Miske » Specials » Hartafwijkingen

Hartaandoeningen en problemen met hart en bloedvaten

Hartaandoeningen en problemen met hart en bloedvaten Aandoeningen en infecties aan het hart en de bloedvaten leiden vaak tot een ernstige ziekte en soms zelfs de dood. Een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, roken en weinig beweging zijn de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Maar cardiovasculaire aandoeningen, de medische term voor hart- en vaatziekten, ontstaan soms door andere factoren, zoals genetische factoren, medicatiegebruik of een andere ziekte of infecties. De milde tot ernstige hartproblemen zijn aangeboren of komen later in het leven pas tot uiting. De diagnostische instrumenten, behandeling en prognose van de afwijking verloopt op verschillende manieren, afhankelijk van de oorzaak van de symptomen.

Symptomen van hart- en vaatziekten

Bij hartafwijkingen zijn de meest voorkomende symptomen pijn op de borst, ademhalingsproblemen, hartkloppingen en flauwvallen. Wanneer de weefsels onvoldoende zuurstof krijgen, krijgt de patiënt bovendien te maken met een blauwe huidskleur. Koorts, rillingen en flauwvallen zijn andere mogelijke klachten van een aandoening of infectie. Soms is een cardiovasculaire aandoening onderdeel van een syndroom, en in dat geval treden nog vele mogelijke andere symptomen op aan de huid, de ogen, de hersenen, de urinewegen, het bloed enzovoort.

Diagnose hartafwijking en onderzoeken van het hart

De arts beluistert eerst het hart via zijn stethoscoop en bemerkt dan soms afwijkende geluiden. Veelal zijn echter diagnostische onderzoeken vereist. Een elektrocardiografie meet bijvoorbeeld de elektrische activiteit van het hart. Een echocardiografie waarbij de arts het hart met geluidsgolven onderzoekt, wordt ook vaak ingezet. Andere geavanceerde en hoogtechnologische onderzoeken zoals nucleaire magnetische resonantie en computertomografie zijn ook inzetbaar bij hartproblemen.

Behandeling cardiovasculaire aandoeningen

Tal van medicijnen en chirurgische ingrepen zijn mogelijk bij hartafwijkingen, al is niet bij elke hartziekte een behandeling vereist. Vaak is het ook nodig om de levensstijl aan te passen, want door gezonder te gaan leven en eten verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte en vermindert het risico op hart- en vaatproblemen.
22q11.2 deletiesyndroom: Multisystemische aandoening

22q11.2 deletiesyndroom: Multisystemische aandoening

Het 22q11.2 deletiesyndroom is een multisystemische aandoening die tot stand komt door een klein deel van chromosoom 22 dat ontbreekt. Deze schrapping resulteert in een slechte ontwikkeling van versch…
Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Een geboorteafwijking is elke structurele afwijking die bij de geboorte aanwezig is waarbij de werking en/of het uiterlijk van het lichaam is aangetast. Deze stoornis ontstaat wanneer de baby zich ont…
Aangeboren hartafwijkingen (congenitale hartziekte) bij baby

Aangeboren hartafwijkingen (congenitale hartziekte) bij baby

Circa 9 op de 1.000 baby’s komt ter wereld met een aangeboren hartziekte. Congenitale hartziekten (aangeboren hartafwijkingen) zijn aangeboren aandoeningen waarbij er een probleem met de structuur en…
Abnormaal hartritme (dysritmie): Oorzaken en soorten

Abnormaal hartritme (dysritmie): Oorzaken en soorten

Een abnormaal hartritme (dysritmie) is een medische aandoening waarbij de hartslag onregelmatig is. Deze hartafwijking is soms normaal en gaat dan gepaard zonder complicaties, terwijl andere vormen va…
Acute pericarditis: Soorten van ontsteking van hartzakje

Acute pericarditis: Soorten van ontsteking van hartzakje

Pericarditis verwijst naar een ontsteking van het hartzakje (pericardium). Hierbij gebeurt een afzetting van fibrineus (vezelstofhoudend) materiaal in de pericardiale ruimte en treedt dikwijls pericar…
Acuut coronair syndroom (ACS): Geremde bloedstroom naar hart

Acuut coronair syndroom (ACS): Geremde bloedstroom naar hart

Het acuut coronair syndroom beschrijft een groep aandoeningen waarbij plotseling de bloedstroom naar het hart stopt of vermindert. Wanneer bloed niet naar het hart kan stromen, ontstaat schade aan de…
Afwezige pulmonalisklep: Aangeboren hartaandoening

Afwezige pulmonalisklep: Aangeboren hartaandoening

De pulmonalisklep is een klep waardoor zuurstofarm bloed naar de longen stroomt, waar verse zuurstof wordt opgenomen. Zeer sporadisch ontbreekt de pulmonalisklep of anders is de klep slecht gevormd. D…
Alagille-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, hart en lever

