Miske » Specials » Mond en kaakproblemen
Miske: Informatie van A tot Z

Mondaandoeningen - Problemen met tong, lippen, tanden & kaak

Mondaandoeningen - Problemen met tong, lippen, tanden & kaak De mond is één van de belangrijkste onderdelen van het lichaam. Problemen in of aan de mond, de keel, de tanden, de tong, de kaak en/of de lippen veroorzaken problemen met eten, drinken of zelfs lachen. Een goede levensstijl die bestaat uit een vezelrijke, gevarieerde voeding in combinatie met een regelmatige mondverzorging, voorkomen heel wat aandoeningen. Niettemin presenteren de symptomen van bepaalde afwijkingen zich reeds bij de geboorte waardoor de structuur van de kaak, tanden, tong of mond veranderd is. Vaak is een chirurgische correctie hierbij dan vereist.

Oorzaken afwijkingen

Deze aandoeningen zijn het gevolg van het nemen van medicijnen of het consumeren van bepaalde dranken of voedingsmiddelen. Ook ziekmakende organismen zoals virussen, schimmels en bacteriën leiden mogelijk tot mond-, keel- en tandziekten. Maar genetica en andere aangeboren of verworven aandoeningen spelen eveneens een rol.

Symptomen mond- en kaakafwijkingen

Bekende mondproblemen omvatten bijvoorbeeld kwijlen, aften, keelpijn, een droge mond of en ontsteking van het mondslijmvlies. Ook afwijkingen aan de tong komen voor waarbij de kleur, vorm en textuur gewijzigd kan zijn. Tandvlees- of tandproblemen veroorzaken ook heel wat problemen en pijn bij mensen. Bij bepaalde tandafwijkingen is de kaakstand tevens aangetast waardoor het uiterlijk aangetast is.

Behandeling mond- en keelaandoeningen

De behandeling van mondaandoeningen is afhankelijk van de oorzaak het probleem. Een goede mondhygiëne door het regelmatig poetsen en flossen van de tanden is alleszins belangrijk, zeker ook voor patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Voor sommige aandoeningen is een medische behandeling niet vereist en volstaan wat zelfzorgmaatregelen, terwijl bij andere problemen medicijnen, een chirurgische en/of tandheelkundige behandeling aanbevolen zijn. Bepaalde vormen van kanker presenteren zich ook in of aan de mond, wat dan behandeld wordt via chemotherapie en/of radiotherapie.
Aangezichtsverlamming: Schade gezichtszenuw of hersengebied

Aangezichtsverlamming: Schade gezichtszenuw of hersengebied

Een aangezichtsverlamming (gezichtsverlamming, faciale parese) treedt op wanneer een patiënt niet meer in staat is om enkele of alle spieren aan één kant van het gezicht te bewegen. Dit komt omdat de…
Acrodermatitis enteropathica: Symptomen aan huid en ogen

Acrodermatitis enteropathica: Symptomen aan huid en ogen

Acrodermatitis enteropathica is een aandoening waarbij een patiënt onvoldoende zink kan opnemen in de voeding. De symptomen van de ziekte verschijnen bij de geboorte, al verschijnen de symptomen bij b…
Actinische cheilitis: Ontsteking van lip door zonneschade

Actinische cheilitis: Ontsteking van lip door zonneschade

Actinische cheilitis is letterlijk vertaald ‘ontsteking van de lip door blootstelling aan straling’. Bij deze huidaandoening ontstaat een droge en verdikte lip doordat het slijmvlies van de lip ontsto…
Afteuze mondzweren: Pijnlijke aften (zweren) in de mond

Afteuze mondzweren: Pijnlijke aften (zweren) in de mond

Aften zijn erosies, overgaande in zweertjes van het mondslijmvlies. Afteuze mondzweren zijn bijgevolg pijnlijke zweertjes die overal in de mond verschijnen. Een kleine zweer of kleine zweren genezen m…
Ameloblastoom: Goedaardige, pijnloze tumor in de kaak

Ameloblastoom: Goedaardige, pijnloze tumor in de kaak

Een ameloblastoom is een kaakgezwel, ontstaan uit emailvormend epitheel van de tandaanleg. Deze tumor of cyste is veelal benigne (goedaardig) maar de weefselgroei is mogelijk agressief in het betrokke…
Amelogenesis imperfecta: Afwijkingen aan tandglazuur

