaandoeningen met hoesten en verstopte neus

Luchtwegaandoeningen met hoesten en verstopte neus

Tijdens het hele jaar door, maar vooral tijdens de winter en de vroege lente, zijn veel mensen geplaagd door een luchtwegaandoening. Zij lijden dan aan een verkoudheid, de griep (influenza), sinusitis…
Ludwig’s angina: Zwelling van luchtwegen door tandproblemen

Ludwig’s angina: Zwelling van luchtwegen door tandproblemen

Ludwig’s angina (angina van Ludwig) is een zeldzame agressieve bacteriële infectie op de mondoppervlakte onder de tong die meestal verschijnt als complicatie van een mond- of tandprobleem. Door de zie…
Macroglossie (vergrote tong): Oorzaken van tongzwelling

Macroglossie (vergrote tong): Oorzaken van tongzwelling

Macroglossie is een symptoom waarbij de tong groter is dan normaal. Dit aangeboren of verworven symptoom is soms een onderdeel van een ziekte waardoor ook nog andere symptomen verschijnen. De behandel…
Medicatie: Bijwerkingen aan de mond en tanden

Medicatie: Bijwerkingen aan de mond en tanden

Alle medicijnen hebben een risico op bijwerkingen. Zo veroorzaken talloze medicijnen mogelijk problemen met de mond. Medicatie voor de behandeling van kanker, een hoge bloeddruk, ernstige pijn, een de…
Melanotische macule: Donkere plek of vlek op lippen

Melanotische macule: Donkere plek of vlek op lippen

Sommige patiënten hebben een melanotische macule. Ze hebben dan een zwarte of bruine, ovale en vlakke plek of vlek op de lippen, al verschijnt deze soms ook op andere plekken in de mondregio of soms z…
Metaalsmaak in mond: Oorzaken van metaalachtige smaak

Metaalsmaak in mond: Oorzaken van metaalachtige smaak

De smaak is één van de vijf zintuigen. De smaak wordt bepaald dankzij duizenden smaakpapillen op de tong maar ook door de geur, de textuur en de temperatuur. Bij een verstopte neus is het bijvoorbeeld…
Micrognathie: Kleine onderkaak door syndroom of aandoening

Micrognathie: Kleine onderkaak door syndroom of aandoening

Micrognathie is een symptoom waarbij een patiënt een zeer kleine onderkaak heeft. De onderkaak is met andere woorden veel korter of kleiner dan de rest van het gezicht. Dit symptoom verschijnt mogelij…
Mondademhaling (door de mond ademen): Oorzaken en symptomen

Mondademhaling (door de mond ademen): Oorzaken en symptomen

De meeste mensen ademen grotendeels door de neus en slechts af en toe door de mond. Bij sommige mensen verloopt het in- en uitademen altijd door de mond. Dit staat bekend als ‘mondademhaling’. Soms ge…
Mondbranden (brandend mond syndroom): Aandoening met pijn

Mondbranden (brandend mond syndroom): Aandoening met pijn

Mondbranden is een slecht begrepen chronische pijnaandoening waarbij een patiënt een brandend gevoel in de tong of mond ervaart. Soms is hiervoor een oorzaak bekend maar soms ook niet. De pijn en het…
Mondkanker: Kanker in mond met slikproblemen en gezwel

Mondkanker: Kanker in mond met slikproblemen en gezwel

Mondkanker is een vorm van hoofd- en halskanker waarbij de kanker start in het slijmvlies van de mond. Vooral roken en alcoholmisbreuk leiden sneller tot de totstandkoming van kanker in de mond. Een n…
Mondspruw (orale candidiasis) bij baby's: Schimmelinfectie

Mondspruw (orale candidiasis) bij baby's: Schimmelinfectie

Mondspruw is een schimmelinfectie van de tong en mond. Deze vaak voorkomende gistinfectie kan worden overgedragen tussen een moeder (met tepelspruw) en een baby tijdens het geven van borstvoeding. Zow…
Mondspruw: Schimmelinfectie aan mond met witte vlekken

Mondspruw: Schimmelinfectie aan mond met witte vlekken

Een aantal patiënten lijdt aan orale candidiasis, beter bekend als mondspruw. Deze schimmel Candida tast de slijmvliezen van de mond aan. De veel voorkomende infectie wordt veroorzaakt door de Candida…
Mondwater en mondspoeling: Soorten en gebruik

Mondwater en mondspoeling: Soorten en gebruik

Mondwaters of mondspoelingen zijn middelen waarmee mensen weer een frisse adem kunnen krijgen. Dit vervangt de normale mondhygiëne niet, die bestaat uit het minimaal twee keer per dag de tanden poetse…
Mondzweren: Oorzaken van aften (zweertjes) in mond

