Miske » Specials » Oogaandoeningen

Bekende, onbekende en zeldzame oogaandoeningen

Bekende, onbekende en zeldzame oogaandoeningen Iedereen kent wel iemand of heeft zelf al eens te maken gehad met een veel voorkomende oogziekte. Sommige patiënten lijden ook aan een oogaandoening die relatief onbekend of zeldzaam is. Deze aandoening hangt dan mogelijk samen met een syndroom of andere afwijkingen in het lichaam, maar treedt eveneens afzonderlijk op. Een scala van symptomen is mogelijk.

Symptomen oogaandoeningen

De symptomen van oogziekten treden vroeg op maar soms pas in een vergevorderd stadium van de ziekte. Soms heeft de patiënt plots last van een oogafwijking, terwijl de oogproblemen soms chronisch zijn. Een aantal oogaandoeningen zoals premature retinopathie zijn mogelijk aangeboren terwijl anderen zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie pas op latere leeftijd gebeuren.

Bekende symptomen zijn onder andere:
 • rode ogen
 • droge ogen
 • oogpijn
 • een oogafscheiding
 • een zanderig gevoel in het oog
 • kleverige ogen bij het ontwaken
 • wazig zien
 • tranende ogen
 • een huiduitslag rond de ogen
 • het uitvallen van de wimpers en/of wenkbrauwen
 • ongelijke pupillen
 • een blauw oog
 • gezwollen ogen en oogleden
 • nachtblindheid
 • wiebelogen
 • een verlamming van de oogspieren
 • oogvlekken / oogbultjes
 • dubbelzien
 • hangende oogleden
 • slecht zien op afstand of van nabij
 • vermoeide ogen
 • kokerzien (tunnelzicht)
 • overmatig knipperen met de ogen
 • lichtflitsen zien
 • bewegende vlekjes of lijntjes zien
 • een overgevoeligheid voor licht
 • trillende oogleden

De symptomen beperken zich verder ook niet altijd alleen maar tot de ogen en oogleden. Mogelijk zijn ook andere organen of lichaamsdelen getroffen. De patiënt krijgt best een regelmatige oogonderzoek zodat de oogarts tijdig symptomen bemerkt en in staat is om een behandeling in te zetten.

Bekende en minder bekende oogaandoeningen

Glaucoom, staar en maculadegeneratie zijn bekende en veel voorkomende oogaandoeningen. In deze special is er bovendien aandacht voor zeldzame en onbekende oogaandoeningen. Sommige aandoeningen zijn erfelijk bepaald, bij andere aandoeningen is nog veel wetenschappelijk onderzoek vereist.

Behandeling

Soms zal het nodig zijn om een gespecialiseerd oogarts op te zoeken zodat de oogarts de oogaandoening regelmatig opvolgt en zo mogelijk behandelt. Aandoeningen die te maken hebben met syndromen, krijgen veelal een multidisciplinair behandeling waarbij diverse specialisten, paramedici en andere zorgverstrekkers en hulpverleners samenwerken.

De behandeling van oogziekten en oogproblemen is gesteund op diverse pijlers. Een patiënt kan zelfzorgtechnieken toepassen voor het verlichten of zelfs voorkomen van oogklachten. Medicijnen zoals oogzalven, oogdruppels en ooginjecties behandelen veel oogafwijkingen. Verder zijn ook chirurgische technieken mogelijk voor het verhelpen van bepaalde ooggerelateerde symptomen of oogaandoeningen. Ook andere behandelingsopties zijn vaak mogelijk. Bij blindennazorgwerken is er tevens veel expertise rond diverse zeldzame oogaandoeningen. Zij bieden eveneens praktische en emotionele ondersteuning, bijvoorbeeld voor het gebruik van hulpmiddelen, de activiteiten in het dagelijks leven, het aanpassen van de werkpost, begeleiding op school enzovoort.
(Plotseling) wazig zien: Oorzaken, symptomen & behandelingen

(Plotseling) wazig zien: Oorzaken, symptomen & behandelingen

Je zit televisie te kijken of te koken en plots zijn mensen en objecten wazig. Deze heel enge gebeurtenis waarbij het scherptezicht is aangetast, kent tal van mogelijke oorzaken die variëren in ernst.…
Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Een geboorteafwijking is elke structurele afwijking die bij de geboorte aanwezig is waarbij de werking en/of het uiterlijk van het lichaam is aangetast. Deze stoornis ontstaat wanneer de baby zich ont…
Acanthamoeba keratitis: Ooginfectie bij contactlensdragers

Acanthamoeba keratitis: Ooginfectie bij contactlensdragers

Acanthamoeba keratitis is een zeldzame parasitaire infectie van het hoornvlies (doorzichtige venster aan de voorkant van het oog). Deze hoornvliesontsteking komt het vaakst voor bij contactlensdragers…
Achromatopsie: Volledig kleurenblind zijn

Achromatopsie: Volledig kleurenblind zijn

1 op 30.000 tot 50.000 mensen lijdt wereldwijd aan achromatopsie. Dit is een zeldzame autosomaal recessieve netvliesaandoening die zich presenteert vanaf de geboorte of in de vroege kindertijd. De oog…
Achterste glasvochtloslating in oog: Vlekken & drijvers zien

Achterste glasvochtloslating in oog: Vlekken & drijvers zien

Een achterste glasvochtloslating treedt vaak op bij oudere patiënten. Het glasachtig lichaam, dat normaal via verschillende onderdelen in contact staat met het netvlies, krimpt en komt stilaan los van…
Acute zonale occulte perifere retinopathie: Oogaandoening

Acute zonale occulte perifere retinopathie: Oogaandoening

Acute zonale occulte perifere retinopathie is een oogaandoening die het netvlies (retina) treft. De patiënt ziet hierbij plots knipperend licht. Tevens treden wijzigingen op in het gezichtsveld. De di…
Acuut gesloten hoek glaucoom in oog: Symptomen & behandeling

Acuut gesloten hoek glaucoom in oog: Symptomen & behandeling

Acuut gesloten hoek glaucoom treedt op wanneer de stroom van fluïdum (kamerwater) uit het oog geblokkeerd is en de oogdruk hierdoor zeer snel stijgt. De gebruikelijke symptomen zijn plotselinge, hevig…
Afakie: Ontbreken van de ooglens

Afakie: Ontbreken van de ooglens

Bij afakie ontbreekt de ooglens. De lens is een vrijwel transparante structuur die zich achter de iris bevindt. Afakie gebeurt na cataractchirurgie, na een trauma, en in zeer zeldzame gevallen treedt…
Albinisme: Afwijkingen aan ogen, huid en haar

Albinisme: Afwijkingen aan ogen, huid en haar

Albinisme is een vrij gekende aandoening waarbij mensen direct een beeld voor zich hebben van een patiënt met bleek haar en felblauwe ogen. Dit is echter niet de enige vorm van deze aandoening. Albini…
Allergische conjunctivitis (oogbindvliesontsteking): Soorten

Allergische conjunctivitis (oogbindvliesontsteking): Soorten

Allergische conjunctivitis is een reactie van het oog op objecten uit de omgeving, zoals stof, pollen, dierlijke huidschilfers en medicijnen. Diverse soorten allergische conjunctivitis zijn mogelijk,…
Amaurosis fugax: Tijdelijke blindheid door beroerte in oog

Amaurosis fugax: Tijdelijke blindheid door beroerte in oog

Amaurosis fugax is een kortstondig verlies van het gezichtsvermogen vanwege een gebrek aan bloedtoevoer naar het netvlies, de achterkant van het oog. Diverse aandoeningen, neurologische aandoeningen e…
Amblyopie (lui oog): Verminderde gezichtsscherpte in één oog

Amblyopie (lui oog): Verminderde gezichtsscherpte in één oog

Amblyopie, wat meestal aangeboren en soms verworven is, is de meest voorkomende oorzaak van gezichtsverlies bij kinderen. Bij de oogafwijking amblyopie, wat beter gekend is als een lui oog, heeft de p…
Aniridie: Ontbreken van de iris in het oog

Aniridie: Ontbreken van de iris in het oog

Aniridie, ook wel bekend als irishypoplasie, is een aangeboren oogaandoening waarbij de iris (regenboogvlies) gedeeltelijk of volledig ontbreekt. Door de irisafwijkingen zijn de pupillen abnormaal of…
Anisocorie: Oogafwijking met ongelijke pupilgroottes

Anisocorie: Oogafwijking met ongelijke pupilgroottes

De in half januari 2016 overleden Engelse zanger David Bowie had twee heel bijzondere ogen. Hij leed namelijk aan anisocorie als gevolg van een vuistgevecht waarin hij als tiener betrokken was. Bij an…
Anoftalmie (afwezige ogen) en microftalmie (te kleine ogen)

Anoftalmie (afwezige ogen) en microftalmie (te kleine ogen)

Microftalmie is een aandoening waarbij één of beide ogen abnormaal klein zijn. Bij anoftalmie daarentegen zijn één of beide ogen afwezig. Deze zeldzame congenitale oogaandoeningen ontstaan tijdens de…
Anterieure uveïtis: Oogontsteking van straallichaam en iris

Anterieure uveïtis: Oogontsteking van straallichaam en iris

De uvea is de middelste laag van het oog. Anterieure uveïtis (uveïtis anterior) is de medische term voor een ontsteking van het voorste gedeelte van de uvea. Anterieure uveïtis tast de iris en het str…
Arteriitis temporalis: Ontsteking van slagaders bij de slaap

Arteriitis temporalis: Ontsteking van slagaders bij de slaap

Arteriitis temporalis is een aandoening waarbij middelgrote en grote slagaders ontstoken zijn, meestal in het hoofd en de nek, nabij de slaap. Deze ziekte van onbekende oorsprong resulteert in variabe…
Asthenopie: Vermoeide oogspieren met pijn en oogproblemen

Asthenopie: Vermoeide oogspieren met pijn en oogproblemen

Asthenopie is een oogaandoening die resulteert uit vermoeidheid van de oogspieren. De patiënt ervaart hierdoor tekenen na het concentreren op een visueel intense taak. Een patiënt kampt dan met onder…
Astigmatisme: Wazig zien door brekingsfout in het oog

Astigmatisme: Wazig zien door brekingsfout in het oog

Astigmatisme is een oogprobleem waardoor de patiënt onduidelijk ziet. Bij astigmatisme treedt namelijk een refractiefout (krommingsfout, brekingsfout) op. Deze brekingsafwijking met onbekende oorzaak,…
Autosomaal dominante optische atrofie en cataract: Oogziekte

Autosomaal dominante optische atrofie en cataract: Oogziekte

Bij de uiterst zeldzame oogaandoening autosomaal dominante optische atrofie en cataract hebben patiënten een verminderd gezichtsvermogen. Door een genetische verandering ontstaan namelijk diverse mild…
Bacteriële conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)

Bacteriële conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)

Conjunctivitis, de medische term voor een oogbindvliesontsteking, heeft chemische, traumatische, toxische, fungale (schimmel), virale, bacteriële of allergische oorzaken. Gemeenschappelijke kenmerken…
Basaalcelcarcinoom in het ooglid: Vorm van huidkanker

Basaalcelcarcinoom in het ooglid: Vorm van huidkanker

Een basaalcelcarcinoom is een vorm van huidkanker die voortkomt uit basale cellen. Basale cellen zijn kleine ronde cellen in de onderste laag van de epidermis (= opperhuid). Een basaalcelcarcinoom bev…
Bijziendheid (myopie): Objecten wazig zien op afstand

Bijziendheid (myopie): Objecten wazig zien op afstand

Bij bijziendheid ziet de patiënt alles onduidelijk wat zich niet vlak bij het oog bevindt. Een natuurlijke verandering in de vorm van de oogbol is de oorzaak van deze refractieafwijking (brekingsafwij…
Birdshot chorioretinopathie: Oogaandoening

Birdshot chorioretinopathie: Oogaandoening

Birdshot chorioretinopathie is een zeldzame auto-immuunaandoening die beide ogen aantast. De oogaandoening is een chronische vorm van uveïtis posterior, een ontsteking van de uvea (het deel van het oo…
Blefaritis: Ontsteking van de ooglidranden

Blefaritis: Ontsteking van de ooglidranden

Blefaritis is een oogaandoening waarbij ooglidranden ontstoken of gezwollen zijn. De symptomen doen veel denken aan deze van het droge ogen syndroom. De patiënt heeft een zanderig, pijnlijk en geïrrit…
Blefarospasme: Kramp in het ooglid van één of beide ogen

Blefarospasme: Kramp in het ooglid van één of beide ogen

Met het ooglid knipperen is normaal, zeker bij vermoeidheid. Het is echter ongebruikelijk om door herhaaldelijke krampen overmatig te knipperen en één of beide ogen onvrijwillig te sluiten. Dit is in…
Bradyopsie: Tragere reactie op veranderende lichtsterktes

Bradyopsie: Tragere reactie op veranderende lichtsterktes

Bradyopsie, wat staat voor “langzaam zien” is een oogaandoening die het gezichtsvermogen aantast. Bij veranderende lichtomstandigheden passen de ogen van patiënten met bradyopsie zich namelijk langzam…
Brandende ogen: Oorzaken en symptomen van branderige ogen

Brandende ogen: Oorzaken en symptomen van branderige ogen

Brandende ogen hebben mogelijk meerdere oorzaken, zoals een oogziekte, een allergie of omgevingsfactoren. Het branderig gevoel treedt op met of zonder andere symptomen zoals jeuk, pijn aan de ogen, tr…
Brown-syndroom: Oogbewegingsstoornis

Brown-syndroom: Oogbewegingsstoornis

Het Brown-syndroom, beschreven door Dr. Harold W. Brown in 1950, is ook bekend als het bovenste schuine peesschede syndroom. Het is een meestal congenitale oogbewegingsstoornis aan één of beide ogen.…
Buftalmie: Vergrote oogbol, vaak door aangeboren glaucoom

