Miske » Specials » Neusaandoeningen

Neusafwijkingen en problemen met de neus

Neusafwijkingen en problemen met de neus De neus filtert de lucht die mensen inademen en verwijdert stof, bacteriën en irriterende stoffen. De neus bevat ook zenuwcellen die helpen bij het gevoel van geur. Een probleem aan de neus heeft bijgevolg vaak invloed op het hele lichaam. Een verstopte neus door een verkoudheid maakt het bijvoorbeeld moeilijk om te ademen of te slapen. Soms ontstaan ook bij de geboorte of op latere leeftijd afwijkingen aan de neus waarvoor al dan niet een medische behandeling vereist is. De vooruitzichten voor de meeste patiënten met neusproblemen zijn goed na een behandeling.

Voorbeelden neusaandoeningen

Veel problemen naast de verkoudheid tasten de neus aan waaronder:
  • afwijkend septum: een verschuiving van de wand die de neusholte verdeelt in twee helften
  • nasale fractuur: gebroken neus
  • neusbloedingen
  • neuspoliepen: zachte gezwellen die zich ontwikkelen aan de binnenkant van de neus of sinussen
  • rhinitis: ontsteking van de neus en sinussen wat soms veroorzaakt si door allergieën

Oorzaken van problemen met de neus

Bepaalde medische aandoeningen leiden tot een vernauwing van de luchtwegen van de neus. In sommige gevallen leiden pollen en andere allergenen tot bepaalde neusproblemen. Maar ook structurele afwijkingen aan de neus komen voor als gevolg van een genetische aandoening. Soms ontstaat ook een foutje tijdens de zwangerschap bij de ontwikkeling van de foetus en ontstaat ook een neusprobleem. Andere ziekten veroorzaken een misvormde neus, zoals bij rhinophyma.

Symptomen neusafwijkingen

Bij een genetische aandoening of een ziekte die leidt tot een neusafwijking, heeft de patiënt een misvormde neus die bijvoorbeeld erg dik, bolvormig of anders gekleurd is. Bij andere aandoeningen zijn één of beide neusgaten verstopt, hetgeen resulteert in door de mond ademen, ademhalingsproblemen en/of een blauwverkleuring van de huid. Pijn, angst, huilen, een neusbloeding of neusafscheiding zijn andere typische kenmerken van neus gerelateerde problemen. Wanneer neusproblemen het gevolg zijn van een syndroom, zijn vaak nog andere afwijkingen aanwezig bij de patiënt, bijvoorbeeld aan het gezicht, de ogen, de oren of de ledematen.

Behandeling neusproblemen

Medisch ingrijpen is bij bepaalde neusproblemen onmiddellijk vereist terwijl andere neusafwijkingen geen of geen dringende behandeling behoeven. Bij een neusverkoudheid helpen simpele medicijnen (decongestiva). Medicijnen zijn ook voor andere neusafwijkingen beschikbaar. Andere behandelingen bestaat uit een corrigerende operatie en coblatie, een techniek waarbij de weefsel wegbrandt in de neus.
Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Een geboorteafwijking is elke structurele afwijking die bij de geboorte aanwezig is waarbij de werking en/of het uiterlijk van het lichaam is aangetast. Deze stoornis ontstaat wanneer de baby zich ont…
Adenoïditis: Ontsteking neusamandelen met verstopte neus

Adenoïditis: Ontsteking neusamandelen met verstopte neus

Adenoïden (neusamandelen) zijn een groep lymfoïde weefsels die zich op de achterste wand van de neus-keelholte achter het zachte gehemelte bevinden. De neusamandelen maken samen met de keelamandelen d…
Afwijkend neustussenschot (septum): Oorzaken en behandeling

Afwijkend neustussenschot (septum): Oorzaken en behandeling

Het neustussenschot (septum) is de dunne wand tussen neusgaten. Het septum bestaat uit botten en kraakbeen. Bij sommige patiënten is dit neustussenschot sterk afwijkend omdat het kraakbeen of bot afwi…
Atrofische rhinitis: Verschrompeling van slijmvlies van neus

