Miske » Specials » Spier en gewrichtsafwijkingen

Spieren en gewrichten met bijhorende afwijkingen & syndromen

Spieren en gewrichten met bijhorende afwijkingen & syndromen Botten, spieren en gewrichten zijn nodig voor alle soorten bewegingen. Spieren trekken aan de gewrichten, waardoor mensen in staat zijn om te bewegen. Daarnaast is het lichaam dankzij de spieren in staat om andere functies uit te oefenen, zoals voedsel kauwen en dit vervolgens verplaatsen naar het spijsverteringsstelsel. Het menselijk lichaam telt meer dan 650 spieren. Ze zijn aan de botten verbonden door middel van pezen.

Spieren

Drie verschillende spieren zijn aanwezig bij mensen met name skeletspieren, onwillekeurige spieren en de hartspier.

Skeletspieren

Skeletspieren zijn bevestigd aan het bot in de benen, de armen, de buik, de borst, de nek en het gezicht. Deze vrijwillige (zeflstandig te controleren) spieren houden het skelet bij elkaar, geven vorm aan het lichaam en helpen bij de dagelijkse bewegingen.

Onwillekeurige spieren

Onwillekeurige of gladde spieren kunnen mensen in tegenstelling tot skeletspieren niet controleren omdat het zenuwstelsel dit doet. Gladde spieren zijn bijvoorbeeld de wanden van de maag en darmen of de wanden van de bloedvaten. De onwillekeurige skeletspieren zijn niet zo snel moe als de skeletspieren en daarom kunnen ze gemakkelijker contracteren (samentrekken).

Hartspier

De hartspier bevindt zich zoals de naam het aangeeft in het hart. De wanden van de hartkamers worden bijna volledig samengesteld uit spiervezels. De hartspier is een onvrijwillige spier.

Gewrichten

Gewrichten bevinden zich op de plaats waar twee botten samenkomen. Ze maken het skelet flexibel, want zonder gewrichten is het skelet niet in staat om te bewegen. Sommige gewrichten gaan open en dicht zoals een scharnier (zoals knieën en ellebogen), terwijl anderen zorgen voor meer gecompliceerde bewegingen zoals een schouder of heupgewricht.

Problemen met spieren en gewrichten

Een heleboel aangeboren en verworven aandoeningen veroorzaken afwijkingen aan en problemen met de spieren en gewrichten. Kenmerkend hierbij zijn pijn en bewegingsproblemen. Het probleem is te wijten aan de hersenen die de spieren aansturen, of anders betreft dit een probleem van het gewricht of de spier zelf als gevolg van een letsel, een infectie, een ziekte, medicatiegebruik, overgewicht of andere omgevingsfactoren. Ook het lichaam zelf valt soms de spieren en gewrichten aan (auto-immuunaandoening), hetgeen meestal resulteert in een chronische spier- en/of gewrichtsaandoening. Fysiotherapie is vaak nodig in combinatie met medicijnen en/of chirurgie. De prognose van spier- en gewrichtsproblemen is erg variabel. Sommige afwijkingen zijn onschuldig en hiervan herstelt de patiënt spontaan, terwijl andere aandoeningen, vooral waarbij sprake is van spierdystrofie of een progressieve aantasting van de gewrichten en spieren, leiden tot levensbedreigende complicaties en zelfs de dood.
Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Aangeboren afwijkingen: Oorzaken van geboorteafwijkingen

Een geboorteafwijking is elke structurele afwijking die bij de geboorte aanwezig is waarbij de werking en/of het uiterlijk van het lichaam is aangetast. Deze stoornis ontstaat wanneer de baby zich ont…
Achillespeesontsteking: Pijn aan de hiel, vooral na rust

Achillespeesontsteking: Pijn aan de hiel, vooral na rust

De achillespees, de grootste pees van het lichaam, bevindt zich in de buurt van de onderkant van de voet. Het is de pees waarmee de kuitspieren aan de hiel zijn vastgehecht. Dankzij deze pees is het m…
Alkaptonurie: Afwijkingen aan gewrichten, hart, ogen en oren

Alkaptonurie: Afwijkingen aan gewrichten, hart, ogen en oren

Alkaptonurie is een zeldzame pijnlijke en degeneratieve ziekte, die al op jonge leeftijd ernstige artrose veroorzaakt. Daarnaast tast de ziekte ook de ogen en oren aan, al ondervindt de patiënt hierva…
Allan-Herndon-Dudley syndroom: Neuromusculaire aandoening

Allan-Herndon-Dudley syndroom: Neuromusculaire aandoening

Het Allan-Herndon-Dudley syndroom is een neuromusculaire aandoening waarbij de patiënt een verstandelijke beperking en bewegingsproblemen heeft door een zwakke spierspanning en een onderontwikkeling v…
Andermann-syndroom: Afwijkingen aan spieren en hersenen

Andermann-syndroom: Afwijkingen aan spieren en hersenen

Bij het Andermann-syndroom komen hersenafwijkingen in combinatie met spier- en gewrichtsproblemen voor. Deze erfelijke ziekte brengt progressieve schade toe aan het zenuwstelsel. De symptomen van het…
Andersen-Tawil syndroom: Afwijkingen aan hart en spieren

Andersen-Tawil syndroom: Afwijkingen aan hart en spieren

Het Andersen-Tawil syndroom is een genetische aandoening waarbij een patiënt periodes van spierzwakte en verlamming heeft. Ook treden hartritmestoornissen op. De patiënt heeft tevens afwijkingen aan h…
Arthrogryposis: Ziekte met blijvende gewrichtsverstijving

Arthrogryposis: Ziekte met blijvende gewrichtsverstijving

Arthrogryposis multiplex congenita is een groep aandoeningen waarbij een blijvende kromming van meerdere gewrichten tot stand komt. Patiënten met de ziekte lijden namelijk aan blijvende samentrekkinge…
Artritis: Gewrichtsontsteking met pijn, zwelling & stijfheid

Artritis: Gewrichtsontsteking met pijn, zwelling & stijfheid

Artritis duidt op elke aandoening waarbij een acute of chronische ontsteking van de gewrichten ontstaat. Er zijn meer dan honderd soorten artritis. De meest voorkomende zijn artrose, juveniele idiopat…
Artritis: Hulpmiddelen en aanpassingen in en rond het huis

Artritis: Hulpmiddelen en aanpassingen in en rond het huis

Bij artritis zijn één of meer gewrichten ontstoken. Een gewricht is het gebied waar twee botten elkaar tegengekomen. Hierdoor breekt kraakbeen af waardoor de botten tegen elkaar wrijven met zwelling,…
Artrofibrose: Overmatige littekenvorming in gewricht

Artrofibrose: Overmatige littekenvorming in gewricht

Artrofibrose (arthrofibrosis) is een zeldzame aandoening waarbij overmatig littekenweefsel gevormd wordt in een gewricht zoals de knie of de heup. Dit gebeurt vaak na een blessure of operatie. Door de…
Artroscopie: Gewrichtsschade onderzoeken en behandelen

Artroscopie: Gewrichtsschade onderzoeken en behandelen

Een artroscopie is een inwendig kijkonderzoek van één of meer gewrichten. De arts gebruikt deze chirurgische procedure om een probleem in eender welk gewricht te diagnosticeren en behandelen. Het onde…
Artrose: Reumatische aandoening van gewrichtskraakbeen

Artrose: Reumatische aandoening van gewrichtskraakbeen

Artrose is een chronische reumatische aandoening van het gewrichtskraakbeen die voornamelijk ouderen treft. Jongere mensen zijn mogelijk ook getroffen, hetgeen veelal secundair aan diverse aandoeninge…
Auto-immuunartritis: Soorten van ontsteking van gewrichten

Auto-immuunartritis: Soorten van ontsteking van gewrichten

Auto-immuunartritis (auto-immune artritis) is een groep van aandoeningen waarbij immuunsysteem van een patiënt zichzelf aanvalt waardoor een gewrichtsontsteking tot stand komt. Er zijn heel veel versc…
Baker’s cyste: Ophoping van gewrichtsvloeistof in knieholte

Baker’s cyste: Ophoping van gewrichtsvloeistof in knieholte

Bij een Baker’s cyste (Bakerse cyste) is sprake van een ophoping van gewrichtsvloeistof in de knieholte. De cyste is het gevolg van een probleem met het kniegewricht, zoals artritis of een gescheurde…
Barth-syndroom: Symptomen aan hart, spieren, bloed en lengte

Barth-syndroom: Symptomen aan hart, spieren, bloed en lengte

Bij het Barth-syndroom heeft de patiënt een vergroot en verzwakt hart (gedilateerde cardiomyopathie), zwakte in de spieren die nodig zijn voor de beweging (skeletmyopathie), terugkerende infecties als…
Becker spierdystrofie (BMD): Spierzwakte en/of hartproblemen

Becker spierdystrofie (BMD): Spierzwakte en/of hartproblemen

Becker spierdystrofie is een erfelijke progressieve aandoening waarbij de patiënt geleidelijk aan spierzwakte van de benen en het bekken ervaart. Ook is het hart mogelijk aangetast. Meestal starten de…
Beenkrampen: Oorzaken en tips bij pijnlijke krampen in been

Beenkrampen: Oorzaken en tips bij pijnlijke krampen in been

Krampen in de benen zijn een veel voorkomend en meestal goedaardig symptoom waarbij de spieren in het been plotseling verstrakken en pijnlijk worden. De kramp, die meestal enkele seconden tot minuten…
Benigne fasciculatiesyndroom: Onvrijwillige spiertrekkingen