Alagille-syndroom: Afwijkingen aan gezicht, hart en lever

Bij het Alagille-syndroom is de lever en het hart bij een patiënt aangetast in combinatie met typische afwijkingen aan het gezicht. De patiënt heeft defecten in de galwegen waardoor gal zich ophoopt i…
Alarmsymptomen voor hartaandoeningen: Tekenen van hartziekte

Alarmsymptomen voor hartaandoeningen: Tekenen van hartziekte

Bij veel patiënten ontwikkelen hartziekten zich geleidelijk. De patiënt heeft vaak vroege tekenen, lang voordat de ernstige hartproblemen tot stand komen. Mogelijk beseft hij niet dat hij een hartaand…
Alcoholische cardiomyopathie: Hartfalen door alcoholmisbruik

Alcoholische cardiomyopathie: Hartfalen door alcoholmisbruik

Alcoholische cardiomyopathie is een hartspieraandoening waarbij een patiënt lijdt aan hartfalen als gevolg van chronisch (langdurig) alcoholmisbruik. Bij ernstig hartfalen zijn mogelijk ook nog andere…
Alkaptonurie: Afwijkingen aan gewrichten, hart, ogen en oren

Alkaptonurie: Afwijkingen aan gewrichten, hart, ogen en oren

Alkaptonurie is een zeldzame pijnlijke en degeneratieve ziekte, die al op jonge leeftijd ernstige artrose veroorzaakt. Daarnaast tast de ziekte ook de ogen en oren aan, al ondervindt de patiënt hierva…
Amyloïdose: Afzettingen van amyloïde in weefsels en organen

Amyloïdose: Afzettingen van amyloïde in weefsels en organen

Amyloïdose (amyloidosis) is een aangeboren of verworven multisystemische aandoening waarbij amyloïde (abnormaal eiwit) zich ophoopt in de weefsels en organen. De vorm en functie van de weefsels en org…
Andersen-Tawil syndroom: Afwijkingen aan hart en spieren

Andersen-Tawil syndroom: Afwijkingen aan hart en spieren

Het Andersen-Tawil syndroom is een genetische aandoening waarbij een patiënt periodes van spierzwakte en verlamming heeft. Ook treden hartritmestoornissen op. De patiënt heeft tevens afwijkingen aan h…
Aneurysma: Uitstulping van een deel van een slagader

Aneurysma: Uitstulping van een deel van een slagader

Een aneurysma is een abnormale verwijding of ballonachtige uitstulping van een deel van een slagader die veroorzaakt is door zwakte in de wand van het bloedvat. Veelal verschijnt een aneurysma in de a…
Angina pectoris: Pijn op de borst, teken van hartaanval

Angina pectoris: Pijn op de borst, teken van hartaanval

Angina (pectoris) is een symptoom van een kransslagaderaandoening wat vaak een waarschuwingsteken is van een hartaanval. De patiënt ervaart hierbij pijn op de borst in combinatie met ademhalingsproble…
Aorta-angiografie: Onderzoek van bloedvaten van aorta

Aorta-angiografie: Onderzoek van bloedvaten van aorta

De aorta is de belangrijkste slagader in het lichaam. De grote lichaamsslagader begint in het linkerventrikel van het hart en strekt zich uit naar de onderbuik. De aorta is verantwoordelijk voor het l…
Aortadissectie: Scheur in wand van aorta met pijn op borst

Aortadissectie: Scheur in wand van aorta met pijn op borst

Aortadissectie is een ernstige aandoening waarbij een scheur in de wand van de aorta ontstaat, de belangrijkste slagader die bloed uit het hart wegvoert. Het bloed stroomt hierdoor tussen de lagen van…
Aortastenose: Vernauwing van aortaklep in het hart

Aortastenose: Vernauwing van aortaklep in het hart

De aorta is de grote lichaamsslagader die bloed van het hart naar de rest van het lichaam voert. Deze ontspringt vanuit het linkerventrikel van het hart. Het bloed stroomt uit het hart en in de aorta…
Aortitis: Aorta-ontsteking (ontstoken aortawand)

Aortitis: Aorta-ontsteking (ontstoken aortawand)

Aortitis is de medische term voor een ontsteking van de aortawand. Vaak ligt een auto-immuunaandoening aan de basis van de aortaontsteking, maar ook infecties zijn gekoppeld aan de ziekte. De zeldzame…
Atherosclerose of arteriosclerose: Slagaderverkalking