Buftalmie: Vergrote oogbol, vaak door aangeboren glaucoom

Circa 1 op de 30.000 baby’s komt ter wereld met buftalmie. Dit is de medische term voor een vergroting van de oogbol in één of beide ogen. Buftalmie duidt in de meeste gevallen op de aanwezigheid van…
Bultjes op oogbol: Oorzaken gezwelletjes op oog (oogbultjes)

Bultjes op oogbol: Oorzaken gezwelletjes op oog (oogbultjes)

Bultjes op het ooglid of rond de ogen zijn vrij bekend. Sommige patiënten hebben echter een zichtbare bult op de oogbol zelf, wat vaak een erg alarmerend symptoom lijkt. In de meeste gevallen is dit e…
Cat Eye Syndroom: Iriscoloboom en andere symptomen

Cat Eye Syndroom: Iriscoloboom en andere symptomen

In België en Nederland lijden enkele tientallen mensen aan het zeldzame "Cat Eye Syndroom", ook wel gekend als het "kattensyndroom" en "Schmid Fraccaro syndroom". Dit is een zeldzame aangeboren geneti…
Cataract (staar): Types van vertroebeling van ooglens

Cataract (staar): Types van vertroebeling van ooglens

Cataract (staar) is een oogaandoening waarbij een vertroebeling van de lens in het oog optreedt als gevolg van eiwitophoping in het lichaam. De oogziekte leidt tot een verminderd gezichtsvermogen en o…
Centrale sereuze retinopathie: Oogaandoening

Centrale sereuze retinopathie: Oogaandoening

Centrale sereuze retinopathie tast de macula aan, het centrale gedeelte van het netvlies. Onder het netvlies bouwt zich bij de oogziekte vocht op, waardoor het gezichtsvermogen wazig en vervormd is. T…
Cerebrale visuele inperking (CVI): Hersenaandoening

Cerebrale visuele inperking (CVI): Hersenaandoening

Bij een cerebrale visuele inperking, een hersenaandoening, is schade opgetreden aan de visuele banen of de visuele cortex in de hersenen. Het oog functioneert normaal bij deze afwijking, maar de herse…
Chalazion: Onschuldig hard bultje in de ooglidrand

Chalazion: Onschuldig hard bultje in de ooglidrand

Een chalazion is een klein knobbeltje of bultje in de ooglidrand veroorzaakt door een verstopping van een kleine talgklier. Deze goedaardige ooglidaandoening ziet er vreemd uit maar de olie en het pus…
Chemosis: Zwelling van de conjunctiva (oogbindvlies)

Chemosis: Zwelling van de conjunctiva (oogbindvlies)

Chemosis is een ernstige oogontsteking die het gevolg is van irritatie van de ogen. De aandoening ontstaat wanneer de bekleding van de oogleden en het oogbindvlies (conjunctiva) zwelt. Deze aandoening…
Chorioretinitis: Ontsteking vaatvlies en netvlies in het oog

Chorioretinitis: Ontsteking vaatvlies en netvlies in het oog

Chorioretinitis, ook gekend als uveïtis posterior, is vrij vertaald een ontsteking van het vaatvlies (choroid) en netvlies (retina) in het oog. De choroid / uvea is een middenlaag van het oog dat de o…
Choroideremie: Afsterven vaatvlies en netvlies in het oog

Choroideremie: Afsterven vaatvlies en netvlies in het oog

Choroideremie is een ongeneeslijke zeldzame erfelijke oogaandoening waarbij voornamelijk mannelijke patiënten een progressief verlies van het gezichtsvermogen kennen als gevolg van degeneratie van het…
Coloboom: Oogziekte - Ontbreken van deel van het oog

Coloboom: Oogziekte - Ontbreken van deel van het oog

Iedereen heeft wel eens één of meer foto’s gezien van de verdwenen Britse peuter Maddie McCann. Aan één van haar ogen is duidelijk te zien dat er iets mis mee is. Zij lijdt aan coloboom (coloboma). Di…
Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Oogproblemen

Complicaties diabetes mellitus (suikerziekte): Oogproblemen

Diabetes (suikerziekte) is een aandoening waarbij het lichaam niet in staat is om suiker goed op te slaan. Bij alle vormen van diabetes ontstaan vaak schommelingen in de bloedsuikerspiegel die de bloe…
Computer Vision Syndrome: Vermoeide ogen door gebruik scherm

Computer Vision Syndrome: Vermoeide ogen door gebruik scherm

Computer Vision Syndroom (CVS) staat voor oogproblemen veroorzaakt door het gebruik van de computer en beeldschermen in het algemeen. De term CVS omvat een hele reeks van oogklachten die computergebru…
Congenitale cataract (staar): Vertroebeling van de ooglens

Congenitale cataract (staar): Vertroebeling van de ooglens

Aangeboren cataract is een vertroebeling van de ooglens die bij de geboorte aanwezig is. De lens van het oog is doorgaans helder, maar bij cataract is deze troebel. In veel gevallen is de oorzaak onbe…
Conjunctivitis: Ontsteking van het oogbindvlies

Conjunctivitis: Ontsteking van het oogbindvlies

Bij conjunctivitis, een veel voorkomend oogprobleem, is het bindvlies van het oog ontstoken. De patiënt heeft hierdoor een rood en gezwollen oog, moet veel tranen en ook oogpijn en lichtschuwheid kome…
Convergentie-insufficiëntie: Dichtbij zien gaat moeilijk

Convergentie-insufficiëntie: Dichtbij zien gaat moeilijk

Convergentie houdt in dat de ogen zich naar de neus richten bij het kijken op korte afstand. Bij convergentie-insufficiëntie hebben de ogen moeite om samen te werken wanneer een voorwerp zich vlakbij…
Corneaoedeem: Zwelling van het hoornvlies

Corneaoedeem: Zwelling van het hoornvlies

De cornea is het transparante gedeelte van het oog. Het hoornvlies moet transparant blijven, zodat licht in het oog kan binnenkomen en iemand in staat is om waar te nemen. Hoornvlieszwelling ontstaat…
Cryptoftalmie: Verborgen ogen met blindheid als gevolg

Cryptoftalmie: Verborgen ogen met blindheid als gevolg

Cryptoftalmie staat letterlijk vertaald voor “verborgen ogen”. Dit is een ernstige oogaandoening waarbij de oogbollen en oogleden niet ontwikkeld zijn. Meestal gaat de oogafwijking gepaard met andere…
Cytomegalovirus (CMV) Retinitis: Oogaandoening

Cytomegalovirus (CMV) Retinitis: Oogaandoening

CMV retinitis is een mogelijk ernstige virale ooginfectie van het netvlies die het gezichtsvermogen bedreigt. Vaak gaat dit samen met het Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Maar ook andere oor…
Dacryoadenitis (traanklierontsteking): Ontsteking traanklier

Dacryoadenitis (traanklierontsteking): Ontsteking traanklier

Dacryoadenitis is een aandoening waarbij een ontsteking ontstaat van de traanklier. Bij deze zeldzame oogaandoening is een deel rond de ogen ontstoken. Zowel ziektekiemen als een onderliggende aandoen…
Dacryocystitis: Ontsteking van de traanzak van het oog

Dacryocystitis: Ontsteking van de traanzak van het oog

Dacryocystitis is een aandoening waarbij de traanzak van het oog ontstoken is. Deze oogziekte ontstaat zowel bij zuigelingen als bij veertigplussers. De oogziekte is het gevolg van een verstopte traan…
Dacryocystocele: Cyste midden onder binnenste ooghoek

Dacryocystocele: Cyste midden onder binnenste ooghoek

Een dacryocystocele (timocyste) is een goedaardige aandoening waarbij een gezwel ontstaat midden onder de binnenste ooghoek. Deze cyste vormt zich als gevolg van een vernauwing of verstopping van de t…
Dacryops: Goedaardige cyste in traanklier (traankliercyste)

Dacryops: Goedaardige cyste in traanklier (traankliercyste)

Dacryops is een zeldzame maar goedaardige aandoening waarbij de patiënt een met vloeistof gevulde cyste heeft in de traanklier. Hoewel deze cyste mogelijk ook ontstaat op plaatsen waar traanklierweefs…
Dacryostenose: Traanbuisverstopping (geblokkeerde traanbuis)

Dacryostenose: Traanbuisverstopping (geblokkeerde traanbuis)

Dacryostenose is een aandoening waarbij één of beide traanbuisjes van een patiënt vernauwd of geblokkeerd zijn. De traanbuis is de buis die tranen van de ogen van de patiënt naar de neus voert. Wannee…
Dancing Eye Syndrome: Schokkerige oogbewegingen en ledematen

Dancing Eye Syndrome: Schokkerige oogbewegingen en ledematen

Het Dancing Eye Syndrome is een zeldzame aandoening met onbekende oorzaak, al lijkt er sprake van een auto-immuunziekte. Soms treedt de ziekte ook op als gevolg van een neuroblastoom (tumor uit onrijp…
Dermatochalasis: Slappe oogleden door veroudering van huid

Dermatochalasis: Slappe oogleden door veroudering van huid

Lokale, te ruime huid die slap in plooien hangt is de beschrijving van de “dermatochaslasis”. Dit heeft vooral betrekking op de spieren en de huid van oogleden die erg dun zijn en snel uitrekken. Daar…
Dermoïdcyste in en rond het oog: Goedaardige tumor

Dermoïdcyste in en rond het oog: Goedaardige tumor

Dermoïdecysten ontstaan over het hele lichaam. Een dermoïdcyste is een goedaardige tumor rond of op de ogen bestaande uit histologisch normale cellen die zich in een abnormale locatie bevinden. De aan…
Diabetisch maculaoedeem: Oogaandoening door diabetes

Diabetisch maculaoedeem: Oogaandoening door diabetes

Een hoge bloedsuikerspiegel bij diabetes mellitus (suikerziekte) leidt tot tal van aandoeningen, ook oogziekten. De meest voorkomende oogaandoening is diabetisch maculaoedeem. Enkele kenmerkende sympt…
Diabetische retinopathie: Oogaandoening door diabetes

Diabetische retinopathie: Oogaandoening door diabetes

Diabetische retinopathie is een complicatie van diabetes mellitus (suikerziekte). Door een te hoge bloedsuikerspiegel zijn de bloedvaten in het netvlies (achterkant van het oog) aangetast. Ze zwellen…
Diplopie: Dubbelzien met één oog of beide ogen

Diplopie: Dubbelzien met één oog of beide ogen

Bij dubbelzien (diplopie) ziet de patiënt twee beelden van een enkel object. De patiënt ziet met één of beide ogen dubbel. Vele mogelijke oorzaken zoals problemen met de oogspieren, de hersenen en de…
Donkere kringen onder de ogen: Oorzaken en behandeling

Donkere kringen onder de ogen: Oorzaken en behandeling

Donkere kringen onder de ogen - ook gekend als wasbeerogen - komen voor bij veel mensen, en zowel bij mannen als vrouwen. Ze zijn vaak pijnlijk en geven mensen een ouder uiterlijk. Vooral ’s morgens k…
Droge huid rond de ogen: Oorzaken en behandelingen

Droge huid rond de ogen: Oorzaken en behandelingen

Een aantal patiënten kampt met een droge huid rond de ogen. Dit symptoom is het gevolg van enkele aandoeningen zoals eczeem of diabetes mellitus (suikerziekte). Tevens spelen factoren uit de omgeving…
Droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie: Oogziekte

Droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie: Oogziekte

Meer dan negentig procent van de patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie krijgt te maken met de droge vorm, terwijl de andere patiënten een natte vorm ontwikkelen. Leeftijdsgebonden maculade…
Drusen van de oogzenuw: Gezichtsvelduitval in de ogen

Drusen van de oogzenuw: Gezichtsvelduitval in de ogen

Drusen van de oogzenuw is een erfelijke oogaandoening waarbij abnormale, bolvormige eiwitten en calciumzouten zich ophopen in de oogzenuw en daar progressief verkalken. Deze ophopingen zijn zichtbaar…
Duane-syndroom: Oogbewegingsstoornis

Duane-syndroom: Oogbewegingsstoornis

Ongeveer 1 op de 25-100 kinderen met strabisme (scheelzien) lijdt aan de zeldzame aandoening "syndroom van Duane", ook wel "congenitale retractiesyndroom" genoemd. Een patiënt met dit syndroom heeft e…
Ectopia lentis: Verplaatsing van de ooglens

Ectopia lentis: Verplaatsing van de ooglens

Bij ectopia lentis, een oogaandoening, is de ooglens verplaatst of verkeerd gepositioneerd. Normaal gezien zit de lens precies in het midden in het oog, wat geregeld is door het lensophangsysteem. De…
Een oogonderzoek bij de oogarts: Screening naar oogziekten

Een oogonderzoek bij de oogarts: Screening naar oogziekten

Een uitgebreid oogonderzoek geeft belangrijke informatie prijs over de gezondheid van de ogen, maar ook over de algemene gezondheid van de patiënt, en is daarom regelmatig vereist. Dit oogonderzoek be…
Endoftalmitis: Ernstige oogontsteking in de oogbol

Endoftalmitis: Ernstige oogontsteking in de oogbol

Endoftalmitis (endophtalmitis) is ernstige exsudatieve ontsteking van de voorste en/of achterste oogkamers, leidend tot glasvochtabces of etterige iritis, soms tot panoftalmie. Endoftalmitis is ofwel…
Entropion: Naar binnen gedraaid ooglid (oogleden)

Entropion: Naar binnen gedraaid ooglid (oogleden)

