Miske » Specials » Oogaandoeningen
Miske: Informatie van A tot Z

Bekende, onbekende en zeldzame oogaandoeningen

Bekende, onbekende en zeldzame oogaandoeningen Iedereen kent wel iemand of heeft zelf al eens te maken gehad met een veel voorkomende oogziekte. Sommige patiënten lijden ook aan een oogaandoening die relatief onbekend of zeldzaam is. Deze aandoening hangt dan mogelijk samen met een syndroom of andere afwijkingen in het lichaam, maar treedt eveneens afzonderlijk op. Een scala van symptomen is mogelijk.

Symptomen oogaandoeningen

De symptomen van oogziekten treden vroeg op maar soms pas in een vergevorderd stadium van de ziekte. Soms heeft de patiënt plots last van een oogafwijking, terwijl de oogproblemen soms chronisch zijn. Een aantal oogaandoeningen zoals premature retinopathie zijn mogelijk aangeboren terwijl anderen zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie pas op latere leeftijd gebeuren. De patiënt krijgt best een regelmatige oogonderzoek zodat de oogarts tijdig symptomen bemerkt en in staat is om een behandeling in te zetten.

Bekende en minder bekende oogaandoeningen

Glaucoom, staar en maculadegeneratie zijn bekende en veel voorkomende oogaandoeningen. In deze special is er bovendien aandacht voor zeldzame en onbekende oogaandoeningen. Sommige aandoeningen zijn erfelijk bepaald, bij andere aandoeningen is nog veel wetenschappelijk onderzoek vereist.

Gespecialiseerde oogarts

Soms zal het nodig zijn om een gespecialiseerd oogarts op te zoeken zodat de oogarts de oogaandoening regelmatig opvolgt en zo mogelijk behandelt. Aandoeningen die te maken hebben met syndromen, krijgen veelal een multidisciplinair behandeling. Bij blindennazorgwerken is er tevens veel expertise rond diverse zeldzame oogaandoeningen. Eventueel valt op beroep te doen, ook voor praktische en emotionele ondersteuning, bijvoorbeeld voor het gebruik van hulpmiddelen, de activiteiten in het dagelijks leven, het aanpassen van de werkpost, begeleiding op school enzovoort.
(Plotseling) wazig zien: Oorzaken, symptomen & behandelingen

(Plotseling) wazig zien: Oorzaken, symptomen & behandelingen

Je zit televisie te kijken of te koken en plots zijn mensen en objecten wazig. Deze heel enge gebeurtenis waarbij het scherptezicht is aangetast, kent tal van mogelijke oorzaken die variëren in ernst.…
Acanthamoeba keratitis: Ooginfectie bij contactlensdragers

Acanthamoeba keratitis: Ooginfectie bij contactlensdragers

Acanthamoeba keratitis is een zeldzame parasitaire infectie van het hoornvlies (doorzichtige venster aan de voorkant van het oog). Deze hoornvliesontsteking komt het vaakst voor bij contactlensdragers…
Achromatopsie: Volledig kleurenblind zijn

Achromatopsie: Volledig kleurenblind zijn

1 op 30.000 tot 50.000 mensen lijdt wereldwijd aan achromatopsie. Dit is een zeldzame autosomaal recessieve netvliesaandoening die zich presenteert vanaf de geboorte of in de vroege kindertijd. De oog…
Achterste glasvochtloslating in oog: Vlekken & drijvers zien

Achterste glasvochtloslating in oog: Vlekken & drijvers zien

Een achterste glasvochtloslating treedt vaak op bij oudere patiënten. Het glasachtig lichaam, dat normaal via verschillende onderdelen in contact staat met het netvlies, krimpt en komt stilaan los van…
Acute zonale occulte perifere retinopathie: Oogaandoening

Acute zonale occulte perifere retinopathie: Oogaandoening

Acute zonale occulte perifere retinopathie is een oogaandoening die het netvlies (retina) treft. De patiënt ziet hierbij plots knipperend licht. Tevens treden wijzigingen op in het gezichtsveld. De di…
Acuut gesloten hoek glaucoom in oog: Symptomen & behandeling

Acuut gesloten hoek glaucoom in oog: Symptomen & behandeling

Acuut gesloten hoek glaucoom treedt op wanneer de stroom van fluïdum (kamerwater) uit het oog geblokkeerd is en de oogdruk hierdoor zeer snel stijgt. De gebruikelijke symptomen zijn plotselinge, hevig…
Afakie: Ontbreken van de ooglens

Afakie: Ontbreken van de ooglens

Bij afakie ontbreekt de ooglens. De lens is een vrijwel transparante structuur die zich achter de iris bevindt. Afakie gebeurt na cataractchirurgie, na een trauma, en in zeer zeldzame gevallen treedt…
Albinisme: Afwijkingen aan ogen, huid en haar

Albinisme: Afwijkingen aan ogen, huid en haar

Albinisme is een vrij gekende aandoening waarbij mensen direct een beeld voor zich hebben van een patiënt met bleek haar en felblauwe ogen. Dit is echter niet de enige vorm van deze aandoening. Albini…
Allergische conjunctivitis (oogbindvliesontsteking): Soorten

Allergische conjunctivitis (oogbindvliesontsteking): Soorten

Allergische conjunctivitis is een reactie van het oog op objecten uit de omgeving, zoals stof, pollen, dierlijke huidschilfers en medicijnen. Diverse soorten allergische conjunctivitis zijn mogelijk,…
Amaurosis fugax: Tijdelijke blindheid door beroerte in oog

Amaurosis fugax: Tijdelijke blindheid door beroerte in oog

Amaurosis fugax is een kortstondig verlies van het gezichtsvermogen vanwege een gebrek aan bloedtoevoer naar het netvlies, de achterkant van het oog. Diverse aandoeningen, neurologische aandoeningen e…
Amblyopie (lui oog): Verminderde gezichtsscherpte in één oog

Amblyopie (lui oog): Verminderde gezichtsscherpte in één oog

Amblyopie, wat meestal aangeboren en soms verworven is, is de meest voorkomende oorzaak van gezichtsverlies bij kinderen. Bij de oogafwijking amblyopie, wat beter gekend is als een lui oog, heeft de p…
Aniridie: Ontbreken van de iris in het oog

Aniridie: Ontbreken van de iris in het oog

Aniridie, ook wel bekend als irishypoplasie, is een aangeboren oogaandoening waarbij de iris (regenboogvlies) gedeeltelijk of volledig ontbreekt. Door de irisafwijkingen zijn de pupillen abnormaal of…
Anisocorie: Oogafwijking met ongelijke pupilgroottes

Anisocorie: Oogafwijking met ongelijke pupilgroottes

De in half januari 2016 overleden Engelse zanger David Bowie had twee heel bijzondere ogen. Hij leed namelijk aan anisocorie als gevolg van een vuistgevecht waarin hij als tiener betrokken was. Bij an…
Anoftalmie (afwezige ogen) en microftalmie (te kleine ogen)

Anoftalmie (afwezige ogen) en microftalmie (te kleine ogen)

Microftalmie is een aandoening waarbij één of beide ogen abnormaal klein zijn. Bij anoftalmie daarentegen zijn één of beide ogen afwezig. Deze zeldzame congenitale oogaandoeningen ontstaan tijdens de…
Arteriitis temporalis: Ontsteking van slagaders bij de slaap

Arteriitis temporalis: Ontsteking van slagaders bij de slaap

Arteriitis temporalis is een aandoening waarbij middelgrote en grote slagaders ontstoken zijn, meestal in het hoofd en de nek, nabij de slaap. Deze ziekte van onbekende oorsprong resulteert in variabe…
Astigmatisme: Wazig zien door brekingsfout in het oog

Astigmatisme: Wazig zien door brekingsfout in het oog

Astigmatisme is een oogprobleem waardoor de patiënt onduidelijk ziet. Bij astigmatisme treedt namelijk een refractiefout (krommingsfout, brekingsfout) op. Deze brekingsafwijking met onbekende oorzaak,…
Bacteriële conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)

Bacteriële conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)

Conjunctivitis, de medische term voor een oogbindvliesontsteking, heeft chemische, traumatische, toxische, fungale (schimmel), virale, bacteriële of allergische oorzaken. Gemeenschappelijke kenmerken…
Basaalcelcarcinoom in het ooglid: Vorm van huidkanker

Basaalcelcarcinoom in het ooglid: Vorm van huidkanker

Een basaalcelcarcinoom is een vorm van huidkanker die voortkomt uit basale cellen. Basale cellen zijn kleine ronde cellen in de onderste laag van de epidermis (= opperhuid). Een basaalcelcarcinoom bev…
Bijziendheid (myopie): Objecten wazig zien op afstand

Bijziendheid (myopie): Objecten wazig zien op afstand

Bij bijziendheid ziet de patiënt alles onduidelijk wat zich niet vlak bij het oog bevindt. Een natuurlijke verandering in de vorm van de oogbol is de oorzaak van deze refractieafwijking (brekingsafwij…
Birdshot chorioretinopathie: Oogaandoening

Birdshot chorioretinopathie: Oogaandoening

Birdshot chorioretinopathie is een zeldzame auto-immuunaandoening die beide ogen aantast. De oogaandoening is een chronische vorm van uveïtis posterior, een ontsteking van de uvea (het deel van het oo…
Blefaritis: Ontsteking van de ooglidranden

Blefaritis: Ontsteking van de ooglidranden

Blefaritis is een oogaandoening waarbij ooglidranden ontstoken of gezwollen zijn. De symptomen doen veel denken aan deze van het droge ogen syndroom. De patiënt heeft een zanderig, pijnlijk en geïrrit…
Blefarospasme: Kramp in het ooglid van één of beide ogen