Atherosclerose of arteriosclerose: Slagaderverkalking

Atherosclerose is een aandoening waarbij de slagaders verdikt of verhard zijn als gevolg van een ophoping van een brijachtige substantie (plaques) in de binnenwand van een slagader. Deze plaques, die…
Atriumfibrillatie: Hartritmestoornis met snelle hartslag

Atriumfibrillatie: Hartritmestoornis met snelle hartslag

Atriumfibrillatie (atriumfibrilleren, voorkamerfibrillatie) is een hartritmestoornis waarbij een snelle en onregelmatige hartslag van de boezems plaatsvindt. Vaak begint de hartritmestoornis als korte…
Barth-syndroom: Symptomen aan hart, spieren, bloed en lengte

Barth-syndroom: Symptomen aan hart, spieren, bloed en lengte

Bij het Barth-syndroom heeft de patiënt een vergroot en verzwakt hart (gedilateerde cardiomyopathie), zwakte in de spieren die nodig zijn voor de beweging (skeletmyopathie), terugkerende infecties als…
Becker spierdystrofie (BMD): Spierzwakte en/of hartproblemen

Becker spierdystrofie (BMD): Spierzwakte en/of hartproblemen

Becker spierdystrofie is een erfelijke progressieve aandoening waarbij de patiënt geleidelijk aan spierzwakte van de benen en het bekken ervaart. Ook is het hart mogelijk aangetast. Meestal starten de…
Beriberi: Thiaminetekort (vit. B1) met hart- of zenuwschade

Beriberi: Thiaminetekort (vit. B1) met hart- of zenuwschade

Beriberi is een deficiëntieaandoening waarbij het lichaam onvoldoende thiamine (vitamine B1) heeft. Dit komt vooral voor als een vorm van ondervoeding alsook bij alcoholmisbruik, maar kent nog andere…
Blauwebabysyndroom: Blauwe huidskleur van baby

Blauwebabysyndroom: Blauwe huidskleur van baby

Het blauwebabysyndroom (blue baby syndrome, blauwe baby syndroom) is een aandoening waarbij de huid van een baby blauw of paars kleurt. Dit resulteert uit een verminderde hoeveelheid hemoglobine in he…
Bloedstolsels: Oorzaken, soorten en symptomen van trombus

Bloedstolsels: Oorzaken, soorten en symptomen van trombus

Bloed stroomt constant en soepel door het lichaam. Bloedstolsels zijn gezond en levensreddend wanneer ze het bloeden van een snede of verwonding stoppen. Een bloedstolsel (trombus, bloedprop, bloedklo…
Bradycardie: Vertraagde hartslag met flauwvallen en zwakte

Bradycardie: Vertraagde hartslag met flauwvallen en zwakte

De hartslag van gezonde volwassenen bedraagt meestal tussen 60 tot 80 slagen per minuut. Een tragere hartslag is gekend als “bradycardie”. Dit kent tal van oorzaken die veelal onschuldig maar soms ook…
Brugada-syndroom: Ernstige ziekte met onregelmatige hartslag

Brugada-syndroom: Ernstige ziekte met onregelmatige hartslag

Het Brugada-syndroom is een ernstige genetische aandoening waardoor de patiënt een gevaarlijke onregelmatige hartslag (aritmie) vertoont. De elektrische prikkels in het hart zijn namelijk verstoord. F…
Buikslagaderaneurysma: Gescheurd aneurysma met pijn in buik

Buikslagaderaneurysma: Gescheurd aneurysma met pijn in buik

Bij een buikslagaderaneurysma ontstaat een grotere ballonachtige uitstulping (verwijding) in het onderste deel van de aorta, het grootste bloedvat dat bloed levert aan de buik, het bekken en de benen.…
Cafeïneoverdosis: Problemen met hart, maag, darm & hersenen

Cafeïneoverdosis: Problemen met hart, maag, darm & hersenen

Cafeïne, wat van nature aanwezig is in bepaalde planten, valt eveneens synthetisch te produceren. Dit gebruikt de voedingsindustrie dan als additief in voedingsmiddelen zoals bepaalde frisdranken en s…
Cantú-syndroom: Afwijkingen aan hart, haar en gezicht

Cantú-syndroom: Afwijkingen aan hart, haar en gezicht

Het Cantú-syndroom is een zeldzame aandoening waarbij een patiënt bij de geboorte reeds overtollige haargroei heeft in combinatie met afwijkingen aan het hart en het gezicht. Daarnaast komen mentale e…
Cardiogene shock: Onvoldoende bloed door hartschade

Cardiogene shock: Onvoldoende bloed door hartschade

Bij een cardiogene shock is hart zo ernstig beschadigd dat het niet in staat is om voldoende bloed aan de organen te leveren. Dit gebeurt wanneer de hartfunctie aangetast is, wat plaatsvindt bij een h…
Cardiomegalie: Vergroot hart (hartvergroting)