Amelogenesis imperfecta: Afwijkingen aan tandglazuur

Amelogenesis imperfecta is een tandaandoening waarbij het tandglazuur afwijkend is of ontbreekt. Heel wat tandafwijkingen treden hierbij op. Zo is het glazuur onregelmatig en ook de tandkleur is afwij…
Anafylaxie: Ernstige allergische reactie

Anafylaxie: Ernstige allergische reactie

Anafylaxie (anafylactische reactie / anafylactische shock) is de medische term voor een ernstige allergische reactie. Een anafylactische reactie is vaak het gevolg van een allergie voor voedsel, insec…
Apert-syndroom: Craniofaciale afwijking

Apert-syndroom: Craniofaciale afwijking

Het Apert-syndroom is een genetische aandoening waarbij de naden van de schedelbeenderen eerder sluiten dan normaal (craniosynostose). De schedelontwikkeling verloopt hierdoor abnormaal waardoor de vo…
Barber Say-syndroom: Afwijkingen aan beharing, mond en ogen

Barber Say-syndroom: Afwijkingen aan beharing, mond en ogen

In 1982 beschreef N. Barber et al een nieuw syndroom dat hij voor het eerst zag bij een 3,5-jarig meisje. Het Barber-Say-syndroom is een uiterst zeldzame aangeboren aandoening gekenmerkt door ectropio…
Belang van goede mondhygiëne bij diabetes (suikerziekte)

Belang van goede mondhygiëne bij diabetes (suikerziekte)

Heel wat diabetespatiënten zijn er zich niet van bewust dat ze extra gevoelig zijn voor mondaandoeningen zoals tandvleesontstekingen. Het is van primordiaal belang om deze problemen voor te zijn. Bij…
Bloedblaren in mond: Oorzaken & behandelingen van bloedblaar

Bloedblaren in mond: Oorzaken & behandelingen van bloedblaar

Bloedblaren zijn met bloed en vocht gevulde blaren die zich veelal op de huid bevinden. De slijmvliezen zijn echter ook soms betrokken, waardoor de oogleden of de mond getroffen zijn door één of meer…
Bloedend tandvlees: Oorzaken en tips bij tandvleesbloeding

Bloedend tandvlees: Oorzaken en tips bij tandvleesbloeding

Gezond tandvlees heeft een gezonde, roze kleur. Bij het dagelijks poetsen van de tanden is het mogelijk even schrikken wanneer het tandvlees een rode kleur heeft. Vaak zijn enkele omgevingsfactoren hi…
Bruxisme: Onbewust tandenknarsen met pijn aan tanden en kaak

Bruxisme: Onbewust tandenknarsen met pijn aan tanden en kaak

Bruxisme, de medische term voor tandenknarsen, is een aandoening waarbij de patiënt de tanden slijpt en de kaak dichtklemt. Bij meer dan 80% van de patiënten gebeurt dit onbewust, en dan vooral ’s nac…
Cherubisme: Botaandoening met kaakafwijkingen

Cherubisme: Botaandoening met kaakafwijkingen

Cherubisme is een botaandoening die zich kenmerkt door een progressieve, pijnloze, bilaterale uitbreiding (groei) van de onderkaak en/of bovenkaak als gevolg van de vervanging van het bot door bindwee…
Cyanose: Blauwverkleuring van huid, nagels en lippen

Cyanose: Blauwverkleuring van huid, nagels en lippen

Wanneer een patiënt een laag zuurstofgehalte in het bloed heeft, of een slechte bloedsomloop heeft, ontstaat een blauwverkleuring van de huid, nagels en/of lippen van een patiënt. Cyanose bestaat in c…
Cytomegalie-infectie: Infectie door cytomegalovirus (CMV)

Cytomegalie-infectie: Infectie door cytomegalovirus (CMV)

Eén van de herpesvirussen, het cytomegalovirus (CMV), veroorzaakt een cytomegalie-infectie. De verspreiding van het CMV gebeurt door middel van nauw contact met lichaamsvloeistoffen. De meeste patiënt…
Difterie: Bacteriële infectie van keel en luchtwegen

Difterie: Bacteriële infectie van keel en luchtwegen

Difterie is een besmettelijke en meestal toxische slijmvliesontsteking van de keel en de luchtwegen. Bacteriën scheiden hierbij gifstoffen af die onder andere ademhalingsproblemen, keelpijn, koorts en…
Dode tand: Tandpijn en veranderde tandkleur

