Miske » Specials » Urine afwijkingen

Urine- en plasproblemen en afwijkingen aan de blaas

Urine- en plasproblemen en afwijkingen aan de blaas De nieren produceren urine, vloeibaar afval. Dit wordt opgeslagen in de blaas totdat deze het lichaam verlaat door te urineren. Een urineonderzoek, ook gekend als een urineanalyse, vormt een essentieel onderdeel van een medisch onderzoek. Mogelijk is de geur, kleur, consistentie of hoeveelheid anders bij bepaalde ziekten, aandoeningen en infecties. Ook treden mogelijk problemen op met het plassen zelf waardoor een urineonderzoek vereist is. Deze afwijkingen zijn vaak te identificeren door middel van fysisch, chemisch en microscopisch onderzoek.

Doel urineonderzoek

Een urineonderzoek gebeurt als onderdeel van een normaal lichamelijk onderzoek. De arts spoort hiermee vroege tekenen van een ziekte op. Bij patiënten met een nierziekte of diabetes (suikerziekte) zijn urinetesten nodig om de ziektetoestand te evalueren. Een urineonderzoek is tevens nodig om urineweginfecties, eiwit in de urine (proteïnurie) of bloed in de urine (hematurie) op te sporen, evenals een zwangerschap te diagnosticeren.

Procedure urineanalyse

Het verzamelen van de urine gebeurt het best wanneer het gebied rond de opening van de plasbuis gereinigd en goed gespoeld is. Een kleine hoeveelheid urine moet vervolgens eerst in het toilet vallen en dan pas mag de rest verzameld worden in een apart potje. De arts heeft het urinemonster binnen het kwartier na het verzamelen nodig, en anders moet de patiënt het urinepotje koelen. Het gedetailleerd onderzoeken van de urine gebeurt in een laboratorium (microscopisch), maar is ook met een teststrip (dipstick) mogelijk, afhankelijk van wat de arts wil laten onderzoeken.

Afwijkingen in de urine

De arts bekijkt vaak eerst het urinemonster en merkt dan mogelijk afwijkingen op met betrekking tot de kleur (troebel, helder, kleurloos, rood, groen, blauw, …). De urinekleur is meestal bepaald door de concentratie, maar ook het consumeren van bepaalde voedingsmiddelen (bramen, rode bieten, asperges, …) leidt tot een abnormale urinekleur. Verder zijn urine-afwijkingen in de geur, hoeveelheid en consistentie mogelijk.
Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Een geboorteafwijking is elke structurele afwijking die bij de geboorte aanwezig is waarbij de werking en/of het uiterlijk van het lichaam is aangetast. Deze stoornis ontstaat wanneer de baby zich ont…
Aarzeling bij plassen: Oorzaken van aarzelen bij urineren

Aarzeling bij plassen: Oorzaken van aarzelen bij urineren

Een aantal mensen, vooral oudere mannen, krijgt te maken met een aarzeling bij het urineren. Hierbij is het voor patiënten lastig om een gezonde en aanhoudende urinestroom te produceren wanneer de bla…
Anurie: Afwezige urineproductie door probleem rond nieren

Anurie: Afwezige urineproductie door probleem rond nieren

Bij anurie is een patiënt vrijwel niet in staat om urine uit te plassen. Dit is mogelijk een symptoom van verschillende metabolische en andere aandoeningen. Soms resulteert het symptoom uit een proble…
Bedplassen (onvrijwillig plassen tijdens slaap): Oorzaken

Bedplassen (onvrijwillig plassen tijdens slaap): Oorzaken

Bij bedplassen (enuresis nocturna, bedwateren) gebeurt een onvrijwillige nachtelijke urinelozing bij patiënten die normaal gezien zindelijk zouden moeten zijn. De aandoening tast de levenskwaliteit va…
Bedplassen bij volwassenen: Oorzaken en behandelingen

Bedplassen bij volwassenen: Oorzaken en behandelingen

Bedplassen (nocturnale enuresis) is een probleem dat veel optreedt bij kinderen en meestal resulteert uit een nog niet zo goed ontwikkelde blaas. Deze vervelende situatie treft echter ook volwassenen.…
Blaascysten: Cysten in blaas met plasproblemen en pijn