Cardiomegalie: Vergroot hart (hartvergroting)

Cardiomegalie, de medische term voor een vergroot hart, is een symptoom van een onderliggende ziekte. Cardiomegalie kent diverse oorzaken, bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk of een hartaandoening. C…
Cardiomyopathie (hartspieraandoening): Soorten en oorzaken

Cardiomyopathie (hartspieraandoening): Soorten en oorzaken

Cardiomyopathie is een aandoening waarbij de hartspier vergroot, verdikt of verstijfd is, of een ander structureel probleem aanwezig is. Het komt vaak voor wanneer het hart geen bloed kan pompen naar…
CHOPS-syndroom: Hartafwijkingen en luchtwegproblemen

CHOPS-syndroom: Hartafwijkingen en luchtwegproblemen

Een patiënt met het CHOPS-syndroom heeft diverse primaire symptomen waaronder een cognitieve beperking, een grof gezicht, hartafwijkingen, obesitas, luchtwegproblemen, een kort gestalte en skeletdyspl…
Constrictieve pericarditis: Soort ontsteking van hartzakje

Constrictieve pericarditis: Soort ontsteking van hartzakje

Het normale pericardium (hartzakje: vlies rond het hart) is een fibro-elastische zakje rond het hart wat een dunne laag vloeistof bevat. In sommige omstandigheden is het hartzakje verdikt, verkalkt en…
Cor pulmonale: Rechtszijdig hartfalen

Cor pulmonale: Rechtszijdig hartfalen

Cor pulmonale is een aandoening waardoor rechtszijdig hartfalen optreedt. Een langdurige hoge bloeddruk in de slagaderen van de longen en het rechterventrikel van het hart leidt meestal tot cor pulmon…
Coronaire hartziekte: Symptomen van kransslagaderaandoening

Coronaire hartziekte: Symptomen van kransslagaderaandoening

De kransslagaders zijn de bloedvaten die zuurstof en bloed leveren aan het hart. Een coronaire hartziekte (kransslagaderaandoening) is een hartaandoening waarbij een vernauwing van de kransslagaders o…
Dextrocardie: Verplaatsing hart naar rechts in borstholte

Dextrocardie: Verplaatsing hart naar rechts in borstholte

Dextrocardie is een aangeboren aandoening waarbij het hart zich verplaatst heeft naar rechts van de middellijn in de borstholte, in plaats van links van de middellijn. De punt van het hart wijst hierb…
Diabetes mellitus en risico op hart- en vaataandoeningen

Diabetes mellitus en risico op hart- en vaataandoeningen

Hart- en vaataandoeningen komen vaak voor bij patiënten met suikerziekte. Gemiddeld 65% van de patiënten met diabetes mellitus sterft aan een soort hartaandoening of een beroerte. Het risico op overli…
Diep veneuze trombose: Pijn en zwelling aan been of bekken

Diep veneuze trombose: Pijn en zwelling aan been of bekken

Een diep veneuze trombose (DVT) is een aandoening die optreedt wanneer een bloedstolsel zich vormt in een ader diep in een lichaamsdeel. Het tast vooral de grote aderen in het been aan, maar ook ander…
Dressler-syndroom: Hartaandoening door schade aan het hart

Dressler-syndroom: Hartaandoening door schade aan het hart

Het Dressler-syndroom is een secundaire vorm van pericarditis (ontsteking van het hartzakje). De hartaandoening treedt op als gevolg van een letsel aan het hart of het pericardium (hartzakje: de buite…
Ectopia cordis: Afwijking met hart buiten borstholte

Ectopia cordis: Afwijking met hart buiten borstholte

Ectopia cordis (ectocardie) is een uiterst zeldzame aangeboren afwijking waarbij het hart zich gedeeltelijk of geheel buiten de borstholte bevindt. Het hart bevindt zich dan bijvoorbeeld nabij de thor…
Ectopische hartslagen: Extra hartslagen na normale hartslag

Ectopische hartslagen: Extra hartslagen na normale hartslag

Ectopische hartslagen zijn extra hartslagen die optreden vlak voor een normale hartslag. Ectopische hartslagen zijn normaal en meestal geen reden tot bezorgdheid, hoewel deze vaak voorkomende hartslag…
EHBO bij een hartaanval: Hartmedicatie en/of reanimatie

EHBO bij een hartaanval: Hartmedicatie en/of reanimatie

Bij een hartaanval (hartinfarct) krijgt het hart onvoldoende bloed, wat onder andere symptomen van kortademigheid, uitstralende pijn naar de (linker)arm en een bleke huidskleur met zich meebrengt. Het…
Eisenmenger-syndroom: Complicatie aangeboren hartafwijking