Atrofische rhinitis: Verschrompeling van slijmvlies van neus

Atrofische rhinitis is een neusaandoening waarbij een atrofie (verschrompeling, verdunning) van het slijmvlies van de neus en het bot er onder optreedt. Dit resulteert in brede neusholtes en een verst…
Brandend gevoel in neus: Oorzaken van branderige gevoelens

Brandend gevoel in neus: Oorzaken van branderige gevoelens

Op een bepaald moment in het leven kampt bijna iedereen wel eens met een brandend gevoel in de neus. Vaak heeft de patiënt dan al andere neusproblemen, zoals een loopneus, niezen en een verstopte neus…

Bultjes op de neus: Oorzaken van knobbeltjes op de neus

Door een aantal aandoeningen en een aantal omgevingsfactoren komen kleine tot grote bultjes, knobbeltjes, puistjes of zweren op de neus tot stand. Deze zijn tijdelijk van aard, of zijn zonder behandel…
Choanale atresie: Verstopping of vernauwing van neusopening

Choanale atresie: Verstopping of vernauwing van neusopening

Bij choanale atresie, een aangeboren aandoening, is de achterste neusopening die in de keel uitkomt, verstopt of vernauwd. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van weefsel dat normaal gezien reeds bi…
Chronische sinusitis: Chronische ontsteking van neusbijholte

Chronische sinusitis: Chronische ontsteking van neusbijholte

Sinusitis is een ontsteking van een neusbijholte die gepaard gaat met pijn, druk en zwelling. Wanneer deze neusbijholteontsteking langer dan twaalf weken aanhoudt, is sprake van ‘chronische sinusitis’…
Chronische verkoudheid: Oorzaken van frequente verkoudheden

Chronische verkoudheid: Oorzaken van frequente verkoudheden

Volwassenen hebben gemiddeld ongeveer twee tot drie verkoudheden per jaar. Kinderen kampen doorgaans vaker per jaar met een verkoudheid. Bekende tekenen van een verkoudheid zijn een loopneus, keelpijn…
Coronavirus: Virale infecties door coronavirussen

Coronavirus: Virale infecties door coronavirussen

Coronavirussen zijn veel voorkomende virussen waarmee de meeste mensen ooit in hun leven te maken gekregen hebben, meestal als jong kind. Verschillende coronavirussen infecteren mogelijk mensen waardo…
Decongestiva: Zwelling van slijmvliezen in neus verminderen

Decongestiva: Zwelling van slijmvliezen in neus verminderen

Een decongestivum, ook gekend als een slijmvliesslinker, is een geneesmiddel dat op korte termijn de zwelling van slijmvliezen vermindert, bijvoorbeeld van een verstopte neus. Deze verlichten de sympt…
Droge neus: Oorzaken & behandelingen voor droogheid van neus

Droge neus: Oorzaken & behandelingen voor droogheid van neus

In sommige gevallen ontstaat een droge neus (rhinitis sicca). Dit ongemakkelijk en soms pijnlijk symptoom is te wijten aan een algemeen tekort aan vocht in de neusgaten en neusholtes. Een droog aanvoe…
EHBO bij vreemd voorwerp in de neus bij kinderen

EHBO bij vreemd voorwerp in de neus bij kinderen

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Vooral twee tot vijfjarigen stoppen gemakkelijk kleine voorwerpen zoals onder andere een kraaltje, een kiezelsteentje of een erwtje in een neusgat. Hierdoo…
Epistaxis (neusbloeding): Oorzaken & behandeling bloedneus

Epistaxis (neusbloeding): Oorzaken & behandeling bloedneus

Een bloedneus is een vervelend symptoom dat vaak veroorzaakt is door een trauma of neuspeuteren, maar ook het gebruik van cocaïne of het lijden aan bepaalde aandoeningen zijn risicofactoren voor epist…
Ethmoïdale sinusitis: Infectie sinussen met pijn rond oog