Entropion is een oogaandoening waarbij de rand van het ooglid, meestal het onderste ooglid, naar binnen is gedraaid. De wimpers en huid wrijven hierdoor tegen de cornea (hoornvlies), de voorzijde van…
Episcleritis: Oogontsteking tussen bindvlies en sclera

Episcleritis: Oogontsteking tussen bindvlies en sclera

Episcleritis is een veel voorkomende en meestal goedaardige oogaandoening zonder bekende oorzaak waarbij de episclera ontstoken is. De episclera is het oppervlakkige bindweefsel dat tussen het bindvli…
Esotropie: Binnenwaarts scheelzien met afwijkende oogstand

Esotropie: Binnenwaarts scheelzien met afwijkende oogstand

Circa één tot twee procent van de bevolking lijdt aan esotropie. Esotropie (strabismus convergens) is een oogaandoening waarbij één of beide ogen naar binnen draaien (richting de neus). Deze vorm van…
Exoftalmie, proptosis: Uitpuilende ogen

Exoftalmie, proptosis: Uitpuilende ogen

Bij exoftalmie (exophthalmia, exophtalmie) steekt een oogbol uit de oogkas naar voren. Exoftalmie treedt zowel bilateraal als eenzijdig op. Oogartsen gebruiken een exoftalmometer om de mate van exofta…
Exotropie: Buitenwaarts scheelzien met afwijkende oogstand

Exotropie: Buitenwaarts scheelzien met afwijkende oogstand

Exotropie is een vorm van strabisme (scheelzien) waarbij één of beide ogen naar buiten draaien. Hierdoor ontstaat een afwijkende oogstand, hetgeen resulteert in diverse oog- en visusklachten. Exotropi…
Floaters: Drijvers (mouches volantes, vlekken) in oog zien

Floaters: Drijvers (mouches volantes, vlekken) in oog zien

Floaters zijn bewegende vliegjes, kleine zwarte puntjes of schimmige stippen, grote wolkachtige vlekken of lange, smalle draden die de patiënt in het gezichtsveld ziet bewegen. Deze variëren in vorm,…
Floppy eyelid syndroom: Oogirritatie door slaapapneu

Floppy eyelid syndroom: Oogirritatie door slaapapneu

In 1981 beschreven Culbertson en Ostler het Floppy Eyelid Syndroom (FES). Het syndroom treedt voornamelijk op bij mannen met overgewicht. Zij vertonen slappe, rubberachtige, en gemakkelijk om te klapp…
Fotofobie: Lichtgevoeligheid aan de ogen (lichtschuwheid)

Fotofobie: Lichtgevoeligheid aan de ogen (lichtschuwheid)

Fotofobie is geen oogziekte maar een algemeen symptoom van vele aandoeningen die variabel in ernst zijn, en waarbij de patiënt oogpijn heeft bij (fel) licht. Wanneer fotofobie in milde vorm voorkomt,…
Fotopsie: Lichtflitsen zien met de ogen door (oog)ziekte

Fotopsie: Lichtflitsen zien met de ogen door (oog)ziekte

Voor het zien van de wereld om ons heen zijn de ogen onontbeerlijk. Veel aandoeningen resulteren echter in oogproblemen waardoor vaak een verlies van het gezichtsvermogen ontstaat. Bij een aantal (oog…
Fuchs' hoornvliesdystrofie: Oogziekte met troebel hoornvlies

Fuchs' hoornvliesdystrofie: Oogziekte met troebel hoornvlies

Hoornvliesdystrofie van Fuchs, ook gekend als Fuchs' hoornvliesdystrofie, is een progressieve oogziekte die het hoornvlies (de cornea) aantast. Het normaalgezien erg doorzichtige hoornvlies werkt als…
Fundus albipunctatus: Nachtblindheid en vlekken in netvlies

Fundus albipunctatus: Nachtblindheid en vlekken in netvlies

Fundus albipunctatus is een zeldzame erfelijke oogaandoening waarbij het netvlies is aangetast. Nachtblindheid is een veelvoorkomend symptoom dat al op jonge leeftijd start. Voorts kenmerkt de oogziek…
Fungale keratitis: Hoornvliesontsteking door schimmels

Fungale keratitis: Hoornvliesontsteking door schimmels

Fungale keratitis is een hoornvliesontsteking veroorzaakt door schimmels. Er zijn veel verschillende schimmels die de cornea mogelijk infecteren zoals Fusarium, Aspergillus en Candida. Keratitis ontwi…
Gesloten hoek-glaucoom: Oogaandoening met oogpijn

Gesloten hoek-glaucoom: Oogaandoening met oogpijn

Glaucoom is een groep oogziekten die leiden tot schade aan de oogzenuw, wat resulteert in een verlies van het gezichtsvermogen. Sporadisch lijden patiënten aan gesloten hoek-glaucoom. Bij dit type gla…
Gezwollen ogen & oogleden: Oorzaken, symptomen & behandeling

Gezwollen ogen & oogleden: Oorzaken, symptomen & behandeling

Een gezwollen ooglid ontstaat als gevolg van een opeenhoping van vocht (oedeem) in de dunne weefsellagen die het oog omringen. Gezwollen ogen zijn al dan niet pijnlijk en tasten zowel de bovenste en/o…
Glasvochtbloeding in oog: Plots verlies van gezichtsvermogen

Glasvochtbloeding in oog: Plots verlies van gezichtsvermogen

Het glasvocht is een heldere substantie die voor ongeveer 80% de oogbol vult. Het glasvocht, dat normaal gezien helder is, zorgt voor het behoud van de oogvorm. In dit glasvocht bevinden zich water, c…
Glaucoom: Preventie van oogziekte met verhoogde oogdruk

Glaucoom: Preventie van oogziekte met verhoogde oogdruk

Glaucoom is een sluipende en onomkeerbare oogzenuwaandoening waarbij pas in een laat stadium symptomen optreden. Door een gebrek aan doorbloeding sterft de oogzenuw geleidelijk af. Vaak gebeurt dit do…
Glaucoom: Verhoogde oogdruk met verlies van gezichtsvermogen

Glaucoom: Verhoogde oogdruk met verlies van gezichtsvermogen

Glaucoom is een oogaandoening waarbij vaak (maar niet altijd!) de normale oogdruk (intra-oculaire druk) langzaam of snel opbouwt. Hierbij treedt schade op aan de oogzenuw. De oogzenuw is een bundel va…
Glazige ogen: Oorzaken, behandeling en preventie

Glazige ogen: Oorzaken, behandeling en preventie

Een persoon met glazige ogen heeft een meer helder en glanzend uiterlijk van de ogen. Hierdoor lijkt het alsof een persoon niet gericht naar iemand anders kijkt, of eerder lusteloos of ongeïnteresseer…
Gordelroos in het oog: Oogproblemen door virale infectie

Gordelroos in het oog: Oogproblemen door virale infectie

Een patiënt met gordelroos ervaart meestal een pijnlijke huiduitslag die zich over het bovenlichaam verspreidt. Soms komt deze virale infectie echter ook tot stand op het gezicht en in het oog (herpes…
Gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies in het oog

Gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies in het oog

Een patiënt die lijdt aan de erfelijke aandoening gyrate atrofie van de choroidea (vaatvlies) en de retina (netvlies) ervaart een progressief verlies van het gezichtsvermogen, gekenmerkt door onder an…
Haarzakjesmijt (Demodex folliculorum): Symptomen huid & ogen

Haarzakjesmijt (Demodex folliculorum): Symptomen huid & ogen

De mijt Demodex folliculorum is een soort parasiet die leeft op mensen. Meestal zijn deze mijten ongevaarlijk en veroorzaken ze geen symptomen. Wanneer zich echter grotere aantallen D. folliculorummij…
Halo’s & lichtverblinding door ziekte of behandeling aan oog

Halo’s & lichtverblinding door ziekte of behandeling aan oog

Licht is van cruciaal belang voor het gezichtsvermogen. Mensen zien voorwerpen wanneer licht hierop weerkaatst en zo in onze ogen terechtkomt. Maar soms is licht de oorzaak van waarnemingsproblemen re…
Hemianopsie: Ogen - Uitval van gedeelte van gezichtsveld

Hemianopsie: Ogen - Uitval van gedeelte van gezichtsveld

Bij hemianopsie, ook gekend als "hemianopie"; treedt een uitval van een gedeelte van het gezichtsveld op. De oorzaak van hemianopsie is hersenschade aan de delen die betrokken zijn bij de verwerking v…
Hemolacrie: Oorzaken van tranen met bloed huilen

Hemolacrie: Oorzaken van tranen met bloed huilen

Hemolacrie is een meestal goedaardige aandoening waarbij een patiënt tranen produceert die gedeeltelijk uit bloed bestaan. Hemolacrie is een zeldzaam symptoom van een aantal ziekten zoals hormonale sc…
Herpes in het oog (oculaire herpes of oogherpes)

Herpes in het oog (oculaire herpes of oogherpes)

Het herpesvirus kent diverse soorten: herpes simplex virus-1 (HSV-1) en herpes simplex virus-2 (HSV-2), herpes zoster (HZV, ook bekend als gordelroos-waterpokkenvirus), cytomegalovirus (CMV), en ander…
Heterochromie: Twee verschillende oogkleuren

Heterochromie: Twee verschillende oogkleuren

Bij heterochromie heeft een patiënt twee verschillende oogkleuren, bijvoorbeeld een blauw oog en een groen oog. Het is goedaardig en treedt bij de geboorte of op latere leeftijd op. Dit niet-pijnlijk…
Hollenhorst-syndroom: Oogproblemen na een operatie

Hollenhorst-syndroom: Oogproblemen na een operatie

Een orthopedische of neurochirurgische operatie ondergaan brengt altijd een zeker risico aan systemische complicaties met zich mee voor de patiënt. Minder gekend is dat er tevens ooggerelateerde compl…
Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met cornea in oog

Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met cornea in oog

Het hoornvlies (cornea) is het heldere voorste gedeelte van het oog. Het ligt direct tegenover de iris en pupil. Deze oogstructuur vervult een belangrijke functie. Hierdoor komt namelijk licht in het…
Hoornvliesdystrofie: Erfelijke hoornvliesafwijkingen

Hoornvliesdystrofie: Erfelijke hoornvliesafwijkingen

Hoornvliesdystrofie is een groep erfelijke vaak progressieve oogafwijkingen waarbij abnormaal materiaal zich ophoopt in één van de vijf lagen van de cornea, het hoornvlies. Dit is de heldere, doorzich…
Hoornvliesletsel: Schade aan cornea in het oog

Hoornvliesletsel: Schade aan cornea in het oog

Schade aan het hoornvlies is wereldwijd het meest voorkomende oogletsel. Het hoornvlies is het glashelder (transparant) weefsel dat de voorkant van het oog bedekt. Het hoornvlies beschermt de ogen teg…
Hoornvliestroebeling: Littekens op cornea van oog

Hoornvliestroebeling: Littekens op cornea van oog

Het hoornvlies (cornea) is de heldere structuur aan de voorkant van de oogbol. Een vertroebeld hoornvlies is een hoornvliesaandoening die optreedt wanneer op het hoornvlies littekens ontstaan. Hierdoo…
Hoornvlieszweer (cornea ulcus): Oogaandoening

Hoornvlieszweer (cornea ulcus): Oogaandoening

Het hoornvlies is het transparante weefsel aan de voorkant van het oog. Een hoornvlieszweer is een open wonde in de buitenste laag van het hoornvlies. De oorzaak is veelal een infectie. Een hoornvlies…
Hordeolum: Strontje (pijnlijk bultje) in of op het ooglid

Hordeolum: Strontje (pijnlijk bultje) in of op het ooglid

Een hordeolum is beter gekend als een strontje in of op het ooglid. Door een bacteriële infectie krijgt de patiënt een pijnlijk rood, verschuifbaar bultje waarbij zijn gezichtsvermogen niet is aangeta…
Huiduitslag rond ogen: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Huiduitslag rond ogen: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Een huiduitslag rond de ogen kent heel wat mogelijke oorzaken, zoals een allergie, een ziekte of andere omgevingsfactoren. Dit gaat vaak gepaard met andere klachten zoals jeuk, pijn, een slechter gezi…
Hyfemie: Bloeding in voorste oogkamer

Hyfemie: Bloeding in voorste oogkamer

Bij hyfemie, ook soms geschreven als hyphaemia, vindt een bloeduitstorting in de voorste oogkamer plaats. De voorste oogkamer is de ruimte tussen het hoornvlies (cornea) en het regenboogvlies (iris).…
Hypertensieve retinopathie: Oogziekte door te hoge bloeddruk

Hypertensieve retinopathie: Oogziekte door te hoge bloeddruk

Hypertensie, de medische term voor een te hoge bloeddruk, leidt mogelijk tot meerdere schadelijke oogaandoeningen, zoals hypertensieve retinopathie, optische neuropathie en hypertensieve choroidopathi…
Ingevallen ogen: Oorzaken van diepliggende, holle ogen

Ingevallen ogen: Oorzaken van diepliggende, holle ogen

Ingevallen ogen zijn voor veel mensen vervelend. Ze lijken hierdoor uitgeput, ongezond of erg oud. De diepliggende ogen zijn meestal het gevolg van een tekort aan vocht in het lichaam, een slaaptekort…
Intermediaire uveïtis: Oogontsteking met ontstoken glasvocht

Intermediaire uveïtis: Oogontsteking met ontstoken glasvocht

De uvea is de middelste laag van het oog die veel van de bloedvaten van het oog bevat. Hierdoor kunnen makkelijk ontstekingscellen het oog binnendringen. De uvea bestaat uit de iris, het straallichaam…
Iritis: Ontsteking iris in oog met pijn en fotofobie