Dode tand: Tandpijn en veranderde tandkleur

Bij zowel tandbederf als een tandverwonding is de zenuw in een tand mogelijk afgestorven. De tand krijgt hierdoor geen bloed meer, waardoor sprake is van een dode tand (of niet-vitale tand). Tandpijn…
Droge keel: Oorzaken en symptomen van uitgedroogde keel

Droge keel: Oorzaken en symptomen van uitgedroogde keel

Een droge keel is een veel voorkomend symptoom. Vooral tijdens de koelere maanden van het jaar lijden mensen aan de droog aanvoelende keel, al treedt dit symptoom op alle mogelijke tijdstippen op, afh…
Ectodermale dysplasie: Groep aandoeningen met veel symptomen

Ectodermale dysplasie: Groep aandoeningen met veel symptomen

Ectodermale dysplasie is een groep aandoeningen waarbij bij de patiënt een abnormale ontwikkeling optreedt van het haar, de nagels, de huid, de tanden en/of de zweetklieren. Deze erfelijke groep van a…
Epiglottitis: Levensbedreigende ontsteking van strotklepje

Epiglottitis: Levensbedreigende ontsteking van strotklepje

Bij een epiglottitis is het strotklepje achteraan de tong ontstoken. Infecties evenals diverse externe factoren leiden tot deze gevaarlijke aandoening. Ademhalingsproblemen en slikproblemen komen freq…
Feingold-syndroom: Craniofaciale afwijking

Feingold-syndroom: Craniofaciale afwijking

Het Feingold-syndroom kenmerkt zich door microcefalie (een klein hoofd) in combinatie met afwijkingen aan ledematen, de slokdarm en de twaalfvingerige darm en soms eveneens een verstandelijke beperkin…
GAPO-syndroom: Afwijkingen van groei, gezicht, tanden & ogen

GAPO-syndroom: Afwijkingen van groei, gezicht, tanden & ogen

Het GAPO-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij vooral afwijkingen ontstaan aan het gezicht. Het acroniem “GAPO” is afgeleid van de belangrijkste kenmerken: groeivertraging, alopecia (h…
Gele tong: Oorzaken en symptomen van gelige tongkleur

Gele tong: Oorzaken en symptomen van gelige tongkleur

Een tong heeft normaal gesproken een lichtroze kleur. Wanneer dit een geel uiterlijk heeft, lijkt dit heel alarmerend. Meestal is een gele tong maar een tijdelijk symptoom, veroorzaakt door het gebrui…
Gezwollen bovenlip (bovenlipzwelling): Oorzaken & symptomen

Gezwollen bovenlip (bovenlipzwelling): Oorzaken & symptomen

Af en toe krijgt iemand te maken met een gedeeltelijke of gehele gezwollen bovenlip die geleidelijk of plots ontstaat en altijd aanwezig is of enkel tijdens bepaalde momenten van de dag of nacht versc…
Gingivitis: Ontsteking van tandvlees door plaque op tanden

Gingivitis: Ontsteking van tandvlees door plaque op tanden

Bij gingivitis (ulitis) is het tandvlees ontstoken. De directe oorzaak van gingivitis is de vorming van een plaque, een zachte, kleverige, kleurloze film van bacteriën die zich vormt op de tanden en h…
Gingivostomatitis: Ontsteking mondslijmvlies en tandvlees

Gingivostomatitis: Ontsteking mondslijmvlies en tandvlees

Gingivostomatitis is een ontsteking waarbij het mondslijmvlies en het tandvlees ontstoken zijn. De patiënt heeft hierdoor pijnlijke mondzweren die gepaard gaan met gezwollen tandvlees. Een virale of b…
Globus pharyngeus: Brokgevoel in keel (meestal onschuldig)

Globus pharyngeus: Brokgevoel in keel (meestal onschuldig)

Ongeveer één op de twintig patiënten die een KNO-arts bezoekt, heeft last van globus pharyngeus, een symptoom waarbij een brokgevoel in de keel optreedt. De keel lijkt daardoor gedeeltelijk geblokkeer…
Glossitis: Ontsteking van tong met glad & rood tongoppervlak

Glossitis: Ontsteking van tong met glad & rood tongoppervlak

Bij glossitis is het slijmvlies van de tong gezwollen. Dit is meestal het gevolg van een ontsteking, een infectie, een trauma, een allergie en bepaalde aandoeningen. De ontsteking van het tongslijmvli…
Goltz-Gorlin-syndroom: Craniofaciale afwijking

