Miske » Specials » Spier en gewrichtsafwijkingen
Miske: Informatie van A tot Z

Spieren en gewrichten met bijhorende afwijkingen & syndromen

Spieren en gewrichten met bijhorende afwijkingen & syndromen Botten, spieren en gewrichten zijn nodig voor alle soorten bewegingen. Spieren trekken aan de gewrichten, waardoor mensen in staat zijn om te bewegen. Daarnaast is het lichaam dankzij de spieren in staat om andere functies uit te oefenen, zoals voedsel kauwen en dit vervolgens verplaatsen naar het spijsverteringsstelsel. Het menselijk lichaam telt meer dan 650 spieren. Ze zijn aan de botten verbonden door middel van pezen.

Spieren

Drie verschillende spieren zijn aanwezig bij mensen met name skeletspieren, onwillekeurige spieren en de hartspier.

Skeletspieren

Skeletspieren zijn bevestigd aan het bot in de benen, de armen, de buik, de borst, de nek en het gezicht. Deze vrijwillige (zeflstandig te controleren) spieren houden het skelet bij elkaar, geven vorm aan het lichaam en helpen bij de dagelijkse bewegingen.

Onwillekeurige spieren

Onwillekeurige of gladde spieren kunnen mensen in tegenstelling tot skeletspieren niet controleren omdat het zenuwstelsel dit doet. Gladde spieren zijn bijvoorbeeld de wanden van de maag en darmen of de wanden van de bloedvaten. De onwillekeurige skeletspieren zijn niet zo snel moe als de skeletspieren en daarom kunnen ze gemakkelijker contracteren (samentrekken).

Hartspier

De hartspier bevindt zich zoals de naam het aangeeft in het hart. De wanden van de hartkamers worden bijna volledig samengesteld uit spiervezels. De hartspier is een onvrijwillige spier.

Gewrichten

Gewrichten bevinden zich op de plaats waar twee botten samenkomen. Ze maken het skelet flexibel, want zonder gewrichten is het skelet niet in staat om te bewegen. Sommige gewrichten gaan open en dicht zoals een scharnier (zoals knieën en ellebogen), terwijl anderen zorgen voor meer gecompliceerde bewegingen zoals een schouder of heupgewricht.

Problemen met spieren en gewrichten

Een heleboel aangeboren en verworven aandoeningen veroorzaken afwijkingen aan en problemen met de spieren en gewrichten. Kenmerkend hierbij zijn pijn en bewegingsproblemen. Het probleem is te wijten aan de hersenen die de spieren aansturen, of anders betreft dit een probleem van het gewricht of de spier zelf als gevolg van een letsel, een infectie, een ziekte, medicatiegebruik, overgewicht of andere omgevingsfactoren. Ook het lichaam zelf valt soms de spieren en gewrichten aan (auto-immuunaandoening), hetgeen meestal resulteert in een chronische spier- en/of gewrichtsaandoening. Fysiotherapie is vaak nodig in combinatie met medicijnen en/of chirurgie. De prognose van spier- en gewrichtsproblemen is erg variabel. Sommige afwijkingen zijn onschuldig en hiervan herstelt de patiënt spontaan, terwijl andere aandoeningen, vooral waarbij sprake is van spierdystrofie of een progressieve aantasting van de gewrichten en spieren, leiden tot levensbedreigende complicaties en zelfs de dood.
Achillespeesontsteking: Pijn aan de hiel, vooral na rust

Achillespeesontsteking: Pijn aan de hiel, vooral na rust

De achillespees, de grootste pees van het lichaam, bevindt zich in de buurt van de onderkant van de voet. Het is de pees waarmee de kuitspieren aan de hiel zijn vastgehecht. Dankzij deze pees is het m…
Alkaptonurie: Afwijkingen aan gewrichten, hart, ogen en oren