Iritis: Ontsteking iris in oog met pijn en fotofobie

De iris is een cirkelvormig en gekleurd deel aan de voorzijde van het oog met in het midden de donkere pupil. De iris zorgt voor het licht dat de pupil binnengaat voor het verkrijgen van een duidelijk…
Jeukende ogen: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Jeukende ogen: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Haast iedereen is ooit wel eens in aanraking geweest met jeukende ogen, in medische termen gekend als “oculaire pruritus”. Dit kent veel oorzaken. Vaak is oogjeuk toe te wijzen aan diverse allergieën,…
Kegeldystrofie: Verlies van kegeltjes van netvlies in oog

Kegeldystrofie: Verlies van kegeltjes van netvlies in oog

Kegeldystrofie is een erfelijke oogafwijking waarbij een verlies ontstaat van de kegeltjes van het netvlies. De kegeltjes, ook bekend als de fotoreceptoren, zijn verantwoordelijk voor zowel het centra…
Kegelstaafdystrofie: Schade aan kegeltjes & staafjes van oog

Kegelstaafdystrofie: Schade aan kegeltjes & staafjes van oog

Kegelstaafdystrofie is een groep erfelijke oogaandoeningen waarbij de kegeltjes en staafjes van het netvlies (lichtgevoelige weefsellaag aan achterkant van het oog) aangetast zijn. Bij patiënten met k…
Keratitis: Ontsteking van het hoornvlies in het oog

Keratitis: Ontsteking van het hoornvlies in het oog

Het hoornvlies is het heldere, koepelvormige weefsel aan de voorkant van het oog dat de pupil en iris bedekt. Door een infectie met bacteriën, virussen, schimmels of parasieten geraakt het hoornvlies…
Keratoconus: Bolling van het hoornvlies in het oog

Keratoconus: Bolling van het hoornvlies in het oog

Keratoconus is een oogziekte waardoor bij de patiënt de structuur van het hoornvlies is aangetast. Het hoornvlies is het doorzichtige weefsel dat de voorkant van het oog bedekt. Het hoornvlies is bij…
Keratomalacie: Oogaandoening door tekort aan vitamine A

Keratomalacie: Oogaandoening door tekort aan vitamine A

Keratomalacie is een oogaandoening die tot stand komt door een ernstig tekort aan vitamine A. Bij de oogziekte ontstaat littekenvorming van het hoornvlies en een fibrotische misvorming van de ogen. Vi…
Kleurenblindheid: Oorzaak, soorten en behandeling

Kleurenblindheid: Oorzaak, soorten en behandeling

Bij kleurenblindheid is een patiënt niet in staat om een aantal kleuren op de gebruikelijke wijze te zien. Meestal ziet de patiënt één of meer kleuren niet goed, maar mogelijk ziet hij ook geen enkele…
Kleverige ogen in ochtend: Oorzaken van korsten op oog

Kleverige ogen in ochtend: Oorzaken van korsten op oog

Soms kampen patiënten met een korstige substantie in de binnenhoeken van de ogen of de wimpers. Het vaakst komen deze plakkerige ogen ’s morgens tot uiting, wanneer patiënten ontwaken. De ogen kunnen…
Laat regelmatig een oogonderzoek doen door de oogarts

Laat regelmatig een oogonderzoek doen door de oogarts

Voor velen zijn de ogen zo vanzelfsprekend dat ze er niet over nadenken om regelmatig een oogonderzoek te laten uitvoeren. De ooggezondheid is nochtans erg belangrijk. Een uitgebreid onderzoek kan imm…
Lagoftalmie: Oogleden niet kunnen sluiten door (oog)ziekte

Lagoftalmie: Oogleden niet kunnen sluiten door (oog)ziekte

Met de ogen knipperen is voor de meeste mensen een heel normaal fenomeen. Hierdoor blijft de traanfilm in de ogen stabiel waardoor het hoornvlies gezond blijft. Bij sommige mensen lukt het echter niet…
Leber congenitale amaurose: Aangeboren netvliesblindheid

Leber congenitale amaurose: Aangeboren netvliesblindheid

Leber congenitale amaurose is een ernstige erfelijke netvliesaandoening waarbij kinderen blind of zeer zwaar slechtziend ter wereld komen. Ze ontwikkelen geen zicht en hebben ook nystagmus (oogbolstui…
Leber erfelijke optische neuropathie (LHON): Oogafwijking

Leber erfelijke optische neuropathie (LHON): Oogafwijking

Leber erfelijke optische neuropathie is een erfelijke oogaandoening waarbij een jongvolwassen patiënt meestal plots het gezichtsvermogen in beide ogen verliest. Soms verwarren mensen deze oogaandoenin…
Leeftijdsgebonden cataract: Grijze staar voorkomen

Leeftijdsgebonden cataract: Grijze staar voorkomen

Leeftijdsgebonden cataract (grijze staar) is wereldwijd een belangrijke oorzaak van slechtziendheid en blindheid. Bij deze oogaandoening die vooral optreedt bij zestigplussers, vertroebelt de ooglens.…
Leeftijdsgebonden cataract: Vertroebeling van de ooglens

Leeftijdsgebonden cataract: Vertroebeling van de ooglens

Bij leeftijdsgebonden cataract is de ooglens in het oog vertroebeld, waardoor de patiënt minder goed ziet. Zowel de gezichtsscherpte als het kleurenzicht gaan geleidelijk achteruit bij deze pijnloze o…
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie: Centraal zicht vervaagt

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie: Centraal zicht vervaagt

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een oogafwijking die het centrale gezichtsvermogen van meestal zestigplussers aantast. De patiënt verliest hierbij langzaam zijn scherptezicht, waarbij kle…
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie: Preventie van oogziekte

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie: Preventie van oogziekte

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is een veel voorkomende oogaandoening die zich meestal presenteert bij vijftigplussers. De macula van het oog bevindt zich in de buurt van het midden van het netvli…
Leeftijdsgebonden oogziekten: Oogaandoeningen bij ouderen

Leeftijdsgebonden oogziekten: Oogaandoeningen bij ouderen

Vanaf veertigjarige leeftijd verandert het gezichtsvermogen geleidelijk. Mensen hebben dan mogelijk een bril nodig om van dichtbij te zien of anders hebben ze meer moeite om zich aan te passen aan ver…
Leukocorie: Witte pupilreflex in het oog

Leukocorie: Witte pupilreflex in het oog

Enkele keren per jaar duikt een verhaal op in de media van een kind dat zijn leven te danken heeft aan Facebook. Een mama post een foto van haar peuter, maar in plaats van een rode pupilreflex op de f…
Maculadystrofie: Verminderd centraal gezichtsvermogen

Maculadystrofie: Verminderd centraal gezichtsvermogen

Maculadystrofie is een zeldzame oogaandoening waarbij door genetische veranderingen schade ontstaat aan de macula, het centraal deel van het netvlies. De patiënt heeft hierdoor een wazig zicht in het…
Maculagat: Verlies van centrale gezichtsvermogen in het oog

Maculagat: Verlies van centrale gezichtsvermogen in het oog

Een maculagat is een kleine opening die te vinden is in de macula. Dit deel van het oog is verantwoordelijk voor het centrale gezichtsvermogen en het zien van fijne details die nodig zijn voor taken z…
Maculaoedeem: Zwelling door vochtophoping in de gele vlek

Maculaoedeem: Zwelling door vochtophoping in de gele vlek

Maculaoedeem is een zwelling of verdikking door vochtophoping in de gele vlek (macula). De macula is het deel van het oog dat verantwoordelijk is voor het centrale gezichtsvermogen. De macula zorgt vo…
Maculapucker: Littekenweefsel op netvlies met vervormd zien

Maculapucker: Littekenweefsel op netvlies met vervormd zien

Een maculapucker is een oogaandoening waarbij vooral door de veroudering littekenweefsel op het netvlies ontstaat. Dit is meestal niet ernstig, maar wanneer dit vliesje op de macula terecht komt, onts…
Madarose: Verlies van wenkbrauwen en/of wimpers

Madarose: Verlies van wenkbrauwen en/of wimpers

Bij madarose verliest de patiënt zijn wenkbrauwen en/of wimpers. Dit gebeurt als gevolg van een aandoening of syndroom, maar eveneens door medicatiegebruik. Af en toe ontstaan hierbij ook littekens. H…
Meesmann corneadystrofie (dystrofie hoornvlies)

Meesmann corneadystrofie (dystrofie hoornvlies)

Meesmann corneadystrofie is een zeldzame oogaandoening die het hoornvlies aantast. Deze aandoening kenmerkt zich door de vorming van kleine ronde cysten in het hoornvliesepitheel (de buitenste laag va…
Megalocornea: Aangeboren vergroting van hoornvlies in oog

Megalocornea: Aangeboren vergroting van hoornvlies in oog

Megalocornea is een zeldzame erfelijke (voornamelijk X-gebonden) aangeboren oogaandoening waarbij de cornea (het hoornvlies) aan beide ogen van de patiënt vergroot is. De corneadiameter is hierbij gro…
Meibomitis: Ontsteking van de talgklieren van het ooglid

Meibomitis: Ontsteking van de talgklieren van het ooglid

Kleine talgklieren in de oogleden bekend als Meibom-klieren scheiden olie af die het oogoppervlak bedekken en beschermen. Als deze klieren ontstoken zijn of te veel olie produceren, ontstaat meibomiti…
Metamorfopsie: Vervormde beelden zien (vervormd zicht)

Metamorfopsie: Vervormde beelden zien (vervormd zicht)

Sommige mensen zien een boom die recht staat, erg gebogen. Dit is een voorbeeld van het symptoom metamorfopsie, vaak een teken van een (oog)aandoening waarbij het zicht vervormd of gebogen is. Dit ver…
Micropsie: Verkleind zien van voorwerpen en mensen

Micropsie: Verkleind zien van voorwerpen en mensen

Micropsie is een aandoening waarbij een patiënt objecten en mensen kleiner waarneemt dan ze in werkelijkheid zijn. Hierbij is sprake van een foute visuele waarneming. Micropsie, wat meestal een tijdel…
Miosis: Oorzaken van vernauwde pupil of pupillen in het oog

Miosis: Oorzaken van vernauwde pupil of pupillen in het oog

In het midden van het oog bevindt zich een zwarte cirkel, gekend als de pupil. De pupil is verantwoordelijk voor de hoeveelheid licht die in het oog terechtkomt. Wanneer het donker is, vergroten de pu…
Mucormycose (agressieve schimmelinfectie) in oog (oogkas)

Mucormycose (agressieve schimmelinfectie) in oog (oogkas)

Ongeveer 1,7 gevallen per miljoen inwoners per jaar loopt de zeldzame aandoening 'mucormycose' (zygomycose) op. Mucormycose is een agressieve schimmelinfectie die vooral de sinussen en de longen maar…
Mydriasis: Verwijding van pupillen in oog (pupildilatatie)

Mydriasis: Verwijding van pupillen in oog (pupildilatatie)

De pupillen vernauwen of verwijden naargelang de lichtomstandigheden. Is er veel licht, dan vernauwen pupillen automatisch zodat ze enkel de nodige hoeveelheid licht laten binnenkomen in het oog. Dit…
Nachtblindheid: ’s Nachts of bij weinig licht slecht zien

Nachtblindheid: ’s Nachts of bij weinig licht slecht zien

Bij nachtblindheid heeft de patiënt een verzwakt gezichtsvermogen of is hij tijdelijk verblind bij avond, nacht of zwakke verlichting. Nachtblindheid is in feite een symptoom van een onderliggende oog…
Natte maculadegeneratie: Lekkende nieuwe bloedvaten in oog

Natte maculadegeneratie: Lekkende nieuwe bloedvaten in oog

Maculadegeneratie is een belangrijke oorzaak van gezichtsverlies bij patiënten boven de leeftijd van zestig jaar. Ongeveer tien procent van de patiënten met maculadegeneratie heeft de natte vorm, terw…
Neonatale conjunctivitis: Oogbindvliesontsteking bij baby's

Neonatale conjunctivitis: Oogbindvliesontsteking bij baby's

Neonatale conjunctivitis (ophthalmia neonatorum) is een ontsteking van het oogbindvlies die zich ontwikkelt in de eerste maand van het leven. Het is de meest voorkomende infectie bij pasgeborenen van…
Neovasculair glaucoom: Vorming abnormale bloedvaten op iris

Neovasculair glaucoom: Vorming abnormale bloedvaten op iris

Neovasculair glaucoom is een zeldzame maar ernstige vorm van secundaire glaucoom. Deze oogziekte ontstaat als gevolg van een andere ziekte, zoals diabetes mellitus. Rode ogen, oogpijn en een verminder…
Netvlies: Aandoeningen en problemen met retina in het oog

Netvlies: Aandoeningen en problemen met retina in het oog

Het netvlies is een weefsellaag aan de achterkant van het oog dat licht detecteert en beelden stuurt naar de hersenen. In het midden van het zenuwweefsel bevindt zich de macula. De macula is verantwoo…
Netvliesloslating: Loslaten van netvlies (retina) van oog

Netvliesloslating: Loslaten van netvlies (retina) van oog

Het netvlies is het lichtgevoelige weefsel aan de binnenkant van het oog dat visuele boodschappen via de oogzenuw naar de hersenen stuurt. Het spreekt voor zich dat het netvlies onmisbaar is om te kun…
Normale druk glaucoom: Oogziekte met schade aan oogzenuw

Normale druk glaucoom: Oogziekte met schade aan oogzenuw

De oogaandoening glaucoom komt tot stand door schade aan de oogzenuw. Dit is de zenuw die het oog met de hersenen verbindt, zodat mensen kunnen zien. Bij de meeste vormen van glaucoom ontstaat schade…
Nystagmus: Oogaandoening met wiebelogen

