Miske » Specials » Tropische aandoeningen

Tropische infectieziekten in (sub)tropische klimaten

Tropische infectieziekten in (sub)tropische klimaten Tropische aandoeningen omvatten alle ziekten die uitsluitend of hoofdzakelijk voorkomen in de tropen of warme, vochtige gebieden. In zulke gebieden daalt de temperatuur van de koudste maand niet onder de achttien graden. Bekende voorbeelden van tropische aandoeningen omvatten malaria, leishmaniasis, schistosomiasis, onchocerciasis, lymfatische filariasis, de ziekte van Chagas, de Afrikaanse slaapziekte en dengue. Maar ook enkele zeldzame aandoeningen komen haast alleen voor in (sub)tropische klimaten.

Infectieziekten

Een aantal aandoeningen en met name infectieziektes, komen bijna uitsluitend voor bij patiënten die leven in armoede en slechte hygiënische omstandigheden. Veelal concentreren deze ziekten zich in ontwikkelingslanden. Onveilig water, een slechte huisvesting, slechte sanitaire voorzieningen maar ook contact met ontlasting en dode (wilde) dieren veroorzaken mogelijk een tropische aandoening. Ziektekiemen (bacteriën, virussen, schimmels en protozoën) komen via verschillende manieren het lichaam binnen met name via de huid of slijmvliezen (cutaan), via de lucht (aërogeen), via het bloed (hematogeen) en via het spijsverteringskanaal (enteraal). Knaagdieren, muggen, vliegen, wormen, luizen en vlooien zijn slechts enkele voorbeelden van overbrengers van de ziekte.

Andere aandoeningen

Ook de zon draagt mogelijk een steentje bij in de vorming van aandoeningen. Wanneer mesnen zich onvoldoende beschermen tegen de hitte, ontstaan bijvoorbeeld in tropische gebieden makkelijk de oogaandoeningen pinguecula, pterygium en fungale keratitis. Daarnaast treden in dergelijke gebieden bij sommige personen huidaandoeningen op zoals bijvoorbeeld lepra of Framboesia.
Amoebiasis: Darminfectie door parasiet met braken & buikpijn

Amoebiasis: Darminfectie door parasiet met braken & buikpijn

Amoebiasis is een darminfectie veroorzaakt door de parasiet Entamoeba histolytica. De hoogste prevalentie van amoebiasis is te vinden in ontwikkelingslanden. Besmette patiënten zijn doorgaans niet zie…
Apenpokken: Tropische virale infectie met koorts en uitslag

Apenpokken: Tropische virale infectie met koorts en uitslag

Apenpokken is een tropische ziekte die vooral optreedt in Midden- en West-Afrika, maar ook mensen kan infecteren die reizen naar deze gebieden. Bepaalde knaagdieren, apen en andere dieren infecteren m…
Ascariasis: Worminfectie met buikpijn en piepende ademhaling

Ascariasis: Worminfectie met buikpijn en piepende ademhaling

De Ascaris lumbricoides-spoelworm bevindt zich in de dunne darm van de mens. Normaal gezien veroorzaakt deze geen problemen, maar bij een slechte persoonlijke hygiëne en afwezige sanitaire voorziening…
Balantidiasis: Parasitaire infectie met diarree

Balantidiasis: Parasitaire infectie met diarree

Bij balantidiasis (ook bekend als balantidiosis) ontstaat een besmettelijke darminfectie. Dit is het gevolg van een eencellig organisme dat op diverse manieren het lichaam kan binnendringen. Bij gezon…
Bartonella quintana-infectie: Bacteriële infectie met koorts

Bartonella quintana-infectie: Bacteriële infectie met koorts

Een Bartonella quintana-infectie is een klinisch syndroom veroorzaakt door een infectie met de bacterie Bartonella quintana. De lichaamsluis is de overbrenger van de bacteriële infectie. Plotse koorts…
Blastomycose: Schimmelinfectie met aantasting huid en longen