Benigne fasciculatiesyndroom: Onvrijwillige spiertrekkingen

Het benigne fasciculatiesyndroom (BFS) is een neurologische aandoening met een onbekende oorzaak. De aandoening veroorzaakt kleine, onvrijwillige spiertrekkingen in de ledematen of in het gehele licha…
Blau-syndroom: Afwijkingen aan huid, gewrichten en ogen

Blau-syndroom: Afwijkingen aan huid, gewrichten en ogen

Het Blau-syndroom is een zeldzame systemische ontstekingsziekte gekenmerkt door granulomateuze artritis, uveïtis en huiduitslag. Diverse behandelingsmethodes zijn mogelijk voor dit erfelijke syndroom.…
Botulisme: Infectieziekte met spierzwakte en verlamming

Botulisme: Infectieziekte met spierzwakte en verlamming

Botulisme is een zeldzame en ernstige infectieziekte die het gevolg is van het toxine van Clostridium botulinum, een anaërobe bacterie die voorkomt in besmette worst, vlees en conserven. Deze bacterië…
Bult op elleboog: Oorzaken, symptomen en behandeling

Bult op elleboog: Oorzaken, symptomen en behandeling

Af en toe ontstaat bij patiënten een bult op de elleboog. Dit is dan mogelijk te wijten aan een aandoening, een ontsteking of een letsel, zoals artrose of bursitis (slijmbeursontsteking). Hierbij onts…
Carpaal tunnel syndroom: Tintelingen en/of zwakte in de hand

Carpaal tunnel syndroom: Tintelingen en/of zwakte in de hand

Het carpaal tunnel syndroom is een aandoening waarbij een overmatige druk op de middelste zenuw (mediane zenuw) in de pols ontstaat. Deze zenuw is verantwoordelijk voor het gevoel en de beweging in de…
Cervicale dystonie: Abnormale bewegingen van hoofd en nek

Cervicale dystonie: Abnormale bewegingen van hoofd en nek

Cervicale dystonie is een zeldzame neurologische aandoening die ontstaat in de hersenen. De patiënt ervaart hierbij onvrijwillige spiersamentrekkingen in de nek waardoor abnormale bewegingen en houdin…
Chikungunya: Virale infectie met koorts en gewrichtspijn

Chikungunya: Virale infectie met koorts en gewrichtspijn

Chikungunya is een virale infectieziekte die vooral in Azië en Afrika voorkomt, maar ook in andere continenten aanwezig is. De verspreiding van het Chikungunya-virus aan een mens gebeurt door de beet…
Chronische nekpijn: Oorzaken van aanhoudende pijn in nek

Chronische nekpijn: Oorzaken van aanhoudende pijn in nek

Soms krijgen patiënten te maken met een pijnlijke nek. Wanneer deze klachten langer dan drie maanden aanhouden, is sprake van chronische nekpijn. Dit kent diverse oorzaken, zoals bijvoorbeeld een verk…
Clonus: Plotse, voorbijgaande samentrekkingen van spier(en)

Clonus: Plotse, voorbijgaande samentrekkingen van spier(en)

Clonus is een aandoening waarbij een patiënt onvrijwillige spierspasmen (spierkrampen) heeft. Meestal verschijnen de symptomen aan de spieren die zich aan het uiteinde van een ledemaat bevinden zoals…
Coccygodynie: Oorzaken van pijn aan staartbeen (stuitje)

Coccygodynie: Oorzaken van pijn aan staartbeen (stuitje)

Het staartbeentje (coccyx, stuitje) bevindt zich helemaal onderaan in de wervelkolom boven de billen. Het stuitje is klein, maar het heeft enkele vitale functies aan boord. Het staartbeen stabiliseert…
Cohen-syndroom: Afwijkingen aan spieren en gezicht

Cohen-syndroom: Afwijkingen aan spieren en gezicht

Het Cohen-syndroom is een uiterst variabele erfelijke aandoening gekenmerkt door een verstandelijke beperking, verminderde spierspanning (hypotonie), obesitas en afwijkingen aan het hoofd, het gezicht…
Compartimentsyndroom: Schade aan spieren en zenuwen

Compartimentsyndroom: Schade aan spieren en zenuwen

Het compartimentsyndroom (ook geschreven als “compartiment syndroom”) is een ernstige vasculaire en neurologische aandoening waarbij druk in een spiercompartiment ontstaat. Deze aandoening, die in een…
Contractuur van Dupuytren: Pijnloze handmisvorming

Contractuur van Dupuytren: Pijnloze handmisvorming

Een Dupuytren-contractuur is een handmisvorming die meestal geleidelijk ontstaat. De aandoening treft een laagje weefsel dat zich onder de huid van de handpalm bevindt. Het weefsel is verdikt en blijv…
Contractuur van Volkmann: Misvorming aan hand

Contractuur van Volkmann: Misvorming aan hand

De contractuur van Volkmann is een progressieve aandoening waarbij na verloop van tijd de hand, de vingers en de pols blijvend misvormd zijn. Dit is het resultaat van een onbehandeld letsel waarbij ee…
Cubitaal tunnel syndroom: Druk op elleboogzenuw met zwakte

Cubitaal tunnel syndroom: Druk op elleboogzenuw met zwakte

Het cubitaal tunnel syndroom (ulnaire neuropathie) is een aandoening waarbij druk (compressie) ontstaat op de nervus ulnaris (elleboogzenuw). Diverse risicofactoren zijn bekend voor de overmatige druk…
Dermatomyositis: Huiduitslag en spierproblemen

Dermatomyositis: Huiduitslag en spierproblemen

Dermatomyositis is een auto-immuunaandoening waarbij de patiënt spierproblemen in combinatie met een huiduitslag heeft. De oorzaak van deze ziekte is niet bekend. De huid- en spieraandoening is niet b…
Dislocatie (ontwrichting): Behandeling van gewricht uit kom

Dislocatie (ontwrichting): Behandeling van gewricht uit kom

Gewrichten zijn gebieden waar twee botten samenkomen. Een dislocatie is de medische term voor een scheiding van twee botten waar ze elkaar ontmoeten in een gewricht. Wanneer een gewricht ontwricht is,…
Duchenne spierdystrofie: Neurologische en spieraandoening

Duchenne spierdystrofie: Neurologische en spieraandoening

Duchenne spierdystrofie, vaak beter bekend als de ziekte van Duchenne, is een erfelijke aandoening die vrijwel alleen bij mannen voorkomt. Vanaf de kinderleeftijd ontstaan snel progressieve spier- en…
Duimartritis: Slijtage van kraakbeen met pijn aan duimbasis

Duimartritis: Slijtage van kraakbeen met pijn aan duimbasis

Artritis is de medische term voor ‘gewrichtsontsteking’. Deze progressieve aandoening verschijnt wanneer een gewricht begint af te slijten of irritatie aan het gewricht ontstaat. Elk gewricht is mogel…
Dystonie: Bewegingsstoornis met spierspasmen en contracties

Dystonie: Bewegingsstoornis met spierspasmen en contracties

Dystonie is een bewegingsstoornis waarbij de spieren onwillekeurig bewegen door spierspasmen (krampen) en contracties (samentrekkingen). Hierdoor ontstaan (mogelijk pijnlijke) herhalende of draaiende…
EHBO bij een luxatie of ontwrichting (gewricht uit de kom)

EHBO bij een luxatie of ontwrichting (gewricht uit de kom)

Bij een ontwrichting hebben het gewrichtskapel en de gewrichtsbanden geen contact meer met elkaar. Dit treedt op nadat een bot door een krachtige ruk of draai uit de normale positie van een gewricht i…
EHBO bij een verstuiking (gewrichtsbanden zijn uitgerekt)

EHBO bij een verstuiking (gewrichtsbanden zijn uitgerekt)

Bij een verstuiking zijn de gewrichtsbanden uitgerekt of gedeeltelijke gescheurd. Niettemin is het gewricht zelf nog intact. Een verstuiking is heel gebruikelijk, en ontstaat bijvoorbeeld door het oms…
Ehlers-Danlos syndroom: Symptomen aan huid en gewrichten

Ehlers-Danlos syndroom: Symptomen aan huid en gewrichten

Het Ehlers-Danlos syndroom (EDS) is een groep aandoeningen waarbij het bindweefsel getroffen is. Het bindweefsel is belangrijk voor de ondersteuning van de huid, de bloedvaten, het bot en vele andere…
Elleboogpijn: Oorzaken van pijn aan elleboog of ellebogen

Elleboogpijn: Oorzaken van pijn aan elleboog of ellebogen

De elleboog is een complex gewricht waarmee mensen de hand en onderarm kunnen draaien, strekken en buigen. Elleboogpijn is elke vorm van pijn die afkomstig is van structuren in het ellebooggewrichten…
Emery-Dreifuss spierdystrofie: Symptomen aan spieren en hart

Emery-Dreifuss spierdystrofie: Symptomen aan spieren en hart

Jaarlijks krijgen in Nederland minder dan vijftien patiënten de diagnose van Emery-Dreifuss spierdystrofie. Dit is een erfelijke aandoening waarbij de skeletspieren en de hartspier getroffen is door e…
Enkelpijn: Oorzaken van pijn aan enkel of enkels