Mondzweren: Oorzaken van aften (zweertjes) in mond

Zweertjes (aften) in de mond kennen diverse oorzaken. Mogelijk zijn deze te wijten aan iets uit de omgeving, maar ook enkele aandoeningen zoals koortsblaasjes en mondspruw veroorzaken mogelijk mondzwe…
Nager-syndroom: Craniofaciale afwijking

Nager-syndroom: Craniofaciale afwijking

Het Nager-syndroom is een uiterst zeldzame erfelijke aandoening gekenmerkt door craniofaciale misvormingen in combinatie met afwijkingen van de ogen, oren en ledematen. Tevens treden mogelijk tal van…
Niezen: Oorzaken, weetjes en fabels van niesbuien

Niezen: Oorzaken, weetjes en fabels van niesbuien

Bij het niezen (sternutatio, sternutatie) verdrijft een persoon plots en oncontroleerbaar lucht door de neus en mond. Een niesbui is in feite een immuunreactie van het lichaam om zich te ontdoen van m…
Oculofaryngeale spierdystrofie: Problemen met keel en ogen

Oculofaryngeale spierdystrofie: Problemen met keel en ogen

Oculofaryngeale spierdystrofie (OPMD) is een zeldzame erfelijke aandoening waarvan de symptomen tot uiting komen tijdens de volwassenheid. Oculofaryngeaal staat voor "met betrekking tot de spier en ke…
Odontoom: Goedaardig tandgezwel in kaakbot zonder symptomen

Odontoom: Goedaardig tandgezwel in kaakbot zonder symptomen

Een odontoom betekent letterlijk vertaald een goedaardige tandtumor. Dit gezwel bevindt zich in het kaakbot in de boven- en/of onderkaak en bestaat uit enkele of alle weefsels die de tanden maken. Vee…
Oraal allergiesyndroom: Symptomen aan mond na eten voeding

Oraal allergiesyndroom: Symptomen aan mond na eten voeding

Het oraal allergiesyndroom is een allergische reactie in de mond veroorzaakt na het eten van bepaalde rauwe groenten en fruit en andere voedingsmiddelen. Patiënten die allergisch zijn voor pollen erva…
Orale mucositis: Oorzaken van mondslijmvliesontsteking

Orale mucositis: Oorzaken van mondslijmvliesontsteking

Patiënten die (hoge doses) chemotherapie, gerichte therapie en/of radiotherapie krijgen voor de behandeling van kanker, krijgen mogelijk te maken met een mondslijmvliesontsteking (orale mucositis, ora…
Oranje tong: Oorzaken en symptomen van oranje tongkleur

Oranje tong: Oorzaken en symptomen van oranje tongkleur

Normaal gesproken heeft de menselijke tong een roze kleur. Een oranje tong is een vaak alarmerend symptoom voor de patiënt, maar meestal wijst de oranjegekleurde tong niet op ernstige oorzaken. Meesta…
Overdosis van tandpasta (met fluoride) bij kinderen

Overdosis van tandpasta (met fluoride) bij kinderen

Tandpasta is een product om de tanden te reinigen. In diverse tandpasta's zitten giftige ingrediënten met name sodium fluoride en triclosan. Vooral kinderen zijn vaker getroffen door een overdosis van…
Parodontitis: Schade aan weefsel & bot die tand ondersteunen

Parodontitis: Schade aan weefsel & bot die tand ondersteunen

Parodontitis is een veel voorkomende infectie waarbij schade ontstaat aan het zachte weefsel en het bot dat de tand ondersteunt. Door diverse aandoeningen en omgevingsfactoren ontstaat sneller tandpla…
Pericoronitis: Infectie rond verstandskiezen met pijn

Pericoronitis: Infectie rond verstandskiezen met pijn

Pericoronitis is een tandaandoening waarbij het tandvlees gezwollen en geïnfecteerd raakt rond de verstandskiezen. Wanneer verstandskiezen namelijk slechts gedeeltelijk uitbreken, ontstaat een opening…
Peritonsillair abces: Pijn door complicatie van tonsillitis

Peritonsillair abces: Pijn door complicatie van tonsillitis

Een abces is een verzameling pus die zich vormt onder de huid of in het lichaam na een infectie. Een peritonsillair abces vormt zich in de keelweefsels naast één van de keelamandelen nadat deze geïnfe…
Pierre Robin-syndroom: Afwijkingen kaak, tong, mond

Pierre Robin-syndroom: Afwijkingen kaak, tong, mond

Een pasgeboren patiënt met het Pierre Robin-syndroom heeft gelaatsafwijkingen. De patiënt heeft afwijkingen aan de kaak, mond en tanden met bijgevolg voedings- en ademhalingsproblemen. Hierdoor zijn e…
Poliepen: Oorzaken, soorten en symptomen van poliepvorming