Alkaptonurie: Afwijkingen aan gewrichten, hart, ogen en oren

Alkaptonurie is een zeldzame pijnlijke en degeneratieve ziekte, die al op jonge leeftijd ernstige artrose veroorzaakt. Daarnaast tast de ziekte ook de ogen en oren aan, al ondervindt de patiënt hierva…
Allan-Herndon-Dudley syndroom: Neuromusculaire aandoening

Allan-Herndon-Dudley syndroom: Neuromusculaire aandoening

Het Allan-Herndon-Dudley syndroom is een neuromusculaire aandoening waarbij de patiënt een verstandelijke beperking en bewegingsproblemen heeft door een zwakke spierspanning en een onderontwikkeling v…
Andermann-syndroom: Afwijkingen aan spieren en hersenen

Andermann-syndroom: Afwijkingen aan spieren en hersenen

Bij het Andermann-syndroom komen hersenafwijkingen in combinatie met spier- en gewrichtsproblemen voor. Deze erfelijke ziekte brengt progressieve schade toe aan het zenuwstelsel. De symptomen van het…
Andersen-Tawil syndroom: Afwijkingen aan hart en spieren

Andersen-Tawil syndroom: Afwijkingen aan hart en spieren

Het Andersen-Tawil syndroom is een genetische aandoening waarbij een patiënt periodes van spierzwakte en verlamming heeft. Ook treden hartritmestoornissen op. De patiënt heeft tevens afwijkingen aan h…
Arthrogryposis: Ziekte met blijvende gewrichtsverstijving

Arthrogryposis: Ziekte met blijvende gewrichtsverstijving

Arthrogryposis multiplex congenita is een groep aandoeningen waarbij een blijvende kromming van meerdere gewrichten tot stand komt. Patiënten met de ziekte lijden namelijk aan blijvende samentrekkinge…
Artritis: Hulpmiddelen en aanpassingen in en rond het huis

Artritis: Hulpmiddelen en aanpassingen in en rond het huis

Bij artritis zijn één of meer gewrichten ontstoken. Een gewricht is het gebied waar twee botten elkaar tegengekomen. Hierdoor breekt kraakbeen af waardoor de botten tegen elkaar wrijven met zwelling,…
Artrose: Reumatische aandoening van gewrichtskraakbeen

Artrose: Reumatische aandoening van gewrichtskraakbeen

Artrose is een chronische reumatische aandoening van het gewrichtskraakbeen die voornamelijk ouderen treft. Jongere mensen zijn mogelijk ook getroffen, hetgeen veelal secundair aan diverse aandoeninge…
Baker’s cyste: Ophoping van gewrichtsvloeistof in knieholte

Baker’s cyste: Ophoping van gewrichtsvloeistof in knieholte

Bij een Baker’s cyste is sprake van een ophoping van gewrichtsvloeistof in de knieholte. De cyste is het gevolg van een probleem met het kniegewricht, zoals artritis of een gescheurde meniscus. Een kl…
Barth-syndroom: Symptomen aan hart, spieren, bloed en lengte

Barth-syndroom: Symptomen aan hart, spieren, bloed en lengte

Bij het Barth-syndroom heeft de patiënt een vergroot en verzwakt hart (gedilateerde cardiomyopathie), zwakte in de spieren die nodig zijn voor de beweging (skeletmyopathie), terugkerende infecties als…
Becker spierdystrofie (BMD): Spierzwakte en/of hartproblemen

Becker spierdystrofie (BMD): Spierzwakte en/of hartproblemen

Becker spierdystrofie is een erfelijke progressieve aandoening waarbij de patiënt geleidelijk aan spierzwakte van de benen en het bekken ervaart. Ook is het hart mogelijk aangetast. Meestal starten de…
Benigne fasciculatiesyndroom: Onvrijwillige spiertrekkingen

Benigne fasciculatiesyndroom: Onvrijwillige spiertrekkingen

Het benigne fasciculatiesyndroom (BFS) is een neurologische aandoening met een onbekende oorzaak. De aandoening veroorzaakt kleine, onvrijwillige spiertrekkingen in de ledematen of in het gehele licha…
Blau-syndroom: Afwijkingen aan huid, gewrichten en ogen