Enkelpijn: Oorzaken van pijn aan enkel of enkels

Een aantal patiënten kampt met enkelpijn, waarbij hij pijn ervaart in één enkel of in beide enkels. De pijn treedt op aan verschillende plaatsen aan het enkelgewricht. Pijnlijke en stijve enkels kenne…
Enthesitis: Ontsteking spieraanhechting met gewrichtspijn

Enthesitis: Ontsteking spieraanhechting met gewrichtspijn

De pees of pezen zijn vastgehecht aan het bot. Deze plaats is gekend als een ‘spieraanhechting’. Bij enthesitis is deze spieraanhechting ontstoken. Naast pijn en stijfheid, ontstaan ook zwelling, rood…
Facioscapulohumerale dystrofie: Spierzwakte in bovenlichaam

Facioscapulohumerale dystrofie: Spierzwakte in bovenlichaam

Facioscapulohumerale dystrofie is een progressieve genetische aandoening waarbij het bovenlichaam is aangetast. Hierbij treden spierzwakte en een verlies van spierweefsel op. Deze aandoening heeft een…
Familiale mediterrane koorts: Ontstekingen met koorts

Familiale mediterrane koorts: Ontstekingen met koorts

Familiaire (familiale) mediterrane koorts is een zeldzame erfelijke aandoening. Terugkerende koorts en een pijnlijke ontsteking van de bekleding van de buik, de borst of de gewrichten zijn de meest vo…
Fibromyalgie: Chronische aandoening met pijn en vermoeidheid

Fibromyalgie: Chronische aandoening met pijn en vermoeidheid

Fibromyalgie staat letterlijk voor “pijn in bindweefsel en spieren”. Dit is een veel voorkomende en chronische aandoening gekenmerkt door wijdverspreide pijn en gevoeligheid in gewrichten en spieren i…
Frozen shoulder: Aandoening met pijnlijke en stijve schouder

Frozen shoulder: Aandoening met pijnlijke en stijve schouder

Bij frozen shoulder ontstaat een ontsteking van het gewrichtskapsel, meestal als gevolg van immobiliteit van de schouder. Een patiënt met een frozen shoulder heeft een verminderd bewegingsbereik van d…
Fungale artritis: Gewrichtsontsteking door schimmel met pijn

Fungale artritis: Gewrichtsontsteking door schimmel met pijn

Fungale artritis (mycotische artritis) is een aandoening waarbij een gewricht gaat ontsteken en zwellen als gevolg van een infectie door een invasieve schimmelsoort. De zeldzame aandoening is mogelijk…
Ganglioncyste: Gezwel op gewricht of pees van hand of voet

Ganglioncyste: Gezwel op gewricht of pees van hand of voet

Een ganglioncyste (ook geschreven als ‘ganglion cyste’) is een tumor die zich bovenop een gewricht of pees bevindt. Meestal ontstaan de cysten op de polsen of handen, maar ze verschijnen ook op andere…
Gebroken enkel (enkelfractuur): Symptomen en behandeling

Gebroken enkel (enkelfractuur): Symptomen en behandeling

Een enkelfractuur (gebroken enkel, enkelbreuk) is een botbreuk in één of meer botten van het enkelgewricht. Soms is er sprake van een scheurtje in het bot, maar vaak zijn de botstukken verplaatst. Een…
Gescheurde meniscus: Aandoening met pijn & zwelling aan knie

Gescheurde meniscus: Aandoening met pijn & zwelling aan knie

De knie is het grootste gewricht in het lichaam. Kraakbeen in het kniegewricht biedt een bescherming tegen de druk die erop wordt uitgeoefend, zoals bijvoorbeeld lopen, rennen, klimmen en buigen. Wann…
Gewrichtsgezondheid: Tips voor behoud van gezonde gewrichten

Gewrichtsgezondheid: Tips voor behoud van gezonde gewrichten

Een gewricht is de verbinding tussen twee botten. Dankzij gewrichten en hun omringende structuren is een persoon in staat om de ellebogen en knieën te buigen, de heupen te bewegen, de rug te buigen, h…
Gewrichtspijn: Oorzaken pijnlijke gewrichten (artralgie)

Gewrichtspijn: Oorzaken pijnlijke gewrichten (artralgie)

Bij gewrichtspijn (artralgie) ontstaat pijn in één of meerdere gewrichten. Dit verschijnt door een onderliggende aandoening of een letsel. Door de pijn aan het gewricht of de gewrichten, krijgt de pat…
Gewrichtsstijfheid: Oorzaken van stijve gewrichten

Gewrichtsstijfheid: Oorzaken van stijve gewrichten

Bij gewrichtsstijfheid ervaart een patiënt problemen om een gewricht te verplaatsen of bemerkt hij een verlies van het bewegingsbereik van een gewricht. Veel verschillende oorzaken liggen mogelijk aan…
Gezwollen elleboog: Oorzaken van zwelling

Gezwollen elleboog: Oorzaken van zwelling

Een zwelling aan de elleboog is het resultaat van een vochtophoping. Dit kent meerdere mogelijke oorzaken, zoals onder andere artritis, een verwonding of een infectie. Diverse tekenen gaan mogelijk ge…
Gezwollen gewrichten: Oorzaken van gewrichtszwelling

Gezwollen gewrichten: Oorzaken van gewrichtszwelling

Gezwollen gewrichten is een symptoom dat ontstaat doordat meer vocht in de weefsels rondom de gewrichten terechtkomt. Een gewrichtszwelling komt vaak voor bij verschillende soorten artritis (gewrichts…
Gezwollen knie: Oorzaken & behandeling van zwelling van knie

Gezwollen knie: Oorzaken & behandeling van zwelling van knie

Een knie bestaat uit twee gewrichten, een knieschijf, verschillende ligamenten en een meniscus die helpt bij het maken van beweging en ondersteuning biedt. Zowel een probleem met de gewrichten als een…
Gitelman-syndroom: Afwijkingen aan spieren en gewrichten

Gitelman-syndroom: Afwijkingen aan spieren en gewrichten

Het syndroom van Gitelman is een erfelijke nieraandoening waarbij een specifiek defect aanwezig is in de nierfunctie. Hierdoor ontstaat een onbalans van het kaliumgehalte, magnesiumgehalte en calciumg…
Golferselleboog: Schade aan pezen aan binnenkant elleboog

Golferselleboog: Schade aan pezen aan binnenkant elleboog

Een golferselleboog (mediale epicondylitis) is een type peesontsteking (tendinitis). Het overmatig gebruik van de elleboog of een letsel veroorzaakt kleine scheurtjes in de pees die de elleboog met de…
Gonokokkenartritis: Symptomen aan gewrichten, pezen en huid

Gonokokkenartritis: Symptomen aan gewrichten, pezen en huid

Gonokokkenartritis is een ziekte waarbij een gewricht ontstoken is als gevolg van een gonorroe-infectie, een seksueel overdraagbare aandoening. Een ontsteking van meerdere gewrichten, een peesontsteki…
Gordon-syndroom: Ziekte met schisis en stijfheid gewrichten

Gordon-syndroom: Ziekte met schisis en stijfheid gewrichten

Het Gordon-syndroom is een uiterst zeldzame aandoening. Deze aandoening is een vorm van distale arthrogryposes, aandoeningen waarbij stijfheid en een verminderde mobiliteit van bepaalde gewrichten van…
Hamstring tendinitis: Peesontsteking van hamstrings met pijn

Hamstring tendinitis: Peesontsteking van hamstrings met pijn

Hamstring tendinopathie (tendinitis) is een aandoening waarbij weefselbeschadiging en een ontsteking optreedt in één of meer van de hamstringpezen. Meestal is overmatige training de oorzaak van de pee…
Hamstringblessure: Aandoening met scheur van hamstringspier

Hamstringblessure: Aandoening met scheur van hamstringspier

De hamstringspieren is de groep van drie spieren die langs de achterkant van de dij lopen. Bij een hamstringblessure ontstaat een scheur in een pees of grote spier aan de achterkant van de dij. Deze v…
Handartrose: Gewrichtsaandoening met pijn en stijfheid

Handartrose: Gewrichtsaandoening met pijn en stijfheid

Handartrose is een degeneratieve gewrichtsaandoening waarbij een patiënt pijn en stijfheid ervaart in de gewrichten van de hand. Hierdoor heeft de patiënt het lastig om een aantal dagelijkse activitei…
Handkrampen: Oorzaken en behandeling van krampen in hand

Handkrampen: Oorzaken en behandeling van krampen in hand

Krampen in de hand zijn een vervelend tijdelijk of chronisch probleem voor heel wat patiënten. Deze handkrampen komen voor bij spierspasmen, waarbij de spieren oncontroleerbaar of onwillekeurig sament…
Hemartrose: Bloeding in gewrichtsholte met pijn en zwelling

Hemartrose: Bloeding in gewrichtsholte met pijn en zwelling

Hemartrose (hemarthrosis, articulaire bloeding) is een aandoening waarbij een bloeding aanwezig is aan de binnenkant van gewrichten (gewrichtsholte). De bloeduitstorting in een gewricht (meestal de kn…
Hemifaciale spasmen: Onvrijwillige spierkrampen in gezicht

Hemifaciale spasmen: Onvrijwillige spierkrampen in gezicht

Hemifaciale spasmen zijn aandoeningen waarbij de spieren onvrijwillige spiersamentrekkingen aan één kant van het gezicht, meestal de linkerzijde. Meestal ontstaat dit door een ader die druk uitoefent…
Heupeffusie (vocht in heup): Pijn en stijfheid heupgewricht