Nystagmus: Oogaandoening met wiebelogen

Nystagmus is een niet-pijnlijke complexe oogaandoening waarbij één of beide oogbollen onwillekeurige, snelle, ritmische bewegingen maken. De bewegingen gaan van links naar rechts (horizontale nystagmu…
Oculair hemangioom: Goedaardig bloedvatgezwel rond het oog

Oculair hemangioom: Goedaardig bloedvatgezwel rond het oog

Een hemangioom is een goedaardige tumor die het gevolg is van een abnormale groei van bloedvaten. Hemangiomen bevinden zich overal op het lichaam, en vooral op het gezicht en de nek. Meestal zijn ze i…
Oculair hypertelorisme: Wijd uit elkaar staande ogen

Oculair hypertelorisme: Wijd uit elkaar staande ogen

Hypertelorisme is geen aandoening maar een symptoom van mogelijk een ziekte of syndroom. Het kenmerkt zich doordat de patiënt breed uit elkaar staande ogen heeft, met overtollig bot tussen de ogen. Hy…
Oculaire histoplasmose (vogelpoepziekte): Ooginfectie

Oculaire histoplasmose (vogelpoepziekte): Ooginfectie

Histoplasmose, ook gekend als de vogelpoepziekte, is een ziekte veroorzaakt door de schimmel Histoplasma capsulatum. Aanvankelijk is dit een longinfectie die soms na tientallen jaren plots migreert na…
Oculaire neovascularisatie: Nieuwvaatvorming in het oog

Oculaire neovascularisatie: Nieuwvaatvorming in het oog

Oculaire neovascularisatie is de medische term voor onregelmatige of abnormale ontwikkeling van zeer kleine en lekkende bloedvaten in het oog. Een neovascularisatieaandoening veroorzaakt een abnormale…
Oculaire parapemphigus: Littekens op de ogen

Oculaire parapemphigus: Littekens op de ogen

Oculaire parapemphigus is een auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem eigen lichaamscellen ten onrechte aanvalt, omdat het immuunsysteem deze aanziet als indringers. Parapemphigus typeert zich do…
Oculaire rosacea: Droge, rode, jeukende ogen en ooginfecties

Oculaire rosacea: Droge, rode, jeukende ogen en ooginfecties

De huidaandoening rosacea treft voornamelijk de huid van het gezicht, maar tast mogelijk eveneens de ogen aan. De ontstekingsziekte veroorzaakt dan droge, rode, brandende en jeukende ogen in combinati…
Oculaire toxoplasmose: Parasitaire ooginfectie

Oculaire toxoplasmose: Parasitaire ooginfectie

Toxoplasmose (toxoplasmosis) is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van een ooginfectie. Oculaire toxoplasmose is een aangeboren of verworven ziekte die die resulteert uit een infectie met Toxopla…
Oculomotorische apraxie: Oogbewegingsstoornis

Oculomotorische apraxie: Oogbewegingsstoornis

Bij oculomotorische apraxie is een patiënt niet (goed) in staat om doelbewust de ogen te bewegen. De horizontale oogbewegingen (beweging van links naar rechts) zijn getroffen, waardoor de meeste patië…
Oedeem (vochtretentie): Getroffen lichaamsdelen en oorzaken

Oedeem (vochtretentie): Getroffen lichaamsdelen en oorzaken

Het menselijk lichaam gebruikt een complex systeem om de vochtbalans in het lichaam te handhaven. Hormonale factoren, het cardiovasculaire systeem, de urinewegen, de lever en de nieren spelen allemaal…
Oftalmoplegie: Oogspierverlamming (verzwakte oogspieren)

Oftalmoplegie: Oogspierverlamming (verzwakte oogspieren)

Bij oftalmoplegie zijn de oogspieren van een patiënt verlamd of verzwakt. Dit heeft mogelijk invloed op één of meer van de zes spieren die het oog op zijn plaats houdt en op de oogbewegingen van de pa…
Onchocerciasis: Infectieziekte met symptomen aan huid & ogen

Onchocerciasis: Infectieziekte met symptomen aan huid & ogen

Onchocerciasis is een parasitaire infectieziekte veroorzaakt door een worm. Deze ziekte komt vooral voor in bepaalde gebieden van Amerika en Afrika. Door herhaalde blootstelling aan beten van de zwart…
Oogafscheiding door ooginfecties, contactlenzen of oogletsel

Oogafscheiding door ooginfecties, contactlenzen of oogletsel

Oogafscheiding is een combinatie van slijm, olie, huidcellen en ander vuil dat zich ophoopt in de hoek van het oog, terwijl de patiënt slaapt. Dit is nat en plakkerig of droog en korstig, afhankelijk…
Oogallergie en oogirritatie: Soorten, behandeling en tips

Oogallergie en oogirritatie: Soorten, behandeling en tips

Regelmatig komen patiënten bij een oogartsenpraktijk binnen met rode, gezwollen en jeukende ogen. Zij hebben hier veel last van waardoor hun levenskwaliteit daalt. Een allergische reactie is meestal d…
Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen aan bindvlies oog

Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen aan bindvlies oog

De conjunctiva (oogbindvlies) is een belangrijke, niet-zichtbare structuur aan het oogoppervlak. Het bindvlies van het oog is het helder, dun membraan dat een deel van het vooroppervlak van het oog en…
Oogbolletsel: Stomp of diep voorwerp in het oog

Oogbolletsel: Stomp of diep voorwerp in het oog

Een oogbolletsel treedt op wanneer een stomp of diep voorwerp de buitenste membranen van het oog binnendringt. Een trauma aan de oogbol is een oogheelkundige noodsituatie en vereist een onmiddellijke…
Ooginfarct: Afsluiting bloedvaten in netvlies

Ooginfarct: Afsluiting bloedvaten in netvlies

Een plotse hartaanval is een bekende medische situatie. Maar een infarct treedt mogelijk ook op bij andere organen. Een ooginfarct of oogtrombose heeft hetzelfde principe als een ander soort infarct.…
Ooginfecties door bacteriën, schimmels en virussen

Ooginfecties door bacteriën, schimmels en virussen

Als bacteriën, schimmels en virussen in en rond de oogbol terechtkomen, veroorzaken ze een ooginfectie. Een ooginfectie presenteert zich in één oog of beide ogen. Hierbij zijn mogelijk verschillende d…
Ooginfecties door contactlenzen en tips contactlenshygiëne

Ooginfecties door contactlenzen en tips contactlenshygiëne

Veel brildragers verkiezen contactlenzen. Ze corrigeren het gezichtsvermogen, zakken niet van de neus af bij het zweten, ze beslaan niet wanneer mensen vanuit de kou naar binnen gaan en ze zitten comf…
Ooginfecties door parasieten: Parasitaire infecties aan ogen

Ooginfecties door parasieten: Parasitaire infecties aan ogen

Wereldwijd zijn parasieten de belangrijkste oorzaak van een oogaandoening. Tal van parasitaire infecties veroorzaken mogelijk problemen met de ogen. Een aantal van deze parasieten zijn zelfs de belang…
Ooginfecties door schimmels: Schimmelinfecties aan ogen

Ooginfecties door schimmels: Schimmelinfecties aan ogen

De unieke structuur van het menselijk oog en de directe blootstelling van het oog aan de omgeving maakt het kwetsbaar voor een aantal ongewone infectieziekten. Een ooginfectie is het gevolg van bacter…
Ooginfecties door seksueel overdraagbare aandoening (soa)

Ooginfecties door seksueel overdraagbare aandoening (soa)

Veel seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) infecteren de slijmvliesoppervlakten van de geslachtsorganen. De patiënt krijgt dan te maken met bijvoorbeeld een abnormale vaginale afscheiding, een b…
Ooginfecties door virussen: Virale infecties aan oog of ogen

Ooginfecties door virussen: Virale infecties aan oog of ogen

De ogen zijn mogelijk geïnfecteerd door schimmels, bacteriën, parasieten en ook virussen. Virale infecties in het oog leiden soms tot een wazig gezichtsvermogen en nog andere symptomen. Afhankelijk va…
Oogkanker: Soorten en symptomen van kwaadaardige oogtumoren

Oogkanker: Soorten en symptomen van kwaadaardige oogtumoren

Wanneer gezonde cellen in het oog veranderen en te snel groeien op een ongeorganiseerde manier, vormt zich een tumor (gezwel). Wanneer kanker in of rond het oog ontstaat, is sprake van primaire oogkan…
Oogkasfractuur (gebroken oogkas): Soorten en symptomen

Oogkasfractuur (gebroken oogkas): Soorten en symptomen

De oogkas (orbita) is de benige, beschermende structuur rond het oog. Alle spieren, zenuwen en bindweefsels die verbonden zijn met het oog en de ogen doen bewegen, zijn gelegen in de oogkas. Sommige d…
Oogkasontsteking: Pijn aan ooglid door ontsteking van oogkas

Oogkasontsteking: Pijn aan ooglid door ontsteking van oogkas

Bij een aantal patiënten met een chronische ontstekingsziekte of een auto-immuunaandoening treedt eveneens een ontsteking in de oogkas (orbita) op, al ontstaat mogelijk ook spontaan deze ontsteking. D…
Oogkaspijn (orbitale pijn): Oorzaken van pijn aan oogkas

Oogkaspijn (orbitale pijn): Oorzaken van pijn aan oogkas

De oogkas (orbita) is in feite een soort schedel waarin het menselijk oog geplaatst is. Pijn rond de oogkas (pijn aan de rand van het oog) is vaak slechts mild van aard en verdwijnt spontaan door het…
Ooglidaandoeningen: Oorzaken van problemen aan oogleden

Ooglidaandoeningen: Oorzaken van problemen aan oogleden

De oogleden bieden bescherming aan de ogen en houden het oogoppervlak vochtig. Tal van problemen aan de oogleden ontstaan door bijvoorbeeld een verkeerd positie van de oogleden, of door problemen met…
Oogliddermatitis: Ontsteking huid rond ooglid of oogleden

Oogliddermatitis: Ontsteking huid rond ooglid of oogleden

De huid rond de oogleden bestaat uit bloedvaten en vet. Aan dit dunne huidgebied treedt snel schade op. Sommige patiënten ervaren bijvoorbeeld een huidontsteking rond de oogleden (oogliddermatitis, oo…
Ooglidkanker: Soorten en behandeling van kanker in ooglid

Ooglidkanker: Soorten en behandeling van kanker in ooglid

Ooglidkanker duidt op kanker op of in het ooglid. De meeste ooglidkankers zijn vormen van huidkanker. Vier bekende soorten ooglidkanker zijn mogelijk, namelijk een basaalcelcarcinoom, een melanoom, ee…
Ooglymfoom (intraoculair lymfoom): Kanker in oog of ogen

Ooglymfoom (intraoculair lymfoom): Kanker in oog of ogen

Een lymfoom is een vorm van kanker die voortkomt uit oncontroleerbaar delende lymfocyten (type witte bloedcellen). Een lymfoom begint meestal in de lymfeklieren, die deel uitmaken van het immuunsystee…
Oogmelanoom (uveaal maligne melanoom): Kanker in het oog

Oogmelanoom (uveaal maligne melanoom): Kanker in het oog

Een uveaal maligne melanoom, ook gekend als een oogmelanoom of oculair melanoom, is een kwaadaardige tumor in de ogen. Dit is het meest voorkomende type oogkanker. De kanker tast meestal de uvea aan;…
Oogmigraine: Aanvallen van tijdelijke blindheid en hoofdpijn

Oogmigraine: Aanvallen van tijdelijke blindheid en hoofdpijn

Oogmigraine is een aandoening waarbij de patiënt meerdere korte aanvallen van tijdelijke blindheid in combinatie met hoofdpijn (migraine) ervaart. Tal van andere symptomen zijn hierbij mogelijk. Deze…
Oogontsteking: Oorzaken en symptomen van ontstoken ogen

Oogontsteking: Oorzaken en symptomen van ontstoken ogen

Een oogontsteking (inflammatie van het oog, oculaire ontsteking) is een aandoening waarbij één of meer delen van een oog gezwollen, rood, warm en pijnlijk zijn, hetgeen mogelijk resulteert in probleme…
Oogparasieten: Soorten en types van parasitaire ooginfecties

Oogparasieten: Soorten en types van parasitaire ooginfecties

Parasieten zijn organismen die leven in of op een ander organisme (gastheer). De parasiet krijgt hierdoor voedingsstoffen van de gastheer. Wereldwijd zijn parasieten aanwezig. Deze infecteren mogelijk…
Oogpijn bij het knipperen van de ogen (oogknipperen)

Oogpijn bij het knipperen van de ogen (oogknipperen)

De ogen knipperen is een automatisme dat de meeste mensen niet voelen. Sommige mensen ervaren echter pijn in het oog wanneer ze knipperen. Oogpijn bij het knipperen kent diverse mild tot ernstige oorz…
Oogpijn: Oorzaken van pijnlijk oog of pijnlijke ogen

Oogpijn: Oorzaken van pijnlijk oog of pijnlijke ogen

Oogpijn is een frequent voorkomend en zeer ongemakkelijk probleem. Veelal is dit het gevolg van vermoeide ogen of hoofdpijn en verbeteren de klachten spontaan. In sommige gevallen is een pijnlijk oog…
Oogproblemen & hoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Oogproblemen & hoofdpijn: Oorzaken, symptomen en behandeling

Mensen staan er vaak niet bij stil dat dagelijkse activiteiten vermoeide ogen in combinatie met hoofdpijn met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn langdurig lezen, schrijven en autorijden. Voldoe…
Oogproblemen bij AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)

Oogproblemen bij AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)

AIDS of het verworven immuundeficiëntie syndroom is het gevolg van een besmetting door het humaan immunodeficiëntie virus (HIV). HIV is een virus dat T-cellen aanvalt waardoor het immuunsysteem van he…
Oogproblemen bij artritis (gewrichtsontsteking)

Oogproblemen bij artritis (gewrichtsontsteking)

