Miske » Specials » Psychische stoornissen
Miske: Informatie van A tot Z

Psychische aandoeningen en mentale symptomen

Psychische aandoeningen en mentale symptomen Psychische stoornissen kennen tal van mogelijke oorzaken. Bij een heleboel ziekten spelen genen en een familiegeschiedenis een rol. Daarnaast dragen levenservaringen, zoals stress of een geschiedenis van misbruik bij aan de totstandkoming van mentale problemen. Ook een traumatisch hersenletsel, het gebruik van drugs, kanker, de blootstelling van een moeder aan virussen of giftige chemische stoffen tijdens de zwangerschap en een hersentumor zijn een risicofactor voor problemen met de mentale gezondheid.

Epidemiologie psychische stoornissen

Wereldwijd lijdt ongeveer 1 op de 5 mensen aan een psychologisch probleem. Psychische aandoeningen treden overal in de wereld, in elke cultuur, bij beide geslachten en in alle sociaaleconomische groepen op.

Voorbeelden psychische aandoeningen

Er zijn veel verschillende mogelijke psychische aandoeningen. De meest voorkomende typen zijn:
 • angststoornissen
 • bipolaire stoornis
 • depressie
 • dissociatieve stoornissen
 • eetstoornissen
 • impulscontrole en verslavingsaandoeningen
 • nagebootste stoornissen
 • obsessieve-compulsieve stoornis
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • psychotische stoornissen (zoals schizofrenie)
 • seksuele stoornissen
 • somatische symptoom aandoeningen (voorheen psychosomatische stoornis of somatoforme stoornis)
 • stemmingsstoornissen
 • stressrespons syndromen (voorheen aanpassingsstoornissen)
 • ticstoornissen

Symptomen: Wijzigingen in persoonlijkheid, denken en sociale interactie

Mentale ziekten brengen wijzigingen aan in de persoonlijkheid, de denkprocessen en de sociale interacties van de betrokken patiënt. Bij psychologische ziekten treden bijgevolg tal van klachten op, zoals isolatie, nervositeit, slaap- of eetlustwijzigingen, verwardheid, apathie, rusteloosheid, agressie, stemmingswisselingen, ... Meestal ervaren de partner, familieleden, vrienden, collega's, leraren of patiënten zelf kleine of grote wijzigingen in het denkpatroon, de gevoelens of andere gedragingen die plots of geleidelijk ontstaan, afhankelijk van de etiologie.

Behandeling via medicatie en psychologische hulp

Professionele hulp inroepen

Niet altijd gaat een patiënt snel met de symptomen naar een arts, een psycholoog of naar een medewerker in de geestelijke gezondheidszorg. Het is niettemin belangrijk om deze waarschuwingssignalen zo snel mogelijk op te pikken want een vroegtijdige interventie kan helpen bij het verminderen van de ernst van de ziekte. Het probleem erkennen en hulp inroepen is met andere woorden een belangrijke factor in het genezen van of leven met het psychisch probleem.

(Symptomen van) ziekte behandelen

De arts probeert steeds de oorzaak te behandelen of uitlokkende factor van de geestelijke problemen te vermijden bij de patiënt. Zo wijzigt de arts bijvoorbeeld het medicatiegebruik en behandelt hij het onderliggende medisch probleem dat de psychische klachten veroorzaakt. Indien nodig zet hij medicatie en/of psychotherapie in. Ook de patiënt zelf kan soms aanpassingen doen om de mentale problemen te verminderen of voorkomen. Dit gebeurt door het stopzetten van het alcohol- of drugsgebruik, het zorgen voor minder stress en het zorgen voor een gezonde levensstijl met gezonde voeding, goede slaapgewoonten en voldoende beweging.
Ablutofobie: Angst om zich te wassen, baden of douchen

Ablutofobie: Angst om zich te wassen, baden of douchen

Ablutio is de Latijnse term voor 'reiniging of afwassing'. Fobie duidt op 'angststoornis'. Ablutofobie is bijgevolg een specifieke angststoornis waarbij mensen extreem en irrationeel bang zijn om zich…
Agitatie: Rusteloosheid door medische of psychische oorzaken

Agitatie: Rusteloosheid door medische of psychische oorzaken

Bij agitatie is een patiënt extreem opgewonden, wat een zeer onaangename toestand is. Een geagiteerde patiënt is aangewakkerd, gespannen, opgewonden, prikkelbaar of verward. Zowel medische (lichamelij…
Agorafobie: Angst voor drukke situaties en plaatsen

Agorafobie: Angst voor drukke situaties en plaatsen

Ongeveer 2% van de bevolking heeft ooit in het leven wel eens een paniekaanval. Ongeveer één derde daarvan ontwikkelt agorafobie, de medische term voor “pleinvrees” of “straatvrees”. Dit is een angsts…
Anorexia nervosa: Eetstoornis met verstoord lichaamsbeeld

