Miske » Specials » Oogonderzoeken

Oogtesten bij oogziektes en oogproblemen

Oogtesten bij oogziektes en oogproblemen Bij een opticien, optometrist, oogarts of een oogheelkundige afdeling in het ziekenhuis kunnen heel wat oogonderzoeken gebeuren. Soms zijn deze onderzoeken relatief eenvoudig en is er geen voorbereiding vereist bij de patiënt, maar andere onderzoeken vergen toch wel wat voorbereidingstijd.

Belang van oogonderzoeken

De technologie staat niet stil; gelukkig ook niet in de medische wereld. Heel wat onderzoeken zijn tegenwoordig mogelijk. Zo kunnen oogonderzoeken helpen bij:
 • het kiezen van het juiste correctiemiddel
 • het diagnosticeren van een oogaandoening en het daarop starten van een behandeling
 • het opvolgen van een behandeling of oogziekte

Via een routine-oogonderzoek worden vroege symptomen van oogafwijkingen aan het licht gebracht, en op die manier kunnen heel wat problemen reeds snel worden verholpen. In sommige gevallen kan een oogonderzoek ook ernstige en zelfs verborgen medische aandoeningen opsporen, zoals diabetes, ontstekingen, infecties en verhoogde bloeddruk.

Kinderen

Een jaarlijks oogonderzoek wordt aanbevolen bij iedereen, ook bij kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar. Kinderen beseffen vaak niet dat ze minder goed zien en juist daarom is het belangrijk dit tijdig te ontdekken. Wanneer een oogaandoening in de familiegeschiedenis voorkomt, is het zelfs raadzaam om het kind nog eerder te laten testen.

Een aantal alarmsignalen voor ouders zijn bijvoorbeeld:

Lezen

 • Veel trager lezen dan leeftijdsgenoten
 • Tijdens het lezen het leesmateriaal dicht bij het gezicht houden
 • Een vinger gebruiken om tijdens het lezen te wijzen

Andere

 • Het bord niet goed zien op school
 • Vaak wrijven in de ogen
 • Loensen
 • Knipperen met de ogen
 • Een oog sluiten of bedekken om scherp te zien

Informatie

Na wat testen bij de oogarts kan je te horen krijgen dat jijzelf of je kind een bepaald oogonderzoek moet ondergaan. Je hoofd is dan vaak moe en je hebt talloze vragen. Wat het onderzoek inhoudt, wordt vaak vooraf niet uitgelegd, of vergeet je vrij snel. Daarom worden in deze special een aantal oogonderzoeken besproken zodat duidelijk wordt waarom dit onderzoek gebruikt wordt, wat de praktische kant inhoudt van het onderzoek, en wat je nadien te wachten staat.

Let op: Deze onderzoeken kunnen per setting en zelfs patiënt soms anders ingevuld worden. Daarom neem je voor verdere vragen best contact op met de persoon of afdeling waarmee je een afspraak hebt.
App HEyeWay: Foto's van het oog met de iPhone

App HEyeWay: Foto's van het oog met de iPhone

Speciale medisch fotografen houden zich bezig met het maken van foto’s van ogen. Maar de medische app hEyeWay helpt een oogarts eveneens om deze foto’s te maken waardoor hij in staat is te delen met c…
Biometrie: Onderzoek - Meting van de lenssterkte van de ogen

Biometrie: Onderzoek - Meting van de lenssterkte van de ogen

Een chirurg vervangt een troebele ooglens tijdens een staaroperatie door een kunst- of implantlens. Hierdoor krijgen patiënten na de ingreep weer een goed zicht. Voor deze ingreep is het nodig om de k…
Contrastgevoeligheidstest bij oogaandoeningen

Contrastgevoeligheidstest bij oogaandoeningen

Contrastgevoeligheid is belangrijk bij de visuele functie, vooral bij mist, bij weinig licht of in andere situaties wanneer het contrast tussen de objecten en de achtergrond vaak verminderd is. Rijden…
Corneatopografie: Onderzoek - Beeld van hoornvlies van oog

Corneatopografie: Onderzoek - Beeld van hoornvlies van oog

Een patiënt met hoornvliesafwijking krijgt soms een corneatopografie. Met behulp van geautomatiseerde beeldvormingstechnologie maakt de corneatopograaf een driedimensionale kaart van het hoornvlies. D…
CT-scan van de ogen en oogkas

CT-scan van de ogen en oogkas

Een computertomografie (CT-scan) van de oogkas is een beeldvormingstechniek die röntgenstralen gebruikt om gedetailleerde beelden van de oogkassen, de ogen en het omringende weefsel te maken. De CT-sc…
Een oogonderzoek bij de oogarts: Screening naar oogziekten