Blastomycose: Schimmelinfectie met aantasting huid en longen

Blastomycose is een schimmelinfectie die optreedt na het inademen van microscopisch kleine schimmelsporen uit onder andere rotte bladeren en rot hout (ontbindend organisch materiaal) dat zich op een n…
Brucellose: Bacteriële infectie met griepachtige symptomen

Brucellose: Bacteriële infectie met griepachtige symptomen

Brucellose is een infectieziekte veroorzaakt door de brucella-bacterie, die vooral in rundvee in de landen rond de Middellandse Zee te vinden is. Wanneer mensen direct in contact komen met de besmette…
Buruli ulcus: Bacteriële huidinfectie met zwelling en zweren

Buruli ulcus: Bacteriële huidinfectie met zwelling en zweren

Een buruli-ulcus - ook gekend als een burulizweer - is een ernstige chronische bacteriële huidinfectie, die mogelijk gepaard gaat met zwelling en zweren. De bacterie Mycobacterium ulcerans veroorzaakt…
Chikungunya: Virale infectie met koorts en gewrichtspijn

Chikungunya: Virale infectie met koorts en gewrichtspijn

Chikungunya is een virale infectieziekte die vooral in Azië en Afrika voorkomt, maar ook in andere continenten aanwezig is. De verspreiding van het Chikungunya-virus aan een mens gebeurt door de beet…
Cholera: Bacteriële infectieziekte met braken en diarree

Cholera: Bacteriële infectieziekte met braken en diarree

Cholera is een besmettelijke infectie van de dunne darm, veroorzaakt door de bacterie “Vibrio cholerae”. Hevig braken en diarree zijn de voornaamste symptomen van deze bacteriële infectie. De ziekte t…
Chromoblastomycose (chromomycose): Schimmelinfectie aan huid

Chromoblastomycose (chromomycose): Schimmelinfectie aan huid

Chromoblastomycose (chromomycose) is een infectieziekte die vooral optreedt in (sub)tropische gebieden. Op de huid van een ledemaat ontstaan diverse huidletsels als gevolg van een schimmelinfectie. Me…
Coccidioïdomycose: Milde schimmelinfectie

Coccidioïdomycose: Milde schimmelinfectie

Coccidioïdomycose is een schimmelinfectie die vooral optreedt in de Verenigde Staten. Deze schimmelziekte is het gevolg van de inademing van een in de bodem levende schimmel. Meestal ontwikkelt een pa…
Colorado-tekenkoorts: Virale infectie door besmette houtteek

Colorado-tekenkoorts: Virale infectie door besmette houtteek

Bij Colorado-tekenkoorts treedt een virale infectie op door een beet van een besmette houtteek die vooral in Colorado te vinden is. Deze teek is voornamelijk actief in het voorjaar en de zomermaanden.…
Cryptokokkose: Schimmelinfectie met aantasting longen & huid

Cryptokokkose: Schimmelinfectie met aantasting longen & huid

Cryptokokkose is een schimmelinfectie veroorzaakt door het inademen van de schimmel Cryptococcus neoformans of Cryptococcus gattii. De symptomen presenteren zich hoofdzakelijk bij patiënten met een ve…
Cryptosporidiose: Waterige diarree en braken door parasiet

Cryptosporidiose: Waterige diarree en braken door parasiet

Cryptosporidiose is een hardnekkige vorm van waterige diarree die vooral voorkomt in de tropen bij kinderen onder de vijf jaar en bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Een parasiet veroorzaakt…
Cyclosporiasis (Cyclospora): Voedselinfectie met diarree

Cyclosporiasis (Cyclospora): Voedselinfectie met diarree

Cyclosporiasis (Cyclospora-infectie) is een darmziekte veroorzaakt door een eencellige parasiet. Door het consumeren van besmet voedsel of water ontstaat een Cyclospora-infectie. De patiënt krijgt dan…
Cysticercose: Varkensworminfectie in verschillende weefsels

Cysticercose: Varkensworminfectie in verschillende weefsels

Cysticercose, ook gekend als cysticercosis, is een infectie veroorzaakt is door de parasiet Taenia solium, een varkenslintworm. Vooral in ontwikkelingslanden is de parasiet actief. De patiënt heeft do…
Dengue hemorragische koorts: Vorm van knokkelkoorts