Goltz-Gorlin-syndroom: Craniofaciale afwijking

Het Goltz-Gorlin-syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening gekenmerkt door een scala van afwijkingen aan de huid, handen en voeten, ogen, het gezicht, en mogelijk ook nog aan andere organen en wee…
Gonorroe: Symptomen aan urinewegen, ogen, keel en bloedbaan

Gonorroe: Symptomen aan urinewegen, ogen, keel en bloedbaan

Gonorroe is één van de meest voorkomende geslachtsziekten, veroorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoeae. Urogenitale infecties komen hierbij vaak voor, maar de infectie veroorzaakt een breed spe…
Halitose: Slechte adem (stinkende ademgeur)

Halitose: Slechte adem (stinkende ademgeur)

Een ademgeur is de geur van de lucht die de patiënt uitademt uit de mond. Een slechte adem is het gevolg van een slechte mondgezondheid (droge mond of tandprobleem) of is een teken van ander gezondhei…
Hand-, voet- en mondziekte: Aandoening bij jonge kinderen

Hand-, voet- en mondziekte: Aandoening bij jonge kinderen

De hand-, voet- en mondziekte is een aandoening die vooral bij kinderen voorkomt. Een virus veroorzaakt deze ziekte die meestal slechts milde symptomen met zich meebrengt aan de handen, de voeten en d…
Herpangina: Milde virusinfectie met blaasjes in mond en keel

Herpangina: Milde virusinfectie met blaasjes in mond en keel

Herpagina is een acute, goedaardige virusinfectie die voornamelijk optreedt bij kinderen. Het kind ontwikkelt bij deze aandoening pijnlijke blaasjes en zweertjes in vooral de mond en keel. De diagnose…
Hoekige cheilitis: Irritatie aan mondhoeken van lippen

Hoekige cheilitis: Irritatie aan mondhoeken van lippen

Hoekige cheilitis is een vorm van een lipontsteking waarbij in de mondhoeken (waar de lippen elkaar tegenkomen) pijn en irritatie ontstaan. Dit komt door een infectie van schimmels, bacteriën of virus…
Jeukende (kriebelende) keel: Oorzaken en behandelingen

Jeukende (kriebelende) keel: Oorzaken en behandelingen

Een jeukende keel is meestal het gevolg van een aandoening maar ook enkele omgevingsfactoren zijn bekend voor dit vervelend gevoel. De keeljeuk gaat vaak met zwelling en een krassend gevoel gepaard, w…
Jeukende tong: Oorzaken van jeuk aan tong (tongjeuk)

Jeukende tong: Oorzaken van jeuk aan tong (tongjeuk)

De tong is een complexe spier, die nodig is voor het kauwen en proeven van voedsel. Op het tongoppervlak liggen diverse receptoren (smaakpapillen). Sommige patiënten ervaren een jeukende tong, hetgeen…
Keelpijn: Oorzaken van pijn aan keel (pijnlijke keel)

Keelpijn: Oorzaken van pijn aan keel (pijnlijke keel)

De keel (keelholte, farynx) is een buis die voedsel naar de slokdarm brengt. Daarnaast voert de keel lucht naar de luchtpijp en het strottenhoofd. Keelpijn is een vaak voorkomend symptoom. Veelal vero…
Klierkoorts: Infectie door Epstein-Barr virus met keelpijn

Klierkoorts: Infectie door Epstein-Barr virus met keelpijn

Klierkoorts is een virale infectie die onder andere vermoeidheid, koorts, een pijnlijke keel, en gezwollen lymfeklieren (meestal in de nek) met zich meebrengt. Het Epstein-Barr virus is in de meeste g…
Kniest-dysplasie: Craniofaciale afwijkingen

Kniest-dysplasie: Craniofaciale afwijkingen

Bij Kniest-dysplasie heeft een patiënt dwerggroei in combinatie met afwijkingen aan het skelet, de ogen en de oren. Tevens zijn bijkomende symptomen mogelijk. De meeste symptomen van deze aangeboren e…
Koortslip & koortsblaasjes: Virale infectie door herpesvirus

Koortslip & koortsblaasjes: Virale infectie door herpesvirus

Koortsblaasjes zijn een veel voorkomende virale infectie, veroorzaakt door een herpesvirus. Op en rond de lippen bevinden zich dan met vocht gevulde blaasjes die zich groeperen. Als de blaasjes openbr…
Kwijlen: Speeksel uit mond door infecties of aandoeningen

