Miske » Specials » Slaapproblemen

Slaapstoornissen, vermoeidheid en bijhorende problemen

Slaapstoornissen, vermoeidheid en bijhorende problemen Een goede slaap is noodzakelijk voor een optimale mentale en fysieke gezondheid van mensen. Iedereen heeft een andere hoeveelheid slaap nodig, gaande van ongeveer vijf tot dertien uur per nacht. Heel wat symptomen van aandoeningen, syndromen of infecties leiden tot slaapproblemen. Maar ook medicatiegebruik, overgewicht, bepaalde voedingspatronen, problemen in of met de slaapkamer en andere omgevingsfactoren veroorzaken soms slaapstoornissen. Uiteraard spelen ook psychische factoren een rol in het slaapproces, want stress, angst, verdriet en boosheid veroorzaken sneller slaapproblemen. Het vormt een prioriteit om slaapproblemen aan te pakken want ze veroorzaken (op termijn) andere lichamelijke en geestelijke problemen.

Symptomen slaapstoornissen

Extreme vermoeidheid en slaapproblemen, zoals slaapzucht, snurken, slaapapneu, slapeloosheid, slaapgebrek en het rusteloze benen syndroom, komen vaak voor. De problemen met het slaapvermogen resulteren in tal van lichamelijke en psychische klachten. Zo is iemand sneller vatbaar voor infecties omdat het immuunsysteem verzwakt is door een slaaptekort. Slaapproblemen verhogen tevens het risico op ongevallen. Haaruitval, huidproblemen, een verlies van spiermassa en een gewichtstoename zijn andere lichamelijke gevolgen. Bovendien komen enkele chronische ziekten sneller tot stand wanneer iemand lijdt aan slaapproblemen. Psychische problemen zoals een verminderd libido, concentratieproblemen, problemen met informatieverwerking, een depressie en angst zijn andere veel voorkomende symptomen van slaapproblemen.

Behandeling slaapproblemen

Het vermijden of aanpakken van risicofactoren of oorzaken van slaapproblemen lost vaak reeds de afwijkingen in het slaapgedrag op. Maar niet altijd is dit mogelijk of voldoende, en dan zet de arts na een grondig lichamelijk onderzoek, neurologisch onderzoek en/of slaaponderzoek medicijnen in. Soms is een verwijzing nodig voor psychologische ondersteuning. Ook ontspanningstechnieken, een beademingstoestel, een slaapschema en andere nuttige slaaptips zijn inzetbaar. Wanneer een neurologisch of een ander lichamelijk probleem het slaapprobleem veroorzaakt en dit valt niet te verhelpen met adviezen en medicijnen, is soms een chirurgische ingreep nodig om de oorzaak te verhelpen. Meestal geldt dat een snelle behandeling nodig is om complicaties als gevolg van slaapstoornissen te voorkomen.
Bedplassen (onvrijwillig plassen tijdens slaap): Oorzaken

Bedplassen (onvrijwillig plassen tijdens slaap): Oorzaken

Bij bedplassen (enuresis nocturna, bedwateren) gebeurt een onvrijwillige nachtelijke urinelozing bij patiënten die normaal gezien zindelijk zouden moeten zijn. De aandoening tast de levenskwaliteit va…
Bedplassen bij volwassenen: Oorzaken en behandelingen

Bedplassen bij volwassenen: Oorzaken en behandelingen

Bedplassen (nocturnale enuresis) is een probleem dat veel optreedt bij kinderen en meestal resulteert uit een nog niet zo goed ontwikkelde blaas. Deze vervelende situatie treft echter ook volwassenen.…
Chronisch vermoeidheidssyndroom: Aanhoudende vermoeidheid

Chronisch vermoeidheidssyndroom: Aanhoudende vermoeidheid

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een aandoening die gepaard gaat met ernstige en voortdurende vermoeidheid. De oorzaak van het chronisch vermoeidheidssyndroom is onbekend, maar diverse ris…
Complicaties diabetes mellitus: Slaapproblemen

Complicaties diabetes mellitus: Slaapproblemen

Patiënten met diabetes mellitus hebben vaak slechte slaapgewoonten, zoals moeilijk in slaap vallen of slecht door kunnen slapen. Sommige patiënten met diabetes mellitus krijgen te veel slaap, terwijl…
CPAP-toestel voor behandeling van obstructieve slaapapneu

CPAP-toestel voor behandeling van obstructieve slaapapneu

Bij patiënten met obstructieve slaapapneu veroorzaken obstructies (verstoppingen) in de luchtwegen perioden van apneu (lange pauzes in de ademhaling), soms gedurende vele seconden tegelijk gedurende d…
De invloed van een chronisch slaaptekort op de gezondheid

De invloed van een chronisch slaaptekort op de gezondheid

Een goede nachtrust speelt een belangrijke rol voor de gezondheid. ’s Nachts woelen en links en rechts draaien in plaats van een goede nachtrust is voor veel mensen enorm frustrerend. Een gebrek aan s…
Exploding head syndroom: Horen van geluiden tijdens slaap