Ethmoïdale sinusitis: Infectie sinussen met pijn rond oog

Sinusitis is de medische term voor een ontsteking van de sinussen (neusbijholten). Ethmoïdale sinusitis duidt op een ontsteking van de ethmoïdale sinussen, die zich tussen de neus en de ogen bevinden.…
Fantosmie: Reukstoornis - Onechte geuren waarnemen

Fantosmie: Reukstoornis - Onechte geuren waarnemen

Fantosmie duidt op het ruiken van iets dat er niet echt is. Deze fantoomgeur of olfactorische hallucinatie genoemd is vaak onaangenaam, maar is wel voor elke patiënt anders. Problemen met de neus, zoa…
Frontale sinusitis: Infectie of ontsteking voorhoofdsholte

Frontale sinusitis: Infectie of ontsteking voorhoofdsholte

De sinussen zijn een systeem van verbonden holle holtes in het gezicht die lucht en een dunne laag slijm bevatten. Alle sinussen produceren slijm dat de luchtwegen bevochtigt en terecht komt in de neu…
Gebroken neus: Oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Gebroken neus: Oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Bij een gebroken neus ontstaat een breuk in het bot of kraakbeen over de neusbrug, in de zijwand of in het septum (neustussenschot). Een neusfractuur gebeurt vrij snel bij een slag, een stoot of een o…
Gezwollen neus (neuszwelling): Oorzaken van zwelling neus

Gezwollen neus (neuszwelling): Oorzaken van zwelling neus

Sommige patiënten krijgen te maken met een gezwollen neus. De neuszwelling is het gevolg van tal van mogelijke oorzaken, zoals bijvoorbeeld een vreemd voorwerp in de neus, een infectie, een allergie o…
Gezwollen neusamandelen (vergrote adenoïden)

Gezwollen neusamandelen (vergrote adenoïden)

De adenoïden (neusamandelen) zijn lymfeweefsels die zich in de bovenste luchtweg tussen de neus en de achterkant van de keel (neus-keelholte: nasopharynx) bevinden. De neusamandelen maken samen met de…
Hyperosmie (verhoogde reukzin): Toegenomen reukvermogen

Hyperosmie (verhoogde reukzin): Toegenomen reukvermogen

Hyperosmie is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt een verhoogde reukzin heeft. Dit toegenomen vermogen om geuren waar te nemen treedt meestal op als gevolg van een andere aandoening of een zwa…
Hyposmie (verminderde reukzin) & anosmie (geen reukvermogen)

Hyposmie (verminderde reukzin) & anosmie (geen reukvermogen)

Kunnen ruiken is voor velen vanzelfsprekend, maar in sommige gevallen lukt dit niet (goed). Hyposmie duidt op een gedeeltelijk verlies van het reukvermogen. Van anosmie is sprake wanneer het vermogen…

Jeukende neus: Oorzaken van jeuk aan de neus (kriebelneus)

Jeuk aan of in de neus is een erg vervelend probleem. Dit is het gevolg van heel wat aandoeningen en medische problemen, zoals een droge huid of eczeem. Maar ook omgevingsfactoren zoals het gebruik va…

Korsten in neus: Oorzaken van korstvorming in neus

De binnenkant van de neus bevat gevoelig weefsel. Bij een lichamelijke aandoening of een letsel ontstaat op deze plaats snel schade wat dan kan gaan ontsteken. Het bloedvat- en zenuwrijke gebied heeft…
Koude neus: Oorzaken van koud aanvoelende neus

Koude neus: Oorzaken van koud aanvoelende neus

Het bloed bereikt als laatste de handen, de voeten, de neus en de oren en daarom zijn ze vaak kouder dan andere lichaamsdelen. Diverse oorzaken zijn bekend voor een koude neus. Een koud aanvoelende ne…
Legeneussyndroom: Schade aan neusschelp door chirurgie