Blefarospasme: Kramp in het ooglid van één of beide ogen

Met het ooglid knipperen is normaal, zeker bij vermoeidheid. Het is echter ongebruikelijk om door herhaaldelijke krampen overmatig te knipperen en één of beide ogen onvrijwillig te sluiten. Dit is in…
Bradyopsie: Tragere reactie op veranderende lichtsterktes

Bradyopsie: Tragere reactie op veranderende lichtsterktes

Bradyopsie, wat staat voor “langzaam zien” is een oogaandoening die het gezichtsvermogen aantast. Bij veranderende lichtomstandigheden passen de ogen van patiënten met bradyopsie zich namelijk langzam…
Brandende ogen: Oorzaken, symptomen en behandeling

Brandende ogen: Oorzaken, symptomen en behandeling

Brandende ogen hebben mogelijk meerdere oorzaken, zoals een oogziekte, een allergie of omgevingsfactoren. Het branderig gevoel treedt op met of zonder andere symptomen zoals jeuk, pijn aan de ogen, tr…
Brown-syndroom: Oogbewegingsstoornis

Brown-syndroom: Oogbewegingsstoornis

Het Brown-syndroom, beschreven door Dr. Harold W. Brown in 1950, is ook bekend als het bovenste schuine peesschede syndroom. Het is een meestal congenitale oogbewegingsstoornis aan één of beide ogen.…
Cat Eye Syndroom: Iriscoloboom en andere symptomen

Cat Eye Syndroom: Iriscoloboom en andere symptomen

In België en Nederland lijden enkele tientallen mensen aan het zeldzame "Cat Eye Syndroom", ook wel gekend als het "kattensyndroom" en "Schmid Fraccaro syndroom". Dit is een zeldzame aangeboren geneti…
Centrale sereuze retinopathie: Oogaandoening

Centrale sereuze retinopathie: Oogaandoening

Centrale sereuze retinopathie tast de macula aan, het centrale gedeelte van het netvlies. Onder het netvlies bouwt zich bij de oogziekte vocht op, waardoor het gezichtsvermogen wazig en vervormd is. T…
Cerebrale visuele inperking (CVI): Hersenaandoening

Cerebrale visuele inperking (CVI): Hersenaandoening

Bij een cerebrale visuele inperking, een hersenaandoening, is schade opgetreden aan de visuele banen of de visuele cortex in de hersenen. Het oog functioneert normaal bij deze afwijking, maar de herse…
Chalazion: Onschuldig hard bultje in de ooglidrand

Chalazion: Onschuldig hard bultje in de ooglidrand

Een chalazion is een klein knobbeltje of bultje in de ooglidrand veroorzaakt door een verstopping van een kleine talgklier. Deze goedaardige ooglidaandoening ziet er vreemd uit maar de olie en het pus…
Chemosis: Zwelling van de conjunctiva (oogbindvlies)

Chemosis: Zwelling van de conjunctiva (oogbindvlies)

Chemosis is een ernstige oogontsteking die het gevolg is van irritatie van de ogen. De aandoening ontstaat wanneer de bekleding van de oogleden en het oogbindvlies (conjunctiva) zwelt. Deze aandoening…
Chorioretinitis: Ontsteking vaatvlies en netvlies in het oog

Chorioretinitis: Ontsteking vaatvlies en netvlies in het oog

Chorioretinitis, ook gekend als uveïtis posterior, is vrij vertaald een ontsteking van het vaatvlies (choroid) en netvlies (retina) in het oog. De choroid / uvea is een middenlaag van het oog dat de o…
Choroideremie: Afsterven vaatvlies en netvlies in het oog

Choroideremie: Afsterven vaatvlies en netvlies in het oog

Choroideremie is een ongeneeslijke zeldzame erfelijke oogaandoening waarbij voornamelijk mannelijke patiënten een progressief verlies van het gezichtsvermogen kennen als gevolg van degeneratie van het…
Coloboom: Oogziekte - Ontbreken van deel van het oog

Coloboom: Oogziekte - Ontbreken van deel van het oog

Iedereen heeft wel eens één of meer foto’s gezien van de verdwenen Britse peuter Maddie McCann. Aan één van haar ogen is duidelijk te zien dat er iets mis mee is. Zij lijdt aan coloboom (coloboma). Di…
Computer Vision Syndrome: Computerogen

Computer Vision Syndrome: Computerogen

Computer Vision Syndroom (CVS) staat voor oogproblemen veroorzaakt door het gebruik van de computer en beeldschermen in het algemeen. De term CVS omvat een hele reeks van oogklachten die computergebru…
Congenitale cataract (staar): Vertroebeling van de ooglens

Congenitale cataract (staar): Vertroebeling van de ooglens

Aangeboren cataract is een vertroebeling van de ooglens die bij de geboorte aanwezig is. De lens van het oog is doorgaans helder, maar bij cataract is deze troebel. In veel gevallen is de oorzaak onbe…
Conjunctivitis: Ontsteking van het oogbindvlies

Conjunctivitis: Ontsteking van het oogbindvlies

Bij conjunctivitis, een veel voorkomend oogprobleem, is het bindvlies van het oog ontstoken. De patiënt heeft hierdoor een rood en gezwollen oog, moet veel tranen en ook oogpijn en lichtschuwheid kome…
Convergentie-insufficiëntie: Dichtbij zien gaat moeilijk

Convergentie-insufficiëntie: Dichtbij zien gaat moeilijk

Convergentie houdt in dat de ogen zich naar de neus richten bij het kijken op korte afstand. Bij convergentie-insufficiëntie hebben de ogen moeite om samen te werken wanneer een voorwerp zich vlakbij…
Corneaoedeem: Zwelling van het hoornvlies

Corneaoedeem: Zwelling van het hoornvlies

De cornea is het transparante gedeelte van het oog. Het hoornvlies moet transparant blijven, zodat licht in het oog kan binnenkomen en iemand in staat is om waar te nemen. Hoornvlieszwelling ontstaat…
Cryptoftalmie: Verborgen ogen met blindheid als gevolg

Cryptoftalmie: Verborgen ogen met blindheid als gevolg

Cryptoftalmie staat letterlijk vertaald voor “verborgen ogen”. Dit is een ernstige oogaandoening waarbij de oogbollen en oogleden niet ontwikkeld zijn. Meestal gaat de oogafwijking gepaard met andere…
Cytomegalovirus (CMV) Retinitis: Oogaandoening

Cytomegalovirus (CMV) Retinitis: Oogaandoening

CMV retinitis is een mogelijk ernstige virale ooginfectie van het netvlies die het gezichtsvermogen bedreigt. Vaak gaat dit samen met het Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Maar ook andere oor…
Dacryoadenitis: Ontsteking van een traanklier

Dacryoadenitis: Ontsteking van een traanklier

Bij dacryoadenitis is een traanklier ontstoken. Bij deze zeldzame oogaandoening is een deel rond de ogen ontstoken en heeft de patiënt pijn en ongemak. Dacryoadenitis bestaat in verschillende vormen e…
Dacryocystitis: Ontsteking van de traanzak van het oog

Dacryocystitis: Ontsteking van de traanzak van het oog

Dacryocystitis is een aandoening waarbij de traanzak van het oog ontstoken is. Deze oogziekte ontstaat zowel bij zuigelingen als bij veertigplussers. De oogziekte is het gevolg van een verstopte traan…
Dacryops: Goedaardige cyste in traanklier (traankliercyste)

Dacryops: Goedaardige cyste in traanklier (traankliercyste)

Dacryops is een zeldzame maar goedaardige aandoening waarbij de patiënt een met vloeistof gevulde cyste heeft in de traanklier. Hoewel deze cyste mogelijk ook ontstaat op plaatsen waar traanklierweefs…
Dacryostenose: Traanbuisverstopping (geblokkeerde traanbuis)

Dacryostenose: Traanbuisverstopping (geblokkeerde traanbuis)

Dacryostenose is een aandoening waarbij één of beide traanbuisjes van een patiënt vernauwd of geblokkeerd zijn. De traanbuis is de buis die tranen van de ogen van de patiënt naar de neus voert. Wannee…
Dermatochalasis: Slappe oogleden door veroudering van huid

Dermatochalasis: Slappe oogleden door veroudering van huid

Lokale, te ruime huid die slap in plooien hangt is de beschrijving van de “dermatochaslasis”. Dit heeft vooral betrekking op de spieren en de huid van oogleden die erg dun zijn en snel uitrekken. Daar…
Dermoïdcyste in en rond het oog: Goedaardige tumor

Dermoïdcyste in en rond het oog: Goedaardige tumor

Dermoïdecysten ontstaan over het hele lichaam. Een dermoïdcyste is een goedaardige tumor rond of op de ogen bestaande uit histologisch normale cellen die zich in een abnormale locatie bevinden. De aan…
Diabetisch maculaoedeem: Oogaandoening door diabetes

Diabetisch maculaoedeem: Oogaandoening door diabetes

Een hoge bloedsuikerspiegel bij diabetes (suikerziekte) leidt tot tal van aandoeningen, ook oogziekten. De meest voorkomende oogaandoening is diabetisch maculaoedeem. Enkele kenmerkende symptomen omva…
Diabetische retinopathie: Oogaandoening door diabetes

Diabetische retinopathie: Oogaandoening door diabetes

Diabetische retinopathie is een complicatie van diabetes mellitus (suikerziekte). Door een te hoge bloedsuikerspiegel zijn de bloedvaten in het netvlies (achterkant van het oog) aangetast. Ze zwellen…
Diplopie: Dubbelzien met één oog of beide ogen