Poliepen: Oorzaken, soorten en symptomen van poliepvorming

Een poliep is een abnormale weefselgroei die uit een slijmvlies steekt. Als een poliep aan het oppervlak vasthangt met een smalle langwerpige stengel/steeltje, is sprake van een gesteelde poliep. Ande…
Postnasale drip: Overmatig veel slijm in achterkant van keel

Postnasale drip: Overmatig veel slijm in achterkant van keel

Postnasale drip (posterieure rhinorree) is een aandoening waarbij een ophoping van neusslijm aanwezig is aan de achterkant van de neus en keel. Patiënten met postnasale drip moeten daarom meer dan nor…
Prognathie: Vooruitstekende kaak door syndroom of trauma

Prognathie: Vooruitstekende kaak door syndroom of trauma

Bij prognathie steekt de kaak uit naar voor. Dit gebeurt als de tanden scheef staan door de vorm van de gezichtsbotten. Prognathie valt in te delen in drie soorten. Een vooruitstekende kaak veroorzaak…
Pulpitis: Ontsteking van tandpulpa met pijn en gevoeligheid

Pulpitis: Ontsteking van tandpulpa met pijn en gevoeligheid

Tandpulpa (het weefsel in het midden van een tand) bestaat uit zacht bindweefsel, zenuwen en de bloedtoevoer voor de tand. Pulpitis is een aandoening waarbij de tandpulpa ontstoken is. Een bacteriële…
Retrofaryngeaal abces: Verzameling van pus achter keelholte

Retrofaryngeaal abces: Verzameling van pus achter keelholte

Bij een retrofaryngeaal abces, soms ook aangeduid als een keelabces, ontstaat een verzameling van pus achter de keelholte (retrofaryngeale ruimte). Meestal is dit het gevolg van een bacteriële infecti…
Rode tong: Oorzaken en symptomen van rode tongkleur

Rode tong: Oorzaken en symptomen van rode tongkleur

De normale tong heeft een roze uiterlijk. Veelal liggen onschuldige oorzaken aan de basis voor een tong die een rode kleur krijgt, zoals het eten van bepaalde voedingsmiddelen. Een rode tongverkleurin…
Rode vlekken op gehemelte: Oorzaken van roodheid in de mond

Rode vlekken op gehemelte: Oorzaken van roodheid in de mond

Sommige patiënten hebben één of meer kleine tot grote rode vlekken op het gehemelte. Een aantal oorzaken zijn mild, zoals irritatie door een kunstgebit. Ook ernstigere oorzaken zijn bekend voor de rod…
Roken en risico's voor de mond, de tanden en het tandvlees

Roken en risico's voor de mond, de tanden en het tandvlees

De meeste mensen weten dat roken slecht is voor de gezondheid. Deze ongezonde gewoonte veroorzaakt verschillende medische problemen en, in sommige gevallen, dodelijke ziekten. Veel rokers realiseren z…
Rokersgehemelte: Slijmvliesveranderingen op gehemelte

Rokersgehemelte: Slijmvliesveranderingen op gehemelte

Bij een rokersgehemelte ontstaan slijmvliesveranderingen op het dak van de mond (gehemelte). De geconcentreerde warmtestroom van rook uit tabaksproducten veroorzaakt een rokersgehemelte. Deze verander…
Rokerslip: Rimpels rond mond en donkere verkleuring van lip

Rokerslip: Rimpels rond mond en donkere verkleuring van lip

Rokers krijgen vaker te maken met donkerdere lippen en tandvlees, en verticale rimpels rond de mond. Vaak verschijnen deze symptomen pas na vele jaren roken. Het is voor velen een frustrerend probleem…
Roodvonk: Bacteriële infectie met keelpijn en huiduitslag

Roodvonk: Bacteriële infectie met keelpijn en huiduitslag

Roodvonk is een bacteriële infectie waarbij vooral kinderen zijn getroffen. Enkele kenmerkende symptomen omvatten keelpijn, kleurwijzigingen van de tong en een huiduitslag. Deze milde ziekte valt goed…
Schilferige tong: Oorzaken van schilferend tonggebied

Schilferige tong: Oorzaken van schilferend tonggebied

Sommige patiënten kampen met een tong die schilfert. Dit is een natuurlijk afweermechanisme waarbij het lichaam zich ontdoet van beschadigde en dode huidcellen met als doel om het huidoppervlak te ver…
Schisis: Aangeboren gespleten lip en/of gehemelte

Schisis: Aangeboren gespleten lip en/of gehemelte

Schisis is wereldwijd één van de meest voorkomende aangeboren gezichtsafwijkingen. Hierbij komt een baby ter wereld met een opening of spleet van (een gedeelte van) de bovenlip, het gehemelte van de m…
Schuimende (schuimige) mond: Oorzaken van schuimvorming