Artritis is de medische term voor “ontsteking van de gewrichten”. Eén van de meest voorkomende vormen van artritis is osteoartritis (artrose). Dit is een gewrichtsontsteking tot op het bot wat het gev…
Oogproblemen bij chronische nierziekten

Oogproblemen bij chronische nierziekten

Diabetes mellitus (suikerziekte) en een hoge bloeddruk zijn niet alleen de belangrijkste oorzaken van een chronische nierziekte. Ze zijn ook de belangrijkste oorzaken van oogziekten en een verlies van…
Oogproblemen bij de auto-immuunaandoening lupus

Oogproblemen bij de auto-immuunaandoening lupus

Systemische lupus erythematosus is een chronische auto-immuunziekte die elk lichaamsdeel mogelijk treft. Lupus tast meestal het hart, de gewrichten, de huid, de longen, de bloedvaten, de nieren en het…
Oogproblemen bij de ziekte van Lyme, een bacteriële infectie

Oogproblemen bij de ziekte van Lyme, een bacteriële infectie

De ziekte van Lyme is een goed gekende aandoening die is overgebracht door teken. De tekenaandoening tast diverse lichaamssystemen aan, ook de ogen. De oogproblemen starten meestal in de late(re) fase…
Oogproblemen bij de ziekte van Parkinson

Oogproblemen bij de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende aandoening van patiënten van middelbare leeftijd en ouderen. Bij deze neurologische aandoening ontstaan ook motorische problemen waardoor o.a. bewegings…
Oogproblemen bij een beroerte: Schade aan gezichtsvermogen

Oogproblemen bij een beroerte: Schade aan gezichtsvermogen

Na een beroerte voert een arts verschillende lichamelijke en neurologische onderzoeken uit. Maar veelal verliest hij hierbij letterlijk en figuurlijk de gezondheid van de ogen uit het oog. Niettemin e…
Oogproblemen bij een waterwrat (papels door virale infectie)

Oogproblemen bij een waterwrat (papels door virale infectie)

Een waterwrat is een zeldzame virale infectie die vooral optreedt bij kinderen. De patiënt ontwikkelt bij deze infectie bepaalde huidletsels op verschillende delen van het gezicht, de romp, de armen,…
Oogproblemen bij fibromyalgie: Aantasting van oogspieren

Oogproblemen bij fibromyalgie: Aantasting van oogspieren

Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom waarbij de functie van de pezen, de spieren en het skelet getroffen is. Ook tast fibromyalgie soms het oog aan. Het oog vertrouwt namelijk op zes hoofdspiere…
Oogproblemen bij hersentumor: Locatie en symptomen aan ogen

Oogproblemen bij hersentumor: Locatie en symptomen aan ogen

Dankzij een regelmatig oogonderzoek is het mogelijk om ernstige medische aandoeningen op te sporen, waaronder suikerziekte, een hoge bloeddruk, artritis (gewrichtsontsteking) en ook een hersentumor. E…
Oogproblemen bij het foetaal alcoholsyndroom

Oogproblemen bij het foetaal alcoholsyndroom

Alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap veroorzaakt schade aan de foetus waardoor deze ter wereld komt met tal van neurologische en fysieke afwijkingen. De schadelijke effecten van alcohol treffen eve…
Oogproblemen bij het syndroom van Down

Oogproblemen bij het syndroom van Down

Bij het Down-syndroom gebeurt een duplicatie van (een gedeelte van) chromosoom 21, waardoor drie kopieën van het chromosoom aanwezig zijn in plaats van de gebruikelijke twee exemplaren. Het extra gene…
Oogproblemen bij reumatoïde artritis (ontsteking gewrichten)

Oogproblemen bij reumatoïde artritis (ontsteking gewrichten)

Reumatoïde artritis is een aandoening waarbij de gewrichten ontstoken zijn. Deze auto-immuunaandoening, die chronisch van aard is, tast echter eveneens lichaamssystemen buiten de gewrichten aan, zoals…
Oogproblemen bij stress (oogstress): Oorzaken van symptomen

Oogproblemen bij stress (oogstress): Oorzaken van symptomen

Iedereen krijgt in het drukke leven wel eens te maken met stress. Dit leidt tot tal van gezondheidsproblemen, waaronder ook soms oogaandoeningen. Oogstress wordt gebruikt om vele symptomen te beschrij…
Oogproblemen bij te traag werkende schildklier

Oogproblemen bij te traag werkende schildklier

De schildklier is een vlindervormige klier aan de onderkant van de voorzijde van de hals. De schildklier reguleert het schildklierhormoon en speelt een belangrijke rol in de stofwisseling. Hypothyreoï…
Oogproblemen bij tekort vitamine A (vitamine A-deficiëntie)

Oogproblemen bij tekort vitamine A (vitamine A-deficiëntie)

Vitamine A is essentieel voor vele weefsels en lichaamsfuncties, eveneens voor de goede werking van het gezichtsvermogen. Wanneer de patiënt hiervan een tekort heeft, wat vaak in ontwikkelingslanden g…
Oogproblemen bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Oogproblemen bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Ongeveer 10% van de patiënten met een ontstekingsaandoening van de maag en darmen ervaart oogproblemen. De oogweefsels lijken namelijk op de gewone weefsels in het lichaam. Ontstekingsaandoeningen aan…
Oogproblemen door hoofdtrauma en hersenschudding

Oogproblemen door hoofdtrauma en hersenschudding

Een hersenschudding of ander traumatisch hersenletsel (hoofdtrauma) veroorzaakt mogelijk lichamelijke symptomen zoals vermoeidheid, braken en hoofdpijn. Ook mentale symptomen komen voor, zoals verward…
Oogproblemen en abnormale hoofdpositie

Oogproblemen en abnormale hoofdpositie

Een abnormaal of compenserende hoofdhouding ontstaat wanneer het hoofd afwijkt van de normale rechte hoofdpositie. De patiënt kantelt hierbij het hoofd omhoog of omlaag of draait dit naar rechts of li…
Oogproblemen en behandeling bij multiple sclerose (MS)

Oogproblemen en behandeling bij multiple sclerose (MS)

Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en het ruggenmerg). Bij een gezond persoon sturen zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg snel signalen (ze…
Oogproblemen in zomer: Soorten oogziekten in zomerperiode

Oogproblemen in zomer: Soorten oogziekten in zomerperiode

De zomer is het seizoen van vakantie, reizen, leuke indoor games, mango’s enzovoort. In dit warme seizoen komen echter ook bepaalde oogproblemen vaker tot stand, zoals droge ogen, een oogbindvliesonts…
Oogsproeten: Sproetjes in oog door blootstelling aan zon

Oogsproeten: Sproetjes in oog door blootstelling aan zon

Een sproet op de huid is een goed bekend symptoom dat vooral bij mensen met een lichte huidskleur, rode haren en lichtgekleurde ogen plaatsvindt. In het oog komt echter soms ook een sproetje tot stand…
Oogtumoren: Retinoblastoom, melanoom, lymfoom aan ogen

Oogtumoren: Retinoblastoom, melanoom, lymfoom aan ogen

Primaire tumoren ontstaan in het oog zelf, bijvoorbeeld retinoblastoom, melanoom of lymfoom. Tumoren in het oog zijn echter meestal secundaire tumoren die door uitzaaiingen van kanker aan andere licha…
Oogvlekken: Oorzaken van vlekjes op oog of ogen

Oogvlekken: Oorzaken van vlekjes op oog of ogen

Soms bevinden zich op de oogbol van één oog of beide ogen vlekken. De oogbolplekken zijn vaak makkelijk waarneembaar door andere mensen. De vlekjes hebben diverse mogelijke kleuren zoals bruin, roze,…
Oogwormen: Soorten en symptomen van worminfectie aan ogen

Oogwormen: Soorten en symptomen van worminfectie aan ogen

Diverse parasieten zijn in staat om het menselijk lichaam te treffen. Zo komen wormen soms in de ogen terecht om zich daar voort te planten. Diverse oogproblemen komen voor, zoals jeuk, pijn en een ve…
Oogwratten: Wratjes aan of rond oog door virus

Oogwratten: Wratjes aan of rond oog door virus

Het humaan papillomavirus is bij vrijwel alle mensen wereldwijd aanwezig en veroorzaakt bij de aanwezigheid van een zwak immuunsysteem kleine wratten, soms ook rond de oogstructuren. Deze oogwratjes v…
Oogzalven & ooggels: Gebruik van & tips bij oogzalf & ooggel

Oogzalven & ooggels: Gebruik van & tips bij oogzalf & ooggel

De behandeling van veel oogproblemen verloopt via oogdruppels, maar de oogarts schrijft soms ook oogzalven of ooggels voor. Deze komen rechtstreeks in het oog terecht, en werken daarom sneller dan een…
Oogzenuw: Aandoeningen en problemen met de nervus opticus

Oogzenuw: Aandoeningen en problemen met de nervus opticus

De oogzenuw (nervus opticus) bevat een bundel van meer dan 1,2 miljoen zenuwvezels die visuele boodschappen overbrengen naar de hersenen. Aan de achterkant van elk oog (netvlies) bevindt zich een oogz…
Oogzenuwontsteking: Verlies gezichtsvermogen

Oogzenuwontsteking: Verlies gezichtsvermogen

Een oogzenuwontsteking veroorzaakt bij de patiënt pijn en een plotseling, tijdelijk verminderd gezichtsvermogen in het aangetaste oog. De oogzenuw is de bundel van zenuwvezels die informatie van het o…
Oogziekte door schildklieraandoening met uitpuilende ogen

Oogziekte door schildklieraandoening met uitpuilende ogen

Patiënten met een schildklieraandoening zoals de ziekte van Graves, ontwikkelen soms een oogaandoening die ervoor zorgt dat het immuunsysteem de spieren en andere weefsels rond de ogen aanvalt. Deze o…
Oogziekte van Graves: Schildklierziekte met uitpuilende ogen

Oogziekte van Graves: Schildklierziekte met uitpuilende ogen

Jaarlijks presenteren zich in Nederland enkele honderden nieuwe patiënten met oogafwijkingen veroorzaakt door de ziekte van Graves, een auto-immuunaandoening. Hierbij zijn het vetweefsel in de oogkas…
Open-hoek glaucoom: Oogaandoening met schade aan oogzenuw

Open-hoek glaucoom: Oogaandoening met schade aan oogzenuw

Open-hoek glaucoom is een oogaandoening waarbij de oogdruk meestal verhoogd is, wat schade veroorzaakt aan de oogzenuw. Deze vorm van glaucoom is een sluipende moordenaar van het gezichtsvermogen, omd…
Opticusglioom: Tumor in hersenen met aantasting oogzenuw

Opticusglioom: Tumor in hersenen met aantasting oogzenuw

Een glioom is een tumor die groeit in verschillende delen van de hersenen; deze heeft mogelijk in zeldzame gevallen eveneens invloed op de ogen. Eén of beide oogzenuwen die visuele informatie van elk…
Optische atrofie (opticusatrofie): Oogaandoening

Optische atrofie (opticusatrofie): Oogaandoening

Optische atrofie, dat ook gekend is als opticusatrofie of optische neuropathie, is een oogprobleem waarbij de oogzenuw afsterft. Optische atrofie is geen oogziekte, maar eerder een symptoom van een po…
Orbitale myositis: Ontsteking van spieren van oogbewegingen

Orbitale myositis: Ontsteking van spieren van oogbewegingen

Orbitale myositis (oculaire myositis) is een zeldzame ontsteking van voornamelijk de extraoculaire spieren (spieren die de oogbewegingen reguleren) die vooral vrouwen in het derde decennium treft. De…
Orbitale pseudotumor: Oogkasaandoening met zwelling weefsels

Orbitale pseudotumor: Oogkasaandoening met zwelling weefsels

Bij orbitale pseudotumor ervaart de patiënt een zwelling van het weefsel achter het oog. De oogkasaandoening komt om onbekende redenen tot stand, al zijn wel enkele aandoeningen in verband gebracht me…
Oscillopsie: Trillende beelden zien & wazig gezichtsvermogen

Oscillopsie: Trillende beelden zien & wazig gezichtsvermogen

Oscillatie (oscillatio) is de Latijnse term voor trilling of beving. Het achtervoegsel ‘opsie’ duidt op ‘zien”. Oscillopsie is bijgevolg een aandoening waarbij patiënten het gevoel hebben dat de visue…
Overmatig knipperen met de ogen bij kinderen

Overmatig knipperen met de ogen bij kinderen

Knipperen is een normale reflex die het oog beschermt tegen uitdroging, fel licht, en vingers of andere voorwerpen die de ogen naderen. Knipperen regelt ook de traanfunctie, wat nodig is voor het voed…
Overmatig knipperen met ogen: Oorzaken frequent oogknipperen

Overmatig knipperen met ogen: Oorzaken frequent oogknipperen

Knipperen is een normaal en fysiologisch belangrijk fenomeen. Oogknipperen komt niet vaak voor bij pasgeboren baby's. De frequentie van het knipperen neemt langzaam toe naarmate het zenuwstelsel rijpt…
Palinopsie: Direct of vertraagd nabeelden zien

Palinopsie: Direct of vertraagd nabeelden zien

Palinopsie (visuele perseveratie) is een aandoening waarbij patiënten een aanhoudende herhaling van een visueel beeld zien nadat de visuele prikkel verdwenen is. Ze zien hierbij een soort nabeeld van…
Parinaud oculoglandulair syndroom: Ooginfectie met rood oog

Parinaud oculoglandulair syndroom: Ooginfectie met rood oog

Het Parinaud oculoglandulair syndroom (POS) is een zeldzame ooginfectie veroorzaakt door mogelijk diverse ziekteverwekkers, waaronder bacteriën, schimmels en virussen. De patiënt heeft een klinisch be…
Peters anomalie: Oogafwijking met vertroebeld hoornvlies