Blaascysten: Cysten in blaas met plasproblemen en pijn

Cysten zijn abnormaal gevormde zakvormige holtes die zich vrijwel overal in of op het lichaam kunnen bevinden. Mogelijk vormen ze zich in, op of rond de urineblaas. Blaascysten verschijnen vaak door a…
Blaasdruk: Oorzaken van gevoel van druk op de blaas

Blaasdruk: Oorzaken van gevoel van druk op de blaas

Sommige patiënten kampen met een heel vervelend gevoel. Ze voelen namelijk een constante druk op de blaas wat niet verdwijnt wanneer ze urineren. Veel oorzaken zijn bekend voor het drukkende gevoel op…
Blaasfistel: Abnormale opening tussen blaas & darm of vagina

Blaasfistel: Abnormale opening tussen blaas & darm of vagina

De blaas is een ballonvormig orgaan dat urine opslaat, die in de nieren wordt geproduceerd. De blaas blijft op zijn plaats door bekkenspieren in het onderste deel van de buik. Een niet-volle blaas is…
Blaaskanker: Kanker in blaas met bloed in urine

Blaaskanker: Kanker in blaas met bloed in urine

Blaaskanker (blaascarcinoom) is kanker die begint in de blaas, het lichaamsdeel in het midden van de onderbuik dat urine opslaat en vrijlaat. Deze ziekte, die vooral ouderen aantast, heeft geen bekend…
Blaaspoliepen: Goedaardig gezwel in blaas met bloed in urine

Blaaspoliepen: Goedaardig gezwel in blaas met bloed in urine

Een blaaspoliep is een goedaardig steelgezwel dat zich in de blaas bevindt. Het is onbekend waarom deze poliepen ontstaan, maar wel spelen enkele aandoeningen en omgevingsfactoren een rol. Wanneer bij…
Blaasspasmen: Plotse krampen door samentrekking van blaas

Blaasspasmen: Plotse krampen door samentrekking van blaas

Bij blaasspasmen moet een patiënt plots dringend plassen door een samentrekking (spasme, kramp) van de blaas. Dit is het gevolg van het onvrijwillig knijpen van een spier die verbonden is met de blaas…
Blaasstenen: Harde ophopingen van mineralen in de blaas

Blaasstenen: Harde ophopingen van mineralen in de blaas

Blaasstenen zijn harde ophopingen van mineralen die zich in de blaas bevinden. Deze ophoping van mineralen gebeurt wanneer de blaas zich niet volledig ledigt na het plassen. Uiteindelijk concentreert…
Blaastraining: Betere blaascontrole bij urine-incontinentie

Blaastraining: Betere blaascontrole bij urine-incontinentie

Sommige patiënten met plasproblemen krijgen het advies om blaastraining te volgen. Deze vorm van gedragstherapie verbetert de blaascontrole en vergroot de hoeveelheid urine die de blaas comfortabel ka…
Chylurie: Oorzaken van chyl in urine (melkachtige plas)

Chylurie: Oorzaken van chyl in urine (melkachtige plas)

Chylurie is een symptoom waarbij chyl in de urine aanwezig is, waardoor deze een melkachtig uiterlijk krijgt. Chyl is lichaamsvloeistof die zich in het lymfestelsel bevindt. De stof is verantwoordelij…
Cystinurie: Cystinestenen in nieren, urineleider en blaas

Cystinurie: Cystinestenen in nieren, urineleider en blaas

Cystinurie is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij stenen (die gemaakt zijn van het aminozuur cysteïne) zich in de nieren, ureter (urineleider) en blaas bevinden. De vorming van cystine gebeurt w…
Cystitis: Blaasontsteking met problemen met urine en plassen

Cystitis: Blaasontsteking met problemen met urine en plassen

Cystitis is de medische term voor een blaasontsteking of een infectie van de lagere urinewegen. Meestal veroorzaken colibacteriën deze infectie. Een blaasontsteking brengt urineafwijkingen en plasprob…
Cystocele: Verzakking van blaas in vagina (blaasverzakking)

Cystocele: Verzakking van blaas in vagina (blaasverzakking)