Legeneussyndroom: Schade aan neusschelp door chirurgie

Neusschelpen zorgen er voor dat de twee neusholten in de neus verkleind worden. Dankzij de neusschelpen treedt een goede doorgankelijkheid op. Wanneer bij een patiënt te weinig neusschelp aanwezig is,…
Loopneus: Afscheiding uit neus door zwelling en ontsteking

Loopneus: Afscheiding uit neus door zwelling en ontsteking

Een loopneus is een symptoom waarbij een overvloedige afscheiding uit de neus komt. De neusafscheiding is afkomstig van de neusweefsels, de aangrenzende weefsels en de bloedvaten in de neus. De consis…
Luchtwegaandoeningen met hoesten en verstopte neus

Luchtwegaandoeningen met hoesten en verstopte neus

Tijdens het hele jaar door, maar vooral tijdens de winter en de vroege lente, zijn veel mensen geplaagd door een luchtwegaandoening. Zij lijden dan aan een verkoudheid, de griep (influenza), sinusitis…
Nasale vestibulitis: Infectie in neus met pijn en zwelling

Nasale vestibulitis: Infectie in neus met pijn en zwelling

De nasale vestibule is het gebied net binnen het neusgat (voorste deel van de neusholte). Dit lichaamsdeel is, net als alle andere gebieden, vatbaar voor infecties. Wanneer de nasale vestibule geïnfec…
Neusendoscopie: Onderzoek van neus- en sinusholtes

Neusendoscopie: Onderzoek van neus- en sinusholtes

Een nasale endoscopie (rhinoscopie, neusendoscopie) is een medisch onderzoek dat een KNO-arts uitvoert om de sinus- en neusholtes te onderzoeken. Een nasale endoscoop is een instrument dat bestaat uit…

Neuskanker: Kwaadaardige tumor in neus en neusbijholten

Bij neuskanker ontstaat kanker in de neusholte of de neusbijholten. Deze tumor ontstaat doordat cellen zich ongecontroleerd gaan vermenigvuldigen in de neus maar ook doordat een neuspoliep (goedaardig…
Neuspeuteren: Oorzaken, problemen en tips bij neuspulken

Neuspeuteren: Oorzaken, problemen en tips bij neuspulken

Neuspeuteren/neuspulken duidt op het inbrengen van een vinger (of een ander voorwerp) in de neus met de bedoeling om het gedroogde neusslijm te verwijderen. De meeste mensen doen dit uit gewoonte, maa…

Neuspijn: Oorzaken van pijn op of in neus (pijnlijke neus)

Door diverse aandoeningen of andere medische problemen krijgen mensen soms te maken met pijn in of op de neus. De neuspijn is soms erg vervelend, vooral wanneer de pijn doortrekt naar het hoofd of del…

Neuspoliepen: Goedaardige gezwellen in neus of sinussen

Neuspoliepen (polyposis nasi) zijn vaak voorkomende, goedaardige traan- of druifvormige gezwellen die zich in de neus of sinussen (neusbijholten) vormen. Vaak treden deze poliepen in de neus op als ge…
Neussprays: Soorten, indicatie, gebruik en bijwerkingen

Neussprays: Soorten, indicatie, gebruik en bijwerkingen

Een verkoudheid met een verstopte neus overkomt iedereen wel eens. Een neusspray biedt dan vaak snel verlichting. Maar neussprays of neusdruppels behandelen nog veel andere medische aandoeningen of pr…
Neusstenen (rhinolieten): Oorzaken van steenvorming in neus

Neusstenen (rhinolieten): Oorzaken van steenvorming in neus

Een neussteen (rhinoliet) duidt op een steen die zich gevormd heeft in de neusholte. Deze zeldzame medische aandoening ontstaat meestal door een van buitenaf ingebracht vreemd voorwerp in de neus, maa…
Niet-allergische rhinitis: Chronische symptomen aan neus