Heupeffusie (vocht in heup): Pijn en stijfheid heupgewricht

Heupeffusie (vocht in de heup, water op de heup) is een aandoening waarbij een abnormale vochtophoping in de gewrichtsruimte van het heupgewricht aanwezig is. Dit veroorzaakt zwelling en pijn in dit g…
Heupfractuur (gebroken heup): Oorzaken en behandeling

Heupfractuur (gebroken heup): Oorzaken en behandeling

Een patiënt met een heupfractuur heeft een breuk of scheur in het bovenste deel van het dijbeen nabij het heupgewricht. De blessure treedt meestal op na een val of schade aan de zijkant van de heup, m…
Heuppijn: Oorzaken van pijn in heup (pijnlijke heupen)

Heuppijn: Oorzaken van pijn in heup (pijnlijke heupen)

De heup is een kogelgewricht dat het been aan de romp van het lichaam bevestigt. Pijn in de heup is vaak het gevolg van een probleem in het gewricht zelf, maar tal van structuren rond de heup vormen s…
Hypermobiliteitssyndroom: Erg soepele gewrichten met pijn

Hypermobiliteitssyndroom: Erg soepele gewrichten met pijn

Het hypermobiliteitssyndroom (HMS, hyperlaxiteit) verwijst naar een bovenmatige (passieve) bewegingsmogelijkheid van de banden (ligamenten) en pezen van de gewrichten. Hypermobiele gewrichten reiken b…
Hypotonie: Verlaagde spierspanning bij baby's en volwassenen

Hypotonie: Verlaagde spierspanning bij baby's en volwassenen

Gezonde spieren zijn nooit volledig ontspannen. Zij behouden een zekere spanning en stijfheid (spiertonus) die te voelen zijn als weerstand tegen beweging. Bij hypotonie treedt een verminderde spiersp…
Iliopsoas-syndroom: Ontsteking pees of slijmbeurs van heup

Iliopsoas-syndroom: Ontsteking pees of slijmbeurs van heup

Het iliopsoas-syndroom is een groep aandoeningen waarbij de iliopsoas-spieren aangetast zijn, die het been naar de heup buigen. Hierbij ontstaat namelijk een ontsteking van de slijmbeurs (bursitis) en…
Iliotibiale band syndroom: Aandoening met laterale kniepijn

Iliotibiale band syndroom: Aandoening met laterale kniepijn

De iliotibiale band is een soort peesblad dat van het bekken langs de zijkant van de dij naar de knie loopt. Het iliotibiale band syndroom (iliotibiaal frictiesyndroom, lopersknie) is een veel voorkom…
Infantiele systemische hyalinose: Multisystemische ziekte

Infantiele systemische hyalinose: Multisystemische ziekte

Infantiele systemische hyalinose is een ernstige multisystemische aandoening die vele lichaamsdelen aantast, zoals de huid, de gewrichten, de botten en de inwendige organen. De aandoening presenteert…
Jeukende spieren: Oorzaken en behandeling van jeuk aan spier

Jeukende spieren: Oorzaken en behandeling van jeuk aan spier

Sommige patiënten ervaren jeuk die dieper ligt dan het huidoppervlak. Deze jeuk is namelijk voelbaar in het spierweefsel. Mogelijk ligt een probleem in het zenuwstelsel en de bloeddoorstroming aan de…
Jicht: Ziekte met pijn aan grote teen en andere gewrichten

Jicht: Ziekte met pijn aan grote teen en andere gewrichten

Jicht is een pijnlijke aandoening die optreedt wanneer urinezuur (een afvalstof) zich ophoopt in het bloed en vervolgens een ontsteking in de gewrichten en/of zachte weefsels veroorzaakt. De ophoping…
Juveniele idiopathische artritis (JIA): Pijn aan gewrichten

Juveniele idiopathische artritis (JIA): Pijn aan gewrichten

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is het meest voorkomende type artritis bij kinderen (zuigelingen tot tieners onder de zeventien jaar). Juveniel staat hierbij voor ‘kind’, idiopathisch voor ‘van…
Kaakpijn: Oorzaken en symptomen van pijnlijke kaak of kaken

Kaakpijn: Oorzaken en symptomen van pijnlijke kaak of kaken

Kaakpijn is een veel voorkomend vervelend symptoom. Patiënten met pijn aan één kaak of beide kaken krijgen namelijk mogelijk te maken met spraak- en eetproblemen. Diverse oorzaken zijn bekend voor pij…
Kennedy-syndroom: Neuromusculaire aandoening

Kennedy-syndroom: Neuromusculaire aandoening

Het Kennedy-syndroom is een zeldzame X-gebonden recessieve erfelijke progressieve neuromusculaire aandoening die spierzwakte en spieratrofie in het gehele lichaam veroorzaakt, vooral in de armen en be…
Knie-effusie (vocht in knie): Pijn & stijfheid kniegewricht

Knie-effusie (vocht in knie): Pijn & stijfheid kniegewricht

Rond de gewrichten bevindt zich bij iedereen een beetje vloeistof (synoviale vloeistof). Dit vermindert wrijving en zorgt voor soepele draaibewegingen van het gewricht. Bij knie-effusie hoopt overmati…
Knieartrose: Pijn en stijfheid door slijtage van kraakbeen

Knieartrose: Pijn en stijfheid door slijtage van kraakbeen

Artrose is een aandoening waarbij de natuurlijke demping tussen gewrichten (kraakbeen) afslijt. De botten van de gewrichten wrijven hierdoor dichter tegen elkaar aan. Wanneer artrose optreedt in de kn…
Kniepijn: Oorzaken pijnlijke knie (pijn aan kniegewricht)

Kniepijn: Oorzaken pijnlijke knie (pijn aan kniegewricht)

De knie is een complexe structuur die bestaat uit drie botten: het onderste deel van het dijbeen, het bovenste deel van het scheenbeen en de knieschijf. Sterke banden en pezen houden deze botten bij e…
Knobbel op sleutelbeen: Oorzaken van bultje aan clavicula

Knobbel op sleutelbeen: Oorzaken van bultje aan clavicula

Het sleutelbeen (clavicula) is een lang en dun bot dat tussen dat tussen het borstbeen en het schouderblad loopt. Het verbindt de arm met het lichaam en bevindt zich in de buurt van vele zenuwen en bl…
Krakende geluiden van gewrichten (crepitaties, crepitus)

Krakende geluiden van gewrichten (crepitaties, crepitus)

Krakende knieën bij het rechtstaan, een krakende nek bij het draaien van het hoofd en knallende enkels bij het maken van draaibewegingen zijn enkele voorbeelden van gewrichtsgeluiden. Gewrichten die k…
Krakende geluiden van knie (crepitus van kniegewricht)

Krakende geluiden van knie (crepitus van kniegewricht)

Bij het buigen om de schoenen dicht te doen of bij het vastnemen van iets dat op de grond ligt, horen mensen af en toe een luid, knallend geluid dat uit de knieën komt. Dit gewrichtsgeluid staat beken…
Leptospirose: Infectieziekte met koorts en spierproblemen

Leptospirose: Infectieziekte met koorts en spierproblemen

Leptospirose is een bacteriële infectie die optreedt wanneer een patiënt in contact komt met Leptospira-bacteriën. Menselijke besmetting vindt plaats door direct contact met de urine van besmette dier…
Lesch-Nyhan syndroom: Afwijkingen aan beweging en gedrag

Lesch-Nyhan syndroom: Afwijkingen aan beweging en gedrag

Het Lesch-Nyhan syndroom is een erfelijke aandoening waarbij problemen ontstaan met het verwerken van purinen in het lichaam omdat hiervoor een bepaald enzym ontbreekt. De zeldzame aandoening brengt g…
Loiasis: Infectie met zwelling rond gewrichten en oogworm

Loiasis: Infectie met zwelling rond gewrichten en oogworm

Loiasis is een infectie veroorzaakt door de parasitaire worm loa loa. Deze bevindt zich vooral in bepaalde gebieden in Afrika. Een bepaald type besmette vlieg draagt de parasiet met zich mee, en depon…
Lyme artritis: Zwelling & pijn aan gewrichten door tekenbeet

Lyme artritis: Zwelling & pijn aan gewrichten door tekenbeet

Lyme artritis is een aandoening die ontstaat door een beet van een met een bacterie besmette teek. De meeste patiënten krijgen enkel een rode huiduitslag bij de ziekte van Lyme, maar bij een aantal pa…
McArdle-syndroom: Spierproblemen na inspanning

McArdle-syndroom: Spierproblemen na inspanning

Het McArdle-syndroom is een zeldzame autosomale aandoening waarbij het afbreken van glycogeen onmogelijk is bij de patiënt. Glycogeen is een omgezette vorm van glucose en daarom een belangrijke energi…
Middenrifpijn: Oorzaken van pijn aan middenrif (diafragma)

Middenrifpijn: Oorzaken van pijn aan middenrif (diafragma)

Het diafragma (middenrif) is de koepelvormige spier die aanwezig is tussen de thorax (borstholte) en de buik (scheidt de borstkas van de buik). Het middenrif speelt een belangrijke rol bij het ademhal…
Migrerende artritis: Zich verplaatsende gewrichtsontsteking