Een cystocele is een met huid bedekte uitpuiling van de urineblaas. Hierbij verzwakken de bekkenbodemspieren en weefsels die de blaas op z’n plaats houden waardoor urine gaat druppelen uit de blaas, e…
Donkere urine: Oorzaken, symptomen en preventie

Donkere urine: Oorzaken, symptomen en preventie

Urine heeft een geelachtige, bleke kleur. Donker gekleurde urine (diepgeel, bruin of kastanjebruin) is abnormaal. Eén van de oorzaken van donkere urine is te weinig vocht drinken. Maar soms wijst dit…
Dysurie: Pijn of brandend gevoel bij het plassen / urineren

Dysurie: Pijn of brandend gevoel bij het plassen / urineren

Een brandend gevoel of pijn en ongemak bij het plassen is in medische termen gekend als ‘dysurie’. Dit symptoom is vaak een teken van een medische aandoening. Dysurie wijst dan op een bacteriële urine…
Epispadias: Urinewegafwijking met incontinentie

Epispadias: Urinewegafwijking met incontinentie

De urethra (plasbuis) is de buis die urine uit het lichaam uit de blaas haalt. Epispadias is een zeldzame aangeboren aandoening met onbekende oorzaak waarbij de urethra zich niet tot een normale buis…
Fowler-syndroom: Blaas niet kunnen ledigen bij jonge vrouwen

Fowler-syndroom: Blaas niet kunnen ledigen bij jonge vrouwen

Het Fowler-syndroom is een aandoening waarbij een jonge vrouw de blaas niet of niet volledig kan ledigen. Deze urineproblemen, die gekend zijn als urineretentie, zijn het gevolg van een sluitspier die…
Functionele incontinentie: Toilet niet kunnen bereiken

Functionele incontinentie: Toilet niet kunnen bereiken

Meestal is incontinentie het gevolg van een probleem met de blaas. Bij functionele urine-incontinentie ligt het niet tijdig kunnen bereiken of herkennen van het toilet of de badkamer of het niet herke…
Gemengde urine-incontinentie: Stress- en urge-incontinentie

Gemengde urine-incontinentie: Stress- en urge-incontinentie

Gemengde incontinentie is een vaak voorkomend type urine-incontinentie bij ouderen en dan vooral bij vrouwen. Dit is een combinatie van symptomen van de twee andere soorten incontinentie met name stre…
Glucosurie: Glucose (suiker) in urine, soms met symptomen

Glucosurie: Glucose (suiker) in urine, soms met symptomen

Bij glucosurie (glycosurie) bevindt zich een hogere dan normale waarde van glucose (suiker) in de urine. Soms is dit een normaal fenomeen dat hoort bij stress of een zwangerschap. Maar dit symptoom is…
Heldere urine: Oorzaken van waterachtige, transparante urine

Heldere urine: Oorzaken van waterachtige, transparante urine

Heldere lichtgele urine is meestal een teken dat de nieren van mensen goed werken en dat deze mensen voldoende water drinken. Gezonde urine is met andere woorden strokleurig. Te veel verdunde urine he…
Hematurie (bloed in de urine): Oorzaken en symptomen

Hematurie (bloed in de urine): Oorzaken en symptomen

Bloed in de urine (hematurie, haematuria, bloedwateren) is symptoom waarbij een patiënt éénmalig, tijdelijk of regelmatig urine loost dat vermengd is met bloed of uitsluitend bestaat uit bloed. Vaak i…
Hyperoxalurie: Terugkerende blaasstenen en nierstenen

Hyperoxalurie: Terugkerende blaasstenen en nierstenen

Hyperoxalurie is een zeldzame aangeboren of verworven aandoening waarbij een patiënt kampt met terugkerende nierstenen en blaasstenen omdat zich te veel oxalaat ophoopt in de urine. Oxalaat is een nat…
Interstitiële cystitis: Ontsteking van blaaswand met pijn

Interstitiële cystitis: Ontsteking van blaaswand met pijn

Interstitiële cystitis is een chronische aandoening waarbij vooral vrouwen om onbekende redenen een ontsteking van de blaaswand krijgen, zonder dat van een infectie sprake is. Bij deze vaak zeer pijnl…
Katheters: Types - Intraveneuze katheter en urinekatheter