Dengue hemorragische koorts: Vorm van knokkelkoorts

Dengue (knokkelkoorts) is een virale infectie die wordt veroorzaakt door het denguevirus. De overdracht gebeurt door een besmette muggenbeet. Klassieke knokkelkoorts veroorzaakt een breed scala aan kl…
Dengue: Virale infectie met koorts en huiduitslag

Dengue: Virale infectie met koorts en huiduitslag

Dengue is volgens de World Health Organization (WHO) de belangrijkste door muggen overgebrachte virale infectie ter wereld. De ziekte komt vooral in tropische streken voor, maar de muggen verspreiden…
Door muggen overgedragen ziekten: Infectie door muggenbeet

Door muggen overgedragen ziekten: Infectie door muggenbeet

Door muggen overgedragen ziekten zijn infecties die resulteren uit bacteriën, virussen of parasieten die door de beet van een geïnfecteerde mug worden overgebracht. Bekende infecties die worden overge…
Dracunculosis: Worminfectie met symptomen aan huid

Dracunculosis: Worminfectie met symptomen aan huid

Dracuncoloisis is een tropische infectie, veroorzaakt door de medinaworm. De aandoening veroorzaakt builen die openbreken en een zweer achterlaten waaruit een kop van de worm verschijnt. Dit gaat verg…
Ebola: Infectieziekte met bloedingen door ebolavirus

Ebola: Infectieziekte met bloedingen door ebolavirus

Ebola is een ernstige, acute infectieziekte veroorzaakt door het ebolavirus. Vijf verschillende varianten van het ebolavirus zijn bekend, waarvan één virus geen symptomen veroorzaakt bij de mens. Symp…
Echinokokkose: Cysten door infectie met lintworm

Echinokokkose: Cysten door infectie met lintworm

Echinokokkose is een infectie veroorzaakt door de Echinokokkose granulosus (hondenlintworm) of Echinokokkose multilocularis lintworm (vossenlintworm). De eitjes van deze wormen bevinden zich op de bod…
Ecthyma: Huidinfectie met puisten (zweren)

Ecthyma: Huidinfectie met puisten (zweren)

Ecthyma is een puistenvormende huidinfectie vergelijkbaar met impetigo (etterige huidontsteking), alleen zijn de wonden dieper. Bacteriën veroorzaken deze huidletsels die slechts langzaam genezen en v…
Elefantiasis: Verdikking en verharding van huid

Elefantiasis: Verdikking en verharding van huid

Elefantiasis is een in de tropen voorkomende chronische huidziekte, veroorzaakt door een draadworm. De larven van deze worm komen bij de mens terecht door herhaaldelijke beten van een besmette vrouwel…
Filariasis: Griepachtige symptomen en verstopte lymfevaten

Filariasis: Griepachtige symptomen en verstopte lymfevaten

Filariasis is een tropische infectieziekte veroorzaakt door één of meerdere draadvormige parasitaire rondwormen. Wuchereria bancrofti en Brugia malayi zijn de twee soorten wormen die het vaakst sympto…
Framboesia: Bacteriële infectie met huidproblemen

Framboesia: Bacteriële infectie met huidproblemen

Framboesia is een chronische infectie, veroorzaakt door de bacterie Treponema pertenue. Deze verwaarloosde tropische aandoening komt vooral voor in het platteland waar hygiëne ontbreekt en de toegang…
Fungale keratitis: Hoornvliesontsteking door schimmels

Fungale keratitis: Hoornvliesontsteking door schimmels

Fungale keratitis is een hoornvliesontsteking veroorzaakt door schimmels. Er zijn veel verschillende schimmels die de cornea mogelijk infecteren zoals Fusarium, Aspergillus en Candida. Keratitis ontwi…
Gele koorts: Griepachtige symptomen en geelzucht

Gele koorts: Griepachtige symptomen en geelzucht

Gele koorts is een zeldzame virale ziekte die vooral voorkomt in tropische landen in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. De aandoening is het gevolg van een virus dat door de beet van een mug bij mense…
Krim-Congo hemorragische koorts: Ernstige virale infectie