Exploding head syndroom: Horen van geluiden tijdens slaap

Het exploding head syndrome (exploderend hoofd syndroom) is een aandoening waarbij een patiënt onechte geluiden ervaart die luid en van korte duur zijn wanneer hij in slaap valt of ontwaakt. Het gelui…
Fatale insomnia: Slaapstoornis met slapeloosheid en de dood

Fatale insomnia: Slaapstoornis met slapeloosheid en de dood

Fatale insomnia is een uiterst zeldzame en meestal erfelijke slaapstoornis. Slapeloosheid is het belangrijkste symptoom van deze prionziekte. Aanvankelijk is dit nog mild maar dit verergert geleidelij…
Floppy eyelid syndroom: Oogirritatie door slaapapneu

Floppy eyelid syndroom: Oogirritatie door slaapapneu

In 1981 beschreven Culbertson en Ostler het Floppy Eyelid Syndroom (FES). Het syndroom treedt voornamelijk op bij mannen met overgewicht. Zij vertonen slappe, rubberachtige, en gemakkelijk om te klapp…
Hypersomnie: Slaapstoornis - Overmatige slaperigheid overdag

Hypersomnie: Slaapstoornis - Overmatige slaperigheid overdag

Hypersomnie is een medische term die verwijst naar overmatige slaperigheid overdag of overmatige slaaptijd. Bij deze slaapstoornis die circa 5% van de bevolking treft, heeft een patiënt moeite om wakk…
Hypopneu: Langzame ademhaling door verstopping van luchtweg

Hypopneu: Langzame ademhaling door verstopping van luchtweg

Hypopneu is een slaapstoornis waarbij de luchtweg gedeeltelijk geblokkeerd is, wat resulteert in een daling van de luchtstroom. Dit resulteert in een langzame, oppervlakkige en ondiepe ademhaling en l…
Jetlag: Tijdelijke slaapstoornis door reizen door tijdzones

Jetlag: Tijdelijke slaapstoornis door reizen door tijdzones

Een jetlag is een tijdelijke slaapstoornis die resulteert uit het reizen door verschillende tijdzones. Een jetlag treedt op wanneer het biologische dagritme van het lichaam niet is ingesteld op de tij…
Lichttherapie bij blinden door te weinig melatonine

Lichttherapie bij blinden door te weinig melatonine

Als het ’s avonds gauw donker is, de klok op winteruur staat en het zonnetje slechts af en toe schijnt, krijgen sommigen last van sombere gevoelens en vermoeidheid. Blinden die geen licht kunnen waarn…
Melatonine (hormoon): Indicatie, bijwerkingen en prognose

Melatonine (hormoon): Indicatie, bijwerkingen en prognose

De pijnappelklier in de hersenen produceert vooral ’s avonds en ‘s nachts het hormoon melatonine als reactie op minder licht. Melatonine is nodig voor een goed waak- en slaapritme. Wanneer een patiënt…
Narcolepsie: Overmatig slaperig & verlies controle ledematen

Narcolepsie: Overmatig slaperig & verlies controle ledematen

Narcolepsie is een neurologische aandoening waarbij de patiënt extreem slaperig is en overdag slaapaanvallen krijgt. Dit gaat meestal gepaard met een verlies van de controle over de onderste ledematen…
Obesitas hypoventilatiesyndroom: Aandoening met slaapgebrek

Obesitas hypoventilatiesyndroom: Aandoening met slaapgebrek

Het obesitas hypoventilatiesyndroom (Pickwickian syndroom) is een aandoening die sommige zwaarlijvige patiënten treft. Zij ervaren namelijk een slechte ademhaling die wellicht het gevolg is van een pr…
Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS): Slaapstoornis

Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS): Slaapstoornis

Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), ook vaak geschreven als “obstructief slaap apneu syndroom”, is een aandoening waarbij de patiënt vaak tijdelijk stopt met ademen (apneu), meestal als gevolg…
Ochtendvermoeidheid: Oorzaken vermoeid gevoel bij ontwaken

Ochtendvermoeidheid: Oorzaken vermoeid gevoel bij ontwaken

Sommige mensen ontwaken geregeld met een vermoeid gevoel. Dit wijst mogelijk op een slechte slaapgewoonte. Het is in dit geval belangrijk om een goede slaaphygiëne te hanteren en goede veranderingen i…
Overmatig geeuwen (gapen): Oorzaken en behandeling

Overmatig geeuwen (gapen): Oorzaken en behandeling

Geeuwen bij vermoeidheid of slaperigheid doet iedereen wel eens. Van overmatig geeuwen is sprake wanneer iemand meer dan één keer per minuut geeuwt. De meeste mensen schrijven buitensporig geeuwen toe…
Periodiek bewegende ledematen (PLMD): Slaapstoornis