Diplopie: Dubbelzien met één oog of beide ogen

Bij dubbelzien (diplopie) ziet de patiënt twee beelden van een enkel object. De patiënt ziet met één of beide ogen dubbel. Vele mogelijke oorzaken zoals problemen met de oogspieren, de hersenen en de…
Donkere kringen onder de ogen: Oorzaken en behandeling

Donkere kringen onder de ogen: Oorzaken en behandeling

Donkere kringen onder de ogen - ook gekend als wasbeerogen - komen voor bij veel mensen, en zowel bij mannen als vrouwen. Ze zijn vaak pijnlijk en geven mensen een ouder uiterlijk. Vooral ’s morgens k…
Droge huid rond de ogen: Oorzaken en behandelingen

Droge huid rond de ogen: Oorzaken en behandelingen

Een aantal patiënten kampt met een droge huid rond de ogen. Dit symptoom is het gevolg van enkele aandoeningen zoals eczeem of diabetes mellitus (suikerziekte). Tevens spelen factoren uit de omgeving…
Drusen van de oogzenuw: Gezichtsvelduitval in de ogen

Drusen van de oogzenuw: Gezichtsvelduitval in de ogen

Drusen van de oogzenuw is een erfelijke oogaandoening waarbij abnormale, bolvormige eiwitten en calciumzouten zich ophopen in de oogzenuw en daar progressief verkalken. Deze ophopingen zijn zichtbaar…
Duane-syndroom: Oogbewegingsstoornis

Duane-syndroom: Oogbewegingsstoornis

Ongeveer 1 op de 25-100 kinderen met strabisme (scheelzien) lijdt aan de zeldzame aandoening "syndroom van Duane", ook wel "congenitale retractiesyndroom" genoemd. Een patiënt met dit syndroom heeft e…
Ectopia lentis: Verplaatsing van de ooglens

Ectopia lentis: Verplaatsing van de ooglens

Bij ectopia lentis, een oogaandoening, is de ooglens verplaatst of verkeerd gepositioneerd. Normaal gezien zit de lens precies in het midden in het oog, wat geregeld is door het lensophangsysteem. De…
Een oogonderzoek bij de oogarts: Screening naar oogziekten

Een oogonderzoek bij de oogarts: Screening naar oogziekten

Een uitgebreid oogonderzoek geeft belangrijke informatie prijs over de gezondheid van de ogen, maar ook over de algemene gezondheid van de patiënt, en is daarom regelmatig vereist. Dit oogonderzoek be…
Endoftalmitis: Ernstige oogontsteking in de oogbol

Endoftalmitis: Ernstige oogontsteking in de oogbol

Endoftalmitis (endophtalmitis) is ernstige exsudatieve ontsteking van de voorste en/of achterste oogkamers, leidend tot glasvochtabces of etterige iritis, soms tot panoftalmie. Endoftalmitis is ofwel…
Entropion: Naar binnen gedraaid ooglid (oogleden)

Entropion: Naar binnen gedraaid ooglid (oogleden)

Entropion is een oogaandoening waarbij de rand van het ooglid, meestal het onderste ooglid, naar binnen is gedraaid. De wimpers en huid wrijven hierdoor tegen de cornea (hoornvlies), de voorzijde van…
Episcleritis: Oogontsteking tussen bindvlies en sclera

Episcleritis: Oogontsteking tussen bindvlies en sclera

Episcleritis is een veel voorkomende en meestal goedaardige oogaandoening zonder bekende oorzaak waarbij de episclera ontstoken is. De episclera is het oppervlakkige bindweefsel dat tussen het bindvli…
Exoftalmie, proptosis: uitpuilende ogen

Exoftalmie, proptosis: uitpuilende ogen

Bij exoftalmie (exophthalmia, exophtalmie) steekt een oogbol uit de oogkas naar voren. Exoftalmie treedt zowel bilateraal als eenzijdig op. Oogartsen gebruiken een exoftalmometer om de mate van exofta…
Exotropie: Buitenwaarts scheelzien met afwijkende oogstand

Exotropie: Buitenwaarts scheelzien met afwijkende oogstand

Exotropie is een vorm van strabisme (scheelzien) waarbij één of beide ogen naar buiten draaien. Hierdoor ontstaat een afwijkende oogstand, hetgeen resulteert in diverse oog- en visusklachten. Exotropi…
Floaters: Drijvers (mouches volantes, vlekken) in oog zien

Floaters: Drijvers (mouches volantes, vlekken) in oog zien

Floaters zijn bewegende vliegjes, kleine zwarte puntjes of schimmige stippen, grote wolkachtige vlekken of lange, smalle draden die de patiënt in het gezichtsveld ziet bewegen. Deze variëren in vorm,…
Floppy eyelid syndroom: Oogirritatie door slaapapneu

Floppy eyelid syndroom: Oogirritatie door slaapapneu

In 1981 beschreven Culbertson en Ostler het Floppy Eyelid Syndroom (FES). Het syndroom treedt voornamelijk op bij mannen met overgewicht. Zij vertonen slappe, rubberachtige, en gemakkelijk om te klapp…
Fotofobie: Lichtgevoeligheid aan de ogen (lichtschuwheid)

Fotofobie: Lichtgevoeligheid aan de ogen (lichtschuwheid)

Fotofobie is geen oogziekte maar een algemeen symptoom van vele aandoeningen die variabel in ernst zijn, en waarbij de patiënt oogpijn heeft bij (fel) licht. Wanneer fotofobie in milde vorm voorkomt,…
Fotopsie: Lichtflitsen zien met de ogen door (oog)ziekte

Fotopsie: Lichtflitsen zien met de ogen door (oog)ziekte

Voor het zien van de wereld om ons heen zijn de ogen onontbeerlijk. Veel aandoeningen resulteren echter in oogproblemen waardoor vaak een verlies van het gezichtsvermogen ontstaat. Bij een aantal (oog…
Fuchs' hoornvliesdystrofie: Oogziekte met troebel hoornvlies

Fuchs' hoornvliesdystrofie: Oogziekte met troebel hoornvlies

Hoornvliesdystrofie van Fuchs, ook gekend als Fuchs' hoornvliesdystrofie, is een progressieve oogziekte die het hoornvlies (de cornea) aantast. Het normaalgezien erg doorzichtige hoornvlies werkt als…
Fundus albipunctatus: Nachtblindheid en vlekken in netvlies

Fundus albipunctatus: Nachtblindheid en vlekken in netvlies

Fundus albipunctatus is een zeldzame erfelijke oogaandoening waarbij het netvlies is aangetast. Nachtblindheid is een veelvoorkomend symptoom dat al op jonge leeftijd start. Voorts kenmerkt de oogziek…
Fungale keratitis: Hoornvliesontsteking door schimmels

Fungale keratitis: Hoornvliesontsteking door schimmels

Fungale keratitis is een hoornvliesontsteking veroorzaakt door schimmels. Er zijn veel verschillende schimmels die de cornea mogelijk infecteren zoals Fusarium, Aspergillus en Candida. Keratitis ontwi…
Gezwollen ogen & oogleden: Oorzaken, symptomen & behandeling

Gezwollen ogen & oogleden: Oorzaken, symptomen & behandeling

Een gezwollen ooglid ontstaat als gevolg van een opeenhoping van vocht (oedeem) in de dunne weefsellagen die het oog omringen. Gezwollen ogen zijn al dan niet pijnlijk en tasten zowel de bovenste en/o…
Glasvochtbloeding in oog: Plots verlies van gezichtsvermogen

Glasvochtbloeding in oog: Plots verlies van gezichtsvermogen

Het glasvocht is een heldere substantie die voor ongeveer 80% de oogbol vult. Het glasvocht, dat normaal gezien helder is, zorgt voor het behoud van de oogvorm. In dit glasvocht bevinden zich water, c…
Glaucoom: Verhoogde oogdruk met verlies van gezichtsvermogen

Glaucoom: Verhoogde oogdruk met verlies van gezichtsvermogen

Glaucoom is een oogaandoening waarbij vaak (maar niet altijd!) de normale oogdruk (intra-oculaire druk) langzaam of snel opbouwt. Hierbij treedt schade op aan de oogzenuw. De oogzenuw is een bundel va…
Glazige ogen: Oorzaken, behandeling en preventie

Glazige ogen: Oorzaken, behandeling en preventie

Een persoon met glazige ogen heeft een meer helder en glanzend uiterlijk van de ogen. Hierdoor lijkt het alsof een persoon niet gericht naar iemand anders kijkt, of eerder lusteloos of ongeïnteresseer…
Gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies in het oog

Gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies in het oog

Een patiënt die lijdt aan de erfelijke aandoening gyrate atrofie van de choroidea (vaatvlies) en de retina (netvlies) ervaart een progressief verlies van het gezichtsvermogen, gekenmerkt door onder an…
Halo’s & lichtverblinding door ziekte of behandeling aan oog

Halo’s & lichtverblinding door ziekte of behandeling aan oog

Licht is van cruciaal belang voor het gezichtsvermogen. Mensen zien voorwerpen wanneer licht hierop weerkaatst en zo in onze ogen terechtkomt. Maar soms is licht de oorzaak van waarnemingsproblemen re…
Hemianopsie: Ogen - Uitval van gedeelte van gezichtsveld

Hemianopsie: Ogen - Uitval van gedeelte van gezichtsveld

Bij hemianopsie, ook gekend als "hemianopie"; treedt een uitval van een gedeelte van het gezichtsveld op. De oorzaak van hemianopsie is hersenschade aan de delen die betrokken zijn bij de verwerking v…
Herpes in het oog (oculaire herpes of oogherpes)

Herpes in het oog (oculaire herpes of oogherpes)

Het herpesvirus kent diverse soorten: herpes simplex virus-1 (HSV-1) en herpes simplex virus-2 (HSV-2), herpes zoster (HZV, ook bekend als gordelroos-waterpokkenvirus), cytomegalovirus (CMV), en ander…
Heterochromie: Twee verschillende oogkleuren