Katheters: Types - Intraveneuze katheter en urinekatheter

Een katheter is een dunne, flexibele slang die vaak gemaakt is van zacht plastic. Katheters zorgen er voor dat vloeistoffen in het lichaam terecht komen of anders dat ze uit het lichaam verwijderd kun…
Ketonurie: Ketonen in urine (vaak door diabetes mellitus)

Ketonurie: Ketonen in urine (vaak door diabetes mellitus)

Ketonurie is een aandoening waarbij ketonen in de urine aanwezig zijn. Ketonen zijn in water oplosbare moleculen. De lever produceert ketonen door de afbraak van vetzuren. Keton in de urine wijst vaak…
Kristallurie (kristallen in urine): Oorzaken urinekristallen

Kristallurie (kristallen in urine): Oorzaken urinekristallen

De nieren zijn verantwoordelijk voor het filteren van het bloed en het produceren van de urine. De chemische samenstelling van urine bestaat uit urinezuur, koolstof, calcium en stikstof. Soms zijn ook…
Meatusstenose: Vernauwing van opening van plasbuis

Meatusstenose: Vernauwing van opening van plasbuis

Meatusstenose is een aandoening waarbij een vernauwing van de opening van de urethra ontstaat. De urethra is de buis waardoor urine het lichaam verlaat (plasbuis, urinebuis). Vaak zijn besneden jongen…
Mictiesyncope: Flauwvallen tijdens of na het plassen

Mictiesyncope: Flauwvallen tijdens of na het plassen

Soms verliest een patiënt wel eens tijdelijk het bewustzijn tijdens of kort na het plassen. Dit heet een mictiesyncope of mictiecollaps. Deze vrij veel voorkomende aandoening treedt op vanwege een ern…
Neurogene blaas: Zenuwschade door ziekte met plasproblemen

Neurogene blaas: Zenuwschade door ziekte met plasproblemen

Een neurogene blaas is een aandoening waarbij de blaas geen signaal krijgt van de hersenen dat het nodig is om te plassen. Dit signaal is namelijk niet verstuurd door de hersenen als gevolg van zenuws…
Nitrieten in urine: Vaak een teken van een urineweginfectie

Nitrieten in urine: Vaak een teken van een urineweginfectie

De urine is een betrouwbare indicator voor de gezondheid van een persoon. Een urineonderzoek onthult bijvoorbeeld informatie over de werking van de nieren, de aanwezigheid van diabetes mellitus (suike…
Nycturie: Frequent nachtelijk urineren ('s nachts plassen)

Nycturie: Frequent nachtelijk urineren ('s nachts plassen)

Nycturie is de medische tem voor ‘nachtelijk urineren’. Dit vervelende symptoom, waarbij een patiënt meer dan één keer moet plassen gedurende de nacht, is het gevolg van diverse milde tot ernstige aan…
Obstructieve uropathie: Blokkering van urinestroom

Obstructieve uropathie: Blokkering van urinestroom

Obstructieve uropathie is een aandoening waarbij de urinestroom geblokkeerd is. Hierdoor stroomt de urine terug en ontstaat schade aan één of beide nieren. De aandoening resulteert uit onder andere ni…
Ochoa-syndroom: Symptomen aan gezicht en urinewegen

Ochoa-syndroom: Symptomen aan gezicht en urinewegen

Het Ochoa-syndroom is een uiterst zeldzame aandoening waarbij een patiënt abnormale gezichtsuitdrukkingen toont waardoor hij een omgekeerde glimlach lijkt te hebben. Verder komen plasproblemen tot uit…
Oligurie: Verminderde urineproductie (weinig urinevorming)

Oligurie: Verminderde urineproductie (weinig urinevorming)

Plassen is nodig, want hierdoor verdwijnen giftige afvalstoffen uit het lichaam waardoor het lichaam goed kan functioneren. Verdwijnen deze stoffen niet, dan leidt dit mogelijk tot gezondheidsprobleme…
Oranje urine: Oorzaken en symptomen bij oranje urinekleur