Kwijlen: Speeksel uit mond door infecties of aandoeningen

Bij kwijlen stroomt onbedoeld het speeksel buiten de mond. Kwijlen gebeurt standaard bij heel wat jonge kinderen bij de tandontwikkeling en bij ziektes. (Overmatig) kwijlen komt echter eveneens voor b…
Laryngitis: Ontsteking strottenhoofd en stembanden

Laryngitis: Ontsteking strottenhoofd en stembanden

Bij een strottenhoofdontsteking (laryngitis) ontstaat een zwelling en irritatie (ontsteking) van het strottenhoofd. Laryngitis bestaat in een acute en chronische vorm. Dit is meestal te wijten aan het…
Lemierre-syndroom: Bacteriële infectie met keelontsteking

Lemierre-syndroom: Bacteriële infectie met keelontsteking

Het syndroom van Lemierre is een bacteriële infectie die een keelontsteking veroorzaakt. Deze ontsteking breidt zich echter uit naar een belangrijk bloedvat, waarna vervolgens een bloedvergiftiging en…
Leukoplakie: Verdikte witte vlekken in mond en wangen

Leukoplakie: Verdikte witte vlekken in mond en wangen

Leukoplakie is een aandoening die het slijmvlies van de mond aantast. Hierdoor bevinden zich verdikte witte vlekken op de tong, in de mond of aan de binnenzijde van de wangen. Deze vlekken komen tot s…
Lichen planus: Symptomen aan mond, huid en geslachtsorganen

Lichen planus: Symptomen aan mond, huid en geslachtsorganen

Lichen planus is een relatief milde ontstekingsreactie van de huid en slijmvliezen. Bij deze aandoening ontwikkelt de patiënt een jeukende uitslag op voornamelijk de huid of in de mond. Maar ook de ge…
Lipbijten: Oorzaken en behandelingen van bijten op lip

Lipbijten: Oorzaken en behandelingen van bijten op lip

Op de lip bijten (cheilofagie) is een vaak voorkomend probleem. Dit heeft dezelfde oorzaken als wangbijten of mondbijten. Vooral wanneer mensen bijten aan de binnenkant van de lip, treden hierbij bijk…
Lipkanker: Irritatie, pijn en bloedende knobbel op de lip

Lipkanker: Irritatie, pijn en bloedende knobbel op de lip

Lipkanker is de meest voorkomende vorm van mondkanker die de huid van de lippen aantast. Dit komt onder andere voor bij patiënten die zich langdurig blootstellen aan de zon zonder de lip te beschermen…
Ludwig’s angina: Zwelling van luchtwegen door tandproblemen

Ludwig’s angina: Zwelling van luchtwegen door tandproblemen

Ludwig’s angina (angina van Ludwig) is een zeldzame agressieve bacteriële infectie op de mondoppervlakte onder de tong die meestal verschijnt als complicatie van een mond- of tandprobleem. Door de zie…
Macroglossie (vergrote tong): Oorzaken van tongzwelling

Macroglossie (vergrote tong): Oorzaken van tongzwelling

Macroglossie is een symptoom waarbij de tong groter is dan normaal. Dit aangeboren of verworven symptoom is soms een onderdeel van een ziekte waardoor ook nog andere symptomen verschijnen. De behandel…
Metaalsmaak in mond: Oorzaken van metaalachtige smaak

Metaalsmaak in mond: Oorzaken van metaalachtige smaak

De smaak is één van de vijf zintuigen. De smaak wordt bepaald dankzij duizenden smaakpapillen op de tong maar ook door de geur, de textuur en de temperatuur. Bij een verstopte neus is het bijvoorbeeld…
Micrognathie: Kleine onderkaak door syndroom of aandoening

Micrognathie: Kleine onderkaak door syndroom of aandoening

Micrognathie is een symptoom waarbij een patiënt een zeer kleine onderkaak heeft. De onderkaak is met andere woorden veel korter of kleiner dan de rest van het gezicht. Dit symptoom verschijnt mogelij…
Mondademhaling (door de mond ademen): Oorzaken en symptomen

Mondademhaling (door de mond ademen): Oorzaken en symptomen

De meeste mensen ademen grotendeels door de neus en slechts af en toe door de mond. Bij sommige mensen verloopt het in- en uitademen altijd door de mond. Dit staat bekend als ‘mondademhaling’. Soms ge…
Mondbranden (brandend mond syndroom): Aandoening met pijn