Peters anomalie: Oogafwijking met vertroebeld hoornvlies

Bij Peters anomalie treden oogproblemen op aan het voorste segment van het oog. Het voorste segment omvat de lens, het gekleurde deel (iris) van het oog, en de heldere bekleding van het oog (cornea).…
Phthisis bulbi: Afgestorven oog door oogziekte

Phthisis bulbi: Afgestorven oog door oogziekte

Bij phthisis bulbi, ook bekend als een afgestorven oog, heeft een patiënt een gekrompen oogbol met atrofische en ongeorganiseerde intra-oculaire structuren. Dit vloeit voort uit een verscheidenheid va…
Pijn bij maken van oogbewegingen: Oorzaken en symptomen

Pijn bij maken van oogbewegingen: Oorzaken en symptomen

Sommige patiënten ervaren pijn bij het maken van oogbewegingen. Dit soort oogpijn is heel lastig en pijnlijk, omdat het nu éénmaal niet mogelijk is om de ogen niet te bewegen. De pijn voelt vaak aanva…
Pijn en/of druk achter oog of ogen: Oorzaken en behandeling

Pijn en/of druk achter oog of ogen: Oorzaken en behandeling

Druk en pijn achter de ogen (retro-orbitale pijn) is een vervelend gevoel dat vaak te wijten is aan eenvoudige hoofdpijn of sinusaandoeningen. Deze aandoeningen zijn meestal gemakkelijk met behulp van…
Plots blind aan één oog of beide ogen door aandoeningen

Plots blind aan één oog of beide ogen door aandoeningen

Plots het gezichtsvermogen verliezen en blind worden resulteert uit diverse mogelijke ernstige of zelfs levensbedreigende aandoeningen. Een plotseling volledig verlies van het zicht treedt op in één o…
Posner-Schlossman Syndroom: Glaucoom (verhoogde oogdruk)

Posner-Schlossman Syndroom: Glaucoom (verhoogde oogdruk)

Het Posner-Schlossman Syndroom is een milde oogontsteking waarbij de patiënt in korte tijd een heel hoge oogdruk creëert waardoor glaucoom ontstaat. De glaucoomaanvallen zijn terugkerend. Deze secunda…
Posterieure uveïtis: Oogontsteking van netvlies en vaatvlies

Posterieure uveïtis: Oogontsteking van netvlies en vaatvlies

De uvea is de medische term voor de middelste laag van het oog. Posterieure uveïtis (uveïtis posterior, choroïditis, chorioretinitis) is een mogelijk ernstige ontsteking van het achterste gedeelte van…
Premature retinopathie: Abnormale groei retinale bloedvaten

Premature retinopathie: Abnormale groei retinale bloedvaten

Premature retinopathie kenmerkt zich door een abnormale groei van de retinale bloedvaten in het oog doordat baby's prematuur (te vroeg rijp) ter wereld komen. Maar ook andere risicofactoren leiden mog…
Presbyopie: Ouderdomsverziendheid

Presbyopie: Ouderdomsverziendheid

Presbyopie, beter bekend als ouderdomsverziendheid, komt voor bij patiënten na het veertigste levensjaar. Bij deze oogaandoening is het accommodatievermogen van het oog aangetast. Daardoor is de patië…
Preseptale en orbitale cellulitis: Oogontsteking

Preseptale en orbitale cellulitis: Oogontsteking

Orbitale cellulitis is een ontsteking van het zachte weefsel van de oogkas achter het orbitale septum, een dun weefsel dat het ooglid van de oogkas scheidt. Een preseptale (of periorbitale) cellulitis…
Primair congenitale glaucoom: Aangeboren verhoogde oogdruk

Primair congenitale glaucoom: Aangeboren verhoogde oogdruk

Primair congenitale glaucoom presenteert zich meestal spontaan bij patiënten tussen de nul en drie jaar. Deze oogziekte kenmerkt zich door een abnormaal hoge oogdruk wat resulteert in schade aan de oo…
Psoriasis (chronische huidziekte) rond het oog of de ogen

Psoriasis (chronische huidziekte) rond het oog of de ogen

Psoriasis is een auto-immuunaandoening waarbij de huid chronisch schilfert en ontstoken is. Door een snelle huiddeling, bouwen de huidcellen van het lichaam zich erg snel op, waardoor op diverse licha…
Pterygium en pinguecula, goedaardige letsels in de ogen

Pterygium en pinguecula, goedaardige letsels in de ogen

Pterygium, ook gekend als “surfersoog”, is een veel voorkomende oogaandoening bij mensen die veel buiten zijn of zich in zonnige landen bevinden. Bij een patiënt met een pterygium groeit er roos, vlez…
Ptosis: Hangend ooglid, in aangeboren of verworven vorm

Ptosis: Hangend ooglid, in aangeboren of verworven vorm

Bij een aantal mensen hangt het bovenste ooglid meer dan normaal naar beneden. Dit symptoom is in medische termen gekend als “ptosis”. Ptosis is mogelijk verworven door een ander medisch probleem, al…
Refractieafwijkingen: Soorten brekingsfouten van het oog

Refractieafwijkingen: Soorten brekingsfouten van het oog

Het hoornvlies (heldere voorste deel van het oog) en de ooglens helpen om het zicht scherp te stellen. Refractieafwijkingen (brekingsfouten, refractiefouten, refractieaandoeningen) zijn oogafwijkingen…
Retinale occlusie: Verstopping van bloedvaten van netvlies

Retinale occlusie: Verstopping van bloedvaten van netvlies

De retina (netvlies) is het lichtgevoelige weefsel aan de achterkant van het oog die bedekt is met kegeltjes en staafjes om goed te kunnen zien. Het netvlies heeft om goed te functioneren bloed nodig…
Retinitis pigmentosa: Verlies kegeltjes en staafjes in oog

Retinitis pigmentosa: Verlies kegeltjes en staafjes in oog

Retinitis pigmentosa is een verzamelnaam van (erfelijke) oogaandoeningen waarbij de patiënt geleidelijk aan het gezichtsvermogen verliest. De lichtgevoelige netvliescellen in de achterkant van het oog…
Retinoblastoom: Netvlieskanker (vorm van oogkanker)

Retinoblastoom: Netvlieskanker (vorm van oogkanker)

Retinoblastoom is een vorm van oogkanker die start in het netvlies. Meestal zijn jonge kinderen onder de vijf jaar aangetast door deze vorm van kanker in het oog. De oogkanker bestaat in een erfelijke…
Retinopathie: Schade aan het netvlies van oog of ogen

Retinopathie: Schade aan het netvlies van oog of ogen

Het netvlies is het deel in het oog dat licht waarneemt. Retinopathie is de medische term voor schade (ziekte) aan het netvlies van de ogen. Bij retinopathie ligt een vaatprobleem of een abnormale blo…
Retinoschisis: Splijting in netvlies (retina) in het oog

Retinoschisis: Splijting in netvlies (retina) in het oog

Retinoschisis is een aandoening waarbij een gebied van het netvlies gescheiden is in twee lagen. Meestal zijn zowel het perifere als centrale gezichtsvermogen aangetast, maar de patiënt wordt vrijwel…
Risicofactoren voor de oogziekte glaucoom (hoge oogboldruk)

Risicofactoren voor de oogziekte glaucoom (hoge oogboldruk)

De oogaandoening glaucoom is wereldwijd een belangrijke oorzaak van blindheid, met name bij oudere patiënten. Een vroege opsporing en behandeling zijn de sleutels tot het voorkomen van schade aan de o…
Rode adertjes (lijntjes in ogen): Oorzaken van rode aders

Rode adertjes (lijntjes in ogen): Oorzaken van rode aders

Sommige mensen kampen met zichtbare rode lijntjes in de ogen. Vaak wijst dit op vermoeidheid of een slaapgebrek. Maar de rode adertjes in de ogen zijn soms ook het gevolg van een ernstige oogaandoenin…
Rode ogen (bloeddoorlopen ogen): Oorzaken en behandelingen

Rode ogen (bloeddoorlopen ogen): Oorzaken en behandelingen

Rode ogen wijst op het uiterlijk van het oog of beide ogen. Het oog is namelijk rood als gevolg van een oogziekte, een verwonding, een ooginfectie of een andere aandoening. Rode ogen gebeuren wanneer…
Rode oogleden: Oorzaken, symptomen & behandeling

Rode oogleden: Oorzaken, symptomen & behandeling

Het is normaal dat de oogleden rood worden bij het huilen. Maar rode oogleden zijn soms ook het gevolg van een onderliggend probleem zoals een huidaandoening, een allergische reactie, een ooginfectie,…
Schnyder kristallijn corneadystrofie in de ogen

Schnyder kristallijn corneadystrofie in de ogen

Schnyder kristallijn corneadystrofie is een zeldzame autosomaal dominante vorm van hoornvliesdystrofie waarbij de patiënt progressief zijn gezichtsvermogen verliest. Beide ogen vertonen hoornvliestroe…
Scleritis: Ernstige oogontsteking van de sclera

Scleritis: Ernstige oogontsteking van de sclera

Scleritis is een ernstige oogontsteking die optreedt aan de gehele dikte van de sclera (harde oogrok). De sclerale, episclerale en conjunctivale vaten zijn allemaal aangetast en zien er rood en gezwol…
Scotoom: Zien van blinde vlek in gezichtsveld

Scotoom: Zien van blinde vlek in gezichtsveld

Door een heleboel oog- en hersenaandoeningen en ook enkele omgevingsfactoren, zien mensen mogelijk één of meer blinde vlekken in het gezichtsveld, gekend als ‘scotomen’. In de praktijk zijn deze ‘blin…
Sebaceus carcinoom: Vorm van huidkanker op ooglid

Sebaceus carcinoom: Vorm van huidkanker op ooglid

Sebaceuze klieren (talgklieren) zijn kleine klieren die verbonden zijn met haarfollikels in de huid. In alle haardragende gebieden van het lichaam komen deze klieren voor, en dan vooral op de hoofdhui…
Sjögren-syndroom: Aandoening met droge ogen, mond en keel

Sjögren-syndroom: Aandoening met droge ogen, mond en keel

Het Sjögren-syndroom is een auto-immuunaandoening waarbij de klieren die tranen en speeksel produceren, vernietigd zijn. Hierdoor heeft een patiënt een droge mond en keel en droge ogen. De aandoening…
Slecht kleurenzicht: Oorzaken van stoornissen in kleurenzien

Slecht kleurenzicht: Oorzaken van stoornissen in kleurenzien

Sommige patiënten hebben moeite om het verschil tussen bepaalde kleuren te zien, al zien ze de verschillende kleuren wel. Een slecht kleurenzicht is meestal erfelijk. Mannen kampen vaker met kleurenzi…
Sneeuwblindheid (fotokeratitis): Oogziekte door UV-straling

Sneeuwblindheid (fotokeratitis): Oogziekte door UV-straling

Fotokeratitis is een pijnlijke oogaandoening die optreedt wanneer het oog blootgesteld is aan onzichtbare ultraviolette straling (UV-straling), hetzij van de zon of van een door de mens gemaakte energ…
Sorsby's fundus dystrofie: Vorm van maculadegeneratie

Sorsby's fundus dystrofie: Vorm van maculadegeneratie

In 1949 beschreef Sorsby een zeer zeldzame vorm van juveniele maculadystrofie. Deze progressieve fundusaandoening heeft drie belangrijke kenmerken met name een autosomaal dominante overerving, bilater…
Stekende, scherpe, schietende oogpijn: Oorzaken

Stekende, scherpe, schietende oogpijn: Oorzaken

Sommige patiënten kampen met scherpe, stekende en schietende oogpijn. Dit is bijvoorbeeld te wijten aan een vuiltje in het oog, maar ook enkele aandoeningen leiden mogelijk tot dit soort oogpijn zoals…
Strømme-syndroom: Symptomen aan hersenen, darmen en ogen

Strømme-syndroom: Symptomen aan hersenen, darmen en ogen

Het Strømme-syndroom is een zeer zeldzame genetische aandoening waarbij een deel van de darm ontbreekt, oogafwijkingen aanwezig zijn en de patiënt een klein hoofd heeft. Ook andere afwijkingen komen t…
Stuwingspapil: Zwelling oogzenuw door verhoogde hersendruk

Stuwingspapil: Zwelling oogzenuw door verhoogde hersendruk

Een stuwingspapil is een aandoening waarbij de oogzenuw gezwollen is door een verhoogde druk in of rond de hersenen. Deze verhoogde hersendruk is het gevolg van o.a. een abces, een hoofdwonde of het g…
Subconjunctivale bloeding: Bloeding onder het oogbindvlies

Subconjunctivale bloeding: Bloeding onder het oogbindvlies

Bij een subconjunctivale bloeding breekt een bloedvat in het wit van de ogen open. Enkele medische factoren veroorzaken sneller een subconjunctivale bloeding. De patiënt krijgt hierdoor een heldere ro…
Sympathische oogontsteking: Vorm van uveïtis

Sympathische oogontsteking: Vorm van uveïtis

Een sympathische oogontsteking, ook gekend als “sympathische oftalmie”, is een ontsteking van de uvea (vaatvlies, straallichaam en iris) die optreedt na een verwonding of operatie aan het andere oog.…
Syndroom van Adie: Aandoening aan ogen en reflexen

Syndroom van Adie: Aandoening aan ogen en reflexen

In 1932 beschreef de Engelse neuroloog Adie het syndroom van Adie, ook wel gekend als “familiale hereditaire areflexie” of “Holmes-Adie-syndroom”. Deze neurologische aandoening kenmerkt zich door een…
Syndroom van Bálint: "Ziende blind" zijn

