Miske » Specials » Bloedonderzoeken

Bloedtesten: Aandoeningen, afwijkingen en infecties opsporen

Bloedtesten: Aandoeningen, afwijkingen en infecties opsporen Een bloedonderzoek zet een arts erg vaak in om de algemene gezondheidstoestand van de patiënt te evalueren, maar ook voor het controleren van de aanwezigheid van een infectie, de werking van bepaalde organen zoals de lever en nieren, en het opsporen van genetische aandoeningen. De meeste bloedonderzoeken nemen slechts een paar minuten in beslag. Ze gebeuren meestal in de dokterspraktijk bij een arts of in een ziekenhuis. Een verpleegkundige of een arts neemt de bloedstalen af.

Voorbereiding voor een bloedonderzoek

Vaak moet de patiënt bepaalde instructies volgen om een bloedonderzoek te ondergaan, zoals stoppen met het nemen van bepaalde medicatie en/of nuchter zijn. Dit is nodig omdat anders afwijkende en onbetrouwbare resultaten uit het bloedonderzoek komen. Verder is het nuttig om niet te strakke bovenkledij aan te doen zodat het makkelijk is om de mouw op te stropen voor het prikken. Meestal gaat de patiënt zitten of liggen tijdens de bloedafname.

Tijdens de bloedtest

Bij een bloedtest neemt de arts een bloedmonster van een bloedvat in de arm, meestal de binnenkant van de elleboog en pols, waarbij de aders zich relatief dicht bij het oppervlak bevinden. Bij kinderen gebeurt de bloedafname vaak uit de rug van de hand. Soms verdooft de arts de huid eerst met een speciale spray of crème voordat hij gaat prikken. Daarna plaatst hij een strakke band (tourniquet) rond de bovenarm. Door de druk op de arm vertraagt de bloedstroom waardoor de ader zwelt. Dit maakt het voor de arts gemakkelijker om een bloed​​monster te nemen. Vervolgens ontsmet hij de prikplek op de huid met een antiseptisch doekje. Hierna volgt een klein prikje wat een klein beetje pijn kan doen of eventjes brandt.

Na de bloedafname

Na het nemen van het bloedstaaltje, verwijdert de arts de naald en oefent hij nog even druk uit op de huid met een watje. Nadat het bloeden gestopt is, plaatst hij een pleister op de wonde. Af en toe voelen sommige mensen zich even duizelig of zwak na de bloedafname. Rustig recht gaan staan kan helpen om de duizeligheid te voorkomen of verminderen.

Complicaties van het nemen van een bloedmonster

Sommige patiënten ervaren een blauwe plek op de prikplek. Deze kneuzing voelt soms pijnlijk, al bestaat hiervoor een zalfje om de pijn te minderen. Na enkele dagen is de blauwe plek en pijn verdwenen.

Resultaten bloedtest

Het bloedstaaltje gaat naar een laboratorium waar laboranten dit onder een microscoop verder onderzoeken of dit testen met chemicaliën, afhankelijk van wat moet gebeuren met het bloed. Het laboratorium stuurt de resultaten terug naar het ziekenhuis of naar de huisarts. Sommige testresultaten zijn op dezelfde dag of een paar dagen later klaar, terwijl anderen pas na een paar weken bekend zijn.
Bloedonderzoek ACE-test: Sarcoïdose opsporen en opvolgen

Bloedonderzoek ACE-test: Sarcoïdose opsporen en opvolgen

Een ACE-test is een type bloedonderzoek dat handig is om de waarden van het angiotensine converterend enzym (ACE) op te sporen in het bloed. Meestal gebruikt de arts deze test om sarcoïdose op te spor…
Bloedonderzoek ACTH: Te weinig of te veel cortisol in bloed

Bloedonderzoek ACTH: Te weinig of te veel cortisol in bloed

ACTH staat voor een adrenocorticotroop hormoon. Dit is een hypofysehormoon dat de werking van de bijnierschors stimuleert. Wanneer het ACTH-gehalte te hoog of te laag is, wijst dit mogelijk op een hor…
Bloedonderzoek HbA1c-test: Diabetes opsporen en opvolgen

Bloedonderzoek HbA1c-test: Diabetes opsporen en opvolgen

De HbA1c-test is een laboratoriumonderzoek dat het gemiddelde bloedsuikergehalte (glucose) van de afgelopen drie maanden weergeeft. Dit is nodig zodat de arts in staat is om diabetes (suikerziekte) go…
Bloedonderzoek: Alfafoetoproteïne (AFP) test

Bloedonderzoek: Alfafoetoproteïne (AFP) test

Alfafoetoproteïne is een foetaal eiwit dat geproduceerd is door de lever en dooierzak van een ontwikkelende baby tijdens de zwangerschap. Bij gezonde mannen en gezonde, niet-zwangere vrouwen is het AF…
Bloedonderzoek: Soorten testen en resultaten van bloedtest

Bloedonderzoek: Soorten testen en resultaten van bloedtest

Een bloedonderzoek is een laboratoriumonderzoek van een bloedmonster. Een bloedtest controleert de functie van bepaalde organen (zoals de lever, de nieren, de schildklier en het hart), maar ook de aan…
Bloedonderzoek: Verhoogde CRP-waarden (C-reactief proteïne)

Bloedonderzoek: Verhoogde CRP-waarden (C-reactief proteïne)

Wanneer een ontsteking in het lichaam aanwezig is, produceert de lever de stof C-reactief proteïne. Het is via een bloedonderzoek mogelijk om de hoeveelheid van dit eiwit in het bloed te meten. De tes…
Erytrocytenindices: Waarden (parameters) rode bloedcellen

Erytrocytenindices: Waarden (parameters) rode bloedcellen

Rode bloedcellen (erytrocyten) leveren zuurstof door het lichaam en zijn tevens nodig om koolstofdioxide uit het lichaam te verwijderen. Erytrocytenindices zijn waarden (indices) met betrekking tot er…
Hemoglobine: Lage of hoge hemoglobinewaarden in het bloed

Hemoglobine: Lage of hoge hemoglobinewaarden in het bloed

Hemoglobine is een specifiek ijzerrijk eiwit dat aanwezig is in rode bloedcellen. Hemoglobine transporteert zuurstof uit de longen naar de weefsels van het lichaam en brengt kooldioxide terug van de w…
PSA-bloedonderzoek: Prostaatspecifieke antigeen-test

PSA-bloedonderzoek: Prostaatspecifieke antigeen-test

Een prostaatspecifieke antigeen (PSA)-test is een bloedonderzoek waarbij de PSA-waarden gemeten worden. De prostaatklier maakt deel uit van het mannelijke voortplantingssysteem. De prostaat die zich…
PTH-bloedonderzoek: Bloedtest van parathyroïd hormoon

PTH-bloedonderzoek: Bloedtest van parathyroïd hormoon

Een PTH-bloedonderzoek meet het niveau van parathyroïd hormoon (PTH) in het bloed. PTH is een eiwithormoon dat wordt afgegeven door de bijschildklier. Wanneer de calciumspiegels in het bloed te laag z…
Gepubliceerd door Miske op 30-01-2017, laatst gewijzigd op 26-11-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Frolicsomepl, Pixabay
  • Blood tests, http://www.nhs.uk/conditions/Blood-tests/Pages/Introduction.aspx, geraadpleegd op 29 januari 2017