Oranje urine: Oorzaken en symptomen bij oranje urinekleur

Urine heeft normaal gezien een (licht)gele kleur. Maar in een aantal milde tot ernstige omstandigheden is sprake van een oranje kleur. Bij het consumeren van voedingsmiddelen waarin bètacaroteen zit,…
Overactieve blaas: Oorzaken, symptomen en behandeling

Overactieve blaas: Oorzaken, symptomen en behandeling

Een aantal patiënten moet regelmatig heel dringend naar het toilet om de blaas te ledigen. Zij kampen met een overactieve blaas. Soms komt hierbij eveneens een vorm van incontinentie voor waardoor een…
Overloopincontinentie: Oorzaken van verlies van urine

Overloopincontinentie: Oorzaken van verlies van urine

Overloopincontinentie is een aandoening waarbij de patiënt de blaas niet volledig kan ledigen. Dit resulteert in een ‘overstroom’ van urine, waardoor de patiënt onverwacht urine gaat lekken. Naast het…
Pijnlijke blaas: Oorzaken van pijn aan blaas (blaaspijn)

Pijnlijke blaas: Oorzaken van pijn aan blaas (blaaspijn)

De blaas bevindt zich in het midden van het bekken. Sommige mensen ervaren blaaspijn. Een pijnlijke blaas kent diverse oorzaken, zoals een blaaskanker, het blaaspijnsyndroom (interstitiële cystitis),…
Plasbuisvernauwing: Oorzaken en behandeling urethrastrictuur

Plasbuisvernauwing: Oorzaken en behandeling urethrastrictuur

Bij een vernauwde plasbuis (urethrastrictuur) is er een abnormale vernauwing van de urethra aanwezig. De urethra (plasbuis) is de buis die urine uit de blaas haalt waardoor deze het lichaam kan verlat…
Plasproblemen (mictiemoeilijkheden): Problemen met urineren

Plasproblemen (mictiemoeilijkheden): Problemen met urineren

Urineproblemen ontstaan mogelijk door fysiologische factoren, zoals de leeftijd, de anatomie en de hormonale spiegel. Mictieproblemen komen eveneens tot stand bij een (neurologische) aandoening, een i…
Poliepen: Oorzaken, soorten en symptomen van poliepvorming

Poliepen: Oorzaken, soorten en symptomen van poliepvorming

Een poliep is een abnormale weefselgroei die uit een slijmvlies steekt. Als een poliep aan het oppervlak vasthangt met een smalle langwerpige stengel/steeltje, is sprake van een gesteelde poliep. Ande…
Pollakisurie (vaak plassen): Oorzaken van frequent urineren

Pollakisurie (vaak plassen): Oorzaken van frequent urineren

Sommige mensen plassen vaker dan normaal (minimaal om de twee uur). Dit fenomeen is gekend als ‘pollakisurie’. Dit heel vervelende probleem is meestal tijdelijk van aard, en het gevolg van bijvoorbeel…
Polyurie: Grote hoeveelheden plassen (erg veel urineren)

Polyurie: Grote hoeveelheden plassen (erg veel urineren)

In een aantal omstandigheden gaat een patiënt overmatig grote hoeveelheden urine produceren, hetgeen in medische termen gekend is als ‘polyurie’. Dit gebeurt vaak bij het overmatig drinken van vocht,…
Proteïnurie: Verlies van eiwit in urine door nierschade

Proteïnurie: Verlies van eiwit in urine door nierschade

Proteïnurie is een toestand waarbij zich overmatig veel eiwit in de urine bevindt. Dit is meestal een vroeg teken van een nieraandoening. Normaal gesproken komen bij gezonde nieren namelijk geen signi…
Pyurie: Pus in de urine, meestal door urineweginfecties

Pyurie: Pus in de urine, meestal door urineweginfecties

Pyurie is een symptoom waarbij een patiënt pus of witte bloedcellen verliest via de urine. Dit gaat meestal gepaard met troebele urine en wijst dan op een urineweginfectie. Pyurie duidt echter mogelij…
Retroperitoneale fibrose: Ziekte met blokkering urineleiders

Retroperitoneale fibrose: Ziekte met blokkering urineleiders

Urineleiders zorgen er normaal gesproken voor dat urine van de nieren naar de blaas getransporteerd wordt. Retroperitoneale fibrose is een zeldzame aandoening waarbij de urineleiders geblokkeerd zijn…
Schuimende urine: Oorzaken van schuimige urine