Een oogonderzoek bij de oogarts: Screening naar oogziekten

Een uitgebreid oogonderzoek geeft belangrijke informatie prijs over de gezondheid van de ogen, maar ook over de algemene gezondheid van de patiënt, en is daarom regelmatig vereist. Dit oogonderzoek be…
Electroretinografie (ERG): Onderzoek van netvlies (in oog)

Electroretinografie (ERG): Onderzoek van netvlies (in oog)

Op het einde van de jaren 40 van de vorige eeuw zijn artsen in ziekenhuizen gestart met elektrofysiologische testen van patiënten met netvliesaandoeningen. Een van de mogelijke onderzoeken is een elec…
Elektronystagmografie: Evenwichtsonderzoek

Elektronystagmografie: Evenwichtsonderzoek

Een elektronystagmografie is een diagnostisch onderzoek om onwillekeurige oogbewegingen (nystagmus) te meten. Dit is nodig om de diagnose van onder andere duizeligheid (vertigo) of evenwichtsproblemen…
Fluorescentieangiografie (onderzoek bloedvaten netvlies)

Fluorescentieangiografie (onderzoek bloedvaten netvlies)

Met behulp van een fluorescentieangiografie, ook wel FAG-onderzoek genoemd, fotografeert de oogarts de bloedvaten van het netvlies van het oog. Hierdoor brengt hij de locatie en ernst van een netvlies…
Fundusfotografie: Foto’s van de achterkant van het oog

Fundusfotografie: Foto’s van de achterkant van het oog

Met een fundusfoto bekijkt de oogarts het glasachtige lichaam, de macula, de retina, de choroidea (vaatvliezen), de oogzenuw en de aan- en afvoerende bloedvaten. De term “fundus” staat namelijk voor d…
Gezichtsscherpte: Belang en meting via een Snellen-kaart

Gezichtsscherpte: Belang en meting via een Snellen-kaart

De gezichtsscherpte beschrijft de scherpte van het gezichtsvermogen; het vermogen om kleine details waar te nemen. Een gezichtsscherptemeting, ook gekend als een Snellen-test, is een standaard onderde…
Gezichtsveldonderzoek: Onderzoek uitval gezichtsveld

Gezichtsveldonderzoek: Onderzoek uitval gezichtsveld

Wanneer iemand zijn ogen fixeert op een bepaald punt, ziet hij meer dan dat punt alleen. Hij ziet, zonder dat hij zijn oog beweegt, ook nog zijn omgeving. Dit noemen we het “gezichtsveld”, eveneens be…
Gezichtsvelduitval en gezichtsvelddefect: Soorten onderzoek

Gezichtsvelduitval en gezichtsvelddefect: Soorten onderzoek

Het gezichtsveld is het deel van de omgeving die de patiënt op dat moment ziet wanneer hij recht vooruit kijkt. Wanneer het oog zich fixeert op één punt (fixatiepunt), is het meten van het gezichtsvel…
Gonioscopie: Inspectie van de drainagehoek bij glaucoom

Gonioscopie: Inspectie van de drainagehoek bij glaucoom

Een oogarts voert een gonioscopie uit om te kijken naar het voorste deel van het oog (voorkamer) tussen het hoornvlies en de iris. Dit oogonderzoek is pijnloos en is standaard bij een uitgebreid oogon…
Kleurentest: Oogtest voor opsporen van kleurenblindheid

Kleurentest: Oogtest voor opsporen van kleurenblindheid

Ongeveer 6% van de mannen en 0,5% van de vrouwen lijdt aan kleurenblindheid. Dankzij een kleurenonderzoek zijn problemen met het kleurenzien op te sporen. Een kleurentest is een eenvoudig, veilig en n…
Laat regelmatig een oogonderzoek doen door de oogarts

Laat regelmatig een oogonderzoek doen door de oogarts

Voor velen zijn de ogen zo vanzelfsprekend dat ze er niet over nadenken om regelmatig een oogonderzoek te laten uitvoeren. De ooggezondheid is nochtans erg belangrijk. Een uitgebreid onderzoek kan imm…
Mydriatica: Pupilverwijdende oogdruppels in oog of ogen

Mydriatica: Pupilverwijdende oogdruppels in oog of ogen

Mydriatica is de medische term voor pupilverwijdende oogdruppels. Een oogarts gebruikt mydriatica voor het verwijden of vergroten van de pupillen van de ogen. Op deze manier beoordeelt hij met behulp…
OCT-onderzoek: Oogonderzoek - Netvliesscan