Krim-Congo hemorragische koorts: Ernstige virale infectie

Krim-Congo hemorragische koorts is een virale infectieziekte waarbij de overdracht van het virus gebeurt door een besmette tekenbeet. De ziektesymptomen verschijnen circa vier dagen na de besmetting e…
Lassa-koorts: Virale infectieziekte met koorts en bloedingen

Lassa-koorts: Virale infectieziekte met koorts en bloedingen

Lassa-koorts is een acute infectieziekte die vooral in enkele Afrikaanse landen te vinden is. De ziekte wordt overgebracht door ratten en veroorzaakt een ernstig toxisch ziektebeeld met koorts, bloedi…
Leishmaniasis: Infectie met symptomen aan huid & ingewanden

Leishmaniasis: Infectie met symptomen aan huid & ingewanden

Leishmaniasis is een besmettelijke infectieziekte die vooral voorkomt in arme (sub)tropische gebieden. De patiënt loopt deze ziekte op door een beet van de vrouwelijke zandvlieg die besmet is met de p…
Lepra: Infectie met zenuwschade en symptomen aan ogen & huid

Lepra: Infectie met zenuwschade en symptomen aan ogen & huid

Lepra is een licht besmettelijke chronische infectieziekte veroorzaakt door blootstelling aan de bacterie Mycobacterium leprae. De patiënt heeft hierbij voornamelijk problemen heeft met de huid, de pe…
Leptospirose: Infectieziekte met koorts en spierproblemen

Leptospirose: Infectieziekte met koorts en spierproblemen

Leptospirose is een bacteriële infectie die optreedt wanneer een patiënt in contact komt met Leptospira-bacteriën. Menselijke besmetting vindt plaats door direct contact met de urine van besmette dier…
Leverbotinfectie: Parasitaire ziekte door platwormen

Leverbotinfectie: Parasitaire ziekte door platwormen

Zeer zelden kampen patiënten met een leverbotinfectie. Deze parasitaire infectie die vrijwel niet tot stand komt in ontwikkelde landen, is het gevolg van een besmetting met leverbotten (soort parasita…
Loiasis: Infectie met zwelling rond gewrichten en oogworm

Loiasis: Infectie met zwelling rond gewrichten en oogworm

Loiasis is een infectie veroorzaakt door de parasitaire worm loa loa. Deze bevindt zich vooral in bepaalde gebieden in Afrika. Een bepaald type besmette vlieg draagt de parasiet met zich mee, en depon…
Malaria: Infectieziekte met koorts, geelzucht en zwakte

Malaria: Infectieziekte met koorts, geelzucht en zwakte

Malaria is een potentieel levensbedreigende infectieziekte veroorzaakt door parasieten die via een beet van een geïnfecteerde vrouwelijke Anopheles mug mensen besmetten. Deze ziekte komt vooral in (su…
Mijnwormziekte: Infectie darm en longen met jeuk en anemie

Mijnwormziekte: Infectie darm en longen met jeuk en anemie

Vooral in de (sub)tropen lopen patiënten mogelijk een infectie op met een mijnworm. Deze bevinden zich op een bodem waar ontlasting van geïnfecteerde dieren of mensen ligt. De patiënt loopt deze op do…
Mycetoom: Zwelling aan voet met abcessen en afscheiding

Mycetoom: Zwelling aan voet met abcessen en afscheiding

Een mycetoom is een potentieel ernstige aandoening waarbij een zwelling onder de voet ontstaat. Hierbij ontwikkelen zich eveneens abcessen en komt een afscheiding uit allerlei huidletsels. Deze tropis…
Myiasis: Letsels met jeuk op huid door infectie met vliegen

Myiasis: Letsels met jeuk op huid door infectie met vliegen

Myiasis (huidmadenziekte) is een aandoening waarbij larven van diverse vliegensoorten de huid aantasten. De larven van de vlieg dringen het lichaam binnen via diverse mogelijke plaatsen. Bekende sympt…
Noma: Gangreen met misvormingen aan gezicht door infectie