Schuimende urine: Oorzaken van schuimige urine

Schuimende urine kent heel wat onschuldige tot levensbedreigende oorzaken. Vaak is dit te wijten aan een onderliggende ziekte, maar soms zijn ook andere, externe factoren de boosdoener van schuimende…
Slijm in de urine: Door problemen aan blaas of darmen

Slijm in de urine: Door problemen aan blaas of darmen

Urine heeft soms een ander uiterlijk. Enkele voorbeelden zijn een andere urinekleur of een schuimend uiterlijk van de urine. Maar de aanwezigheid van slijm in de urine behoort eveneens tot de mogelijk…
Stinkende urine: Oorzaken van vieze urinegeur

Stinkende urine: Oorzaken van vieze urinegeur

Normale urine ruikt vrijwel niet. In een aantal omstandigheden ontstaat een vies ruikende urine. Stinkende urine is het gevolg van verschillende mogelijke oorzaken. In de meeste gevallen zijn de oorza…
Stressincontinentie: Lekkage van urine door beweging

Stressincontinentie: Lekkage van urine door beweging

Stressincontinentie is een aandoening die vooral vrouwen treft. Bij het maken van een inspanning of beweging ontstaat druk of spanning op de blaas waarbij de bekkenbodem niet in staat is om deze op te…
Suprapubische katheter: Voordelen, gebruik en risico's

Suprapubische katheter: Voordelen, gebruik en risico's

Patiënten die niet zelf kunnen plassen, hebben baat bij een katheter. Er zijn verschillende soorten katheters. De meest gebruikte is een blaaskatheter. Deze plaatst de arts direct in de urethra, de pl…
Trigonitis: Ontsteking blaashals (trigonum) met bekkenpijn

Trigonitis: Ontsteking blaashals (trigonum) met bekkenpijn

Het trigonum is het driehoekig deel van het blaasslijmvlies tussen de inmondingen van de urineleiders en het begin van de urethra (plasbuis: buis waarlangs de urine afvloeit). Bij een patiënt met trig…
Troebele urine: Oorzaken, symptomen, tips en behandelingen

Troebele urine: Oorzaken, symptomen, tips en behandelingen

Normaal gesproken is gezonde urine helder (transparant) en lichtgeel van kleur. Troebele (wazige tot melkachtige) urine komt vaak voor. Niet altijd is dit alarmerend, maar soms wijst dit op een onderl…
Ureterocele: Zwelling aan onderkant van de urineleider

Ureterocele: Zwelling aan onderkant van de urineleider

Ureters (urineleiders) zijn de buizen die urine van de nier naar de blaas transporteren. Het gezwollen gebied blokkeert mogelijk de urinestroom. Een ureterocele is een aangeboren aandoening waarbij zw…
Ureteroscopie: Onderzoek urineleiders voor nierstenen

Ureteroscopie: Onderzoek urineleiders voor nierstenen

Een ureteroscopie is een minimaal invasieve procedure waarbij de arts een kleine verlichte scoop (soort kijkinstrument) gebruikt om de urineleiders te onderzoeken. Ureters zijn de buizen die de nieren…
Urethraal syndroom: Irritatie van urethra (urinebuis)

Urethraal syndroom: Irritatie van urethra (urinebuis)

Het urethraal syndroom (urethraal pijnsyndroom, symptomatische abacteriurie) is een aandoening waarbij de urethra (urinebuis, plasbuis) geïrriteerd is. De urethra gaat door de irritatie zwellen, waard…
Urethrakanker: Kanker aan plasbuis met plasproblemen en pijn

Urethrakanker: Kanker aan plasbuis met plasproblemen en pijn

De plasbuis (urinebuis) is in medische termen gekend als de ‘urethra’. Door de urethra stroomt de urine vanuit de blaas. In zeldzame gevallen ontwikkelt een patiënt kanker in de urethra. Een patiënt m…
Uretritis: Ontsteking van urinebuis met pijn bij het plassen