Anorexia nervosa: Eetstoornis met verstoord lichaamsbeeld

Anorexia nervosa (anorexia mentalis, anorexia) is een eetstoornis waarbij patiënten een abnormaal laag lichaamsgewicht hebben, daarnaast een intense angst hebben om in gewicht bij te komen en bovendie…
Apathie: Gebrek aan motivatie in het leven

Apathie: Gebrek aan motivatie in het leven

Apathie staat voor lusteloosheid en ongevoeligheid voor indrukken van buiten. Personen met apathie vertonen een gebrek aan interesse in activiteiten en/of interactie met anderen. Dit heeft gevolgen vo…
Asthenie: Verlies van kracht, zwakte en vermoeidheid

Asthenie: Verlies van kracht, zwakte en vermoeidheid

Asthenie (asthenia) is de medische term voor een verlies van kracht, zwakte, vermoeidheid of een gebrek aan energie. Dit symptoom is het gevolg van psychische en lichamelijke aandoeningen, de verouder…
Autofobie: Angststoornis - Angst voor het alleen zijn

Autofobie: Angststoornis - Angst voor het alleen zijn

Autofobie, letterlijk vertaald ‘zelfvrees’, is een soort angststoornis (fobie) waarbij patiënten bang zijn om alleen de tijd door te brengen. Diverse fysieke en mentale symptomen komen hierdoor tot st…
Bipolaire stoornis: Psychische ziekte (stemmingsstoornis)

Bipolaire stoornis: Psychische ziekte (stemmingsstoornis)

Een bipolaire stoornis is een chronische, episodische psychische aandoening. Een patiënt ervaart hierbij extreme stemmingswisselingen met emotionele hoogtepunten (manie of hypomanie) en dieptepunten (…
Boulimie: Oncontroleerbare vreetbuien en compenserend gedrag

Boulimie: Oncontroleerbare vreetbuien en compenserend gedrag

Boulimie is een eetstoornis waarbij een patiënt regelmatig ongecontroleerd een zeer grote hoeveelheid voedsel eet (oncontroleerbare vreetbuien). Daarna gebruikt de patiënt als compensatiegedrag versch…
Capgras-syndroom: Psychische ziekte met zien van oplichter

Capgras-syndroom: Psychische ziekte met zien van oplichter

Het Capgras-syndroom (imposter-syndroom) is een psychische aandoening waarbij een patiënt (vooral van het vrouwelijke geslacht) om onbekende redenen bepaalde soorten wanen krijgt. De patiënt gelooft n…
Chronisch pijnsyndroom: Lichamelijke en mentale symptomen

Chronisch pijnsyndroom: Lichamelijke en mentale symptomen

Pijn is de normale reactie van het lichaam op een verwonding of ziekte. In feite is pijn een soort waarschuwingssignaal dat er iets mis is. Wanneer het lichaam heelt, stopt de pijn meestal. Het chroni…
Conversiestoornissen en dissociatieve stoornissen

Conversiestoornissen en dissociatieve stoornissen

Een conversiestoornis is een psychisch aandoening waarbij een patiënt neurologische of fysieke symptomen ervaart die niet kunnen worden verklaard door neurologische of medische aandoeningen. Vaak is e…
Delirium: Acute verwardheid met wijzigingen in hersenfunctie

Delirium: Acute verwardheid met wijzigingen in hersenfunctie

Bij een delirium is de patiënt plotseling ernstig verward als gevolg van de snelle veranderingen in de hersenfunctie. Deze wijzigingen doen zich voor bij een lichamelijke of psychische aandoening. Hie…
Dopaminetekort door probleem in hersenen of aandoening

Dopaminetekort door probleem in hersenen of aandoening

In het lichaam is van nature dopamine aanwezig. Deze chemische stof is een neurotransmitter. Dit houdt in dat dopamine signalen van het lichaam naar de hersenen stuurt. Dopamine is belangrijk voor zow…
Fonofobie: Overgevoeligheid voor geluid (geluidsschuwheid)

Fonofobie: Overgevoeligheid voor geluid (geluidsschuwheid)

Bij geluidsschuwheid (fonofobie), een angststoornis, heeft een patiënt een aanhoudende, abnormale, en ongegronde angst voor vaak normale, onschadelijke omgevingsgeluiden. Plotselinge harde en onverwac…
Hafefobie: Angst (fobie) om aangeraakt te worden

Hafefobie: Angst (fobie) om aangeraakt te worden

Het gebeurt regelmatig dat mensen zonder toestemming aangeraakt worden door bekenden of vreemden. Dit zorgt meestal voor een ongemakkelijk gevoel. Sommige patiënten hebben echter angst om aangeraakt t…
Obsessief-compulsieve stoornis: Obsessie en dwanghandelingen