Mondbranden (brandend mond syndroom): Aandoening met pijn

Mondbranden is een slecht begrepen chronische pijnaandoening waarbij een patiënt een brandend gevoel in de tong of mond ervaart. Soms is hiervoor een oorzaak bekend maar soms ook niet. De pijn en het…
Mondkanker: Kanker in mond met slikproblemen en gezwel

Mondkanker: Kanker in mond met slikproblemen en gezwel

Mondkanker is een vorm van hoofd- en halskanker waarbij de kanker start in het slijmvlies van de mond. Vooral roken en alcoholmisbreuk leiden sneller tot de totstandkoming van kanker in de mond. Een n…
Nager-syndroom: Craniofaciale afwijking

Nager-syndroom: Craniofaciale afwijking

Het Nager-syndroom is een uiterst zeldzame erfelijke aandoening gekenmerkt door craniofaciale misvormingen in combinatie met afwijkingen van de ogen, oren en ledematen. Tevens treden mogelijk tal van…
Niezen: Oorzaken, weetjes en fabels van niesbuien

Niezen: Oorzaken, weetjes en fabels van niesbuien

Bij het niezen (sternutatio, sternutatie) verdrijft een persoon plots en oncontroleerbaar lucht door de neus en mond. Een niesbui is in feite een immuunreactie van het lichaam om zich te ontdoen van m…
Oculofaryngeale spierdystrofie: Problemen met keel en ogen

Oculofaryngeale spierdystrofie: Problemen met keel en ogen

Oculofaryngeale spierdystrofie (OPMD) is een zeldzame erfelijke aandoening waarvan de symptomen tot uiting komen tijdens de volwassenheid. Oculofaryngeaal staat voor "met betrekking tot de spier en ke…
Odontoom: Goedaardig tandgezwel in kaakbot zonder symptomen

Odontoom: Goedaardig tandgezwel in kaakbot zonder symptomen

Een odontoom betekent letterlijk vertaald een goedaardige tandtumor. Dit gezwel bevindt zich in het kaakbot in de boven- en/of onderkaak en bestaat uit enkele of alle weefsels die de tanden maken. Vee…
Odynofagie (slikpijn): Oorzaken van pijn bij het slikken

Odynofagie (slikpijn): Oorzaken van pijn bij het slikken

Odynofagie duidt op pijn die een patiënt ervaart tijdens een onderdeel van het slikproces. Deze slikpijn is voelbaar in de mond, de keel, de borst en/of de slokdarm. De slikklachten wijzen op een mild…
Overdosis van tandpasta (met fluoride) bij kinderen

Overdosis van tandpasta (met fluoride) bij kinderen

Tandpasta is een product om de tanden te reinigen. In diverse tandpasta's zitten giftige ingrediënten met name sodium fluoride en triclosan. Vooral kinderen zijn vaker getroffen door een overdosis van…
Pierre Robin-syndroom: Afwijkingen kaak, tong, mond

Pierre Robin-syndroom: Afwijkingen kaak, tong, mond

Een pasgeboren patiënt met het Pierre Robin-syndroom heeft gelaatsafwijkingen. De patiënt heeft afwijkingen aan de kaak, mond en tanden met bijgevolg voedings- en ademhalingsproblemen. Hierdoor zijn e…
Postnasale drip: Overmatig veel slijm in achterkant van keel

Postnasale drip: Overmatig veel slijm in achterkant van keel

Postnasale drip (posterieure rhinorree) is een aandoening waarbij een ophoping van neusslijm aanwezig is aan de achterkant van de neus en keel. Patiënten met postnasale drip moeten daarom meer dan nor…
Prognathie: Vooruitstekende kaak door syndroom of trauma

Prognathie: Vooruitstekende kaak door syndroom of trauma

Bij prognathie steekt de kaak uit naar voor. Dit gebeurt als de tanden scheef staan door de vorm van de gezichtsbotten. Prognathie valt in te delen in drie soorten. Een vooruitstekende kaak veroorzaak…
Roodvonk: Bacteriële infectie met keelpijn en huiduitslag

Roodvonk: Bacteriële infectie met keelpijn en huiduitslag

Roodvonk is een bacteriële infectie waarbij vooral kinderen zijn getroffen. Enkele kenmerkende symptomen omvatten keelpijn, kleurwijzigingen van de tong en een huiduitslag. Deze milde ziekte valt goed…
Schisis: Aangeboren gespleten lip en/of gehemelte