Syndroom van Bálint: "Ziende blind" zijn

Het syndroom van Bálint is een complexe en nog niet volledig begrepen neurologische aandoening waarbij patiënten als het ware “ziende blind” zijn. Een hersenletsel is hiervan meestal de oorzaak. De pr…
Syndroom van Bonnet (visuele hallucinaties zien)

Syndroom van Bonnet (visuele hallucinaties zien)

Het Charles Bonnet Syndroom (CBS) is een aandoening waarbij geestelijk gezonde patiënten levendige, complexe, steeds terugkerende visuele hallucinaties hebben. Meestal treft dit patiënten die op later…
Synechie: Verklevingen tussen oogstructuren

Synechie: Verklevingen tussen oogstructuren

Bij synechie treden vergroeiingen of verklevingen op tussen aangrenzende oogstructuren. De vorming van synechie gebeurt veelal tijdens een ontsteking en de woekering van cellen (cellulaire proliferati…
Tijdelijk verlies van gezichtsvermogen (plots visusverlies)

Tijdelijk verlies van gezichtsvermogen (plots visusverlies)

Een aantal patiënten kampt met een schrikwekkend symptoom. Zij verliezen namelijk tijdelijk het gezichtsvermogen. Soms ziet de patiënt nog tijdelijk een beetje, terwijl anderen tijdelijk volledig blin…
Toxocariase: Infectie met symptomen aan ogen of organen

Toxocariase: Infectie met symptomen aan ogen of organen

Toxocariase (toxocariasis) is een zeldzame infectie veroorzaakt door rondwormparasieten, beter gekend als kattenspoelwormen. De verspreiding gebeurt door contact met besmette ontlasting van dieren. Ro…
Traankliertumor: Goedaardige en kwaadaardige tumoren

Traankliertumor: Goedaardige en kwaadaardige tumoren

Bij een traankliertumor heeft een patiënt een tumor in één van de klieren die verantwoordelijk zijn voor de traanproductie. De traanklier bevindt zich onder het buitenste deel van elke wenkbrauw. Onge…
Trachoom: Ernstige oogbindvliesontsteking (conjunctivitis)

Trachoom: Ernstige oogbindvliesontsteking (conjunctivitis)

Trachoom is anno april 2020 wereldwijd de belangrijkste oorzaak van vermijdbare blindheid en komt vooral voor in arme landen waar mensen leven in overbevolkte omstandigheden met beperkte toegang tot w…
Trichiasis: Naar binnen gekeerde oogharen

Trichiasis: Naar binnen gekeerde oogharen

Bij trichiasis wrijven naar binnen draaiende oogharen tegen de cornea, de conjunctiva en het binnenste deel van de oogleden. De ogen van de patiënt zijn hierdoor geïrriteerd. Een waaier van aandoening…
Trillende oogleden: Meestal onschuldig of teken van ziekte

Trillende oogleden: Meestal onschuldig of teken van ziekte

Een patiënt met een trillend ooglid knippert abnormaal en onvrijwillig met het ooglid. Dit knipperen gebeurt vaak meermaals per dag en tast het gezichtsvermogen in ernstige gevallen aan. Door stress e…
Tunnelzicht (kokerzicht): Verlies perifeer gezichtsvermogen

Tunnelzicht (kokerzicht): Verlies perifeer gezichtsvermogen

Al spelend kijkt iemand wel eens door een smalle buis of een toiletpapierkokertje. Hij ziet vervolgens slechts een stuk van het beeld wat hij normaal ziet. Er zijn echter mensen die geen “hulpmiddel”…
Uhthoff-fenomeen: Ergere oogproblemen bij multiple sclerose

Uhthoff-fenomeen: Ergere oogproblemen bij multiple sclerose

Het Uhthoff-fenomeen (Uhthoff-syndroom) is een symptoom van multiple sclerose, gekenmerkt door tijdelijke oogproblemen. Een wazig gezichtsvermogen, blinde plekken in het gezichtsveld en dubbelzien kom…
UV-straling: Soorten, oogproblemen en bescherming van ogen

UV-straling: Soorten, oogproblemen en bescherming van ogen

De ogen zijn erg gevoelig en lopen gemakkelijk schade op door blootstelling aan de zon. Wanneer mensen blootgesteld zijn aan ultraviolette stralen (UV-straling) van zonlicht ontstaat schade aan de oge…
Uveïtis: Ontsteking uvea, middelste laag oog (oogontsteking)

Uveïtis: Ontsteking uvea, middelste laag oog (oogontsteking)

Uveïtis is een ontsteking van de uvea, de middelste laag van het oog. De uvea bestaat uit de iris, het straallichaam (corpus ciliare) en het vaatvlies (choroidea). De uvea is erg belangrijk, omdat vel…
Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen

Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen

Er zijn veel verschillende oogaandoeningen en oogproblemen die het gezichtsvermogen van een kind aantasten. Zowel één oog als beide ogen kunnen zijn getroffen. Afhankelijk van de aanwezige oogziekte,…
Verbrande ogen (zonnebrand) door blootstelling aan zon

Verbrande ogen (zonnebrand) door blootstelling aan zon

De zon is voor iedereen een belangrijke bron van vitamine D. Hoewel de zon veel essentiële vitaminen geeft, ontstaat ook mogelijk schade aan de huid wanneer deze te lang is blootgesteld aan de zon. De…
Verlamming zesde hersenzenuw: Oogbewegingsstoornis

Verlamming zesde hersenzenuw: Oogbewegingsstoornis

Voor het maken van oogbewegingen zijn oogspieren nodig. Een bepaalde oogspier, de musculus rectus lateralis, zorgt voor de beweging van het oog naar buiten, weg van de neus. Deze oogspier wordt aanges…
Verlies van perifeer gezichtsvermogen (zicht om zich heen)

Verlies van perifeer gezichtsvermogen (zicht om zich heen)

Het centrale gezichtsvermogen is het zicht waarmee een persoon recht voor zich uit kan kijken. Daarnaast hebben mensen ook het vermogen om een zicht te krijgen van objecten om zich heen (boven, onder,…
Vermoeide ogen (oogvermoeidheid): Symptomen en behandeling

Vermoeide ogen (oogvermoeidheid): Symptomen en behandeling

Vermoeide ogen zijn voor iedereen wel bekend. De ogen branden, jeuken, voelen droog aan en zijn gewoon moe. Dit vervelend maar meestal niet ernstig symptoom is meestal het gevolg van het langdurig com…
Verstopte traanbuisjes bij baby's: Oorzaken en symptomen

Verstopte traanbuisjes bij baby's: Oorzaken en symptomen

Tranen zijn afkomstig van de traanklieren, die zich boven de ogen van een persoon bevinden aan de kant die het verst is verwijderd van de neus. De tranen stromen via de traankanalen in de neus. Bij so…
Verziendheid (hypermetropie): Objecten vlakbij wazig zien

Verziendheid (hypermetropie): Objecten vlakbij wazig zien

Ongeveer één derde van de wereldbevolking lijdt aan verziendheid. Bij verziendheid, een refractiefout (brekingsfout) in het oog, is een patiënt niet goed in staat om objecten dicht bij hem waar te nem…
Vettige oogleden: Oorzaken en make-up tips

Vettige oogleden: Oorzaken en make-up tips

Oogleden zijn het droogste deel van het gezicht. Wanneer ze te vettig zijn, dan is het moeilijk om make-up toe te passen. Dit is het gevolg van onder andere hormonale schommelingen, een milde allergie…
Virale conjunctivitis: Oogbindvliesontsteking door virus

Virale conjunctivitis: Oogbindvliesontsteking door virus

Het oogbindvlies (conjunctiva) is het membraan dat het witte deel van het oog bedekt. Bij virale conjunctivitis ontstaat een ontsteking van de conjunctiva, hetgeen veroorzaakt is door een virus. Deze…
Visoogziekte: Vertroebeling van het hoornvlies in het oog

Visoogziekte: Vertroebeling van het hoornvlies in het oog

De visoogziekte is een zeldzame aangeboren oogaandoening waarbij de hoornvliezen van de patiënt vertroebelen wat leidt tot een achteruitgang van het gezichtsvermogen. Voor deze erfelijke oogafwijking…
Vitelliforme maculadystrofie (Ziekte van Best): Oogziekte

Vitelliforme maculadystrofie (Ziekte van Best): Oogziekte

Vitelliforme maculadystrofie (VMD) is een erfelijke oogaandoening die leidt tot progressief verlies van het gezichtsvermogen. De aandoening verstoort cellen in een klein gebied nabij het centrum van h…
Vlekken van Bitot: Witte, schuimende vlekjes in het oog

Vlekken van Bitot: Witte, schuimende vlekjes in het oog

In 1863 beschreef de Franse oogarts Dr. P. Bitot de vlekken van Bitot. De vlekken van Bitot bevinden zich meestal aan de nasale en temporale kant van het oogbindvlies. Meestal is dit een vroeg teken v…
Wallen onder de ogen (oogwallen): Oorzaken en behandeling

Wallen onder de ogen (oogwallen): Oorzaken en behandeling

Wallen onder de ogen ontstaan in diverse omstandigheden. Meestal verzwakken de spieren die de oogleden ondersteunen door de veroudering. Maar ook andere oorzaken spelen een rol, zoals een allergie, ee…
Wasbeerogen: Donkere kringen rond ogen door aandoening

Wasbeerogen: Donkere kringen rond ogen door aandoening

Een aantal mensen kampt met kneuzingen en verkleuringen rond de ogen. Dit doet op uiterlijk vlak vaak denken aan de donkere kringen rond de ogen van een wasbeer, waardoor sprake is van ‘wasbeerogen’.…
Waterige ogen (erg tranende ogen) bij baby’s en kinderen

Waterige ogen (erg tranende ogen) bij baby’s en kinderen

De ogen maken altijd tranen aan. Deze tranen verlaten het oog door het traanbuisje, een klein gat in de hoek van het oog. Tranen helpen het oogoppervlak vochtig te houden. Ze spoelen deeltjes en vreem…
Wenkbrauw: Onvrijwillige spiertrekkingen door aandoeningen

Wenkbrauw: Onvrijwillige spiertrekkingen door aandoeningen

Onvrijwillige spiertrekkingen aan de wenkbrauw kennen veel milde tot ernstige oorzaken. Meestal gebeuren deze spiertrekkingen aan één wenkbrauw. Soms komen andere symptomen tot stand door het onderlig…
Wimperluizen (phthiriasis palpebrarum): Jeukende oogleden

Wimperluizen (phthiriasis palpebrarum): Jeukende oogleden

Phthiriasis palpebrarum (phthiriasis ciliaris, ciliaire phthiriasis) is een zeldzame aandoening waarbij schaamluizen (krabluizen) de wimpers treffen. Dit veroorzaakt jeukende oogleden maar ook andere…
Wimpers: Functie, aandoeningen en wimpertransplantatie

Wimpers: Functie, aandoeningen en wimpertransplantatie

Wimpers beschermen de ogen. Tal van wimperaandoeningen zijn mogelijk. Soms treden hierbij eveneens klachten op aan de ogen en het gezichtsvermogen. De wimpers vallen hierbij bijvoorbeeld (gedeeltelijk…
Wit bultje op ooglid: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Wit bultje op ooglid: Oorzaken, symptomen en behandelingen

Op het ooglid verschijnt soms een witte bult die meestal onschuldig is. Dit bultje varieert van klein tot groot en is al dan niet pijnlijk. Af en toe gaan hiermee nog andere symptomen gepaard, zoals z…
Wrijven in oog of ogen: Oorzaken, nadelen en tips

Wrijven in oog of ogen: Oorzaken, nadelen en tips

Wrijven over het oog of de ogen lijkt misschien een relatief onschuldige actie die voor velen voordelen lijkt te bieden. De meeste mensen doen dit regelmatig. Computervermoeidheid, een allergie en dro…
Xanthelasma: Gele cholesterolafzettingen rond de ogen

Xanthelasma: Gele cholesterolafzettingen rond de ogen

Kleine vetgezwelletjes in de huid van de oogleden zijn gekend als "xanthomen". De aanwezigheid van deze xanthomen duidt soms op een verhoogd cholesterolgehalte (hypercholesterolemie), al is het ook mo…
Zanderig gevoel in ogen: Oorzaken van korrelig gevoel in oog

Zanderig gevoel in ogen: Oorzaken van korrelig gevoel in oog

De ogen zorgen voor het gezichtsvermogen en zijn daarom erg belangrijk. Aan de delicate ogen ontstaat snel schade. Sommige patiënten ervaren een gevoel van zand in de ogen. Dit korrelig gevoel is erg…
Ziekte van Coats: Misvormde bloedvaatjes in de retina (oog)

Ziekte van Coats: Misvormde bloedvaatjes in de retina (oog)

Een zeldzame, niet erfelijke oogaandoening is de ziekte van Coats. Hierbij bevinden afwijkende, misvormde uitgerekte bloedvaatjes (teleangiëctasieën) zich meestal aan de randen van het netvlies maar s…
Ziekte van Oguchi: Nachtblindheid en Mizuo-Nakamura fenomeen

Ziekte van Oguchi: Nachtblindheid en Mizuo-Nakamura fenomeen

De ziekte van Oguchi (congenitale stationaire nachtblindheid) is een autosomaal recessieve oogaandoening die het netvlies treft. De oogziekte kenmerkt zich door congenitale (aangeboren) nachtblindheid…
Ziekte van Stargardt: Oogziekte (vorm van maculadegeneratie)

Ziekte van Stargardt: Oogziekte (vorm van maculadegeneratie)

De ziekte van Stargardt is de meest voorkomende vorm van erfelijke juveniele maculadegeneratie. De ziekte treft meestal beide ogen, start rond de kinderleeftijd, is progressief en heeft vooral invloed…
Gepubliceerd door Miske op 14-09-2014, laatst gewijzigd op 06-05-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.