Schuimende (schuimige) mond: Oorzaken van schuimvorming

Sommige patiënten schuimen veel aan de mond. Wanneer een opeenhoping van speeksel in de mond of de longen samenkomt en vermengd wordt met lucht, ontstaat een schuimig uiterlijk. Meestal loopt slechts…
Seksueel overdraagbare aandoeningen bij mannen en vrouwen

Seksueel overdraagbare aandoeningen bij mannen en vrouwen

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) zijn wereldwijd één van de meest voorkomende oorzaken van een ziekte. De lichamelijke, sociale en economische gevolgen zijn dan ook groot, zowel voor acute…
Sjögren-syndroom: Aandoening met droge ogen, mond en keel

Sjögren-syndroom: Aandoening met droge ogen, mond en keel

Het Sjögren-syndroom is een auto-immuunaandoening waarbij de klieren die tranen en speeksel produceren, vernietigd zijn. Hierdoor heeft een patiënt een droge mond en keel en droge ogen. De aandoening…
Slechte smaak in mond: Oorzaken van vieze mondsmaak

Slechte smaak in mond: Oorzaken van vieze mondsmaak

Sommige patiënten kampen met een vreemde of vervelende smaak in de mond. Ziekten, medicijnen, supplementen, syndromen en infecties zijn enkele oorzaken van een vieze smaak in de mond. Bij een aanhoude…
Slijmcyste (speekselkliercyste): Cyste in mond of op lippen

Slijmcyste (speekselkliercyste): Cyste in mond of op lippen

Slijmcysten (mucoceles, speekselkliercysten) zijn kleine, met vocht gevulde zakvormige holtes die zich vaak op de lippen of de mondholte ontwikkelen. Af en toe veroorzaken ze ongemak of pijn maar in d…
Slikpijn (odynofagie): Oorzaken van pijn bij het slikken

Slikpijn (odynofagie): Oorzaken van pijn bij het slikken

Odynofagie duidt op pijn die een patiënt ervaart tijdens een onderdeel van het slikproces. Deze slikpijn is voelbaar in de mond, de keel, de borst en/of de slokdarm. De slikklachten wijzen op een mild…
Slikproblemen (dysfagie): Oorzaken van problemen bij slikken

Slikproblemen (dysfagie): Oorzaken van problemen bij slikken

Dysfagie is de medische term voor slikproblemen. Het kost de patiënt dan meer moeite om voedsel van de mond naar de maag te brengen. Om te kunnen slikken, zijn diverse spieren en zenuwen nodig. Meesta…
Smaakstoornis: Verminderd smaakgevoel (smaakverlies)

Smaakstoornis: Verminderd smaakgevoel (smaakverlies)

Een patiënt met een smaakstoornis (dysgeusie) heeft een probleem met het smaakgevoel. De patiënt heeft hierbij een verminderd smaakgevoel, een vervormde smaak (bijvoorbeeld het steeds proeven van een…
Speeksel (saliva): Functies en problemen met productie

Speeksel (saliva): Functies en problemen met productie

Speeksel (saliva) is een heldere vloeistof gemaakt door verschillende klieren in het mondgebied. Speeksel bestaat voornamelijk uit water, al bevat dit ook andere stoffen die het lichaam nodig heeft om…
Stembandaandoeningen: Stoornissen aan stembanden

Stembandaandoeningen: Stoornissen aan stembanden

De stembanden zijn twee banden van elastisch spierweefsel. Ze bevinden zich naast elkaar in het strottenhoofd net boven de luchtpijp (trachea). Net als andere weefsels in het lichaam, ontstaat soms dr…
Stemverlies (afonie): Oorzaken van verlies van stemgeluid

Stemverlies (afonie): Oorzaken van verlies van stemgeluid

Afonie is de medische term voor stemverlies. Dit medisch probleem is vaak te wijten aan aandoeningen, zoals zure reflux of een neurologische ziekte, maar ook omgevingsfactoren zoals overmatig praten l…
Stenen in lichaam: Soorten, symptomen en behandeling

Stenen in lichaam: Soorten, symptomen en behandeling

Wanneer mensen denken aan steenvorming in het lichaam, denken ze meteen aan nierstenen. Naast de vorming van een steen in de nieren, ontstaat soms ook een steen in andere lichaamsdelen, zoals bijvoorb…
Stijve kaak: Oorzaken van kaakstijfheid (strakke kaken)

Stijve kaak: Oorzaken van kaakstijfheid (strakke kaken)

Af en toe kampen patiënten met stijfheid van het kaakgewricht, een zeer ongemakkelijk symptoom. Diverse aandoeningen, ontstekingsaandoeningen of anatomische afwijkingen leiden mogelijk tot een stijve…
Stomatitis: Ontsteking van slijmvlies in en rond mond

Stomatitis: Ontsteking van slijmvlies in en rond mond

Stomatitis is een aandoening waarbij het mondslijmvlies ontstoken is. In de meeste gevallen is sprake van afteuze stomatitis, maar stomatitis bestaat ook in de vorm van koortsblaasjes. De symptomen ve…
Strottenhoofdkanker: Symptomen van keelpijn en oorpijn