Niet-allergische rhinitis: Chronische symptomen aan neus

Niet-allergische rhinitis is een aandoening waarbij tekenen verschijnen die lijken op allergische rhinitis en hooikoorts. De exacte oorzaak is echter niet bekend. Irriterende stoffen, voeding en drank…
Niezen: Oorzaken, weetjes en fabels van niesbuien

Niezen: Oorzaken, weetjes en fabels van niesbuien

Bij het niezen (sternutatio, sternutatie) verdrijft een persoon plots en oncontroleerbaar lucht door de neus en mond. Een niesbui is in feite een immuunreactie van het lichaam om zich te ontdoen van m…
Pansinusitis: Ontsteking van alle sinussen met gezichtspijn

Pansinusitis: Ontsteking van alle sinussen met gezichtspijn

Normaal gesproken is één van de twee sinusgroepen aangetast bij een sinusinfectie of sinusitis (ontsteking van de neusbijholten). Pansinusitis is een aandoening waarbij alle sinussen in het hoofd geïn…
Parosmie: Reukstoornis - Geuren onaangenaam waarnemen

Parosmie: Reukstoornis - Geuren onaangenaam waarnemen

Parosmie is de medische term voor een reukstoornis waarbij een patiënt wel geuren kan detecteren maar de geur anders en vaak onaangenaam is. Meestal ligt een infectie of een neurologisch probleem aan…
Pijn aan de neusbrug: Oorzaken bij pijnlijke neusbrug

Pijn aan de neusbrug: Oorzaken bij pijnlijke neusbrug

De neusbrug is een hard gebied dat zich vóór het zachte kraakbeen van de neusgaten bevindt. Door een infectie, trauma of een andere oorzaak krijgen patiënten mogelijk te maken met een pijnlijke neusbr…
Poliepen: Oorzaken, soorten en symptomen van poliepvorming

Poliepen: Oorzaken, soorten en symptomen van poliepvorming

Een poliep is een abnormale weefselgroei die uit een slijmvlies steekt. Als een poliep aan het oppervlak vasthangt met een smalle langwerpige stengel/steeltje, is sprake van een gesteelde poliep. Ande…
Postnasale drip: Overmatig veel slijm in achterkant van keel

Postnasale drip: Overmatig veel slijm in achterkant van keel

Postnasale drip (posterieure rhinorree) is een aandoening waarbij een ophoping van neusslijm aanwezig is aan de achterkant van de neus en keel. Patiënten met postnasale drip moeten daarom meer dan nor…
Rhinitis en hooikoorts: Ontsteking van neusslijmvlies

Rhinitis en hooikoorts: Ontsteking van neusslijmvlies

Rhinitis is een aandoening waarbij een patiënt niesaanvallen, een loopneus, een verstopte neus en postnasale drip (keelslijmen) heeft door een ontsteking en irritatie van het neusslijmvlies. De sympto…
Rhinophyma: Knolneus, vaakvoorkomend bij huidziekte rosacea

Rhinophyma: Knolneus, vaakvoorkomend bij huidziekte rosacea

Rhinophyma is een zeldzame huidaandoening waarbij de patiënt een grote, roodgekleurde (blozende) neus heeft. De neushuid heeft een knolachtige verdikking door talgklieren in de huid en een bindweefsel…
Rhinovirusinfectie: Verkoudheid door rhinovirussen

Rhinovirusinfectie: Verkoudheid door rhinovirussen

Rhinovirussen zijn de belangrijkste oorzaak van een verkoudheid. Deze wereldwijd verspreide virussen infecteren de hogere luchtwegen van vooral erg jonge en oude patiënten en patiënten met een zwak im…
Rode neus: Oorzaken, symptomen en behandeling

Rode neus: Oorzaken, symptomen en behandeling

Een rode neus is het meest bekend na een verkoudheid of griepje. Door het regelmatig afvegen van de neus, ontstaat namelijk een droge huid, wat roodheid met zich meebrengt. Daarnaast veroorzaken enkel…
Sinuscongestie: Behandeling van verstopte sinussen