Blau-syndroom: Afwijkingen aan huid, gewrichten en ogen

Het Blau-syndroom is een zeldzame systemische ontstekingsziekte gekenmerkt door granulomateuze artritis, uveïtis en huiduitslag. Diverse behandelingsmethodes zijn mogelijk voor dit erfelijke syndroom.…
Botulisme: Infectieziekte met spierzwakte en verlamming

Botulisme: Infectieziekte met spierzwakte en verlamming

Botulisme is een zeldzame en ernstige infectieziekte die het gevolg is van het toxine van Clostridium botulinum, een anaërobe bacterie die voorkomt in besmette worst, vlees en conserven. Deze bacterië…
Carpaal tunnel syndroom: Tintelingen en/of zwakte in de hand

Carpaal tunnel syndroom: Tintelingen en/of zwakte in de hand

Het carpaal tunnel syndroom is een aandoening waarbij een overmatige druk op de middelste zenuw (mediane zenuw) in de pols ontstaat. Deze zenuw is verantwoordelijk voor het gevoel en de beweging in de…
Chikungunya: Virale infectie met koorts en gewrichtspijn

Chikungunya: Virale infectie met koorts en gewrichtspijn

Chikungunya is een virale infectieziekte die vooral in Azië en Afrika voorkomt, maar ook in andere continenten aanwezig is. De verspreiding van het Chikungunya-virus aan een mens gebeurt door de beet…
Clonus: Plotse, voorbijgaande samentrekkingen van spier(en)

Clonus: Plotse, voorbijgaande samentrekkingen van spier(en)

Clonus is een aandoening waarbij een patiënt onvrijwillige spierspasmen (spierkrampen) heeft. Meestal verschijnen de symptomen aan de spieren die zich aan het uiteinde van een ledemaat bevinden zoals…
Cohen-syndroom: Afwijkingen aan spieren en gezicht

Cohen-syndroom: Afwijkingen aan spieren en gezicht

Het Cohen-syndroom is een uiterst variabele erfelijke aandoening gekenmerkt door een verstandelijke beperking, verminderde spierspanning (hypotonie), obesitas en afwijkingen aan het hoofd, het gezicht…
Compartimentsyndroom: Schade aan spieren en zenuwen

Compartimentsyndroom: Schade aan spieren en zenuwen

Het compartimentsyndroom (ook geschreven als “compartiment syndroom”) is een ernstige vasculaire en neurologische aandoening waarbij druk in een spiercompartiment ontstaat. Deze aandoening, die in een…
Dermatomyositis: Huiduitslag en spierproblemen

Dermatomyositis: Huiduitslag en spierproblemen

Dermatomyositis is een auto-immuunaandoening waarbij de patiënt spierproblemen in combinatie met een huiduitslag heeft. De oorzaak van deze ziekte is niet bekend. De huid- en spieraandoening is niet b…
Duchenne spierdystrofie: Neurologische en spieraandoening

Duchenne spierdystrofie: Neurologische en spieraandoening

Duchenne spierdystrofie, vaak beter bekend als de ziekte van Duchenne, is een erfelijke aandoening die vrijwel alleen bij mannen voorkomt. Vanaf de kinderleeftijd ontstaan snel progressieve spier- en…
Dystonie: Bewegingsstoornis met spierspasmen en contracties

Dystonie: Bewegingsstoornis met spierspasmen en contracties

Dystonie is een bewegingsstoornis waarbij de spieren onwillekeurig bewegen door spierspasmen (krampen) en contracties (samentrekkingen). Hierdoor ontstaan (mogelijk pijnlijke) herhalende of draaiende…
EHBO bij een luxatie of ontwrichting (gewricht uit de kom)

EHBO bij een luxatie of ontwrichting (gewricht uit de kom)