Strottenhoofdkanker: Symptomen van keelpijn en oorpijn

Jaarlijks krijgen enkele honderden Nederlanders de diagnose van strottenhoofdkanker. Strottenhoofdkanker (larynxkanker, larynxcarcinoom) is een ziekte waarbij om onbekende reden kankercellen ontstaan…
Tand- en mondhygiëne: Tips voor goede tand- & mondgezondheid

Tand- en mondhygiëne: Tips voor goede tand- & mondgezondheid

Een goede verzorging van de tanden en het tandvlees is essentieel voor de algemene gezondheid. Een slechte mondgezondheid is significant geassocieerd met ernstige chronische ziekten. Daarnaast draagt…
Tandabces: Ophoping van pus in tand door bacteriële infectie

Tandabces: Ophoping van pus in tand door bacteriële infectie

Wanneer een wonde of irritatie aan de binnenkant van de mond (pulpaholte) ontstaat, veroorzaken bacteriën mogelijk een infectie. Een tandabces is een opeenhoping van besmet materiaal (pus) in het midd…
Tandbederf (cariës): Oorzaken van gaatjes in tanden

Tandbederf (cariës): Oorzaken van gaatjes in tanden

Tandbederf (cariës, gaatjes in de tanden), is een aandoening waarbij schade ontstaat aan de tanden door een combinatie van bacteriën, tandplak en zuren in de mond waardoor een tand als het ware wegsli…
Tanden: Afwijkende kleuren (tandkleur) en vormen (tandvorm)

Tanden: Afwijkende kleuren (tandkleur) en vormen (tandvorm)

Zowel de kleur als de vorm van de tanden zijn mogelijk afwijkend bij een patiënt. Normaal gezien zijn de tanden wit of geelachtig-wit, en een abnormale kleur behelst elke andere kleur dan wit of geela…
Tanderosie: Slijtage van tandglazuur met gevoelige tanden

Tanderosie: Slijtage van tandglazuur met gevoelige tanden

Email (glazuur) is de dunne, doorschijnende, harde buitenste tandlaag. Het tandglazuur bedekt de kroon, het deel van de tand dat zichtbaar is buiten het tandvlees. Tandglazuur beschermt de tanden tege…
Tandpasta’s: Soorten en adviezen bij aankoop van tandpasta

Tandpasta’s: Soorten en adviezen bij aankoop van tandpasta

Dankzij een goede mondhygiëne is het mogelijk om gezonde tanden en gezond tandvlees te behouden. Een vieze adem komt bovendien niet tot stand. Om dit te bewerkstelligen, is het belangrijk om de juiste…
Tandpijn (kiespijn): Oorzaken van pijnlijke tand of tanden

Tandpijn (kiespijn): Oorzaken van pijnlijke tand of tanden

Tandpijn (kiespijn) ontstaat wanneer de zenuw in of rond de wortel van een tand geïrriteerd is. Een tandinfectie en tandbederf zijn de meest voorkomende oorzaken van pijnlijke tanden. Soms ontstaat oo…
Tandvleesabces: Oorzaken, types, symptomen en behandeling

Tandvleesabces: Oorzaken, types, symptomen en behandeling

Patiënten met een tandvleesabces hebben een met pus gevulde, gezwollen bult op het tandvlees. Deze abcessen vormen zich wanneer bacteriën zich ophopen en infecties veroorzaken. Het aangetaste gebied i…
Tandvleespijn: Oorzaken van pijnlijk tandvlees

Tandvleespijn: Oorzaken van pijnlijk tandvlees

Pijn in de mond, meer bepaald aan het tandvlees, is een erg vervelend symptoom. Niet meer genieten van eten, minder eten, gewichtsverlies en stress zijn slechts enkele andere complicaties van tandvlee…
Temporomandibulaire dysfunctie: Pijn aan kaak en gezicht

Temporomandibulaire dysfunctie: Pijn aan kaak en gezicht

Het temporomandibulair gewricht (TMD-gewricht) bevindt zich aan de schedelbasis. TMD zorgt voor de bewegingen om onder andere te kunnen kauwen en praten. Het gewricht verbindt de onderkaak en het temp…
Tintelingen aan tong: Oorzaken van tintelende gevoelens tong

Tintelingen aan tong: Oorzaken van tintelende gevoelens tong

De tong is een zeer gevoelig orgaan. Dit lichaamsdeel is rijk aan bloedvaten en zenuwuiteinden. Bij tongtintelingen hebben patiënten een verdoofd, tintelend, brandend of prikkend gevoel aan de tong. A…
Tips bij keuze van tandenborstel voor poetsen van tanden