Heterochromie: Twee verschillende oogkleuren

Bij heterochromie heeft een patiënt twee verschillende oogkleuren, bijvoorbeeld een blauw oog en een groen oog. Het is goedaardig en treedt bij de geboorte of op latere leeftijd op. Dit niet-pijnlijk…
Hollenhorst-syndroom: Oogproblemen na een operatie

Hollenhorst-syndroom: Oogproblemen na een operatie

Een orthopedische of neurochirurgische operatie ondergaan brengt altijd een zeker risico aan systemische complicaties met zich mee voor de patiënt. Minder gekend is dat er tevens ooggerelateerde compl…
Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met cornea in oog

Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met cornea in oog

Het hoornvlies (cornea) is het heldere voorste gedeelte van het oog. Het ligt direct tegenover de iris en pupil. Deze oogstructuur vervult een belangrijke functie. Hierdoor komt namelijk licht in het…
Hoornvliesdystrofie: Erfelijke hoornvliesafwijkingen

Hoornvliesdystrofie: Erfelijke hoornvliesafwijkingen

Hoornvliesdystrofie is een groep erfelijke vaak progressieve oogafwijkingen waarbij abnormaal materiaal zich ophoopt in één van de vijf lagen van de cornea, het hoornvlies. Dit is de heldere, doorzich…
Hoornvliesletsel: Schade aan cornea in het oog

Hoornvliesletsel: Schade aan cornea in het oog

Schade aan het hoornvlies is wereldwijd het meest voorkomende oogletsel. Het hoornvlies is het glashelder (transparant) weefsel dat de voorkant van het oog bedekt. Het hoornvlies beschermt de ogen teg…
Hoornvlieszweer (Cornea ulcus): Oogaandoening

Hoornvlieszweer (Cornea ulcus): Oogaandoening

Het hoornvlies is het transparante weefsel aan de voorkant van het oog. Een hoornvlieszweer is een open wonde in de buitenste laag van het hoornvlies. De oorzaak is veelal een infectie. Een hoornvlies…
Hordeolum: Strontje (pijnlijk bultje) in of op het ooglid

Hordeolum: Strontje (pijnlijk bultje) in of op het ooglid

Een hordeolum is beter gekend als een strontje in of op het ooglid. Door een bacteriële infectie krijgt de patiënt een pijnlijk rood, verschuifbaar bultje waarbij zijn gezichtsvermogen niet is aangeta…
Huiduitslag rond ogen: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Huiduitslag rond ogen: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Een huiduitslag rond de ogen kent heel wat mogelijke oorzaken, zoals een allergie, een ziekte of andere omgevingsfactoren. Dit gaat vaak gepaard met andere klachten zoals jeuk, pijn, een slechter gezi…
Hyfemie: Bloeding in voorste oogkamer

Hyfemie: Bloeding in voorste oogkamer

Bij hyfemie, ook soms geschreven als hyphaemia, vindt een bloeduitstorting in de voorste oogkamer plaats. De voorste oogkamer is de ruimte tussen het hoornvlies (cornea) en het regenboogvlies (iris).…
Hypertensieve retinopathie: Oogziekte door te hoge bloeddruk

Hypertensieve retinopathie: Oogziekte door te hoge bloeddruk

Hypertensie, de medische term voor een te hoge bloeddruk, leidt mogelijk tot meerdere schadelijke oogaandoeningen, zoals hypertensieve retinopathie, optische neuropathie en hypertensieve choroidopathi…
Iritis: Ontsteking iris in oog met pijn en fotofobie

Iritis: Ontsteking iris in oog met pijn en fotofobie

De iris is een cirkelvormig en gekleurd deel aan de voorzijde van het oog met in het midden de donkere pupil. De iris zorgt voor het licht dat de pupil binnengaat voor het verkrijgen van een duidelijk…
Jeukende ogen: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Jeukende ogen: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Haast iedereen is ooit wel eens in aanraking geweest met jeukende ogen, in medische termen gekend als “oculaire pruritus”. Dit kent veel oorzaken. Vaak is oogjeuk toe te wijzen aan diverse allergieën,…
Keratitis: Ontsteking van het hoornvlies in het oog

Keratitis: Ontsteking van het hoornvlies in het oog

Het hoornvlies is het heldere, koepelvormige weefsel aan de voorkant van het oog dat de pupil en iris bedekt. Door een infectie met bacteriën, virussen, schimmels of parasieten geraakt het hoornvlies…
Keratoconus: Bolling van het hoornvlies in het oog

Keratoconus: Bolling van het hoornvlies in het oog

Keratoconus is een oogziekte waardoor bij de patiënt de structuur van het hoornvlies is aangetast. Het hoornvlies is het doorzichtige weefsel dat de voorkant van het oog bedekt. Het hoornvlies is bij…
Keratomalacie: Oogaandoening door tekort aan vitamine A

Keratomalacie: Oogaandoening door tekort aan vitamine A

Keratomalacie is een oogaandoening die tot stand komt door een ernstig tekort aan vitamine A. Bij de oogziekte ontstaat littekenvorming van het hoornvlies en een fibrotische misvorming van de ogen. Vi…
Kleurenblindheid: Oorzaak, soorten en behandeling

Kleurenblindheid: Oorzaak, soorten en behandeling

Bij kleurenblindheid is een patiënt niet in staat om een aantal kleuren op de gebruikelijke wijze te zien. Meestal ziet de patiënt één of meer kleuren niet goed, maar mogelijk ziet hij ook geen enkele…
Laat regelmatig een oogonderzoek doen door de oogarts

Laat regelmatig een oogonderzoek doen door de oogarts

Voor velen zijn de ogen zo vanzelfsprekend dat ze er niet over nadenken om regelmatig een oogonderzoek te laten uitvoeren. De ooggezondheid is nochtans erg belangrijk. Een uitgebreid onderzoek kan imm…
Lagoftalmie: Oogleden niet kunnen sluiten door (oog)ziekte

Lagoftalmie: Oogleden niet kunnen sluiten door (oog)ziekte

Met de ogen knipperen is voor de meeste mensen een heel normaal fenomeen. Hierdoor blijft de traanfilm in de ogen stabiel waardoor het hoornvlies gezond blijft. Bij sommige mensen lukt het echter niet…
Leber congenitale amaurose: Aangeboren netvliesblindheid

Leber congenitale amaurose: Aangeboren netvliesblindheid

Leber congenitale amaurose is een ernstige erfelijke netvliesaandoening waarbij kinderen blind of zeer zwaar slechtziend ter wereld komen. Ze ontwikkelen geen zicht en hebben ook nystagmus (oogbolstui…
Leber erfelijke optische neuropathie (LHON): Oogafwijking

Leber erfelijke optische neuropathie (LHON): Oogafwijking

Leber erfelijke optische neuropathie is een erfelijke oogaandoening waarbij een jongvolwassen patiënt meestal plots het gezichtsvermogen in beide ogen verliest. Soms verwarren mensen deze oogaandoenin…
Leeftijdsgebonden cataract: Vertroebeling van de ooglens

Leeftijdsgebonden cataract: Vertroebeling van de ooglens

Bij leeftijdsgebonden cataract is de ooglens in het oog vertroebeld, waardoor de patiënt minder goed ziet. Zowel de gezichtsscherpte als het kleurenzicht gaan geleidelijk achteruit bij deze pijnloze o…
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie: Centraal zicht vervaagt

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie: Centraal zicht vervaagt

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een oogafwijking die het centrale gezichtsvermogen van meestal zestigplussers aantast. De patiënt verliest hierbij langzaam zijn scherptezicht, waarbij kle…
Leukocorie: Witte pupilreflex in het oog

Leukocorie: Witte pupilreflex in het oog

Enkele keren per jaar duikt een verhaal op in de media van een kind dat zijn leven te danken heeft aan Facebook. Een mama post een foto van haar peuter, maar in plaats van een rode pupilreflex op de f…
Maculagat: Verlies van centrale gezichtsvermogen in het oog

Maculagat: Verlies van centrale gezichtsvermogen in het oog

Een maculagat is een kleine opening die te vinden is in de macula. Dit deel van het oog is verantwoordelijk voor het centrale gezichtsvermogen en het zien van fijne details die nodig zijn voor taken z…
Maculaoedeem: Zwelling door vochtophoping in de gele vlek

Maculaoedeem: Zwelling door vochtophoping in de gele vlek

Maculaoedeem is een zwelling of verdikking door vochtophoping in de gele vlek (macula). De macula is het deel van het oog dat verantwoordelijk is voor het centrale gezichtsvermogen. De macula zorgt vo…
Maculapucker: Littekenweefsel op netvlies met vervormd zien

Maculapucker: Littekenweefsel op netvlies met vervormd zien

Een maculapucker is een oogaandoening waarbij vooral door de veroudering littekenweefsel op het netvlies ontstaat. Dit is meestal niet ernstig, maar wanneer dit vliesje op de macula terecht komt, onts…
Madarose: Verlies van wenkbrauwen en/of wimpers

Madarose: Verlies van wenkbrauwen en/of wimpers

Bij madarose verliest de patiënt zijn wenkbrauwen en/of wimpers. Dit gebeurt als gevolg van een aandoening of syndroom, maar eveneens door medicatiegebruik. Af en toe ontstaan hierbij ook littekens. H…
Meesmann corneadystrofie (dystrofie hoornvlies)

Meesmann corneadystrofie (dystrofie hoornvlies)