Eisenmenger-syndroom: Complicatie aangeboren hartafwijking

Het Eisenmenger-syndroom is een complicatie van een aangeboren hartafwijking (ventrikelseptumdefect). Hierdoor ontwikkelt zich een gat tussen de twee hartkamers wat leidt tot abnormaal circulerend blo…
Endocarditis: Ontsteking van de binnenkant van het hart

Endocarditis: Ontsteking van de binnenkant van het hart

Endocarditis is een ontsteking van de bekleding (binnenkant) van het hart, hetgeen in medische termen gekend is als het “endocardium”, maar ook zijn mogelijk de hartkleppen ontstoken. Endocarditis is…
Erfelijk angio-oedeem: Onderhuidse zwelling van gezicht

Erfelijk angio-oedeem: Onderhuidse zwelling van gezicht

Erfelijk angio-oedeem is een zeldzame maar ernstige erfelijke aandoening. De ziekte veroorzaakt een onderhuidse zwelling, hoofdzakelijk van het gezicht, de bovenste luchtwegen en de ingewanden. Divers…
Familiaire hypercholesterolemie: Verhoogd cholesterolgehalte

Familiaire hypercholesterolemie: Verhoogd cholesterolgehalte

Familiaire hypercholesterolemie is een erfelijke aandoening waarbij het LDL-cholesterolgehalte in het bloed (slechte cholesterol) reeds in de kindertijd sterk verhoogd is. Dit leidt tot een vernauwing…
Geleofysieke dysplasie: Afwijkingen botten, gezicht en hart

Geleofysieke dysplasie: Afwijkingen botten, gezicht en hart

Geleofysieke dysplasie is een vorm van dwerggroei die zich kenmerkt door korte handen en voeten, contracturen, typische gelaatstrekken, progressieve cardiale hartklepafwijkingen en een verdikte huid.…
Granulomatose met polyangiitis (Wegener): Auto-immuunziekte

Granulomatose met polyangiitis (Wegener): Auto-immuunziekte

Granulomatose met polyangiitis is een zeldzame aandoening waarbij bloedvaten ontstoken zijn (vasculitis). Dit leidt tot schade aan belangrijke organen van het lichaam. De aandoening is potentieel erns…
Hartaanval (hartinfarct): Beperkte bloedstroom naar hart

Hartaanval (hartinfarct): Beperkte bloedstroom naar hart

Een hartaanval (hartinfarct, coronaire trombose) is een ernstige en potentieel levensbedreigende aandoening. De hartaanval verschijnt wanneer een verstopping in de kransslagaders de bloedtoevoer naar…
Hartaanval bij vrouwen: Risicofactoren en symptomen

Hartaanval bij vrouwen: Risicofactoren en symptomen

Iedereen krijgt mogelijk te maken met een hartinfarct. De risicofactoren en symptomen voor vrouwen zijn echter een beetje anders dan voor mannen. Dit leidt vaker tot een verkeerde diagnose en uitgeste…
Hartfalen: Slecht rondpompen van bloed door het hart

Hartfalen: Slecht rondpompen van bloed door het hart

Hartfalen (congestief hartfalen) is een aandoening waarbij het hart niet meer zo goed bloed rondpompt om aan de behoeften van het lichaam te voldoen. Dit is het gevolg van een zwakke hartspier of een…
Hartgezondheid: Tips voor gezond hart & preventie hartziekte

Hartgezondheid: Tips voor gezond hart & preventie hartziekte

Alle mensen lopen de kans op het krijgen van een hartaandoening, maar vooral mensen met een hoog cholesterolgehalte, een hoge bloeddruk en overgewicht en mensen die roken of ongezond eten krijgen vake…
Hartkatheterisatie: Procedure voor onderzoek van hart

Hartkatheterisatie: Procedure voor onderzoek van hart

Een hartkatheterisatie is een invasieve beeldvormende procedure waarbij de arts een dunne flexibele buis (katheter) in de rechter- of linkerzijde van het hart plaatst omdat de arts informatie wil krij…
Hartkloppingen 's nachts: Onschuldig of soms ernstig

Hartkloppingen 's nachts: Onschuldig of soms ernstig

Hartkloppingen (palpitaties) zijn een bekend fenomeen voor veel mensen. Overdag zijn velen met diverse dingen tegelijkertijd bezig waardoor ze de hartkloppingen niet opmerken. ’s Nachts vallen de hart…
Hartkloppingen: Vaak onschuldig, soms symptoom van ziekte

Hartkloppingen: Vaak onschuldig, soms symptoom van ziekte

Hartkloppingen zijn bij de meeste mensen wel bekend. Dit zijn gevoelens of sensaties waarbij het hart bonst of klopt wat plaatsvindt bij een verhoogde hartwerking. Hartkloppingen zijn vaak het gevolg…
Hartproblemen door stress: Oorzaken en reacties van lichaam