Tips bij keuze van tandenborstel voor poetsen van tanden

Een goede mondhygiëne is van essentieel belang voor de gezondheid van de tanden, maar ook voor het algemeen welzijn. Mensen die bijvoorbeeld onvoldoende de tanden poetsen, krijgen sneller te maken met…
Tong reinigen: Voordelen tongreinigers bij mondgezondheid

Tong reinigen: Voordelen tongreinigers bij mondgezondheid

Dagelijks de tanden poetsen en flossen en mondwater gebruiken is niet altijd voldoende om de adem fris en gezond te houden. Een tongreiniger in de vorm van een tandenborstel, een tongschraper of een l…
Tong: Afwijkingen aan de kleur, vorm en textuur

Tong: Afwijkingen aan de kleur, vorm en textuur

De tong, die bedekt is met slijmvlies, is voornamelijk samengesteld uit spieren. Kleine oneffenheden (papillen) bedekken het bovenoppervlak van de tong. Tussen de papillen bevinden zich de smaakpapill…
Tongbijten: Oorzaken en symptomen van bijten op de tong

Tongbijten: Oorzaken en symptomen van bijten op de tong

Tongbijten (tongkauwen) is een veel voorkomend mild tot ernstig symptoom. Dit komt voor bij diverse lichamelijke en psychische aandoeningen alsook bij verschillende omgevingsfactoren. Het bijten op de…
Tongbiopsie: Onderzoek naar afwijkingen op tong

Tongbiopsie: Onderzoek naar afwijkingen op tong

Een tongbiopsie is een onderzoek waarbij de arts een gedeeltelijke of volledige afwijking op de tong verwijdert. Een patholoog uit het laboratorium onderzoekt het weefsel op abnormaliteiten en kanker…
Tongbloeding: Oorzaken van bloedende tong

Tongbloeding: Oorzaken van bloedende tong

Een bloedende tong is een symptoom dat vele mogelijke oorzaken heeft. Het bepalen van de locatie van de tongbloeding is meestal nuttig voor het identificeren van de oorzaak. Een heleboel oorzaken zijn…
Tongbultjes: Oorzaken van bultjes op de tong

Tongbultjes: Oorzaken van bultjes op de tong

Op de tong bevinden zich smaakpapillen waarmee mensen kunnen proeven. In een aantal omstandigheden krijgen mensen te maken met bultjes op de tong. In de meeste gevallen zijn de tongbultjes het resulta…
Tongkanker: Zweren, zwelling en pijn aan tonggebied

Tongkanker: Zweren, zwelling en pijn aan tonggebied

Praten, kauwen, proeven en slikken zijn allemaal functies waarvoor de tong nodig is. Een aantal patiënten, vooral mannelijke rokers, kampt met kanker aan het tonggebied (tongcarcinoom). Hierbij ontsta…
Tongkrampen (linguale dystonie): Oorzaken van tongspasmen

Tongkrampen (linguale dystonie): Oorzaken van tongspasmen

Tongkrampen (linguale dystonie) duidt op een aandoening waarbij spiercontracties of spasmen ontstaan aan de tong. Praat- en slikproblemen komen hierbij ook vaak tot stand. In veel gevallen is een tong…
Tongpiercing: Gevaren, zorg en tips bij tongpiercings

Tongpiercing: Gevaren, zorg en tips bij tongpiercings

Een tongpiercing gebeurt direct in het midden van de tong. Deze populaire trend is heel bekend bij tieners en jongeren. Een tongpiercing is echter één van de gevaarlijkste vormen van piercing. Een ton…
Tongpijn: Oorzaken van pijnlijke tong (pijn aan tong)

Tongpijn: Oorzaken van pijnlijke tong (pijn aan tong)

De menselijke tong bestaat uit een verbazingwekkende groep spieren waarmee mensen in staat zijn om te eten, te slikken en te proeven. Een gezonde tong heeft meestal een roze uiterlijk en is bedekt met…
Tongvlekken: Oorzaken van plekjes of vlekjes op de tong

Tongvlekken: Oorzaken van plekjes of vlekjes op de tong

Vlekken op de tong komen vaak voor, meestal als gevolg van een onschuldige of snel verdwijnende aandoening. Soms zijn tongvlekjes echter het resultaat van een onderliggend medisch probleem dat een sne…
Tonsilkanker (amandelkanker): Oorzaken en behandeling

Tonsilkanker (amandelkanker): Oorzaken en behandeling

De amandelen (tonsillen) zijn een onderdeel van het afweersysteem. Ze beschermen het lichaam tegen virussen en bacteriën die de mond of keel willen binnendringen. Mogelijk krijgen patiënten te maken m…
Tonsillectomie: Chirurgische verwijdering van keelamandelen