Meesmann corneadystrofie is een zeldzame oogaandoening die het hoornvlies aantast. Deze aandoening kenmerkt zich door de vorming van kleine ronde cysten in het hoornvliesepitheel (de buitenste laag va…
Megalocornea: Aangeboren vergroting van hoornvlies in oog

Megalocornea: Aangeboren vergroting van hoornvlies in oog

Megalocornea is een zeldzame erfelijke (voornamelijk X-gebonden) aangeboren oogaandoening waarbij de cornea (het hoornvlies) aan beide ogen van de patiënt vergroot is. De corneadiameter is hierbij gro…
Meibomitis: Ontsteking van de talgklieren van het ooglid

Meibomitis: Ontsteking van de talgklieren van het ooglid

Kleine talgklieren in de oogleden bekend als Meibom-klieren scheiden olie af die het oogoppervlak bedekken en beschermen. Als deze klieren ontstoken zijn of te veel olie produceren, ontstaat meibomiti…
Metamorfopsie: Vervormde beelden zien (vervormd zicht)

Metamorfopsie: Vervormde beelden zien (vervormd zicht)

Sommige mensen zien een boom die recht staat, erg gebogen. Dit is een voorbeeld van het symptoom metamorfopsie, vaak een teken van een (oog)aandoening waarbij het zicht vervormd of gebogen is. Dit ver…
Micropsie: Verkleind zien van voorwerpen en mensen

Micropsie: Verkleind zien van voorwerpen en mensen

Micropsie is een aandoening waarbij een patiënt objecten en mensen kleiner waarneemt dan ze in werkelijkheid zijn. Hierbij is sprake van een foute visuele waarneming. Micropsie, wat meestal een tijdel…
Miosis: Oorzaken van vernauwde pupil of pupillen in het oog

Miosis: Oorzaken van vernauwde pupil of pupillen in het oog

In het midden van het oog bevindt zich een zwarte cirkel, gekend als de pupil. De pupil is verantwoordelijk voor de hoeveelheid licht die in het oog terechtkomt. Wanneer het donker is, vergroten de pu…
Mucormycose (agressieve schimmelinfectie) in oog (oogkas)

Mucormycose (agressieve schimmelinfectie) in oog (oogkas)

Ongeveer 1,7 gevallen per miljoen inwoners per jaar loopt de zeldzame aandoening 'mucormycose' (zygomycose) op. Mucormycose is een agressieve schimmelinfectie die vooral de sinussen en de longen maar…
Mydriasis: Verwijding van pupillen in oog (pupildilatatie)

Mydriasis: Verwijding van pupillen in oog (pupildilatatie)

De pupillen vernauwen of verwijden naargelang de lichtomstandigheden. Is er veel licht, dan vernauwen pupillen automatisch zodat ze enkel de nodige hoeveelheid licht laten binnenkomen in het oog. Dit…
Nachtblindheid: ’s Nachts of bij weinig licht slecht zien

Nachtblindheid: ’s Nachts of bij weinig licht slecht zien

Bij nachtblindheid heeft de patiënt een verzwakt gezichtsvermogen of is hij tijdelijk verblind bij avond, nacht of zwakke verlichting. Nachtblindheid is in feite een symptoom van een onderliggende oog…
Natte maculadegeneratie: Lekkende nieuwe bloedvaten in oog

Natte maculadegeneratie: Lekkende nieuwe bloedvaten in oog

Maculadegeneratie is een belangrijke oorzaak van gezichtsverlies bij patiënten boven de leeftijd van zestig jaar. Ongeveer tien procent van de patiënten met maculadegeneratie heeft de natte vorm, terw…
Neonatale conjunctivitis: Oogbindvliesontsteking bij baby's

Neonatale conjunctivitis: Oogbindvliesontsteking bij baby's

Neonatale conjunctivitis (ophthalmia neonatorum) is een ontsteking van het oogbindvlies die zich ontwikkelt in de eerste maand van het leven. Het is de meest voorkomende infectie bij pasgeborenen van…
Netvlies: Aandoeningen en problemen met retina in het oog

Netvlies: Aandoeningen en problemen met retina in het oog

Het netvlies is een weefsellaag aan de achterkant van het oog dat licht detecteert en beelden stuurt naar de hersenen. In het midden van het zenuwweefsel bevindt zich de macula. De macula is verantwoo…
Netvliesloslating van het oog: Ablatio retinae

Netvliesloslating van het oog: Ablatio retinae

Het netvlies is het lichtgevoelige weefsel aan de binnenkant van het oog dat visuele boodschappen via de oogzenuw naar de hersenen stuurt. Het spreekt voor zich dat het netvlies onmisbaar is om te kun…
Nystagmus: Oogaandoening met wiebelogen

Nystagmus: Oogaandoening met wiebelogen

Nystagmus is een niet-pijnlijke complexe oogaandoening waarbij één of beide oogbollen onwillekeurige, snelle, ritmische bewegingen maken. De bewegingen gaan van links naar rechts (horizontale nystagmu…
Oculair hemangioom: Goedaardig bloedvatgezwel rond het oog

Oculair hemangioom: Goedaardig bloedvatgezwel rond het oog

Een hemangioom is een goedaardige tumor die het gevolg is van een abnormale groei van bloedvaten. Hemangiomen bevinden zich overal op het lichaam, en vooral op het gezicht en de nek. Meestal zijn ze i…
Oculair hypertelorisme: Wijd uit elkaar staande ogen

Oculair hypertelorisme: Wijd uit elkaar staande ogen

Hypertelorisme is geen aandoening maar een symptoom van mogelijk een ziekte of syndroom. Het kenmerkt zich doordat de patiënt breed uit elkaar staande ogen heeft, met overtollig bot tussen de ogen. Hy…
Oculaire histoplasmose (vogelpoepziekte): Ooginfectie

Oculaire histoplasmose (vogelpoepziekte): Ooginfectie

Histoplasmose, ook gekend als de vogelpoepziekte, is een ziekte veroorzaakt door de schimmel Histoplasma capsulatum. Aanvankelijk is dit een longinfectie die soms na tientallen jaren plots migreert na…
Oculaire neovascularisatie: Nieuwvaatvorming in het oog

Oculaire neovascularisatie: Nieuwvaatvorming in het oog

Oculaire neovascularisatie is de medische term voor onregelmatige of abnormale ontwikkeling van zeer kleine en lekkende bloedvaten in het oog. Een neovascularisatieaandoening veroorzaakt een abnormale…
Oculaire parapemphigus: Littekens op de ogen

Oculaire parapemphigus: Littekens op de ogen

Oculaire parapemphigus is een auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem eigen lichaamscellen ten onrechte aanvalt, omdat het immuunsysteem deze aanziet als indringers. Parapemphigus typeert zich do…
Oculaire rosacea: Droge, rode, jeukende ogen en ooginfecties

Oculaire rosacea: Droge, rode, jeukende ogen en ooginfecties

De huidaandoening rosacea treft voornamelijk de huid van het gezicht, maar tast mogelijk eveneens de ogen aan. De ontstekingsziekte veroorzaakt dan droge, rode, brandende en jeukende ogen in combinati…
Oculomotorische apraxie: Oogbewegingsstoornis

Oculomotorische apraxie: Oogbewegingsstoornis

Bij oculomotorische apraxie is een patiënt niet (goed) in staat om doelbewust de ogen te bewegen. De horizontale oogbewegingen (beweging van links naar rechts) zijn getroffen, waardoor de meeste patië…
Oftalmoplegie: Oogspierverlamming (verzwakte oogspieren)

Oftalmoplegie: Oogspierverlamming (verzwakte oogspieren)

Bij oftalmoplegie zijn de oogspieren van een patiënt verlamd of verzwakt. Dit heeft mogelijk invloed op één of meer van de zes spieren die het oog op zijn plaats houdt en op de oogbewegingen van de pa…
Onchocerciasis: Infectieziekte met symptomen aan huid & ogen

Onchocerciasis: Infectieziekte met symptomen aan huid & ogen

Onchocerciasis is een parasitaire infectieziekte veroorzaakt door een worm. Deze ziekte komt vooral voor in bepaalde gebieden van Amerika en Afrika. Door herhaalde blootstelling aan beten van de zwart…
Oogafscheiding door ooginfecties, contactlenzen of oogletsel

Oogafscheiding door ooginfecties, contactlenzen of oogletsel

Oogafscheiding is een combinatie van slijm, olie, huidcellen en ander vuil dat zich ophoopt in de hoek van het oog, terwijl de patiënt slaapt. Dit is nat en plakkerig of droog en korstig, afhankelijk…
Oogbolletsel: Stomp of diep voorwerp in het oog

Oogbolletsel: Stomp of diep voorwerp in het oog

Een oogbolletsel treedt op wanneer een stomp of diep voorwerp de buitenste membranen van het oog binnendringt. Een trauma aan de oogbol is een oogheelkundige noodsituatie en vereist een onmiddellijke…
Ooginfarct: Afsluiting bloedvaten in netvlies

Ooginfarct: Afsluiting bloedvaten in netvlies

Een plotse hartaanval is een bekende medische situatie. Maar een infarct treedt mogelijk ook op bij andere organen. Een ooginfarct of oogtrombose heeft hetzelfde principe als een ander soort infarct.…
Ooginfecties door bacteriën, schimmels en virussen

Ooginfecties door bacteriën, schimmels en virussen

Als bacteriën, schimmels en virussen in en rond de oogbol terechtkomen, veroorzaken ze een ooginfectie. Een ooginfectie presenteert zich in één oog of beide ogen. Hierbij zijn mogelijk verschillende d…
Oogkasontsteking: Pijn aan ooglid door ontsteking van oogkas