Bij een ontwrichting hebben het gewrichtskapel en de gewrichtsbanden geen contact meer met elkaar. Dit treedt op nadat een bot door een krachtige ruk of draai uit de normale positie van een gewricht i…
EHBO bij een verstuiking (gewrichtsbanden zijn uitgerekt)

EHBO bij een verstuiking (gewrichtsbanden zijn uitgerekt)

Bij een verstuiking zijn de gewrichtsbanden uitgerekt of gedeeltelijke gescheurd. Niettemin is het gewricht zelf nog intact. Een verstuiking is heel gebruikelijk, en ontstaat bijvoorbeeld door het oms…
Ehlers-Danlos syndroom: Symptomen aan huid en gewrichten

Ehlers-Danlos syndroom: Symptomen aan huid en gewrichten

Het Ehlers-Danlos syndroom (EDS) is een groep aandoeningen waarbij het bindweefsel getroffen is. Het bindweefsel is belangrijk voor de ondersteuning van de huid, de bloedvaten, het bot en vele andere…
Facioscapulohumerale dystrofie: Spierzwakte in bovenlichaam

Facioscapulohumerale dystrofie: Spierzwakte in bovenlichaam

Facioscapulohumerale dystrofie is een progressieve genetische aandoening waarbij het bovenlichaam is aangetast. Hierbij treden spierzwakte en een verlies van spierweefsel op. Deze aandoening heeft een…
Familiale mediterrane koorts: Ontstekingen met koorts

Familiale mediterrane koorts: Ontstekingen met koorts

Familiaire (familiale) mediterrane koorts is een zeldzame erfelijke aandoening. Terugkerende koorts en een pijnlijke ontsteking van de bekleding van de buik, de borst of de gewrichten zijn de meest vo…
Fibromyalgie: Chronische aandoening met pijn en vermoeidheid

Fibromyalgie: Chronische aandoening met pijn en vermoeidheid

Fibromyalgie staat letterlijk voor “pijn in bindweefsel en spieren”. Dit is een veel voorkomende en chronische aandoening gekenmerkt door wijdverspreide pijn en gevoeligheid in gewrichten en spieren i…
Frozen shoulder: Pijnlijke en stijve schouder

Frozen shoulder: Pijnlijke en stijve schouder

Bij frozen shoulder ontstaat een ontsteking van het gewrichtskapsel, meestal als gevolg van immobiliteit van de schouder. Een patiënt met een frozen shoulder heeft een verminderd bewegingsbereik van d…
Gitelman-syndroom: Afwijkingen aan spieren en gewrichten

Gitelman-syndroom: Afwijkingen aan spieren en gewrichten

Het syndroom van Gitelman is een erfelijke nieraandoening waarbij een specifiek defect aanwezig is in de nierfunctie. Hierdoor ontstaat een onbalans van het kaliumgehalte, magnesiumgehalte en calciumg…
Gonokokkenartritis: Symptomen aan gewrichten, pezen en huid

Gonokokkenartritis: Symptomen aan gewrichten, pezen en huid

Gonokokkenartritis is een ziekte waarbij een gewricht ontstoken is als gevolg van een gonorroe-infectie, een seksueel overdraagbare aandoening. Een ontsteking van meerdere gewrichten, een peesontsteki…
Hypermobiliteitssyndroom: Erg soepele gewrichten met pijn

Hypermobiliteitssyndroom: Erg soepele gewrichten met pijn

Het hypermobiliteitssyndroom (HMS, hyperlaxiteit) verwijst naar een bovenmatige (passieve) bewegingsmogelijkheid van de banden (ligamenten) en pezen van de gewrichten. Hypermobiele gewrichten reiken b…
Hypotonie: Verlaagde spierspanning bij baby's en volwassenen

Hypotonie: Verlaagde spierspanning bij baby's en volwassenen

Gezonde spieren zijn nooit volledig ontspannen. Zij behouden een zekere spanning en stijfheid (spiertonus) die te voelen zijn als weerstand tegen beweging. Bij hypotonie treedt een verminderde spiersp…
Jicht: Ziekte met pijn aan grote teen en andere gewrichten