Sinuscongestie: Behandeling van verstopte sinussen

Sinuscongestie is een symptoom waarbij vloeistof in de sinussen opgesloten raakt, waardoor de sinusholtes verstopt zijn en pijnlijk aanvoelen. De verstopte sinussen treden meestal op als gevolg van ee…
Sinusitis (sinusinfectie): Oorzaken, symptomen & behandeling

Sinusitis (sinusinfectie): Oorzaken, symptomen & behandeling

De sinussen zijn holle holtes in de wangen, aan weerszijden van de neus, achter de neus en in het voorhoofd. Een sinusinfectie (sinusitis, neusbijholteontsteking, bijholteontsteking) is een veel voork…
Slechte (stinkende) geur in neus: Oorzaken van stank in neus

Slechte (stinkende) geur in neus: Oorzaken van stank in neus

Af en toe kampt een patiënt met een vieze geur die afkomstig lijkt te komen of afkomstig is uit de binnenkant van de neus. Diverse aandoeningen aan onder andere de sinussen, de neusgangen en de mond z…
Stenen in lichaam: Soorten, symptomen en behandeling

Stenen in lichaam: Soorten, symptomen en behandeling

Wanneer mensen denken aan steenvorming in het lichaam, denken ze meteen aan nierstenen. Naast de vorming van een steen in de nieren, ontstaat soms ook een steen in andere lichaamsdelen, zoals bijvoorb…
Trillende neus: Oorzaken van spiertrekkingen aan de neus

Trillende neus: Oorzaken van spiertrekkingen aan de neus

Sommige patiënten kampen met onwillekeurige spiertrekkingen (spasmen) aan de neus. Deze spiertrillingen die enkele seconden of minuten tot uren aanhouden, zijn vaak onschadelijk. Neustrillingen zijn b…
Verkoudheid: Milde infectie met symptomen aan neus en keel

Verkoudheid: Milde infectie met symptomen aan neus en keel

Een verkoudheid is een milde aandoening die meestal resulteert in een loopneus, een verstopte neus en niezen. Ook heeft de patiënt mogelijk keelpijn en hoofdpijn, moet hij hoesten of vertoont hij ande…
Verlies van eetlust: Geen zin om te eten (weinig honger)

Verlies van eetlust: Geen zin om te eten (weinig honger)

Een gezonde eetlust weerspiegelt vaak een goede gezondheid. Eten is immers nodig om energie en voedingsstoffen te krijgen om gezond te blijven. Een verminderde eetlust of een plotseling verlies van de…
Verstopte neus (nasale obstructie) door diverse aandoeningen

Verstopte neus (nasale obstructie) door diverse aandoeningen

Een verstopte neus is een veelvoorkomend symptoom waarbij de luchtstroom in en uit de neus belemmerd is in één of beide neusgaten. Een aanhoudend verstopte neus is meestal het gevolg van een zwelling…
Zadelneus: Neusmisvorming met instorting van neusbrug

Zadelneus: Neusmisvorming met instorting van neusbrug

Een zadelneus is een relatief zeldzame neusmisvorming waarbij de neusbrug verzwakt is, waardoor dit als het ware naar binnen valt (instorting van de neusbrug). Het probleem treedt meestal op in het mi…

Zweren of zweer in en rond neus: Oorzaken van neuszweren

Een zweer rond de neus komt relatief vaak voor. Dit is het gevolg van bijvoorbeeld droge lucht te hard blazen of een probleem met langdurig zuurstofgebruik. Soms echter zijn aandoeningen de oorzaak va…
Gepubliceerd door Miske op 03-02-2017, laatst gewijzigd op 07-04-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Pezibear, Pixabay
  • Geraadpleegd op 3 februari 2017:
  • Common Nose Diseases, http://www.livestrong.com/article/78437-common-nose-diseases/
  • Nose Injuries and Disorders, https://medlineplus.gov/noseinjuriesanddisorders.html