Tonsillectomie: Chirurgische verwijdering van keelamandelen

De tonsillen (keelamandelen) zijn ovaalvormige stukken weefsel aan de achterkant van de keel. Aan elke kant van de keel bevindt zich één tonsil. Virussen of bacteriën veroorzaken een amandelontsteking…
Tonsillitis: Ontsteking van keelamandelen (tonsillen)

Tonsillitis: Ontsteking van keelamandelen (tonsillen)

Tonsillitis is een ontsteking (zwelling) van de keelamandelen. Deze ziekte komt veel voor bij kinderen, tieners en jongvolwassenen, al is de milde aandoening bij iedereen mogelijk. Meestal zijn viruss…
Torus palatinus: Goedaardig gezwel op gehemelte in mond

Torus palatinus: Goedaardig gezwel op gehemelte in mond

Bij de meeste mensen is het gehemelte hol en glad, hetgeen het hele leven lang zo blijft. Soms kunnen er echter benige gezwellen op het gehemelte verschijnen. Een torus palatinus (meervoud: tori palat…
Treacher Collins-syndroom: Craniofaciale afwijking

Treacher Collins-syndroom: Craniofaciale afwijking

Het Treacher Collins-syndroom is een zeldzame, erfelijke, aangeboren craniofaciale aandoening van de botten, kaken, huid en spieren van het gezicht. De ontwikkeling van diverse botten en weefsels verl…
Trillende lippen: Oorzaken van trillingen boven- en onderlip

Trillende lippen: Oorzaken van trillingen boven- en onderlip

Patiënten ervaren soms een trillende lip. Deze snelle bewegingen of trillende sensaties gebeuren onvrijwillig en ontstaan meestal afzonderlijk in een boven- of onderlip (de lippen werken onafhankelijk…
Trismus (mondklem): Mond niet volledig kunnen openen

Trismus (mondklem): Mond niet volledig kunnen openen

Trismus is een aandoening waarbij een patiënt de kaak of mond niet meer (volledig) kan openen doordat de kaakspieren verstijven of ongecontroleerd samentrekken. Veelal ontstaat trismus als gevolg van…
Uvulitis: Ontsteking (zwelling) van de huig van tong (uvula)

Uvulitis: Ontsteking (zwelling) van de huig van tong (uvula)

Uvula is de medische term voor ‘huig’. Dit is een kegelvormige uitloper van het zachte gehemelte in de mond aan de ingang van de keel, die zorgt voor de spraakarticulatie. Daarnaast helpt de huig bij…
Van der Woude-syndroom: Afwijkingen aan gezicht

Van der Woude-syndroom: Afwijkingen aan gezicht

Het Van der Woude-syndroom is een autosomaal dominante erfelijke aandoening waarbij de patiënt vanaf de geboorte een gespleten lip en/of een gespleten gehemelte en typische kuiltjes in de onderste lip…
Verband tussen mondgezondheid en chronische aandoeningen

Verband tussen mondgezondheid en chronische aandoeningen

Een goede mondgezondheid is belangrijk voor de mond zelf, maar ook voor het voorkomen van problemen aan andere lichaamssystemen. Anderzijds veroorzaken enkele chronische aandoeningen een slechte mondg…
Verbrande keel: Symptomen en behandelingen

Verbrande keel: Symptomen en behandelingen

Te veel warme drank inslikken of warm voedsel eten, resulteert snel in een verbrande keel. Ook enkele keren na elkaar braken veroorzaakt een pijnlijk, brandend gevoel in de keel. De maagsappen en zure…
Verbrande lippen door blootstelling zon: Tips voor genezing

Verbrande lippen door blootstelling zon: Tips voor genezing

Het is belangrijk om zich te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de zon. Zonnebrand veroorzaakt namelijk niet alleen pijn, maar elke verbranding verhoogt het risico op het ontwikkelen van hui…
Verbrande tong: Behandelingen van tongverbranding

Verbrande tong: Behandelingen van tongverbranding

Lasagne, soepen, koffie en thee zijn allemaal veelvoorkomende boosdoeners van brandwonden aan de tong. Een verbrande tong gebeurt vaak wanneer mensen niet eerst controleren hoe warm bepaalde voedingsm…
Verkoudheid: Milde infectie met symptomen aan neus en keel

Verkoudheid: Milde infectie met symptomen aan neus en keel

Een verkoudheid is een milde aandoening die meestal resulteert in een loopneus, een verstopte neus en niezen. Ook heeft de patiënt mogelijk keelpijn en hoofdpijn, moet hij hoesten of vertoont hij ande…
Verlies van eetlust: Geen zin om te eten (weinig honger)

Verlies van eetlust: Geen zin om te eten (weinig honger)

Een gezonde eetlust weerspiegelt vaak een goede gezondheid. Eten is immers nodig om energie en voedingsstoffen te krijgen om gezond te blijven. Een verminderde eetlust of een plotseling verlies van de…
Verslikken in eigen speeksel: Oorzaken van verslikking