Schisis: Aangeboren gespleten lip en/of gehemelte

Schisis is wereldwijd één van de meest voorkomende aangeboren gezichtsafwijkingen. Hierbij komt een baby ter wereld met een opening of spleet van (een gedeelte van) de bovenlip, het gehemelte van de m…
Sjögren-syndroom: Aandoening met droge ogen, mond en keel

Sjögren-syndroom: Aandoening met droge ogen, mond en keel

Het Sjögren-syndroom is een auto-immuunaandoening waarbij de klieren die tranen en speeksel produceren, vernietigd zijn. Hierdoor heeft een patiënt een droge mond en keel en droge ogen. De aandoening…
Smaakstoornis: Verminderd smaakgevoel (smaakverlies)

Smaakstoornis: Verminderd smaakgevoel (smaakverlies)

Een patiënt met een smaakstoornis (dysgeusie) heeft een probleem met het smaakgevoel. De patiënt heeft hierbij een verminderd smaakgevoel, een vervormde smaak (bijvoorbeeld het steeds proeven van een…
Stomatitis: Ontsteking van slijmvlies in en rond mond

Stomatitis: Ontsteking van slijmvlies in en rond mond

Stomatitis is een aandoening waarbij het mondslijmvlies ontstoken is. In de meeste gevallen is sprake van afteuze stomatitis, maar stomatitis bestaat ook in de vorm van koortsblaasjes. De symptomen ve…
Strottenhoofdkanker: Symptomen van keelpijn en oorpijn

Strottenhoofdkanker: Symptomen van keelpijn en oorpijn

Jaarlijks krijgen enkele honderden Nederlanders de diagnose van strottenhoofdkanker. Strottenhoofdkanker (larynxkanker, larynxcarcinoom) is een ziekte waarbij om onbekende reden kankercellen ontstaan…
Tandabces: Ophoping van pus in tand door bacteriële infectie

Tandabces: Ophoping van pus in tand door bacteriële infectie

Wanneer een wonde of irritatie aan de binnenkant van de mond (pulpaholte) ontstaat, veroorzaken bacteriën mogelijk een infectie. Een tandabces is een opeenhoping van besmet materiaal (pus) in het midd…
Tanden: Afwijkende kleuren (tandkleur) en vormen (tandvorm)

Tanden: Afwijkende kleuren (tandkleur) en vormen (tandvorm)

Zowel de kleur als de vorm van de tanden zijn mogelijk afwijkend bij een patiënt. Normaal gezien zijn de tanden wit of geelachtig-wit, en een abnormale kleur behelst elke andere kleur dan wit of geela…
Tintelingen aan tong: Oorzaken van tintelende gevoelens tong

Tintelingen aan tong: Oorzaken van tintelende gevoelens tong

De tong is een zeer gevoelig orgaan. Dit lichaamsdeel is rijk aan bloedvaten en zenuwuiteinden. Bij tongtintelingen hebben patiënten een verdoofd, tintelend, brandend of prikkend gevoel aan de tong. A…
Tong: Afwijkingen aan de kleur, vorm en textuur

Tong: Afwijkingen aan de kleur, vorm en textuur

De tong, die bedekt is met slijmvlies, is voornamelijk samengesteld uit spieren. Kleine oneffenheden (papillen) bedekken het bovenoppervlak van de tong. Tussen de papillen bevinden zich de smaakpapill…
Tongbijten: Oorzaken en symptomen van bijten op de tong

Tongbijten: Oorzaken en symptomen van bijten op de tong

Tongbijten (tongkauwen) is een veel voorkomend mild tot ernstig symptoom. Dit komt voor bij diverse lichamelijke en psychische aandoeningen alsook bij verschillende omgevingsfactoren. Het bijten op de…
Tongbiopsie: Onderzoek naar afwijkingen op tong

Tongbiopsie: Onderzoek naar afwijkingen op tong

Een tongbiopsie is een onderzoek waarbij de arts een gedeeltelijke of volledige afwijking op de tong verwijdert. Een patholoog uit het laboratorium onderzoekt het weefsel op abnormaliteiten en kanker…
Tongpijn: Oorzaken van pijnlijke tong (pijn aan tong)

Tongpijn: Oorzaken van pijnlijke tong (pijn aan tong)

De menselijke tong bestaat uit een verbazingwekkende groep spieren waarmee mensen in staat zijn om te eten, te slikken en te proeven. Een gezonde tong heeft meestal een roze uiterlijk en is bedekt met…
Tonsillitis: Ontsteking van keelamandelen (tonsillen)