Noma: Gangreen met misvormingen aan gezicht door infectie

Noma is een vorm van gangreen. Bij gangreen sterft weefsel af door een chronisch tekort van zuurstof met een zwarte kleuring van het gebied. De snel progressieve aandoening komt voornamelijk voor bij…
Onchocerciasis: Infectieziekte met symptomen aan huid & ogen

Onchocerciasis: Infectieziekte met symptomen aan huid & ogen

Onchocerciasis is een parasitaire infectieziekte veroorzaakt door een worm. Deze ziekte komt vooral voor in bepaalde gebieden van Amerika en Afrika. Door herhaalde blootstelling aan beten van de zwart…
Opisthorchiasis: Worminfectie door eten van rauwe vis

Opisthorchiasis: Worminfectie door eten van rauwe vis

Opisthorchiasis is een tropische ziekte, veroorzaakt door infectie met een door vissen overgedragen trematode (zuigworm). Er zijn twee verschillende zuigwormen die problemen veroorzaken. De infectie l…
Oropouche-koorts: Virale infectie (tropische ziekte)

Oropouche-koorts: Virale infectie (tropische ziekte)

Oropouche-koorts is een tropische virale infectie die wordt overgedragen door een besmette muggenbeet. De patiënt presenteert zich met een plotseling begin van koorts in combinatie met allerlei niet-s…
Paragonimiasis: Worminfectie met symptomen aan buik & longen

Paragonimiasis: Worminfectie met symptomen aan buik & longen

Paragonimiasis is een parasitaire infectie veroorzaakt door platwormen. Patiënten lopen deze ziekte op na het eten van besmet rauw of onvoldoende verhitte schaaldieren. De patiënt heeft hierbij voorna…
Podoconiose: Ziekte met zwelling, pijn en jeuk van voet

Podoconiose: Ziekte met zwelling, pijn en jeuk van voet

Podoconiose (letterlijk vertaald: stofziekte van de voet)) is een tropische ziekte die optreedt bij patiënten die langdurig zijn blootgesteld aan de rode kleibodem van vulkanische oorsprong. Deze prog…
Polio: Virusziekte met gedeeltelijke of volledige verlamming

Polio: Virusziekte met gedeeltelijke of volledige verlamming

Polio is een acute virusziekte van het centrale zenuwstelsel die in een aantal gevallen leidt tot gedeeltelijke of volledige verlamming. De oorzaak van de ziekte is te wijten aan een virus dat op dive…
Pterygium en pinguecula, goedaardige letsels in de ogen

Pterygium en pinguecula, goedaardige letsels in de ogen

Pterygium, ook gekend als “surfersoog”, is een veel voorkomende oogaandoening bij mensen die veel buiten zijn of zich in zonnige landen bevinden. Bij een patiënt met een pterygium groeit er roos, vlez…
Q-koorts: Bacteriële infectie met griepachtige symptomen

Q-koorts: Bacteriële infectie met griepachtige symptomen

Q-koorts is een bacteriële infectieziekte die wereldwijd voorkomt en tot stand komt door bacteriën die te vinden zijn in heel wat mogelijke besmette dieren. Meestal ontstaan milde, griepachtige sympto…
Rabiës: Virale infectie met aantasting centrale zenuwstelsel

Rabiës: Virale infectie met aantasting centrale zenuwstelsel

Rabiës is een vrijwel steeds dodelijke virale infectie die veel voorkomt in armere bevolkingsgroepen, voornamelijk in Afrika en Azië. De patiënt loopt de ziekte op door een beet van een besmet dier (m…
Riftdalkoorts: Virale infectie met koorts en milde symptomen

Riftdalkoorts: Virale infectie met koorts en milde symptomen

Riftdalkoorts (Rift Valley Fever, Rift Valley-koorts) is een virale infectieziekte die meestal in vee voorkomt. Besmette dieren zijn evenwel in staat om mensen te infecteren. Ook muggen brengen de zie…
Saint-Louis encefalitis: Virale infectie door muggenbeet