Oogkasontsteking: Pijn aan ooglid door ontsteking van oogkas

Bij een aantal patiënten met een chronische ontstekingsziekte of een auto-immuunaandoening treedt eveneens een ontsteking in de oogkas (orbita) op, al ontstaat mogelijk ook spontaan deze ontsteking. D…
Oogmelanoom (uveaal maligne melanoom): Kanker in het oog

Oogmelanoom (uveaal maligne melanoom): Kanker in het oog

Een uveaal maligne melanoom, ook gekend als een oogmelanoom of oculair melanoom, is een kwaadaardige tumor in de ogen. Dit is het meest voorkomende type oogkanker. De kanker tast meestal de uvea aan;…
Oogmigraine: Aanvallen van tijdelijke blindheid en hoofdpijn

Oogmigraine: Aanvallen van tijdelijke blindheid en hoofdpijn

Oogmigraine is een aandoening waarbij de patiënt meerdere korte aanvallen van tijdelijke blindheid in combinatie met hoofdpijn (migraine) ervaart. Tal van andere symptomen zijn hierbij mogelijk. Deze…
Oogontsteking: Oorzaken en symptomen van ontstoken ogen

Oogontsteking: Oorzaken en symptomen van ontstoken ogen

Een oogontsteking (inflammatie van het oog, oculaire ontsteking) is een aandoening waarbij één of meer delen van een oog gezwollen, rood, warm en pijnlijk zijn, hetgeen mogelijk resulteert in probleme…
Oogpijn: Oorzaken van pijnlijk oog of pijnlijke ogen

Oogpijn: Oorzaken van pijnlijk oog of pijnlijke ogen

Oogpijn is een frequent voorkomend en zeer ongemakkelijk probleem. Veelal is dit het gevolg van vermoeide ogen of hoofdpijn en verbeteren de klachten spontaan. In sommige gevallen is een pijnlijk oog…
Oogproblemen & hoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Oogproblemen & hoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Mensen staan er vaak niet bij stil dat dagelijkse activiteiten vermoeide ogen in combinatie met hoofdpijn met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn langdurig lezen, schrijven en autorijden. Voldoe…
Oogproblemen bij AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)

Oogproblemen bij AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)

AIDS of het verworven immuundeficiëntie syndroom is het gevolg van een besmetting door het humaan immunodeficiëntie virus (HIV). HIV is een virus dat T-cellen aanvalt waardoor het immuunsysteem van he…
Oogproblemen bij artritis (gewrichtsontsteking)

Oogproblemen bij artritis (gewrichtsontsteking)

Artritis is de medische term voor “ontsteking van de gewrichten”. Eén van de meest voorkomende vormen van artritis is osteoartritis (artrose). Dit is een gewrichtsontsteking tot op het bot wat het gev…
Oogproblemen bij de ziekte van Lyme, een bacteriële infectie

Oogproblemen bij de ziekte van Lyme, een bacteriële infectie

De ziekte van Lyme is een goed gekende aandoening die is overgebracht door teken. De tekenaandoening tast diverse lichaamssystemen aan, ook de ogen. De oogproblemen starten meestal in de late(re) fase…
Oogproblemen bij de ziekte van Parkinson

Oogproblemen bij de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende aandoening van patiënten van middelbare leeftijd en ouderen. Bij deze neurologische aandoening ontstaan ook motorische problemen waardoor o.a. bewegings…
Oogproblemen bij diabetes (suikerziekte)

Oogproblemen bij diabetes (suikerziekte)

Diabetes (suikerziekte) is een aandoening waarbij het lichaam niet in staat is om suiker goed op te slaan. Bij alle vormen van diabetes ontstaan vaak schommelingen in de bloedsuikerspiegel die de bloe…
Oogproblemen bij een beroerte: Schade aan gezichtsvermogen

Oogproblemen bij een beroerte: Schade aan gezichtsvermogen

Na een beroerte voert een arts verschillende lichamelijke en neurologische onderzoeken uit. Maar veelal verliest hij hierbij letterlijk en figuurlijk de gezondheid van de ogen uit het oog. Niettemin e…
Oogproblemen bij een waterwrat (papels door virale infectie)

Oogproblemen bij een waterwrat (papels door virale infectie)

Een waterwrat is een zeldzame virale infectie die vooral optreedt bij kinderen. De patiënt ontwikkelt bij deze infectie bepaalde huidletsels op verschillende delen van het gezicht, de romp, de armen,…
Oogproblemen bij het foetaal alcoholsyndroom

Oogproblemen bij het foetaal alcoholsyndroom

Alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap veroorzaakt schade aan de foetus waardoor deze ter wereld komt met tal van neurologische en fysieke afwijkingen. De schadelijke effecten van alcohol treffen eve…
Oogproblemen bij het syndroom van Down

Oogproblemen bij het syndroom van Down

Bij het Down-syndroom gebeurt een duplicatie van (een gedeelte van) chromosoom 21, waardoor drie kopieën van het chromosoom aanwezig zijn in plaats van de gebruikelijke twee exemplaren. Het extra gene…
Oogproblemen bij reumatoïde artritis (ontsteking gewrichten)

Oogproblemen bij reumatoïde artritis (ontsteking gewrichten)

Reumatoïde artritis is een aandoening waarbij de gewrichten ontstoken zijn. Deze auto-immuunaandoening, die chronisch van aard is, tast echter eveneens lichaamssystemen buiten de gewrichten aan, zoals…
Oogproblemen bij te traag werkende schildklier

Oogproblemen bij te traag werkende schildklier

De schildklier is een vlindervormige klier aan de onderkant van de voorzijde van de hals. De schildklier reguleert het schildklierhormoon en speelt een belangrijke rol in de stofwisseling. Hypothyreoï…
Oogproblemen bij tekort vitamine A (vitamine A-deficiëntie)

Oogproblemen bij tekort vitamine A (vitamine A-deficiëntie)

Vitamine A is essentieel voor vele weefsels en lichaamsfuncties, eveneens voor de goede werking van het gezichtsvermogen. Wanneer de patiënt hiervan een tekort heeft, wat vaak in ontwikkelingslanden g…
Oogproblemen bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Oogproblemen bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Ongeveer 10% van de patiënten met een ontstekingsaandoening van de maag en darmen ervaart oogproblemen. De oogweefsels lijken namelijk op de gewone weefsels in het lichaam. Ontstekingsaandoeningen aan…
Oogproblemen en abnormale hoofdpositie

Oogproblemen en abnormale hoofdpositie

Een abnormaal of compenserende hoofdhouding ontstaat wanneer het hoofd afwijkt van de normale rechte hoofdpositie. De patiënt kantelt hierbij het hoofd omhoog of omlaag of draait dit naar rechts of li…
Oogruis: Oogziekte - Zien van sneeuwvlokjes (visuele sneeuw)

Oogruis: Oogziekte - Zien van sneeuwvlokjes (visuele sneeuw)

Oogruis is een zeldzame oogaandoening waarbij een patiënt ‘zichtbare sneeuw’ in het gezichtsveld ziet, wat vergelijkbaar is met het statisch storingsbeeld op een tv-scherm. De echte oorzaak is niet be…
Oogtumoren: Retinoblastoom, melanoom, lymfoom aan ogen

Oogtumoren: Retinoblastoom, melanoom, lymfoom aan ogen

Primaire tumoren ontstaan in het oog zelf, bijvoorbeeld retinoblastoom, melanoom of lymfoom. Tumoren in het oog zijn echter meestal secundaire tumoren die door uitzaaiingen van kanker aan andere licha…
Oogwratten: Wratjes aan of rond oog door virus

Oogwratten: Wratjes aan of rond oog door virus

Het humaan papillomavirus is bij vrijwel alle mensen wereldwijd aanwezig en veroorzaakt bij de aanwezigheid van een zwak immuunsysteem kleine wratten, soms ook rond de oogstructuren. Deze oogwratjes v…
Oogzenuw: Aandoeningen en problemen met de nervus opticus

Oogzenuw: Aandoeningen en problemen met de nervus opticus

De oogzenuw (nervus opticus) bevat een bundel van meer dan 1,2 miljoen zenuwvezels die visuele boodschappen overbrengen naar de hersenen. Aan de achterkant van elk oog (netvlies) bevindt zich een oogz…
Oogzenuwontsteking: Verlies gezichtsvermogen

Oogzenuwontsteking: Verlies gezichtsvermogen

Een oogzenuwontsteking veroorzaakt bij de patiënt pijn en een plotseling, tijdelijk verminderd gezichtsvermogen in het aangetaste oog. De oogzenuw ix de bundel van zenuwvezels die informatie van het o…
Oogziekte van Graves: Schildklierziekte met uitpuilende ogen

Oogziekte van Graves: Schildklierziekte met uitpuilende ogen

Jaarlijks presenteren zich in Nederland enkele honderden nieuwe patiënten met oogafwijkingen veroorzaakt door de ziekte van Graves, een auto-immuunaandoening. Hierbij zijn het vetweefsel in de oogkas…
Open-hoek glaucoom: Oogaandoening met schade aan oogzenuw

Open-hoek glaucoom: Oogaandoening met schade aan oogzenuw

Open-hoek glaucoom is een oogaandoening waarbij de oogdruk meestal verhoogd is, wat schade veroorzaakt aan de oogzenuw. Deze vorm van glaucoom is een sluipende moordenaar van het gezichtsvermogen, omd…
Opticusglioom: Tumor in hersenen met aantasting oogzenuw

Opticusglioom: Tumor in hersenen met aantasting oogzenuw

Een glioom is een tumor die groeit in verschillende delen van de hersenen; deze heeft mogelijk in zeldzame gevallen eveneens invloed op de ogen. Eén of beide oogzenuwen die visuele informatie van elk…
Optische atrofie (opticusatrofie): Oogaandoening