Verslikken in eigen speeksel: Oorzaken van verslikking

Iedereen heeft zich wel eens verslikt in het eigen speeksel. In de meeste gevallen veroorzaakt dit een rood gezicht en probeert de patiënt op adem te komen. Meestal is deze vorm van verslikking te wij…
Wangbijten: Oorzaken en behandelingen van bijten in wang

Wangbijten: Oorzaken en behandelingen van bijten in wang

Wangbijten is een vorm van mondbijten. Diverse oorzaken zijn gekend voor het chronisch of incidenteel bijten in de wang. Meestal is sprake van een psychisch of gedragsmatig probleem, maar soms liggen…
Witte tong: Oorzaken en symptomen van wit uiterlijk van tong

Witte tong: Oorzaken en symptomen van wit uiterlijk van tong

Sommige patiënten hebben een gehele of gedeeltelijke witte tong. Dit is in feite een alarmsignaal van het lichaam om aan te geven dat sprake is van een slechte mondgezondheid of een infectie. In de me…
Witte vlekken op tandvlees of wit tandvlees: Oorzaken

Witte vlekken op tandvlees of wit tandvlees: Oorzaken

Een aantal patiënten kampt met witte vlekken op het normaal gesproken volledig roze uitziende tandvlees. Bij andere patiënten is het tandvlees zelfs helemaal wit. Deze afwijkingen aan het tandvlees ke…
Xerostomie: Droge mond door aandoening of medicatie

Xerostomie: Droge mond door aandoening of medicatie

Het is normaal om af en toe een droge mond te hebben wanneer je weinig drinkt en uitgedroogd bent, of wanneer je zenuwachtig bent. Een aanhoudende droge mond, wat in medische termen gekend is als “xer…
Zeepachtige smaak in mond: Oorzaken van zeepsmaak

Zeepachtige smaak in mond: Oorzaken van zeepsmaak

Sommige patiënten ervaren een zeepachtige smaak in de mond. Een zeepachtige smaak in de mond is een meestal tijdelijk onaangenaam gevoel, maar vaak duidt dit niet op een ernstig probleem, bijvoorbeeld…
Ziekte van Still: Koorts en symptomen aan gewrichten & huid

Ziekte van Still: Koorts en symptomen aan gewrichten & huid

De ziekte van Stilll is een zeldzame ontstekingsaandoening die om onbekende redenen tot stand komt bij vooral kinderen en jongvolwassenen. Deze systemische ziekte veroorzaakt tal van symptomen waarond…
Zoete smaak in mond: Oorzaken van fruitige smaak

Zoete smaak in mond: Oorzaken van fruitige smaak

Na het drinken van een suikerdrankje of het eten van snoep blijft tijdelijk een zoete smaak in de mond achter. Sommige patiënten hebben echter als gevolg van een aandoening een zoete mondsmaak. Wannee…
Zomerverkoudheid: Oorzaken, symptomen en behandeling

Zomerverkoudheid: Oorzaken, symptomen en behandeling

Een verkoudheid komt voornamelijk in de winterperiode voor. Ook in de zomer (tussen juni en oktober) kampen patiënten echter mogelijk met een verkoudheid, al is vaak een ander soort virus verantwoorde…
Zoute smaak in mond: Oorzaken van zoutachtige smaak

Zoute smaak in mond: Oorzaken van zoutachtige smaak

Sommige mensen hebben steeds een zoute smaak in de mond wanneer ze iets eten of drinken. Voor een deel van de patiënten komt en gaat dit vervelende symptoom, terwijl anderen vrijwel constant kampen me…
Zure smaak in mond: Oorzaken van zuur smaakgevoel

Zure smaak in mond: Oorzaken van zuur smaakgevoel

Een zure smaak in de mond is een heel vervelend symptoom dat diverse milde tot ernstige oorzaken kent. Enkele eenvoudige tips verhelpen tijdelijk een zure smaak in de mond zoals op kauwgom kauwen, mon…
Zwart tandvlees: Oorzaken van zwarte vlekken op tandvlees

Zwart tandvlees: Oorzaken van zwarte vlekken op tandvlees

De kleur van het tandvlees is normaal gesproken rood of roze. In sommige gevallen ontstaan tandvleesverkleuringen, zoals bijvoorbeeld zwarte vlekken op het tandvlees of volledig zwart tandvlees. De zw…
Zwarte haartong: Verandering van bekleding op tong

Zwarte haartong: Verandering van bekleding op tong

Sommige mensen hebben een donkerbruine tot zwarte verkleuring van de tong, hetgeen gekend als een ‘zwarte haartong’, ‘zwarte harige tong’ of ‘lingua villosa nigra’. Een zwarte haartong lijkt zeer vero…
Gepubliceerd door Miske op 26-01-2017, laatst gewijzigd op 11-09-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.