Jicht: Ziekte met pijn aan grote teen en andere gewrichten

Jicht is een pijnlijke aandoening die optreedt wanneer urinezuur (een afvalstof) zich ophoopt in het bloed en vervolgens een ontsteking in de gewrichten en/of zachte weefsels veroorzaakt. De ophoping…
Juveniele idiopathische artritis (JIA): Pijn aan gewrichten

Juveniele idiopathische artritis (JIA): Pijn aan gewrichten

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is het meest voorkomende type artritis bij kinderen (zuigelingen tot tieners onder de zeventien jaar). Juveniel staat hierbij voor ‘kind’, idiopathisch voor ‘van…
Kennedy-syndroom: Neuromusculaire aandoening

Kennedy-syndroom: Neuromusculaire aandoening

Het Kennedy-syndroom is een zeldzame X-gebonden recessieve erfelijke progressieve neuromusculaire aandoening die spierzwakte en spieratrofie in het gehele lichaam veroorzaakt, vooral in de armen en be…
Leptospirose: Infectieziekte met koorts en spierproblemen

Leptospirose: Infectieziekte met koorts en spierproblemen

Leptospirose is een bacteriële infectie die optreedt wanneer een patiënt in contact komt met Leptospira-bacteriën. Menselijke besmetting vindt plaats door direct contact met de urine van besmette dier…
Lesch-Nyhan syndroom: Afwijkingen aan beweging en gedrag

Lesch-Nyhan syndroom: Afwijkingen aan beweging en gedrag

Het Lesch-Nyhan syndroom is een erfelijke aandoening waarbij problemen ontstaan met het verwerken van purinen in het lichaam omdat hiervoor een bepaald enzym ontbreekt. De zeldzame aandoening brengt g…
Loiasis: Infectie met zwelling rond gewrichten en oogworm

Loiasis: Infectie met zwelling rond gewrichten en oogworm

Loiasis is een infectie veroorzaakt door de parasitaire worm loa loa. Deze bevindt zich vooral in bepaalde gebieden in Afrika. Een bepaald type besmette vlieg draagt de parasiet met zich mee, en depon…
Lyme artritis: Zwelling & pijn aan gewrichten door tekenbeet

Lyme artritis: Zwelling & pijn aan gewrichten door tekenbeet

Lyme artritis is een aandoening die ontstaat door een beet van een met een bacterie besmette teek. De meeste patiënten krijgen enkel een rode huiduitslag bij de ziekte van Lyme, maar bij een aantal pa…
McArdle-syndroom: Spierproblemen na inspanning

McArdle-syndroom: Spierproblemen na inspanning

Het McArdle-syndroom is een zeldzame autosomale aandoening waarbij het afbreken van glycogeen onmogelijk is bij de patiënt. Glycogeen is een omgezette vorm van glucose en daarom een belangrijke energi…
Muckle-Wells syndroom (MWS): Symptomen aan huid en koorts

Muckle-Wells syndroom (MWS): Symptomen aan huid en koorts

Het Muckle-Wells syndroom (MWS) is een zeldzame erfelijke ziekte waarbij de patiënt aanvallen ervaart van een huiduitslag in combinatie met koorts, gewrichtspijn en andere gezondheidsproblemen. De sym…
Myotonia congenita: Neuromusculaire aandoening

Myotonia congenita: Neuromusculaire aandoening

Myotonia congenita is een zeldzame erfelijke neuromusculaire aandoening gekenmerkt door problemen met de spanning en samentrekking van skeletspieren. Patiënten met deze aandoening hebben periodes van…
Nekcrepitaties: Krakende nek, soms met bijkomende symptomen

Nekcrepitaties: Krakende nek, soms met bijkomende symptomen

Nekcrepitaties is de medische term voor een krakende nek. Dit is het krakende, knakkende, slijpende, knisperende of ploffende geluid dat ontstaat bij het bewegen van de nek. De nekgeluiden zijn normaa…
Nekpijn: Oorzaken en behandelingen van pijn in de nek