Migrerende artritis: Zich verplaatsende gewrichtsontsteking

Artritis, een ontsteking van de gewrichten, gaat gepaard met veel gewrichtspijn. Bij migrerende artritis verschuiven (migreren) de symptomen zich van het éne naar het andere gewricht. Deze vorm van ar…
Mitochondriale myopathieën: Symptomen aan spieren & hersenen

Mitochondriale myopathieën: Symptomen aan spieren & hersenen

Mitochondriën zijn kleine structuren die in bijna alle cellen voorkomen. Deze kleine energiefabrieken zijn vooral belangrijk voor de spier- en zenuwcellen. Mitochondriale myopathieën duiden op een gro…
Motorneuronziekte: Progressieve verzwakking van spieren

Motorneuronziekte: Progressieve verzwakking van spieren

Motorneuronen zijn zenuwcellen die elektrische signalen naar de spieren sturen, zodat de spieren kunnen functioneren. Motorneuronziekten zijn een groep zeldzame maar ernstige aandoeningen waarbij alle…
Muckle-Wells syndroom (MWS): Symptomen aan huid en koorts

Muckle-Wells syndroom (MWS): Symptomen aan huid en koorts

Het Muckle-Wells syndroom (MWS) is een zeldzame erfelijke ziekte waarbij de patiënt aanvallen ervaart van een huiduitslag in combinatie met koorts, gewrichtspijn en andere gezondheidsproblemen. De sym…
Musculoskeletale pijn: Pijn in o.a. botten, spieren en pezen

Musculoskeletale pijn: Pijn in o.a. botten, spieren en pezen

Musculoskeletale pijn duidt op pijn aan de botten, spieren, ligamenten, pezen en zenuwen. De pijnklachten variëren van mild tot ernstig, zijn acuut of chronisch en zijn lokaal of verspreid. Veelal ont…
Myofasciale triggerpoints: Spierknopen met pijn

Myofasciale triggerpoints: Spierknopen met pijn

Spierknopen (myofasciale triggerpoints) is een veel voorkomende aandoening. Hierbij zijn kleine, hobbelige spiergebieden altijd of alleen pijnlijk bij indrukking. Deze knopen verschijnen wanneer onder…
Myositis (spierontsteking): Pijn en zwakte in spieren

Myositis (spierontsteking): Pijn en zwakte in spieren

Myositis betekent letterlijk vertaald ‘spierontsteking’. Hierbij ontstaat een pijnlijke zwelling en verharding van een spier. De oorzaak is niet altijd bekend, maar vaak ligt een infectie of ziekte we…
Myositis ossificans: Verkalkingen na spierblessure met pijn

Myositis ossificans: Verkalkingen na spierblessure met pijn

Myositis ossificants is een goedaardige aandoening waarbij verkalkingen (ossificaties) optreden op de plaats van een gewonde spier, meestal in de armen of de dijen. Pijn en een beperkt bewegingsbereik…
Myotone dystrofie: Aandoening met spierverlies & spierzwakte

Myotone dystrofie: Aandoening met spierverlies & spierzwakte

Myotone dystrofie is een vorm van spierdystrofie. Deze progressieve aandoening kenmerkt zich namelijk door spierzwakte en spierverlies die meestal tot stand komt in de volwassenheid. Ook andere sympto…
Myotonia congenita: Neuromusculaire aandoening

Myotonia congenita: Neuromusculaire aandoening

Myotonia congenita is een zeldzame erfelijke neuromusculaire aandoening gekenmerkt door problemen met de spanning en samentrekking van skeletspieren. Patiënten met deze aandoening hebben periodes van…
Nachtelijke beenkrampen: Oorzaken spierkrampen tijdens nacht

Nachtelijke beenkrampen: Oorzaken spierkrampen tijdens nacht

Circa zes op de tien volwassenen krijgt wel eens te maken met spierkrampen in de benen tijdens de nacht. Patiënten die tijdens de nacht deze krampen in de benen ervaren, voelen een strak, geknoopt gev…
Nekcrepitaties: Krakende nek, soms met bijkomende symptomen

Nekcrepitaties: Krakende nek, soms met bijkomende symptomen

Nekcrepitaties is de medische term voor een krakende nek. Dit is het krakende, knakkende, slijpende, knisperende of ploffende geluid dat ontstaat bij het bewegen van de nek. De nekgeluiden zijn normaa…
Nekkrampen (nekspasmen): Oorzaken van krampen in nek

Nekkrampen (nekspasmen): Oorzaken van krampen in nek

Sommige patiënten kampen met nekkrampen (nekspasmen), een heel vervelend symptoom dat optreedt wanneer de spieren in de nek van zich plots en onvrijwillig samentrekken. De spieren worden bijgevolg str…
Nekpijn: Oorzaken en behandelingen van pijn in de nek

Nekpijn: Oorzaken en behandelingen van pijn in de nek

De nek behoort tot de cervicale wervelkolom. De cervicale wervelkolom is een complexe structuur die steun biedt aan het hoofd. Het bestaat uit kleine wervels, schijven, gewrichten, zenuwwortels, spier…
Ochtendstijfheid: Oorzaken van stijve gewrichten in ochtend

Ochtendstijfheid: Oorzaken van stijve gewrichten in ochtend

Ochtendstijfheid duidt op stijve gewrichten die vooral tijdens de ochtend merkbaar zijn voor patiënten. Het is voor patiënten met gewrichtsstijfheid in de ochtend dan moeilijk en vaak ook pijnlijk om…
Oculofaryngeale spierdystrofie: Problemen met keel en ogen

Oculofaryngeale spierdystrofie: Problemen met keel en ogen

Oculofaryngeale spierdystrofie (OPMD) is een zeldzame erfelijke aandoening waarvan de symptomen tot uiting komen tijdens de volwassenheid. Oculofaryngeaal staat voor "met betrekking tot de spier en ke…
Ontstekingsreuma: Soorten, oorzaken, symptomen & behandeling

Ontstekingsreuma: Soorten, oorzaken, symptomen & behandeling

Ontstekingsreuma duidt op een groep ziekten waarbij een patiënt pijn en een ontsteking rond de gewrichten, pezen en botten heeft. Veel reumatische aandoeningen zijn het gevolg van een foutje van het i…
Oogproblemen bij artritis (gewrichtsontsteking)

Oogproblemen bij artritis (gewrichtsontsteking)

Artritis is de medische term voor “ontsteking van de gewrichten”. Eén van de meest voorkomende vormen van artritis is osteoartritis (artrose). Dit is een gewrichtsontsteking tot op het bot wat het gev…
Orbitale myositis: Ontsteking van spieren van oogbewegingen

Orbitale myositis: Ontsteking van spieren van oogbewegingen

Orbitale myositis (oculaire myositis) is een zeldzame ontsteking van voornamelijk de extraoculaire spieren (spieren die de oogbewegingen reguleren) die vooral vrouwen in het derde decennium treft. De…
Overmatige lichaamsbeweging: Symptomen van te veel sporten

Overmatige lichaamsbeweging: Symptomen van te veel sporten

Het is aanbevolen om op de meeste dagen van de week lichaamsbeweging met matige intensiteit uit te voeren. Sommige mensen bewegen echter overmatig. Ze herstellen herhaaldelijk onvoldoende tussen train…
Palindroomreuma: Episodische ontsteking van gewrichten

Palindroomreuma: Episodische ontsteking van gewrichten

Palindroomreuma is een zeldzame ontsteking van de gewrichten met onbekende oorzaak. De patiënt ervaart bij deze ziekte episodes van een ontsteking in één gewricht, maar deze ontsteking breidt zich vaa…
Paramyotonia congenita: Spierziekte met spierstijfheid

Paramyotonia congenita: Spierziekte met spierstijfheid

Paramyotonia congenita is een zeldzame erfelijke ziekte waarbij de skeletspieren zijn aangetast. Patiënten met de spieraandoening ervaren vanaf de kindertijd of jongvolwassenheid episoden van aanhoude…
Patellaire tendinitis: Overbelasting van patellapees in knie

Patellaire tendinitis: Overbelasting van patellapees in knie

Patellaire tendinitis is een knieblessure waarbij de patellapees tussen de knieschijf en het scheenbeen overbelast is. Dit leidt tot kleine scheurtjes aan de aanhechting van de patellapees, de pees di…
Periostitis: Ontsteking van scheenbeenvlies met pijn

Periostitis: Ontsteking van scheenbeenvlies met pijn

Periostitis is een aandoening waarbij de weefselband rond het periosteum (scheenbeenvlies) ontstoken is. Zowel een acute als een chronische vorm van een scheenbeenvliesontsteking zijn mogelijk. Intens…
Pijn op de borst: Oorzaken en symptomen van borstpijn

Pijn op de borst: Oorzaken en symptomen van borstpijn

Pijn op de borst associëren mensen vaak met een probleem aan het hart. Ook problemen met de longen, het spijsverteringskanaal, de spieren en botten en de slokdarm veroorzaken borstpijn. Daarnaast zijn…
Plica-syndroom: Irritatie aan kapselplooi van knie met pijn

Plica-syndroom: Irritatie aan kapselplooi van knie met pijn

Kniepijn kent diverse mogelijke oorzaken. Soms is dit het gevolg van een probleem met de plica (kapselplooi). De kapselplooi is het dunne weefsel dat het kniegewricht bekleedt. De meeste patiënten heb…
Pokkenvirussen: Soorten virussen die mensen infecteren