Obsessief-compulsieve stoornis: Obsessie en dwanghandelingen

Een obsessief-compulsieve stoornis (OCD, vroeger: dwangneurose) kenmerkt zich door obsessieve gedachten en dwangmatige handelingen. Hierbij zitten patiënten ‘gevangen’ in patronen van zinloze gedachte…
Pagofagie: IJsverslaving door ijzertekort in het bloed

Pagofagie: IJsverslaving door ijzertekort in het bloed

Pagofagie is een zeldzame aandoening waarbij patiënten (vooral kinderen en zwangere vrouwen) verslaafd zijn aan ijs dat enkel bestaat uit bevroren water (geen consumptie-ijs). In veruit de meeste geva…
Pathologische rouw: Langdurig en intens rouwproces

Pathologische rouw: Langdurig en intens rouwproces

Een normaal rouwproces rond het verlies van een geliefde is voor iedereen weer anders. Bij pathologische rouw (gecompliceerde rouw) ontstaat echter een vorm van verdriet die invaliditeit veroorzaakt e…
Persoonlijkheidsstoornissen: Soorten en kenmerken

Persoonlijkheidsstoornissen: Soorten en kenmerken

Persoonlijkheidsstoornissen omvatten blijvende gedragspatronen die tot uiting komen als niet om te buigen reacties op een breed scala aan persoonlijke en sociale situaties. Ze zijn niet ondergeschikt…
Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Soort angststoornis

Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Soort angststoornis

Een posttraumatische stressstoornis of “het posttraumatische stressyndroom” (PTSS) is een soort angststoornis. Dit treedt op nadat de patiënt betrokken is geweest bij een extreem emotioneel, schokkend…
Psychomotorische agitatie: Doelloze bewegingen door angst

Psychomotorische agitatie: Doelloze bewegingen door angst

Psychomotorische agitatie is een symptoom waarbij een patiënt rusteloze, betekenisloze bewegingen maakt terwijl hij angstig is. Dit symptoom komt tot stand bij enkele psychische aandoeningen zoals een…
Schizofrenie: Aandoening met o.a. waanideeën & hallucinaties

Schizofrenie: Aandoening met o.a. waanideeën & hallucinaties

Schizofrenie is een groep van ziekten. Deze variabele groep bestrijkt een breed scala van perceptuele, cognitieve en gedragsmatige stoornissen. De ziekte tast de manier waarop mensen denken, voelen en…
Syndroom van Gilles de la Tourette: Vocale & motorische tics

Syndroom van Gilles de la Tourette: Vocale & motorische tics

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neurolopsychologische aandoening waarbij een patiënt milde tot ernstig oncontroleerbare herhaalde, snelle bewegingen en/of geluiden maakt. Veelal ontstaan…
Trichotillomanie: Terugkerende drang om haren uit te trekken

Trichotillomanie: Terugkerende drang om haren uit te trekken

Trichotillomanie is een psychische aandoening in de impulscontrole waardoor een patiënt een terugkerende, onweerstaanbare drang heeft om op verschillende lichaamsgebieden haar uit te trekken waardoor…
Verlegen blaas (paruresis): Vorm van sociale fobie (angst)

Verlegen blaas (paruresis): Vorm van sociale fobie (angst)

Patiënten met een verlegen blaas hebben een sociale fobie waarbij het urineren in bijvoorbeeld openbare toiletten of in de buurt van anderen onmogelijk is. Het plassen thuis is mogelijk maar elders lu…
Verwardheid: Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

Verwardheid: Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

Bij verwardheid is een patiënt niet in staat om helder en snel te denken. Hierbij treedt een lichte desoriëntatie in tijd, plaats en persoon soms op, wat mogelijk gepaard gaat met een lichte bewustzij…
Ziekte van Morgellon: Abnormale huidsensaties met huidzweren

Ziekte van Morgellon: Abnormale huidsensaties met huidzweren

De ziekte van Morgellon is een controversiële en slecht begrepen fysieke of psychische aandoening waarbij ongebruikelijke draadachtige vezels onder de huid verschijnen. De patiënt heeft het gevoel dat…
Ziekteangst: Psychische aandoening met angst voor ziekte

Ziekteangst: Psychische aandoening met angst voor ziekte

Ziekteangst is een soort angststoornis waarbij een patiënt zich voortdurend en overmatig zorgen maakt dat hij een ernstige ziekte heeft of kan krijgen. Soms is een onderliggende psychische of fysieke…
Gepubliceerd door Miske op 30-01-2017, laatst gewijzigd op 02-03-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Geraadpleegd op 29 januari 2017:
 • Mental Disorders, http://teenmentalhealth.org/learn/mental-disorders/
 • Mental Disorders, https://medlineplus.gov/mentaldisorders.html
 • Types of Mental Illness, http://www.webmd.com/mental-health/mental-health-types-illness#2 en http://www.webmd.com/mental-health/mental-health-types-illness#1
 • Warning Signs of Mental Illness, https://www.psychiatry.org/patients-families/warning-signs-of-mental-illness
Schrijf mee!