Nekpijn: Oorzaken en behandelingen van pijn in de nek

De nek behoort tot de cervicale wervelkolom. De cervicale wervelkolom is een complexe structuur die steun biedt aan het hoofd. Het bestaat uit kleine wervels, schijven, gewrichten, zenuwwortels, spier…
Oculofaryngeale spierdystrofie: Problemen met keel en ogen

Oculofaryngeale spierdystrofie: Problemen met keel en ogen

Oculofaryngeale spierdystrofie (OPMD) is een zeldzame erfelijke aandoening waarvan de symptomen tot uiting komen tijdens de volwassenheid. Oculofaryngeaal staat voor "met betrekking tot de spier en ke…
Oogproblemen bij artritis (gewrichtsontsteking)

Oogproblemen bij artritis (gewrichtsontsteking)

Artritis is de medische term voor “ontsteking van de gewrichten”. Eén van de meest voorkomende vormen van artritis is osteoartritis (artrose). Dit is een gewrichtsontsteking tot op het bot wat het gev…
Palindroomreuma: Episodische ontsteking van gewrichten

Palindroomreuma: Episodische ontsteking van gewrichten

Palindroomreuma is een zeldzame ontsteking van de gewrichten met onbekende oorzaak. De patiënt ervaart bij deze ziekte episodes van een ontsteking in één gewricht, maar deze ontsteking breidt zich vaa…
Paramyotonia congenita: Spierziekte met spierstijfheid

Paramyotonia congenita: Spierziekte met spierstijfheid

Paramyotonia congenita is een zeldzame erfelijke ziekte waarbij de skeletspieren zijn aangetast. Patiënten met de spieraandoening ervaren vanaf de kindertijd of jongvolwassenheid episoden van aanhoude…
Pokkenvirussen: Soorten virussen die mensen infecteren

Pokkenvirussen: Soorten virussen die mensen infecteren

Pokkenvirussen zijn wereldwijd voorkomende steen- of ovaalvormige virussen. Ze veroorzaken zowel bij mensen als bij dieren infecties. Mensen lopen de besmetting op door contact met besmette dieren, me…
Polymyositis: Auto-immuunaandoening met spierzwakte

Polymyositis: Auto-immuunaandoening met spierzwakte

Polymyositis is een zeldzame chronische ontstekingsziekte waarbij de skeletspieren beschadigd zijn. Dit zijn de spieren die nodig zijn voor het maken van bewegingen. Deze auto-immuunaandoening leidt t…
Pseudojicht: Pijn en zwelling van gewricht in knie en pols

Pseudojicht: Pijn en zwelling van gewricht in knie en pols

Pseudojicht is een soort gewrichtsontsteking (artritis) die vooral ouderen treft. De aandoening is veroorzaakt door afzettingen van calciumpyrofosfaatkristallen in een gewricht. Deze gewrichtsziekte v…
Psoriatrische artritis: Symptomen aan huid en gewrichten

Psoriatrische artritis: Symptomen aan huid en gewrichten

Psoriatische artritis is een aandoening waarbij de gewrichten ontstoken zijn in combinatie met de huidaandoening psoriasis. De precieze oorzaak van de aandoening is niet bekend, maar het immuunsysteem…
Radiculopathie: Aandoening met beknelde zenuw in wervelkolom

Radiculopathie: Aandoening met beknelde zenuw in wervelkolom

Radiculopathie is een aandoening waarbij een zenuwwortel in de wervelkolom samengedrukt is, en dit vooral in de (onder)rug of de nek. Deze beknelde zenuw resulteert uit onder andere een ziekte, een tu…
Recidiverende polychondritis: Ontsteking van kraakbeen

Recidiverende polychondritis: Ontsteking van kraakbeen

Bij recidiverende polychondritis ontstaat om onbekende redenen een ontsteking en vernietiging van het kraakbeen. Hierdoor heeft de patiënt aanvallen van een ontsteking van het kraakbeen in onder ander…
Reumatoïde artritis: Ontsteking van gewrichten en organen