Hartproblemen door stress: Oorzaken en reacties van lichaam

Te lang te veel stress hebben, is slecht voor het hart. Als mensen te vaak stress ervaren en geen goede manieren hebben om dit aan te pakken, verhoogt de kans op hartaandoeningen, een hoge bloeddruk,…
Hartrevalidatie: Revalidatieprogramma na hartproblemen

Hartrevalidatie: Revalidatieprogramma na hartproblemen

Hartrevalidatie (cardiale revalidatie) is een revalidatieprogramma waarbij een patiënt leert leven met een hartziekte. De arts schrijft deze vorm van revalidatie vaak voor om het herstel na een hartaa…
Hartruis (hartgeruis): Oorzaken van hartgeruisen

Hartruis (hartgeruis): Oorzaken van hartgeruisen

Hartruis duidt op terugkerende geluiden tijdens de hartslagcyclus. Meestal zijn hartgeruisen ongevaarlijk en onschuldig en is er geen behandeling vereist. Dit ‘suizend’ of ‘zwiepend’ geluid wijst moge…
Hartstilstand: Plotseling stoppen van de hartfunctie

Hartstilstand: Plotseling stoppen van de hartfunctie

Een hartstilstand treedt op wanneer het hart plotseling stopt met kloppen. Hierbij is dan de bloedtoevoer naar de hersenen en de rest van het lichaam gestopt. Dit is meestal het gevolg van een elektri…
Harttamponnade: Vloeistof in hartzakje met pijn op borst

Harttamponnade: Vloeistof in hartzakje met pijn op borst

Bij een harttamponnade, ontstaat een acute compressie van het hart doordat de ruimte tussen de hartspier en het pericard (hartzakje) zich vult met bloed of een andere vloeistof. Dit kent veel hartgere…
Holt-Oram-syndroom: Afwijkingen aan skelet en hart

Holt-Oram-syndroom: Afwijkingen aan skelet en hart

Het Holt-Oram-syndroom kenmerkt zich door afwijkingen aan het skelet en het hart. Deze aandoening die te wijten is aan gendefecten, is erfelijk, al ontstaan de genmutaties vaak spontaan zonder familia…
Hypoplastisch linkerhartsyndroom: Aangeboren hartafwijking

Hypoplastisch linkerhartsyndroom: Aangeboren hartafwijking

Het hypoplastisch linkerhartsyndroom is een zeldzame aangeboren hartafwijking waarbij de linkerkant van het hart ernstig onderontwikkeld is. De normale bloedstroom door het hart is hierdoor aangetast.…
Instabiele angina pectoris: Onregelmatige pijn op de borst

Instabiele angina pectoris: Onregelmatige pijn op de borst

Instabiele angina (onstabiele angina pectoris) is een aandoening waarbij het hart niet voldoende bloedstroom en zuurstof krijgt. Een verharding en vernauwing van de bloedvaten van het hart is meestal…
LEOPARD-syndroom: Symptomen aan huid, ogen, hart en groei

LEOPARD-syndroom: Symptomen aan huid, ogen, hart en groei

Het LEOPARD-syndroom is een zeer zeldzame erfelijke aandoening waarbij de patiënt problemen heeft met de huid, de ogen, de longen, de genitaliën, het hart en de mentale en lichamelijke groei. Hoewel d…
Marfan-syndroom: Symptomen aan hart (aorta), ogen en skelet

Marfan-syndroom: Symptomen aan hart (aorta), ogen en skelet

Het syndroom van Marfan is een skelet- en bindweefselziekte die vooral het hart en de bloedvaten, het skelet en de ogen van de patiënt aantast. Maar ook het gezicht, de huid en de longen zijn mogelijk…
MED13L-syndroom: Aandoening met symptomen aan hart & gezicht

MED13L-syndroom: Aandoening met symptomen aan hart & gezicht

Het MED13L-syndroom is een zeldzame ontwikkelingsstoornis waarbij een patiënt een ontwikkelingsachterstand, een intellectuele achterstand en afwijkende gelaatstrekken heeft. Bovendien kampen sommige p…
Mitralisklepprolaps: Bloed stroomt terug naar linkerboezem

Mitralisklepprolaps: Bloed stroomt terug naar linkerboezem

De mitralisklep bevindt zich tussen de linkerboezem en linkerkamer van het hart. De klep zorgt er voor dat het bloed aan de linkerkant van het hart in één richting stroomt. Wanneer het hart klopt (sam…
Myocarditis: Ontsteking van de hartspier