Optische atrofie (opticusatrofie): Oogaandoening

Optische atrofie, dat ook gekend is als opticusatrofie of optische neuropathie, is een oogprobleem waarbij de oogzenuw afsterft. Optische atrofie is geen oogziekte, maar eerder een symptoom van een po…
Overmatig knipperen met de ogen bij kinderen

Overmatig knipperen met de ogen bij kinderen

Knipperen is een normale reflex die het oog beschermt tegen uitdroging, fel licht, en vingers of andere voorwerpen die de ogen naderen. Knipperen regelt ook de traanfunctie, wat nodig is voor het voed…
Peters anomalie: Oogafwijking met vertroebeld hoornvlies

Peters anomalie: Oogafwijking met vertroebeld hoornvlies

Bij Peters anomalie treden oogproblemen op aan het voorste segment van het oog. Het voorste segment omvat de lens, het gekleurde deel (iris) van het oog, en de heldere bekleding van het oog (cornea).…
Phthisis bulbi: Afgestorven oog

Phthisis bulbi: Afgestorven oog

Bij phthisis bulbi, ook bekend als een afgestorven oog, heeft een patiënt een gekrompen oogbol met atrofische en ongeorganiseerde intra-oculaire structuren. Dit vloeit voort uit een verscheidenheid va…
Plots blind aan één oog of beide ogen door aandoeningen

Plots blind aan één oog of beide ogen door aandoeningen

Plots het gezichtsvermogen verliezen en blind worden resulteert uit diverse mogelijke ernstige of zelfs levensbedreigende aandoeningen. Een plotseling volledig verlies van het zicht treedt op in één o…
Posner-Schlossman Syndroom: Glaucoom (verhoogde oogdruk)

Posner-Schlossman Syndroom: Glaucoom (verhoogde oogdruk)

Het Posner-Schlossman Syndroom is een milde oogontsteking waarbij de patiënt in korte tijd een heel hoge oogdruk creëert waardoor glaucoom ontstaat. De glaucoomaanvallen zijn terugkerend. Deze secunda…
Premature retinopathie: Abnormale groei retinale bloedvaten

Premature retinopathie: Abnormale groei retinale bloedvaten

Premature retinopathie kenmerkt zich door een abnormale groei van de retinale bloedvaten in het oog doordat baby's prematuur (te vroeg rijp) ter wereld komen. Maar ook andere risicofactoren leiden mog…
Presbyopie: Ouderdomsverziendheid

Presbyopie: Ouderdomsverziendheid

Presbyopie, beter bekend als ouderdomsverziendheid, komt voor bij patiënten na het veertigste levensjaar. Bij deze oogaandoening is het accommodatievermogen van het oog aangetast. Daardoor is de patië…
Preseptale en orbitale cellulitis: Oogontsteking

Preseptale en orbitale cellulitis: Oogontsteking

Orbitale cellulitis is een ontsteking van het zachte weefsel van de oogkas achter het orbitale septum, een dun weefsel dat het ooglid van de oogkas scheidt. Een preseptale (of periorbitale) cellulitis…
Primair congenitale glaucoom: Aangeboren verhoogde oogdruk

Primair congenitale glaucoom: Aangeboren verhoogde oogdruk

Primair congenitale glaucoom presenteert zich meestal spontaan bij patiënten tussen de nul en drie jaar. Deze oogziekte kenmerkt zich door een abnormaal hoge oogdruk wat resulteert in schade aan de oo…
Psoriasis (chronische huidziekte) rond het oog of de ogen

Psoriasis (chronische huidziekte) rond het oog of de ogen

Psoriasis is een auto-immuunaandoening waarbij de huid chronisch schilfert en ontstoken is. Door een snelle huiddeling, bouwen de huidcellen van het lichaam zich erg snel op, waardoor op diverse licha…
Pterygium en pinguecula, goedaardige letsels in de ogen

Pterygium en pinguecula, goedaardige letsels in de ogen

Pterygium, ook gekend als “surfersoog”, is een veel voorkomende oogaandoening bij mensen die veel buiten zijn of zich in zonnige landen bevinden. Bij een patiënt met een pterygium groeit er roos, vlez…
Ptosis: Hangend ooglid, in aangeboren of verworven vorm

Ptosis: Hangend ooglid, in aangeboren of verworven vorm

Bij een aantal mensen hangt het bovenste ooglid meer dan normaal naar beneden. Dit symptoom is in medische termen gekend als “ptosis”. Ptosis is mogelijk verworven door een ander medisch probleem, al…
Retinale occlusie: Verstopping van bloedvaten van netvlies

Retinale occlusie: Verstopping van bloedvaten van netvlies

De retina (netvlies) is het lichtgevoelige weefsel aan de achterkant van het oog die bedekt is met kegeltjes en staafjes om goed te kunnen zien. Het netvlies heeft om goed te functioneren bloed nodig…
Retinitis pigmentosa: Verlies kegeltjes en staafjes in oog

Retinitis pigmentosa: Verlies kegeltjes en staafjes in oog

Retinitis pigmentosa is een verzamelnaam van (erfelijke) oogaandoeningen waarbij de patiënt geleidelijk aan het gezichtsvermogen verliest. De lichtgevoelige netvliescellen in de achterkant van het oog…
Retinoblastoom: Netvlieskanker (vorm van oogkanker)

Retinoblastoom: Netvlieskanker (vorm van oogkanker)

Retinoblastoom is een vorm van oogkanker die start in het netvlies. Meestal zijn jonge kinderen onder de vijf jaar aangetast door deze vorm van kanker in het oog. De oogkanker bestaat in een erfelijke…
Retinoschisis: Splijting in netvlies (retina) in het oog

Retinoschisis: Splijting in netvlies (retina) in het oog

Retinoschisis is een aandoening waarbij een gebied van het netvlies gescheiden is in twee lagen. Meestal zijn zowel het perifere als centrale gezichtsvermogen aangetast, maar de patiënt wordt vrijwel…
Risicofactoren voor de oogziekte glaucoom (hoge oogboldruk)

Risicofactoren voor de oogziekte glaucoom (hoge oogboldruk)

De oogaandoening glaucoom is wereldwijd een belangrijke oorzaak van blindheid, met name bij oudere patiënten. Een vroege opsporing en behandeling zijn de sleutels tot het voorkomen van schade aan de o…
Rode ogen (bloeddoorlopen ogen): Oorzaken en behandelingen

Rode ogen (bloeddoorlopen ogen): Oorzaken en behandelingen

Rode ogen wijst op het uiterlijk van het oog of beide ogen. Het oog is namelijk rood als gevolg van een oogziekte, een verwonding, een ooginfectie of een andere aandoening. Rode ogen gebeuren wanneer…
Rode oogleden: Oorzaken, symptomen & behandeling

Rode oogleden: Oorzaken, symptomen & behandeling

Het is normaal dat de oogleden rood worden bij het huilen. Maar rode oogleden zijn soms ook het gevolg van een onderliggend probleem zoals een huidaandoening, een allergische reactie, een ooginfectie,…
Schnyder kristallijn corneadystrofie in de ogen

Schnyder kristallijn corneadystrofie in de ogen

Schnyder kristallijn corneadystrofie is een zeldzame autosomaal dominante vorm van hoornvliesdystrofie waarbij de patiënt progressief zijn gezichtsvermogen verliest. Beide ogen vertonen hoornvliestroe…
Scleritis: Ernstige oogontsteking van de sclera

Scleritis: Ernstige oogontsteking van de sclera

Scleritis is een ernstige oogontsteking die optreedt aan de gehele dikte van de sclera (harde oogrok). De sclerale, episclerale en conjunctivale vaten zijn allemaal aangetast en zien er rood en gezwol…
Scotoom: Zien van blinde vlek in gezichtsveld

Scotoom: Zien van blinde vlek in gezichtsveld

Door een heleboel oog- en hersenaandoeningen en ook enkele omgevingsfactoren, zien mensen mogelijk één of meer blinde vlekken in het gezichtsveld, gekend als ‘scotomen’. In de praktijk zijn deze ‘blin…
Sjögren-syndroom: Aandoening aan ogen, mond en keel

Sjögren-syndroom: Aandoening aan ogen, mond en keel

Het Sjögren-syndroom is een auto-immuunaandoening waarbij de klieren die tranen en speeksel produceren, vernietigd zijn. Hierdoor heeft een patiënt een droge mond en keel en droge ogen. De aandoening…
Sneeuwblindheid (fotokeratitis): Oogziekte door UV-straling

Sneeuwblindheid (fotokeratitis): Oogziekte door UV-straling

Fotokeratitis is een pijnlijke oogaandoening die optreedt wanneer het oog blootgesteld is aan onzichtbare ultraviolette straling (UV-straling), hetzij van de zon of van een door de mens gemaakte energ…
Sorsby's fundus dystrofie: Vorm van maculadegeneratie

Sorsby's fundus dystrofie: Vorm van maculadegeneratie

In 1949 beschreef Sorsby een zeer zeldzame vorm van juveniele maculadystrofie. Deze progressieve fundusaandoening heeft drie belangrijke kenmerken met name een autosomaal dominante overerving, bilater…
Stuwingspapil: Zwelling oogzenuw door verhoogde hersendruk

Stuwingspapil: Zwelling oogzenuw door verhoogde hersendruk

Een stuwingspapil is een aandoening waarbij de oogzenuw gezwollen is door een verhoogde druk in of rond de hersenen. Deze verhoogde hersendruk is het gevolg van o.a. een abces, een hoofdwonde of het g…
Subconjunctivale bloeding: Bloeding onder het oogbindvlies

Subconjunctivale bloeding: Bloeding onder het oogbindvlies

Bij een subconjunctivale bloeding breekt een bloedvat in het wit van de ogen open. Enkele medische factoren veroorzaken sneller een subconjunctivale bloeding. De patiënt krijgt hierdoor een heldere ro…
Sympathische oogontsteking: Vorm van uveïtis