Uretritis: Ontsteking van urinebuis met pijn bij het plassen

Bij de aandoening uretritis, soms ook geschreven als 'urethritis', is de urinebuis ontstoken. Deze buis zorgt er voor dat de urine uit de blaas buiten het lichaam gebracht wordt. Vaak is een urinebuis…
Urinaire urgentie: Dringende, oncontroleerbare plasdrang

Urinaire urgentie: Dringende, oncontroleerbare plasdrang

Urinaire urgentie duidt op een plotselinge, niet te stoppen drang om te moeten plassen. De plasaandrang komt tot stand als gevolg van een plotselinge onwillekeurige samentrekking van de spierwand van…
Urine met koffiegeur: Oorzaken van naar koffie ruikende plas

Urine met koffiegeur: Oorzaken van naar koffie ruikende plas

Niet alleen de kleur, consistentie en hoeveelheid van de urine wijzigt soms. Ook de geur van de plas is soms anders dan normaal. Een aantal patiënten ervaart bijvoorbeeld urine die ruikt naar koffie.…
Urine met visgeur: Plas met stinkende vislucht

Urine met visgeur: Plas met stinkende vislucht

Het voedingspatroon of de vochtinname van een patiënt heeft invloed op de kleur, textuur, hoeveelheid maar ook de geur van de urine. Normaal gesproken ruikt de urine niet sterk. Wanneer een penetrante…
Urine-incontinentie (ongewild urineverlies) bij mannen

Urine-incontinentie (ongewild urineverlies) bij mannen

Veel patiënten schamen zich wanneer ze ongewild urine verliezen. Vooral mannen lopen hiermee niet snel naar de arts. Urine-incontinentie komt relatief vaak voor bij oudere mannen, maar dit ontstaat oo…
Urine-incontinentie: Oorzaken en soorten van verlies urine

Urine-incontinentie: Oorzaken en soorten van verlies urine

Een patiënt met urine-incontinentie verliest ongecontroleerd urine. Dit onvrijwillig plassen is een veel voorkomend probleem dat tal van oorzaken kent bij zowel mannen als vrouwen. Vrouwen lijden het…
Urinegeur van ammoniak: Plas met ammoniakgeur

Urinegeur van ammoniak: Plas met ammoniakgeur

Urine ruikt meestal slechts een beetje, maar soms bemerkt de patiënt wel een doordringende ammoniakgeur. In de urine bevinden zich dan meestal grote hoeveelheden afval, hetgeen een normaal verschijnse…
Urinegeur van rotte eieren: Oorzaken van zwavelgeur urine

Urinegeur van rotte eieren: Oorzaken van zwavelgeur urine

Urine ruikt meestal niet sterk of vies. In een aantal omstandigheden ontstaat echter een zwavelgeur wanneer iemand plast. Deze geur, die ruikt naar ‘rotte eieren’, mag een patiënt niet negeren. Voedin…
Urineleiderkanker (ureterkanker): Oorzaken en symptomen

Urineleiderkanker (ureterkanker): Oorzaken en symptomen

Urineleiders (ureters) zijn de dunne, gespierde buisjes die ervoor zorgen dat de urine van de nieren naar de blaas wordt voortbewogen. Jaarlijks krijgen enkele honderden patiënten in België en Nederla…
Urineonderzoek (urinetest): Analyse van urinemonster

Urineonderzoek (urinetest): Analyse van urinemonster

Bij een urineonderzoek test een arts en/of laborant het fysieke, chemische en microscopische component van urine. Een urineanalyse is een eenvoudig en relatief goedkoop onderzoek dat veel nuttige info…
Urineretentie: Blaas niet (volledig) kunnen ledigen

Urineretentie: Blaas niet (volledig) kunnen ledigen

Patiënten met urineretentie zijn niet in staat om de blaas (volledig) te ledigen. Retentie is de medische term namelijk voor ‘vasthouden’, in dit geval urine. Urineretentie bestaat in een acute of chr…
Urineweginfectie door gebruik van verblijfskatheter

Urineweginfectie door gebruik van verblijfskatheter

Een patiënt met een katheter heeft een buisje in de blaas. Dit zorgt ervoor dat de urine uit het lichaam verwijderd wordt. Dit buisje blijft mogelijk langdurig in de blaas (verblijfskatheter). De urin…
Urineweginfecties bij baby's en kinderen

Urineweginfecties bij baby's en kinderen

Urineweginfecties zijn vrij gebruikelijk bij baby’s en kinderen. Deze aandoening ontstaat wanneer bacteriën zich ophopen in de blaas. Koorts, braken, bedplassen en pijn in de onderbuik zijn enkele tek…
Urineweginfecties: Wat zijn de risicofactoren?