Myocarditis: Ontsteking van de hartspier

Bij myocarditis is de hartspier, de middelste laag van de hartwand, ontstoken. Myocarditis treft zowel de hartspiercellen als het elektrische systeem van het hart, wat leidt tot een verminderde pompfu…
Myxoom: Primaire, goedaardige harttumor in linkerboezem

Myxoom: Primaire, goedaardige harttumor in linkerboezem

Een myxoom is een goedaardige tumor die zich meestal in de linkerboezem van het hart bevindt. Deze tumor groeit meestal aan het atriale septum, de wand die de twee zijden van het hart van elkaar schei…
Oedeem (vochtretentie): Getroffen lichaamsdelen en oorzaken

Oedeem (vochtretentie): Getroffen lichaamsdelen en oorzaken

Het menselijk lichaam gebruikt een complex systeem om de vochtbalans in het lichaam te handhaven. Hormonale factoren, het cardiovasculaire systeem, de urinewegen, de lever en de nieren spelen allemaal…
Orthopneu: Kortademigheid bij liggen, vaak door hartfalen

Orthopneu: Kortademigheid bij liggen, vaak door hartfalen

Orthopneu is de medische term voor het hebben van kortademigheid in een liggende positie. In andere posities, zoals staan en liggen, komt dit symptoom niet voor. Orthopneu is vaak te wijten aan hartfa…
Patent ductus arteriosus: Aangeboren hartaandoening

Patent ductus arteriosus: Aangeboren hartaandoening

De ductus arteriosus is een bloedvat waarmee bloed rond de longen van de baby kan stromen vóór de geboorte. Kort nadat het kind is geboren en de longen zich vullen met lucht, is de ductus arteriosus n…
Patent foramen ovale: Aangeboren hartafwijking

Patent foramen ovale: Aangeboren hartafwijking

Patent foramen ovale (PFO) is een hartaandoening waarbij een gat tussen de linker- en rechterboezem (bovenste kamers) van het hart tot stand komt. Dit gat bestaat bij iedereen vóór de geboorte, maar s…
Pericarditis: Ontsteking van vlies rond het hart (hartzakje)

Pericarditis: Ontsteking van vlies rond het hart (hartzakje)

Pericarditis is een aandoening waarbij het dunne vlies rond het hart (hartzakje) ontstoken is, wat resulteert in een gezwollen en geïrriteerd hartzakje. Dit is het gevolg van een infectie, een aandoen…
Pijn op de borst: Oorzaken en symptomen van borstpijn

Pijn op de borst: Oorzaken en symptomen van borstpijn

Pijn op de borst associëren mensen vaak met een probleem aan het hart. Ook problemen met de longen, het spijsverteringskanaal, de spieren en botten en de slokdarm veroorzaken borstpijn. Daarnaast zijn…
Prinzmetal angina: Aandoening met pijn op de borst in rust

Prinzmetal angina: Aandoening met pijn op de borst in rust

Prinzmetal angina is een zeldzame vorm van angina pectoris (pijn op de borst). De klassieke vorm van angina pectoris kenmerkt zich door pijn op de borst als gevolg van een fysieke inspanning of emotio…
Pulmonalisatresie: Hartziekte - Niet gevormde pulmonalisklep

Pulmonalisatresie: Hartziekte - Niet gevormde pulmonalisklep

Pulmonalisatresie is een aangeboren hartaandoening waarbij de pulmonalisklep niet goed gevormd is. De pulmonalisklep is een opening aan de rechterzijde van het hart dat de bloedstroom van de rechterka…
Pulmonalisstenose: Vernauwing van opening van pulmonalisklep

Pulmonalisstenose: Vernauwing van opening van pulmonalisklep

De pulmonalisklep ligt op de overgang van de rechterhartkamer en de longslagader (arteria pulmonalis). De longslagader stuurt zuurstofarm bloed naar de longen. De klep fungeert als een deuropening dat…
Reumatische hartziekte: Permanente schade aan hartkleppen

Reumatische hartziekte: Permanente schade aan hartkleppen

Reumatische koorts is een ontstekingsziekte die wordt veroorzaakt door groep A beta-hemolytische Streptococcus pyogenes, een soort streptokokken (type bacteriën). Deze bacteriën veroorzaken een keelon…
Spontane dissectie van de kransslagader (SCAD): Hartziekte

Spontane dissectie van de kransslagader (SCAD): Hartziekte

Een spontane dissectie van de kransslagader (SCAD) is een zeldzame maar gevaarlijke aandoening. De lagen van de vaatwand raken namelijk spontaan gescheiden. Dit resulteert in een bloedvatafsluiting, w…
Stenting: Toepassingen en procedure van plaatsing stent