Reumatoïde artritis: Ontsteking van gewrichten en organen

Reumatoïde artritis is een collageenziekte die onder de groep van de auto-immuunziekten geplaatst is. De chronische aandoening kenmerkt zich door een ontsteking van verscheidene gewrichten, atrofie va…
Rhabdomyolyse: Afbraak spieren, gewrichten en urinewegen

Rhabdomyolyse: Afbraak spieren, gewrichten en urinewegen

Rhabdomyolyse is de afbraak van spierweefsel, waardoor de inhoud van spiervezels in het bloed terechtkomt. Deze stoffen zijn schadelijk voor de nieren en veroorzaken vaak (ernstige) nierschade. Divers…
Rhabdomyosarcoom: Kanker in spierweefsel bij kinderen

Rhabdomyosarcoom: Kanker in spierweefsel bij kinderen

Bij rhabdomyosarcoom vormen kwaadaardige cellen (kanker) zich in het dwarsgestreepte spierweefsel van een patiënt, meestal een kind. Sommige aangeboren afwijkingen verhogen het risico op deze tumor. R…
Septische artritis: Ontsteking van gewricht door infectie

Septische artritis: Ontsteking van gewricht door infectie

Septische artritis is een ontsteking van een gewricht, dat veroorzaakt is door bacteriën, virussen of schimmels. Deze verspreiden zich via de bloedstroom uit een ander gebied van het lichaam naar een…
Spasticiteit: Verhoogde spierspanning of spierstijfheid

Spasticiteit: Verhoogde spierspanning of spierstijfheid

Spasticiteit is de medische term voor verhoogde spierspanning. De patiënt heeft met andere woorden stijve spieren met een onvermogen om deze te controleren. Bij spasticiteit werken de reflexen van de…
Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 (SMARD)

Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 (SMARD)

Spinale musculaire atrofie met ademnood type 1 is een ernstige neuromusculaire aandoening die zich kenmerkt door progressieve spierzwakte en ademhalingsproblemen. Permanente ademhalingsondersteuning i…
Stiff person syndroom: Ziekte met spierstijfheid en -krampen

Stiff person syndroom: Ziekte met spierstijfheid en -krampen

Het stiff person syndroom is een aangeboren of verworven neurologische aandoening waarbij de patiënt plots aanvallen van spierstijfheid ervaart. Deze symptomen duren uren, dagen of zelfs weken en zorg…
Syndroom van Felty: Afwijkingen aan bloed, gewrichten, milt

Syndroom van Felty: Afwijkingen aan bloed, gewrichten, milt

Dr. Augustus Roi Felty beschreef in 1924 voor het eerst het syndroom van Felty. Deze auto-immuunziekte kenmerkt zich door een triade van reumatoïde artritis, splenomegalie (abnormaal vergrote milt) en…
Synovitis: Ontsteking slijmvlies van gewrichten

Synovitis: Ontsteking slijmvlies van gewrichten

Synovitis is een vorm van artritis (gewrichtsontsteking) waarbij de patiënt pijn heeft aan de heup en/of knie of aan andere gewrichten. Deze ziekte presenteert zich vooral bij kinderen vóór de puberte…
Tetanus: Bacteriële infectie met spiersamentrekkingen

Tetanus: Bacteriële infectie met spiersamentrekkingen

Bij tetanus, een ernstige bacteriële infectieziekte, treden lang aanhoudende onwillekeurige spiersamentrekkingen op. Een bacterie die het lichaam via een wond binnenkomt, scheidt een giftig toxine uit…
Trichinellose: Symptomen aan maag, darmen en spieren

Trichinellose: Symptomen aan maag, darmen en spieren

Trichinellose is een parasitaire infectieziekte die mensen krijgen door het eten van rauw of onvoldoende verhit vlees van dieren die besmet zijn met de microscopische rondwormparasiet Trichinella. De…
Tuberculeuze artritis: Tuberculose (infectie) aan gewricht