Periodiek bewegende ledematen (PLMD): Slaapstoornis

Periodic limb movement disorder (PLMD, periodiek bewegende ledematen) is een bewegingsstoornis waarbij de patiënt herhaalde bewegingen van de ledematen ervaart tijdens de slaap. De slaapstoornis kent…
Polysomnografie: Slaaponderzoek bij slaapproblemen

Polysomnografie: Slaaponderzoek bij slaapproblemen

Een polysomnografie is medisch onderzoek waarbij de arts informatie verzamelt over het slaappatroon van een patiënt, zodat hij een idee krijgt over de oorzaak van de aanwezige slaapstoornissen van een…
Rusteloze benen syndroom: Vervelende gevoelens in onderbenen

Rusteloze benen syndroom: Vervelende gevoelens in onderbenen

Het rusteloze benen syndroom is een neurologische aandoening waarbij een drang ontstaat om de benen te bewegen. Deze neurologische aandoening zorgt in rust en dan met vooral ‘s nachts voor vervelende…
Slaapproblemen bij blinden: Niet-24-uurs-slaap-waakritme

Slaapproblemen bij blinden: Niet-24-uurs-slaap-waakritme

Dankzij een interne lichaamsklok worden mensen slaperig en ontwaken ze op ongeveer hetzelfde tijdstip overdag. Het niet-24-uurs-slaap-waakritme is een ernstige, chronische slaapstoornis die een groot…
Slaapproblemen bij ouderen: Oorzaken van slaapstoornissen

Slaapproblemen bij ouderen: Oorzaken van slaapstoornissen

Ouderen vertonen leeftijdsgebonden slaapveranderingen hetgeen resulteert in slaapstoornissen Senioren hebben bijvoorbeeld moeite om in slaap te vallen, slapen minder uren dan volwassenen, ontwaken vaa…
Slaapproblemen bij zwangere vrouwen: Oorzaken en tips

Slaapproblemen bij zwangere vrouwen: Oorzaken en tips

Slapen tijdens het eerste zwangerschapstrimester levert mogelijk geen problemen op. Sommige vrouwen merken dat ze tijdens de zwangerschap juist meer slaap nodig hebben dan normaal. Het lichaam van een…
Slaapverlamming (slaapparalyse): Oorzaken en symptomen

Slaapverlamming (slaapparalyse): Oorzaken en symptomen

In het midden van de nacht ontwaken en er zeker van zijn dat er een slechte figuur in de kamer aanwezig is en niet kunnen bewegen of praten is een heel enge gebeurtenis die vaak te wijten is aan slaap…
Slaapwandelen: Slaapstoornis met opstaan tijdens de slaap

Slaapwandelen: Slaapstoornis met opstaan tijdens de slaap

Slaapwandelen (somnambulisme) is een aandoening waarbij een patiënt tijdens het slapen opstaat. De slaapwandelaar is tijdens de episode niet of zeer traag in staat om te reageren en onthoudt het slaap…
Slaapziekte: Infectie met koorts en neurologische symptomen

Slaapziekte: Infectie met koorts en neurologische symptomen

Parasieten van de soort Trypanosoma brucei veroorzaken de slaapziekte via een steek van een geïnfecteerde tseetseevlieg. Doordat de slaapziekte te vinden is op het platteland van Afrika, is de ziekte…
Slaapzucht (slaperigheid): Overdag abnormaal slaperig

Slaapzucht (slaperigheid): Overdag abnormaal slaperig

Bij slaapzucht is een patiënt overdag abnormaal slaperig waardoor hij overdag mogelijk in ongepaste situaties of op ongelegen momenten in slaap valt. Mogelijk wijst slaapzucht op een slaapstoornis, al…
Snurken: Oorzaken, van snurkende geluiden tijdens het slapen

Snurken: Oorzaken, van snurkende geluiden tijdens het slapen

Snurken (stertor) is het geluid dat mensen maken wanneer de ademhaling geblokkeerd wordt tijdens het slapen. Dit reutelend of rochelend geluid ontstaat doordat het zachte verhemelte en de huig bij de…
Vermoeidheid: Oorzaken van uitputting en vermoeide gevoelens

Vermoeidheid: Oorzaken van uitputting en vermoeide gevoelens

Bijna iedereen is af en toe wel eens oververmoeid of overwerkt. Dergelijke tijdelijke vermoeidheid heeft meestal een identificeerbare oorzaak en verdwijnt gemakkelijk wanneer de oorzaak is aangepakt e…
Voedingsmiddelen die slaap (duur en kwaliteit) bevorderen

Voedingsmiddelen die slaap (duur en kwaliteit) bevorderen

Circa één op de drie volwassenen heeft slaapproblemen. Slaap beïnvloedt elk aspect van gezondheid. Een chronisch tekort aan slaap leidt tot veel mogelijke gezondheidsproblemen, zoals een hoge bloeddru…
Gepubliceerd door Miske op 30-01-2017, laatst gewijzigd op 20-04-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Wokandapix, Pixabay
  • Geraadpleegd op 27 januari 2017:
  • Sleep Disorders Health Center, http://www.webmd.com/sleep-disorders/