Stenting: Toepassingen en procedure van plaatsing stent

Een stent is een meestal gaasachtig buisje dat een arts in een ader of kanaal plaatst zodat dit open blijft en de stroom van lichaamsvloeistoffen in het gebied hersteld kan worden. Door stenting (het…
Tachycardie: Versnelde hartslag (sneller kloppend hart)

Tachycardie: Versnelde hartslag (sneller kloppend hart)

Het is normaal dat het hart sneller klopt bij een trauma, stress of een ziekte, maar bij tachycardie treedt een versnelde hartslag ook in rust op. Dit komt doordat het elektrisch systeem van het hart…
Takotsubo cardiomyopathie: Zwakte van linkerventrikel hart

Takotsubo cardiomyopathie: Zwakte van linkerventrikel hart

Takotsubo cardiomyopathie is een hartaandoening die tot stand komt door ernstige fysieke of emotionele stress. De stressvolle gebeurtenis veroorzaakt mogelijk een verzwakking van het linkerventrikel v…
Tetralogie van Fallot: Vier aangeboren hartafwijkingen

Tetralogie van Fallot: Vier aangeboren hartafwijkingen

Tetralogie van Fallot is een aangeboren aandoening met onbekende oorzaak waarbij vier hartafwijkingen optreden. Het lichaam krijgt hierbij onvoldoende zuurstof, hetgeen resulteert in onder andere blau…
Truncus arteriosus: Aangeboren hartafwijking met blauwe huid

Truncus arteriosus: Aangeboren hartafwijking met blauwe huid

Bij de zeldzame aangeboren hartaandoening truncus arteriosus komt een baby ter wereld met twee verschillende hartafwijkingen. De baby heeft namelijk een grote opening tussen de twee ventrikels (ventri…
Vasculitis: Ontsteking van bloedvat door ziekte of medicatie

Vasculitis: Ontsteking van bloedvat door ziekte of medicatie

Vasculitis is de medische term voor een ontsteking van de wand van de bloedvaten. Hierdoor verdikken, verzwakken, vernauwen de bloedvaten of ontstaan littekens of uitstulpingen. Als het bloed niet mee…
Vena cava superior-syndroom: Verstopping bloedvat door tumor

Vena cava superior-syndroom: Verstopping bloedvat door tumor

Bij het vena cava superior-syndroom ontstaan klachten door een obstructie (verstopping) van de vena cava superior, het bloedvat dat circulerend bloed naar het hart vervoert. Dit is meestal het gevolg…
Ventrikelfibrillatie: Trillen van ventrikels (hartkamers)

Ventrikelfibrillatie: Trillen van ventrikels (hartkamers)

Het hart is een soort spierstelsel met vier kamers. De twee onderste kamers zijn de ventrikels. In een gezond hart pompt het bloed gelijkmatig in en uit deze kamers. Hierdoor blijft het bloed door het…
Verklevingen (adhesies): Locaties van intern littekenweefsel

Verklevingen (adhesies): Locaties van intern littekenweefsel

Een adhesie is een strook van littekenweefsel dat twee delen van het weefsel met elkaar verbindt die normaal gesproken niet met elkaar verbonden zijn. De verklevingen ontwikkelen zich omdat het lichaa…
Ziekte van Buerger: Pijn aan en zweren op voeten en handen

Ziekte van Buerger: Pijn aan en zweren op voeten en handen

De ziekte van Buerger is vorm van vasculitis, een ontsteking van de kleine en middelgrote bloedvaten. Door de ziekte zijn de bloedvaten in de armen en benen verstopt, waardoor pijn, weefselschade, een…
Ziekte van Danon: Afwijkingen aan ogen, spieren en hart

Ziekte van Danon: Afwijkingen aan ogen, spieren en hart

Bij de ziekte van Danon is de patiënt getroffen door afwijkingen aan het hart, de hersenen (verstandelijke beperking), de ogen en de spieren. Mannen zijn door de erfelijke ziekte ernstiger dan vrouwen…
Ziekte van Ebstein: Aangeboren hartafwijking

Ziekte van Ebstein: Aangeboren hartafwijking

De ziekte van Ebstein is een zeldzame aangeboren hartafwijking waarbij delen van de tricuspidalisklep abnormaal gevormd zijn. De tricuspidalisklep scheidt de rechterkamer en de rechterboezem. Deze dri…
Ziekte van Kawasaki: Ontstoken bloedvaten in de slagaders

Ziekte van Kawasaki: Ontstoken bloedvaten in de slagaders

De ziekte van Kawasaki is een multisystemische aandoening waarbij de bloedvaten in de slagaders ontstoken zijn. Hierdoor heeft de patiënt zwelling in combinatie met symptomen aan de huid en slijmvliez…
Gepubliceerd door Miske op 24-01-2017, laatst gewijzigd op 08-04-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.