Tuberculeuze artritis: Tuberculose (infectie) aan gewricht

Tuberculose is een bacteriële infectie, veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Vooral longproblemen komen voor bij deze infectie. Af en toe zijn andere organen zoals de nieren, de he…
Walker-Warburg-syndroom: Afwijkingen hersenen en spieren

Walker-Warburg-syndroom: Afwijkingen hersenen en spieren

Het Walker-Warburg-syndroom is een zeer ernstige erfelijke multisystemische aandoening. Een patiënt komt ter wereld met spierdystrofie en daarnaast heeft hij oog- en hersenafwijkingen. De prognose van…
Whiplash: Pijn aan nek door slingerbeweging van hoofd

Whiplash: Pijn aan nek door slingerbeweging van hoofd

Jaarlijks krijgen circa 15.000-30.000 mensen in Nederland te maken met een whiplash. Bij een whiplash gebeurt een zweepslagachtige beweging van het hoofd ten opzichte van de romp, wat bijvoorbeeld bij…
Ziekte van Bechterew: Blijvende gewrichtsontsteking

Ziekte van Bechterew: Blijvende gewrichtsontsteking

Bij de ziekte van Bechterew, die vooral jongere mannen treft, zijn de gewrichten van de wervelkolom en het bekken ernstig ontstoken (spondylitis = wervelontsteking). Na verloop van tijd verstijft bij…
Ziekte van Charcot-Marie-Tooth: Aantasting perifere zenuwen

Ziekte van Charcot-Marie-Tooth: Aantasting perifere zenuwen

De ziekte van Charcot-Marie-Tooth is een erfelijke aandoening die de perifere zenuwen treft. Patiënten met de aandoening hebben een onhandige manier van lopen, en sterk gebogen voeten, klapvoeten of p…
Ziekte van Danon: Afwijkingen aan ogen, spieren en hart

Ziekte van Danon: Afwijkingen aan ogen, spieren en hart

Bij de ziekte van Danon is de patiënt getroffen door afwijkingen aan het hart, de hersenen (verstandelijke beperking), de ogen en de spieren. Mannen zijn door de erfelijke ziekte ernstiger dan vrouwen…
Ziekte van Fabry: Stapelingsziekte met opbouw van vetten

Ziekte van Fabry: Stapelingsziekte met opbouw van vetten

De ziekte van Fabry is een erfelijke aandoening waarbij een opbouw van een bepaald type vet (globotriaosylceramide) plaatsvindt in de lichaamscellen. Dit veroorzaakt klachten aan allerlei lichaamssyst…
Ziekte van Still: Koorts en symptomen aan gewrichten & huid

Ziekte van Still: Koorts en symptomen aan gewrichten & huid

De ziekte van Stilll is een zeldzame ontstekingsaandoening die om onbekende redenen tot stand komt bij vooral kinderen en jongvolwassenen. Deze systemische ziekte veroorzaakt tal van symptomen waarond…
Ziekte van von Gierke: Glycogeenstapelingsziekte

Ziekte van von Gierke: Glycogeenstapelingsziekte

De ziekte van von Gierke is een aandoening waarbij het lichaam niet in staat is om glycogeen af te breken. Glycogeen is een vorm van suiker (glucose) die wordt opgeslagen in de lever en de spieren. No…
Gepubliceerd door Miske op 30-01-2017, laatst gewijzigd op 09-10-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tom Anderson, Flickr (CC BY-2.0)
  • Geraadpleegd op 27 januari 2017:
  • Muscles and Joints, https://www.boundless.com/physics/textbooks/boundless-physics-textbook/static-equilibrium-elasticity-and-torque-8/applications-of-statics-77/muscles-and-joints-315-6349/
  • Muscles and What They Do, http://kidshealth.org/en/parents/bones-muscles-joints.html#
Schrijf mee!