Saint-Louis encefalitis: Virale infectie door muggenbeet

Saint-Louis encefalitis (St. Louis-encefalitis) is een zeldzame virale infectie die wordt overgedragen door een beet van een besmette mug. Koorts, hoofdpijn en misselijkheid zijn enkele bekende sympto…
Schistosomiasis: Parasitaire infectieziekte door wormen

Schistosomiasis: Parasitaire infectieziekte door wormen

Schistosomiasis is een acute en chronische infectieziekte veroorzaakt door parasitaire wormen die in zoet water leven. De ziekte komt vrijwel enkel in (sub)tropische gebieden voor en dan met name in a…
Schurft (scabiës): Besmettelijke huidaandoening door mijt

Schurft (scabiës): Besmettelijke huidaandoening door mijt

Scabiës, beter bekend als schurft, is een zeer besmettelijke huidziekte die veroorzaakt is door een mijt, een soort parasiet. De patiënt heeft hierdoor een hevig jeukende huid. Afhankelijk van de leef…
Shigellose: Bacteriële infectie met diarree

Shigellose: Bacteriële infectie met diarree

Shigellose een zeer besmettelijke vorm van diarree veroorzaakt door een groep bacteriën (Shigella). Een patiënt loopt de infectie op door in contact te komen met besmette stoelgang, hetgeen voorkomt o…
Slaapziekte: Infectie met koorts en neurologische symptomen

Slaapziekte: Infectie met koorts en neurologische symptomen

Parasieten van de soort Trypanosoma brucei veroorzaken de slaapziekte via een steek van een geïnfecteerde tseetseevlieg. Doordat de slaapziekte te vinden is op het platteland van Afrika, is de ziekte…
Soorten infecties bij mensen overgedragen door vogels

Soorten infecties bij mensen overgedragen door vogels

Diverse vogels zijn in staat om bacteriële infectie, schimmelinfecties of virale infecties te veroorzaken. Dit gebeurt door het aanraken, eten, drinken, inademen van (bepaalde sporen) van besmette vog…
Strongyloidiasis: Infectie door spoelworm in het lichaam

Strongyloidiasis: Infectie door spoelworm in het lichaam

Strongyloidiasis is een chronische parasitaire infectie bij de mens veroorzaakt door Strongyloides stercoralis. Dit is een spoelworm die vrij veel voorkomt in warme, vochtige gebieden. Een patiënt loo…
Taeniasis: Darminfectie door lintwormen in niet gaar vlees

Taeniasis: Darminfectie door lintwormen in niet gaar vlees

Taeniasis is een darminfectie veroorzaakt door parasieten die zich in onvoldoende verhit varkensvlees of rundvlees bevinden. In het lichaam van een besmette patiënt groeien ze uit tot volwassen lintwo…
Tinea nigra: Donkere vlek in handpalmen door gist (schimmel)

Tinea nigra: Donkere vlek in handpalmen door gist (schimmel)

Tinea nigra is een tropische huidaandoening die die veroorzaakt is door een gist (schimmel). De schimmelinfectie tast voornamelijk de handpalmen aan en veroorzaakt daar één of meer donkere vlekken. Bu…
Trichuriasis: Zweepworminfectie met buikpijn en diarree

Trichuriasis: Zweepworminfectie met buikpijn en diarree

De menselijke zweepworm (Trichuris trichiura) is een rondworm die bij mensen trichuriasis veroorzaakt. De zweepworminfectie komt tot stand doordat mensen geïnfecteerde eieren op de bodem innemen die d…
Tropische spruw: Darmaandoening in tropische gebieden

Tropische spruw: Darmaandoening in tropische gebieden

Tropische spruw is een zeldzame verworven spijsverteringsaandoening waarbij de patiënt diarree in combinatie met malabsorptie van voedingsstoffen en gewichtsverlies vertoont. De aandoening treedt op b…
Tuberculose: Bacteriële infectie met longproblemen