Sympathische oogontsteking: Vorm van uveïtis

Een sympathische oogontsteking, ook gekend als “sympathische oftalmie”, is een ontsteking van de uvea (vaatvlies, straallichaam en iris) die optreedt na een verwonding of operatie aan het andere oog.…
Syndroom van Adie: Aandoening aan ogen en reflexen

Syndroom van Adie: Aandoening aan ogen en reflexen

In 1932 beschreef de Engelse neuroloog Adie het syndroom van Adie, ook wel gekend als “familiale hereditaire areflexie” of “Holmes-Adie-syndroom”. Deze neurologische aandoening kenmerkt zich door een…
Syndroom van Bálint: "Ziende blind" zijn

Syndroom van Bálint: "Ziende blind" zijn

Het syndroom van Bálint is een complexe en nog niet volledig begrepen neurologische aandoening waarbij patiënten als het ware “ziende blind” zijn. Een hersenletsel is hiervan meestal de oorzaak. De pr…
Syndroom van Bonnet (visuele hallucinaties zien)

Syndroom van Bonnet (visuele hallucinaties zien)

Het Charles Bonnet Syndroom (CBS) is een aandoening waarbij geestelijk gezonde patiënten levendige, complexe, steeds terugkerende visuele hallucinaties hebben. Meestal treft dit patiënten die op later…
Synechie: Verklevingen tussen oogstructuren

Synechie: Verklevingen tussen oogstructuren

Bij synechie treden vergroeiingen of verklevingen op tussen aangrenzende oogstructuren. De vorming van synechie gebeurt veelal tijdens een ontsteking en de woekering van cellen (cellulaire proliferati…
Toxocariase: Infectie met symptomen aan ogen of organen

Toxocariase: Infectie met symptomen aan ogen of organen

Toxocariase (toxocariasis) is een zeldzame infectie veroorzaakt door rondwormparasieten, beter gekend als kattenspoelwormen. De verspreiding gebeurt door contact met besmette ontlasting van dieren. Ro…
Traankliertumor: Goedaardige en kwaadaardige tumoren

Traankliertumor: Goedaardige en kwaadaardige tumoren

Bij een traankliertumor heeft een patiënt een tumor in één van de klieren die verantwoordelijk zijn voor de traanproductie. De traanklier bevindt zich onder het buitenste deel van elke wenkbrauw. Onge…
Trachoom: Ernstige oogbindvliesontsteking (conjunctivitis)

Trachoom: Ernstige oogbindvliesontsteking (conjunctivitis)

Trachoom is anno april 2017 wereldwijd de belangrijkste oorzaak van vermijdbare blindheid en komt vooral voor in arme landen waar mensen leven in overbevolkte omstandigheden met beperkte toegang tot w…
Trichiasis: Naar binnen gekeerde oogharen

Trichiasis: Naar binnen gekeerde oogharen

Bij trichiasis wrijven naar binnen draaiende oogharen tegen de cornea, de conjunctiva en het binnenste deel van de oogleden. De ogen van de patiënt zijn hierdoor geïrriteerd. Een waaier van aandoening…
Trillende oogleden: Meestal onschuldig of teken van ziekte

Trillende oogleden: Meestal onschuldig of teken van ziekte

Een patiënt met een trillend ooglid knippert abnormaal en onvrijwillig met het ooglid. Dit knipperen gebeurt vaak meermaals per dag en tast het gezichtsvermogen in ernstige gevallen aan. Door stress e…
Tunnelzicht (kokerzicht): Verlies perifeer gezichtsvermogen

Tunnelzicht (kokerzicht): Verlies perifeer gezichtsvermogen

Al spelend kijkt iemand wel eens door een smalle buis of een toiletpapierkokertje. Hij ziet vervolgens slechts een stuk van het beeld wat hij normaal ziet. Er zijn echter mensen die geen “hulpmiddel”…
Uveïtis: Ontsteking uvea, middelste laag oog (oogontsteking)

Uveïtis: Ontsteking uvea, middelste laag oog (oogontsteking)

Uveïtis is een ontsteking van de uvea, de middelste laag van het oog. De uvea bestaat uit de iris, het straallichaam (corpus ciliare) en het vaatvlies (choroidea). De uvea is erg belangrijk, omdat vel…
Verlamming zesde hersenzenuw: Oogbewegingsstoornis

Verlamming zesde hersenzenuw: Oogbewegingsstoornis

Voor het maken van oogbewegingen zijn oogspieren nodig. Een bepaalde oogspier, de musculus rectus lateralis, zorgt voor de beweging van het oog naar buiten, weg van de neus. Deze oogspier wordt aanges…
Vermoeide ogen (oogvermoeidheid): Symptomen en behandeling

Vermoeide ogen (oogvermoeidheid): Symptomen en behandeling

Vermoeide ogen zijn voor iedereen wel bekend. De ogen branden, jeuken, voelen droog aan en zijn gewoon moe. Dit vervelend maar meestal niet ernstig symptoom is meestal het gevolg van het langdurig com…
Verziendheid (hypermetropie): Objecten vlakbij wazig zien

Verziendheid (hypermetropie): Objecten vlakbij wazig zien

Ongeveer één derde van de wereldbevolking lijdt aan verziendheid. Bij verziendheid, een refractiefout (brekingsfout) in het oog, is een patiënt niet goed in staat om objecten dicht bij hem waar te nem…
Visoogziekte: Vertroebeling van het hoornvlies in het oog

Visoogziekte: Vertroebeling van het hoornvlies in het oog

De visoogziekte is een zeldzame aangeboren oogaandoening waarbij de hoornvliezen van de patiënt vertroebelen wat leidt tot een achteruitgang van het gezichtsvermogen. Voor deze erfelijke oogafwijking…
Vitelliforme maculadystrofie (Ziekte van Best): Oogziekte

Vitelliforme maculadystrofie (Ziekte van Best): Oogziekte

Vitelliforme maculadystrofie (VMD) is een erfelijke oogaandoening die leidt tot progressief verlies van het gezichtsvermogen. De aandoening verstoort cellen in een klein gebied nabij het centrum van h…
Vlekken van Bitot: Witte, schuimende vlekjes in het oog

Vlekken van Bitot: Witte, schuimende vlekjes in het oog

In 1863 beschreef de Franse oogarts Dr. P. Bitot de vlekken van Bitot. De vlekken van Bitot bevinden zich meestal aan de nasale en temporale kant van het oogbindvlies. Meestal is dit een vroeg teken v…
Wallen onder de ogen (oogwallen): Oorzaken en behandeling

Wallen onder de ogen (oogwallen): Oorzaken en behandeling

Wallen onder de ogen ontstaan in diverse omstandigheden. Meestal verzwakken de spieren die de oogleden ondersteunen door de veroudering. Maar ook andere oorzaken spelen een rol, zoals een allergie, ee…
Wenkbrauw: Onvrijwillige spiertrekkingen door aandoeningen

Wenkbrauw: Onvrijwillige spiertrekkingen door aandoeningen

Onvrijwillige spiertrekkingen aan de wenkbrauw kennen veel milde tot ernstige oorzaken. Meestal gebeuren deze spiertrekkingen aan één wenkbrauw. Soms komen andere symptomen tot stand door het onderlig…
Wimpers: Functie, aandoeningen en wimpertransplantatie

Wimpers: Functie, aandoeningen en wimpertransplantatie

Wimpers beschermen de ogen. Tal van wimperaandoeningen zijn mogelijk. Soms treden hierbij eveneens klachten op aan de ogen en het gezichtsvermogen. De wimpers vallen hierbij bijvoorbeeld (gedeeltelijk…
Wit bultje op ooglid: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Wit bultje op ooglid: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Op het ooglid verschijnt soms een witte bult die meestal onschuldig is. Dit bultje varieert van klein tot groot en is al dan niet pijnlijk. Af en toe gaan hiermee nog andere symptomen gepaard, zoals z…
Xanthelasma: Gele cholesterolafzettingen rond de ogen

Xanthelasma: Gele cholesterolafzettingen rond de ogen

Kleine vetgezwelletjes in de huid van de oogleden zijn gekend als "xanthomen". De aanwezigheid van deze xanthomen duidt soms op een verhoogd cholesterolgehalte (hypercholesterolemie), al is het ook mo…
Ziekte van Coats: Misvormde bloedvaatjes in de retina (oog)

Ziekte van Coats: Misvormde bloedvaatjes in de retina (oog)

Een zeldzame, niet erfelijke oogaandoening is de ziekte van Coats. Hierbij bevinden afwijkende, misvormde uitgerekte bloedvaatjes (teleangiëctasieën) zich meestal aan de randen van het netvlies maar s…
Ziekte van Oguchi: Nachtblindheid en Mizuo-Nakamura fenomeen

Ziekte van Oguchi: Nachtblindheid en Mizuo-Nakamura fenomeen

De ziekte van Oguchi is een autosomaal recessieve netvliesaandoening gekenmerkt door congenitale nachtblindheid (hemeralopie) en het Mizuo-Nakamura fenomeen dat de oogarts beoordeelt via fundoscopie.…
Ziekte van Stargardt: Oogziekte (vorm van maculadegeneratie)

Ziekte van Stargardt: Oogziekte (vorm van maculadegeneratie)

De ziekte van Stargardt is de meest voorkomende vorm van erfelijke juveniele maculadegeneratie. De ziekte treft meestal beide ogen, start rond de kinderleeftijd, is progressief en heeft vooral invloed…
Gepubliceerd door Miske op 14-09-2014, laatst gewijzigd op 16-10-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!