Tonsillitis: Ontsteking van keelamandelen (tonsillen)

Tonsillitis is een ontsteking (zwelling) van de keelamandelen. Deze ziekte komt veel voor bij kinderen, tieners en jongvolwassenen, al is de milde aandoening bij iedereen mogelijk. Meestal zijn viruss…
Treacher Collins-syndroom: Craniofaciale afwijking

Treacher Collins-syndroom: Craniofaciale afwijking

Het Treacher Collins-syndroom is een zeldzame, erfelijke, aangeboren craniofaciale aandoening van de botten, kaken, huid en spieren van het gezicht. De ontwikkeling van diverse botten en weefsels verl…
Uvulitis: Ontsteking (zwelling) van de huig van tong (uvula)

Uvulitis: Ontsteking (zwelling) van de huig van tong (uvula)

Uvula is de medische term voor ‘huig’. Dit is een kegelvormige uitloper van het zachte gehemelte in de mond aan de ingang van de keel, die zorgt voor de spraakarticulatie. Daarnaast helpt de huig bij…
Van der Woude-syndroom: Afwijkingen aan gezicht

Van der Woude-syndroom: Afwijkingen aan gezicht

Het Van der Woude-syndroom is een autosomaal dominante erfelijke aandoening waarbij de patiënt vanaf de geboorte een gespleten lip en/of een gespleten gehemelte en typische kuiltjes in de onderste lip…
Verband tussen mondgezondheid en chronische aandoeningen

Verband tussen mondgezondheid en chronische aandoeningen

Een goede mondgezondheid is belangrijk voor de mond zelf, maar ook voor het voorkomen van problemen aan andere lichaamssystemen. Anderzijds veroorzaken enkele chronische aandoeningen een slechte mondg…
Verbrande keel: Symptomen en behandelingen

Verbrande keel: Symptomen en behandelingen

Te veel warme drank inslikken of warm voedsel eten, resulteert snel in een verbrande keel. Ook enkele keren na elkaar braken veroorzaakt een pijnlijk, brandend gevoel in de keel. De maagsappen en zure…
Verkoudheid: Milde infectie met symptomen aan neus en keel

Verkoudheid: Milde infectie met symptomen aan neus en keel

Een verkoudheid is een milde aandoening die meestal resulteert in een loopneus, een verstopte neus en niezen. Ook heeft de patiënt mogelijk keelpijn en hoofdpijn, moet hij hoesten of vertoont hij ande…
Wangbijten: Oorzaken en behandelingen van bijten in wang

Wangbijten: Oorzaken en behandelingen van bijten in wang

Wangbijten is een vorm van mondbijten. Diverse oorzaken zijn gekend voor het chronisch of incidenteel bijten in de wang. Meestal is sprake van een psychisch of gedragsmatig probleem, maar soms liggen…
Witte tong: Oorzaken en symptomen van wit uiterlijk van tong

Witte tong: Oorzaken en symptomen van wit uiterlijk van tong

Sommige patiënten hebben een gehele of gedeeltelijke witte tong. Dit is in feite een alarmsignaal van het lichaam om aan te geven dat sprake is van een slechte mondgezondheid of een infectie. In de me…
Xerostomie: Droge mond door aandoening of medicatie

Xerostomie: Droge mond door aandoening of medicatie

Het is normaal om af en toe een droge mond te hebben wanneer je weinig drinkt en uitgedroogd bent, of wanneer je zenuwachtig bent. Een aanhoudende droge mond, wat in medische termen gekend is als “xer…
Ziekte van Still: Koorts en symptomen aan gewrichten & huid

Ziekte van Still: Koorts en symptomen aan gewrichten & huid

De ziekte van Stilll is een zeldzame ontstekingsaandoening die om onbekende redenen tot stand komt bij vooral kinderen en jongvolwassenen. Deze systemische ziekte veroorzaakt tal van symptomen waarond…
Zwarte haartong: Verandering van bekleding op tong

Zwarte haartong: Verandering van bekleding op tong

Sommige mensen hebben een donkerbruine tot zwarte verkleuring van de tong, hetgeen gekend als een ‘zwarte haartong’, ‘zwarte harige tong’ of ‘lingua villosa nigra’. Een zwarte haartong lijkt zeer vero…
Gepubliceerd door Miske op 26-01-2017, laatst gewijzigd op 17-01-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!