Tuberculose: Bacteriële infectie met longproblemen

Tuberculose is een potentieel ernstige infectieziekte die vooral de longen en/of andere organen met tuberkelbacillen treft. De verspreiding gebeurt het vaakst via druppelinfectie in de lucht. Niet ied…
Tularemie: Bacteriële infectie door besmette (wilde) dieren

Tularemie: Bacteriële infectie door besmette (wilde) dieren

Tularemie is een bacteriële infectie die voorkomt bij o.a. in het wild levende knaagdieren. Wanneer echter een persoon in contact komt met het weefsel van een geïnfecteerd dier, gebeurt er een besmett…
Tungiasis: Huidinfectie met pijnlijke en jeukende voet

Tungiasis: Huidinfectie met pijnlijke en jeukende voet

Tungiasis, ook gekend als de zandvlooienziekte, is een huidinfectie die zich vooral voordoet aan de voet. De veroorzaker is een zandvlo die vooral actief is in de arme plattelandsbevolking en op plaat…
Vislintworminfectie door besmette parasiet in zoetwatervis

Vislintworminfectie door besmette parasiet in zoetwatervis

Een vislintworminfectie is een darminfectie, veroorzaakt door een lintwormparasiet die zich in vis bevindt. De besmetting gebeurt door het eten van rauwe of onvoldoende verhitte zoetwatervis die lintw…
West-Nijlvirus: Infectie met soms neurologische problemen

West-Nijlvirus: Infectie met soms neurologische problemen

Een infectie met het West-Nijlvirus is het gevolg van een muggenbeet. De aandoening veroorzaakt meestal geen symptomen. Een minderheid van de patiënt ontwikkelt milde, griepachtige symptomen, maar in…
Ziekte van Bornholm: Virale infectie met pijn op de borst

Ziekte van Bornholm: Virale infectie met pijn op de borst

De ziekte van Bornholm is een epidemisch optredende virale infectieziekte. De patiënt heeft hierbij een ontsteking van tussenribspieren en het middenrif. Bij de ontsteking van de spieren van de borstw…
Ziekte van Carrión: Aandoening met koorts door zandvliegen

Ziekte van Carrión: Aandoening met koorts door zandvliegen

De ziekte van Carrión is een tweefasige ziekte die het gevolg is van een infectie van Bartonella bacilliformis, een bacterie die wordt overgedragen door beten van bepaalde zandvliegen. In de eerste, a…
Ziekte van Chagas: Infectieziekte door beet van parasiet

Ziekte van Chagas: Infectieziekte door beet van parasiet

De ziekte van Chagas is een potentieel levensbedreigende aandoening die voornamelijk optreedt in Zuid- en Midden-Amerika. De verspreiding van de infectieziekte gebeurt hoofdzakelijk door bloedzuigende…
Zika-virus: Milde virale infectie door besmette muggenbeet

Zika-virus: Milde virale infectie door besmette muggenbeet

Een infectie met het Zika-virus veroorzaakt zowel voor de patiënt zelf als mogelijk bij het ongeboren kind problemen. Het Zika-virus verspreidt zich door o.a. een besmette muggenbeet. Weinig mensen me…
Zwartwaterkoorts: Complicatie malaria met zwarte urine

Zwartwaterkoorts: Complicatie malaria met zwarte urine

Zwartwaterkoorts (blackwater fever, malaria-hemoglobinurie) is een zeldzame maar wel gevaarlijke complicatie van een malaria-infectie. Hierbij gebeurt een afbraak van rode bloedcellen in de bloedbaan…
Gepubliceerd door Miske op 11-04-2016, laatst gewijzigd op 28-04-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Forum.linvoyage.com, Flickr (CC BY-2.0)
  • http://hbov.infoteur.nl/specials/infectieziekten.html
  • http://www.e-gezondheid.be/tropische-ziekten/2/gids/401
  • http://www.e-gezondheid.be/tropische-ziekten/6/gids/401
  • http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_VORMING/Syllabus%20Tropische%20ziekten_DEF%2030-09-11_0.pdf
  • http://www.who.int/features/qa/58/en/
  • http://www.who.int/topics/tropical_diseases/en/