Pokkenvirussen: Soorten virussen die mensen infecteren

Pokkenvirussen zijn wereldwijd voorkomende steen- of ovaalvormige virussen. Ze veroorzaken zowel bij mensen als bij dieren infecties. Mensen lopen de besmetting op door contact met besmette dieren, me…
Polsartritis: Oorzaken van gewrichtsontsteking in pols

Polsartritis: Oorzaken van gewrichtsontsteking in pols

Polsartritis treedt op wanneer de normaal gladde kraakbeenoppervlakken van de polsgewrichten zijn weggesleten en botten tegen elkaar gaan wrijven. Artritis in de pols is een aandoening die vooral vaak…
Polspijn: Oorzaken & behandelingen van pijn aan polsgewricht

Polspijn: Oorzaken & behandelingen van pijn aan polsgewricht

De pols is een complexe structuur die bestaat uit vele verschillende botten, ligamenten en pezen. Polspijn is te wijten aan een ziekte of verwonding aan het polsgewricht. Hierbij is mogelijk elke stru…
Polyartralgie: Pijn en stijfheid in meer dan vijf gewrichten

Polyartralgie: Pijn en stijfheid in meer dan vijf gewrichten

Polyartralgie is een medische aandoening waarbij een patiënt op hetzelfde moment pijn heeft in meer dan vijf gewrichten van het lichaam zonder dat sprake is van een ontsteking van de gewrichten. De ge…
Polymyalgia rheumatica: Ontstekingsziekte aan spieren

Polymyalgia rheumatica: Ontstekingsziekte aan spieren

Polymyalgia rheumatica is een reumatische auto-immuunaandoening waarbij de spieren en sporadisch de slagaders ontstoken zijn. Deze ziekte verschijnt meestal op hogere leeftijd en gaat vergezeld met pi…
Polymyositis: Auto-immuunaandoening met spierzwakte

Polymyositis: Auto-immuunaandoening met spierzwakte

Polymyositis is een zeldzame chronische ontstekingsziekte waarbij de skeletspieren beschadigd zijn. Dit zijn de spieren die nodig zijn voor het maken van bewegingen. Deze auto-immuunaandoening leidt t…
Pseudojicht: Pijn en zwelling van gewricht in knie en pols

Pseudojicht: Pijn en zwelling van gewricht in knie en pols

Pseudojicht is een soort gewrichtsontsteking (artritis) die vooral ouderen treft. De aandoening is veroorzaakt door afzettingen van calciumpyrofosfaatkristallen in een gewricht. Deze gewrichtsziekte v…
Psoriatrische artritis: Symptomen aan huid en gewrichten

Psoriatrische artritis: Symptomen aan huid en gewrichten

Psoriatische artritis is een aandoening waarbij de gewrichten ontstoken zijn in combinatie met de huidaandoening psoriasis. De precieze oorzaak van de aandoening is anno oktober 2020 niet bekend, maar…
Pyomyositis: Bacteriële infectie met aangetaste spieren

Pyomyositis: Bacteriële infectie met aangetaste spieren

Pyomyositis (tropische pyomyositis) is een aandoening waarbij een etterende infectie van de skeletspieren ontstaat. De infectieziekte komt tot stand door bacteriën die zich verspreiden via de bloedbaa…
Radiculopathie: Aandoening met beknelde zenuw in wervelkolom

Radiculopathie: Aandoening met beknelde zenuw in wervelkolom

Radiculopathie is een aandoening waarbij een zenuwwortel in de wervelkolom samengedrukt is, en dit vooral in de (onder)rug of de nek. Deze beknelde zenuw resulteert uit onder andere een ziekte, een tu…
Recidiverende polychondritis: Ontsteking van kraakbeen

Recidiverende polychondritis: Ontsteking van kraakbeen

Bij recidiverende polychondritis ontstaat om onbekende redenen een ontsteking en vernietiging van het kraakbeen. Hierdoor heeft de patiënt aanvallen van een ontsteking van het kraakbeen in onder ander…
Retrocalcaneale bursitis: Slijmbeursontsteking van de hiel

Retrocalcaneale bursitis: Slijmbeursontsteking van de hiel

Retrocalcaneale bursitis (slijmbeursontsteking van de hiel) is een aandoening waarbij een zwelling en ontsteking ontstaat van de slijmbeurs aan de achterkant van het hielbeen. Vaak is dit te wijten aa…
Reumatoïde artritis: Ontsteking van gewrichten en organen

Reumatoïde artritis: Ontsteking van gewrichten en organen

Reumatoïde artritis is een collageenziekte die onder de groep van de auto-immuunziekten geplaatst is. De chronische aandoening kenmerkt zich door een ontsteking van verscheidene gewrichten, atrofie va…
Reumatoïde noduli: Knobbeltjes bij reumatoïde artritis

Reumatoïde noduli: Knobbeltjes bij reumatoïde artritis

Reumatoïde artritis is een aandoening waarbij de gewrichten en soms ook de organen ontstoken zijn. Bij ongeveer één op de vijf patiënten gaat deze aandoening gepaard met reumatoïde noduli. Deze stevig…
Rhabdomyolyse: Afbraak spieren, gewrichten en urinewegen

Rhabdomyolyse: Afbraak spieren, gewrichten en urinewegen

Rhabdomyolyse is de afbraak van spierweefsel, waardoor de inhoud van spiervezels in het bloed terechtkomt. Deze stoffen zijn schadelijk voor de nieren en veroorzaken vaak (ernstige) nierschade. Divers…
Rhabdomyosarcoom: Kanker in spierweefsel bij kinderen

Rhabdomyosarcoom: Kanker in spierweefsel bij kinderen

Bij rhabdomyosarcoom vormen kwaadaardige cellen (kanker) zich in het dwarsgestreepte spierweefsel van een patiënt, meestal een kind. Sommige aangeboren afwijkingen verhogen het risico op deze tumor. R…
RSI (Repetitive Strain Injury): Overbelastingsblessure

RSI (Repetitive Strain Injury): Overbelastingsblessure

Repetitive strain injury (RSI) verwijst naar veel mogelijke problemen. Deze aandoening is geassocieerd met herhaalde activiteiten, krachtige inspanningen, trillingen, mechanische druk en aanhoudende o…
Sacro-iliacale gewrichtspijn: Pijn in lage rug en billen

Sacro-iliacale gewrichtspijn: Pijn in lage rug en billen

Het sacro-iliacale gewricht (SI-gewricht) is de plaats waar het sacrum (heiligbeen) en de iliacale botten samenkomen. Het heiligbeen bevindt zich aan de basis van de wervelkolom. Dit bestaat uit vijf…
Sacroiliitis: Ontsteking met pijn in lage rug, billen & heup

Sacroiliitis: Ontsteking met pijn in lage rug, billen & heup

Het sacro-iliacale gewricht is één van de grootste gewrichten in het lichaam dat de botten van het ilium (bekken) met het heiligbeen verbindt. Bij mensen ondersteunt het heiligbeen de wervelkolom en w…
Saethre-Chotzen-syndroom: Afwijkingen aan o.a. hoofd

Saethre-Chotzen-syndroom: Afwijkingen aan o.a. hoofd

Het Saethre-Chotzen-syndroom is een erfelijke ziekte waarbij schedelbotten voortijdig samengesmolten zijn (craniosynostose). Dit zorgt voor symptomen aan het hoofd, de handen en voeten en soms ook de…
Sarcopenie: Verlies spierkracht, spiermassa en spierfunctie

Sarcopenie: Verlies spierkracht, spiermassa en spierfunctie

Sarcopenie is een aandoening waarbij een patiënt verlies van skeletspiermassa en spierfunctie ervaart. De aandoening treedt vaak op door de veroudering en/of immobiliteit. Diverse factoren dragen moge…
Scheur in rotator cuff (rotatorenmanchet): Pijn aan schouder

Scheur in rotator cuff (rotatorenmanchet): Pijn aan schouder

Het schoudergewricht is een erg beweeglijk gewricht dat de bovenarm met de romp verbindt. De rotator cuff (rotatorenmanchet) is een groep van vier spieren die samenkomen als pezen om een ‘bedekking’ t…
Schoudergordelsyndroom: Druk op zenuw en/of bloedvaten

Schoudergordelsyndroom: Druk op zenuw en/of bloedvaten

Het schoudergordelsyndroom is een aandoening die tot stand komt door een compressie (druk) van zenuwen en/of bloedvaten. Het schoudergordelsyndroom veroorzaakt onder andere pijn in de schouder, de arm…
Schouderpijn: Oorzaken van pijn aan schoudergewricht

Schouderpijn: Oorzaken van pijn aan schoudergewricht

Het schoudergewricht is het meest flexibele gewricht in het lichaam. De schouder wordt erg vaak gebruikt, bijvoorbeeld om het haar te borstelen of om iets in de kast te leggen. Schouderpijn kent veel…
Septische artritis: Ontsteking van gewricht door infectie

Septische artritis: Ontsteking van gewricht door infectie

Septische artritis is een ontsteking van een gewricht, dat veroorzaakt is door bacteriën, virussen of schimmels. Deze verspreiden zich via de bloedstroom uit een ander gebied van het lichaam naar een…
Sleutelbeenpijn: Oorzaken van pijn aan sleutelbeen

Sleutelbeenpijn: Oorzaken van pijn aan sleutelbeen

Het sleutelbeen loopt horizontaal over de bovenkant van de borst, net onder de nek en naar de schouder. Het bot houdt verschillende spieren samen, houdt de schouder op zijn plaats (waardoor de arm vri…
Spasticiteit: Verhoogde spierspanning of spierstijfheid