Urineweginfecties: Wat zijn de risicofactoren?

Bij een urineweginfectie komen bacteriën in een deel van de urinewegen terecht. Deze pijnlijke ontsteking veroorzaakt een branderig gevoel bij plassen, waarbij de patiënt veel aandrang heeft maar in v…
Urosepsis: Ernstige complicatie van urineweginfectie

Urosepsis: Ernstige complicatie van urineweginfectie

Jaarlijks krijgen 3.000-4.000 patiënten in Nederland de diagnose ‘urosepsis’. Urosepsis (urotoxemie) is een vorm van sepsis (bloedvergiftiging) die meestal het gevolg is van een laattijdig, niet of sl…
Vergrote blaas: Oorzaken van blaasvergroting

Vergrote blaas: Oorzaken van blaasvergroting

Bij een vergrote blaas (blaashypertrofie) is de blaas groter dan normaal. Door een uitrekking van de blaas verdikken de blaaswanden. Een grotere urineblaas treedt soms op bij de geboorte maar de aando…
Verhoogde leukocyten (witte bloedcellen) in urine: Oorzaken

Verhoogde leukocyten (witte bloedcellen) in urine: Oorzaken

Leukocyten zijn witte bloedcellen die deel uitmaken van het immuunsysteem en nodig zijn om vreemde indringers en infecties te bestrijden. Wanneer het lichaam oude cellen vervangt, verschijnt normaalge…
Verlegen blaas (paruresis): Vorm van sociale fobie (angst)

Verlegen blaas (paruresis): Vorm van sociale fobie (angst)

Patiënten met een verlegen blaas hebben een sociale fobie waarbij het urineren in bijvoorbeeld openbare toiletten of in de buurt van anderen onmogelijk is. Het plassen thuis is mogelijk maar elders lu…
Vesicoureterale reflux (VUR): Terugstroom van urine

Vesicoureterale reflux (VUR): Terugstroom van urine

Normaal gesproken stroomt de urine van de nieren via de urineleiders naar de blaas. De spieren van de blaas en urineleiders, in combinatie met de druk van urine in de blaas, voorkomen dat urine achter…
Vette urine: Oorzaken van vette (olieachtige) urine

Vette urine: Oorzaken van vette (olieachtige) urine

Het gebeurt niet vaak dat mensen hun plas bekijken. Niettemin is dit belangrijk, want soms treden plotse afwijkingen aan kleur, geur en ook consistentie op. Zo ervaren sommige patiënten vette urine. H…
Witte stukjes in urine: Wit uitziende vlokjes in plas

Witte stukjes in urine: Wit uitziende vlokjes in plas

Gezonde urine is lichtgeel van kleur en helder van uiterlijk, en bevat in principe geen spikkeltjes. In bepaalde omstandigheden bevinden zich witte sliertjes of stukjes in de urine. Sommige oorzaken v…
Zoete urinegeur: Oorzaken van fruitige geur van urine

Zoete urinegeur: Oorzaken van fruitige geur van urine

Bepaalde voedingsmiddelen, dranken en medicijnen leiden soms tot de fruitig ruikende urine. Dit is meestal een tijdelijk probleem. Een zoete geur van urine is soms ook te wijten aan medische aandoenin…
Gepubliceerd door Miske op 04-01-2017, laatst gewijzigd op 11-05-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Frolicsomepl, Pixabay
  • Geraadpleegd op 3 januari 2017
  • Urine testing abnormalities (ILO/IMO Guidelines Appendix E R 31,18,82), http://handbook.ncmm.no/index.php/urine-testing-abnormalities
  • Urinary System Tests, http://www.healthcommunities.com/urinary-system-tests/urinalysis.shtml
  • Coëlho, Medisch Zakwoordenboek, digitale editie, versie 2010