OCT-onderzoek: Oogonderzoek - Netvliesscan

OCT, wat staat voor “Optical Coherence Tomography” maakt het mogelijk om dwarsdoorsneden van het oog te maken. Het OCT-apparaat maakt hoge resolutiebeelden van het netvlies en het centrale deel van he…
Oftalmoscopie (fundoscopie): Onderzoek achterkant van oog

Oftalmoscopie (fundoscopie): Onderzoek achterkant van oog

Oftalmoscopie is van onschatbare waarde voor het opsporen van tal van oogaandoeningen. De oogarts bekijkt via een oftalmoscoop de achterkant van het oog, de fundus. De fundus – de binnenste structuren…
Ogen thuis testen op oogafwijkingen

Ogen thuis testen op oogafwijkingen

Via enkele onderzoeken in de thuisomgeving is een patiënt in staat om zelf zijn gezichtsvermogen te testen of een oogaandoening op te volgen. Het gezichtsvermogen verandert namelijk veelal geleidelijk…
Oog- en oogkasechografie (oogechografie)

Oog- en oogkasechografie (oogechografie)

Een oog- en oogkasechografie is een onderzoek dat gebruik maakt van hoogfrequente geluidsgolven. De oogarts maakt met een oogechografie gedetailleerde beelden en doet metingen van het oog en de oogkas…
Oogkleuring met fluoresceïne bij hoornvliesletsels

Oogkleuring met fluoresceïne bij hoornvliesletsels

Bij dit onderzoek gebruikt de oogarts de oranje kleurstof fluoresceïne en een blauw licht om vreemde voorwerpen, krassen of traanbuisproblemen te detecteren op het hoornvlies, het buitenoppervlak van…
Oogonderzoek: Ziekten opsporen met oogonderzoeken

Oogonderzoek: Ziekten opsporen met oogonderzoeken

Een uitgebreid oogonderzoek is om vele redenen belangrijk. Het gezichtsvermogen kan in de loop van de tijd zeer geleidelijk veranderen en mogelijk weet een patiënt niet eens dat hij een voorschrift vo…
Oogonderzoeken: Soorten oogtesten bij de oogarts

Oogonderzoeken: Soorten oogtesten bij de oogarts

Mensen jonger dan veertig jaar zonder oogproblemen krijgen het best om de twee jaar een oogonderzoek. Veertigplussers laten de ogen één à twee keer per jaar controleren. Mensen met oogproblemen of fam…
Oogspierfunctietest: Onderzoek zes oogspieren (Oogonderzoek)

Oogspierfunctietest: Onderzoek zes oogspieren (Oogonderzoek)

Een oogarts of orthoptist voert tijdens een standaard oogonderzoek een oogspierfunctietest uit om de werking van de oogspieren te beoordelen. Hierbij observeert hij de beweging van de ogen in zes spec…
Pachymetrie: Oogonderzoek - Meten van dikte van hoornvlies

Pachymetrie: Oogonderzoek - Meten van dikte van hoornvlies

Een oogarts voert een pachymetrie uit bij o.a. een patiënt op verdenking van glaucoom of een patiënt die een refractieve chirurgie dient te ondergaan. De oogarts meet via dit onderzoek de dikte van he…
Refractietest: Oogtest voor recept bril of contactlenzen

Refractietest: Oogtest voor recept bril of contactlenzen

Een refractietest is een oogonderzoek dat de oogarts gebruikt om het voorschrift te kunnen schrijven voor een bril of contactlenzen. De patiënt moet door een soort apparaat kijken naar een letterkaart…
Schirmertest: Onderzoek traanproductie oog of ogen

Schirmertest: Onderzoek traanproductie oog of ogen

Soms is de traanvloeistof niet van voldoende kwaliteit, worden er te weinig tranen aangemaakt of zijn er verstoppings- of andere problemen waardoor een patiënt droge ogen krijgt. En soms traant een pa…
Tonometrie: Oogdrukmeting om glaucoom op te sporen

Tonometrie: Oogdrukmeting om glaucoom op te sporen

Wie ouder is dan 40 jaar laat best regelmatig een oogonderzoek uitvoeren om glaucoom vroegtijdig op te sporen. Vooral Afro-Amerikanen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze oogaandoeni…
Visual Evoked Potential (VEP): Oogonderzoek

Visual Evoked Potential (VEP): Oogonderzoek

VEP, wat staat voor Visual Evoked Potential, meet de elektrische activiteit in het visuele systeem. Wanneer licht van een beeld in het oog terechtkomt, wordt dit omgezet in elektrische energie op het…
Gepubliceerd door Miske op 10-07-2015, laatst gewijzigd op 19-06-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tpsdave, Pixabay
 • http://coopervision.nl/uw-zicht/oogverzorging/oogonderzoek