Spasticiteit: Verhoogde spierspanning of spierstijfheid

Spasticiteit is de medische term voor verhoogde spierspanning. De patiënt heeft met andere woorden stijve spieren met een onvermogen om deze te controleren. Bij spasticiteit werken de reflexen van de…
Spieratrofie: Oorzaken van spierverlies (spierafbraak)

Spieratrofie: Oorzaken van spierverlies (spierafbraak)

Bij spieratrofie gebeurt een verzwakking of verlies van het spierweefsel. Spierverlies zorgt voor een significante afname van de spierkracht en het vermogen om de spier te bewegen. Het wegkwijnen van…
Spierbiopsie: Verwijdering van stukje weefsel uit spier

Spierbiopsie: Verwijdering van stukje weefsel uit spier

Een spierbiopsie is een medische procedure waarbij de arts een klein stukje spierweefsel verwijdert voor verder onderzoek. Dit is vooral nodig voor het opsporen van aandoeningen, maar ook is het mogel…
Spierblessures: Soorten letsels en verwondingen aan spieren

Spierblessures: Soorten letsels en verwondingen aan spieren

Een spierverwonding ontstaat acuut (plots) of komt pas na lange tijd (chronisch) tot uiting. Een kneuzing, kramp en verrekking zijn de belangrijkste soorten spierletsels die vooral sporters treffen. E…
Spierdystrofie: Oorzaken, soorten, symptomen en behandeling

Spierdystrofie: Oorzaken, soorten, symptomen en behandeling

Spierdystrofie is een groep spierziekten die resulteert in een toenemende verzwakking en afbraak van skeletspieren in de loop van de tijd. De aandoeningen tasten diverse spieren aan, de snelheid van d…
Spierkrampen & spierspasmen: Oorzaken, soorten & behandeling

Spierkrampen & spierspasmen: Oorzaken, soorten & behandeling

Meer dan 95 procent van de mensen ervaart minimaal één keer in hun leven spierkrampen. Spierkrampen gebeuren zonder waarschuwing en zijn mogelijk erg pijnlijk. Een slechte houding, uitdroging en vermo…
Spierkrampen bij hardlopen: Soorten, symptomen & behandeling

Spierkrampen bij hardlopen: Soorten, symptomen & behandeling

Bijna elke hardloper heeft op een bepaald moment wel eens last van buitengewoon pijnlijke spierkrampen tijdens het hardlopen. Dit gebeurt vooral tijdens het lopen van een marathon of na het rennen in…
Spierpijn: Oorzaken van pijn aan spieren (pijnlijke spieren)

Spierpijn: Oorzaken van pijn aan spieren (pijnlijke spieren)

Vrijwel iedereen krijgt op een bepaald moment tijdens het leven te maken met spierpijn (myalgie). Hierbij zijn één of meer spieren pijnlijk, maar ook zijn mogelijk ligamenten, pezen en fascia (peesvli…
Spierstijfheid: Oorzaken stijve spieren (spierverstijving)

Spierstijfheid: Oorzaken stijve spieren (spierverstijving)

Spierstijfheid is een symptoom waarbij de spieren erg strak aanvoelen. Het is door dit symptoom voor de patiënt lastig om vooral na rust te bewegen. Andere symptomen gaan mogelijk gepaard met de spier…
Spiertrekkingen: Oorzaken van trillende spieren

Spiertrekkingen: Oorzaken van trillende spieren

Spiertrillingen (spierfasciculaties, spiertrekkingen) zijn kleine, vaan onopgemerkte trillingen van de spieren die plaatsvinden door kleine spiersamentrekkingen in het lichaam. Sommige spiertrekkingen…
Spiervermoeidheid: Oorzaken van vermoeide spieren

Spiervermoeidheid: Oorzaken van vermoeide spieren

Spiervermoeidheid is een zeer bekend fenomeen na een lichamelijke inspanning. Bij spiervermoeidheid ontstaat namelijk een door inspanning veroorzaakte afname van de maximale kracht of energie. De spie…
Spierzwakte (zwakke spieren): Verminderde spierkracht

Spierzwakte (zwakke spieren): Verminderde spierkracht

Spierzwakte is een vaak voorkomend symptoom. Als de armen en benen ongewoon zwaar aanvoelen en mensen extra energie nodig hebben voor het uitvoeren van zelfs basisactiviteiten zoals opstaan vanaf de b…
Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 (SMARD)

Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 (SMARD)

Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 is een ernstige neuromusculaire aandoening die zich kenmerkt door progressieve spierzwakte en ademhalingsproblemen. Permanente ademhalingsondersteuning i…
Steken in zij bij sporten: Oorzaken van pijnlijke krampen

Steken in zij bij sporten: Oorzaken van pijnlijke krampen

Een steek in de zij tijdens het sporten is een soort kramp aan één zijde die een intens stekende pijn veroorzaakt onder de onderste rand van de ribbenkast. Dit soort pijnlijke krampen in de zij komen…
Stiff person syndroom: Ziekte met spierstijfheid en -krampen

Stiff person syndroom: Ziekte met spierstijfheid en -krampen

Het stiff person syndroom is een aangeboren of verworven neurologische aandoening waarbij de patiënt plots aanvallen van spierstijfheid ervaart. Deze symptomen duren uren, dagen of zelfs weken en zorg…
Stijve elleboog: Oorzaken van stijfheid in ellebooggewricht

Stijve elleboog: Oorzaken van stijfheid in ellebooggewricht

De elleboog is een soort scharniergewricht dat gemakkelijk wordt aangetast door stijfheid. Dit komt omdat de elleboog eigenlijk drie afzonderlijke gewrichten omvat die extreem goed bij elkaar passen e…
Stijve nek (nekstijfheid): Oorzaken stijf aanvoelende nek

Stijve nek (nekstijfheid): Oorzaken stijf aanvoelende nek

De nek heeft een hoge mate van beweeglijkheid. Dit lichaamsdeel beschermt tegelijkertijd het ruggenmerg. Een stijve nek is een heel vervelend symptoom, maar in de meeste gevallen is dit geen reden van…
Stijve, stramme rug: Oorzaken & preventie van rugstijfheid

Stijve, stramme rug: Oorzaken & preventie van rugstijfheid

Door een aantal aandoeningen en omgevingsfactoren ervaren sommige patiënten een stijve rug. Enkele oorzaken van rugstijfheid zijn mild en vaak makkelijk thuis te behandelen, zoals een slechte houding…
Subacromiaal impingementsyndroom: Pijn aan schouder

Subacromiaal impingementsyndroom: Pijn aan schouder

De schouder is een ondiep gewricht met een groot aantal bewegingen. Een aantal aandoeningen veroorzaken pijn in de schouder, waaronder het subacromiaal impingementsyndroom. Bij deze aandoening ontstaa…
Syndroom van Felty: Afwijkingen aan bloed, gewrichten, milt

Syndroom van Felty: Afwijkingen aan bloed, gewrichten, milt

Dr. Augustus Roi Felty beschreef in 1924 voor het eerst het syndroom van Felty. Deze auto-immuunziekte kenmerkt zich door een triade van reumatoïde artritis, splenomegalie (abnormaal vergrote milt) en…
Syndroom van Isaac: Aandoening met symptomen aan spieren

Syndroom van Isaac: Aandoening met symptomen aan spieren

Het syndroom van Isaac is een zeldzame neuromusculaire aandoening waarbij de patiënt allerlei problemen ervaart met de spieren in combinatie met verminderde reflexen. De aandoening heeft geen bekende…
Synovitis villonodularis pigmentosa: Gewrichtsaandoening

Synovitis villonodularis pigmentosa: Gewrichtsaandoening

Synovitis villonodularis pigmentosa is een zeldzame aandoening waarbij zich een tumor vormt in de gewrichten. Deze groei veroorzaakt plotselinge pijn of zwelling van een gewricht en leidt tot schade a…
Synovitis: Ontsteking slijmvlies van gewrichten

Synovitis: Ontsteking slijmvlies van gewrichten

Synovitis is een vorm van artritis (gewrichtsontsteking) waarbij de patiënt pijn heeft aan de heup en/of knie of aan andere gewrichten. Deze ziekte presenteert zich vooral bij kinderen vóór de puberte…
Tendinitis (peesontsteking): Ontsteking van pees met pijn

Tendinitis (peesontsteking): Ontsteking van pees met pijn

Tendinitis is een algemene term voor een ontsteking van de pezen (vezelig bindweefsel die spieren met het bot verbinden). De aandoening veroorzaakt pijn en gevoeligheid bij een gewricht. Meestal ligt…
Tenniselleboog: Pijn aan buitenkant van elleboog

Tenniselleboog: Pijn aan buitenkant van elleboog

Een tenniselleboog is een aandoening waarbij een patiënt pijn aan de buitenkant (zijkant) van de bovenarm bij de elleboog heeft. De pezen die de spieren van de onderarm verbinden met de buitenkant van…
Tennissen: Veel voorkomende tennisblessures

Tennissen: Veel voorkomende tennisblessures

Tennissen is een zeer bekende racketsport die wereldwijd gespeeld wordt. Deze sport is goed voor het hart en de bloedvaten, en verbetert de balans, de motorische controle, de hand-oogcoördinatie, de b…
Tetanie: Spierkrampen door elektrolytenstoornissen

Tetanie: Spierkrampen door elektrolytenstoornissen

Tetanie is een symptoom waarbij een patiënt onwillekeurige spiersamentrekkingen of spierspasmen (spierkrampen) heeft. Meestal resulteert dit uit een laag calciumgehalte in het bloed, al liggen ook and…
Tetanus: Bacteriële infectie met spiersamentrekkingen

Tetanus: Bacteriële infectie met spiersamentrekkingen

Bij tetanus, een ernstige bacteriële infectieziekte, treden lang aanhoudende onwillekeurige spiersamentrekkingen op. Een bacterie die het lichaam via een wonde binnenkomt, scheidt een giftig toxine ui…
Tics (zenuwtrekjes) in gezicht: Oorzaken van ticstoornissen

Tics (zenuwtrekjes) in gezicht: Oorzaken van ticstoornissen

Bij een tic in het gezicht (mimische spasmen) ontstaat een herhaalde, onvrijwillige, ongecontroleerde kramp in de gezichtsspieren. Dit vervelend zenuwtrekje komt regelmatig voor en is storend voor de…
Torticollis (scheefhals): Abnormale hoofdpositie

Torticollis (scheefhals): Abnormale hoofdpositie

Torticollis is een spieraandoening die resulteert in een verdraaide nek of een hoofd dat gekanteld is naar de zijkant. De aandoening resulteert uit abnormale spiersamentrekkingen in de nekspieren. Dit…
Tremoren (bevingen): Typen en behandeling van trillingen

Tremoren (bevingen): Typen en behandeling van trillingen

Een tremor (beving) is een onwillekeurige, ritmische, spiercontractie en ontspanning met spiertrekkingen van één of meer lichaamsdelen zoals bijvoorbeeld de handen of de stembanden. De meeste bevingen…
Trichinellose: Symptomen aan maag, darmen en spieren

Trichinellose: Symptomen aan maag, darmen en spieren

Trichinellose is een parasitaire infectieziekte die mensen krijgen door het eten van rauw of onvoldoende verhit vlees van dieren die besmet zijn met de microscopische rondwormparasiet Trichinella. De…
Trismus (mondklem): Mond niet volledig kunnen openen

Trismus (mondklem): Mond niet volledig kunnen openen

Trismus is een aandoening waarbij een patiënt de kaak of mond niet meer (volledig) kan openen doordat de kaakspieren verstijven of ongecontroleerd samentrekken. Veelal ontstaat trismus als gevolg van…
Trochanterische bursitis: Pijn aan zijkant van heup

Trochanterische bursitis: Pijn aan zijkant van heup

Het heupgewricht is één van de grootste en sterkste gewrichten in het menselijk lichaam. De heupen bieden kracht en stabiliteit. Maar soms ontstaat ook een probleem met dit gewricht. Bursitis (slijmbe…
Tuberculeuze artritis: Tuberculose (infectie) aan gewricht

Tuberculeuze artritis: Tuberculose (infectie) aan gewricht

Tuberculose is een bacteriële infectie, veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Vooral longproblemen komen voor bij deze infectie. Af en toe zijn andere organen zoals de nieren, de he…
Uhthoff-fenomeen: Ergere oogproblemen bij multiple sclerose

Uhthoff-fenomeen: Ergere oogproblemen bij multiple sclerose

Het Uhthoff-fenomeen (Uhthoff-syndroom) is een symptoom van multiple sclerose, gekenmerkt door tijdelijke oogproblemen. Een wazig gezichtsvermogen, blinde plekken in het gezichtsveld en dubbelzien kom…
Verklevingen (adhesies): Locaties van intern littekenweefsel

Verklevingen (adhesies): Locaties van intern littekenweefsel

Een adhesie is een strook van littekenweefsel dat twee delen van het weefsel met elkaar verbindt die normaal gesproken niet met elkaar verbonden zijn. De verklevingen ontwikkelen zich omdat het lichaa…
Verstuikte elleboog: Behandeling van elleboogverstuiking

Verstuikte elleboog: Behandeling van elleboogverstuiking

Sommige patiënten krijgen te maken met een elleboogverstuiking. Dit treedt vooral op door een klap op de elleboog of het vallen met een uitgestrekte arm. Pijn, zwelling, roodheid en warmte zijn de mee…
Verstuikte enkel: Oorzaken en behandeling enkelverstuiking

Verstuikte enkel: Oorzaken en behandeling enkelverstuiking

De botten zijn met elkaar verbonden via sterke, flexibele weefsels, beter bekend als ‘ligamenten’. Ze zorgen ervoor dat de gewrichten stabiel blijven en zijn tevens verantwoordelijk voor de juiste man…
Verstuikte knie: Oorzaken en behandeling van knieverstuiking

Verstuikte knie: Oorzaken en behandeling van knieverstuiking

Ligamenten zijn sterke weefselbanden die botten met elkaar verbinden. Ligamenten ondersteunen de knie en houden het gewricht en de botten in de juiste positie. Sommige patiënten kampen met een verstui…
Verstuikte pols: Symptomen & behandeling van polsverstuiking

Verstuikte pols: Symptomen & behandeling van polsverstuiking

Een polsverstuiking is een vaak voorkomende blessure die vooral sporters treft. Hierbij gebeurt een overstrekking of scheuring van de sterke gewrichtsbanden die de pols ondersteunen. De symptomen vari…
Walker-Warburg-syndroom: Afwijkingen hersenen en spieren

Walker-Warburg-syndroom: Afwijkingen hersenen en spieren

Het Walker-Warburg-syndroom is een zeer ernstige erfelijke multisystemische aandoening. Een patiënt komt ter wereld met spierdystrofie en daarnaast heeft hij oog- en hersenafwijkingen. De prognose van…
Whiplash: Pijn aan nek door slingerbeweging van hoofd

Whiplash: Pijn aan nek door slingerbeweging van hoofd

Jaarlijks krijgen circa 15.000-30.000 mensen in Nederland te maken met een whiplash. Bij een whiplash gebeurt een zweepslagachtige beweging van het hoofd ten opzichte van de romp, wat bijvoorbeeld bij…
Ziekte van Bechterew: Blijvende gewrichtsontsteking

Ziekte van Bechterew: Blijvende gewrichtsontsteking

Bij de ziekte van Bechterew, die vooral jongere mannen treft, zijn de gewrichten van de wervelkolom en het bekken ernstig ontstoken (spondylitis = wervelontsteking). Na verloop van tijd verstijft bij…
Ziekte van Charcot-Marie-Tooth: Aantasting perifere zenuwen

Ziekte van Charcot-Marie-Tooth: Aantasting perifere zenuwen

De ziekte van Charcot-Marie-Tooth is een erfelijke aandoening die de perifere zenuwen treft. Patiënten met de aandoening hebben een onhandige manier van lopen, en sterk gebogen voeten, klapvoeten of p…
Ziekte van Danon: Afwijkingen aan ogen, spieren en hart

Ziekte van Danon: Afwijkingen aan ogen, spieren en hart

Bij de ziekte van Danon is de patiënt getroffen door afwijkingen aan het hart, de hersenen (verstandelijke beperking), de ogen en de spieren. Mannen zijn door de erfelijke ziekte ernstiger dan vrouwen…
Ziekte van Fabry: Stapelingsziekte met opbouw van vetten

Ziekte van Fabry: Stapelingsziekte met opbouw van vetten

De ziekte van Fabry is een erfelijke aandoening waarbij een opbouw van een bepaald type vet (globotriaosylceramide) plaatsvindt in de lichaamscellen. Dit veroorzaakt klachten aan allerlei lichaamssyst…
Ziekte van Osgood-Schlatter: Pijn en zwelling onder knie

Ziekte van Osgood-Schlatter: Pijn en zwelling onder knie

De ziekte van Osgood-Schlatter is een aandoening waarbij het bot en de omliggende zachte weefsels net onder de knie ontstoken zijn. Meestal is herhaalde spanning de oorzaak van de ziekte. Pijn, zwelli…
Ziekte van Still: Koorts en symptomen aan gewrichten & huid

Ziekte van Still: Koorts en symptomen aan gewrichten & huid

De ziekte van Stilll is een zeldzame ontstekingsaandoening die om onbekende redenen tot stand komt bij vooral kinderen en jongvolwassenen. Deze systemische ziekte veroorzaakt tal van symptomen waarond…
Ziekte van von Gierke: Glycogeenstapelingsziekte

Ziekte van von Gierke: Glycogeenstapelingsziekte

De ziekte van von Gierke is een aandoening waarbij het lichaam niet in staat is om glycogeen af te breken. Glycogeen is een vorm van suiker (glucose) die wordt opgeslagen in de lever en de spieren. No…
Zwemmersschouder: Overbelasting van schouder met pijn

Zwemmersschouder: Overbelasting van schouder met pijn

Topzwemmers hebben een aanzienlijk hoger risico op het krijgen van schouderblessures. Deze schouderproblemen zijn te wijten aan de verschillende zwemslagen evenals het hoge aantal herhalingen dat nodi…
Gepubliceerd door Miske op 30-01-2017, laatst gewijzigd op 25-05-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tom Anderson, Flickr (CC BY-2.0)
  • Geraadpleegd op 27 januari 2017:
  • Muscles and Joints, https://www.boundless.com/physics/textbooks/boundless-physics-textbook/static-equilibrium-elasticity-and-torque-8/applications-of-statics-77/muscles-and-joints-315-6349/
  • Muscles and What They Do, http://kidshealth.org/en/parents/bones-muscles-joints.html#